Slabroek-route, Nistelrode te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Slabroek-route, te Nistelrode

Wandeltocht door een verrassend gevarieerd landschap. Het gebied bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen: naaldbos, stuifduinen, heidevelden en kleinschalige landbouwgebieden. In het gebied grazen tauros runderen en wisenten. Het begrazingsgebied van de wisenten is niet toegankelijk, op een paar plaatsen wordt een pad gevolgd pal naast de afrastering van dit begrazingsgebied met wat geluk krijgt men de wisenten ook nog te zien. Als bezienswaardigheid komt men langs een vorstengraf 'De vorst van De Maashorst' die leefde tussen 800 en 600 voor onze jaartelling. Een unieke vondst vanwege de rijke inhoud. Naast sieraden en toiletgerei zijn ook kledingresten gevonden. Nergens in Nederland zijn drie zo rijk gevulde graven uit de vroege ijzertijd gevonden die zo dicht bij elkaar lagen. 87% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-12-2015, laatst bijgewerkt op: 13-9-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Parkeerterrein aan smalle zijde LA verlaten, direct daarna RD, weg “Maashorsterweg” aan linkerhand negeren, het grindpad parallel aan weg richting “Natuurcentrum de Maashorst” volgen, kn53 volg 10.
Voorbij “Natuurcentrum de Maashorst” RD, “Erenakkerstraat”, verhard fietspad aan linkerhand negeren, kn10 volg 21, vervolgens na ca. 60m RA, “Karlingerweg”, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een fietspad, het fietspad volgen tot onverhard pad aan rechterhand met metalen afsluitboom iets voor een bankje en houten hek met klaphek.
Bij dit pad RA, onverhard pad, kn21 volg 23, verderop iets voorbij een poel en houten vlonder buigt het pad naar links en gaat door bosschages, wn route, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising op de top van een heuvelrug, zijpaden negeren, ruim voor de heuveltop passeert men een klaphek.
2.
Bij deze kruising RA, witte (paaltjes) en wn route, het pad over de heuvelrug volgen tot pad aan linkerhand ca. 50m voorbij een draaihekje, dalende zijpaadjes negeren, voorbij het draaihekje loopt het pad iets onder top van de heuvelrug.
Bij dit pad LA de heuveltop over, witte en wn route, voorbij de heuveltop dalend pad richting klaphek aan voet van de heuvelrug, door dit klaphek het begrazingsgebied inlopen.
Voorbij het klaphek rechts aanhouden, zanderig pad met bosrand aan rechterhand, de witte en wn route worden verlaten.
Bij T-splitsing RA, eveneens zanderig pad met iets verder bosrand aan rechterhand.
Na ca. 150m, bij kruising LA richting solitaire berk.
Direct na deze berk (tweestammig), bij splitsing links aanhouden.
Voor lage stuifzandheuvel, bij T-splitsing LA, gele(7) (paaltjes) route, het zanderige pad volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad links van het houten hekwerk tegen de bosrand.
3.
Bij deze 3-sprong RA door het klaphek, verhard fietspad, direct daarna t.h.v. picknicktafel en fietsbordje 81 LA, onverhard pad, wn route, vervolgens op lage heuvelrug, bij ruime 5-sprong 2de pad aan linkerhand inlopen, het pad kruist een ATB pad, gele en wn route.
Iets voor half open strook met hoogspanningslijnen, bij 4-sprong LA, gele en wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij grindpad.
Bij deze T-splitsing LA, grindpad, gele route, kn4 volg 23, het grindpad met verderop aan rechterhand een smalle open plek aan voet van een heuvelrug volgen tot een klaphek, smalle zijpaden negeren.
Iets voorbij het klaphek RA, onverhard pad, gele en wn route, het pad buigt met flauwe bocht naar links en gaat door half open heideveld.
Bij kruising met verhard fietspad RD, gele en wn route, vervolgens na ca. 50m, bij 4-sprong RA, gele en wn route, verderop passeert men aan rechterhand een poel.
4.
Aan voet van heuvelrug het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, paden aan linkerhand negeren, gele en wn route, vervolgens voor bankje het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, gele en wn route, iets verder passeert men op enige afstand aan rechterhand een omheinde plek met informatiepaneel.
Bij 5-sprong met iets verder aan linkerhand fundament van een blokhut RA, kn23 volg 9, het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad iets voorbij de omheinde plek.
Bij deze 4-sprong schuin naar links het fietspad richting “Uden” inlopen, “Vijverweg”, wn route, het verhard fietspad met verderop een klaphek met veerooster volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn route, verderop t.h.v. kn9 volg 29 gaat de weg over in een breed grindpad met gescheiden verhard fietspad, het grindpad volgen tot kruising met “Bosdreef”.
Bij deze kruising RA, “Bosdreef”, breed onverhard pad, wn route.
5.
Na ca. 110m schuin naar links het pad met het wn routepaaltje inlopen, kn29 volg 5, smal licht slingerend bospad, wn route.
Bij kruising RD, wn route, het pad buigt naar links en verderop naar rechts, wn route, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets breder pad, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens bij kruising RA, breed pad met aan beide zijde beuken, kn5 volg 3.
Voorbij bankje, bij kruising RA, kn3 volg 8.
Ruim voor verlaten van het bos LA, smal slingerend bospad, kn8 volg 7.
Bij kruising met ATB pad RD, W-R route zie markering op een beukenboom.
Bij Y-splitsing links aanhouden, W-R en wn route, na ca. 50m het pad met bocht naar rechts verder volgen, W-R en wn route.
6.
Bij T-splitsing RA, wn route, de W-R route wordt verlaten, vervolgens na ca. 50m LA, wn route.
Bij kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising met breed pad “Corsicanerweg”.
Bij deze kruising RA, direct daarna LA, smal slingerend bospad, W-R en wn route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, W-R en wn route.
Bij kruising RA, verhard fietspad, W-R route, de wn route wordt verlaten, het fietspad volgen tot verhard fietspad aan rechterhand t.h.v. een informatiepaneel “Vluchtoord Uden”, zijpaden en zijpaden bij kruisingen negeren.
Bij dit verhard fietspad RD, fietspad aan rechterhand negeren, W-R route.
Bij 4-sprong het verhard fietspad met bocht naar rechts verder volgen.
Bij kruising met verhard fietspad RD, direct daarna bij kruising voor verharde weg LA, onverhard pad met metalen afsluitboom en aan linkerhand picknicktafels, de W-R wordt verlaten.
7.
RD, pad aan rechterhand negeren, men passeert informatiepaneel “IBN de basis voor groei”.
Bij kruising met “Grensweg” RD, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, pad met lage heuvel aan rechterhand, let op het pad is tevens ATB pad, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, de ATB route wordt weer verlaten.
Bij kruising met verhard fietspad RA, verhard fietspad, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand bankje RD het fietspad verder volgen, wn route.
Bij kruising RD, het fietspad verder volgen, wn route.
Na ca. 100m, t.h.v. wn routepaaltje RA, bospad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot splitsing aan voet van een heuvelrug, zijpad ATB negeren.
Bij deze splitsing links aanhouden, de heuvelrug oplopen, direct daarna bij 3-sprong op de heuvelrug LA, het pad over de heuvelrug met verderop een betonnen bak op de heuvelrug volgen tot T-splitsing bij verharde weg, smalle dalende zijpaden negeren.
8.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, voorbij woning gaat de verharde weg over in een verhard fietspad.
#Voordat men LA gaat, voor een pauze aan rechterhand is aan overzijde van de doorgaande weg horecagelegenheid “De Pannekoekenbakker”.
Iets voorbij bord fietspad RA, smal bospad, iets verder t.h.v. uitkijktoren buigt het pad links en gaat door de bosrand.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad door de bosrand verder volgen.
Pad over heuvelrug met flauwe bocht naar rechts verder volgen, verbindingspad naar lager gelegen pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad over de heuvelrug dicht tegen de bosrand volgen tot 3-sprong met kn60 routepaaltje en aan rechterhand een pad door landbouwgebied, zijpaden aan linkerhand negeren.
9.
Bij deze 3-sprong RD, kn60 volg 53, het pad over de heuvelrug verder volgen, vervolgens na ca. 50m LA richting lager gelegen pad lopen, wn route, bij het lager gelegen pad rechts aanhouden, direct daarna bij splitsing aan voet van de heuvelrug links aanhouden, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, wn route.
Voor afrastering, bij T-splitsing LA, pad met afrastering aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, de afrastering verder volgen.
RD, pad aan linkerhand negeren, de afrastering verder volgen.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een klaphek RA door het klaphek, men loopt het begrazingsgebied in, verderop buigt het pad naar links en gaat vervolgens slingerend verder door het bos.
10.
Bij T-splitsing RA, verderop gaat het pad door de rand open grasland met het grasland aan rechterhand.
Voorbij bankje, bij T-splitsing voor afrastering LA, breed pad met gescheiden verhard fietspad, verderop passeert men houten hek met klaphek en veerooster, het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad “Slingerpad”.
Bij deze kruising RA richting “Bedaf”, “Slingerpad”, verhard fietspad, het fietspad volgen tot ruime bocht naar rechts met aan beide zijde van het fietspad beukenbomen.
In deze bocht links aanhouden richting perceel dennen, onverhard pad, direct daarna voor het perceel dennen, bij 3-sprong RA, wn route zie achterzijde routepaaltje, het pad loopt parallel aan het fietspad.
11.
Iets voor bocht naar links van het pad RA richting fietspad, wn route, direct daarna bij kruising met het verhard fietspad RD, wn route.
Ruim voor klaphek LA, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, men loopt weer richting het fietspad.
Bij kruising met het verhard fietspad RA, verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA richting klaphek in de verte, onverhard pad, wn route.
Ruim voor het klaphek, bij 5-sprong het 1ste pad aan linkerhand inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, wn route, direct daarna bij kruising met verhard fietspad RD, wn route, vervolgens na ca. 20m RA, wn route, verderop buigt het pad naar links weg van het fietspad.
Het doorgaande pad met bocht naar rechts door perceel deels begroeid met berken volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
12.
Voorbij het perceel, bij T-splitsing RA, kn25 volg 22, pad met het perceel aan rechterhand.
Voorbij perceel LA, iets verder breed pad met aan beide zijde beuken, wn route.
Bij kruising met eveneens breed pad RD door klaphek, wn route, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, direct daarna RA, smal pad, wn route.
Voor afrastring, bij Y-splitsing links aanhouden, wn route, vervolgens t.h.v. hoek in afrastering RA, smal pad met afrastering aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad langs de afrastering naar links.
# Aan rechterhand is het begrazingsgebied voor wisenten.
Bij kruising met verhard fietspad RA, pad met verhard fietspad, kn22 volg 20, het pad volgen tot houten beeld van wisent en informatiepaneel.
13.
T.h.v. het beeld LA, gras-pad met iets verder bosrand aan linkerhand, kn20 volg 55, verderop het grasland via een klaphek verlaten en breed pad volgen.
Voor overgang naar verharde weg “Heideweg”, bij kruising RA, smal pad tussen bosrand en waterloop, wn55.
Bij 4-sprong LA, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA, bospad.
Bij T-splitsing LA, verderop passeert men aan linkerhand een omheind grafheuvelveld.
Voorbij het omheind grafheuvelveld LA door houten voetgangerssluis, kn55 volg 10.
Bij T-splitsing RA, wn route, direct daarna bij T-splitsing LA, wn route, het pad met verhard fietspad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, “Erenakkerstraat”, kn10 volg 53, de weg volgen tot het parkeerterrein aan rechterhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein hoek Slabroekweg en Maashorstweg nabij Natuurcentrum De Maashorst, Nistelrode Slabroekseweg, 5388 SZ te Nistelrode. Plan Route

Met de auto

Volg de Nistelrodeseweg, Doelenweg en Slabroekseweg naar de Maashorstweg in Nistelrode. Het parkeerterrein is op de hoek van Slabroekseweg en Maashorstweg. Als je met GPS navigatie in de auto er naar toe gaat kun je het beste het adres Erenakkerstraat 5 Nistelrode aanhouden. Rechts hiervan (een eindje verderop) ligt de parkeerplaats

Openbaar vervoer

Men kan eventueel via een aanlooproute van 1.3 km vanuit bushalte Udenseweg, Nistelrode. Voor aanlooproute zie hiervoor de Google Maps kaart. Bushalte Udenseweg, Nistelrode Aanlooproute: Ga in zuidoostelijke riching op Delst naar Oud Menzel, 240m. Sla linksaf naar Menzel, 1,1km. Sla rechtsaf naar Maashorstweg, 600m.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

De Maashorst, Slabroek Adrie: De Maashorst, Slabroek
De Maashorst, Slabroek Adrie: De Maashorst, Slabroek
Slabroekse Bergen, pad over heuvelrug Adrie: Slabroekse Bergen, pad over heuvelrug
De Maashorst, Slabroek Adrie: De Maashorst, Slabroek
Wisenten Adrie: Wisenten
Tauros in de Maashorst Adrie: Tauros in de Maashorst
Grafheuvelveld Adrie: Grafheuvelveld

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart slabroek-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Natuurcentrum De Maashorst

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Bezoek website

De Pannekoekenbakker op ca. 200m

Udenseweg 31
5411 SB, Zeeland (Nbr)
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. WJ 24 oktober 2020 om 20:36

  Vandaag de gpx route gelopen, prachtige tocht door heel divers landschap.

  Reageren
 2. Adrie 28 augustus 2019 om 16:46

  24 augustus 2019 gaan kijken of er nog wijzigen aan het begrazingsgebied zijn geweest. Op een plaats was het gebied iets uitgebreid. De routebeschrijving is hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 22 november 2018 om 12:30

  De wandelroute kan weer gelopen worden. Het begrazingsgebied voor taurossen langs het gebied met de wisenten is fors uitgebreid met als gevolg dat er paden gesloten zijn. Ook is men bezig het wandelnetwerk te wijzigen. Er zijn knooppuntpaaltjes verplaatst en op een aantal plaatsen tussen twee knooppunten nieuwe knooppunten tussengevoegd. Wel moet men de komende tijd nog rekening houden dat nog niet alle klaphekken er staan. De afrastering is geplaatst met op een aantal plaatsen al wel de openingen in de afrastering maar de klaphekken moeten nog geplaatst worden. Ook zijn de veranderingen in het wandelnetwerk nog niet klaar, bij twijfel vooral kijken naar de andere verwijzingen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 18 november 2018 om 07:11

  De wandelroute is tijdelijk gesloten. Bij een andere wandeltocht die ook door dit deel van de Maashorst loopt zijn veranderingen gemeld met als gevolg dat er paden gesloten zijn. Ik ga binnenkort kijken wat er veranderd is.

  Reageren
 5. Patricia 1 november 2017 om 14:14

  Vandaag 1 november deze zeer mooie route gewandeld, zeker aan te bevelen. En als kadootje de wisenten van heel dichtbij kunnen bekijken.

  Reageren
 6. Adrie 17 april 2017 om 18:38

  De grens van het wengebied voor de wisent is verlegd naar de noordkant van de Zevenhuizerweg. In feite is het wengebied kleiner gemaakt. De wandeltocht liep aan de zuidkant van de Zevenhuizerweg en is nu ook wat naar het noorden opgeschoven. Gevolgd wordt nu een nieuw ontstaan pad dat langs de omheining van het wengebied loopt. Met een beetje geluk zijn de wisenten te zien. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Toon van Oss 15 maart 2016

  In de Maashorst is een groot gebied afgezet tot maart 2017 voor de nieuwe Wisenten. Helaas loopt deze route voor een flink gedeelte over dit verboden gebied. Zonder gps is deze wandeling daarom niet te doen op dit moment. En zelfs met gps is het lastig omdat je ver moet omlopen. Pas in april 2017 is de route weer te lopen zoals hij beschreven is.

  Toon van Oss

  Reageren
  1. Adrie 16 maart 2016 om 17:06

   Toon van Oss bedankt voor het melden! Ik ben vandaag gaan kijken nu blijkt dat het omheinde gebied aanzienlijk groter is dan eerder in media vermeld. In november vorig jaar was het al bekend dat er wisenten in het gebied kwamen toen werd de Grensweg genoemd als rand van het omheind gebied. Ik heb de wandelroute aangepast en gezocht naar paden dicht bij de afrastering, met een beetje geluk krijgt men de wisenten te zien. Veel wandelplezier!

 8. Lennard 13 december 2015

  Gisteren gelopen met rustig grijs, maar droog weer.

  Ik vond het een aardige bos- en heiderijke route die correct en duidelijk is beschreven.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)