Tuspeel-route, Grathem te Limburg

19 km Wandelroute Tuspeel-route, te Grathem

Wandeltocht door het beekdal van de Uffelse Beek, Tuspeel en de Beegderheide. De Uffelse beek, weer in oude glorie hersteld, slingert hier door een kleinschalige landschap van landbouw en kleine bospercelen. De Tuspeel is een klein gebied met een voor Limburg unieke hoogveenvegetatie. Aan de rand van het Maasdal ligt het natuurgebied De Beegderheide. De Beegderheide is een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen en besloten bossen met een groot aantal kleine en grote vennen. Als bezienswaardigheid komt men langs het bijzondere kasteel "Groot Buggenum", de watermolen "Grathemermolen" en de standardmolen "Sint Lindertmolen". 82% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-3-2013, laatst bijgewerkt op: 29-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar route paaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld  als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RD vertrekken, het plein aan de linkerzijde verlaten, wn route, vervolgens bij doorgaande weg RD door klaphek, “Prof. Hentrich pad”, grindpad door grasland, wn75, verderop het grasland via een klaphek verlaten, voorbij dit klaphek het grindpad verder volgen.
# Halverwege het grasland passeert men aan linkerhand kasteel Groot Buggenum, het huidige jachtslot is in 1889 gebouwd op de fundamenten van een veel ouder kasteel. Nadat het in de Tweede Wereldoorlog ernstig werd beschadigd heeft professor H. Hentrich in 1971 de ruïne gekocht en naar eigen inzichten gerestaureerd.
Voorbij klaphek, bij kruising RD door 2de klaphek, wn route, vervolgens na ca. 40m scherp LA, gras-/onderhoudspad met beek aan rechterhand, kn75 volg 91.
Bij kruising RA de brug over, aan overzijde eveneens RA, pad met de beek aan rechterhand, wn route.
2.
Bij T-splitsing LA, breed onverhard pad met kanaal aan rechterhand, kn91 volg 93.
Na ca. 500m LA, het kanaal wordt verlaten, kn93 volg 77, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, doodlopende weg richting boerderijcamping nr.7 aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RD, “Beeklaan”, kn77 volg 76, weg met beek aan linkerhand.
# Watermolen De Grathemermolen aan de Uffelse Beek. Al in de 13e eeuw bevond zich in Grathem al een watermolen, een banmolen waar de naburige boeren verplicht waren hun graan te laten malen.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een brug RD, grindpad, kn76 volg 80, vervolgens voorbij groen pomp installatiekastje LA, wn route, het gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand volgen tot een betonnen brugje.
Bij dit brugje LA het brugje over, wn route, aan overzijde bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voorbij een houten afsluitboom.
3.
Bij deze T-splitsing RA de brug over, verharde weg, kn80 volg 51/81, direct daarna RD, gras-onderhoudspad langs de waterloop negeren, “De Peel”, wn81, vervolgens RD, weg aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. boerderij nr.10 RA.
Voorbij landbouwperceel, t.h.v. bankje LA, onverhard pad met bosschages aan rechterhand.
RD, verharde weg aan linkerhand negeren, wn route, iets verder gaat het pad door een smal bosperceel en verderop door de bosrand.
Bij kruising RA, hol onverhard pad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing LA, het pad volgen tot T-splitsing in het bos, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, pad met verderop een landbouwperceel aan rechter- en een bankje aan linkerhand.
4.
Ca. 40m voorbij het bankje, iets voor bosrand aan rechterhand LA, pad door het bos, wn route.
Voor heuvel, bij T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot 5-sprong bij doorgaande weg, zijpaden negeren, ruim voor de 5-sprong wordt de wn route verlaten.
Bij deze 5-sprong RD de doorgaande weg oversteken, let op zeer drukke weg!!!, het onverharde pad met houten afsluitboom aan overzijde van de weg inlopen, het pad ca. 230m volgen tot pad aan rechterhand tussen bosrand en omheind gebied, zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, pad met de afrastering aan rechterhand, verderop buigt het pad met flauwe bocht links, het pad verder volgen tot kruising met smal pad iets voor een verharde weg.
# Het omheinde gebied met vennen is de Tuspeel.
Bij deze kruising LA, smal pad door de bosrand parallel aan de verharde weg, verderop t.h.v. een kleine open plek buigt het pad naar links dieper het bos in en wordt breder.
5.
Bij 3-sprong met aan overzijde van het pad een betonnen waterput RA, het brede grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn64 volg 90, direct daarna schuin naar rechts de trap aan overzijde van verharde weg afdalen naar het lager gelegen pad langs de waterplas, beneden aangekomen LA, wn route, lager gelegen grindpad met waterplas aan rechterhand.
Na ca. 300m, t.h.v. metalen steiger LA de trap oplopen, boven aangekomen bij kruising met verharde weg RD, breed grindpad met iets verder een waterput aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, het grindpad volgen tot zijpad schuin naar links iets voorbij een betonnen waterput aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad links aanhouden, het pad buigt met flauwe bocht naar links richting een waterput, iets voorbij de waterput buigt het pad t.h.v. hoogspanningslijnen naar links.
6.
In deze bocht, t.h.v. van klein betonnen paaltje 68442A28 RA, het smalle verbindingspad door bosschages inlopen, vervolgens bij T-splitsing LA richting molen, verharde weg.
# Standardmolen “Sint Lindertmolen”.
Bij T-splitsing LA, “Molenstraat” iets verder “Baexemerweg”, de weg volgen tot parkeerplaats voor sportvelden.
De parkeerplaats oplopen, aan einde van de parkeerplaats rechts aanhouden, iets verder bij 5-sprong het rechter pad aan overzijde van de verharde weg inlopen, het grind-/fietspad met klaphek en veerooster rechts van informatiepaneel “Beegderheide” volgen met verderop t.h.v. bosrand een klaphek met veerooster, het grind-/fietspad volgen tot flauwe bocht naar rechts in het bos.
7.
Bij deze bocht links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong LA, het pad volgen tot hoogspanningsmast aan rechterhand, zijpaden negeren.
Voor deze hoogspanningsmast RA, pad met houten afsluitboom en met afrastering aan linkerhand.
Bij kruising LA door klaphek, voorbij het klaphek het pad verder volgen tot kruising in het midden van het half open gebied t.h.v. hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn63 volg 49, het pad volgen tot 4-sprong voorbij een klaphek, ruim voor de 4-sprong wordt de wn route verlaten.
Bij deze 4-sprong LA, pad met afrastering aan linkerhand.
8.
Na ca. 50m LA door klaphek, direct na het klaphek rechts aanhouden, het pad met verderop een wegwijzer richting “Koeven” ca. 250m volgen tot 3-sprong t.h.v. kruising van twee hoogspanningslijnen, ruim voor houten poort met klaphek, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong scherp RA.
RD, pad richting hoogspanningsmast aan rechterhand negeren, verderop door klaphek.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op zeer drukke weg!!!, vervolgens aan overzijde via greppel en parallelweg RD het bospad links van informatiepaneel “Beegderheide” inlopen met verderop een klaphek.
Ca. 80m voorbij het klaphek, bij kruising RA, pad over lage heuvel tussen vennen.
9.
Na ca. 130m links aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing LA, pad met groot ven aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, iets verder RD, pad aan linkerhand negeren, kn60 volg 55, verderop voorbij een klaphek het smalle bospad volgen tot 3-sprong met wn routepaaltje, smal zijpad negeren.
# Als het pad t.h.v. de vennen onder water staat of te drassig is omkeren en teruglopen naar het zijpad met kn60 routepaaltje aan rechterhand, bij dit pad RA, kn60 volg 61, het pad volgen tot T-splitsing iets voorbij een klaphek. Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten. Na ca. 130m, direct na bord “Waterwingebied” RA, pad met houten afsluitboom en bordje “Opengesteld gemeente Maasgouw”, verderop ruim voorbij hoogspanningsmast buigt het pad naar links. Ca. 90m voorbij deze bocht, op een heuvel het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren. Na ca. 70m, t.h.v. wn routepaaltje LA, het pad ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 10. 1ste regel.

Bij deze 3-sprong LA, wn route.
Na ca. 80m, bij 3-sprong RA, wn route, het pad ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg met ca. 250m voor de T-splitsing een grasrijke open plek aan linkerhand, zijpaden negeren.
10.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn55 volg 54, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad.
Voorbij omheining aan rechterhand RD, verhard fietspad aan rechterhand negeren, kn54 volg 56.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot 3-sprong iets voorbij bord “Einde Grondwater beschermingsgebied”, ca. 300m voorbij een kruising met aan rechterhand een pad naar een boerderij.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad met verderop kn56 volg 57 volgen tot kruising voor een landbouwperceel aan linkerhand, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn57 volg 51, het pad met houten afsluitboom en bordje “Landgoed Genegenterhof” en verderop dicht na elkaar twee klaphekken volgen tot een betonnen brugje.
11.
Voor het brugje LA, kn51 volg 80, gras-/onderhoudspad met beekje aan rechterhand, let op! verderop het stalletje met bijenkorven langs achterzijde passeren, niet de vliegroute van bijen doorkruisen.
Voor omheind perceel, bij splitsing rechts aanhouden, gras-/onderhoudspad met beekje aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA de brug over, verharde weg, wn80, aan overzijde van de brug RD, pad met houten afsluitboom aan linkerhand negeren, “Bosstraat”, kn80 volg 70, de weg volgen tot T-splitsing voor een klein pleintje in de bebouwde kom van Grathem, zijpaden en zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn70 volg 71, vervolgens voorbij Heilig Hartkapel RD, weg aan linkerhand negeren, kn71 volg 72, “Dorpsstraat”. de weg met verderop kn72 volg 77 volgen tot 3-sprong, zijweg negeren.
Bij deze 3-sprong RA, wn route, vervolgens voorbij woning nr.7 LA, wn route, het verhard voetpad volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein voor de kerk, Kerkplein 1, 6096 AK te Grathem. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het Kerkplein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Centrum, Grathem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Kasteel Groot Buggenum Adrie: Kasteel Groot Buggenum
De kerk van Grathem Adrie: De kerk van Grathem
Grathemermolen Adrie: Grathemermolen
Grathemermolen Adrie: Grathemermolen
Insectenhotel Adrie: Insectenhotel
De standardmolen Sint Lindertmolen Adrie: De standardmolen Sint Lindertmolen
Millennium plaquette Adrie: Millennium plaquette
Kempische heideschapen Adrie: Kempische heideschapen
Een van de Beegdervennen Adrie: Een van de Beegdervennen
Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof Adrie: Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof
Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof Adrie: Bijenkasten in Landgoed Genegenterhof

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart tuspeel-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant - café - Zaal Geraats

Markt 5
6096 AL Grathem
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 29 december 2022 om 18:23

  Vandaag 29 december 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Op een kleine verandering na in het wandelnetwerk klopte de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Maarten 27 december 2021 om 20:02

  Vandaag deze route hardgelopen. Leuke afwisselende route door verschillende soorten natuurgebieden en langs een aantal bezienswaardigheden. De paden langs de beken zijn modderig momenteel, was lekker glibberen en glijden

  Reageren
 3. Frans 30 september 2020 om 20:42

  Vandaag gelopen
  De route vond ik heel mooi en afwisselend, van alles wat.
  Bedankt

  Reageren
 4. Adrie 4 juni 2020 om 15:51

  De toegangspaden naar de Beegderheide ten westen van N273 i.v.m. Corona noodverordering voor onbepaalde tijd gesloten. Voor de zekerheid kaart of GPS meenemen.

  Reageren
 5. Willem van Gerwen 28 april 2020 om 21:15

  Op maandag 27 april 2020 deze prachtige route gelopen. Veel afwisseling en de routebeschrijving is helemaal juist. Complimenten. Verslag en fotoreportage

  Reageren
  1. Maarten 27 december 2021 om 20:04

   Vandaag bijna precies dezelfde foto gemaakt 🙂

 6. Adrie 1 augustus 2019 om 15:34

  Afgelopen maandag 29 juli 2019 de wandeltocht gecontroleerd en inmiddels ook bijgewerkt. Op enkele punten de routebeschrijving wat verbeterd verder geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. H.Claessen 15 oktober 2017 om 21:10

  Hele mooie route. Afwisselend qua uitzichten en paden. Een paar paden zijn door het hoge gras erg nat en drassig. Hier rekening mee houden. Verder hele mooie paden

  Reageren
 8. Adrie 24 april 2017 om 18:47

  Gisteren 23 april 2017 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets gewijzigd. Bij de Lange Vlieter gaat de tocht wat meer door het naast gelegen bosgebied. Verder is het alternatief in het vennengebied op de Beegderheide gewijzigd. Het alternatief gaat nu verder door het mooie vennengebied. Ook in niet natte jaargetijden is het alternatief een leuke optie om te lopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 5 april 2016

  25-3 heb ik deze route gecontroleerd onder een stralend zonnige hemel.

  Het traject is op een paar punten bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Ook wordt er nu over een groter deel van de route gebruik gemaakt van de markeringen van het wandelroutenetwerk.

  Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Ellen 28 juli 2013

  We waren aangenaam verrast door de afwisselende route. Fijn dat er weer eens langere routes te lopen zijn. Dank voor de beschrijving, die we goed konden volgen.

  Reageren
 11. Antoon en Marijke 7 april 2013

  Op de eerste mooie lentedag de route gelopen. Een mooi begin en een mooi einde en in het midden enkele schitterende vennetjes. Wanneer alle fruitbomen in bloei staan is de route een echte aanrader! Ps de beschrijving is perfect!

  Reageren
 12. Lennard 1 april 2013

  Vandaag deze wandeling gelopen met zonnig en fris weer met af en toe een stevige bries.

  De route vond ik mooi en verrassend afwisselend en interssant om te lopen. Bossen, heide, riviertjes, agrarisch terrein, boomgaarden, hier en daar hoogteverschillen, bezienswaardigheden; voor elk wat wils dus.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)