Zesgehuchten-tocht, Geldrop te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Zesgehuchten-tocht, te Geldrop

Wandeltocht door de Gijzenrooische Zeggen, de Stratumsche Heide en de Groote Heide. Zesgehuchten is een voormalige gemeente in Noord-Brabant. Het grondgebied behoorde tot 1810 tot de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. De wandeltocht start bij de parochiekerk H.H. Maria en Brigida kerk gebouwd in 1879 nadat in 1867 de parochie van Zesgehuchten was opgericht. De voormalige gemeente bestond uit de zes gehuchten Hoog Geldrop, Hulst, Hout, Riel, Gijzenrooi en Genoenhuis. Behalve het agrarisch gebied tussen Geldrop en Eindhoven, bekend als Gijzenrooise Zegge, lag ook een deel van de Groote Heide met de Aalsterhut, beter bekend als de Hut van Mie Peels (soms verkort tot: Mie Pils) binnen de gemeente. De Gijzenrooische Zeggen was van oudsher de naam van een moerasgebied in de voormalige gemeente, het landschap bestaat nu uit een mix van kleinschalige landbouw op de hoger gelegen bolle akkers met houtwallen en bosschages en op de lagergelegen stukken natte graslanden, broekbos en poelen. Het bijzondere aan dit gebied is dat er nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Om een idee te krijgen hoe de gehuchten eruit gezien hebben gaat de wandeltocht door het buurtschap Riel een van de gehuchten en sinds 1987 een beschermd dorpsgezicht. De Stratumsche Heide maakte in het verleden deel uit van de Groote Heide, een ongeveer 5000 hectare groot heidegebied dat zich uitstrekte tussen Heeze, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en de Achelse Kluis. Stratumsche Heide is door de autosnelweg A67 daarvan is afgesneden en bestaat uit een heidegebied en een stuifzandgebied dat in de jaren 30 is beplant met grove den. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders. Op de Groote Heide ten zuiden van de A67 vonden vooral in het begin van de 20e eeuw grootschalige ontginningen plaats, het gebied is opgesplitst in kleinere deelgebieden waarbij op een groot deel voornamelijk naaldbos werden aangeplant. Het noordelijke deelgebied dat destijds op het grondgebied van de gemeente lag met nu ook de naam Groote Heide is een heidegebied met het mooi gelegen Klein Huisven. Niet ver van het Klein Huisven lag aan de rand van de gemeentegrens vermoedelijk het grootste heide-ven van Nederland, het Groot Huisven met een ruim 2,5 kilometer lange tamelijk grillige laagte met een omvang van omstreeks 150 ha. Het heide-ven is halverwege de 20ste eeuw drooggelegd en ontgonnen tot weiland. De wandeltocht gaat langs dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 27-11-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Aan de weg “Papenvoort” en met de rug naar de hoofdingang van de kerk RA vertrekken, vervolgens voorbij woning nr.7 links aanhouden, “Rielse Dijk”, wn route, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijweg aan rechterhand negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, aan overzijde LA, het onverharde pad (eerste paar meter verhard) voorbij het fietspad inlopen, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad volgen tot houten afsluitboom met BL bordje “Gijzenrooische Zegge”, zijpaden negeren.
RD langs de afsluitboom, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met in het pad aan linkerhand een rood-blauw routepaaltje.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Voorbij houten afsluitboom, bij 4-sprong RD, wn route, het pad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, smal zijpad negeren.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, wn route, de verharde weg (fietsstraat) met verderop kn32 volg 10 volgen tot kruising voorbij woonboerderij nr.22B, zijpaden negeren.
2.
Bij deze kruising LA, kn10 volg 9, vervolgens voorbij woonboerderij nr.14 RA, onverhard pad, de wn route wordt verlaten.
Voor volgende boerderij, bij 4-sprong LA, onverhard pad met boerderij aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, iets verder voorbij de woonboerderij aan linkerhand LA, het onverharde pad volgen tot 3-sprong voorbij bocht naar links met in de deze bocht aan rechterhand een grote stal, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, iets verder RD langs houten afsluitboom met BL bordje “Gijzenrooische Zegge”, smal pad aan rechterhand negeren, t.h.v. picknicktafel buigt het pad naar rechts.
Ca. 60m voorbij deze bocht RD, pad aan linkerhand negeren, rood-blauwe (paaltjes) route.
In ruime bocht naar links van het pad RA, rood-blauwe route, pad door klein bosperceel.
Voor landbouwperceel (grasland), bij T-splitsing RA, verhard fietspad, rode (paaltjes) route, de blauwe route wordt verlaten.
3.
Na ca. 350m, in bocht naar rechts van het fietspad LA, onverhard pad met bordje “Opengesteld”, rode route, kn78 volg 82.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route en rood-blauw routepaaltje.
Voorbij BL bordje “Stratumsche Heide”, bij 3-sprong LA, kn82 volg 83.
Iets voorbij grasrijke open plek aan rechterhand RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voor restant van een afrastering, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, iets verder bij kruising LA, pad met restant (veerooster) van opening in de afrastering richting klaphek, wn route.
RD door het klaphek, wn route, zijpaden voor het klaphek negeren.
Ca. 80m voorbij het klaphek rechts aanhouden, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden richting picknicktafel, wn route, het pad volgen tot 5-sprong voor een metalen poort met klaphek ruim voorbij de picknicktafel.
4.
Bij deze 5-sprong RD door het klaphek, kn83 volg 62, smalle verharde weg, ca. 160m voorbij viaduct gaat de smalle weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot kruising direct na hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, de wn route wordt verlaten, pad parallel aan de hoogspanningslijnen.
Voorbij hoogspanningsmast, bij kruising met aan linkerhand een smal pad door de heide RA.
Bij Y-splitsing links aanhouden, het brede zandpad volgen tot T-splitsing met iets verder een verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing richting metalen afsluitboom, kn62 volg 60, voorbij de afsluitboom, bij 5-sprong de weg aan linkerhand richting “Leende” ANWB paddenstoel 62731/001 volgen, de weg buigt naar rechts en volgt iets verder de voet van talud aan rechterhand, de weg ca. 200m verder volgen tot pad aan linkerhand met houten afsluitboom.
# Voor een bezoek aan een horecagelegenheid het viaduct verderop over, ca. 200m voorbij het viaduct is links van de weg een horecagelegenheid.
Bij dit pad LA, kn60 volg 91.
5.
Bij 4-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad volgen tot 4-sprong in bocht naar links van het pad met in het pad aan rechterhand een bord “Welkom In waterwingebied Groote Heide”, ruim voor de 4-sprong wordt de wn route verlaten, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, het pad verder volgen tot verhard fietspad aan linkerhand.
Bij dit fietspad RD, pad met verhard fietspad, het verhard fietspad aan linkerhand negeren.
In bocht naar rechts van het fietspad RD, het onverharde pad verder volgen, wn route.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, direct daarna bij Y-splitsing RA, wn route.
Na ca. 250m, voor bosrand aan rechterhand, bij kruising LA, pad met aan beide zijde eikenbomen en percelen grasland, de wn route wordt verlaten.
# De percelen grasland links en rechts van het pad vormde ooit het grootste heideven van Nederland, het Groot Huisven. De rand van het ven is het best herkenbaar aan de op enige afstand gelegen woning aan rechterhand, deze woning staat duidelijk hoger dan het daarvoor gelegen grasland.
6.
Voor bosrand, bij kruising LA, het pad volgen tot breed pad aan rechterhand voorbij een landbouwperceel (grasland)  aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RD, het brede pad aan rechterhand negeren.
Iets voorbij bord “einde Waterwingebied” RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn61 volg 63, direct daarna rechts aanhouden, het smalle bospad met BL bordje “Groote Heide” inlopen, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand doorkijk naar landbouwgebied (grasland) RA, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 110m, bij 3-sprong LA.
Na ca. 270m scherp RA.
Bij 4-sprong LA, het onverharde pad parallel aan het verhard fietspad volgen.
Na ca. 80m, iets voorbij geel Gasunie paaltje P1035 RA, pad met iets verder uitzicht over een ven aan linkerhand en verderop een bankje aan rechterhand, het pad met een ruime boog om het ven volgen tot T-splitsing.
7.
Bij deze T-splitsing RA richting hoogspanningslijnen.
Bij kruising LA, pad parallel aan de hoogspanningslijnen.
Bij kruising met aan rechterhand een smal pad door de heide RD, de hoogspanningslijnen verder volgen.
Bij kruising RA, het pad dat na ca. 160m verhard is en een viaduct overgaat volgen tot 5-sprong voorbij een klaphek met metalen poort, bij deze 5-sprong is het pad aan rechterhand  pal naast de afrastering meegeteld.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen, kn83 volg 8, iets verder links aanhouden, wn route, beide paden aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Voorbij bankje aan linkerhand, bij kruising RD, wn route.
Rechts aanhouden richting klaphek, wn route, vervolgens voor het klaphek RA, smal pad met afrastering aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, het pad buigt verderop even weg van de afrastering.
8.
Bij 4-sprong LA door klaphek, verderop wordt het pad breder.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens voor woning bij T-splitsing RA, de verharde weg ca. 800m volgen tot kruising met aan linkerhand een onverhard pad met informatiepaneel en een picknicktafel, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, onverhard pad met waterloop aan rechterhand en verderop een brugje, rode (paaltjes) route.
Iets voorbij het brugje links aanhouden, de rode route wordt weer verlaten, het pad buigt naar links en gaat door de rand van grasland met het grasland aan linkerhand, na ca. 40m buigt het pad naar rechts en gaat door bosschages, verderop passeert men aan linkerhand een perceel met fruitbomen.
Voorbij het perceel met fruitbomen, bij T-splitsing RA.
Voorbij houten afsluitboom RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, smal pad met perceel grasland aan linkerhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, het grindpad rechts van de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, ‘Rielsedijk’, de weg volgen tot Y-splitsing met aan rechterhand de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H.H. Maria en Brigida kerk, Papenvoort 4, 5663 AH te Geldrop. Plan Route

Met de auto

Parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de kerk.

Openbaar vervoer

Station Geldrop op ca. 700m, aanlooproute: Na verlaten van het station met uitzicht over het plein het tweerichtingsfietspad door spoortunnel aan linkerhand inlopen, iets na verlaten van de tunnel kruist het fietspad een weg en gaat door een park, het tweerichtingsfietspad door het park geheel uitlopen tot 4-sprong, zijpaden negeren. Bij deze 4-sprong RD richting de kerk, “Pastoor van Hooffstraat”.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Boerderij in het buurtschap Riel Adrie: Boerderij in het buurtschap Riel
Nogmaals een boerderij in het buurtschap Adrie: Nogmaals een boerderij in het buurtschap
Pad in de omgeving van het buurtschap Adrie: Pad in de omgeving van het buurtschap
Boerderij met kapelletje Adrie: Boerderij met kapelletje
De Groote Heide Adrie: De Groote Heide
Het Klein Huisven op de Groote Heide Adrie: Het Klein Huisven op de Groote Heide
Uitzicht over de Groote Heide Adrie: Uitzicht over de Groote Heide
Pad door de Groote Heide Adrie: Pad door de Groote Heide
Nat grasland op de Groote Heide Adrie: Nat grasland op de Groote Heide
Pad over de Stratumsche Heide Adrie: Pad over de Stratumsche Heide
Schotse hooglander op de  Stratumsche Heide Adrie: Schotse hooglander op de Stratumsche Heide
Pad door de Gijzenrooische Zeggen Adrie: Pad door de Gijzenrooische Zeggen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart zesgehuchten-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats GeldropHut van Mie Pils

Leenderweg 1
5583 TC Waalre
Bezoek website

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)