Slabroekse Bergen-tocht, Nistelrode te Noord-Brabant

11 km Wandelroute Slabroekse Bergen-tocht, te Nistelrode

Wandeltocht door de Maashorst, een gebied dat bestaat uit naaldbos, stuifduinen, heidevelden en kleinschalige landbouw. De Slabroekse Bergen bevinden zich in het zuidelijk deel van de Maashorst tussen twee oude akkerdorpen: Hengstheuvel en Slabroek. Opvallend in het gebied is een hoge heuvelrug die ontstaan is door zandverstuiving. De boeren lieten in het verleden hun schapen grazen op de heide. Tevens werden er heiplaggen gestoken als bodembedekking voor het vee in de stallen. Na jaren van overplagging ontstonden er kale plekken in de heide. De wind kreeg vat op het zand en het zand ging stuiven. Om verdere verstuiving tegen te gaan werden er houtwallen geplant met op langere termijn als resultaat een hoge stuifduin met grillig gevormde bomen op de top in feite zijn het de takken van bomen die meegroeide met de duin. Een deel van de Maashorst is omgevormd tot een begrazingsgebied de Brobbelbies met Tauros runderen en Exmoor pony’s en in een meer centraal gelegen deel daarvan wisenten, Tauros runderen en Exmoor pony’s dit deel is niet toegankelijk voor publiek, Een deel van de wandeltocht gaat door het begrazingsgebied met de Tauros runderen en Exmoor pony’s en er wordt een pad gevolgd pal naast de afrastering van het begrazingsgebied met de wisenten met wat geluk krijgt men de wisenten ook nog te zien. Aan het einde van de wandeltocht komt men langs een vorstengraf De vorst(in) van De Maashorst die leefde tussen 800 en 600 voor onze jaartelling. Een unieke vondst vanwege de rijke inhoud, naast sieraden en toiletgerei zijn ook kledingresten gevonden. Nergens in Nederland zijn drie zo rijk gevulde graven uit de vroege ijzertijd gevonden die zo dicht bij elkaar lagen. 95% van deze wandeltocht is onverhard.
In het begrazingsgebied rekening houden met de grote grazers en de geldende regels naleven zoals minimaal 50 meter afstand houden en de kuddes niet doorkruisen.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 14-9-2021, laatst bijgewerkt op: 4-5-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein aan smalle zijde LA verlaten, direct daarna RD, weg “Maashorsterweg” aan linkerhand negeren, het grindpad parallel aan weg richting “Natuurcentrum de Maashorst” volgen, kn53 volg 10.
Voorbij “Natuurcentrum de Maashorst” RD, “Erenakkerstraat”, verhard fietspad aan linkerhand negeren, kn10 volg 21, vervolgens na ca. 60m RA, “Karlingerweg”, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een fietspad, het fietspad volgen tot onverhard pad aan rechterhand met metalen afsluitboom iets voor een bankje en houten hek met klaphek.
Bij dit pad RA, onverhard pad, kn21 volg 23, verderop iets voorbij een poel en houten vlonder buigt het pad naar links en gaat door bosschages, wn route, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising op de top van een heuvelrug, zijpaden negeren, iets voor de heuvel passeert men een klaphek.
2.
Bij deze kruising RA, witte (paaltjes) en wn route, het pad over de heuvelrug volgen tot pad aan linkerhand ca. 50m voorbij een draaihekje, overige dalende zijpaadjes negeren, voorbij het draaihekje loopt het pad iets onder top van de heuvelrug.
Bij dit pad LA de heuveltop over, witte en wn route, voorbij de top dalend pad richting klaphek aan voet van de heuvelrug, door dit klaphek het begrazingsgebied inlopen.
Voorbij het klaphek rechts aanhouden, zanderig pad met bosrand aan rechterhand, de witte en wn route worden verlaten.
Bij T-splitsing RA, eveneens zanderig pad met iets verder bosrand aan rechterhand.
Na ca. 150m, bij kruising LA richting solitaire berk.
Direct na deze berk (tweestammig), bij splitsing links aanhouden.
Voor lage stuifzandheuvel, bij T-splitsing LA, gele(7) (paaltjes) route, het zanderige pad volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad links van het houten hekwerk tegen de bosrand.
3.
Bij deze 3-sprong RA door het klaphek, verhard fietspad, direct daarna t.h.v. picknicktafel en fietsbordje 81 LA, onverhard pad, wn route, vervolgens op lage heuvelrug, bij ruime 5-sprong 2de pad aan linkerhand inlopen, het pad kruist een ATB pad, gele en wn route.
Iets voor half open strook met hoogspanningslijnen, bij 4-sprong LA, gele en wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij grindpad.
Bij deze T-splitsing LA, grindpad, gele route, kn4 volg 23, het grindpad met verderop aan rechterhand een smalle open plek aan voet van een heuvelrug volgen tot een klaphek, smalle zijpaden negeren.
Iets voorbij het klaphek RA, onverhard pad, gele en wn route, het pad buigt met flauwe bocht naar links en gaat door half open heideveld.
Bij kruising met verhard fietspad RD, gele en wn route, vervolgens na ca. 50m, bij 4-sprong RA, gele en wn route, verderop passeert men aan rechterhand een poel.
4.
Aan voet van heuvelrug het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, paden aan linkerhand negeren, gele en wn route, vervolgens voor bankje het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, gele en wn route, iets verder passeert men op enige afstand aan rechterhand een omheinde plek met informatiepanelen.
Bij 5-sprong met iets verder aan linkerhand het fundament van een blokhut RA, kn23 volg 9, het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad iets voorbij de omheinde plek.
Bij deze 4-sprong schuin naar links het fietspad richting “Uden” inlopen, “Vijverweg”, wn route, het verhard fietspad met verderop een klaphek met veerooster volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn route, verderop t.h.v. kn9 volg 29 gaat de weg over in een breed grindpad met gescheiden verhard fietspad, het grindpad volgen tot kruising met “Bosdreef”.
Bij deze kruising RA, “Bosdreef”, breed onverhard pad, wn route.
5.
Na ca. 110m schuin naar links het pad met het wn routepaaltje inlopen, kn29 volg 5, smal licht slingerend bospad, wn route.
Bij kruising RD, wn route, het pad buigt naar links en verderop naar rechts, wn route, voorbij de bocht naar rechts het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets breder pad, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens bij kruising RA, breed pad met aan beide zijde beuken, kn5 volg 3.
Voorbij bankje, bij kruising RA, kn3 volg 8.
Ruim voor verlaten van het bos LA, smal slingerend bospad, kn8 volg 7.
Bij kruising met ATB pad RD, W-R route zie markering op een beukenboom.
Bij Y-splitsing links aanhouden, W-R en wn route, na ca. 50m het pad met bocht naar rechts verder volgen, W-R en wn route.
6.
Bij T-splitsing LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising met breed pad, ATB pad negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, de W-R route wordt verlaten.
Iets voor verhard fietspad, bij 3-sprong LA, wn route, het pad loopt parallel aan het fietspad.
Iets voor bocht naar links van het pad RA richting het fietspad, wn route, direct daarna bij kruising met het fietspad RD, wn route.
Na ca. 80m, ruim voor klaphek LA, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, men loopt weer richting het fietspad.
Bij kruising met het verhard fietspad RA, verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA richting het klaphek in de verte, onverhard pad, wn route.
Ruim voor het klaphek, bij 5-sprong het 1ste pad aan linkerhand inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, wn route, direct daarna bij kruising met verhard fietspad RD, wn route, vervolgens na ca. 20m RA, wn route, verderop buigt het pad naar links weg van het fietspad.
7.
Het doorgaande pad met bocht naar rechts door bosperceel deels begroeid met berken volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij het perceel, bij T-splitsing RA, kn25 volg 22, pad met het perceel aan rechterhand.
Voorbij perceel LA, iets verder breed pad met aan beide zijde beuken, wn route.
Bij kruising met eveneens breed pad RD door klaphek, wn route, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, wn route.
Bij deze kruising RA, wn route, pad met verhard fietspad, het pad met verderop kn22 volg 20 ca. 750m volgen tot houten beeld van een wisent en een informatiepaneel, zijpaden negeren.
8.
T.h.v. het beeld LA, kn20 volg 55, gras-pad met iets verder bosrand aan linkerhand, verderop het grasland via een klaphek verlaten en een breed pad volgen.
Voor overgang naar verharde weg “Heideweg”, bij kruising RA, smal pad tussen bosrand en waterloop, wn55.
Bij 4-sprong LA, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA, bospad.
Bij T-splitsing LA, verderop passeert men aan linkerhand een omheind grafheuvelveld.
# Het grafheuvelveld is het Vorst(in) van de Maashorst uit de tijd tussen 800 en 500 voor onze jaartelling.
Voorbij het omheind grafheuvelveld LA door houten voetgangerssluis, kn55 volg 10.
Bij T-splitsing RA, wn route, direct daarna bij T-splitsing LA, wn route, het pad met verhard fietspad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, “Erenakkerstraat”, kn10 volg 53, de weg volgen tot het parkeerterrein aan rechterhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein hoek Slabroekweg en Maashorstweg nabij Natuurcentrum De Maashorst, Slabroekseweg, 5388 SZ te Nistelrode. Plan Route

Met de auto

Volg de Nistelrodeseweg, Doelenweg en Slabroekseweg naar de Maashorstweg in Nistelrode. Het parkeerterrein is op de hoek van Slabroekseweg en Maashorstweg. Als je met GPS-navigatie in de auto ernaartoe gaat kun je het beste het adres Erenakkerstraat 5 Nistelrode aanhouden.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Natte graslanden in omgeving van het beekje de Venloop Adrie: Natte graslanden in omgeving van het beekje de Venloop
Nogmaals de natte graslanden Adrie: Nogmaals de natte graslanden
Pad richting de top van een stuifduin Adrie: Pad richting de top van een stuifduin
Pad over de stuifduin Adrie: Pad over de stuifduin
Uitzicht vanuit de stuifduin Adrie: Uitzicht vanuit de stuifduin
Een mistige ochtend Adrie: Een mistige ochtend
Aan de rand van een poel Adrie: Aan de rand van een poel
Pad door het bos Adrie: Pad door het bos
Fietspad door het bos Adrie: Fietspad door het bos
Grafheuvelveld van de Maashorst Adrie: Grafheuvelveld van de Maashorst

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart slabroekse-bergen-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Natuurcentrum De Maashorst

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (8)

 1. Koen 4 mei 2022 om 14:57

  Woensdag 4 mei deze weer eens route gelopen op de .GPX. Geen werkzaamheden meer gezien maar tussen punt 7 en 8 is een stukje niet meer toegankelijk omdat de omheining is aangepast. Net na de laatste kruising met het verharde fietspad (Slingerpad) kun je niet meer rechtsaf over het smalle pad.
  Opgelost door 60 meter verder te lopen en het kruisende fietspad (Udensedreef) naar rechts te volgen. Ca. 425 meter later komt de oude routebeschrijving daar weer in beeld vanaf de rechterkant, ter hoogte van een bankje. Doorlopend kom je dan vanzelf bij punt 8 op de beschrijving.

  Mooie route en deze keer de kudde Taurossen mogen zien!

  Reageren
  1. Adrie 4 mei 2022 om 16:08

   Koen bedankt voor het melden van het gewijzigde begrazingsgebied en de duidelijke beschrijving van het alternatief! De routebeschrijving en de kaarten zijn aangepast.

 2. Josef en Els. 21 april 2022 om 11:21

  Dinsdag 19 april 2022 deze route gelopen. Momenteel wordt er veel gewerkt en de route geeft op einde van punt 3 en punt 4en 7 problemen.
  Vanaf punt 7 via onze telefoon verder gelopen,
  Jammer, het is wel een mooie route en we willen hem vast nog eens lopen.

  Reageren
  1. Adrie 21 april 2022 om 12:57

   Josef en Els bedankt voor het melden van werkzaamheden! Waaruit bestaan de werkzaamheden deze keer? Mogelijk dat dit een uitloop is van de boswerkzaamheden van afgelopen winter.

 3. Angelique 12 december 2021 om 06:28

  In nov deze route gelopen was weer een mooie route en de beschrijving was weer top

  Reageren
 4. Mark 29 november 2021 om 18:02

  Vandaag met prachtig wandelweer deze heerlijke (bos)wandeling gelopen. Leuk om weer eens een ander gebied in Brabant te ontdekken. Routebeschrijving was weer top!

  Reageren
 5. Marloes en Ivonne 9 oktober 2021 om 17:55

  Vandaag deze route gelopen. Prachtige en afwisselende route. Mijn vriendin en ik hebben smakelijk gelachen om de omschreven ‘solitaire tweestammige’ berk. Hij mag dan solitair zijn, maar hij heeft wel twee stammen. Hahaha… Humor in de routebeschrijving is ook belangrijk en daarnaast een goed herkenningspunt op de route! Dank weer voor deze goede en gedetailleerde omschreven route!

  Reageren
  1. Adrie 10 oktober 2021 om 06:34

   Marloes en Ivonne bedankt voor de reactie! Och het doel is bereikt en nu maar hopen dat de boom niet wordt omgezaagd.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)