Sonse Bossen-tocht, Son te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Sonse Bossen-tocht, te Son

Wandeltocht vanuit Son door het beekdal van de Groote Beek, de Nieuwe Heide met het Langven en langs het Oud Meer. De Groote Beek, in het verleden Kanisgraaf genoemd, is een beekje dat door de plaats Son kronkelt en niet ver van de oude kerktoren uitmondt in de Dommel. Na verlaten van de Groote Beek gaat de wandeltocht langs het Wilhelminakanaal richting de Nieuwe Heide. De Nieuwe Heide was rond 1900 onderdeel van een groot aaneengesloten heidegebied met in het noorden de Sonse Heide met daarin het Oud Meer en in het westen de Bestsche Heide. Het oorspronkelijke heidegebied de Nieuwe Heide is ontgonnen en omgevormd tot een productiebos waarbij een deel van het heidegebied gespaard is gebleven met daarin het Langven en diverse kleinere vennen. Door de huidige beheersmaatregelen is het productiebos omgevormd tot een gevarieerd bosgebied. De Sonse Heide is voor het grootste deel ontgonnen tot landbouwgebied en een deel productiebos met nog een klein restant heide en een stuifzandgebied bij het Oud Meer. In het bosgebied wordt men op een aantal plaatsen herinnert aan de 2de wereldoorlog waarbij de herinnering aan Joe Mann wel de bekendste is. Bij deze wandeltocht moet men wel rekening houden met wat geluid van de A50 en de best drukke N620. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-3-2017, laatst bijgewerkt op: 15-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein “Kerkplein” met op het plein een kiosk en kerktoren LA vertrekken, direct daarna bij kruising RD, weg met parkeerterrein aan linkerhand, “Nieuwstraat”, kn65 volg 63, voorbij het parkeerterrein LA de weg over de rand van het parkeerterrein inlopen, vervolgens voor gebouw nr.2  de weg met bocht naar rechts verder volgen, “Kerkstraat”, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens in bocht naar rechts van de weg links aanhouden, half verhard pad, wn route, het pad buigt naar rechts en gaat verderop over in een smal onverhard pad, doorlopen tot T-splitsing voorbij een brugje.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, pad met waterloop aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij 4-sprong RD, verharde weg, “Beekstraat”, wn route.
Bij kruising RD richting “Zonnehove”, direct daarna bij 3-sprong RA, wn route, iets verder buigt de weg naar links.
2.
Bij 4-sprong met aan rechterhand torenspits RA richting “Brink 20-22”, de wn route wordt verlaten.
Voorbij beekje, bij T-splitsing LA richting “Buitenbrink 1t/m7”, wn route, de slingerende weg volgen tot 3-sprong, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong RA richting “Buitenbrink 1t/m7”, de slingerende weg volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een voet-/fietspad.
Bij deze 3-sprong LA, vervolgens RD, weg aan linkerhand negeren, iets verder voor poort LA, het onverharde pad door het bosperceel inlopen.
Bij 3-sprong met informatiepaneel “Wandeling op wielen Zonhoven” links aanhouden, direct daarna bij 3-sprong met bankje rechts aanhouden.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt naar rechts, direct na deze bocht, bij T-splitsing LA, verharde weg, iets verder RA, het verhard voet-/fietspad aan overzijde van de weg inlopen.
3.
Voor talud LA, wn route, het verhard voet-/fietspad volgen tot kruising met aan linkerhand een smal grindpad door bosschages, twee zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze kruising LA, de wn route wordt verlaten, smal grindpad door bosschages met iets verder een brugje.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, de weg met kanaal aan linkerhand volgen tot ophaalbrug iets voorbij viaduct, zijwegen negeren.
T.h.v. deze brug RD, kn61 volg 60, onverhard pad met gescheiden verhard fietspad en het kanaal aan linkerhand.
Na ca. 300m, bijna aan einde van een landbouwperceel aan rechterhand rechts aanhouden, dalend pad, het pad buigt naar rechts richting het bos, vervolgens iets voor de bosrand scherp LA, kn60 volg 27, smal pad met afrastering aan rechterhand, iets verder buigt het pad naar rechts en loopt parallel aan het hoger gelegen pad langs het kanaal.
4.
Voorbij bocht naar links, bij T-splitsing met aan overzijde een hoogspanningsmast RA, wn route.
Voorbij 2de perceel grasland aan linkerhand, bij kruising LA, wn route, het pad met verderop hoogspanningslijnen ca. 400m volgen tot kruising in een flauwe bocht naar rechts met aan linkerhand een smal pad.
Bij deze kruising RA, breed ruiterpad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising in het bos ca. 90m voorbij hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn29 volg8, iets verder eveneens RD, pad langs waterloop aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot kruising iets voorbij de volgende waterloop.
Bij deze kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 200m, ruim voor open strook met hoogspanningslijnen RA, smal bospad, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, eveneens smal bospad, het pad buigt naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing.
5.
Bij deze T-splitsing LA richting verharde weg.
Bij kruising met verharde weg RD, het smalle bospad met bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” inlopen, het pad buigt naar rechts direct daarna naar links, let hier op het pad is tevens een ATB pad.
Voorbij hoogspanningslijnen het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijpaden aan rechterhand negeren, vervolgens bij T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 140m RD, ATB pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, kn21 volg 82.
Bij 4-sprong LA, wn route, breed pad met informatiepaneeltje “Aantrekkelijk beheer”.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een smal pad langs een waterloop RA, kn82 volg 84, het pad volgen tot kruising met een breed pad.
Bij deze kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten.
6.
Bij kruising met bankje en informatiepaneeltje RA, wr (witte bordjes met rode driehoek voor de richting), vervolgens bij 3-sprong RA, wr route.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wr route.
Bij T-splitsing LA, wr route, het pad volgen tot kruising direct na een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, eveneens een breed pad, de wr route wordt verlaten.
Bij kruising met in het pad aan linkerhand een bankje RA, eveneens een breed pad, het pad volgen tot kruising iets voor open gebied.
# Bij deze kruising gaat de wandeltocht richting een begrazingsgebied waarin honden niet zijn toegestaan. Als alternatief bij de kruising RD, iets verder t.h.v. het open gebied eveneens RD, het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot kruising voorbij het open gebied. Bij deze kruising RD, kn81 volg 26. Ga verder bij punt 8. 1ste regel.

Bij deze kruising LA, vervolgens voor het omheind open gebied, bij Y-splitsing links aanhouden.
7.
Na ca. 110m RA door klaphek, pad met afrastering aan rechterhand.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden richting houten poort met klaphek.
Voorbij het klaphek RD, pad met bankje aan linkerhand negeren, kn75 volg 66, verderop buigt het pad naar rechts, het pad met afrastering aan rechterhand verder volgen tot een opening in de afrastering iets voorbij een bankje aan rechterhand en een ven in het omheind gebied.
Bij deze opening RA, kn66 volg 51, pad met afrastering aan linker- en het ven aan rechterhand, het pad buigt met ruime bocht naar links.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Voorbij het open gebied, bij kruising RD, kn81 volg 26, pad met iets verder aan linkerhand een kleine half open plek met twee picknicktafels.
8.
Bij kruising RD richting houten afsluitboom.
Ruim voorbij de houten afsluitboom, bij kruising met breed pad RD, bospad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij splitsing rechts aanhouden richting de bosrand, iets verder bij Y-splitsing RA, men verlaat het bos.
Bij 4-sprong met verhard fietspad RA, wn route, men loopt weer richting het bos.
Voor bosrand, bij kruising LA, wn route, het brede pad ca. 300m volgen tot pad aan rechterhand.
# Voordat men bij dit pad RA gaat RD is bij de verharde weg een monumentje ter nagedachtenis aan Lt. Col. Robert G. Cole eerst een klein stukje RD. Lt. Col. Robert G. Cole sneuvelde in deze omgeving tijdens operatie Market-Garden op 18 september 1944.
Bij dit pad RA, breed pad met houten afsluitboom en bordje “Opengesteld”, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising RD, het brede pad verder volgen.
In flauwe bocht naar links, bij kruising met in het pad aan linkerhand een bankje RA.
9.
Na ca. 150m, direct na bankje LA, verderop licht slingerend pad.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een bankje RD, rolstoelpad, het pad met verderop aan rechterhand een half open plek volgen tot kruising met smal pad voorbij de half open plek, ca. 20m voorbij klein informatiepaneeltje “Van woest naar waardevol” met in het pad aan linkerhand op een berkenboom een kleine groen-witte routemarkering.
Bij deze kruising LA, smal bospad, groen-witte route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, groen-witte route, het pad volgen tot horecagelegenheid.
# Bij de horecagelegenheid staat aan linkerhand een monument als eerbetoon aan Joe Mann. Bovenop het monument staat een pelikaan, symbool van opofferingsgezindheid, met jongen. Dit is niet de plek waar Joe Mann sneuvelde maar aan de Boslaan-zuid nabij het Wilhelminakanaal. Daar staat de gedenksteen.
10.
Voor de horecagelegenheid rechts aanhouden, verharde weg, iets verder bij kruising RD, de weg over het parkeerterrein volgen tot deze overgaat in een onverhard pad bij een houten afsluitboom.
Voorbij de afsluitboom het 2de pad LA inlopen, stijgend pad met groen-witte routemarkering op een boom volgen tot 4-sprong op de heuveltop.
Bij deze 4-sprong RD, dalend pad, vervolgens aan voet van de heuvel, bij 3-sprong links aanhouden, het pad tevens ruiterpad met flauwe bocht naar rechts volgen tot kruising voor open plek met heide, zijpaden negeren
Bij deze kruising RA, breed pad met bosrand aan rechterhand.
# Voor een pauze een klein stukje LA, aan overzijde van de doorgaande weg is een horecagelegenheid.
11.
Voorbij klein informatiepaneeltje “Te veel om op te noemen” op heuvel met bankje, bij kruising LA, kn22 volg 20, het smallere pad volgen tot splitsing voorbij een betonnen trimparcourspaaltje 4,5km (zie achterzijde).
Bij deze splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, iets verder links aanhouden richting de doorgaande weg lopen, bij doorgaande weg het rechter pad met houten afsluitboom en bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” aan overzijde van de weg inlopen, let op drukke weg!, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een houten poort met klaphek ruim voorbij hoogspanningslijnen.
Bij deze 3-sprong RA door het klaphek, kn7 volg 8.
Voor open stuifzandgebied het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, op het stuifzand heeft men een mooi uitzicht over het stuifzandgebied.
12.
Bij kruising RA, kn8 volg 29, vervolgens iets voor de solitaire eik links aanhouden richting de lage heuvel, de wn route wordt verlaten, op de langgerekte heuvel links aanhouden, het zanderige pad met een bankje en iets verder de afrastering rond het grote ven aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een klaphek.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, vervolgens na ca. 40m LA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong RD, wn route, het pad kruist een ruiterpad.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, verharde weg, wn32, de weg met voor het viaduct kn32 volg 33 volgen tot 4-sprong ruim voorbij het viaduct met aan linkerhand een woning.
Bij deze 4-sprong RA, kn33 de wn route wordt verlaten, smal verhard smal pad.
Voor brede waterloop LA, onverhard pad met de waterloop aan rechterhand, verderop buigt het pad naar links richting de verharde weg.
13.
Aan einde van het pad, bij 4-sprong RA het fietspad inlopen, direct daarna bij kruising RA, het voetpad aan overzijde van de weg richting de rotonde volgen, wn route.
Bij rotonde de doorgaande weg “Gentiaanlaan” oversteken en het 1ste smalle bospad aan linkerhand inlopen, wn route, bospad met informatiepaneel “Woeste Sonse Bossen”, direct daarna bij kruising LA, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand metalen afsluitboom en gedeeltelijk dicht gegroeid pad RA, wn route, het brede bospad volgen tot kruising met kn35 iets voorbij een kleine open plek met aan linkerhand bankjes, zijpaden en zijpaden bij een kruising negeren.
Bij deze kruising RD, kn35 volg 36.
Bij kruising RD, wn route.
T.h.v. heuvel aan linkerhand RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 55m eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, wn route..
14.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, vervolgens voorbij flauwe bocht naar links RD, smal pad aan rechterhand negeren, kn36 volg 39.
Bij kruising RA, breed pad, wn route, vervolgens na ca. 25m links aanhouden, smal bospad, wn route.
Bij splitsing met aan linkerhand zicht op een woning rechts aanhouden, let op het routepaaltje, wn route, het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, het smalle bospad aan overzijde van het fietspad inlopen, wn route, het pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, wn route, onverhard pad met iets verder omheining aan rechterhand en verderop tennisvelden aan linkerhand.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, verhard voetpad, iets verder bij kruising RA, kn39 volg 90.
Bij kruising RD, “Esdoornstraat”, wn route.
Bij kruising LA, “Zandstraat”, wn route, de weg met verderop kn90 volg 65 volgen tot het plein voor de kerktoren, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Groen-witte route: Airborne pad.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein voor de kerktoren, Kerkplein 9, 5691 BB te Son. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kerkplein voor de voormalige kerk of buiten de blauwe zone.

Openbaar vervoer

Station Eindhoven. Bus 156 (richting Den Bosch via Schijndel). Bushalte Raadhuisplein, Son en Breugel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

De Oude Toren in Son Adrie: De Oude Toren in Son
Sonse Bossen Adrie: Sonse Bossen
Omgeving van het Langven Adrie: Omgeving van het Langven
Een van de vennen bij het Langven Adrie: Een van de vennen bij het Langven
Het Langven Adrie: Het Langven
Monument als eerbetoon aan Joe Mann Adrie: Monument als eerbetoon aan Joe Mann
Het Oud Meer Adrie: Het Oud Meer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart sonse-bossen-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Joe Mann Pavilijoen

Joe Mannweg 4
5681 PT Best
Bezoek website

Brasserie ’t Boshuys

Sonseweg 39
5681 BH Best
Bezoek website

In de plaats SonErvaringen van wandelaars (10)

 1. Adrie 29 september 2023 om 08:06

  Gisteren 28-9-2023 de wandeltocht gecontroleerd. Op het terrein van Zonhoven is weinig veranderd, de tijdelijke aangelegde weg voor het bouwverkeer ligt er nog steeds en aan de begroeiing langs deze weg is te zien dat deze nauwelijks/niet gebruikt wordt. Het alternatief is permanent in de wandeltocht opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 9 mei 2022 om 18:53

  Op het terrein van Zonhoven wordt gewerkt, het oorspronkelijke pad over het terrein kan niet meer gelopen worden. Een leuk alternatief gevonden op het terrein. Van het bouwverkeer heeft men weinig hinder op het terrein is een tijdelijke weg aangelegd. Tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Fam. Brouwers en fam. van Berlo 4 april 2021 om 13:32

  Vanmorgen deze route gewandeld.
  Zeer mooie tocht. Zeer goede route- beschrijving.
  Gaan deze route nog een wandelen in de herfst.

  Reageren
 4. nellie wesel 21 november 2018 om 16:03

  Na een zeer frusterende start, rug naar welk plein Raadhuisplein of Kerkplein? Dus eerst verkeerde kant opgelopen, dan maar andere kant op. Wn route 63 wijst Nieuwstraat in, dus volgen we die, maar zien het eerste pijltje links over het hoofd. Oke na 3 km. Heen en weer geloop, 45 minuten en grote frustratie, toch eindelijk Vestzaktheater gevonden en eindelijk aan de overigens mooie route kunnen beginnen.
  Prachtige bomen gezien, mooie heide en zandverstuiving. Echt weer een aanrader. Misschien het begin duidelijker omschrijven?
  Cor, Nellie en Ad.

  Reageren
  1. Adrie 21 november 2018 om 16:42

   Cor, Nellie en Ad bedankt voor de reactie! Jammer van de moeizame start. Bij startpunt onder rubriek “Bereikbaarheid en toegankelijkheid” staan de adresgegevens. In de routebeschrijving had ik de kerktoren op het plein al vernoemd, als aanvulling nu ook de naam “Kerkplein” en de kiosk vermeld. Verder het parkeerterrein voor de voormalige Sint Petrus Bandenkerk specifieker omschreven. Volgens de laatste berichten is de sloop van het voormalige kerkgebouw van de baan.

 5. Adrie 25 juli 2018 om 16:58

  Vanochtend bij het Langven geweest, een groot deel van het open gebied rond het Langven is gesloten voor publiek vanwege kwetsbaarheid van dit natuurgebied. Bij het inrichten heeft men een pad met aan beide zijde een afrastering langs het Langven toegankelijk gelaten voor publiek. Dit pad is in wandelroute opgenomen. De foto is gemaakt vanuit dit pad, het langven aan de linkerzijde is door de droogte niet goed herkenbaar toch kleurt de heide paars in dit lager gelegen deel van het gebied. Tevens de rest van de wandelroute gecontroleerd, op enkele plaatsen waren wat kleine veranderingen in het wandelnetwerk zoals bij punt 3. gemeld door Gerien. Gerien nogmaals bedankt voor het melden van de veranderingen! De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Gerien 23 juli 2018 om 10:51

  Hoi, ik heb gisteren de lange route gelopen, duidelijke beschrijving en heel erg mooi!
  Bij punt 3 rechts aanhouden, dalend pad inlopen, kn60 volg 4 ging ik goed, maar het knooppuntpaaltje staat nadat je RA bent gegaan, het staat op het punt waar je scherp LA moet.
  Bij punt 6 kom je RA via het klaphek over de open vlakte, maar de afrastering is, denk ik, veranderd. Ik kon namelijk bij de solitaire dennenboon niet rechtsaf, het pad naar de dennenboom op de lage heuvel zag ik wel, maar de afrastering liep door. Ik ben terug gegaan en heb langs de open vlakte gelopen totdat ik de route weer kon oppakken.
  Vriendelijke groet.

  Reageren
  1. Adrie 23 juli 2018 om 12:47

   Gerien bedankt voor het melden! Er wordt heel wat gesleuteld aan wandelnetwerken en begrazingsgebieden. Ik heb de wandelroute tijdelijk gesloten. Binnenkort ga ik kijken wat er veranderd is.

 7. Hans en Rianne 3 april 2017 om 13:03

  We hebben gisteren de lange route gelopen. We boften met het weer en hadden een mooie afwisselende wandeling.

  Is het niet eenvoudiger te starten met je rug naar de kerktorendeur? Dan aan de linkerzijde langs de noord- en westgevels af van het nieuwe kerkgebouw (en de rand van het parkeerterrein kerkplein = Kerkstraat). Dan kom je vanzelf bij Het Vestzaktheater (aan je linkerzijde).

  3. T.h.v. een iets naar achter gelegen bosgebied rechts aanhouden, kn60 volg 4, direct daarna RA, vervolgens iets voor het bosgebied scherp LA, afrastering aan de rechterhand volgen.

  Hier gingen we even fout. We zagen het knooppunt paaltje niet/over het hoofd en liepen verder over het pad langs het kanaal en hebben op basis van de kaart de volgende afslag rechts gepakt.

  De bedoeling was natuurlijk in het zicht van een bomenrij rechts bij de splitsing het parallelpad rechts omlaag te gaan en beneden RA tot je na 50 m (halverwege) LA gaat. Een nieuw lager gelegen pad dat loopt langs de afrastering terug naar en parallel aan het kanaalpad. Etc. etc (aan het einde RA en dan kom je bij de T-splitsing bij de hoogspanningsmast uit).

  Reageren
  1. Adrie 3 april 2017 om 15:33

   Het klopt dat de strook tussen de kerk en het parkeerterrein in feite ook een stukje “Kerkstraat” is. Omdat het niet direct als weg herkenbaar is heb ik gekozen voor de meer doorgaande weg. Dit maakt het beschrijven van het startpunt iets eenvoudiger. Als men het eerste stukje tekst letterlijk opvolgt “Met de rug naar het plein voor de kerktoren….” dan staat men al aan de “Nieuwstraat”. Bij punt 3. is het inderdaad de bedoeling dat men het nieuwe lager gelegen pad volgt dat parallel aan het pad langs het kanaal loopt. Ik heb de zin iets uitgebreid misschien dat het daarmee duidelijker is. Wel moet men altijd rekening houden dat er wandelnetwerkpaaltjes verdwijnen of beschadigd zijn. Hans en Rianne bedankt voor de reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)