Tweedegidsenpad, Zelzate te Oost-Vlaanderen

13 km Wandelroute Tweedegidsenpad, te Zelzate

Tijdens het verzet van de Belgische troepen in wereldoorlog II bood het Tweede regiment gidsen hard verweer in het gevecht tegen de Duitse inval te Zelzate, en dit ten koste van zware verliezen. Sindsdien is Zelzate nauw verbonden met deze troepenmacht. Ze houden dan ook de geschiedenis levendig. De wandelomloop, uitgezet op Zelzate-West, neemt je mee langs wegen en paden uit de veldslag van toen, al is daar nog weinig van te merken door de opkomende industrie in de zestiger jaren.

Opgesteld op: 12-4-2013

Routebeschrijving

ALGEMENE GEGEVENS
* Lengte van de wandeling: 12,5 km.
* Wandelduur: 3,5 uren
* Schoeisel: sport- of stapschoenen aanbevolen
* Wegenis: meestal verharde paadjes met enkele onverharde zandwegen en doorsteekjes
* Gedrag in de natuur: De algemene reglementering van de gemeente Zelzate is van toepassing!

Verklaring afkortingen in routebeschrijving:
L=linksaf  R=rechtsaf  RD=rechtdoor SL=schuinlinks SR=schuinrechts  B=bezienswaardigheid

Inleiding tot de wandeling:
1) B Gemeentehuis en monumentje Mietje Stroel
2) Met de rug naar het gemeentehuis stap naar R over 50 meter
3) B Bruggenhuis
4) Wandel naar R het wandelpad op naar de vijver (parking is op links van je)
5) B Wandelpark met vijver en fonteinen

Langs de jachthaven, over de brug naar Denderdreve voor een reepje platteland:
6) Stap aan de vijver RD langs de vijver (vijver op links van je)
7) Op t-sprong van wandelpaadjes voorbij de vijver RD
8) Op 2de t-sprong van wandelpaadjes einde park naar R ‘Havenlaan’ in
9) In ‘Havenlaan’ naar L tot jachthaven
10) B Jachthaven en voormalig Tolhuis
11) Aan t-sprong straten L via asfaltstraat langs haven (op rechts)
12) Aan t-sprong van straten naar L kort (10 meter) ‘Vredekaai’ op en metéén L park terug ingaan
13) Op wandelpad in park naar R wandelen
14) Op t-sprong van wandelpaden RD langs vijver (op links)
15) Je komt op einde aan de parkeerplaats uit (ook ‘Evenementenplein’ genaamd) – stap naar R het park uit – steek de ‘Vredekaai” over en stap RD de ‘Kolonel Oscar Boultonstraat’ in (rechts is een bedrijventerrein)
16) Op einde straat naar R de hoofdweg ‘ Kanaalstraat’ volgen de brug over het zeekanaal ‘Gent-Terneuzen’ overheen
17) Andere zijde brug aan verkeerslichten stap RD verder hoofdbaan volgen
18) Ga 10 meter voorbij de verkeerslichten naar R en daal de trappen af naar de ‘Tweedegidsenlaan’
19) Wandel beneden aan de trappen verder naar L – op rechts is een spoorlijn
20) Op einde straat draai mee naar L (straat noemt nu ‘Groene Briel’) – stap op 1ste t-sprong (links komt Koningin Fabiolalaan bij) verder RD en neem aan 2de t-sprong (links komt nu Koning Albertlaan bij) RD het fiets/wandelpadt einde
21) Stap wandelpad tot einde – je komt in de ‘Denderdreve’ (= straatnaam) uit – stap naar R verder
22) Ga na 150 meter naar L het wandel- en fietspad op richting Assenede
23) Wandel na 350 meter (aan woning op links) naar L veldweg aan voorkant huis in
24) Veldweg neemt bocht naar links en komt op einde terug uit in ‘Denderdreve’ – wandel naar L verder
25) Ga na 150 meter naar R ‘Groene Briel’ op fiets-en wandelpad (nu in omgekeerde richting dus)

Naar de wijk Debbautshoek met het pittoreske St Antonius van Paduakerkje:
26)Neem na 120 meter naar R doorsteekpaadje naar woonverkaveling – je komt uit op het doodlopend punt van de ‘Spechtenlaan’ – stap straat tot einde
27) Aan t-sprong met de ‘Mezenlaan’ – stap RD wandelpad op
28) Je komt uit in de ‘Duivenstraat’ – negeer links het speelpleintje en stap SR de straat in tot op het einde
29) Op t-sprong met de ‘Reigerstraat’ stap naar L
30) Na 50 meter terug op een t-sprong stap naar R de ‘Vinkenlaan’ in
31) Opnieuw na 50 meter op een t-sprong wandel naar R de ‘Lijsterlaan’ in
32) Stap na 200 meter op links (net voor huisnummer 29) L het doorsteekpadje op
33) Komt uit in de ‘Pelikaanlaan’ – stap RD straat tot op einde
34) Op t-sprong met de ‘Lijsterlaan’ – stap naar L over 70 meter
35) Op t-sprong van starten naar R de ‘Ooievaarsstraat’ voor kort volgen – komt dan uit op de drukkere straat ‘Assenedesteenweg’ tegenover de villa van ‘Eddy Wally’
36) B woning Eddy Wally
37) We volgen de steenweg naar L (blijf links van de weg wandelen!) tot aan de verkeerslichten (je kruist de dubbel rijvaksbaan R4)
38) Steek de straat over op de zebrapaden en wandel RD
39) Wandel na 50 meter (voorbij benzinestation) naar L de ‘Emiel Cauluslaan’ in
40) Stap deze straat tot het bijna op het einde (terug op drukke steenweg) – net ervoor wandel naar R de ‘Koningin Fabiolaan’ in (éénrichtingsverkeer)
41) Op de t-sprong na 50 meter wandel naar L naar de verhoogde berm toe
42) Net ervoor tussen de huizen ga R de onverharde wegel in die naar achterzijde huizen loopt
43) Aan achterzijde huizen op t-sprong stap naar R – onverhard wordt verderop verhard met klinkers – stap straat RD tot op einde
44) Je komt uit op de drukkere ‘Assenedesteenweg’ – steek over en stap RD de ‘De Keyzerslaan’ in
45) Negeer bijkomende straat van links – je komt op einde uit op het ‘Groenplein’ (op je linkerzijde gelegen)
46) B Het Groenplein
47) Stap aan het hoge appartementsblok ‘Hoogbouwplein’ naar R op

Langsheen het Groenplein en de Tuinwijk door de historische wijk Klein-Rusland:
48) Wandel na 50 meter naar L het grasplein achter het appartementsblok op en hou links aan langs de bomenrij – blijf op het gras wandelen!
49) Aan andere zijde grasplein wandel RD het onverharde doorsteekje in tussen 2 hagen
50) Je komt aan andere zijde aan bejaardenwoningen uit van het OCMW)tehuis ‘Kastanje’ – stap naar SL – volg de bocht naar rechts en ga dan L via het beklinkerd wandelpaadje tussen de bejaardenhuisjes naar de ‘Kastanjestraat’ – stap naar L verder
51) Op t-sprong met de ‘De Keyserstraat’ wandel naar R verder tot einde straat
52) Je komt in de ‘Tunnellaan’ – stap naar L en ga na 100 meter L de ‘Beukenlaan’ in
53) Stap metéén op rechts R het beklinkerd pad achter de tuintjes in
54) Ga aan de garageboxen naar L en op einde van de garages naar R en metéén R het smalle paadje, achter de garages op rechts en de tuintjes der huizen op links, in
55) Op de t-sprong van smalle paadjes ga naar L – je komt uit in de ‘Acasialaan’
56) Wandel in de ‘Acasialaan’ naar R over 100 meter en ga dan naar L het smalle paadje in achter de tuintjes van de huizen op rechts
57) Blijf aan garages RD stappen verder achter tuintjes der huizen
58) Je komt op einde uit in de ‘Cederstraat’ – stap naar SL het volgende steegje in achter de tuintjes der huizen (op rechts)
59) Terug wandelen we RD aan de garages en komen op einde uit in de ‘Tuinwijkstraat’
60) Wandel naar R naar de t-sprong met de ‘Tunnellaan’ en stap naar L verder
61) Na 100 meter op de t-sprong aan het driehoeksparkje gaan we naar SR het wandelpad op
62) We stappen metéén naar R verder over de graszoden die ons rond het Tunnelgebouw voert – wandel aan andere zijde tunnelgebouw verder naar R draaiend op de graszoden
63) Eenmaal langs de tunnelflank (beneden ligt de E34) stap RD langs de flank verder
64) Wij blijven de tunnelflank volgen over 600 meter tot voorbij de wijk op links en tot we aan een gasverdeelcentrum uitkomen (ook op je linkerkant) – je bent in open ruimte
65) Stap voor het gasverdeelcentrum naar L de veldweg in en stap op de t-sprong naar L naar de woonverkaveling toe – je komt zo in de wijk ‘Klein-Rusland’ binnen
66) B de historische wijk ‘Klein-Rusland’
67) Stap voor de 1ste woningen op je linkerzijde naar L de zandweg in (op links is akkerland), ga na 20 meter naar R achter de huizen de zandweg in en dan nog eens na 20 meter L tussen de huizen in via een smal doorsteekje naar het ‘Kardinaal Mercierplein’ (in de volksmond ‘Het Park’ genaamd)
68) Stap RD tot temidden het park en ga dan naar R via het wandelpad door het midden van dit park loopt – stap temidden RD over de grasstrook – volg pad verder tot einde en wandel dan naar R – om metéén SL de zandweg naar een pleintke in te gaan
69) Op pleintje stap SL naar volgend toegangswegje, welke uitkomt in de ‘Dimitri Peniacofflaan (dubbel rijbaan met parkje in de midden) – stap naar R verder
70) B op huisnummer 1 is een plakaat in de muur gemetseld dat herinnert aan rus Dimitri Peniacoff die deze wijk heeft gesticht
71) Je komt uit op het ‘Koophandelsplein’ – steek plein diagonaal over naar SR en ga dan de ‘Verminktenlaan’ in
72) Wandel na 40 meter naar L het onverhard pad in tussen de huizen (links zijn de achtertuintjes der huizen) – je komt terug op een pleintje uit (op je rechterzijde)
73) Wandel op pleintje RD en neem in linkerhoek het doorsteekje dat naar links buigt en uitkomt in de ‘Strijderslaan’
74) B Voormalige woning ‘Dimitri Peniacoff’
75) In de Strijderslaan – stap naar R naar de 4-sprong van straten en wandel dan naar R de ‘Albert Mechelincklaan’ in
76) Ga na 50 meter naar L via een doorsteekje naar een volgend pleintje
77) Op pleintje stap SR en verlaat pleintje via doorsteekje dan naar rechts bocht en uitkomt in de ‘Achille De Clerrqlaan’ – stap naar L en wandel aan keerpuntje RD – stap metéén naar L het wandelpaadje achter de huizen op
78) B Woning madamke van Parijs
79) Einde wandelpad komen we aan de hoofdingang van de volkswijk uit – stap naar R op het linkse voetpad – wandel RD op de t-sprong – negeer dus viaduct onder spoorweg naar rechts
80) Je stap verder op het voetpad steeds RD – op de t-sprong met de ‘Tunnellaan’ (op links) stap verder RD de ‘Tweedegidsenlaan’ in (loopt evenwijdig met de spoorlijn op rechts)
81) Voorbij de sociale woningen op je linkerzijde aan de volgende t-sprong met de ‘Veldbrugstraat’ (ook op links) stap verder RD langs het driehoeksparkje

Via de Tweedegidsenlaan en de brug over het kanaal naar Zelzate centrum terug:
82) Stap na 150 meter voorbij driehoekspleintje naar L de ‘Marqeurite Ottestraat’ in
83) Ga na 150 meter naar R de straat in, die na 100 meter naar links bocht (aan tractorsluis) – versmald en op einde uitkomt op de drukkere ‘Assenedesteenweg’
84) Stap naar L over 100 meter en ga dan R de ‘Blende’ (= straatnaam) in
85) Einde ‘Blende’straat komt terug uit in de ‘Tweedegidsenlaan’ – stap SL mee
86) Wandel tot aan het viaduct van de brugtoerit
87) Neem net voor het viaduct naar L de trappen naar boven
88) Stap boven naar R naar de verkeerslichten toe – wandel RD de brug over
89) Aan andere zijde van de brug (LET OP) neem metéén naar R de trappen (aangeduid met een bord) naar beneden de verhoogde berm af
90) B Zeekanaal Gent-Terneuzen
91) Beneden aan de trappen stap naar SL de ‘Slachthuisstraat’ in
92) Op einde straat op t-sprong stap naar L – op einde straat komt uit in ‘Warande’ (= straat naam) – wandel naar L (naar doodlopend einde) en stap dan R doorsteekpadje op
93) Einde doorsteekpadje op t-sprong wandelpaadjes stap RD enkele trapjes af en komt uit in de ‘Stationsstraat’ – wandel RD deze straat tot het einde
94) Stap aan de rotonde met de vrijheidsboom in de midden naar L
95) B Vrijheidsboom
96) Ga aan Colruyt-winkel op de zebrapaden de straat over en wandel dan SL door het kleine parkje langs de Leopardtank en het herdenkingsmonument 2de Gidsen
97) B Leopardtank en gedenksteen 2de Artillerie Gidsen
98) Aan andere zijde wandelpad door wandelpark ga naar SR op het voetpad lanhs de drukkere hoofdweg ‘Kanaalstraat’ tot aan de ‘Grote Markt’
99) Stap op de ‘Grote Markt’ naar R en stap na 100 meter (de Markt terwijl overstekend) naar L de smalle ‘Victor Huylebroekstraat’ in
100) Einde straatje L de ‘Kerkstraat’ volgen
1001 B op nummer 64: oud klooster met musea Mietjestroel, 2de Gidsen en Eddy Wally en ‘Secrastiecafé’
Info bezoek museum: Het museum bevat voorwerpen van het 2de regiment gidsen met afbeeldingen uit de ‘Slag om Zelzate’ tijdens Wereldoorlog II. Het museum is enkel in groep te bezoeken na afspraak bij Kolonel Pochet J.C. op tel: 052-22 29 62 of GSM 0476-52 16 09 of via email: jcpochet@hotmail.com
Na je museumbezoek kan je in het nostalgische kloostercafé ‘Desacristie’ terecht voor een drankje.
102)Stap Kerkstraat tot einde op de brede drukke ‘Kanaalstraat’
103) Naar L naar de verkeerslichten, oversteken naar gemeenethuis
104) Einde wandeling

Aanrader:
In het plaatselijk nostalgische kloostercafé ‘Desacristi’ kan je terecht voor e en drankje na je museum bezoek of kan je op de Grote Markt terecht in talrijke horecazaken.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Gemeentehuis, Grote Markt 3, 9060 te Zelzate. Plan Route

Met de auto

Via de E34 afrit Zelzate-Oost, vervolgens via de R4 naar Zelzate

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (1)

De lepardtank van de Tweedegidsen te Zelzate De lepardtank van de Tweedegidsen te Zelzate

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Er is geen topografische kaart beschikbaar

Download(s)

  1. tweedegidsenpad.gpx

Horecagelegenheden

Op de Grote Markt in ZelzateSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)