Sohr-route, Blitterswijck te Limburg

20 km Wandelroute Sohr-route, te Blitterswijck

Wandeltocht door het Maaspark Ooijen-Wanssum, een gebied met meer dan 500 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In het gebied zijn op tal van plekken geulen en laagtes aangelegd. Deze zorgen bij hoogwater voor een betere doorstroming van de Maas. Bij lage waterstanden vullen de laagtes zich met grondwater (kwel). Het grondwater stroomt via de geulen naar de Maas en dit draagt bij aan een gevarieerd landschap. Bij hoge waterstanden gaat de geul stromen en voert Maaswater af zodat de kans op overstromingen vermindert. Bij extreem droge perioden fungeert de Maasarm als waterberging. Het grootste deel van de tocht gaat door ‘t Sohr, een oude Maasmeander. Verder gaat de wandeltocht langs de Boddebroek een klein meanderend beekje dat in het beekdal van de Groote Molenbeek uitmondt in de Groote Molenbeek. Bij de herinrichting van de Groote Molenbeek heeft men ook het kleine beekje weer laten meanderen, met als resultaat een prachtig stukje beekdal. Verder gaat de wandeltocht door twee wat kleinere bosgebieden, zoals de Hooge Heide. Wat de naam Hooge Heide al doet vermoeden is het ooit een hoger gelegen heidegebied geweest dat beplant is met bomen om verstuiving van zand tegen te gaan. Als bezienswaardigheid komt men langs het Kasteel van Meerlo of Huis Meerlo. Wat resteert is het poortgebouw, waar het kasteel heeft gestaan is niet bekend. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-7-2013, laatst bijgewerkt op: 2-8-2020

Routebeschrijving

Opmerking vooraf : Op dit moment zijn er in het gebied tussen Ooijen en Wanssum nog werkzaamheden. Het gebied wordt heringericht om beter beschermd te zijn voor hoge waterstanden van de Maas. Dit kan wat overlast veroorzaken.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk de RA vertrekken, direct daarna RD, “Maasweg”, weg aan linkerhand negeren, kn1 volg 2.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Bijna op de dijk RA, “Kasteellaan”, kn2 volg 3, breed grindpad, voorbij poort het gilde terrein oplopen en aan overzijde voorbij de restanten van de kasteelruïne het smalle pad links van picknicktafel inlopen, smal pad met waterloop aan linkerhand.
# Restanten van een van oorsprong 14de eeuws kasteel Blitterswijck. In de WOII is het kasteel door oorlogshandelingen verwoest.
Bij kruising met verharde weg RD, kn3 volg 5, gras-pad tussen beukenhaag en brede waterloop inlopen, het pad met verderop omheining aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, men loopt weer richting het dorp.
Bij 4-sprong LA, “Jan Vissersstraat”, vervolgens in bocht naar rechts van de weg links aanhouden, de smalle weg links van woonboerderij nr. 8A inlopen.
2.
Bij kruising RD, kn8 volg 22, direct daarna voorbij afsluitboom LA, wn route, voorbij de slagboom de weg met parkeerterrein aan linkerhand volgen.
Na verlaten van het parkeerterrein LA, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg richting viaduct, het fietspad volgen tot verharde weg aan rechterhand in ruime bocht naar links van de doorgaande weg.
Bij deze weg RA, verderop buigt de weg naar links, de weg verder volgen tot T-splitsing voor een schuur.
Bij deze T-splitsing LA, kn23 volg 20, vervolgens na ca. 45m RA, verhard fietspad, het fietspad ca. 500m volgen tot een klaphek (het 2de klaphek) aan rechterhand.
RA door het klaphek en stenen trapje afdalen, onverhard pad, kn20 volg 63.
Na ca. 140m LA door metalen hek, kn63 volg 60, verderop voor waterplas buigt het pad naar links.
3.
Voorbij de waterplas, bij T-splitsing LA, kn60 volg 18, het pad volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, wn route.
Na ca. 200m, voorbij flauwe bocht naar rechts van het fietspad RA, breed grindpad over kade, kn18 volg 59.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, onverhard pad over kade.
Bij kruising RA, de kade wordt verlaten, breed bospad.
Bij T-splitsing LA, eveneens wat breder bospad richting bankje in de verte.
Bij T-splitsing met het bankje RA, kn59 volg 3, pad met bosrand aan rechterhand, verderop t.h.v. bankje gaat de “Busweiderweg” over in “Elsholterweg”, het pad verder volgen tot pad “Wisserhofweg” aan rechterhand voor een bosperceel aan linkerhand ca. 200m voorbij een bocht naar rechts, overige zijpaden negeren.
4.
Bij dit pad RA, “Wisserhofweg”, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, “Wolterskampweg”, verhard fietspad.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
Voorbij inrit witte woning RD, verhard fietspad aan linkerhand negeren, men passeert een klaphek met veerooster.
In flauwe bocht naar links van de weg RA, smal onverhard pad met waterplas (geul) aan linkerhand, verderop via stapstenen de geul oversteken, aan overzijde een klein stukje de waterplas (geul) aan rechterhand volgen, vervolgens door rand bosschages met open grasland aan rechterhand richting rij populieren in de verte lopen.
5.
Voor de dubbele rij populieren, bij kruising RD, het gras-pad tussen de populieren inlopen met een waterplas (geul) aan linkerhand, verderop voor de volgende waterplas buigt pad naar links en volgt deze waterplas aan rechterhand.
Voorbij de waterplas, bij T-splitsing LA, kn61 volg 62, verderop via klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, RA breed pad met waterloop aan rechterhand, wn62 (zie achterzijde routepaaltje).
Bij kruising RD, kn62 volg 64, het pad verder volgen tot kruising met breed pad, zijpad negeren.
Bij deze kruising RA door klaphek met veerooster, kn64 volg 21, verderop passeert men een laagte met stapstenen.
Iets voorbij de laagte LA, “Natuurschoonweg”, kn21 volg 19, verderop passeert men weer een laagte met stapstenen.
6.
Bij T-splitsing RA, verharde weg met klaphek en veerooster, kn19 volg 66, direct daarna bij kruising met aan rechterhand ingang van bungalowpark LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, het pad ca. 350m volgen tot bospad aan rechterhand ca. 40m voorbij de laatste eik aan linkerzijde van het pad.
Bij dit pad RA, bospad, direct daarna bij kruising met smal pad RD, pad met bordje “Hooge Heide”.
Bij 4-sprong LA, pad met bankje.
Bij kruising met aan rechterhand in het pad een wn routepaaltje LA.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad verder volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, kn12 volg 66, vervolgens voor landbouwperceel LA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
7.
Bij deze T-splitsing RA, kn66 volg 50, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, verharde weg met klaphek en veerooster, wn route, de weg volgen tot brugje over een beek iets voorbij volgend klaphek met veerooster.
# Bij het brugje wordt een gras-pad langs beek “Groote Molenbeek” gevolgd. Bij hoogwater van de beek kan men als alternatief bij het brugje RD, kn50 volg 48, de weg verder volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg. Bij deze 4-sprong RA richting de kerk, kn48 volg 49, vervolgens de doorgaande weg volgen tot kruising voorbij woning nr.2, zijwegen negeren. Bij deze kruising RA, onverhard pad, wn route. Voorbij poortgebouw en binnenplaats het pad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, kn49 volg 92. Ga verder bij punt 8. 1ste regel.

Voor het brugje RA, gras-pad met beek aan linkerhand, kn50 volg 49.
Na ca. 450m RA betonnen brugje over, wn route.
RD, pad richting binnenplaats aan linkerhand negeren, kn49 volg 92.
# De binnenplaats is van het kasteel van Meerlo ook wel Huis Meerlo.
8.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route.
Na ca. 200m LA, “Holstraat”, kn92 volg 84, de weg ca. 100m volgen tot smal beekje.
# Bij hoogwater in het beekdal van de Boddebroek en verderop de Groote Molenbeek de verharde weg “Holstraat” verder volgen tot weg “Postbaan” aan rechterhand. Bij deze weg RA, “Postbaan”, wn route. Voorbij bankje, ruim voor bosperceel RA, onverhard pad richting “Sint Goar” kapel, kn85 volg 84, halverwege het bosperceel buigt het pad naar links het bosperceel in met aan rechterhand sculpturen en iets verder de kapel, voorbij de kapel via houten voetgangerssluis het bosperceel met kapel weer verlaten. RD, pad langs waterloop aan linkerhand negeren, wn route, direct daarna links aanhouden, licht stijgend bospad, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand. Ga verder bij punt 9 2de regel.

Voor het smalle beekje RA door klaphek met SBB bordje begrazingsgebied, wn route, gras-pad met het beekje aan linker- en afrastering aan rechterhand, verderop voor beek Groote Molenbeek buigt het gras-pad naar links, vervolgens deze beek aan rechterhand volgen men grasland via klaphek verlaat, voorbij het klaphek buigt het pad iets naar links.
# Het smalle beekje dat gevolgd wordt is de Boddebroek en de bredere beek de Groote Molenbeek. Iets voor het klaphek is in het bosgebied aan linkerhand de Sint Goarkapel uit 1662 te zien.
9.
Voor bosrand, bij Y-splitsing LA, kn84 volg 85, direct daarna iets voor klein perceeltje grasland scherp RA, licht stijgend bospad, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Voorbij bankje RA het pad met trimtoestel evenwichtsbalken inlopen, vervolgens voor trimtoestel bokkenspringen (rij palen) LA, smal pad met aan rechterhand parallel aan het pad een smal slingerend pad, het pad volgen tot heuvelrug (uitloper van de dijk) in het bos, onderweg passeert men achtereenvolgens de trimtoestellen rekstokken, opdrukken en klimstang.
Op top van de heuvelrug (uitloper van de dijk) RA, direct daarna bij kruising met grindpad RD, het grindpad over de dijk buigt naar links, het grindpad over de dijk verder volgen tot 4-sprong.
10.
# Bij deze 4-sprong kan men bij lage waterstand de beek in het beekdal oversteken. Bij deze 4-sprong rechts aanhouden de dijk afdalen richting kade onder de brug. Voor de kade rechts aanhouden naar het betonnen brugje lopen voorbij het betonnen brugje via een van de twee oversteek plaatsen met stappenstenen naar de dijk aan overzijde lopen, via grindpad de dijk oplopen. Op de dijk RA grindpad over de dijk volgen. Ga verder bij punt 10 voorlaatste regel.
Bij deze 4-sprong links aanhouden, de dijk afdalen, vervolgens aan de voet van de dijk bij Y-splitsing rechts aanhouden richting verharde weg, direct daarna bij de verharde weg RA de brug over, het voetpad langs de weg volgen tot grindpad over de dijk aan overzijde van de brug.
Bij het grindpad RA, het grindpad over de dijk volgen tot metalen hek.
Voor het metalen hek links aanhouden, de dijk afdalen richting verharde weg, beneden RD de verharde weg volgen.
Rechts aanhouden, doorlopen tot doorgaande weg, vervolgens RD de smalle weg iets naar rechts aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, “Krekelkamp”, kn19 volg 23.
11.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn23 volg 20, vervolgens voor woning nr.2 RA, onverhard pad, kn20 volg 21.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn21 volg 22.
Iets voorbij bosrand aan linkerhand LA, kn22 volg 11, het bospad volgen tot men het bos weer verlaat, zijpaden negeren.
Na verlaten van het bos LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn11 volg 13.
T.h.v. picknicktafel RD, “Jan Hendriks laantje”, pad aan linkerhand negeren.
RD, bospad aan linkerhand negeren, kn13 volg 17, verderop gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij boerderij nr.10 LA, “Beetezijweg”, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Beetezijweg”, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, “Op den Dries”, direct daarna bij T-splitsing RA, wn route, de weg volgen tot pleintje met kerk aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Metalen en (rood/gele) markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢


Meer informatie over herinrichting gebied Ooijen-Wanssum

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Plein 5, 5861 BJ te Blitterswijck. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Plein in Blitterswijck. Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Oude Heerweg, Blitterswijck Aanlooproute: Vanuit de bushalte de doorgaande in oostelijke richting volgen tot kruising, bij deze kruising LA, “Jan Franssenstraat”, vervolgens de weg volgen tot plein voor de kerk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Restant van kasteel Blitterswijck met op de achtergrond de kerk Adrie: Restant van kasteel Blitterswijck met op de achtergrond de kerk
Restant van kasteel Blitterswijck nu in een heel ander seizoen Adrie: Restant van kasteel Blitterswijck nu in een heel ander seizoen
Bijenkasten Adrie: Bijenkasten
Ludieke peilmeters in 't Sohr Adrie: Ludieke peilmeters in 't Sohr
't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Adrie: 't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum
't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Adrie: 't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum
't Sohr in ochtend licht Adrie: 't Sohr in ochtend licht
Kasteel van Meerlo of Huis Meerlo Adrie: Kasteel van Meerlo of Huis Meerlo
Kasteel van Meerlo of Huis Meerlo Adrie: Kasteel van Meerlo of Huis Meerlo
De Sint Goarkapel uit 1662 Adrie: De Sint Goarkapel uit 1662
Zonsopkomst in 't Sohr Adrie: Zonsopkomst in 't Sohr

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart sohr-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Verdeuzeldonk De Echte Bakker

Pastoorstraat 24
5861 BJ Wanssum
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. Adrie 2 augustus 2020 om 17:03

  Na ruim een jaar kan de wandeltocht weer gelopen worden. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond aan de rand van het gbied is men nog bezig afrasteringen te plaatsen en in de omgeving van Blitterwijck wordt op een paar plaatsen nog gewerkt. De oorspronkelijke paadjes in het gebied zijn er nog, ze zijn smaller geworden maar vooral ook ruiger men doet er verstandig aan op pad te gaan met goede wandelschoenen en lange broek. Alle routepaaltes die er op dit moment nog staan zijn vermeld in de routebeschrijving de overige zijn doorgestreept, de ontbrekende routepaaltjes zullen in de loop van de tijd teruggeplaatst worden wat ook mogelijk is dat het wandelnetwerk op een aantal punten aangepast wordt. Ook is de routebeschrijving momenteel wat minder gedetailleerd, toch staan er voldoende extra herkenningspunten in zodat de wandelroute goed te lopen is. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 12 juli 2019 om 14:20

  Inmiddels is de uitvoerder van project herinrichting gebied Ooijen-Wanssum ook gestart met werkzaamheden in een groot deel van ’t Sohr volgens de planning loopt dit door tot Q4-2020. Voorlopig blijft de wandelroute gesloten.

  Reageren
 3. Adrie 18 maart 2019 om 18:36

  De werkzaamheden bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn inmiddels zover gevorderd dat men dicht in de buurt van de in 2012 uitgegraven geulen van de Oude Maasarm, klimaatbuffer ’t Sohr, is uitgekomen. Een pad is vervallen met als gevolg dat men over de Ooijenseweg moet, gezien de drukke werkzaamheden aan beide zijde van deze weg de wandelroute voorlopig gesloten.

  Reageren
 4. Harrie en Nellie 1 januari 2019 om 08:27

  30-12-2018 gelopen prachtige route

  Reageren
 5. Adrie 7 maart 2018 om 17:29

  Naar aanleiding van de inmiddels gestarte werkzaamheden tussen Ooijen en Wanssun de wandeltocht gecontroleerd. Op diverse plaatsen in de omgeving wordt druk gewerkt, deze werkzaamheden hadden geen gevolgen voor de wandelroute. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 18 december 2016

  Vooruitlopend op de grootschalige werkzaamheden die de komende jaren in de omgeving van Wanssum, Blitterswijck en Meerlo zullen plaatsvinden is de wandeltocht geheel vernieuwd. Een derde van de oorspronkelijke wandeltocht liep door gebieden die op de schop genomen worden. De huidige wandeltocht is zodanig gewijzigd dat men door de reeds afgeronde delen zoals de klimaatbuffer ’t Sohr gaat. Het uiteindelijke doel van deze gebiedsontwikkeling is de rivier de Maas weer meer de ruimte te geven zodanig dat de omliggende plaatsen niet meer onder water komen te staan zoals in 1993 en 1995. Meer informatie over het project is te vinden op http://www.ooijen-wanssum.nl/. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 5 augustus 2016

  5-8-2016 de wandelroute gecontroleerd. In ’t Sohr is door Staatsbosbeheer een pad verlegd, tevens is op een aantal nattere punten het pad wat opgehoogd. Ook is men bezig de twee soorten wandelnetwerken in het gebied aan elkaar te koppelen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 26 januari 2015

  De route is op 18-1-2015 gecontroleerd. In het gebied is het wandelnetwerk uitgebreid, op plaatsen waar delen van het wandelnetwerk gevolgd wordt zijn de netwerkverwijzingen als extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 2 november 2013

  19-10 gelopen met goed wandelweer. Leuke en mooie route die voldoende ander traject volgt t.o.v. de Boddebroektocht om op zichzelf te staan. De stukken die wel overeenkomen zijn de mooiere stukken die bovendien in tegengestelde richting lopen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)