Zandhoek-route, Arcen te Limburg

23 km Wandelroute Zandhoek-route, te Arcen

Wandeltocht in het Nationaal Park De Maasduinen door de maasuiterwaarde Barbara's Weerd, Landgoed Arcen, de Dorperheide, de Walbeckerheide en de Boerenheide. Landgoed Arcen is een aantrekkelijk afwisselend bosgebied. De Dorperheide en de Walbeckerheide bestaan uit een complex van zand- en grindgaten, met verspreid eromheen een aantal naald- en loofbossen. De industriële zandwinning heeft het oorspronkelijke landschap drastisch veranderd. Het vroegere landschap is deels een stuk lager komen liggen. Met als resultaat een mooi plassengebied waarin de natuur al aardig ontwikkeld heeft. De Boerenheide is een gevarieerd bosgebied met op diverse plaatsen goed herkenbare stuifduinen. Als bezienswaardigheden komt men langs twee kastelen, het kasteel Arcen en kasteel Walbeck. Verder is er de Wymarse Molen of Kasteelmolen. In de molen is de graanbranderij de IJsvogel, een ambachtelijke distilleerderij, gevestigd. 90% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 24-3-2010, laatst bijgewerkt op: 6-4-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein naar SLL informatiepaneel voor de dijk lopen, voorbij het informatiepaneel door klaphek, vervolgens links aanhouden het pad over de dijk volgen, groene route.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, groene route, kn56 volg 57.
# Aan linkerhand is het kasteel Arcen met zijn tuinen en aan rechterhand watermolen De Wymarse Molen of Kasteelmolen. In de molen is de graanbranderij de IJsvogel, een ambachtelijke distilleerderij, gevestigd.
Voorbij kasteelgracht aan linkerhand RA door klaphek richt de Maas lopen, groene en wn route, voor de Maas buigt het pad naar links, groene en wn route, de Maas aan rechterhand volgen tot een bosperceel aan linkerhand ruim voorbij een bankje.
Voor het bosperceel LA,  groene route, kn57 volg 62, iets verder de bosrand aan rechterhand volgen, verderop voor een afrastering buigt het pad naar links richting een klaphek.
RA door het klaphek en de doorgaande weg oversteken en het verhard voetpad aan overzijde inlopen, let op drukke weg!!, wn route, voor de bosrand buigt het voetpad naar links en gaat bij de wit metalen afsluitboom en SLL bord “Landgoed Arcen” over in een grindpad, iets voorbij de afsluitboom buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot bocht naar links voor een houten afsluitboom ca. 350m voorbij 2de bocht naar rechts.
2.
Bij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, wn route, het pad met de houten afsluitboom aan rechterhand negeren.
Na ca. 100m RD, pad aan rechterhand negeren, groene route, kn62 volg 63.
Iets voorbij flauwe bocht naar links LA, pad met SLL bordje, groene route, kn63 volg 66, het pad stijgt iets, na ca. 160m buigt het pad naar links met iets verder een bankje, groene en wn route.
Ca. 10om voorbij bocht naar rechts RA, groene en wn route, na ca. 60m buigt pad naar links.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden richting wit metalen afsluitboom, direct daarna bij T-splitsing LA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad, groene en wn route, vervolgens na ca. 50m RA, groene en wn route, het pad met houten afsluitboom en SLL bordje volgen tot T-splitsing, het ruiterpad negeren.
3.
Bij deze T-splitsing LA, groene en wn route.
Bij 4-sprong LA, groene en wn route, iets verder rechts aanhouden, groene en wn route, vervolgens voorbij de heuvel aan rechterhand, bij splitsing rechts aanhouden, groene route, de wn route wordt verlaten.
# Aan linkerhand ligt een van de grootste doolhoven van Europa “De Dolgaard”. Het doolhof is een zogenaamd wallendoolhof, waarbij grondwallen de paden scheiden, zie ook het informatiepaneel “De Dolgaard” verderop.
Bij 3-sprong LA, groene route, pad met het wallendoolhof aan linkerhand, verderop buigt het pad naar links.
Iets voorbij deze bocht RA, groene route, kn66 volg 65, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad met gescheiden grind-/fietspad direct na een metalen afsluitboom.
# Ruim voor de T-splitsing passeert men aan linkerhand een ijskelder.
Bij deze T-splitsing RA, groene en wn route, breed pad met gescheiden grind-/fietspad.
4.
Voor verharde weg RA, bospad met metalen afsluitboom en SLL bord “Landgoed Arcen”, kn65 volg 67, de groene route wordt verlaten, verderop passeert men een heuvel.
Voorbij de heuvel, bij T-splitsing LA, wn route.
Bij 5-sprong het 3de pad aan rechterhand inlopen, pad met omheining aan linkerhand, kn67 de wn route wordt verlaten, het pad ca. 800m volgen tot 4-sprong, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong LA, wn route.
Bij kruising met fietspad en verharde weg RD, kn38 volg 39, het brede grindpad links van kleine woning inlopen, het pad volgen tot kruising met eveneens een breed grindpad en aan overzijde een smal pad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, het smalle bospad met houten afsluitboom en SLL bordje inlopen, kn39 de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing RA richting smal groen brugje, voorbij het brugje, bij kruising RA, kn44 volg 40, het pad met beekje aan rechterhand volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een stenen brug.
5.
Bij deze T-splitsing LA, kn40 volg 41, direct daarna eveneens LA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, wn route, na ca. 40m eveneens rechts aanhouden, pad aan linkerhand negeren, men verlaat het bosperceel.
Bij kruising LA, verharde weg, het fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn41 volg 43.
Bij kruising RA, “Grensweg”, breed grindpad met bungalowpark aan linkerhand, verderop buigt het pad naar links met het bungalowpark aan linkerhand.
RD, pad langs omheind perceel aan rechterhand negeren.
Bij kruising RA, bospad met metalen slagboom, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot 4-sprong t.h.v. bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, pad door de bosrand.
Bij 4-sprong LA, het pad met verderop picknicktafels aan rechterhand volgen tot kruising met breed pad, zijpaden negeren.
6.
Bij deze kruising RD, het smalle pad met omheining rond recreatieterrein aan rechterhand inlopen.
Na ca. 200m, in 2de flauwe bocht naar rechts LA, het omheinde recreatieterrein wordt verlaten
Bij kruising RA, breed grindpad, het brede pad volgen tot T-splitsing bij smalle verharde weg t.h.v. bosrand, zijpaden en zijpaden bij kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verderop buigt de smalle weg naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij 4-sprong LA.
T.h.v. ingang naar kasteel RD, “Am Schloss Walbeck”, weg “Neesenweg” aan rechterhand negeren.
# Schloss Walbeck, ook Haus Walbeck genoemd, is een waterburcht in Walbeck. In 1403 wordt de naam Haus Walbeck voor het eerst vernoemd.
Voorbij het omheinde perceel rond het kasteel LA, bospad met houten omheining aan linkerhand.
Voorbij de houten omheining LA, men loopt op enige afstand langs de achterzijde van het kasteel.
7.
T.h.v. metalen poort RA, bospad, het pad met verderop een bosperceel met beuken aan rechterhand volgen tot kruising met een opvallende grote boom die dicht bij de grond opsplitst in meerdere stammen ca. 70m voorbij flauwe bocht naar links.
Bij deze kruising RD.
Na ca. 100m, voor open plek met lage begroeiing RA, pad met open plek aan linkerhand.
Iets voorbij deze open plek, bij 4-sprong RD, het pad volgen tot kruising t.h.v. bosrand.
Bij deze kruising RD door klaphek, direct na het klaphek links aanhouden, zanderig pad met waterplas aan rechterhand, het pad langs de waterplas buigt naar rechts.
Ca. 40m voorbij bosrand aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot 3-sprong met iets in het pad aan rechterhand een bankje.
Bij deze 3-sprong LA, pad met waterplas aan linkerhand.
T.h.v. houten poort met klaphek het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, het klaphek aan linkerhand negeren.
8.
Na ca. 150m, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route
Bij 3-sprong RA, wn route.
Bij 3-sprong LA, wn route, het pad buigt iets voor de grote waterplas naar links en gaat iets verder over een opgehoogd grindpad, het pad verder volgen tot met het begrazingsgebied via een klaphek verlaat.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij deze T-splitsing RA, het fietspad langs de weg volgen, kn43 volg 44, iets verder kruist het fietspad de weg.
In flauwe bocht naar rechts van de weg LA, grindpad met wit metalen SLL afsluitboom, wn route.
Bij T-splitsing RA, smalle verharde weg met wit metalen afsluitboom, wn route.
Bij kruising LA, doorgaande weg,  wn route, de weg ca. 350m volgen tot verkeersdrempel.
Voor deze verkeersdrempel LA, bospad met houten afsluitboom en SLL bordje “Maasduinen”, wn route.
Voor heuvel, bij T-splitsing RA, wn route, verderop voorbij bocht naar links gaat het pad tussen twee hoge heuvels door.
9.
Bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
Voorbij flauwe bocht naar rechts van het pad LA, stijgend pad, G-R route, voorbij de heuveltop buigt het pad naar rechts en volgt afrastering aan linkerhand.
Bij kruising met aan linkerhand houten poort en klaphek LA door het klaphek, G-R route, het pad met verderop aan beide zijde van het pad een hoge heuvel volgen tot T-splitsing iets voor plassengebied.
Bij deze T-splitsing RA, G-R route, verderop passeert men een klaphek.
Bij T-splitsing RA, G-R route.
Na ca. 80m, bij splitsing links aanhouden, G-R route, na ca. 220m buigt het pad naar links, direct na deze bocht stijgt het pad flink en gaat een hoge heuvel over.
Aan voet van de heuvel, voor waterloop het pad met bocht naar rechts met de waterloop aan linkerhand volgen, G-R route, verderop buigt het pad naar links en gaat een smal brugje over, zijpaden negeren.
10.
Voorbij het brugje RD, smal pad aan rechterhand negeren, G-R route, iets verder voorbij metalen afsluitboom gaat het onverharde pad over in een verharde weg, de weg met gebouwen aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een poort, zijweg aan rechterhand negeren.
Bij deze T-splitsing LA richting ingang vakantiepark “Klein Vink”, G-R en wn route.
Voor portiersloge, bij 4-sprong de 2de weg aan rechterhand inlopen, “Bosweg”, G-R route, kn69 volg 68.
Na ca. 90m, voor groen kastje RA, bospad, de G-R en wn route worden verlaten, het pad volgen tot T-splitsing voor een villa, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg, de weg met bocht naar rechts volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, het fietspad volgen, direct daarna LA, de doorgaande weg N271 oversteken, let op drukke weg!!!, aan overzijde LA, kn72 volg 71, vervolgens voor informatiepaneel “Arcen en Velden” RA, kn71 volg 49.
11.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, de weg volgen tot volgende bocht naar links t.h.v. een bankje.
Bij deze bocht RD, onverhard pad, wn route, voor de Maas buigt het pad naar links.
T.h.v. veerpont RD, weg richting veerpont aan rechterhand negeren, verharde weg, kn49 volg 48.
In bocht naar links van de weg rechts aanhouden, smalle verharde weg met uiterwaarde Eikenweerd aan rechterhand, kn48 volg 88/78, iets verder gaat de verharde weg over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA verhard voetpad richting de Maas, “Burgemeester Linderspromonade”, wn route, iets verder buigt het voetpad naar links, de kade langs de Maas in zijn geheel uitlopen, zijpaden negeren.
Aan einde van de kade LA de helling oplopen richting het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting Limburgs Landschap.
groene route = routepaaltjes van SLL wandelroute.
G-R = streekpad met geel-rode routemarkeringen.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De parkeerplaats bij de Schanstoren, Schans 23, 5944 AE te Arcen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein langs de Schans aan de rand van het dorp.

Openbaar vervoer

Bushalte Koestraat, Arcen.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kasteel Arcen Adrie: Kasteel Arcen
Kanon bij de Schanstoren Adrie: Kanon bij de Schanstoren
De Wymarse Molen of Kasteelmolen Adrie: De Wymarse Molen of Kasteelmolen
Galloway-runderen in Babara's Weerd Adrie: Galloway-runderen in Babara's Weerd
Landgoed Arcen Adrie: Landgoed Arcen
IJskelder in landgoed Arcen Adrie: IJskelder in landgoed Arcen
Brugje over de Lingsforterbeek Adrie: Brugje over de Lingsforterbeek
Grenspaal Nederland - Duitsland Adrie: Grenspaal Nederland - Duitsland
Plassengebied de Dorperheide Adrie: Plassengebied de Dorperheide
Kasteel Walbeck Adrie: Kasteel Walbeck

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart zandhoek-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats ArcenDe Kloosterhoeve

Klein Vink 4
5944 EX Arcen

Schloss Walbeck

Am Schloß Walbeck 31
47608 Geldern Duitsland
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 24 januari 2022 om 18:47

  Vandaag 24 januari 2022 de wandeltocht gecontroleerd tevens op twee plaatsen iets gewijzigd. In het bosgebied aan de Duitse zijde van de grens een wat langer pad vervangen door enkele smallere bospaden. Op de Walbeckerheide zijn na het beëindigen van de zandwinning nieuwe mogelijkheden ontstaan men loopt nu langer door dit gebied. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Angela 13 februari 2018 om 20:27

  Prachtige route. Gestart vanaf Klein Vink. Gelopen op GPS, kaart prima in orde. Jammer dat er helemaal geen horeca onderweg is, maar daar hadden we ons gelukkig op voorbereid. Het stuk in Duitsland is wat saai, de rest van de wandeling maakt dat echter helemaal goed. Het stuk om de kasteeltuinen hebben we afgesneden door rechtdoor Arcen in te gaan vanaf de provinciale weg, al met al toch nog ruim 21 km.

  Reageren
 3. Adrie 25 februari 2017 om 19:54

  De wandeltocht is gecontroleerd en tevens vernieuwd. Op de Walbeckerheide, een voormalig zandwinningsgebied, is een deel ingericht als natuurontwikkelingsgebied en opengesteld voor wandelaars. Evenals de Dorperheide is het een plassengebied. Dit nieuwe gebied is in de tocht opgenomen, een langere pad dat door landbouwgebied liep is komen te vervallen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Delfine 15 november 2014

  Op zondag 10/11/2014 deze route gelopen, vertrekkend vanuit Roompotpark (Klein Vink) waar we verbleven.
  Prachtige route met veel afwisseling! Enorm genoten!
  Zonder noemenswaardige problemen gelopen met behulp van wandelbeschrijving én gps-route als back-up. Dank je wel !

  Reageren
 5. Adrie 6 april 2014

  Vandaag 6 april de route herzien, een deel van de route door het bosgebied over Duits grondgebied is verwijderd, hiervoor is in de plaats gekomen een slingerend pad door het voormalige grind-afgravingsgebied. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. ellen 9 augustus 2013

  Begin augustus deze route gelopen. Arcen is altijd een leuke start door de vele terrasjes en levendigheid. De route was weer prima te volgen. Het deel in Duitsland vonden wij wel wat saaier lopen. Wel goed om je kilometers te maken. Het Nederlandse deel was een stuk interessanter om te lopen.

  Reageren
 7. Adrie 24 juni 2013

  23 juni 2013 de route gecontroleerd, de beschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Lennard 25 februari 2012

  Aan de webmaster:

  De routebeschrijving staat niet meer in zijn geheel op de site. Ergens in punt 8 wordt die plots afgebroken:

  "8.
  Voor stalletje LA, graspad, G-R route.
  RD, pad op linkerhand negeren, G-R route.
  LA, pad loopt omhoog, vervolgens naar enkele meters buigt het naar rechts, afrastering op linkerhand, G-R route.
  Bij kruising met hek op linkerhand, LA door klaphek, G-R route.
  Bij zand afgraving RA richting klaphek lopen.
  RD door klaph

  Opgesteld door:

  Adrie Raaijmakers"

  Reageren
  1. Adrie 25 februari 2012 om 18:45

   De tekst is weer compleet, Lennard bedankt!

 9. Adrie 29 december 2011

  De werkzaamheden aan een nieuw aangelegde rotonde zijn afgerond. De beschrijving is hierop aangepast. Eveneens is een brugje over een kleine beek in de directe omgeving van het vakantie park Klein Vink verplaatst, zowel Ilse als Lennard hadden hierdoor problemen ondervonden. Deze verandering is als wijzigingsvoorstel door Lennard reeds aangeleverd, en is in de beschrijving overgenomen. Lennard bedankt hiervoor.

  Reageren
 10. Lennard 1 november 2011

  Gisteren deze route met m.i. het mooiste weer dat ons klimaat te bieden heeft gelopen.

  Beschrijving, m.u.v. punt 8, moeiteloos kunnen volgen. Bij punt 8 had ik juist grote moeite. De tip van Ilse om richting uitgang te lopen ging helaas niet meer op. Het bordje uitgang wijst nu in een andere richting dan voorheen. Volgens een lokale bewoner had dat te maken met de aanleg van een rotonde in de N271 t.h.v. hotel Rooland.
  Een geluk bij een ongeluk is dat het alternatief dat ik dankzij die bewoner vond veelal bospad is i.p.v. druk bereden asfalt.

  Het slechte brugje is inmiddels vernieuwd.

  In feite komt de voorgestelde wijziging neer op het blijven volgen van de G-R route over het park tot men na ca. 100 m op de “Bosweg” gelopen te hebben RA een bospad in slaat.

  Punt 8 vanaf:
  “LA, over houten brugje, G-R route, status van houten brugje is slecht tijdens het samenstellen van deze tocht.”
  t/m
  Punt 9.
  “Voor informnatiepaneel “Arcen en Velden” RA, fie

  Reageren
 11. Ilse 13 juni 2011

  Gisteren gelopen met de kids (12 en 15) als training voor de 4-daagse. De beschrijving is perfect tot in details.
  Maar 1 keer verkeerd gelopen.
  Bij punt 8. Lopen richting de receptie werkt heel verwarrend. De receptie zie je pas als je ervoor staat en dan ben je al te ver. Lopen naar het uitgang van het park lijkt mij duidelijker.

  Reageren
 12. Jan 21 maart 2011

  Afgelopen zondag heb ik deze route gelopen. Het Duitse deel was nieuw voor mij en leuk om er een keer te komen.

  Eerlijk gezegd heb ik de route eerst overgenomen in de gps en zo de route gevolgd. Over de beschrijving kan ik daarom weinig zeggen.
  Na afloop was het heerlijk om een ijsje te eten bij ijssalon Clevers in Arcen.

  Hartelijk dank voor de route!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)