Smeetshof-tocht, Stramproy te Limburg

16 km Wandelroute Smeetshof-tocht, te Stramproy

Wandeltocht door het Smeetshof, de Kettingdijk en de Laurabossen in het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. Eeuwenlang was de omgeving van het Smeetshof een immens ondoordringbaar moeras. Aan het einde van de 19de eeuw werd het gebied geschikt gemaakt voor landbouw. De eerste meldingen van het ‘domein Smeetshof’ dateren uit 1873 toen Isabelle de Lescaille er een hoeve liet bouwen. Via diverse eigenaars, waaronder de gebroeders Smeets die er hun naam aan gaven, kwam het domein in de jaren ‘70 in handen van een industrieel. Deze industrieel vormde vrijwel het hele domein om tot maïsakker. In 1999 kocht Natuurpunt het 180 hectare grote domein waarna het in 2004 door de Vlaamse overheid in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld met als resultaat een prachtig waterrijk gebied op de grens met Nederland. Na de Smeetshof achter zich gelaten te hebben gaat de wandeltocht de grens weer over door de natuurgebieden de Kettingdijk en de Laurabossen. Ook de Kettingsdijk onderging in 2014 een grootse verandering, het landbouwgebied bestaande uit akkers en weilanden is ook omgevormd tot een gebied met veel nattere natuur dat voor een groot deel begraasd wordt door taurossen. De Laurabossen danken hun naam aan de Lauramijn in Zuid-Limburg (NL). Het bos leverde hout voor de onderstutting van mijngangen, nu word het bos geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd eiken-berkenbos. Een deel van het bosgebied is militair oefenterrein, de rand hiervan wordt gevolgd. 96% van deze wandeltocht is onverhard.
Een deel van de wandeltocht gaat over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen zoals de Rietbeek en de Veldhouwerbeek. Vooral in het voorjaar kunnen deze paden ruig zijn, stevige wandelschoenen en een lange broek zijn zeer aan te raden.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 20-1-2016, laatst bijgewerkt op: 19-5-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
De wandeltocht gaat bij het struin gedeelte door begrazingsgebieden met taurossen, belangrijk is om voldoende afstand houden. Komt men tijdens de wandeltocht de runderen tegen en men heeft niet de mogelijkheid om er met een ruime boog omheen te lopen loop terug en volg het gedeelte:  Over verhard fietspad of Over goed begaanbare paden.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein RA verlaten, verharde weg, “Lochtstraat”, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, ww155 volg rd.
Bij 4-sprong LA, breed grindpad, ww154 volg rd.
T.h.v. gemeentebord “Bocholt” RD, verharde weg, smal pad aan rechterhand negeren, ww160 volg rd.
T.h.v. woning nr.6 RA, onverhard pad met bordje “Smeetshof”, ww161 volg rd, verderop buigt het pad naar links het bos in en gaat door de rand, na verlaten van het bos wordt het pad breder.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, grindpad, ww163 volg rd, iets verder het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, rd route.
In bocht naar links van het grindpad rechts aanhouden, ww164 volg gr, smal onverhard pad met verderop in een bocht naar links een klaphek.
2.
Ca. 30m voorbij 2de klaphek RD, grindpad, grindpad aan rechterhand negeren, ww165 volg gr.
T.h.v. houten hekwerk, voorbij waterloop aan linkerhand LA, ww166 volg gr, pad met de waterloop en bovengrondse elektriciteitskabels aan linkerhand en verderop een klaphek.
Halverwege het bosperceel aan rechterhand RA, smal bospad, ww167 volg rd, verderop voorbij een vlonder buigt het pad naar rechts en iets verder naar links.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, rd route, verderop volgt het pad een afrastering aan rechterhand, de afrastering ca. 90m volgen tot pad aan linkerhand.
Bij dit pad LA, ww168 volg gz.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad, gz route, na ca. 80m gaat het pad voorbij het klaphek over een vlonderpad in een poel met voorbij de vlonder een klaphek, verderop na het verlaten van een klein bosperceel passeert men een brugje en buigt het pad naar links met de waterloop aan linkerhand, het gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand volgen tot een betonnen brugje aan linkerhand direct na een houten voetgangerssluis.
3.
Bij het betonnen brugje LA het brugje over, onverhard pad, gz route.
Na ca. 250m RA, ww38 volg gz, over de lage graskade door rand van het smalle perceel grasland naar de overzijde lopen, aan overzijde het grasland verlaten en een brugje over, voorbij het brugje buigt het pad naar links en gaat over een brede graskade met waterloop aan linker- en afrastering aan rechterhand, na ca. 500m buigt het pad naar rechts weg van de waterloop, de afrastering aan rechterhand verder volgen, voor een beekje buigt het pad naar rechts, het beekje volgen tot een brugje aan linkerhand.
LA het brugje over, aan overzijde RD door het klaphek met NM bordje “Kettingdijk” en het lange vlonderpad over, gz route.
Voor bankje, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, ww39 volg lw, het pad ca. 950m volgen tot 3-sprong direct na een doorgang voor vee met dicht na elkaar twee klaphekken met veeroosters, zijpad negeren.
Bij deze 3-sprong RA, ww40 volg lw.
RD, pad aan linkerhand negeren, lw route, verderop passeert men weer een doorgang voor vee.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een pad met klaphek RD, lw route, direct daarna bij kruising met verhard fietspad RD, ww41 de lw route wordt verlaten, pad met voorbij houten afsluitboom een bankje aan rechterhand.
4.
Bij kruising RA door klaphek met houten poort, pad door begrazingsgebied.
Bij kruising met aan rechterhand een klaphek RD, bv route, na ca. 230m buigt het pad naar rechts met ruim voorbij deze bocht een klaphek, bv route, voorbij het klaphek buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad.
#Bij deze 3-sprong heeft men de keuze uit:  A: Over verhard fietspad of B: Struin door begrazingsgebied.
# Over verhard fietspad: Bij deze 3-sprong links aanhouden, de bv route wordt verlaten, het fietspad volgen tot pad met klaphek aan linkerhand, direct na een bankje.
Bij dit pad LA door het klaphek, bospad, bv route, verderop na ca. 350m buigt het pad t.h.v. informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route. Ga verder bij punt 5.
# B: Struin door begrazingsgebied:
Bij deze 3-sprong RA, verhard fietspad, bv route.
In bocht naar rechts van het verhard fietspad LA naar het metalen draaihekje aan linkerhand lopen, direct daarna door het draaihekje door het begrazingsgebied lopen met links en rechts van het pad bomen, bv route, voorbij volgend draaihekje RD, bv route, verder tussen de bomen lopen met verderop een klaphek.
Ca. 70m voorbij het klaphek LA, pad met metalen afsluitboom, bv route.
Bij T-splitsing RA, verhard fietspad, direct daarna voorbij bankje LA door klaphek, bospad, bv route, verderop na ca. 350m buigt het pad t.h.v. informatiepaneeltje “De oudste bomen” naar links, bv route. Ga verder bij punt 5.
5.
Bij T-splitsing RA, bv route.
Voorbij bankje, bij Y-splitsing RA, de bv route wordt verlaten, vervolgens na ca. 30m LA, direct daarna voor het waarschuwingsbord “Handgranatenbaan”, bij kruising RA, het pad door de rand van het militairoefenterrein volgen tot flauwe bocht naar links.
# In de  flauwe bocht naar links heeft men weer de keuze uit:  A:Over goed begaanbare paden of B: Struin door begrazingsgebied (de struin door dit begrazingsgebied is door herstelwerkzaamheden van het moeraskarakter tijdelijk niet toegankelijk).
# Over goed begaanbare paden: In deze flauwe bocht RA door klaphek, direct daarna bij 4-sprong LA, pad met verhard fietspad.
Voor omheinde heuvel, bij T-splitsing RA, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, ww171 volg pv, het smalle pad in de berm aan overzijde van de weg volgen tot grenspaal No.164, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 6.
# Struin door begrazingsgebied: In deze flauwe bocht RA door klaphek, direct daarna bij 4-sprong RD door klaphek aan overzijde van verhard fietspad, door de rand van het begrazingsgebied met afrastering aan rechterhand.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, breed grindpad, direct daarna bij T-splitsing RA, ww170 volg pv, het smalle pad aan overzijde van de weg volgen tot grenspaal No.164. Ga verder bij punt 6
6.
Iets voorbij grenspaal No.164, direct na stenen muur LA door klaphek, ww92 volg pv, iets verder RA het vlonderpad op, voorbij het vlonderpad gaat het pad over een graskade, ruim voorbij graskade buigt het pad voor een afrastering naar rechts en gaat door de rand van het grasland.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, breed grindpad met klaphek en veerooster, pv route.
RD, pad langs waterloop aan rechterhand negeren, ww166 volg pv.
Het grindpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, ww165 volg pv, het grindpad volgen tot kruising direct na overgang naar een smalle verharde weg.
Bij deze kruising RA, pv route, smal grindpad met waterloop aan linkerhand.
Iets voorbij een klaphek, bij T-splitsing met aan rechterhand kombord “Bocholt” LA, breed grindpad, ww160 volg pv.
Bij 4-sprong RA, ww154 volg rd, breed grindpad met gescheiden verhard fietspad en bungalowpark aan linkerhand.
Voorbij het bungalowpark LA, verderop gaat het grindpad over in verharde weg, de weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten.
Kempen-Broek wandelnetwerk:
ww = wandelwisselnummers zijn vergelijkbaar met knooppuntnummers. De gekleurde symbolen gr = groene rechthoek, rd = rode driehoek, bv = blauwe vierhoek, oc = oranje cirkel, pv = paarse vierhoek, gz = gele zeshoek en lw = langeafstand wandeling geven de richting aan.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV te Stramproy. Plan Route

Met de auto

Startpunt Nieuw Vosseven. Voor wandelaars is parkeren van de auto alleen toegestaan op de parkeerplaats iets voor de ingang van het bungalowpark 't Vosseven, dit is de eerste parkeerplaats vanaf Stramproy.
Alternatief startpunt Smeetshoeve, Smeetshofweg 1,3950 Bocholt voor wandelaars vanuit België. Aanlooproute: met de rug naar de hoeve LA vertrekken, klinkerweg die iets verder overgaat in een grindpad volgen tot bocht naar links. Start routebeschrijving bij punt 6 bij de regel die begint met: Het grindpad met bocht……….

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Smeetshof Adrie: Smeetshof
Smeetshof, wild zwijn Adrie: Smeetshof, wild zwijn
Smeetshof, wild zwijn met galloways Adrie: Smeetshof, wild zwijn met galloways
Smeetshof, vogelkijkscherm Adrie: Smeetshof, vogelkijkscherm
Smeetshof, konikpaard Adrie: Smeetshof, konikpaard
Kettingdijk Adrie: Kettingdijk
Kettingdijk nu in een ander seizoen Adrie: Kettingdijk nu in een ander seizoen
Taurossen in de Kettingdijk Adrie: Taurossen in de Kettingdijk
Pad door de Laurabossen Adrie: Pad door de Laurabossen
Kettingdijk Adrie: Kettingdijk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart smeetshof-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Boshuis Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (12)

 1. Adrie 17 april 2024 om 19:17

  Inmiddels is het Smeetshof weer toegankelijk, er is een nieuw vlonderpad aangelegd in een poel. In het gedeelte dat voorheen nat was is een lage graskade aangelegd en het vervallen brugje (zie mijn reactie 26 september 2022) is op een andere plek vervangen door een nieuw brugje. De wandeltocht is opgesplitst in ‘Over gebaande paden’ en ‘Struin door begrazingsgebied’. De tweede struin door het begrazingsgebied is door herstelwerkzaamheden van het moeraskarakter voorlopig niet toegankelijk. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 12 december 2022 om 19:23

  Er is gestart met project Wijffelterbroek – Kettingdijk, gerealiseerd wordt een natuur- en moerasgebied dat werkt als klimaatbuffer. In de routebeschrijving en op de Google Maps kaart is een tijdelijke omleiding beschikbaar. Ook het pad door het begrazingsgebied bij punt 5 is tijdelijk niet toegankelijk, volg hier het alternatief.

  Reageren
 3. Adrie 26 september 2022 om 18:22

  Het vervallen brugje in het Smeetshof is inmiddels in een zeer slechte staat. Volg voor het Smeetshof de omleiding zeker nu dat het weer natter wordt. Het beschadigde knuppelbrugje, zie mijn vorige reactie is inmiddels hersteld.

  Reageren
 4. Adrie 7 maart 2022 om 18:52

  In het Smeetshof is een pad over een lengte van 50 meter drassig en passeert men een vervallen brugje over de Lozerbroeksbeek. Bij het drassige deel is vorig jaar een vervallen knuppelbrug verwijderd, nu 7-3-2022 alleen te passeren met hoge waterdichte schoenen. Bij het vervallen brugje is het even opletten. Wil men dit vermijden in de routebeschrijving punt 2 is een omleiding beschreven zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart. Bij punt 6 is het ook even opletten aan het einde van een vorig jaar vernieuwde knuppelbrug is de trap door een omgevallen boom beschadigd, zie foto.

  Reageren
 5. Adrie 24 oktober 2021 om 16:19

  Het knuppelbrugje bij grenspaal No.164 is inmiddels vervangen zie mijn reactie op 26 oktober 2020 en ook die van Lennard 17 oktober 2021. Het brugje is wat korter geworden met aan het einde enkele traptreden voorbij het brugje is het pad iets opgehoogd. Het lange knuppelbrugje (vlonderpad) zie reactie Lennard 17 oktober 2021 tussen de Belgische grens en de Kettingdijk is bijna gereed op enkele ontbrekende planken na en wat resthout van de oude knuppelbrug dat nog opgeruimd moet worden. Het tijdelijk alternatief is weer verwijderd uit de routebeschrijving en van de Google Maps kaart.

  Reageren
 6. Lennard 17 oktober 2021 om 10:23

  Gisteren heb ik deze mooie en rustig gelegen route nog eens gelopen.

  LET OP: t/m 25 oktober 2021 is het vlonderpad tussen de Belgische grens en de Kettingdijk gesloten voor onderhoud.

  M.b.t. het voetnootje van 26-10-2020 kan ik melden dat de route hier weer als vanouds toegankelijk is. Het vlonderpad is vernieuwd.

  Op dit moment is Natuurmonumenten dus bezig met het vervangen van het vlonderpad wat dit pad ontoegankelijk maakt en zonder alternatieven in de buurt. Vanaf de aanloop via de Belgische zijde komt men daar pas op het allerlaatste moment achter.
  NM geeft bij haar “Wandelroute Kempen-Broek” aan dat de werkzaamheden t/m 25 oktober duren.

  Een punt van aandacht zijn de vele houten brugjes aan de Belgische zijde, in het Smeetshof. Deze waren nu toegankelijk maar verkeren in een verwaarloosde staat van onderhoud met gammele of ontbrekende leuningen en gaten in het brugdek.

  T.h.v. de Veldhouwerbeek zijn de vlonderpaden verwijderd wat op een aantal plekken door doorgang lastiger maakte. Met waterdicht schoeisel en wat over olifantenpaadjes omlopen overigens nog goed te doen.

  Reageren
  1. Adrie 17 oktober 2021 om 18:42

   Lennard bedankt voor het melden van de werkzaamheden aan het vlonderpad tussen de Kettingdijk en de Belgische grens. Natuurpunt is blijkbaar ook gestart met onderhoudswerkzaamheden, uit de verwijzing naar mijn reactie 26 oktober 2020 kan ik opmaken dat het vlonderpad aan de Belgische zijde van de grens voorbij grenspaal No.164 inmiddels gereed is. De paden langs de Veldhouwerbeek worden dit najaar ook opgehoogd, de paden worden opgevuld met zand waardoor ze gemiddeld 40cm hoger worden.

 7. Adrie 26 oktober 2020 om 17:51

  Net over de grens met Belgie gaat de wandeltocht bij grenspaal No.164 over een knuppelbrugje door een broekbos, het knuppelbrugje was in een dergelijke slechte staat dat het gesloopt is. Wanneer het knuppelbrugje vervangen wordt is nog onduidelijk. In de routebeschrijving is een alternatief beschikbaar zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 8. Adrie 19 februari 2020 om 18:42

  Maandag 17 februari 2020 de wandelroute gecontroleerd en gewijzigd. In de Kettingdijk is het begrazingsgebied van de taurossen verder uitgebreid. Op twee plaatsen gaat de wandeltocht door het begrazingsgebied, komt men ze op het pad tegen en men kan er niet met een ruime boog omheen keer om en volg het nieuwe alternatief. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 5 oktober 2017 om 08:06

  24 september 2017 de wandelroute gecontroleerd en tevens gewijzigd. Een heel nat pad is uit de wandelroute gehaald. Bij de Kettingdijk en in de Laurabossen is Natuurmonumenten het begrazingsgebied aan het wijzigen. Op een aantal plaatsen is de afrastering verwijderd de oude klaphekken staan er nog. Op andere plaatsen is een nieuwe afrastering geplaatst met nieuwe klaphekken. Verder is een bij het verhard fietspad dat door het gebied loopt deels de verharding weg weggehaald. In de routebeschrijving is zoveel als mogelijk al rekening gehouden met de veranderingen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Lennard 20 maart 2016

  28-2 gelopen.
  Ik vond het een mooie route in rustig gelegen gebied.

  Waterdichte schoenen zijn inderdaad geen luxe, desondanks moest ik van het alternatief gebruik maken bij punt 7 i.v.m. een wel heel erg drassig en modderig pad. Het pad langs de beek van het alternatief bleek lastig begaanbaar want het was over een behoorlijke lengte omgewoeld door wilde zwijnen op zoek naar eten. Desondanks mocht dit de pret niet drukken.

  Reageren
 11. Annie van Neerven 3 februari 2016

  Een erg mooi en rustig gebied. Waterdichte schoenen zijn absolute noodzaak, maar je krijgt er veel voor terug. De vele ganzen en grote zilverreigers zijn een lust voor vogelliefhebbers.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)