Via het spoor naar het Aa-dal, Veghel te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Via het spoor naar het Aa-dal, te Veghel

Wandeltocht door de Aa-Broeken, langs het Duits Lijntje, door het buitengebied dat bekend staat om zijn zacht fruit en door het beekdal van de Aa. De Aa-broeken vormen een overblijfsel van het voormalige beekdallandschap van de Aa. Het gebied bestaat uit graslanden, afgewisseld door houtsingels, vochtige loof- en broekbosjes. De spoorlijn die een belangrijke rol gespeelt heeft in de ontwikkeling van Veghel is de in 1870 aangelegde spoorverbinding tussen Roosendaal-Boxtel-Veghel/Uden-Gennep/Boxmeer-Goch-Wesel. Deze verbinding zou later bekendstaan als het "Duits Lijntje". Een deel van het voormalige traject van deze spoorlijn dat tegenwoordig een mooie groenstrook door Veghel vormt wordt gevolgd. Via het buitengebied met veel percelen zacht fruit en het bosrijke waterwingebied gaat de wandeltocht naar het beekdal van de Aa. Wat opvalt is dat in het buitengebied met name de populieren die typerend zijn voor het Meierijse landschap nagenoeg verdwenen zijn. Aan het begin van de wandeltocht heeft men al kennis kunnen maken met het riviertje de Aa. In het laatste deel van de wandeltocht wordt weer het riviertje gevolgd. De aanwezigheid van het riviertje en zijn zijlopen de Jekschotse loop en de Biezenloop hebben in het grootste gedeelte van de omgeving een stempel gedrukt op de ontwikkeling van het landschap. Het beekdallandschap dat tamelijk open is bestaat uit natte hooilanden en beemden. 57% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Willy Timmermans, op: 29-6-2020, laatst bijgewerkt op: 6-9-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein naar de weg voorbij de appartementen lopen, vervolgens RD het hofje “Broedershof 87 t/m 98” aan overzijde van de weg links van witte woning inlopen, direct daarna voor de voormalige kapel RA, voorbij de kapel buigt de weg door het hofje naar links met appartementen aan rechterhand, de weg verder volgen tot grindpad aan rechterhand met bankje door bosschages tussen twee appartementencomplexen in.
Bij dit grindpad RA, het grindpad met iets verder een kleine grot (Maria-grot) aan linkerhand volgen tot verharde weg direct na een poort.
Aan einde van het grindpad de weg oversteken en naar brugje aan linkerhand lopen, het brugje over en doorlopen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Hertog Janstraat”, vervolgens voor brug RA, “Dr. Verbeeksingel”, iets verder links aanhouden het smalle grindpad tussen de weg en de Aa inlopen, het grindpad volgen tot kruising met verhard fietspad.
2.
Bij deze kruising RD, kn49 volg 47, iets verder bij kruising met spoorlijntje eveneens RD, onverhard pad met de Aa aan linkerhand, na ca. 80m RD door klaphek het begrazingsgebied inlopen met de Aa aan linkerhand.
Ca. 90m voorbij het klaphek RD, klaphek aan rechterhand negeren, wn route, de Aa verder volgen tot bosschages met bankje.
Bij bosschages, voor bankje en klaphek RA, kn47 volg 45, gras-pad met waterloop aan linkerhand richting houten poort met klaphek in de verte.
Ca. 50m voorbij het klaphek RD, gras-pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Voor open grasland (schaatsbaan in de winter), bij 3-sprong links aanhouden, het pad aan rand van het open grasland met bocht naar rechts verder volgen, pad door bosschages aan linkerhand negeren, verderop buigt het pad naar rechts.
3.
Voorbij twee bankjes RD, pad langs waterloop door het grasland aan rechterhand negeren.
Bij 3-sprong met informatiepaneel “Aa-Broeken” en picknicktafel LA richting woningen.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens voorbij de parkeerplaats RA, doodlopende weg richting “Huis van Troost”, de weg volgen tot T-splitsing met fietspad.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad buigt naar links.
Aan einde van het fietspad bij 3-sprong LA, verharde weg, vervolgens in bocht naar links van de weg rechts aanhouden, fietspad.
Voorbij spoorrails LA, grindpad met de spoorrails aan linkerhand richting het treinstel, het grindpad volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, kn63 volg 62, smal onverhard pad met nu de spoorrail aan rechterhand, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, iets voor het fietspad eindigt de spoorrail.
4.
Bij deze kruising RD, kn62 volg 61, verderop passeert men  een poort met een metalen voetgangerssluis.
Bij kruising RA, verharde weg, kn61 volg 64, de weg volgen tot 1ste weg “Tijmveld” aan linkerhand. overige zijwegen negeren.
Bij deze weg LA, “Tijmveld”, de weg volgen tot kruising met doorgaand fietspad.
Bij deze kruising RA, het verhard fietspad volgen tot kruising met verharde weg voor een plantsoen.
Bij deze kruising LA, de weg volgen zijweg “Dilleveld” direct na woning nr.56.
T.h.v. deze zijweg RA het verhard voetpad door plantsoen inlopen, het voetpad met iets verder een vijver aan linkerhand volgen tot brugje aan linkerhand, iets voor het brugje passeert men kn65 volg 60, voetpaden aan rechterhand negeren.
LA het brugje over, wn route.
5.
Aan einde van het voetpad RA, voetpad parallel aan de weg, wn route, vervolgens na ca. 40m, direct na straatnaambordje “Lavasveld” RA het verhard voetpad door plantsoen weer inlopen, de wn route wordt verlaten, het voetpad geheel uitlopen tot verharde weg voorbij een woning.
Aan einde van het voetpad RD, verharde weg, “Dasseweide”, direct daarna LA, eveneens “Dasseweide”, verderop buigt de weg maar rechts.
Bij T-splitsing LA, “Herteweide”, wn route, direct daarna RD richting “Mariaheide”, weg aan rechterhand negeren, iets verder fietspad “Weth. Donkersweg”, men gaat door een fietstunnel.
Bij kruising LA, wn route, het fietspad langs weg “Udenseweg” die iets verder overgaat in “Voorhei” volgen tot woonboerderij nr.3 aan linkerhand.
T.h.v. deze boerderij RA, grindpad, “4”, wn route, verderop gaat het grindpad over in een onverhard pad.
6.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn16 volg 75, de weg ca. 550m volgen tot smal onverhard pad door bosschages aan rechterhand t.h.v. zijweg “Ringoven”.
Bij dit pad RA, smal onverhard pad door bosschages en aan linkerhand een sportveldje, kn75 volg 74, verderop t.h.v. boerderij verharde weg.
Bij 4-sprong RD, “Hoge Heide”, wn route.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, onverhard pad aan linkerhand negeren, kn74 volg 69, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad, verderop voorbij woning nr.21  RD het smalle onverharde pad met aan beide zijde bomen inlopen.
In flauwe bocht naar links RA, gras-pad door opengesteld particulierterrein.
7.
Voor grote poel, bij T-splitsing RA, iets verder passeert men een smal veerooster, het pad door rand van het opengesteld terrein met twee poelen aan linkerhand volgen tot met het terrein weer verlaat, halverwege passeert men een picknicktafel.
Na verlaten van het particulierterrein, bij T-splitsing RA, onverhard pad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn69 volg 68.
Iets voorbij omheind perceel rond boerderij nr.21 RA, onverhard “Werkpad Waterschap De Aa” met waterloop aan linker- en bosschages aan rechterhand, wn route.
Na ca. 300m, bij verhard fietspad RA, verhard fietspad door bosschages, kn68 volg 10.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, “Bolstweg”, kn10 volg 11.
Voorbij kleine woning nr.19, bij kruising LA, breed fietspad, “20”, kn11 volg 15.
8.
Voor bosrand RA, onverhard pad door bosschages met bosgebied aan linkerhand, wn route, verderop t.h.v. boerderij nr.6 gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Direct na deze overgang LA door metalen voetgangerssluis met bordje “Welkom in waterwingebied Veghel”, onverhard pad door het waterwingebied, kn15 volg 13.
Na ca. 80m LA, de wn route wordt tijdelijk verlaten, vervolgens voor waterput PP034, bij 3-sprong rechts aanhouden, breed grindpad.
Grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, eveneens een breed grindpad met op enige afstand een waterloop aan rechterhand, wn route, iets verder passeert men een grijs elektriciteitsgebouwtje.
Bij T-splitsing RA, wn route, direct daarna voorbij de waterloop, bij kruising RD, de wn route wordt verlaten, het pad verder volgen tot T-splitsing voorbij metalen poort met voetgangerssluis.
9.
Bij deze T-splitsing LA, onverhard pad met verhard fietspad, direct daarna RA door metalen voetgangerssluis, het gras-pad volgen tot T-splitsing voor metalen poort.
Bij deze T-splitsing LA, gras-pad met omheining aan rechterhand.
Voorbij de omheining schuin naar rechts het pad met drie bordjes AH232, BH11 en AH254 aan een paaltje inlopen, vervolgens voor omheinde pompinstallatie BK11 LA naar de smalle weg voorbij de grote betonnen put lopen, bij de weg RA en deze geheel uitlopen met aan het einde waterput PP008, aan einde van de weg het smalle bospad inlopen, na verlaten van het bos het brugje over.
Voorbij brugje, T-splitsing RA, breed half verharde weg.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg.
Na ca. 80m RA, weg met bankje.
Voorbij perceel rond oude hoeve ook wel Hams kasteeltje of de Lankveltse hoeve genaamd LA, verderop voorbij de hoeve gaat de weg over in een onverhard pad.
10.
Ca. 240m voorbij de hoeve, bij kruising RA, smal pad met houten afsluitboom en aan beide zijde bosschages, kn89 volg 88.
Bij kruising met verharde weg RD, pad door rand bosperceel, kn88 volg 41, verderop passeert men een brugje.
Na verlaten van het bosperceel, bij T-splitsing LA, verhard fietspad, wn route.
Voor brug over de Aa RA, gras-pad met de Aa aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, na ca. 200m passeert men een klaphek, de Aa verder door de smalle strook grasland volgen, verderop het grasland via een klaphek weer verlaten.
Na verlaten het grasland, bij T-splitsing LA, wn route, het pad buigt naar rechts en volgt de Aa aan linkerhand.
T.h.v. stuw RD, verharde weg, weg over stuw aan linkerhand negeren, kn84 volg 85, vervolgens voorbij groene pompinstallatie RD, onverhard pad, weg aan rechterhand negeren, kn85 volg 21.
Voorbij perceel populieren RA, de wn route wordt verlaten, het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot T-splitsing ruim voorbij 2de bocht naar links.
11.
Bij deze T-splitsing RA, onverhard pad met beekdal aan linkerhand.
Iets voor verhard fietspad LA door klaphek, door grasland met waterloop aan rechterhand lopen richting klaphek aan overzijde, via dit klaphek het grasland verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA, pad over graskade met de Aa aan linkerhand.
T.h.v. brug, bij 3-sprong rechts aanhouden, verhard voet-/fietspad met de Aa aan linkerhand.
Bij 3-sprong LA, aan rechterhand passeert men een begraafplaats.
Bij kleine draaicirkel links aanhouden richting de brug lopen, direct daarna voor de brug RA, het grindpad met de Aa aan linkerhand volgen tot volgende brug.
LA de brug over, vervolgens aan overzijde direct na de reling rechts aanhouden, het smalle onverhard pad inlopen, aan einde van het pad eveneens rechts aanhouden, verharde weg.
12.
Voor bocht naar links van de weg rechts aanhouden het verhard fietspad richting centrum inlopen, het fietspad volgen tot men een tunneltje onder doorgaande weg gepasseerd is, voor het tunneltje passeert men kn21 volg 54, vervolgens doorlopen tot voetpad aan rechterhand iets voorbij het tunneltje, direct na rode paaltjes.
Bij dit voetpad RA, men volgt weer de Aa aan rechterhand.
Bij kruising met aan rechterhand een brugje RD, het voetpad met de Aa aan rechterhand verder volgen.
Aan einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, fietspad iets verder verharde weg met de Aa aan rechterhand, kn54 volg 55.
Bij kruising LA, de weg “Hoogstraat” volgen tot het parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein achter de begraafplaats van de voormalige Heilig Hart kerk, Hoogstraat, 5462 CX te Veghel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Hoogstraat, gratis parkeren.
Alternatieve parkeerplaats aan de Havenstraat met beperkte parkeerplaatsen. Aanlooproute: Vanuit het parkeerterreintje RA naar het haventje lopen. Voor het haventje, bij T-splitsing RA, "Heilig Hartplein", de weg RD volgen tot hofje Broedershof aan linkerhand direct na een appartementencomplex. Bij dit hofje LA het hofje inlopen Broedershof 87 t/m 98 start punt 1 1ste regel 2de deel direct daarna..........

Openbaar vervoer

Busstation Veghel. Aanlooproute: Vanuit het busstation naar de doorgaande weg “Rembrandtlaan” lopen deze weg richting “’s-Hertogenbosch – Helmond” volgen. Voor riviertje de Aa RA, verhard voetpad met riviertje aan linkerhand, verderop via de brug het riviertje oversteken, Direct na het brugje bij kruising RA, kn20 volg 54. Start bij punt 12 voorlaatste regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Duits Lijntje, spoorbrug Duits Lijntje, spoorbrug
Het Aa-dal ten noorden van Veghel Het Aa-dal ten noorden van Veghel
Wagon op het voormalig Duits Lijntje Wagon op het voormalig Duits Lijntje
Knuppelbrugje bij natuurtuin 't Bundertje Knuppelbrugje bij natuurtuin 't Bundertje
Pad in buitengebied van Mariaheide Pad in buitengebied van Mariaheide
Bloemrijk opengesteld particulierterrein Bloemrijk opengesteld particulierterrein
Pad in buitengebied van Erp Pad in buitengebied van Erp
Het Aa-dal aan zuidkant van Veghel Het Aa-dal aan zuidkant van Veghel
Nogmaals het Aa-dal Nogmaals het Aa-dal
Het Julianapark met in de verte de kerktoren Het Julianapark met in de verte de kerktoren

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart via-het-spoor-naar-het-aa-dal.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In centrum van VeghelErvaringen van wandelaars (8)

 1. Adrie 6 september 2023 om 17:37

  De bouw van de appartementen aan de Hoogstraat is klaar, het parkeerterrein is weer toegankelijk.

  Reageren
 2. Adrie 13 maart 2022 om 18:09

  Donderdag 10 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Bij het parkeerterrein aan de Hoogstraat wordt momenteel een appartementencomplex gebouwd. Wat dit in de toekomst voor gevolgen heeft voor de parkeerplaats is nog niet duidelijk, voorlopig een alternatieve parkeerplaats bij bereikbaarheid en toegankelijkheid vermeld met een aanlooproute. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Jan 22 juli 2021 om 17:13

  Vandaag de alternatieve 4 daagse vanuit Veghel.Mooie tocht zeker langs de AA.
  We hebben vanuit Uden,Zeeland gewandeld en morgen naar Lennisheuvel
  En zo hebben we de 4 dagen vol. Alle tochten met gpx en goed wandelweer.
  Ook hebben we in coronatijd 17 maal tot nu toe geklikt en geprint en natuurlijk gewandeld. Uitstekende tochten.

  Reageren
 4. Miranda 9 mei 2021 om 06:44

  Lijkt me een super mooie route maar helaas te lang voor mij. Is deze ook in te korten zodat hij nog steeds mooi is?

  Reageren
  1. Adrie 9 mei 2021 om 12:46

   Miranda bedankt voor reactie! Deze wandelroute is niet in te korten zodanig dat het ook mooi blijft. Een betere keuze zou zijn “Naar de Kildonkse molen”, deze wandeltocht gaat ook langs het spoor en door het beekdal van de Aa ten noorden van Veghel. Een andere wandeltocht vanuit Keldonk “Door het beekdal van de Aa” bestaat uit drie lussen die door het beekdal van de Aa gaat ten zuiden van Veghel gaat.

 5. Bep van der Heijden 15 november 2020 om 16:11

  Het Aa dal Veghel Noord Brabant 15-11-2020
  Gelopen het was een mooie route.
  Heel afwisselend van natuur.
  Bedankt hier voor Bep.

  Reageren
 6. Jan 7 november 2020 om 23:15

  7 november deze tocht gewandeld met mooi herfst weer. Prachtige tocht

  Reageren
 7. Marion 7 november 2020 om 19:18

  Dinsdag 3 november deze tocht gelopen en hij is geweldig. Prachtige doorkijkjes en heel afwisselend!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)