Wellensteyn-tocht, Nederweert-Eind te Limburg

16 km Wandelroute Wellensteyn-tocht, te Nederweert-Eind

Wandeltocht door het natuurgebied Sarsven en de Banen, het nieuwe natuurgebied de Kwegt, het bosgebied Wellensteyn en een aantal aaneengeschakelde bospercelen rond een landbouwgebied. In een groot deel van het gebied dat bezocht wordt heeft turfwinning plaatsgevonden. Door de ontvening heeft het landschap een grote verandering ondergaan, zo ontstonden vennen en plassen die later weer andere doeleinden kregen. Ook de aanleg rond 1926 van het verbindingskanaal tussen de plaatsen Wessem en Nederweert heeft veel invloed op het landschap gehad. Zo kwam tijdens de aanleg het vrijgekomen zand onder anderen in het gebied Wellensteyn terecht, het gebied moet voor die tijd plaatselijk enkele meters lager geweest zijn. Later is het gebied Wellensteyn aangeplant met als doel productiebos, momenteel wordt door Het Limburgs Landschap het productiebos geleidelijk omgevormd tot een natuurlijker bos. Ook veel van de vennen ontstaan door de ontvening verdwenen onder het zand dat vrijkwam, het Sarsven en de Banen zijn de weinig overgebleven vennen. De Kwegt is nog een jong natuurgebied, in 2017 is een gebied dat hoofdzakelijk bestond uit maisakkers met rechte sloten en een asfaltweg omgevormd tot groot vennencomplex. Veel van het opgebracht zand is weer verwijderd waarna de voedselarme laag weer aan de oppervlakte kwam met als resultaat een gevarieerd gebied rond een nieuw aantrekkelijk vennencomplex. De omgeving van het Sarsven blijkt ook een van de belangrijkste Nederlandse vindplaatsen te zijn van bewoning uit de Oude en Midden Steentijd (10.0000 tot 3.000 voor Christus). 77% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 25-2-2016, laatst bijgewerkt op: 27-9-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het plein met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, “St. Gerardusstraat”, de weg met kerk aan linkerhand volgen tot woning nr.44, zijwegen en paden negeren.
Voorbij deze woning RA, verhard voetpad, vervolgens aan einde van dit voetpad rechts aanhouden, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, iets verder LA, “Visdijk”, wn31, de weg met verderop kn31 volg 32, de weg volgen tot 2de bocht naar links, zijpaden negeren.
# Voor mooi uitzicht over het “Sarsven”, direct na de 1ste bocht passeert men aan rechterhand een pad met SLL bord “Sarsven en de Banen” naar een vogelkijkscherm.
In deze bocht rechts aanhouden, grindpad met SLL bord “Sarsven en de Banen”, kn32 volg 34, iets voor de houten poort buigt het pad naar rechts en gaat over in een onverhard pad.
2.
Bij 3-sprong RA, kn34 volg 35, (gras)pad met iets verder afrastering aan linkerhand.
RD, klaphek aan linkerhand negeren, kn35 volg 36, na ca. 250m buigt het pad iets voorbij een bankje naar rechts en gaat richting een knuppelbrugje voor een smal bosperceel, voorbij het brugje buigt het pad links met een uitkijktoren aan rechterhand, wn36.
# Voor een mooi uitzicht over het Sarsven even de uitkijktoren beklimmen.
Na verlaten van het bos rechts aanhouden, wn36, het gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand volgen tot verharde weg.
Bij verharde weg RD, de weg oversteken richting houten poort iets aan linkerhand, wn36, voor de houten poort buigt het pad naar rechts het bos in.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een houten brugje links aanhouden, kn36 volg 37, het pad door het bos verder volgen, verderop passeert men een knuppelbrugje.
Voorbij brugje over waterloop LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
3.
Voor eveneens wat bredere waterloop, bij T-splitsing LA, gras-/onderhoudspad met de waterloop aan rechterhand, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg met aan rechterhand klein parkeerterreintje met SLL bord “De Kwegt” en iets verder een houten afsluitboom.
Iets voor houten steiger (uitkijkpunt) LA, smal pad over brede kade met eikenbomen aan linkerhand, wn46, verderop buigt het pad naar rechts, ca. 420m voorbij deze bocht buigt het pad voor een eik naar links richting een hoogspanningsmast.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, kn46 volg 42, het pad door bosrand volgen tot metalen afsluitboom met daarachter een picknicktafel.
T.h.v. de afsluitboom LA, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 450m het smalle pad met bocht naar links verder volgen, smal pad richting bosrand aan rechterhand negeren.
4.
RD, achtereenvolgens pad aan linker- en klaphek aan rechterhand negeren, wn44, men passeert een bankje, verderop buigt het pad naar links.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn44, verderop voorbij hoogspanningslijnen buigt het pad naar links.
Iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar rechts langs houten afsluitboom volgen, smal pad langs afrastering aan linkerhand negeren, wn44, het pad verder volgen tot breed pad aan rechterhand t.h.v. bosrand, zijpaden aan linkerhand negeren
Bij dit pad RA, kn44 volg 88, verderop gaat het pad door landbouwgebied.
Bij T-splitsing LA, kn88 volg 86, pad met halverwege het bosperceel aan rechterhand een bankje.
Bij kruising RA, verharde weg, wn86.
Bij T-splitsing LA, “Kolenhofweg”, kn86 volg 87.
In ruime bocht naar rechts van de weg links aanhouden, breed onverhard pad, kn87 volg 63.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn63, pad met verderop aan rechterhand een omheind grasveld met clubgebouw (hondenvereniging).
5.
Bijna aan einde van het omheinde grasveld en aan linkerhand pompkastje “183” LA, de wn route wordt verlaten.
Voor inrit “Koeldijk 10”, bij T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand.
Voor omheind terrein met loods aan linkerhand LA, het gras-pad aan rechterzijde van landbouwperceel inlopen, kn89 volg 63 (zie achterzijde van routepaaltje).
Bij kruising met doorgaande weg RD, breed grindpad links van inrit nr.29-31 inlopen, wn63, voorbij de gebouwen gaat het grindpad over in een onverhard pad.
voorbij omheind perceel aan linkerhand, in bocht naar links van het pad RA, bospad, wn63, na ca. 150m buigt het pad t.h.v. de bosrand naar links het bos weer in.
Bij T-splitsing RA, wn63, iets verder buigt het pad naar links.
Bij kruising met verharde weg RD, wn63, pad met bankje door bosperceel.
Iets voorbij bocht naar links RD, pad aan rechterhand negeren, kn63 volg 62, voorbij bocht naar rechts volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Voor bosrand aan linkerhand, het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 61.
6.
Ca. 80m voorbij bosrand aan rechterhand LA, smal bospad, kn61 volg 60, het smalle slingerend bospad volgen tot T-splitsing bij breed pad voor een landbouwperceel.
Bij deze T-splitsing RA, wn60, breed pad met bosrand aan rechterhand.
Voorbij het landbouwperceel LA, pad langs het landbouwperceel richting bosperceel, kn60 volg 52.
Ca. 60m voorbij de bosrand  LA, smal recht bospad, wn52, na ca. 160m buigt het pad voorbij een bankje t.h.v. de bosrand naar links het bosperceel weer in, wn52.
Na verlaten van het bosperceel, bij Y-splitsing RA, wn52, direct daarna bij T-splitsing RA, verharde weg, kn52 volg 51.
Bij T-splitsing LA richting bos, kn51 volg 50.
Voor bosrand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, kn50 volg 16, het pad volgen tot woning direct na bosperceel aan rechterhand, zijpaden negeren.
7.
Iets voor deze woning RA, smal bospad, kn16 volg 15, verderop na verlaten van het bosperceel buigt het pad naar links.
# Direct na deze bocht gaat de tocht verder over een smal gras-/onderhoudspad langs een waterloop, als het pad door begroeiing lastig te belopen is kan men ook RD het bredere pad volgen, kn15 volg 14. Bij kruising met verharde weg RA, kn14 volg 13. RD, pad aan rechterhand negeren, kn13 volg 11, direct daarna LA de vlonder over, kn11 volg 82, het pad buigt naar rechts, voorbij het bankje gaat het pad licht slingerend door bos. Ga verder bij punt 7. laatste regel.

Direct na deze bocht RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn15 volg 13, na ca. 500m buigt het pad in een smal bosperceel naar links, wn13.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn13 volg 11, direct daarna LA de vlonder over, kn11 volg 82, het pad buigt naar rechts, voorbij het bankje gaat het pad licht slingerend door het bos.
Voor stuw, bij 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, wn82, het smalle bos volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een pad met  klaphek met daarachter een knuppelbrugje naar een vogelkijkhut.
8.
Bij deze 3-sprong RA, wn82, iets verder buigt het pad voor een waterloop naar links, wn82, het gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand ca. 600m tot flauwe bocht naar rechts, voorbij deze flauwe bocht LA door een klaphek het iets verhoogd pad met knuppelbrugjes volgen, wn82, verderop voorbij 2de brugje gaat het pad door een smal bosperceel met bankje richting een klaphek.
Voorbij het klaphek RD, klaphek aan rechterhand negeren, kn82 volg 79, iets verhoogd pad door de rand van het broekbos, verderop verlaat men het broekbos via een klaphek.
Voorbij het klaphek, bij kruising RD over brugje, wn79, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn79 volg 78, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, kn78 volg 77.
RD, weg “Vuursteen” aan rechterhand negeren.
Voorbij woning nr.75 RA, “Sint Gerardusstraat”, wn77, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerkpaaltje met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein voor de kerk, Pastoor Maesplein 5, 6034 TE te Nederweert-Eind. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op of langs het Pastoor Maesplein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Steutenweg, Nederweert-Eind. Aanlooproute: Ga in noordelijke richting op Eind naar Steutenweg. Sla rechtsaf naar Steutenweg. Sla linksaf naar Meester Petersstraat, de weg volgen tot de kerk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Omgeving van het Sarsven Adrie: Omgeving van het Sarsven
Uitkijktoren bij het Sarsven Adrie: Uitkijktoren bij het Sarsven
Natuurgebied Het Sarsven Adrie: Natuurgebied Het Sarsven
Een van de bosgebiedjes Adrie: Een van de bosgebiedjes
Broekbos omgeving de Kwegt Adrie: Broekbos omgeving de Kwegt
Vennengebied de Kwegt Adrie: Vennengebied de Kwegt
Vogelkijkhut bij de Banen Adrie: Vogelkijkhut bij de Banen
Natuurgebied De Banen Adrie: Natuurgebied De Banen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart wellensteyn-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nederweert-EindErvaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 27 september 2023 om 18:38

  Vandaag 27 september 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar puntjes de routebeschrijving aangevuld met extra herkenningspunten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 13 november 2021 om 17:43

  Gisteren 12 november 2021 de wandeltocht gecontroleerd. De dag begon nevelig met wat zon al snel kwam er een dicht deken van mist over het gebied wat ook zijn eigen charme heeft. De routebeschrijving op een aantal punten wat aangepast en is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Petra 28 februari 2021 om 18:13

  Dit is een zeer mooie route, afwisselend bos, landelijk, de vele vennen, dat is pas een mooi natuur gebied. Zeker de moeite waard, ook voor in een ander jaar getijde. Adrie bedankt , op naar de volgende route….

  Reageren
 4. Frans 18 november 2020 om 20:46

  Vandaag gelopen, een mooie afwisselende route.
  Bedankt

  Reageren
 5. Adrie 14 november 2019 om 16:49

  Gisteren 13 november 2019 op een helaas snel bewolkte daardoor sombere ochtend voor het maken van foto’s de wandelroute gecontroleerd. Op wat kleine puntjes na geen veranderingen gezien. Het natuurgebied De Kwegt begint een vogelrijk vennengebied te worden. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 11 januari 2017 om 07:35

  Het alternatief is in de routebeschrijving opgenomen. Het 800m lange pad langs het kanaal is uit de route verwijderd. Men loopt nu langs de andere zijde van de waterplas. De tocht is meer gevarieerder geworden. Ook komt men langs een steiger met mooi uitzicht over het plassengebied. Harrie, Nellie, Jan, Hanneke en Chris via mail nogmaals bedankt voor het melden!

  Reageren
 7. Harrie Nellie Jan en Hanneke 6 januari 2017 om 19:24

  06-01-2017 gelopen prachtige route maar voorbij punt 4 thv kleine bocht linksaf gaat niet pad loopt dood in nieuwe waterplas.

  Reageren
  1. Adrie 6 januari 2017 om 19:46

   Harrie, Nellie, Jan en Hanneke bedankt voor het melden! Naar aanleiding van een mail van Chris met dezelfde opmerking heb ik gisteravond de routebeschrijving en kaart nog aangepast. Deze laatste wijziging hebben jullie waarschijnlijk niet meer gezien. Vandaag ben ik naar dat gebied geweest om te kijken of er een alternatief te maken is, ik heb een mooi alternatief gevonden langs de andere zijde van de nieuwe waterplas, hiermee komt het 800m lange pad langs het kanaal te vervallen. In de loop van komende week komt dit op de site beschikbaar.

 8. Chris 5 januari 2017 om 16:54

  Donderdag 5 januari 2017 deze tocht gelopen met een zonnetje en temperatuur rond het vriespunt. Delen van de vennetjes zijn bevroren.
  De tocht voert door weiden en bossen met verrassend mooie paadjes. Onderweg staan op diverse plaatsen bankjes.
  Met name het Limburgs landschap heeft op meerdere plekken hard gewerkt aan natuurverbetering.

  Reageren
 9. Adrie 26 augustus 2016

  Vandaag 26 augustus 2016 weer eens gaan kijken naar de werkzaamheden bij het Sarsven en de Banen en het nieuwe natuurgebied de Schoorkuilen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Vooral in de Banen is er aardig wat veranderd, door een afgegraven gebied heeft men twee knuppelbrugjes met een iets verhoogd pad aangelegd. Tevens is een mooi pad dat in de lente gesloten was weer toegankelijk. Dit pad is in de wandelroute opgenomen, door deze wijziging is een onderhoudspad langs een waterloop komen te vervallen. Ook loopt men nu over een groter deel over onverharde paden en heeft men een mooier uitzicht over de nieuwe waterplassen in de Schoorkuilen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Johanna 18 april 2016 om 20:29

  Leuke afwisselende route die over ’n paar jaar waarschijnlijk nog mooier is want er wordt hard gewerkt aan de natuur.
  De routebeschrijving is perfect. Bedankt Adrie. We zien weer uit naar jouw volgende tocht.

  Foto links knuppelbruggetje, rechts van boven naar beneden veel scharrelkippen en vogelkijkhut.

  Reageren
 11. Jos 6 maart 2016

  beste wandelaars,
  vorig weekeinde gelopen bij prachtig weer.
  gps bestand klopt helemaal.
  mooi gebied, kom uit de regio maar was op sommige paden nog niet geweest.
  aanrader

  Reageren
 12. Lennard 27 februari 2016

  Vandaag gelopen met stralend weer, niet te koud, wel af en toe een fris windje.
  Ik vond het een mooie route met veel afwisseling.

  Rondom De Banen is een natuurherstelproject (vrijwel) afgerond waardoor het daar nu een tikkie kaal aan doet. T.b.v. het project is er veel zand afgegraven dat er oorspronkelijk niet thuis hoort.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)