Zwartenberg-tocht, Hoogeloon te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Zwartenberg-tocht, te Hoogeloon

Wandeltocht gaat door een landschap met percelen naaldbos afgewisseld door weilanden en akkerland en het beekdal van de Kleine Beerze. De percelen naaldbos zijn voor Brabant typische aangeplante bossen op stuifzand met hier en daar nog kleine vennetjes en stukjes heide, Aan de rand van een van de bospercelen ligt de Zwartenberg, een grafheuvel uit ca 1500 jaar voor Chr. samen met een gelijksoortige heuvel te Alphen is de Zwarten Berg de grootste grafheuvel in Nederland uit de vroege bronstijd. Na een bezoek aan het rustige plaatsje Vessem gaat de wandeltocht door het landschappelijk mooie beekdal van de meanderende Kleine Beerze. Na het verlaten van de beek gaat de wandeltocht door het bosgebied Koebos met een heuse kabouterberg, volgens een sage is deze berg kabouterkoning Kyrië's woning en begraafplaats. De heuvel is nieuw opgeworpen op de plaats waar een grafheuvel uit de Romeinse tijd moet zijn geweest, en doet nu dienst als onderkomen voor vleermuizen. Verder komt men als bezienswaardigheden langs de zuivelfabriek 'Sint-Pancratius' een industrieel monument uit 1916 en een alleenstaande kerktoren die dateert uit omstreeks 1400. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 15-3-2014, laatst bijgewerkt op: 28-2-2019

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, direct daarna de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Hoofdstraat”, kn40 volg 67, vervolgens de weg ca. 450m volgen tot kiosk aan rechterhand, zijwegen negeren.
T.h.v. deze kiosk en voor het markante voormalige zuivelfabriekje LA, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden, “Akkerstraat”, wn route, vervolgens de weg volgen tot onverhard pad aan linkerhand ca. 250m voorbij kombord “Einde bebouwde kom Hoogeloon”, overige zijwegen en zijpad negeren, verderop buigt de weg naar rechts.
Bij dit pad LA, onverhard pad, kn67 volg 66, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, kn66 volg 65.
2.
Voorbij kombord “Einde bebouwde kom Casteren” LA, onverhard pad, wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren, verderop buigt het pad naar rechts, iets voor de verharde weg buigt het pad naar links.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
RD, “Akkerstraat”, weg aan rechterhand negeren, direct daarna LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg voor inrit van boerderij, zijpaden negeren.
# Na ca. 450m passeert men aan linkerhand de grafheuvel “Zwarte Berg”.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad, wn route, verderop voorbij stallen volgt het de bosrand aan linkerhand.
Ca. 150m voorbij de bosrand LA, smal bospad met drie betonnen paaltjes, wn route.
Na ca. 60m, voorbij grote eik RA, wn route, vervolgens na ca. 60m LA richting rand bosgebied, wn route.
3.
Ruim voor rand bosgebied RA, wn route.
Bij T-splitsing RA breed pad, vervolgens na ca. 25m LA richting ven, direct daarna bij 3-sprong voor het ven LA, het pad met ven aan rechterhand volgen tot 4-sprong voorbij de smalle zijde van het ven.
Bij deze 4-sprong RD, bospad, het pad buigt iets naar links, wn route.
Bij kruising RD, wn route, vervolgens na ca. 50m bij kruising eveneens RD.
Bij 4-sprong LA richting omheining, kn45 volg 65.
Bij 4-sprong RD, pad met aan rechterhand omheining rond bungalowpark, wn route, verderop buigt het pad naar links weg van de omheining.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong links aanhouden, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij kruising LA, ruiterpad, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens in flauwe bocht naar rechts LA, ruiterpad, de wn route wordt weer verlaten, iets verder open plek aan rechterhand.
4.
Voorbij deze open plek RA, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens het pad volgen tot kruising voorbij groot open plek gedeelte met heide, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn64 volg 32, vervolgens het pad met bankje ca. 400m volgen tot flauwe bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Iets voor deze bocht RA, bospad, de wn route wordt verlaten, vervolgens het pad volgen tot 3-sprong iets voor rand bosgebied.
Bij deze 3-sprong RA, iets verder passeert men aan linkerhand een vennetje.
Bijna aan het einde van de open plek rond het vennetje, bij kruising RD.
Bij kruising met aan rechterhand gras-pad LA, het doorgaande pad verder volgen.
Voorbij open plek, bij T-splitsing LA, wn route.
5.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn81 volg 82, verderop t.h.v. rand bosgebied buigt het pad naar rechts met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Bij 4-sprong rechts aanhouden, weg met bord “Doodlopende weg”.
Voorbij perceel grasland RA door klaphek, smal gras-pad met bosschages aan linkerhand, verderop voorbij het grasland doorlopen tot T-splitsing voorbij smal boomstam brugje
Bij deze T-splitsing RA, wn route.
Voorbij waterloop LA, pad tussen bosperceel en waterloop, wn route, verderop t.h.v. stuw de andere zijde van waterloop volgen, vervolgens het smalle pad tussen bosrand en waterloop volgen tot kruising met verharde weg, verderop buigt het pad naar links.
6.
Bij deze kruising RD, smal pad met nu de waterloop aan linkerhand, kn82 volg 83.
RD brugje over, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing RA, wn route.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts van de beek links aanhouden, breed gras-pad, vervolgens het gras-pad met flauwe bocht naar rechts door perceel volgen tot Y-splitsing voor waterloop, smalle gras-paden door het perceel negeren.
Bij deze Y-splitsing LA.
Voorbij de waterloop RA, direct daarna links aanhouden smal pad met afrastering aan linkerhand, iets verder buigt het smalle pad naar links, verderop gaat het pad over in een verharde weg met speeltuintje aan rechterhand.
Bij 4-sprong RD, “Pastorij”, weg met klein plantsoentje aan linkerhand.
Voorbij het plantsoentje de weg “Pastorij” met flauwe bocht naar rechts verder volgen, vervolgens de weg verder volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
7.
Bij deze T-splitsing RA, “Wilhelminalaan”, vervolgens de weg volgen woning/winkel nr.15 iets voorbij plantsoen aan rechterhand, zijwegen negeren.
T.h.v. deze woning/winkel LA richting molen, smal verhard fiets-/voetpad links van de molen inlopen.
Voorbij de molen, aan einde van het verharde pad RD, “Molenkap”, achtereenvolgens weg aan linker- en rechterhand negeren.
Bij T-splitsing RA.
Bij kruising RA, “Kuilenhurk”, wn route, verderop buigt de weg met flauwe bocht naar links.
Bij T-splitsing RA, doorgaande weg.
Voor plantsoen aan linkerhand LA, “Servatiusstraat”, kn74 volg 84, vervolgens de weg volgen tot de kerk, zijwegen negeren.
8.
Voor kerk RA, “Leeuwerik”, kn84 volg 46, vervolgens voorbij de kerk RD, verhard voetpad aan linkerhand negeren.
In bocht naar rechts van de verharde weg RD, breed grindpad, “Torenpad”.
Bij 4-sprong RD, onverhard fietspad, vervolgens na ca. 40m bij splitsing rechts aanhouden, pad met aan beide zijde een beukenhaag.
T.h.v. boerderij nr.6 RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens aan einde van pad, bij 4-sprong LA, “Kerkberg”, verharde weg.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.2 RA, onverhard pad.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van verharde weg volgen, wn route.
Na ca. 70m LA richting “Hoogeloon”, “Hoogeloonseweg”, wn route, direct daarna voor de beek LA door draaihekje, kn46 volg 85, vervolgens de meanderende beek ca. 600m volgen tot draaihekje in hoek afrastering met daarachter rij bomen aan linkerhand.
9.
Voorbij de hoek in de afrastering kan tijdens natte jaargetijden het pad langs de beek drassig zijn, als alternatief kan men bij hoek in de afrastering LA door het draaihekje, het slingerende pad langs de bomenrij volgen, wn route. Na passeren van draaihekje bij T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten. RD, bospad aan linkerhand negeren. Voorbij bocht naar links RA door draaihekje met NM bordje “Dal van de kleine Beerze”, gras-pad met waterloop aan linkerhand. Voorbij waterloop met stuw LA richting draaihekje, na passeren van draaihekje de beek aan rechterhand volgen tot brugje. Ga verder bij punt 10. 1ste regel.

T.h.v. het draaihekje iets links aanhouden breed gras-pad aan voet van lage kade, het draaihekje aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, iets verder buigt het gras-pad naar rechts weg van de kade en gaat door opening in bosschages, vervolgens de beek weer aan rechterhand volgen, verderop voor bosschage met wat hogere bomen buigt het gras-pad iets naar links richting draaihekje links van de hogere bomen.
Ca. 50m na passeren van het draaihekje links aanhouden, vervolgens het gras-pad met de beek weer aan rechterhand volgen tot waterloop aan linkerhand, iets voorbij een wat grotere poel.
Bij deze waterloop RD richting draaihekje, gras-pad langs waterloop aan linkerhand negeren, voorbij het draaihekje de beek aan rechterhand verder volgen tot brugje.
10.
Bij het brugje de beek oversteken richting uitkijktoren tegen bosrand.
Bij hoek in afrastering rechts aanhouden richting draaihekje rechts van de uitkijktoren.
Na passeren van het draaihekje, bij T-splitsing LA, knuppelbrugje richting uitkijktoren.
# Voor een bezoek aan de kabouterberg bij deze T-splitsing een klein stukje RA.
Voorbij laatste een wat hoger knuppelbrugje, iets voor rand bosgebied RA, smal bospad.
Bij 4-sprong met spel voor kinderen RA, verderop buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij spel voor kinderen LA richting houtenbrugje.
Bij kleine open plek met “spinnenweb” spel links aanhouden, het smalle pad links van het spel inlopen, verderop voor rand bosgebied buigt het pad naar rechts.
Na verlaten van het bosgebied, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Voor bocht naar links van de weg rechts aanhouden, smal onverharde pad met aan linkerhand bosschages inlopen.
Bij 4-sprong RD, “Hoogcasterseweg”, fietspad aan overzijde van de weg volgen, vervolgens de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Hoofdstraat 52, 5528 AK te Hoogeloon. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Hoofdstraat in Hoogeloon. Parkeren kan op het pleintje voor kerk en in de parkeervakken langs de wegen rond de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Valensplein, Hoogeloon.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

De zuivelfabriek Sint-Pancratius Adrie: De zuivelfabriek Sint-Pancratius
De Zwarten Berg de grootste grafheuvel in Nederland Adrie: De Zwarten Berg de grootste grafheuvel in Nederland
Buitengebied Vessem Adrie: Buitengebied Vessem
Buitengebied Vessem, weidemolentje Adrie: Buitengebied Vessem, weidemolentje
De kerk in Vessem Adrie: De kerk in Vessem
De Kleine Beerze Adrie: De Kleine Beerze
Kabouterkoning Kyrië Adrie: Kabouterkoning Kyrië

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart zwartenberg-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Route 34 cafétaria Eethuis

Hoofdstraat 64
5528 AK Hoogeloon

Brouwerij Hotel De Gouden Leeuw

Jan Smuldersstraat 24
5512 AZ Vessem
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (14)

 1. Fred 25 januari 2021 om 09:05

  Zondag deze tocht gelopen. Behoorlijke stukken zijn momenteel erg modderig. De route langs de Kleine Beerze is momenteel zeer waterrijk. Het is hier moeilijk de voeten droog te houden. Route is dus minder geschikt na een aantal dagen met regen.

  Reageren
 2. liesbeth en Wil 12 januari 2021 om 19:20

  Zondag gelopen. Geweldig mooie route en ook nog eens schitterend weer

  Reageren
 3. Frank 11 oktober 2020 om 20:59

  Ik vond het een tegenvallende wandeling. En dan m.n. het eerste gedeelte tot aan Vessem. Ik had het gevoel dat ik meer langs landbouwgrond liep dan in de natuur (en dan was de mais al weg gelukkig). Maar goed, het was mooi weer en heb uiteindelijk toch een leuke middag gehad, maar het was geen topper deze keer….

  Reageren
 4. Sanne 23 april 2020 om 20:00

  Zeker de moeite waard deze tocht, inmiddels al twee keer gelopen in korte tijd!

  Reageren
 5. Rian 7 april 2020 om 16:20

  Super mooie route! Heel veel over onverharde wegen en heel wisselende landschappen!

  Reageren
  1. Petra 7 april 2020 om 18:52

   Mee eens, een prachtige verrassende tocht! Echt de moeite waard!

 6. Adrie 28 februari 2019 om 15:13

  Gisteren 27 februari 2019 de wandelroute gecontroleerd. Op twee plaatsen de wandelroute een klein beetje gewijzigd. Een pad dat aardig aan het dichtgroeien was in de omgeving van Eurocamping Vessem is uit de wandelroute gehaald en bij de plaats Vessem is een leuk smal paadje in de wandelroute opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Op foto de kleine grafheuvel naast de grotere Zwartenberg. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 14 juni 2017 om 16:35

  14 juni 2017 de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. Op een punt was een pad verlegd. In het verleden liep men door een stukje grasland, nu langs een bloemrijke rand rond het grasland. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 3 augustus 2015

  De route 1-8-2015 gecontroleerd en tevens wat gewijzigd. De route door Vessem is iets ingekort en in het Koebosch bij Hoogeloon wat uitgebreid. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Hans en Rianne Vogels 15 maart 2015

  Vorige week zondag met mooi lenteweer lekker relaxed gelopen. Heel even opletten in het bos bij de grafheuvel. Twee quad-rijders vonden het leuk om ook de smallere paden te verkennen.

  7.
  Einde pad bij T-splitsing RA, breed pad, vervolgens het pad volgen tot kruising voorbij klein open heidegebiedje op linkerhand, zijpaden negeren.
  Bij deze kruising met bankje RD, kn64 volg 32.

  Moet worden:
  7.
  Einde pad bij T-splitsing RA, breed pad, vervolgens het pad volgen tot kruising voorbij groot open -deels heide – gebied (volop gekapt) met een klein vennetje op linkerhand, zijpaden negeren.
  Bij deze kruising met bankje RD, kn64 volg 32.

  Reageren
  1. Adrie 15 maart 2015 om 10:12

   Hans en Rianne Vogels bedankt voor de reactie, leuk dat U veranderingen in herkenningspunten meld! Het wijzigingsvoorstel is in de routebeschrijving overgenomen.

 10. Frank Elias 17 augustus 2014

  Aan welke weg ligt de Kabouterberg en aan welke de grafheuvel, ik zie op de wandelkaart geen markeringen.

  Met vr.gr.

  Reageren
  1. Adrie 17 augustus 2014 om 10:13

   Beide bezienswaardigheden liggen langs een onverhard pad. Ik heb daarom van de melkfabriek, grafheuvel en de kabouterberg, de in de routebeschrijving genoemde bezienswaardigheden, op de wandelkaart een markering geplaatst. Door op de markering te klikken krijgt men de naam en eventueel een korte beschrijving te zien.

 11. Lennard 23 maart 2014

  Gisteren gelopen met soms zon en soms een licht buitje.

  Ik vond het een aardige wandeling met redelijk wat afwisseling, naar mijn smaak misschien een beetje teveel bebouwde kom. De beschrijving is duidelijk opgesteld en makkelijk te volgen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)