Smeetshof-tocht, Stramproy te Limburg

15 km Wandelroute Smeetshof-tocht, te Stramproy

Wandeltocht door het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat door het Smeetshof, de Kettingdijk en de Laurabossen. Eeuwenlang was de omgeving van het Smeetshof een immens ondoordringbaar moeras. Aan het einde van de 19de eeuw werd het gebied geschikt gemaakt voor landbouw. De eerste meldingen van het ‘domein Smeetshof’ dateren uit 1873 toen Isabelle de Lescaille er een hoeve liet bouwen. Via diverse eigenaars, waaronder de gebroeders Smeets die er hun naam aan gaven, kwam het domein in de jaren ‘70 in handen van een industrieel. Deze industrieel vormde vrijwel het hele domein om tot maïsakker. In 1999 kocht Natuurpunt het 180 hectare grote domein waarna het in 2004 door de Vlaamse overheid in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld met als resultaat een prachtig waterrijk gebied op de grens met Nederland. Na de Smeetshof achter zich gelaten te hebben gaat de wandeltocht de grens weer over door de natuurgebieden de Kettingdijk en de Laurabossen. Ook de Kettingsdijk onderging in 2014 een grootse verandering, het landbouwgebied bestaande uit akkers en weilanden is ook omgevormd tot een gebied met veel nattere natuur dat voor een groot deel begraasd wordt door taurossen. De Laurabossen danken hun naam aan de Lauramijn in Zuid-Limburg (NL). Het bos leverde hout voor de onderstutting van mijngangen, nu word het bos geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd eiken-berkenbos. Een deel van het bosgebied is militair oefenterrein, de rand hiervan wordt gevolgd. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 20-1-2016, laatst bijgewerkt op: 19-2-2020

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
De wandeltocht gaat in de Kettingdijk door het begrazingsgebied van de taurossen belangrijk is om voldoende afstand houden. Komt men tijdens de wandeltocht de runderen op het pad tegen en men heeft niet de mogelijkheid om er met een ruime boog omheen te lopen loop terug en volg het alternatief.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein RA verlaten, verharde weg, “Lochtstraat”, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, ww155 volg rd.
Bij 4-sprong LA, breed grindpad, ww154 volg rd.
T.h.v. gemeentebord “Bocholt” RD, verharde weg, smal pad aan rechterhand negeren, ww160 volg rd.
T.h.v. woning nr.6 RA, onverhard pad met bordje “Smeetshof”, ww161 volg rd, verderop buigt het pad naar links het bos in en gaat door de rand, na verlaten van het bos wordt het pad breder.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, grindpad, ww163 volg rd, direct daarna het doorgaande grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, rd route.
In bocht naar links van het grindpad RA, onverhard pad, ww164 volg gr, verderop in bocht naar links passeert men een klaphek.
2.
Ca. 30m voorbij 2de klaphek RD, grindpad, grindpad aan rechterhand negeren, ww165 volg gr.
Voorbij waterloop LA, pad met waterloop aan linkerhand, ww166 volg gr.
Bij bosperceel RA, smal bospad, ww167 volg rd, verderop voorbij vlonder buigt het pad naar rechts en iets verder naar links.
Doorgaand pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, rd route, verderop volgt het pad een afrastering aan rechterhand, de afrastering ca. 90m volgen tot pad aan linkerhand.
Bij dit pad LA, ww168 volg gz.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad, gz route, vervolgens het pad volgen tot betonnen brugje met metalen afsluitboom aan linkerhand, men passeert knuppelbrugje en houten brugje, voorbij het houten brugje volgt het pad een waterloop aan linkerhand.
3.
Voorbij houten voetgangerssluis LA het betonnen brugje over, gz route.
Na ca. 250m RA, ww38 volg gz, smal perceel grasland met informatiepaneeltje “Smeetshof” inlopen richting overzijde, aan overzijde via houten voetgangerssluis het grasland verlaten en brugje over, voorbij het brugje buigt het pad naar links met waterloop aan linkerhand, het gras-pad verder volgen tot klaphek met NM bordje “Kettingdijk” aan linkerhand ruim voorbij 2de bocht naar rechts, onderweg men passeert twee langere knuppelbrugjes en een brugje.
Bij het klaphek LA door het klaphek en lang knuppelbrugje over, gz route.
Voor bankje, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, ww39 volg rd, vervolgens het pad ca. 950m volgen tot 3-sprong direct na doorgang voor vee met dicht na elkaar twee klaphekken met veeroosters, zijpad negeren.
Bij deze 3-sprong RA, ww40 volg lw.
RD, pad aan linkerhand negeren, lw route, verderop passeert men een doorgang voor vee.
Bij 4-sprong met aan rechterhand pad met klaphek RD, direct daarna bij kruising met verhard fietspad RD, ww41 de lw route wordt verlaten, iets verder passeert men voorbij de houten afsluitboom een bankje.
4.
Bij kruising RA door klaphek.
Bij kruising met aan rechterhand klaphek RD, bv route, verderop buigt het pad naar rechts, bv route, ruim voorbij deze bocht passeert men een klaphek, voorbij het klaphek buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad.
# Bij deze 3-sprong gaat de wandeltocht richting het begrazingsgebied geeft men de voorkeur aan het alternatief bij de 3-sprong links aanhouden, de bv route wordt verlaten, het fietspad volgen tot pad aan rechterhand iets voorbij flauwe bocht naar rechts. Bij dit pad RD, het pad aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij bankje LA door klaphek, bospad, bv route, verderop na ca. 350m buigt het pad t.h.v. informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route. Ga verder bij punt 5 2de regel.

Bij deze 3-sprong RA, verhard fietspad, bv route.
In bocht naar rechts van het verhard fietspad links aanhouden, via greppel naar parallel lopend pad lopen, direct daarna bij T-splitsing LA door het metalen draaihekje, gras-pad met links en rechts van het pad bomen door begrazingsgebied, bv route, voorbij volgend draaihekje RD, bv route, het gras-pad tussen de bomen verder volgen, verderop passeert men een klaphek.
Ca. 70m voorbij het klaphek LA, pad met metalen afsluitboom, bv route.
5.
Bij T-splitsing RA, verhard fietspad, direct daarna voorbij bankje LA door klaphek, bospad, bv route, verderop na ca. 350m buigt het pad t.h.v. informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route.
Bij T-splitsing RA, bv route.
Voorbij bankje, bij Y-splitsing RA, de bv route wordt verlaten, vervolgens na ca. 30m LA door klaphek, direct daarna voor waarschuwingsbord “Handgranatenbaan”, bij kruising RA, het pad door rand militairoefenterrein volgen tot flauwe bocht naar links.
# Bij deze flauwe bocht gaat de wandeltocht weer richting het begrazingsgebied geeft men de voorkeur aan het alternatief in deze flauwe bocht RA door klaphek, direct daarna bij 4-sprong LA, pad met verhard fietspad. Voor omheinde heuvel, bij T-splitsing RA, verharde weg. Bij T-splitsing, doorgaande weg, de weg volgen tot breed grindpad “Kettingdijk” aan rechterhand. Bij dit pad RD , ww170 volg pv, het gras-pad in de berm links van de weg volgen. Ga verder bij punt 6 2de regel.

In deze flauwe bocht RA door klaphek, direct daarna bij 4-sprong RD door klaphek aan overzijde van verhard fietspad, gras-pad tussen smalle waterloop en afrastering, verderop voorbij volgend klaphek gras-pad met brede waterloop aan linkerhand.
6.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, direct daarna RA, ww170 volg pv, het gras-pad in de berm links van de weg volgen.
T.h.v. grenspaal No.164 LA door klaphek, direct daarna RA door 2de klaphek, ww92 volg pv, verderop ruim voorbij knuppelbrugje buigt het gras-pad voor een afrastering naar rechts.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, breed grindpad met veerooster, pv route.
RD, pad langs waterloop aan rechterhand negeren, ww166 volg pv.
Doorgaand grindpad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, ww165 volg pv, het grindpad volgen tot het overgaat in een smalle verharde weg.
Iets voorbij deze overgang RA, pv route, smal grindpad met waterloop aan linkerhand.
Bij T-splitsing met aan rechterhand kombord “Bocholt” LA, breed grindpad, ww160 volg pv.
Bij 4-sprong RA, ww154 volg rd, breed grindpad met gescheiden verhard fietspad en bungalowpark aan linkerhand.
Voorbij het bungalowpark LA, verderop gaat het grindpad over in verharde weg, de weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten.
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel, pv = paarse vierhoek, gz = gele zeshoek en lw = langeafstand wandeling geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein voor de ingang van bungalowpark 't Vosseven, Lochtstraat 26, 6039 RV te Stramproy. Plan Route

Met de auto

Parkeren op het parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Smeetshof Adrie: Smeetshof
Smeetshof, wild zwijn Adrie: Smeetshof, wild zwijn
Smeetshof, wild zwijn met galloways Adrie: Smeetshof, wild zwijn met galloways
Smeetshof, vogelkijkscherm Adrie: Smeetshof, vogelkijkscherm
Smeetshof, konikpaard Adrie: Smeetshof, konikpaard
Kettingdijk Adrie: Kettingdijk
Kettingdijk nu in een ander seizoen Adrie: Kettingdijk nu in een ander seizoen
Taurossen in de Kettingdijk Adrie: Taurossen in de Kettingdijk
Pad door de Laurabossen Adrie: Pad door de Laurabossen
Kettingdijk Adrie: Kettingdijk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart smeetshof-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Boshuis Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (4)

 1. Adrie 19 februari 2020 om 18:42

  Maandag 17 februari 2020 de wandelroute gecontroleerd en gewijzigd. In de Kettingdijk is het begrazingsgebied van de taurossen verder uitgebreid. Op twee plaatsen gaat de wandeltocht door het begrazingsgebied, komt men ze op het pad tegen en men kan er niet met een ruime boog omheen keer om en volg het nieuwe alternatief. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 5 oktober 2017 om 08:06

  24 september 2017 de wandelroute gecontroleerd en tevens gewijzigd. Een heel nat pad is uit de wandelroute gehaald. Bij de Kettingdijk en in de Laurabossen is Natuurmonumenten het begrazingsgebied aan het wijzigen. Op een aantal plaatsen is de afrastering verwijderd de oude klaphekken staan er nog. Op andere plaatsen is een nieuwe afrastering geplaatst met nieuwe klaphekken. Verder is een bij het verhard fietspad dat door het gebied loopt deels de verharding weg weggehaald. In de routebeschrijving is zoveel als mogelijk al rekening gehouden met de veranderingen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Lennard 20 maart 2016

  28-2 gelopen.
  Ik vond het een mooie route in rustig gelegen gebied.

  Waterdichte schoenen zijn inderdaad geen luxe, desondanks moest ik van het alternatief gebruik maken bij punt 7 i.v.m. een wel heel erg drassig en modderig pad. Het pad langs de beek van het alternatief bleek lastig begaanbaar want het was over een behoorlijke lengte omgewoeld door wilde zwijnen op zoek naar eten. Desondanks mocht dit de pret niet drukken.

  Reageren
 4. Annie van Neerven 3 februari 2016

  Een erg mooi en rustig gebied. Waterdichte schoenen zijn absolute noodzaak, maar je krijgt er veel voor terug. De vele ganzen en grote zilverreigers zijn een lust voor vogelliefhebbers.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)