Zevenmorgenziep-tocht, Ottersum te Limburg

18 km Wandelroute Zevenmorgenziep-tocht, te Ottersum

Wandeltocht over de Gennepse Heide en door een stukje Maasdal. De Gennepse Heide is een gevarieerd bosgebied met kleine heideterreintjes en op diverse plaatsen meters hoge heuvels, die duidelijk maken dat deze omgeving nog tot de Maasduinen hoort. In het gebied ligt de Zevenmorgenziep, een prachtig natuurlijk ven in een rivierduincomplex. In het stukje Maasdal gaat de tocht langs de ruïne van de vesting 't Genneperhuis. Het Genneperhuis kende een roerige geschiedenis, het is regelmatig belegerd en van eigenaar gewisseld. Na de 2de bezetting door Fransen verwoeste de Fransen in 1710 de burcht. De vrijgekomen stenen gebruikte men voor huizenbouw in de stad Gennep en ter versterking van de Maasoevers Om de historie zichtbaar te maken, zijn delen van de voormalige kroonwerken en grachten in het gebied rondom de ruïne hersteld. Ook zijn er bruggetjes aangelegd en is een nieuw uitzichtpunt gebouwd op de hoogste top van de ruïne. Vanaf deze toren heeft men zicht op drie provincies met een grote diversiteit aan landschappen, zoals de Maasheggen, de uiterwaarden, de monding van de Niers in de Maas en de beboste stuwwal van het Reichswald. Na een bezoekje aan de ruïne volgt de tocht het laarzenpad langs de Niers richting Ottersum.78% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 24-2-2015, laatst bijgewerkt op: 7-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, de doorgaande weg ca. 600m volgen tot weg “Siebengewaldseweg” aan rechterhand iets voor komborden “Einde bebouwde kom”, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA richting “Siebengewald”, “Siebengewaldseweg”, fietspad met iets verder kn63 volg 62 en het riviertje de Niers.
Na ca. 650m, ruim voorbij flauwe bocht naar links RA, “Oordseweg”, kn62 volg 61.
Bij T-splitsing RA, “Looiseweg”, iets verder LA, onverhard pad, wn route.
Na ca. 70m LA, kn61 volg 52, bospad.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht in half open plek, bij splitsing rechts aanhouden, het smalle pad volgen tot T-splitsing voor een vennetje.
2.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met het vennetje aan rechterhand.
Voorbij het vennetje, bij splitsing links aanhouden, wn route, de open plek oversteken en doorlopen tot iets hoger gelegen T-splitsing aan overzijde, let op het routepaaltje aan overzijde.
Bij deze T-splitsing RA, smal pad, wn route, vervolgens na ca. 60m LA, stijgend pad, wn route, het pad volgen tot T-splitsing in laagte.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, het pad daalt verder en buigt met flauwe bocht naar rechts.
In half open plek met heide, bij 4-sprong RD, wn route, vervolgens na ca. 30m, bij T-splitsing LA, wn route, iets verder bij kruising met grindpad RD, kn52 volg 51, het pad rechts van het SBB bordje inlopen, het pad buigt naar links met aan linkerhand een ruiterpad.
In bocht naar links van het doorgaande pad RD, smal stijgend pad met SBB bordje “Gennepse Heide” en iets verder een bankje, wn route, het pad volgen tot T-splitsing met grindpad.
3.
Bij deze T-splitsing LA, direct daarna RA, wn route, vervolgens na ca. 30m RD, pad aan rechterhand negeren, kn51 volg 50, smal stijgend pad aan overzijde van zanderige plek inlopen, het pad buigt naar links.
Bij 4-sprong LA, kn50 volg 53, breed grindpad met aan rechterhand een poel met bankje, vervolgens voorbij de poel het grindpad met ruime bocht naar rechts verder volgen, zijpaden aan linkerhand negeren, wn route, voorbij de ruime bocht het pad verder volgen tot Y-splitsing bij grindpad.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, grindpad, vervolgens RD, breed grindpad aan linkerhand negeren, iets verder bij kruising eveneens RD, pad met afrastering aan linkerhand.
Iets voorbij metalen afsluitboom scherp RA, breed grindpad richting nr.12, iets verder LA, wn route, smal pad door half open plek met heide met verderop een bankje.
Voorbij picknicktafel, bij T-splitsing LA, fietspad langs weg volgen, wn route.
4.
Bij T-splitsing LA doorgaande weg richting “Ottersum”, “Siebengewaldseweg”, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, de weg die iets verder naar links buigt volgen tot smal bospad aan linkerhand ca. 70m voorbij de bocht naar links, zijwegen en paden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, smal bospad met SLL bordje, wn route, het pad buigt met ruime bocht naar rechts met op enige afstand aan rechterhand een klein gebouwtje.
Bij kruising met verharde weg RD, onverhard pad met parkeerterrein aan rechterhand, wn route.
Na ca. 120m, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, pad met afrastering rond zorgcomplex aan rechterhand, verderop voor het bos buigt het pad naar links weg van het zorgcomplex.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij 3-sprong RA, wn route.
RD, pad richting het ven aan linkerhand negeren, iets verder bij 4-sprong RD, wn route, het doorgaande pad met het ven aan linkerhand en voorbij het ven kn53 volg 54 verder volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing RA, kn54 volg 41, pad met bosrand aan rechterhand.
5.
In bocht naar links van het doorgaande pad RA door voetgangerssluis met twee betonplaten, klinkerpad met SLL bordje, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising LA, verharde weg.
Na ca. 100m RA, de weg buigt naar links.
Bij T-splitsing LA, vervolgens bij 3-sprong rechts aan houden, breed klinkerpad.
Na ca. 120m, in bocht naar rechts van klinkerpad LA, smal onverhard pad.
RD, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Kempkenweg”, wn route, breed onverhard pad met iets verder metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”.
Na ca. 220m RA, smal bospad, kn42 volg 43.
Bij kruising met smal pad RD, direct daarna bij T-splitsing LA, wn route, het pad dat iets verder door de bosrand gaat volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising RA, wn route, het brede door de bosrand met een landbouwperceel aan rechterhand ca. 600m volgen tot flauwe bocht naar links voorbij camping “De Boksberg”, zijpaden negeren.
6.
Voorbij deze flauwe bocht, bij 4-sprong RA, G-R en wn route, smal bospad met camping aan rechterhand, het pad buigt naar links, iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, G-R en wn route, het pad verder volgen tot kruising met smal pad.
Bij deze kruising RD, kn43 volg 49, G-R route, het zanderige pad verder volgen, verderop op top van een heuvel het zanderige pad achtereenvolgens met flauwe bocht naar rechts en links verder volgen, wn route.
Voorbij de top, het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, men volgt nog steeds de camping op enige afstand aan rechterhand.
Bij kruising met doorgaande weg RD, G-R route, de wn route wordt verlaten, pad met een klein landbouwperceel aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, G-R route, verderop stijgt het pad.
Voorbij houten voetgangerssluis, bij 4-sprong voor SBB bordje “Gennepse Heide” LA, de G-R route wordt verlaten.
7.
Bij kruising RA, smal pad met SBB bordje richting open plek, doorlopen tot T-splitsing bij grindpad, vervolgens bij deze T-splitsing LA, het grindpad volgen tot bocht naar rechts.
In deze bocht LA, onverhard pad, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA, kn49 volg 47, het pad met iets verder een omheining aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn route, vervolgens voorbij omheind perceel aan rechterhand RA, smal pad met omheining aan rechterhand, wn route.
Bij kruising met breed pad RD, smal bospad, kn47 volg 60.
Bij 4-sprong RD, wn route, stijgend pad met iets verder open plek aan linkerhand, vervolgens op de heuveltop RD, pad met bankje aan rechterhand negeren, het pad door de rand van de open plek verder volgen.
Voorbij de open plek, bij 4-sprong RA, wn route, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong RD, wn route.
8.
Voor woningen, bij 3-sprong RA, wn route, iets verder bij volgende 3-sprong LA door de metalen voetgangerssluis, kn60 volg 75.
Bij kruising met smalle klinkerweg RD.
Bij T-splitsing RA, wn route, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Picardie”, wn route, de weg volgen tot kruising voorbij woning nr.100 rechts van de weg, zijwegen aan linkerhand negeren.
Bij deze kruising RA, het grind-/fietspad richting “Gennep-Markt” over de dijk  met verderop kn75 volg 72 en kn72 volg 67 ca. 1km volgen tot verharde weg met aan rechterhand een gebouwtje van het waterschap.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, “Houtstraat”, vervolgens voorbij parkeerterreintje RA, “Kromme Elleboog”.
Aan einde van het steegje, bij T-splitsing LA.
9.
Voor Stadhuis van Gennep, bij 4-sprong RA, kn68 volg 48, “Torenstraat”, de weg volgen tot 4-sprong voor kerktoren, zijweg negeren.
Bij deze 4-sprong RD, het verhard voetpad links van witte woning nr.17 inlopen, “Norbertuspad”, wn route, vervolgens voorbij brugje, bij T-splitsing RA, wn route.
Voor de dijk, bij 5-sprong schuin naar links via grindpad de dijk oplopen, kn48 volg 69, vervolgens op de dijk bij 4-sprong links aanhouden het grindpad over de dijk volgen.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Ruim voorbij viaduct RA, “Genneperhuisweg”, kn69 volg 27, breed grindpad met verderop een metalen poort en veerooster.
Direct na 2de brugje LA, gras-pad met op enige afstand een geul aan linkerhand richting de Maas, wn route, voor de Maas buigt het gras-pad naar rechts, wn route, met een boog om het restant van het Genneperhuis lopen terug naar het grindpad met de brugjes t.h.v. een informatiepaneeltje.
# Het Genneperhuis kende een roerige geschiedenis. In 1710 verwoestten de Fransen de burcht. De vrijgekomen stenen gebruikte men voor huizenbouw in de stad Gennep en ter versterking van de Maasoevers.
10.
T.h.v. het informatiepaneeltje, bij het grindpad LA, grindpad richting brugje, wn route.
# Na 2de brugje wordt een struinpad langs het riviertje de Niers gevolgd, bij hoge waterstand omkeren en het grindpad met de brugjes terug volgen tot T-splitsing bij de verharde weg. Bij deze T-splitsing LA, “Veerstraat”, kn69 volg 48. Op dijk LA door klaphek, het grindpad over de dijk volgen. Rechts aanhouden, dalend grindpad, vervolgens aan voet van de dijk RA het “Melkstraatje” inlopen, kn48 volg 68. Na ca. 50m LA het brugje over, wn route. Aan einde van het voetpad links aanhouden, direct daarna RD, “Haspel”, weg aan rechterhand negeren, na ca. 70m buigt de weg naar rechts, voorbij deze bocht de weg verder volgen tot kruising. Bij deze kruising LA richting brug over de Niers, kn67 volg 66. Bij kruising RA, “Kleineweg”, kn66 volg 64, direct daarna rechts aanhouden, gras-pad over de dijk volgen, verderop in bocht naar rechts van de dijk de dijk verlaten en de verharde weg volgen. Ga verder bij punt 11. 3de laatste regel T.h.v. woning…..

Ca. 20m voorbij 2de brugje RA via stapstenen in de geul richting draaihekje lopen, kn27 volg 26, voorbij twee draaihekjes door een klein stukje privéterrein, voorbij 3de draaihekje door grasland met riviertje de Niers aan rechterhand, verderop de afrastering aan linkerhand volgen.
11.
Bij kruising met verharde weg met aan linkerhand een metalen poort RD de afrastering aan linkerhand verder volgen, klaphek aan linkerhand negeren, iets verder passeert men t.h.v. een stuw een brugje met aan beide zijde een klaphek, voorbij de stuw richting bankje op de dijk lopen, vervolgens een stukje dijk volgen.
Na verlaten van de dijk RD, draaihekje aan linkerhand negeren, afrastering langs bosschages aan linkerhand volgen, voorbij hoek in afrastering iets links aanhouden, pad tussen bosschages met talud aan linkerhand volgen, verderop buigt het pad naar links men passeert klaphek en gaat onder het viaduct door, voorbij het viaduct via draaihekje het grasland inlopen richting klaphek aan overzijde rechts van de grote eik.
T.h.v. deze grote eik, bij T-splitsing RA door klaphek, kn26 volg 66, pad met veerooster.
Voorbij 3de klaphek, bij kruising met doorgaande weg RD, verharde weg, “Kleineweg”, kn66 volg 64, direct daarna rechts aanhouden het gras-pad over de dijk volgen, verderop in bocht naar rechts van de dijk de dijk verlaten en de verharde weg volgen.
T.h.v. woning nr.42 RA, “’t Zand”, de weg buigt naar links, wn route.
RD, “’t Stepke”, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Voor pleintje LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
G-R = Streekpad met geel-rode markeringen voor de richting.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Sint Janstraat 13, 6595 AA te Ottersum. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein t.o.v. de kerk of in de parkeervakken aan de Sint Lambertusstraat naast de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Ottersumseweg, Ottersum.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Zevenmorgenziep Adrie: Zevenmorgenziep
Pad door voormalig terrein van zorginstelling Dichterbij Adrie: Pad door voormalig terrein van zorginstelling Dichterbij
Vennetje in Genneper Heide Adrie: Vennetje in Genneper Heide
Steegje in Gennep Adrie: Steegje in Gennep
Stadhuis Adrie: Stadhuis
Ruïne van de vesting 't Genneperhuis Adrie: Ruïne van de vesting 't Genneperhuis
Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne Adrie: Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne
Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne Adrie: Uitzichtpunt op de hoogste top van de ruïne
De Niers Adrie: De Niers
In de verte het plaatsje Gennep Adrie: In de verte het plaatsje Gennep

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart zevenmorgenziep-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Ottersum en GennepErvaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 30 maart 2023 om 17:34

  Vandaag 30 maart 2023 de wandeltocht samen met de Gennepse Heide-tocht gecontroleerd. Op diverse plaatsen ontbreken de wandelnetwerk routepaaltjes, de belangrijkste gemeld bij Routebureau Midden en Noord Limburg. Omdat meerdere routepaaltjes krijg ik de indruk dat het wandelnetwerk niet goed onderhouden worden rond Gennep, voorlopig de ontbrekende routepaaltjes doorgestreept in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
  1. Adrie 7 december 2023 om 16:15

   Inmiddels een melding ontvangen dat de routepaaltjes weer aanwezig zijn in het veld. De routebeschrijving is hierop aangepast.

 2. Adrie 5 juni 2021 om 13:31

  Gisteren de wandelroute gecontroleerd en iets gewijzigd. Nieuw is dat de wandeltocht nu over het terrein van de voormalige zorginstelling Dichterbij gaat. Het terrein is opengesteld, de gebouwen die er stonden in de bosrijke omgeving zijn afgebroken. Nu is het een bos met diverse open grasrijke plekken met mooie doorkijkjes. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Sylvia en Rob 27 april 2021 om 13:24

  Op Koningsdag 2021 zijn we de dag goed begonnen met deze mooie route een aanrader voor de liefhebbers van afwisseling. Mooie Hollandse plaatjes, bos, heide, rivier, alles. Prachtige wandeling. Mooie afstand. Topper.

  Reageren
 4. Huibie 3 mei 2020 om 19:31

  Vandaag samen met Ivo deze heerlijke wandeling gemaakt!

  Er klopt iets niet helemaal aan de routebeschrijving bij punt 9 Adrie.

  “Ruim na passeren van viaduct RA, grindpad, kn69 volg 70.” moet zijn:

  “Ruim na passeren van viaduct RA, grindpad, kn69 volg 27.”

  Bedankt!

  Reageren
  1. Adrie 4 mei 2020 om 06:14

   Huibie bedankt voor het melden! Is aangepast.

 5. KB 8 juni 2019 om 22:27

  Dit is een heel mooie tocht die net niet bij de absolute top hoort wegens net iets te veel bebouwing (uitzondering: het historische centrum van Gennep) en verharde weg.
  Enkele opmerkingen: (1) enkele paden beginnen overwoekerd te geraken. (2) Bij punt 4: de lantaarnpalen zijn verdwenen zodat je die niet meer kan gebruiken ter oriëntatie (pad is wel makkelijk te vinden). (3) Bij punt 10 of 11 stuit je ergens op prikkeldraad.

  Reageren
  1. Adrie 9 juni 2019 om 05:55

   KB bedankt voor de reactie! Bij punt 4 heb ik de lantaarnpaal uit de routebeschrijving verwijderd. De prikkeldraad is waarschijnlijk tijdelijk, het beekdal van de Niers wordt begraasd door runderen het kan zijn dat een deel hiervoor afgezet is met prikkeldraad. Zou men het beekdal opnieuw aan het inrichten zijn dan lees ik dit graag terug in een reactie. Wat betreft de paden die aan het overwoekeren zijn binnenkort ga ik kijken.

 6. Adrie 26 april 2018 om 16:17

  De wandelroute op 23 april 2018 gecontroleerd tevens iets gewijzigd, een gedeelte van een lang pad en een stukje langs een doorgaande weg is vervangen door een goed te belopen bospad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 12 oktober 2015

  De wandelroute op 12 oktober 2015 gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Op het voormalige terrein van Stichting Dichterbij vinden momenteel bouwwerkzaamheden plaats, op een klein stukje komt men dicht bij de rand van het bouwterrein. Bij punt 5. 4de regel staan er containers en een bouwkeet gedeeltelijk op het pad, hier even goed kijken voor het juiste pad. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Lennard 1 maart 2015

  Aanvulling: gisteren was de waterstand van de Niers dusdanig hoog dat dit problemen gaf na het passeren van het viaduct van punt 14. Een stuk van het pad stond onder water waardoor het risico op natte voeten erg groot is. Misschien zou het te doen zijn geweest met hoge en echt waterdichte wandelschoenen, maar ik heb het risico toch maar niet genomen.
  Met wat kunst- en vliegwerk bleek het ter plekke wel te omzeilen, maar dat wordt om meerdere redenen geen aanbevolen alternatief.

  Inmiddels is er een beter geschikt alternatief toegevoegd aan het eind van de beschrijving. Vanwege de zeer beperkte mogelijkheden in dit stukje van de route moet dit alternatief al vrij vroeg op de route worden opgepikt om te voorkomen dat je een heel stuk moet teruglopen. Let daarom bij het wandelen van het 1 km lange stuk over de dijk (laatste zin van punt 10) alvast op of het water van de Niers hoog genoeg staat om duidelijk tot in de omringende graslanden te komen. Zo ja, is de kans redelijk groot dat op het bovengenoemde punt de weg wordt versperd.

  Reageren
 9. Frans 1 maart 2015

  Gelopen op 28-02-2015
  Een mooie leuke route, met veel afwisselingen, en goedde omschrijving. Van daag, wel wat nat, langs de Niers maar met wandelschoen te doen.
  Bedankt

  Reageren
 10. Lennard 28 februari 2015

  Vandaag gelopen met in het begin grijs weer dat langzaam steeds beter werd en eindigde in de stralende zon.

  Ik vond het een leuke en behoorlijk afwisselende route door een mooi gebied. De route is niet bijzonder rustig gelegen, maar desondanks toch zeker de moeite van het lopen waard.

  De beschrijving is duidelijk opgesteld en makkelijk te volgen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)