Tuspeel-route, Grathem te Limburg

19 km Wandelroute Tuspeel-route, te Grathem

Wandeltocht door het beekdal van de Uffelse Beek, Tuspeel en de Beegderheide. De Uffelse beek, weer in oude glorie hersteld, slingert hier door een kleinschalige landschap van landbouw en kleine bospercelen. De Tuspeel is een klein gebied met een voor Limburg unieke hoogveenvegetatie. Aan de rand van het Maasdal ligt het natuurgebied De Beegderheide. De Beegderheide is een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen en besloten bossen met een groot aantal kleine en grote vennen. Als bezienswaardigheid komt men langs het bijzondere kasteel "Groot Buggenum", de watermolen "Grathemermolen" en de standardmolen "Sint Lindertmolen". 82% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-3-2013, laatst bijgewerkt op: 3-2-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar route paaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld  als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RD vertrekken, het plein aan de linkerzijde verlaten, wn route, vervolgens bij doorgaande weg RD door klaphek, “Prof. Hentrich pad”, grindpad door grasland, wn75, verderop het grasland via een klaphek verlaten, voorbij dit klaphek het grindpad verder volgen.
# Halverwege het grasland passeert men aan linkerhand kasteel Groot Buggenum.
Voorbij klaphek, bij kruising RD door 2de klaphek, wn route, vervolgens na ca. 40m scherp LA, gras-pad met beekje aan rechterhand, kn75 volg 91.
Bij T-splitsing RA brug over, direct daarna aan overzijde eveneens RA, gras-pad met beekje aan rechterhand, wn route.
2.
Bij T-splitsing LA, breed onverhard pad met kanaal aan rechterhand, kn91 volg 93.
Na ca. 500m LA, het kanaal wordt verlaten, kn93 volg 77, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, doodlopende weg richting camping boerderij aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RD, “Beeklaan”, kn77 volg 76, weg met beek aan linkerhand.
#Watermolen De Grathemermolen aan de Uffelse Beek.
Bij kruising met aan linkerhand een brug RD, grindpad, kn76 volg 80, direct daarna voorbij groen pomp installatie kastje LA, gras-pad, wn route, het gras-pad met beekje aan linkerhand volgen tot betonnen brugje.
Bij dit brugje LA het brugje over, direct daarna aan overzijde bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
3.
Voorbij metalen afsluitboom, bij T-splitsing RA brug over,  verharde weg, kn80 volg 51/81, direct daarna gras-pad langs waterloop aan linkerhand negeren, “De Peel”, wn81, vervolgens RD, weg aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. boerderij nr.10 RA.
Voor bosrand, t.h.v. bankje LA, smal onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
RD, half verharde weg aan linkerhand negeren, wn route, verderop gaat het pad door de bosrand.
Bij kruising RA, hol onverhard pad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing LA, het pad volgen tot T-splitsing in het bos, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, verderop een landbouwperceel aan rechterhand en een bankje aan linkerhand.
4.
Ca. 40m voorbij het bankje, iets voor bosrand aan rechterhand LA, smal bospad, wn route.
Voor lage heuvelrug, bij T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot 5-sprong bij doorgaande weg, zijpaden negeren, ruim voor de 5-sprong wordt de wn route verlaten.
Bij deze 5-sprong RD de doorgaande weg oversteken, let op zeer drukke weg!!!, onverhard pad met houten afsluitboom aan overzijde van de weg inlopen, het pad ca. 230m volgen tot pad aan rechterhand tussen bosrand en omheind gebied, zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad tussen bos en afrastering, verderop buigt het pad met flauwe bocht links, het pad volgen tot kruising met smal pad iets voor een verharde weg.
# Het vennengebied aan rechterhand is de Tuspeel.
Bij deze kruising LA, smal pad door de bosrand parallel aan de verharde weg, verderop t.h.v. een kleine open plek buigt het pad naar links dieper het bos in en wordt breder.
5.
Bij 3-sprong met schuin naar rechts aan overzijde van het pad een betonnen waterput RA, het brede grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn64 volg 90, direct daarna schuin naar rechts de trap aan overzijde van verharde weg afdalen naar lager gelegen pad langs waterplas, beneden aangekomen LA, wn route, lager gelegen grindpad met waterplas aan rechterhand.
Na ca. 300m, t.h.v. metalen steiger LA de trap oplopen, boven aangekomen bij kruising met verharde weg RD, breed grindpad met iets verder een waterput aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, het grindpad volgen tot zijpad schuin naar links iets voorbij een betonnen waterput aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad links aanhouden, het pad buigt met flauwe bocht naar links richting de waterput, iets voorbij de waterput buigt het pad t.h.v. hoogspanningslijnen naar links.
6.
In deze bocht, t.h.v. van klein betonnen paaltje 68442A28 RA, smal verbindingspad door bosschages inlopen, vervolgens bij T-splitsing LA richting molen, verharde weg.
# Standardmolen “Sint Lindertmolen”.
Bij T-splitsing LA, “Molenstraat” iets verder “Baexemerweg”, de weg volgen tot parkeerplaats voor sportvelden.
De parkeerplaats oplopen, aan einde van de parkeerplaats rechts aanhouden, direct daarna bij 5-sprong het rechter pad aan overzijde van de verharde weg inlopen, grind-/fietspad met veerooster en klaphek rechts van informatiepaneel “Beegderheide”, verderop t.h.v. bosrand passeert men een klaphek met veerooster, het grind-/fietspad verder volgen tot flauwe bocht naar rechts in het bos.
7.
In deze bocht links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong LA, het pad volgen tot hoogspanningsmast aan rechterhand, zijpaden negeren.
Voor deze hoogspanningsmast RA, pad met houten afsluitboom een bordje “Opengesteld” en met afrastering aan linkerhand.
Bij kruising LA door klaphek, voorbij het klaphek het pad verder volgen tot kruising in het midden van het open gebied t.h.v. hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn63 volg 49, het pad volgen tot 4-sprong voorbij een klaphek.
# Na enkele meters passeert men een millennium eik, zie plaquette aan voet van de kleine eik.
Bij deze 4-sprong LA, pad met afrastering aan linkerhand, de wn route wordt weer verlaten.
8.
Na ca. 50m LA door klaphek, direct na het klaphek rechts aanhouden, het pad ca. 250m volgen tot 3-sprong t.h.v. kruising van twee hoogspanningslijnen, ruim voor houten hek met klaphek, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong scherp RA.
RD, pad richting hoogspanningsmast aan rechterhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op zeer drukke weg!!!, vervolgens aan overzijde via greppel en parallel weg RD het bospad links van informatiepaneel “Beegderheide” inlopen, verderop passeert men een klaphek.
Ca. 80m voorbij het klaphek, bij kruising RA, pad over lage heuvelrug tussen vennen, het pad volgen tot Y-splitsing voor een groot ven.
9.
Bij deze Y-splitsing scherp LA, het pad volgen tot T-splitsing, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, kn60 volg 55, verderop voorbij klaphek het smalle bospad volgen tot T-splitsing, smal zijpad negeren.
# Indien het pad t.h.v. de vennen onder water staat of te drassig is omkeren en teruglopen naar het zijpad met kn60 routepaaltje aan rechterhand, bij dit pad RA, kn60 volg 61, het pad volgen tot T-splitsing iets voorbij klaphek. Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten. Na ca. 130m, voorbij 2de bord “Grondwaterbeschermingsgebied” RA, pad met houten afsluitboom en bordje “Opengesteld gemeente Maasgouw”, verderop ruim voorbij hoogspanningsmast buigt het pad naar links. Ca. 90m voorbij deze bocht, direct na top heuvelrug bij 3-sprong RA. Na ca. 70m, t.h.v. wn routepaaltje LA, het pad ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 10. 1ste regel.

Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 80m, bij 3-sprong RA, wn route, het pad ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren, ca. 250m voor deze T-splitsing passeert men aan linkerhand een open plek.
10.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn55 volg 54, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad.
Voorbij omheining RD, verhard fietspad aan rechterhand negeren, kn54 volg 56.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot kruising met aan rechterhand pad naar boerderij.
Bij deze kruising RD, wn route, pad met bosrand aan linkerhand verder volgen.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad volgen tot kruising voor een landbouwperceel aan linkerhand, zijpaden negeren, ruim voor deze kruising passeert men kn56 volg 57.
Bij deze kruising RA, gras-pad met bord “Landgoed Genegenterhof”, kn57 volg 51, het pad volgen tot betonnen brugje, ruim voor het brugje passeert men dicht na elkaar twee klaphekken bij een doorgang voor vee.
11.
Voor het brugje LA, kn51 volg 80, let op! verderop het stalletje met bijenkorven langs achterzijde passeren, niet de vliegroute van bijen doorkruisen.
Voor omheind perceel, bij splitsing RA, gras-pad met beekje aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA de brug over, verharde weg, “De Peel”, wn80, direct daarna RD, gras-pad aan linkerhand negeren, “Bosstraat”, kn80 volg 70, de weg volgen tot T-splitsing voor een klein pleintje in bebouwde kom, zijpaden en zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn70 volg 71.
Voorbij kapel RD, weg aan linkerhand negeren, kn71 volg 72, “Dorpsstraat”.
RD, weg aan rechterhand negeren, kn72 volg 77.
Bij 3-sprong RA, wn route, direct daarna voorbij woning nr.7 LA, verhard voetpad, wn route, het voetpad volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein voor de kerk, Kerkplein 1, 6096 AK te Grathem. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het Kerkplein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Centrum, Grathem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kasteel Groot Buggenum Adrie: Kasteel Groot Buggenum
De kerk van Grathem Adrie: De kerk van Grathem
Grathemermolen Adrie: Grathemermolen
Grathemermolen Adrie: Grathemermolen
Insectenhotel Adrie: Insectenhotel
De standardmolen Sint Lindertmolen Adrie: De standardmolen Sint Lindertmolen
Millennium plaquette Adrie: Millennium plaquette
Kempische heideschapen Adrie: Kempische heideschapen
Een van de Beegdervennen Adrie: Een van de Beegdervennen
Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof Adrie: Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof
Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof Adrie: Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart tuspeel-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant - café - Zaal Geraats

Markt 5
6096 AL Grathem
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (10)

 1. Frans 30 september 2020 om 20:42

  Vandaag gelopen
  De route vond ik heel mooi en afwisselend, van alles wat.
  Bedankt

  Reageren
 2. Adrie 4 juni 2020 om 15:51

  De toegangspaden naar de Beegderheide ten westen van N273 i.v.m. Corona noodverordering voor onbepaalde tijd gesloten. Voor de zekerheid kaart of GPS meenemen.

  Reageren
 3. Willem van Gerwen 28 april 2020 om 21:15

  Op maandag 27 april 2020 deze prachtige route gelopen. Veel afwisseling en de routebeschrijving is helemaal juist. Complimenten. Verslag en fotoreportage

  Reageren
 4. Adrie 1 augustus 2019 om 15:34

  Afgelopen maandag 29 juli 2019 de wandeltocht gecontroleerd en inmiddels ook bijgewerkt. Op enkele punten de routebeschrijving wat verbeterd verder geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. H.Claessen 15 oktober 2017 om 21:10

  Hele mooie route. Afwisselend qua uitzichten en paden. Een paar paden zijn door het hoge gras erg nat en drassig. Hier rekening mee houden. Verder hele mooie paden

  Reageren
 6. Adrie 24 april 2017 om 18:47

  Gisteren 23 april 2017 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets gewijzigd. Bij de Lange Vlieter gaat de tocht wat meer door het naast gelegen bosgebied. Verder is het alternatief in het vennengebied op de Beegderheide gewijzigd. Het alternatief gaat nu verder door het mooie vennengebied. Ook in niet natte jaargetijden is het alternatief een leuke optie om te lopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Lennard 5 april 2016

  25-3 heb ik deze route gecontroleerd onder een stralend zonnige hemel.

  Het traject is op een paar punten bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Ook wordt er nu over een groter deel van de route gebruik gemaakt van de markeringen van het wandelroutenetwerk.

  Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Ellen 28 juli 2013

  We waren aangenaam verrast door de afwisselende route. Fijn dat er weer eens langere routes te lopen zijn. Dank voor de beschrijving, die we goed konden volgen.

  Reageren
 9. Antoon en Marijke 7 april 2013

  Op de eerste mooie lentedag de route gelopen. Een mooi begin en een mooi einde en in het midden enkele schitterende vennetjes. Wanneer alle fruitbomen in bloei staan is de route een echte aanrader! Ps de beschrijving is perfect!

  Reageren
 10. Lennard 1 april 2013

  Vandaag deze wandeling gelopen met zonnig en fris weer met af en toe een stevige bries.

  De route vond ik mooi en verrassend afwisselend en interssant om te lopen. Bossen, heide, riviertjes, agrarisch terrein, boomgaarden, hier en daar hoogteverschillen, bezienswaardigheden; voor elk wat wils dus.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)