Tramlijn Maastricht-Vaals deel 2, Margraten te Limburg

13 km Wandelroute Tramlijn Maastricht-Vaals deel 2, te Margraten

In dit gedeelte van de tramlijn zijn vaker in het landschap resten van het tramtraject te vinden. Vrij snel na verlaten van Margraten gaat de wandeltocht door een diepe ingraving waarvan de helling begroeid is met bomen en struiken. Halverwege de ingraving klimt het pad plotseling, in de tijd van de tramlijn lag daar een brug die door de Duitsers is opgeblazen. Dat gedeelte van de ingraving is opgevuld, er zijn nog diverse brokstukken van de brug te vinden. Na de ingraving gaat het tracé over een baanlichaam (talud) verder. In dit deel gaat de wandeltocht door twee tunneltjes in het baanlichaam waarna men uitkijkt over het Gulpdal met in de tijd van de tramlijn een 612 meter lange brug. Nadat de tramlijn was stopgezet is deze brug afgebroken, als men goed kijkt zijn de betonnen funderingen nog te herkennen in het grasland. Aan de andere zijde van de verdwenen brug is het baanlichaam nog goed te herkennen, het tracé liep ten zuiden van het kasteel Neubourg. De wandeltocht volgt een deel van het baanlichaam waarna het kasteel Neubourg bezocht wordt. In Gulpen gaat de wandeltocht over de straat de Tramweg die herinnert aan het tracé en langs De Remise de naam van een appartementencomplex dat nu op de plek staat van de tramremise en latere busremise. Na een bezoek aan Gulpen gaat de wandeltocht over de Gulperberg langs het Maria Monument dat de tramreizigers ongetwijfeld tijdens de reis gezien hebben. Weer aan de voet van de heuvel kruist de wandeltocht de driehoek van sporen. Hier lag een aftakking naar Wijlre. In deze driehoek van sporen lagen in het verleden bruggen over de Geul, van een van de bruggen zijn de landhoofden nog aanwezig. Vanuit de driehoek van sporen wordt de zijtak naar Wijlre gevolgd, waar de lijn aansloot op het huidige Miljoenenlijntje. In dit deel van het tracé wordt ook weer het baanlichaam gevolgd met daarin een tunneltje voor de plaatselijke landbouwers. De wandeltocht eindigt niet op het voormalige station dat wordt bezocht in het volgende deel. Als verdere bezienswaardigheden kom men langs vier kastelen, kasteel de Neubourg, kasteelhoeve Cartils, kasteel Wijlre en kasteel Wittem. Ook zijn er twee mooie nog werkende watermolens, watermolen Roex en watermolen Otten. 50% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers en Paul Monod de Froideville, op: 12-5-2022, laatst bijgewerkt op: 10-4-2024

Routebeschrijving

1.
Vanuit de bushalte aan de Rijksweg/N278 en met de rug naar de appartementencomplexen LA vertrekken, de doorgaande weg volgen tot een rotonde, zijwegen negeren.
Bij deze rotonde RD, de doorgaande weg N278 richting “Gulpen” ca. 180m volgen tot zijweg aan linkerhand direct na woning nr.87.
Bij deze weg LA, direct daarna bij 3-sprong RA, de weg loopt parallel aan de doorgaande weg.
Voorbij woning nr. 7 RA richting de doorgaande weg, vervolgens de doorgaande weg oversteken en het half  verhard pad door het bosperceel iets naar rechts aan overzijde van de weg inlopen, let op drukke weg!!!, voorbij de woning aan rechterhand gaat het half verhard pad over in een onverhard pad. wordt smaller en daalt men loopt door de ingraving van het tracé
# Verderop stijgt het pad stevig en kruist een verharde weg en daalt vervolgens weer. De brug die daar lag is opgeblazen door de Duitsers en de ingraving volgestort, voor en na het volgestorte deel met nu een weg liggen nog op diverse plaatsen brokstukken van de betonnen brug.
2.
Aan einde van het pad, bij kruising met verharde weg RD het smalle pad door het bosperceel aan overzijde van de weg inlopen, na ca. 40m RA het stevig dalende smalle pad inlopen, men loopt weer door de ingraving van het tracé, verderop na verlaten van de bosschages en voorbij een houten voetvangerssluis het grasland inlopen, t.h.v. een op enige afstand staand metalen poortje aan linkerhand buigt het gras-pad met flauwe bocht naar rechts en iets verder met flauwe bocht naar links richting een draaihekje voor de bosschages, ca. 140m voorbij het draaihekje buigt het pad naar rechts en volgt de voet van het baanlichaam.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, verharde weg door tunneltje.
# Over het tunneltje liep het tracé, direct na het tunneltje was er een laad- en losplaats.
Voor de haag rond de witte woning aan rechterkant van de weg RA, het onverharde pad met bosrand aan rechterhand volgen tot 3-sprong.
3.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden het tunneltje door, voorbij het tunneltje bij 3-sprong LA, verharde weg.
# Over het tunneltje liep het tracé met voorbij het tunneltje tramhalte Euverem. Het baanlichaam links van de weg was onderdeel van het tracé.
Aan einde van de weg, bij T-splitsing RA.
# Het tracé ging hier RD het Gulpdalviaduct over, een 612 meter lang viaduct dat het Gulpdal overspande. Als men goed kijkt zijn de funderingen nog te zien in het grasland.
Iets voorbij woning nr.49 LA, “Kampsweg”, verderop passeert men het beekje de Gulp.
Bij kruising RD, verderop voorbij woning nr.78 gaat de verharde weg over in een grindpad.
Ca. 40m voorbij bosschages rechts van het pad en ruim voor de picknicktafel LA, smal pad met bosperceel aan rechter- en landbouwperceel aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, dalend pad richting het Gulpdal.
4.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, de verharde weg volgen tot een onverhard pad voor bosrand aan linkerhand.
# Aan rechterhand bij het met bosschages begroeide baanlichaam eindigde het viaduct en ging verder over het hoger gelegen baanlichaam. Dit baanlichaam was zo’n 700m lang en liep langs de zuidzijde van kasteel Neubourg. De wandeltocht gaat verderop langs de noordzijde van het kasteel.
Bij dit pad LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, verderop passeert men de Gulp en gaat door een draaihekje, voorbij het draaihekje iets naar rechts het grasland oversteken naar het draaihekje aan de overzijde, via dit draaihekje het grasland verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA, grindpad met de ommuurde kasteeltuin aan rechterhand.
T.h.v. oprijlaan naar het kasteel RD, pad aan linkerhand negeren, het pad ca. 500m verder volgen tot smal pad richting een vijver aan rechterhand.
5.
Bij dit pad RA richting de vijver, vervolgens voor de vijver bij 3-sprong RA, verhard voetpad met de vijver aan linkerhand.
Iets voorbij bocht naar links RD, voetpad aan rechterhand negeren
Direct na de bocht naar links aan smalle zijde van de vijver RA, iets verder bij T-splitsing RA, verharde weg, “Molenweg”.
Voorbij het beekje de Gulp RA, de weg buigt naar links met iets verder watermolen Roex aan de rechterhand.
Voorbij de watermolen LA, het verhard voetpad door het plantsoentje inlopen, vervolgens aan einde van het voetpad LA het voet-/fietspad overzijde van de weg volgen met aan rechterhand een brandweerkazerne, men volgt weer het tracé.
Bij kruising met “Burgemeester Teheuxweg” RD, “Tramweg”, de weg volgen tot 4-sprong.
# De naam van deze weg de Tramweg en het appartementencomplex Remise rechts van de weg herinnert aan de verdwenen tramlijn. Het appartementencomplex staat op de plek van de in 2007 afgebroken oude remise die ook dienst heeft gedaan als garage voor bussen na het einde van de stoomtram-exploitatie.
Bij deze 4-sprong RD, “Schoolstraat”, de weg volgen tot T-splitsing voor een appartementencomplex, zijwegen negeren.
6.
Bij deze T-splitsing RA, “Deken Schneidersstraat”, vervolgens bij de fontein RD, de trap links van de fontein oplopen, boven aangekomen bij T-splitsing RA, direct daarna LA richting de “Gulperbergweg”, “Dr. L. Pinckersweg”
# Na de trap opgeklommen te zijn is op enige afstand aan linkerhand links langs de weg een busstation op die plek heeft een tramstation gestaan. We lopen er niet langs maar gaan een stukje de Gulperberg op naar het Maria Monument wat vermoedelijk veel tramreizigers gezien moeten hebben.
Bij bosrand, voor het bankje en aan linkerhand een houten poort links aanhouden het pad met de traptreden oplopen.
Aan einde van het pad RD, het pad met traptreden aan overzijde van de verharde weg inlopen, vervolgens voorbij de traptreden links aanhouden, smal pad aan rechterhand negeren.
Aan het einde van het pad met aan rechterhand een restaurant links aanhouden, verharde weg, vervolgens bij 4-sprong LA, de smalle weg met paaltje inlopen, voor het Mariamonument buigt de smalle weg naar rechts.
7.
Iets voorbij het monument LA het grasveld met picknicktafels oplopen richting het rechter klaphek, voorbij dit klaphek de heuvel afdalen richting de solitaire boom bij de weg, bij de boom via een klaphek het grasland verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA, verharde weg, iets verder LA door het klaphek, smal onverhard pad, de heuvel verder afdalen tot men het grasland via een klaphek verlaat.
Na verlaten van het grasland, het voetpad links van de picknicktafel met draaihekje en SLL bordje aan overzijde van de weg inlopen, verderop voor een gebouw buigt het pad naar rechts om het gebouw heen, voorbij het gebouw het parkeerterrein oplopen.
Na verlaten van het parkeerterrein, bij T-splitsing RA richting doorgaande weg, vervolgens de doorgaande weg bij vluchtheuvel aan linkerhand oversteken, let op drukke weg!, aan overzijde RD door het draaihekje, smal pad met sportvelden aan linkerhand, voorbij de sportvelden een brugje over, voorbij het brugje RD door het grasland naar de overzijde lopen en het grasland via een draaihekje verlaten.
8.
Na verlaten van het grasland, bij 3-sprong LA, smal pad parallel aan de verharde weg.
# Het pad dat nu gevolgd wordt gaat over de driehoek van sporen met de aftakking naar Wijlre. De twee bruggen over de Geul in de driehoek van sporen bij Gulpen werden 1947 afgebroken, alleen van een van de bruggen zijn de landhoofden ook wel bruggenhoofd genoemd te zien. In 2022 is het brugje met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, gereconstrueerd.
Na ca. 200m, voor de landhoofden (betonnen resten met brugje) met daarop een brugje RA de verharde weg oversteken en het onverharde pad aan de overzijde inlopen, iets verder door een klaphek, verderop het grasland weer via een klaphek verlaten.
# Het pad dat gevolgd wordt was onderdeel van het tracé dat richting Wijlre ging, het baanlichaam is nog goed herkenbaar aan het iets hoger gelegen pad door het grasland.
Na verlaten van het grasland, bij kruising met verharde weg RD door draaihekje, het gras-pad door het perceel grasland buigt met een ruime bocht naar rechts en volgt het beekje de Eyserbeek op enige afstand aan linkerhand, aan overzijde van het grasland via een draaihekje verlaten.
9.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, het pad buigt iets naar links richting een brugje, voorbij het brugje RD, pad met brugje langs het beekje aan rechterhand negeren, pad met bosschages aan rechterhand, voorbij de bosschages volgt het pad aan linkerhand een haag.
# Aan linkerhand is in de verte het baanlichaam nog goed te zien met tegen het baanlichaam iets wat op een gebouwtje lijkt, dit is een tunneltje dat gebruikt werd voor doorgang van vee.
Voorbij metalen poort, bij T-splitsing LA, onverhard pad, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, het voetpad aan overzijde van de weg volgen tot weg “Holegracht” aan linkerhand in de bebouwde kom direct na witte woning nr.2 rechts van de weg.
Bij deze weg LA, “Holegracht”, de weg volgen tot bocht naar rechts, zijwegen negeren.
In deze bocht links aanhouden, “Brouwerijstraat”, iets verder passeert men beek de Geul.
Voorbij de beek RA richting Buitenplaats Kasteel Wijlre, “Kerkpad”.
10.
RD, weg aan linkerhand negeren, iets verder voor het metalen poort RA, het smalle pad tussen omheining en afrastering inlopen, voorbij bocht naar links het brugje over, verhard voetpad pal naast de beek met de beek aan rechterhand, voor de watermolen RA het brugje over, aan overzijde langs het gebouw met het gebouw aan linkerhand vervolgens doorlopen tot een klinkerweg aan rechterhand direct na het gebouw.
Bij deze weg RA, direct daarna LA de trap oplopen, boven aangekomen RD de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, “Wielderdorpstraat” N595, de weg die overgaat in “Marchiersstraat” volgen tot de kerk het eindpunt.
Met OV: aan het einde van de smalle weg zijn links en rechts van de “Wielderdorpstraat” N595 de bushaltes Wielderdorpstraat.
Met de auto, bij de “Marchiersstraat” N595 is bij de bushalte rechts van de weg een klein parkeerterrein en iets verder in de “Stationsstraat” tegenover de kerk een groot parkeerterrein.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Termaar, Rijksweg, 6269 AS te Margraten. Plan Route

Eindpunt

Sint-Gertrudiskerk, Kerkstraat 3 te Wijlre.

Met de auto

Startpunt: Parkeerplaats aan Burgemeester Ronckersplein een zijweg aan de Rijksweg. Aanlooproute: Loop in zuidelijke richting naar de Rijksweg. Bij de Rijksweg LA, verderop zijn de bushaltes.
Eindpunt: Aan de “Marchiersstraat” N595 is bij de bushalte aan de westzijde van de weg een kleine parkeerterrein en iets verder in de “Stationsstraat” tegenover de kerk een groot parkeerterrein.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Termaar aan de Rijksweg 6269 AS in Margraten.
Eindpunt: Bushalte Wielderdorpstraat aan de Wielderdorpstraat 6321 CL in Wijlre

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (13)

Tunneltje in het tracé Paul: Tunneltje in het tracé
Tunneltje in buurt van tramhalte Euverem Paul: Tunneltje in buurt van tramhalte Euverem
Talud tramspoor naar Gulpen Paul: Talud tramspoor naar Gulpen
kasteel de Neubourg Paul: kasteel de Neubourg
Watermolen Roex Paul: Watermolen Roex
Het Maria Monument Adrie: Het Maria Monument
Brugje over de Geul Adrie: Brugje over de Geul
Landhoofd van een van de bruggen over de Geul Adrie: Landhoofd van een van de bruggen over de Geul
De Geul Adrie: De Geul
Tunneltje voor vee bij Cartils Adrie: Tunneltje voor vee bij Cartils
kasteelhoeve Cartils Adrie: kasteelhoeve Cartils
Watermolen Otten Paul: Watermolen Otten
Nogmaals watermolen Otten Paul: Nogmaals watermolen Otten

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart tramlijn-maastricht-vaals-deel-2.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaatsen Margraten, Gulpen en WijlreErvaringen van wandelaars (3)

 1. Ria 21 september 2023 om 11:54

  Ik heb deze route gisteren gelopen en het is een prachtige wandeling. Ik vond het wel een pittige route voor mijn leeftijd (79 jaar), maar het is gelukt. Bijkomend voordeel van deze hele route is (althans voor mijn leeftijd) dat de etappes niet te lang zijn. Mijn complimenten voor de perfecte routebeschrijving. Mijn hartelijke dank daarvoor.

  Reageren
  1. Adrie 21 september 2023 om 12:30

   Beste Ria, ook namens Paul bedankt voor het compliment! Overigens een knappe prestatie, in deze etappe zitten aardig wat hoogteverschillen vooral bij de Gulperberg.

 2. Paul Monod de Froideville 16 mei 2023 om 18:16

  Zaterdag 6 mei met veel plezier het tweede deel van de tramlijnwandeling gelopen en gecontroleerd. Het was een feest van herkenning aan vroeger tijden toen ik in Maastricht woonde en vaak wandelend en fietsend door het heuvelland trok. De overblijfsels van de Tramspoorlijn zijn duidelijk in het landschap herkenbaar. De route is na enkele kleine aanvullingen weer helemaal up to date. Een aanrader voor wie hoogteverschillen een uitdaging zijn.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)