Waterpoort-tocht, Beek en Donk te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Waterpoort-tocht, te Beek en Donk

Wandeltocht rijk aan water voor de liefhebber van dorpsgezichten en het wandelen door de groene randen rond de twee dorpen Beek en Donk en Aarle-Rixtel. Beide dorpen zijn gescheiden door het Wilhelminakanaal maar verbonden met elkaar door de Zuid-Willemsvaart, het beekdal van de Aa en beek de Goorloop. Na verlaten van Beek en Donk wordt het landgoed met kasteel Eikenlust bezocht. Het landgoed ligt aan beek de Aa en bestaat voor een deel uit bos en enkele boerderijen. Tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel gaat de wandeltocht door De Beemd, een klein gebied met natte graslanden die door de lage natte ligging aan de ruilverkaveling voorbij is gegaan. Via enkele leuke steegjes en een bezoek aan de Mariakapel in Aarle-Rixtel gaat de wandeltocht richting kasteel Croy. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw, de landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht. Na een bezoek aan het kasteel gaat de wandeltocht door een parkje aan de rand van Aarle-Rixtel weer richting Beek en Donk waar de beek de Goorloop gevolgd wordt. In het buitengebied van Aarle-Rixtel passeert men een klein kruisbeeld. Dit kruisbeeld is het oudste in Nederland overgebleven hagelkuis en werd gezien als een middel om hagelschade aan het gewas af te weren. 57% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 25-1-2019, laatst bijgewerkt op: 15-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van het gemeentehuis LA vertrekken, direct daarna RA, “Parklaan”, wn route, de volgen tot bocht naar rechts direct na ingang naar paviljoen.
In deze bocht RD, onverhard pad, kn54 volg 74, verderop buigt het pad naar rechts de kade op.
Op kade, bij Y-splitsing scherp LA, wn route, het verhard fietspad met kanaal aan rechterhand volgen 4-sprong aan einde van het fietspad en aan rechterhand een doodlopende weg, zijweg negeren.
Bij de 4-sprong RD, verharde weg, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA richting brug, de weg volgen tot kruising voorbij de brug.
Bij deze kruising RD, “Mgr. Verhagenstraat”, kn74 volg 13, de weg volgen tot kruising met een brede waterloop (aftakking van de Aa, is in het begin van deze eeuw gedeeltelijk gedempt in het noordelijk gelegen industriegebied), zijwegen negeren.
2.
Voor de brede waterloop RA, “Parallelweg”, kn13 volg 67, iets verder gaat de verharde weg over in een grindpad, voorbij de betonnen brug verderop aan linkerhand wordt het pad smaller, het smalle pad met de waterloop aan linkerhand volgen tot kruising bij volgende brug.
Bij deze kruising LA de brug over, wn route, het rechte pad ca. 400m volgen tot pad aan rechterhand door een smal bosperceel.
Bij dit pad RA, de wn route wordt verlaten, smal pad door het bosperceel, verderop passeert men aan linkerhand de gracht rond kasteel Eikenlust.
Iets voorbij de gracht het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, het pad verder volgen tot kruising met grindpad en aan linkerhand het poortgebouw van kasteel Eikenlust.
# Het poortgebouw van het kasteel Eikenlust is het oudste nog bestaande deel uit omstreeks 1500.
Bij deze kruising met aan linkerhand het poortgebouw RD.
In bocht naar links van het grindpad RA de brug over, aan overzijde buigt het pad naar links met iets verder beek de Aa aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, kn67 volg 31.
Bij verkeerslichten LA de doorgaande weg over, aan overzijde bij T-splitsing RA, ventweg.
3.
In bocht naar links van de ventweg rechts aanhouden de brug over, kn31 volg 33, aan overzijde van de brug, bij kruising LA, “Prins Hendrikstraat” , kn31 volg 33, de weg met kanaal aan linkerhand volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising LA de brug over, kn33 volg 34, aan overzijde RA, weg met kanaal aan rechterhand, “Beekseweg”, wn route, iets verder de weg met bocht naar links verder volgen, fietspad aan rechterhand negeren, kn34 volg 51.
T.h.v. woning nr.11 LA, “Beekseweg”, de wn route wordt verlaten.
In 2de flauwe bocht naar rechts van de weg LA, grindpad richting IVN “Laarbeek de Bimd”  en volkstuin “De Koppel”.
Op klein parkeerterreintje schuin naar links door klaphek, smal pad door natuurtuin “De Bimd”, het pad buigt met ruime bocht naar rechts.
# Tijdelijke omleiding voor versperd pad: Bij T-splitsing LA, direct daarna voor houten paneel “Laarbeekers Bos” RA, pad door de rand van perceeltje grasland met waterloop aan rechterhand. Voorbij bocht naar links het pad met bocht naar rechts verder volgen, direct daarna voorbij poortje RD. Ga verder bij volgende regel beginnende bij: direct daarna gaat het pad………..
Bij T-splitsing met aan rechterhand op enige afstand het IVN gebouw RA, direct daarna LA, voorbij 2de bocht naar rechts passeert men aan beide zijde van het pad een houten poort, direct daarna gaat het pad door bosschages met verderop een brugje, ruim voorbij het brugje buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het slingerend pad ca. 900m volgen tot T-splitsing bij verharde weg aan rand van de bebouwing.
4.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, iets verder bij 4-sprong LA, de weg volgen tot verhard voetpad aan rechterhand door een plantsoen, halverwege het plantsoen, zijwegen negeren.
Bij dit voetpad RA, kn8 volg 99, voetpad door het plantsoen, vervolgens aan einde van het pad rechts aanhouden de doorgaande weg richting centrum volgen tot weg “Heindertweg” aan rechterhand direct na woning nr.11, overige zijwegen en paden negeren.
Bij de weg RD, de weg “Heindertweg” aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij pand nr.26 LA, smal steegje, “Kapelpad”.
Bij T-splitsing RA, iets verder LA, eveneens een smal steegje.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, iets verder LA, “Kapellaan”.
Voor ingang “Mariëngaarde”, bij T-splitsing LA, kn32 volg 58.
# De kapel aan rechterhand is Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, deze kapel is aan het eind van de 16e eeuw gebouwd en is van oudsher een bedevaartsoord.
Bij kruising RA, “Broekelingstraat”, de wn route wordt weer verlaten.
5.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, beide zijwegen aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot woning nr. 59D aan linkerhand.
Voorbij deze woning LA, verhard voetpad.
Bij T-splitsing LA, grindpad met grasveldje aan linkerhand, iets voor einde van het grasveldje RA, smal grindpad door bosschages.
Voorbij de bosschages RD, smal pad aan rechterhand negeren, onverhard pad door landbouwgebied.
Voor pad met betonplaten RA, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg.
Bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens voorbij horecagelegenheid eveneens rechts aanhouden.
# Het kasteel Croy dateert uit de 15e eeuw. Voor mooi zicht op het kasteel het smalle pad door de greppel aan linkerhand inlopen, voorbij de greppel tussen twee paaltjes door in de beukenhaag en het onverharde pad met gracht aan linkerhand volgen. Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde oprijlaan. Bij de volgende regel bij het knooppuntpaaltje 52 de wandeltocht weer oppikken.
6.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, iets verder t.h.v. oprijlaan naar kasteel RA, onverhard pad, kn52 volg 32, voorbij het klaphek loopt men door een begrazingsgebied honden zijn er niet toegestaan.
# Als alternatief met hond kan men t.h.v. de oprijlaan RD de weg verder volgen, kn52 volg 59. Na ca. 200m RA, onverhard pad, “Croylaan 1a-1b-1c”, kn59 volg 39. Ruim voorbij boerderij nr.1 RD, verhard voetpad aan rechterhand negeren. Ga verder bij punt 6. voorlaatste regel Bij overgang naar…….

Bij splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten, pad met een bankje.
Iets voorbij klaphek, bij 3-sprong LA, het verhard voetpad volgen tot T-splitsing bij grindpad.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad.
Bij overgang naar verharde weg LA door klaphek, onverhard pad, wn route, het pad dat verderop naar rechts buigt volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs de doorgaande weg, wn route.
7.
Iets voor woning aan rechts van de weg RA, onverhard pad, wn route.
Voor klein kruisbeeld, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten.
# Het kleine kruisbeeld “Hagelkruis” diende ter bescherming van de gewassen tegen hagel, het kruisbeeld is voor het eerst vermeld in 1419.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, verhard fietspad.
LA de brug over, aan overzijde in bocht rechts van de weg LA, “Het Laar 10-11-12“, onverhard pad met kanaal aan linkerhand.
Na ca. 450m RA richting boerderij verderop, wn route.
Voorbij de boerderij, bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn37 volg 36.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
8.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route.
Voor beek de “Goorloop” RA, de doorgaande weg oversteken, let op zeer drukke weg!!!!, wn route, het gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand volgen tot kruising met aan linkerhand een brugje.
Bij deze kruising RD, kn36 de wn route wordt verlaten, na ca. 350m buigt het pad langs de beek naar links, de beek verder aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA de brug over, het fietspad volgen tot parkeerterrein aan rechterhand t.h.v. ingang sportpark “’t Heereind”.
Bij dit parkeerterrein RA, kn53 volg 54, de rechterzijde van het parkeerterrein oplopen, iets voorbij het parkeerterrein passeert men een brugje.
Voorbij het brugje RD, de smalle paden langs de beek negeren, het pad met aan beide zijde knotwilgen volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren
9.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 60m LA, wn route, pad met smalle waterplas aan rechterhand, verderop een brugje over, voorbij het brugje buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad met de smalle waterplas aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, direct daarna iets voor kruising LA, het linker grindpad aan overzijde van de weg inlopen richting de grote vijver, vervolgens voor de vijver, bij T-splitsing LA, het grindpad met de vijver aan rechterhand volgen tot medisch centrum MediPoort aan linkerhand.
Voorbij het centrum LA richting verharde weg, bij de weg rechts aanhouden, vervolgens voorbij de voorzijde van het centrum, bij kruising RD, “Raadhuisplein”.
Bij 3-sprong RA, de weg volgen tot ingang gemeentehuis aan rechterhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37, 5741 GC te Beek en Donk. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de directe omgeving van het gemeentehuis.

Openbaar vervoer

Bushalte Gemeentehuis.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kasteel Eikenlust Adrie: Kasteel Eikenlust
Kasteel Eikenlust, nu in een heel ander seizoen Adrie: Kasteel Eikenlust, nu in een heel ander seizoen
Pad langs de Aa Adrie: Pad langs de Aa
De Beemd Adrie: De Beemd
Op achtergrond de Antoniushoeve Adrie: Op achtergrond de Antoniushoeve
Poortgebouw kasteel Croy Adrie: Poortgebouw kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Hagelkruis, er is zwaar weer opkomst Adrie: Hagelkruis, er is zwaar weer opkomst
Laarbrug over het Wilhelminakanaal Adrie: Laarbrug over het Wilhelminakanaal
Beek de Goorloop aan de rand van Beek en Donk Adrie: Beek de Goorloop aan de rand van Beek en Donk
Waterplas in het groene hart van Beek en Donk Adrie: Waterplas in het groene hart van Beek en Donk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart waterpoort-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Eeterij Uniek

Willemstraat 1
5741 PA Beek en Donk
Bezoek website

Stout eten & drinken

Dorpsstraat 86
5735 EG Aarle-Rixtel
Bezoek website

De Croyse Hoeve is gesloten tot nader bericht

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

ParkPaviljoen Laarbeek

Parklaan 3
5741 EZ Beek en Donk
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Antoon en Marijke 13 februari 2024 om 21:35

  Vandaag deze mooie tocht gelopen. De beschrijving was prima. Hoogtepunt voor ons waren de vele bloeiende sneeuwklokjes.
  Antoon en Marijke

  Reageren
 2. Adrie 17 januari 2024 om 17:17

  Naar aanleiding van een melding (dank hiervoor) dat in de omgeving van Kasteel Eikenlust een pad gedeeltelijk versperd is door afgebroken takken de wandeltocht afgelopen maandag 15 januari 2024 gecontroleerd en iets gewijzigd. Het pad is uit de wandeltocht gehaald en vervangen door een goed te belopen pad. Ondanks de vele regen van de laatste tijd waren alle paden prima te belopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 28 december 2023 om 17:39

  Op het IVN terrein de Bimd is een pad afgesloten, langs het pad staat een forse boom met los hangende zware takken in de boom. In de routebeschrijving is een tijdelijke omleiding opgenomen.

  Reageren
 4. Adrie 16 december 2022 om 14:58

  Vandaag 16 december 2022 de wandeltocht gecontroleerd. In de mooi ingerichte natuurtuin De Bimd van het IVN in Aarle-Rixtel waren enkele nieuwe paden aangelegd, een mooie gelegenheid voor de liefhebber om even wat af te wijken van de route en door een zijpaden van de natuurtuin te lopen. Verder geen andere veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 1 maart 2021 om 08:11

  Vrijdag 26 februari 2021 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Bij Beek en Donk wordt een groenstrook langs de Goorloop over een grotere afstand gevolgd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Jan Ernest 10 mei 2020 om 08:50

  Leuke afwisselende wandelroute met voor mij nog een aantal nieuwe paadjes

  Reageren
 7. Willem van Gerwen 22 december 2019 om 19:17

  Hallo Adrie.
  Ik heb de tocht op zaterdag 21 december 2019 gelopen.
  De routebeschrijving is duidelijk en je kunt daardoor niet verkeerd lopen.
  Een mooie wandeling, ook in de overgang van herfst naar winter.
  Door het vele water en het soms natte gebied een juiste naam voor de wandeling. Verslag en fotoreportage.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)