Weerterbergen-tocht, Weert te Limburg

19 km Wandelroute Weerterbergen-tocht, te Weert

Een bosrijke lijnwandeling van Weert naar Maarheeze. De lijnwandeling gaat via de IJzeren Man, over de Boshoverheide, naar de Weerter- en Budelerbergen om vervolgens via het Weerterbos en Hugterheide te eindigen in Maarheeze. In het Weerterbos heeft men de keuze om ook het leefgebied van de edelherten te bezoeken, de totale lengte van de lijnwandeling wordt dan 24,5 kilometer. De IJzeren Man is een vennenrijk recreatie-/natuurgebied met aan de rand een grote plas de Grote IJzeren Man. De Boshoverheide en de Weerter- en Budelerbergen bestaat uit naaldbossen, droge heidevelden en stuifzanden. Een groot deel ervan is militair oefenterrein. Op de heide van de Boshoverheide ligt een uitgebreid urneveld. De grafheuvels zijn zo’n 2500 tot 3000 jaar oud en komen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. In die tijd werden de mensen gecremeerd en daarna in een urn begraven in een kleine grafheuvel. Doordat de mensen dicht bij elkaar begraven werden ontstonden er hele velden met kleine heuvels. Het is het grootste urnenveld van Nederland en zelfs een van de grootste van Noordwest-Europa. Veel ervan is in de loop der tijd verdwenen of vernield. Door het gebied loopt de IJzeren Rijn een spoorweg die de verbinding vormde tussen Antwerpen en Mönchengladbach, Sinds 1992 is het gedeelte tussen Roermond en Dalheim in het natuurgebied de Meinweg gesloten. Na verlaten de Weerter- en Budelerbergen gaat de lijnwandeling door het Weerterbos, dit bos ligt in een laagte met daarin, vennen, moerassige gebieden en een groot gebied open grasland. Voor degene die een bezoek brengen aan het leefgebied van edelherten komen langs een mooi beekje de Oude Graaf en langs een grenskerk monument. Het grenskerk monument is een herinnering uit de periode 1648 tot 1795. In die periode liep er een staatsgrens tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse. Om de katholieken, die in de Republiek hun godsdienst niet in het openbaar mochten uitoefenen ter wille te zijn werden net over de grens een kerkje opgericht. De Hugterheide bestaat uit stuifduinen vooral begroeid met dennen, in het bosgebied worden veelal leuke slingerende bospaadjes gevolgd, waarna de lijnwandeling eindigt op het station in Maarheeze. 72% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-1-2024, laatst bijgewerkt op: 17-3-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het stationsgebouw LA vertrekken naar de spoortunnel aan linkerhand lopen, vervolgens LA de tunnel door.
Iets voorbij de tunnel het verhard voetpad reechts van straatnaambordje “Statieberg” parallel aan de weg inlopen, het voetpad met waterloop aan linkerhand volgen tot metalen 2de brugje over de waterloop (de oversteekplaats t.h.v. de groene Enexis schakelkast is niet meegeteld).
LA het brugje over en de weg oversteken, aan overzijde bij T-splitsing RA, iets verder de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, “Kazernelaan” weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg (RING) “Ringbaan West”.
Bij deze kruising RD, “Kazernelaan”, de weg met iets verder links van de weg een smal grindpad volgen tot kruising (rotonde) met “Nelissenhof”, voorbij de voormalige “Van Horne Kazerne”.
Bij deze kruising RD, het grindpad links van de weg en van het informatiepaneel “Welkom in het park Weert-West” volgen, iets verder RD, grindpad aan linkerhand negeren.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, de weg weer volgen tot weg “Voorhoeveweg” aan linkerhand voorbij groot omheind perceel rond woning nr.111.
2.
Bij deze weg een klein stukje RD, het verhard voetpad richting de plas inlopen, voor de plas scherp LA, het smalle verhard voetpad of iets verder het iets hoger gelegen parallel lopend pad aan linkerhand met de plas aan rechterhand volgen tot 3-sprong voorbij de smalle zijde van de plas, voorbij woning aan linkerhand kan ook het iets hoger gelegen parallel lopend pad aan linkerhand gevolgd worden.
Bij deze 3-sprong RA, onverhard pad langs de lange zijde van de plas met de plas aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, de lange zijde van de plas verder volgen.
Voorbij de lange zijde, bij 4-sprong RA, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, de plas verder aan rechterhand volgen tot T-splitsing iets voorbij een zanderige plek aan linkerhand met trimtoestellen.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad richting brugje, vervolgens voor het brugje LA.
Voor ven, in bocht naar links van het pad scherp RA, iets verder stuw over, voorbij de stuw, bij 4-sprong LA, het grindpad met verderop een brugje volgen tot kruising iets voorbij een brugje aan rechterhand.
Bij deze kruising RA, pad met gebouwen van het Natuur en Milieucentrum aan rechterhand.
3.
Aan het einde van het pad met aan rechterhand de ingang van het “Natuur en Milieucentrum” LA, weg met parkeerterrein aan rechterhand, vervolgens voor bocht naar rechts van de weg links aanhouden, verhard voet-/fietspad.
Aan einde van het pad bij kruising LA de brug bij sluis 16 over, “Kazernelaan”.
Aan overzijde bij kruising met rotonde LA, het fietspad aan overzijde van de N564 richting “Weerterbergen” volgen tot weg aan rechterhand richting de “Weerterbergen”, zijpad negeren.
Bij deze weg RA, “Trancheeweg”, het fietspad volgen.
Bij kruising met weg de “Oude Graaf” RD.
RD, weg “Peelterbaan” aan rechterhand negeren, vervolgens iets voorbij het “Gasunie” gebouwtje aan rechterhand LA het brede onverharde pad (parkeerplek) oplopen, voorbij de parkeerplek RA, pad met bordje “Militair Oefenterrein Weerterheide”.
Na ca. 60m, bij sprong rechts aanhouden, iets verder door de rand van een zanderige open plek met de plek aan linkerhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand op enige afstand een parkeerterrein bij de bosrand LA.
Bij splitsing links aanhouden, iets verder RD, smal pad aan rechterhand negeren.
4.
In stuifzandgebied rechts aanhouden door de rand van het stuifzandgebied met in het stuifzandgebied een met dennen begroeid heuveltje aan linkerhand richting de smalle doorgang verderop aan de rechterzijde, voorbij deze doorgang de rand verder volgen tot pad aan rechterhand t.h.v. het 2de heuveltje met dennen in het stuifzandgebied aan linkerhand bijna aan het einde van de smalle zijde van het stuifzandgebied.
Bij dit pad rechts aanhouden, men verlaat het stuifzandgebied, doorlopen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad.
Voorbij bocht naar rechts van het fietspad voor ronde informatiezuil en “Urneveld Boshoverheide” en scherp LA, het fietspad met aan beide zijde grasheuvels volgen tot een pad richting spoorwegovergang aan linkerhand in een bocht naar rechts van het fietspad.
Bij dit pad LA richting de spoorwegovergang lopen, vervolgens de spoorwegovergang over, aan overzijde van de spoorwegovergang LA, breed zandpad met bosrand aan rechterhand.
Na ca. 130m RA, pad met drie houten paaltjes door het bos, geel-blauwe (OLAT markeringen Graaf van Hornepad) route.
5.
Bij 4-sprong RD, geel-blauwe route, iets verder bij volgende 4-sprong links aanhouden richting heuvels met daarachter een stuifzandgebied, vervolgens voor heuvels rechts aanhouden, geel-blauwe route, het pad met de heuvels aan linkerhand ca. 300m volgen tot 5-sprong met aan linkerhand twee paden richting de heuvels, let op de geel-blauwe routemarkeringen.
Bij deze 5-sprong RD (2de pad aan rechterhand), geel-blauwe route, het pad volgen tot kruising met rechtdoor een smal pad.
Bij deze kruising RA, geel-blauwe route.
Na ca. 80m LA, geel-blauwe route, iets voor de bosrand RD, smal pad aan linkerhand negeren, t.h.v. de bosrand buigt het pad naar rechts met de bosrand aan rechterhand.
Iets voorbij deze bocht bij kruising RD, geel-blauwe route, pad door het bos.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, geel-blauwe route, vervolgens bij kruising RD, geel-blauwe route.
6.
Bij T-splitsing LA, geel-blauwe route (let op tijdens samenstellen van de lijnwandeling klopt de richting van het geel-blauwe bordje op het routepaaltje rechts van het pad niet, op de bomen aan linkerhand is de juiste richting aangeven).
Bij T-splitsing LA, breed pad met afrastering aan rechterhand, geel-blauwe route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, geel-blauwe route.
T.h.v. horecagelegenheid “’t Braakven” RA het smalle onverharde pad links van de weg volgen, “Maarheezer huttendijk”, geel-blauwe route.
Na ca. 70m LA, onverhard pad met bordje “Militair Oefenterrein Weerterheide”, geel-blauwe route, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad aan linkerhand negeren.
Bij deze T-splitsing LA, geel-blauwe route, vervolgens RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder t.h.v. heideveld RA, geel-blauwe route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met open grasrijk gebied aan linkerhand, geel-blauwe route.
Voorbij het open gebied, bij 4-sprong RD, geel-blauwe route, pad met groen/wit geschilderde palen aan linkerhand.
7.
Bij 4-sprong RD, geel-blauwe route, men volgt nog steeds de groen/witte palen.
Bij 4-sprong LA, de geel-blauwe route wordt verlaten, men volgt nog steeds de groen/witte palen.
Voorbij groen-witte paal links van het pad, bij kruising RD.
Bij kruising RD richting open strook door het bos.
Voor de open strook, bij kruising RA, oc (wit bordje met oranje cirkel, zie ook de legenda voor de andere symbolen) route.
Bij kruising LA, oc route, het pad volgen tot pad aan rechterhand voor een open plek, zijpad aan linkerhand negeren.
Bij dit pad RA, pad met de open plek aan linkerhand, oc route.
Voorbij de open plek, bij 4-sprong LA, oc route.
Voorbij bosrand aan rechterhand, bij kruising RA, oc route, het pad met open strook aan linkerhand volgen 4-sprong voor een open plek met ven, smal zijpad aan linkerhand negeren.
8.
Bij deze 4-sprong LA, de oc route wordt verlaten, breed zandpad.
Voor bosrand, bij 4-sprong RA, breed zandpad met de open plek met ven aan rechterhand.
Voorbij de open plek, bij kruising RA, breed zandpad met nog steeds de open plek met ven aan rechterhand.
Voor omheind terrein aan linkerhand, bij kruising RD, het pad met de omheining op enige aan linkerhand volgen tot kruising iets voorbij het omheinde terrein, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij deze kruising LA, pad met rijpaaltjes en NM bordje “Weerter en Budelerbergen” en op enige afstand het omheinde terrein aan linkerhand.
Aan einde van het pad , bij kruising met breed pad RD, direct daarna bij kruising RA, het pad parallel aan het brede pad met afrastering aan linkerhand volgen tot splitsing met aan rechterhand op enige afstand een hoog klaphek met veerooster.
9.
Bij deze splitsing rechts aanhouden richting het klaphek, direct daarna links aanhouden door het klaphek, breed pad, iets voorbij het klaphek bij 3-sprong links aanhouden de spoorwegovergang over, verharde weg.
RD richting viaduct, “Maarheezer huttendijk”, weg aan rechterhand negeren, voor het viaduct passeert men aan linkerhand horecagelegenheid “De Wildenberg”, voor een bezoek de talud via trap afdalen.
Voorbij de snelweg, in bocht naar rechts van de weg LA door hoog klaphek, iets verder rechts aanhouden de talud afdalen en doorlopen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, voor inrit woning nr.3 rechts aanhouden, “Onderstalweg”, het onverharde pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, voor een houten poort buigt het pad naar links, verderop passeert men aan linkerhand horecagelegenheid “Peerkensbosch”, het pad verder volgen tot T-splitsing.
10.
# Bij deze T-splitsing kan men ervoor kiezen om door het leefgebied van de edelherten lopen met onderweg horecagelegenheid de Daatjeshoeve. De totale lengte van de lijnwandeling is dan 24,5km.
# Door het leefgebied van de edelherten:
Bij deze T-splitsing RA, verderop buigt het pad voor beek de Oude Graaf naar links.
Iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar rechts verder over het brugje volgen, pad aan linkerhand negeren, voorbij het brugje RD, smal pad met vlonder langs de beek aan rechterhand negeren, ww5 volg rd.
T.h.v. bosrand, in bocht naar rechts LA, ww2 volg rd, onverhard pad door bosrand met verderop aan linkerhand een hoogspanningsmast, iets voorbij de mast buigt het pad naar links.
Pad met bocht naar rechts verder richting bosrand volgen, pad aan linkerhand negeren, rd route.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing LA, verharde weg, rd route.
Bij kruising met “Heugterbroekdijk” en aan rechterhand horecagelegenheid “Daatjeshoeve” LA, breed grindpad, ww8 volg rd, kn8 volg 10 (zie achterzijde van het routepaaltje rechts van de weg).
RD, pad met houten afsluitboom en SLL bordje aan rechterhand negeren.
Het grindpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, brugje aan linkerhand negeren, rd en wn10 route.
Na ca. 100m het grindpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn10, verderop gaat het brede grindpad door een omheind gebied.
Na verlaten van het omheind gebied, bij 3-sprong LA, smal grindpad met BL bordje “Hugterheide”, ww10 volg rd, kn10 volg 80, het smalle grindpad volgen tot T-splitsing met aan linkerhand een poort met ruim voor de T-splitsing het restant van een grenskerk, zijpad negeren.
# Het grenskerk monument is een herinnering uit de periode 1648 tot 1795. Toen mochten de katholieken in de Republiek der Verenigde Nederlanden hun godsdienst niet uitoefenen.
Bij deze T-splitsing RA, rd en wn route, breed pad.
# Voor mooi uitzicht over leefgebied van de Edelherten, aan linkerhand is een uitkijktoren.
Bij 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, kn80 volg 73, het pad verder volgen tot pad aan linkerhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, pad met houten afsluitboom, ww7 volg rd, men loopt richting open gebied, voorbij het open gebied buigt het pad naar rechts met aan linkerhand een bankje, oc route.
Ruim voorbij knuppelbrugje, bij kruising RA, de rd route wordt verlaten, pad door het open gebied. Ga verder bij punt 11 1ste regel.
# Niet door het leefgebied:
Bij deze T-splitsing LA.
Na ca. 140m RA, smal pad door de bosrand met open gebied aan linkerhand.
Bij kruising LA, pad door het open gebied. Ga verder bij punt 11 1ste regel.
11.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad.
Na ca. 100m RA, pad met verbodsbord “Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan” door heidegebied.
Na ca. 220m, voorbij bosperceel aan rechterhand RA, smal pad met het bosperceel aan rechterhand, ruiterroute 61.
Voor bosrand aan linkerhand, bij kruising RD, pad met houten afsluitboom en BL bordje “Hugterheide” tevens ATB pad, wn route.
In bocht naar rechts van het ATB pad RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij kruising met smal pad RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, men passeert twee kruisingen met bij de 2de (bijna dichtgegroeide) kruising ww9 volg bx en wn route, ruim voorbij de 2de kruising buigt het pad naar links.
12.
Bij deze T-splitsing LA, ww11 volg gr en wn route, iets verder bij 4-sprong RD, gr en wn route.
Bij kruising RD, gr en wn route, vervolgens na ca. 25m RD, pad aan linkerhand negeren , ww12 volg gr en wn route.
Bij kruising LA, de gr en wn route worden verlaten, het pad volgen tot kruising met eveneens een breder pad.
Bij deze kruising RA richting houten afsluitboom.
Voorbij de houten afsluitboom, bij kruising met doorgaande weg RD, het kleine parkeerterreintje en aan achterzijde het bospad met houten afsluitboom rechts van informatiepaneel “Trimparcours” inlopen, het pad volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing RA, het verhard fietspad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder is aan rechterhand het station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting Limburgs Landschap.
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerken:
ww = wandelwisselnummer vergelijkbaar met een knooppuntnummers. De gekleurde symbolen oc = oranje cirkel, rd = rode driehoek, gr = groene rechthoek en bx = bruine X geven de richting aan.
Rood/gele en groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Weert, Stationsplein 14, 6001 CH te Weert. Plan Route

Eindpunt

Station Maarheeze, Den Engelsman 6 te Maarheeze.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op P+R bij het station.
Eindpunt: Parkeren kan op P+R bij het station.

Openbaar vervoer

Startpunt: Station Weert.
Eindpunt: Station Maarheeze.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Naar het urnenveld Boshoverheide Adrie: Naar het urnenveld Boshoverheide
Grafheuvels met informatiezuil Adrie: Grafheuvels met informatiezuil
De informatiezuil Adrie: De informatiezuil
Aan de rand van het urnenveld Adrie: Aan de rand van het urnenveld
Weerterbergen, doorkijk naar stuifzandgebied Adrie: Weerterbergen, doorkijk naar stuifzandgebied
Stuifzandgebied Adrie: Stuifzandgebied
De IJzeren Rijn Adrie: De IJzeren Rijn
Ven in de Weerterbergen Adrie: Ven in de Weerterbergen
Pad door heidegebied Adrie: Pad door heidegebied
Grenskerk monument, alleen bij de 24,5 km tocht Adrie: Grenskerk monument, alleen bij de 24,5 km tocht
Het altaar, alleen bij de 24,5 km tocht Adrie: Het altaar, alleen bij de 24,5 km tocht

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart weerterbergen-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In omgeving van het station in Weert en MaarheezeGoudreinet de Wildenberg

Eindhovenseweg 101
6002 TB Weert
Bezoek website

Wandel- & Fietscafé Peerkesbosch

Heugterweg 2
6031 LG Nederweert
Bezoek website

Huyskamer Daatjeshoeve (bij de 24,5km tocht)

Heugterbroekdijk 34
6031 LE Nederweert
Bezoek website

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)