Sohr-route, Blitterswijck te Limburg

19 km Wandelroute Sohr-route, te Blitterswijck

Wandeltocht door het Maaspark Ooijen-Wanssum en het beekdal van de Groote Molenbeek. Maaspark Ooijen-Wanssum is een meer dan 500 hectare groot aaneengesloten gebied met Maasnatuur. In het gebied zijn op tal van plekken geulen en laagtes aangelegd. Deze zorgen bij hoogwater voor een betere doorstroming van de Maas. Bij lage waterstanden vullen de laagtes zich met grondwater (kwel). Het grondwater stroomt via de geulen naar de Maas en dit draagt bij aan een gevarieerd landschap. Bij hoge waterstanden gaat de geul stromen en voert Maaswater af zodat de kans op overstromingen vermindert. Bij extreem droge perioden fungeert de Maasarm als waterberging. Het grootste deel van de wandeltocht gaat door ‘t Sohr, een oude Maasmeander die nu onderdeel geworden is van het veel grotere Maaspark. In het beekdal van de Groote Molenbeek gaat de wandeltocht langs de Boddebroek een klein meanderend beekje dat uitmondt in de Groote Molenbeek. Bij de herinrichting van de Groote Molenbeek heeft men ook het kleine beekje weer laten meanderen, met als resultaat een prachtig stukje beekdal. Verder gaat de wandeltocht door twee wat kleinere bosgebieden, de Hooge Heide en de Broekberg. Wat de naam Hooge Heide al doet vermoeden is het ooit een hoger gelegen heidegebied geweest dat beplant is met bomen om verstuiving van zand tegen te gaan. Als bezienswaardigheid komt men langs Kasteel van Meerlo een zogenaamde slothoeve ook wel 't Kasteelke genoemd. Waar het oorspronkelijke kasteel heeft gestaan is niet bekend. Vooral tijdens de nattere jaargetijden zijn waterdichte wandelschoenen raadzaam. 82% van deze wandeltocht is onverhard.
Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied en kan deze wandeltocht niet gelopen worden. Bij hoge waterstanden van de Maas stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen zal de gehele tien kilometer lange nieuw ingerichte Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen met Maaswater.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-7-2013, laatst bijgewerkt op: 3-10-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk de RA vertrekken, kn1 volg 2, direct daarna RD, “Maasweg”, weg aan linkerhand negeren.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Bijna op de dijk RD, onverhard pad “Kasteellaan” aan rechterhand negeren, wn2/26/32 direct daarna bij kruising op de dijk RD door klaphek, kn2 volg 3/32, het grindpad rechts van de weg volgen, verderop buigt het grindpad naar rechts weg van de weg met iets verder een oude muur aan linkerhand, kn2 volg 3, iets voorbij een kruisbeeld passeert men een betonnen brugje.
Iets voor verharde weg, bij 3-sprong RA, kn3 de wn route wordt verlaten, verderop passeert men een betonnen brugje, iets voorbij het brugje  het trapje op en door klaphek.
T.h.v. poortje op de dijk schuin naar links de dijk afdalen richting verharde weg.
# Voor een bezoek aan de restanten van kasteel Blitterswijck bij het poortje schuin naar rechts de dijk afdalen en naar de muurresten op het gildeterrein lopen. Het kasteel een van oorsprong 14de eeuws kasteel is in de WOII door oorlogshandelingen verwoest.
2.
Bij de verharde weg het gras-pad tussen brede waterloop en haag aan overzijde van de weg inlopen, het pad met iets verder een omheining aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, doorgaand weg.
De weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voor de brug RA, grindpad over de dijk met afrastering aan linkerhand, kn5 volg 6.
Na ca. 60m RD, klaphek aan linkerhand negeren, aan einde van het grindpad schuin naar links de dijk afdalen richting klaphek verderop, voorbij het klaphek rechts aanhouden, wn route, struinend door begrazingsgebied lopen met op enige afstand de geul aan linkerhand en verderop langs de bosschages tot breed pad.
Bij dit pad LA, kn6 volg 21, iets verder passeert men de geul met stapstenen.
3.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, breed grindpad, kn21 volg 23, vervolgens na ca. 40m RA de gemaaide strook inlopen met op enige afstand de geul (langwerpige waterplas) aan rechterhand.
# Zou het begin van de gemaaide strook te drassig of door het maaibeleid niet zichtbaar zijn het grindpad verder richting de dijk volgen, op de dijk passeert men een klaphek met veerooster. RD verharde weg, weg aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 50m RA, verhard fietspad, het fietspad ca. 450m volgen tot 2de klaphek aan rechterhand. Bij dit klaphek RA door het klaphek en het stenen trapje afdalen, onverhard pad, kn20 volg 63. Na ca. 140m LA, kn63 volg 60, verderop voor een geul (langwerpige geul) buigt het pad naar links. Ga verder bij punt 4 eerste regel.

Aan einde van de gemaaide strook, bij T-splitsing LA, iets verder t.h.v. knooppuntpaaltje RA, kn63 volg 60, verderop voor de geul buigt het pad naar links en volgt de geul aan rechterhand, wn route.
4.
Voorbij de geul, bij T-splitsing LA, kn60 volg 18, het pad volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad, direct na een klaphek met veerooster.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, wn18.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts van het fietspad, t.h.v. klaphek met houten hek RA, breed grindpad over kade, kn18 volg 59.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, onverhard pad over kade, wn route.
Bij kruising RA, de kade wordt verlaten, breed bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, eveneens wat breder bospad richting bankje in de verte, wn route.
Bij T-splitsing met het bankje RA, kn59 volg 3, pad met bosrand aan rechterhand, verderop t.h.v. bankje gaat de “Busweiderweg” over in “Elsholterweg”, het pad verder volgen tot pad “Wisserhofweg” aan rechterhand voor een bosperceel aan linkerhand ca. 200m voorbij een bocht naar rechts, overige zijpaden negeren.
5.
Bij dit pad RA, “Wisserhofweg”, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, “Wolterskampweg”, verhard fietspad.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
Voorbij inrit witte woning RD, verhard fietspad aan linkerhand negeren, men passeert een klaphek met veerooster.
In flauwe bocht naar links van de weg RA, smal onverhard pad met geul aan linkerhand, verderop via stapstenen de geul oversteken, aan overzijde buigt het pad naar rechts.
RD, gras-pad richting bosperceel aan linkerhand  negeren, kn4 volg 61, gras-pad met open grasland aan rechterhand richting rij populieren in de verte.
6.
Bij de dubbele rij populieren, bij kruising RD, het gras-pad tussen de populieren inlopen met een geul aan linkerhand, verderop voor een bredere geul buigt pad naar links en volgt de brede geul aan rechterhand.
Voorbij de geul, bij T-splitsing LA, kn61 volg 62, verderop via een klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied RA, breed pad met waterloop aan rechterhand, wn route.
Bij kruising RD, kn62 volg 64, het pad verder volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising RD, kn64 volg 65, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn65, vervolgens na ca. 60m RD, pad aan linkerhand negeren, kn65 volg 19, verderop passeert men een klaphek met veerooster.
7.
RD, pad “Natuurschoonweg” aan rechterhand negeren, kn19 volg 66, men passeert klaphek met veerooster, direct daarna bij kruising met aan rechterhand ingang naar bungalowpark LA, wn route, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, het pad ca. 350m volgen tot bospad aan rechterhand ca. 40m voorbij de laatste eik aan linkerzijde van het pad.
Bij dit pad RA, bospad, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met smal pad RD, pad met bordje “Hooge Heide”.
Bij 4-sprong LA, pad met bankje.
Bij kruising met aan rechterhand in het pad een wn routepaaltje LA.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad verder volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, kn12 volg 66, vervolgens voor het landbouwperceel LA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn66 volg 50, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg.
8.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, verharde weg met klaphek en veerooster, wn route, de weg volgen tot brugje over een beek iets voorbij volgend klaphek met veerooster.
Voor het brugje RA, gras-pad met beek aan linkerhand, kn50 volg 49.
Na ca. 450m LA het betonnen brugje over, wn route.
RD, pad richting binnenplaats aan linkerhand negeren, kn49 volg 92.
# De binnenplaats is van het kasteel van Meerlo ook wel ’t Kasteelke genoemd.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route.
Na ca. 200m LA, “Holstraat”, kn92 volg 84, de weg ca. 100m volgen tot smal beekje.
Voor het smal beekje RA door klaphek met SBB bordje begrazingsgebied, wn route, gras-pad met het beekje aan linker- en afrastering aan rechterhand, verderop voor beek Groote Molenbeek buigt het gras-pad naar links, deze beek aan rechterhand volgen men het grasland via een klaphek verlaat, voorbij het klaphek buigt het pad iets naar links.
# Het smalle beekje dat gevolgd wordt is de Boddebroek en de bredere beek de Groote Molenbeek. Iets voor het klaphek is in het bosperceel aan linkerhand de Sint Goarkapel uit 1662 te zien.
9.
Voor bosrand, bij Y-splitsing LA, kn84 volg 85, direct daarna iets voor klein perceeltje grasland scherp RA, licht stijgend bospad, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Voorbij bankje RA het pad met trimtoestel evenwichtsbalken inlopen, vervolgens voor trimtoestel bokkenspringen (rij palen) LA, smal pad met aan rechterhand parallel aan het pad een smal slingerend pad, het pad volgen tot heuvelrug (uitloper van de dijk) in het bos, onderweg passeert men achtereenvolgens de trimtoestellen rekstokken, opdrukken en klimstang.
Op top van de heuvelrug (uitloper van de dijk) RA, direct daarna bij kruising met grindpad RD, kn13 volg 14, het grindpad over de dijk met bocht links volgen tot 4-sprong.
# Bij deze 4-sprong kan men bij lage waterstand de beek in het beekdal oversteken. Bij deze 4-sprong rechts aanhouden de dijk afdalen richting kade onder de brug. Voor de kade rechts aanhouden naar het betonnen brugje lopen, voorbij het betonnen brugje via een van de twee oversteek plaatsen met stappenstenen naar de dijk aan overzijde lopen, via grindpad de dijk oplopen. Op de dijk RA het grindpad over de dijk volgen. Ga verder bij punt 10 4de regel.
10.
Bij deze 4-sprong RD, de dijk verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij de verharde weg RA de brug over, kn14 volg 53.
Voorbij reling van de brug RA, grindpad, kn53 volg 19, het grindpad over de dijk volgen tot metalen hek.
Voor het metalen hek LA de dijk afdalen richting verharde weg, wn route, beneden bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg buigt naar links.
Rechts aanhouden, doorlopen tot doorgaande weg, vervolgens RD de smalle weg iets naar rechts aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, “Krekelkamp”, kn19 volg 23.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn23 volg 20, vervolgens voor woning nr.2 RA, onverhard pad, kn20 volg 21.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn21 volg 22.
11.
Iets voorbij bosrand aan linkerhand LA, kn22 volg 11, het bospad volgen tot men het bos weer verlaat, zijpaden negeren.
Na verlaten van het bos LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn11 volg 13.
T.h.v. picknicktafel RD, “Jan Hendriks laantje”, pad aan linkerhand negeren.
RD, bospad aan linkerhand negeren, kn13 volg 17, verderop gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij boerderij nr.10 LA, “Beetezijweg”, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Beetezijweg”, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, “Op den Dries”, direct daarna bij T-splitsing RA, wn route, de weg volgen tot pleintje met kerk aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Metalen en (rood/gele) markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Plein 5, 5861 BJ te Blitterswijck. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Oude Heerweg, Blitterswijck Aanlooproute: Vanuit de bushalte de doorgaande in oostelijke richting volgen tot kruising, bij deze kruising LA, “Jan Franssenstraat”, vervolgens de weg volgen tot plein voor de kerk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Restant van kasteel Blitterswijck met op de achtergrond de kerk Adrie: Restant van kasteel Blitterswijck met op de achtergrond de kerk
Restant van kasteel Blitterswijck nu in een heel ander seizoen Adrie: Restant van kasteel Blitterswijck nu in een heel ander seizoen
Bijenkasten Adrie: Bijenkasten
Ludieke peilmeters in 't Sohr Adrie: Ludieke peilmeters in 't Sohr
't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Adrie: 't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum
't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Adrie: 't Sohr onderdeel van klimaatbuffer Ooijen-Wanssum
't Sohr in ochtend licht Adrie: 't Sohr in ochtend licht
Kasteel van Meerlo of 't Kasteelke Adrie: Kasteel van Meerlo of 't Kasteelke
Nogmaals 't Kasteelke Adrie: Nogmaals 't Kasteelke
De Sint Goarkapel uit 1662 Adrie: De Sint Goarkapel uit 1662
Zonsopkomst in 't Sohr Adrie: Zonsopkomst in 't Sohr

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart sohr-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Blitterswijck en MeerloVerdeuzeldonk De Echte Bakker

Pastoorstraat 24
5861 BJ Wanssum
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (12)

 1. Frans 31 maart 2021 om 20:58

  Vandaag gelopen mooie afwisselende route, van alles wat.
  Bedankt

  Reageren
 2. Adrie 28 december 2020 om 16:48

  De werkzaamheden aan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn afgerond. Er is een kleine kans dat men het gebied niet in kan, eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied. Bij hoge waterstanden van de Maas stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen zal de gehele tien kilometer lange nieuw ingerichte Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen met Maaswater. Voorlopig is er voor een stukje struin een alternatief beschikbaar, nu kan men er goed lopen of dat zo blijft zal de toekomst leren.

  Reageren
 3. Adrie 18 november 2020 om 15:20

  De grootschalige gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn bijna afgerond. De wandeltocht is op een paar plaatsen wat aangepast. Er wordt nu meer gestruind door het gebied waarbij vooral de geulen als leidraad zijn. Inmiddels wordt ook weer het wandelnetwerk hersteld, de meeste routepaaltjes zijn inmiddels weer teruggeplaatst ook zijn de hoogwater alternatieve weer verwijderd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 2 augustus 2020 om 17:03

  Na ruim een jaar kan de wandeltocht weer gelopen worden. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond aan de rand van het gbied is men nog bezig afrasteringen te plaatsen en in de omgeving van Blitterwijck wordt op een paar plaatsen nog gewerkt. De oorspronkelijke paadjes in het gebied zijn er nog, ze zijn smaller geworden maar vooral ook ruiger men doet er verstandig aan op pad te gaan met goede wandelschoenen en lange broek. Alle routepaaltes die er op dit moment nog staan zijn vermeld in de routebeschrijving de overige zijn doorgestreept, de ontbrekende routepaaltjes zullen in de loop van de tijd teruggeplaatst worden wat ook mogelijk is dat het wandelnetwerk op een aantal punten aangepast wordt. Ook is de routebeschrijving momenteel wat minder gedetailleerd, toch staan er voldoende extra herkenningspunten in zodat de wandelroute goed te lopen is. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 12 juli 2019 om 14:20

  Inmiddels is de uitvoerder van project herinrichting gebied Ooijen-Wanssum ook gestart met werkzaamheden in een groot deel van ’t Sohr volgens de planning loopt dit door tot Q4-2020. Voorlopig blijft de wandelroute gesloten.

  Reageren
 6. Adrie 18 maart 2019 om 18:36

  De werkzaamheden bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn inmiddels zover gevorderd dat men dicht in de buurt van de in 2012 uitgegraven geulen van de Oude Maasarm, klimaatbuffer ’t Sohr, is uitgekomen. Een pad is vervallen met als gevolg dat men over de Ooijenseweg moet, gezien de drukke werkzaamheden aan beide zijde van deze weg de wandelroute voorlopig gesloten.

  Reageren
 7. Harrie en Nellie 1 januari 2019 om 08:27

  30-12-2018 gelopen prachtige route

  Reageren
 8. Adrie 7 maart 2018 om 17:29

  Naar aanleiding van de inmiddels gestarte werkzaamheden tussen Ooijen en Wanssun de wandeltocht gecontroleerd. Op diverse plaatsen in de omgeving wordt druk gewerkt, deze werkzaamheden hadden geen gevolgen voor de wandelroute. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 18 december 2016

  Vooruitlopend op de grootschalige werkzaamheden die de komende jaren in de omgeving van Wanssum, Blitterswijck en Meerlo zullen plaatsvinden is de wandeltocht geheel vernieuwd. Een derde van de oorspronkelijke wandeltocht liep door gebieden die op de schop genomen worden. De huidige wandeltocht is zodanig gewijzigd dat men door de reeds afgeronde delen zoals de klimaatbuffer ’t Sohr gaat. Het uiteindelijke doel van deze gebiedsontwikkeling is de rivier de Maas weer meer de ruimte te geven zodanig dat de omliggende plaatsen niet meer onder water komen te staan zoals in 1993 en 1995. Meer informatie over het project is te vinden op http://www.ooijen-wanssum.nl/. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Adrie 5 augustus 2016

  5-8-2016 de wandelroute gecontroleerd. In ’t Sohr is door Staatsbosbeheer een pad verlegd, tevens is op een aantal nattere punten het pad wat opgehoogd. Ook is men bezig de twee soorten wandelnetwerken in het gebied aan elkaar te koppelen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Adrie 26 januari 2015

  De route is op 18-1-2015 gecontroleerd. In het gebied is het wandelnetwerk uitgebreid, op plaatsen waar delen van het wandelnetwerk gevolgd wordt zijn de netwerkverwijzingen als extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Lennard 2 november 2013

  19-10 gelopen met goed wandelweer. Leuke en mooie route die voldoende ander traject volgt t.o.v. de Boddebroektocht om op zichzelf te staan. De stukken die wel overeenkomen zijn de mooiere stukken die bovendien in tegengestelde richting lopen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)