Scherliet-tocht, Grashoek te Limburg

15 km Wandelroute Scherliet-tocht, te Grashoek

De wandeltocht vanuit Grashoek komt evenals de Kwakvors-tocht en de Heitrakse Peel-tocht door de natuurgebieden ’t Molentje, Het Kwakvors en het peelrestant ’t Zinkske. Tevens komt deze tocht door het bosgebied Marisberg. Tijdens de wandeltocht komt men een aantal keer langs een kanaal, het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Beide kanalen zijn gegraven om de Peel te ontwateren met als doel de turfwinning. De kanalen vormen samen met de verschillende natuurgebieden een aantrekkelijk gevarieerd wandelgebied. Het natuurgebied ‘t Molentje is ooit onderdeel geweest van een groot hoogveengebied, rond 1900 is het veen ontgonnen en bestond het gebied uit akkers en weilanden. Afwateringsslootjes zorgde ervoor dat het gebied niet te nat werd. In 2004 is het gebied teruggegeven aan de natuur. Het Kwakvors is een klein natuurgebied, ook hier heeft natuurontwikkeling plaatsgevonden. Het natuurgebied bestaat uit een laaggelegen grasland met enkele vogelplassen. Het geheel wordt omgeven door stroken nieuw aangelegd bos. Het natuurgebied Scherliet, waaraan de naam van deze tocht ontleend is, is een laaggelegen gebied met enkele veenputten. Het gebied is niet opengesteld, de rand ervan wordt gevolgd. ’t Zinkske is een peelrestant, het bestaat uit een afgegraven veenvlakte, begroeid met gras, enig jong berkenbos en de restanten van een oud turfvaartje ("het wiekie"). De naam ‘t Zinkske is een streekgebonden woord voor laagte. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat zowel Neerkant als Helenaveen op een enkele meters hoge rug liggen. Het bosgebied Marisberg is het hoogste gedeelte van de Peel. Tijdens de wandeltocht komt men langs twee van de negen basaltzuilen van de fictieve Wegh van Meijl op Seven. Er staan tussen de plaatsen Meijl en Sevenum negen zuilen op ongeveer 1 mijl (1,487 km) uit elkaar. Deze zuilen verwijzen naar het peelmysterie rond de gouden helm die in 1910 in de Peel gevonden is. Leuk om hierover ook eens de sage op volksverhalen bank te lezen. 88% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 30-4-2016, laatst bijgewerkt op: 13-10-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, “Roomweg”, kn11 volg 15, de weg volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, “Ontginningsweg”, kn15 volg 14, verderop buigt de weg naar links.
Voorbij gebouw “Schutterij St. Urbanus” RA, onverhard pad, kn14 volg 10, het pad dat verder langs de bosrand gaat volgen tot verharde weg t.h.v. woning 41, zijpaden negeren, ruim voor de bosrand passeert men kn10 volg 75, ruim voor de verharde weg wordt de wn route verlaten.
T.h.v. de woning RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren, verderop gaat de verharde weg weer over in een onverhard pad.
Voorbij omheind perceel grasland aan linkerhand met stalletje LA, smal pad pal naast de omheining met de omheining aan linkerhand.
2.
Voorbij het omheind perceel, bij T-splitsing RA, wat breder bospad, vervolgens na ca. 50m RD, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 180m LA, smaller bospad.
Bij kruising met smal bospad RA, licht slingerend smal bospad, struin route, het pad volgen tot T-splitsing, men passeert twee kruisingen met eveneens smalle paden.
Bij deze T-splitsing LA, struin route, direct daarna bij T-splitsing RA, breed grindpad, kn68 volg 90, struin route, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij T-splitsing met aan rechterhand schuilhut LA, verharde weg.
Ca. 40m voorbij omheind perceel met woning nr.4, bij kruising RA, smal bospad, struin route, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, struin route.
3.
Bij T-splitsing RA, breder pad, struin en wn route.
Bij 3-sprong LA, struin en wn route, verderop voor het kanaal buigt het pad met flauwe bocht naar links en loopt aan rechterhand parallel met een iets lager gelegen pad langs kanaal, het pad verder volgen tot beide paden samenkomen.
Direct na samenkomst van beide paden LA, smal bospad, kn90 volg 89, struin route doorsteek 2.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn89 volg 91.
# Voor een bezoek aan “In de 7e Hemel”, een bloemen en fruitpluktuin met buitenterras, bij de T-splitsing LA, vervolgens na ca. 50m RA, verderop iets voorbij bocht naar links is “In de 7e Hemel”. Beperkte openingstijden 06 14270456.
Iets voor einde van het bosgebied RA, smal pad door de rand van het bos, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, direct daarna rechts aanhouden de brug over, aan overzijde bij T-splitsing LA, grindpad met kanaal aan linkerhand.
4.
Na ca. 120m RA door klaphek rechts van het metalen hek, het pad met SBB bordje “Deurnsche Peel” volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, de weg volgen tot kruising voorbij brug, zijweg en zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, grindpad met kanaal aan linkerhand, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, grindpad langs het kanaal verder volgen, kn80 volg 81.
Bij kruising met aan linkerhand brugje en stuw RD, kn81 volg 26.
Na ca. 150m,bij struinpad routepaaltje (zie achterzijde) RA door smal grasland met aan beide zijde bosschages, de wn route wordt verlaten, verderop aan overzijde van het grasland buigt het gras-pad naar links en volgt een waterloop aan rechterhand, struin route.
# Indien het grasland te drassig is, teruglopen naar het grindpad langs het kanaal, vervolgens RA, het grindpad langs het kanaal verder volgen. Voorbij woning RA, kn26 volg 22, verharde weg. Verderop t.h.v. informatiepaneel “Struinpad Verheven Peel met picknicktafel passeert men basaltzuil I van de fictieve ‘Wegh van Meijl op Seven’. Ca. 90m voorbij de basaltzuil, t.h.v. wn routepaaltje LA, smal gras-pad, de wn route wordt verlaten. Aan einde van pad bij T-splitsing LA, onverhard pad. Bij T-splitsing voor het kanaal RA, het grindpad met kanaal aan linkerhand volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een brugje, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 6. 1ste regel.
5.
Iets voorbij bocht naar rechts, voor landbouwperceel LA, smal gras-pad tussen kleinere waterloop en landbouwperceel inlopen met de waterloop aan linkerhand, struin route.
Bij kruising LA, verharde weg, de struin route wordt verlaten.
Na ca. 80m, t.h.v. wn routepaaltje RA, smal gras-pad.
# Een klein stukje RD, t.h.v. informatiepaneel “Struinpad Verheven Peel” met picknicktafel staat basaltzuil I van de fictieve ‘Wegh van Meijl op Seven’.
Bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 40m LA door klaphek, voorbij het klaphek links aanhouden, door grasland met afrastering aan linkerhand richting doorgang lopen, voorbij deze doorgang diagonaal door het grasland richting klaphek aan overzijde lopen.
Voorbij het klaphek, bij T-splitsing RA, grindpad met kanaal aan linkerhand.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn22 volg 28, het grindpad langs het kanaal verder volgen.
6.
Bij 4-sprong LA het brugje over, kn28 volg 21, “Kuus-weg” het bordje staat iets verder, het doorgaande pad volgen tot 4-sprong iets voorbij 2de brugje.
Bij deze 4-sprong schuin naar links via klaphek het grasland inlopen, struin route, kn21 de wn route wordt verlaten, diagonaal door grasland richting witte woning lopen, ruim voor deze witte woning buigt het gras-pad naar links richting houten hek met klaphek in de verte aan rechter overzijde, via dit klaphek het grasland weer verlaten richting verharde weg.
Bij verharde weg LA, iets verder RA, smal onverhard pad door rand jong bosperceel, verderop voorbij een bankje volgt het pad een klein stukje de bosrand en buigt vervolgens naar links het bosperceel in.
Bij T-splitsing RA, breed pad, struin route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, struin en wn route, het grindpad volgen tot bosrand aan linkerhand.
7.
Bij deze bosrand RD, smal bospad aan linkerhand negeren, struin route, kn91 volg 86.
# Aan linkerhand staat basaltzuil II  van de “Wegh van Meijl op Seven”, een van de 9 zuilen die verwijzen naar het peelmysterie rond de gouden helm die in 1910 gevonden is.
Na ca. 80m, voorbij perceel dennen RA, wn route, verderop volgt het pad een landbouwperceel aan rechterhand.
Voorbij het landbouwperceel, bij kruising RA, struin route, kn86 de wn route wordt verlaten, pad met bosrand aan linkerhand, vervolgens na ca. 40m LA, smal bospad, struin route, verderop buigt het pad met flauwe bocht naar links.
Bij 4-sprong met picknicktafel en aan linkerhand monumentje het 2de pad aan rechterhand inlopen, kn73 volg 74, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied, zijpaden bij twee kruising negeren, bij de 2de kruising passeert men kn74 volg 75 en iets verder hoogspanningslijnen.
# Monumentje ter nagedachtenis aan de bemanning van Lancaster ED973. De Lancaster is in de nacht van 15 juni 1943 door een Duitse jachtvlieger neergehaald.
8.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Iets voor hoogspanningsmast RA, smal pad met open plek aan rechterhand, kn75 volg 10.
Bij T-splitsing RA, wn route.
T.h.v. landbouwperceel RD, bospad aan linkerhand negeren, verderop voorbij het landbouwperceel buigt het pad naar links het bos in.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, wn route, verderop volgt het pad een waterloop aan linkerhand.
Voorbij waterloop LA, gras-pad aan andere zijde van de waterloop volgen, kn10 volg 66, iets verder buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing RA, kn66 volg 11, verharde weg.
Bij kruising RA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosheer
Wandelnetwerk:
Rood/gele en groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Roomweg 44, 5985 NT te Grashoek. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Pastoor Vullinghsstraat in Grashoek. Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Belbus (0900-0699 beltijd 1 uur), bushalte Pastoor Vullinghsstraat, Grashoek.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Natuurgebied 't Zinkske Adrie: Natuurgebied 't Zinkske
Pad door ’t Molentje Adrie: Pad door ’t Molentje
Waterpeil bij Het Kwakvors Adrie: Waterpeil bij Het Kwakvors
Basaltzuil I van Wegh van Meijl op Seven Adrie: Basaltzuil I van Wegh van Meijl op Seven
Het Kwakvors Adrie: Het Kwakvors
Het Kwakvors, peelven Adrie: Het Kwakvors, peelven
Het Kanaal van Deurne Adrie: Het Kanaal van Deurne
Brugje over het Kanaal van Deurne Adrie: Brugje over het Kanaal van Deurne
Basaltzuil II van Wegh van Meijl op Seven Adrie: Basaltzuil II van Wegh van Meijl op Seven
Pad door bosgebied Marisberg Adrie: Pad door bosgebied Marisberg
Ter nagedachtenis aan lancaster bemanningsleden Adrie: Ter nagedachtenis aan lancaster bemanningsleden
Pad door het bosgebied Marisberg Adrie: Pad door het bosgebied Marisberg

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart scherliet-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats GrashoekIn de 7e Hemel, beperkte openingstijden

Belgenhoek 7
5985 NJ Grashoek
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Petra 12 mei 2021 om 17:43

  Vandaag deze mooie route gelopen. De struinpaden waren goed begaanbaar, en leuk om zo door de natuur te lopen. Prachtig om langs de Helenavaart te lopen en dan de Deurnes Peel op met de jonge runderen. De bloemen langs de paden en de vogels fluiten wat wil je nog meer op deze zonnige dag. Adrie bedankt voor de route.

  Reageren
 2. Jet Aarts 5 mei 2020 om 16:51

  Hele mooie route! Goed beschreven.

  Reageren
 3. Adrie 18 maart 2020 om 15:09

  Zondag 14 maart 2020 de wandelroute gecontroleerd. Op een kleine verandering na in het wandelnetwerk geen veranderingen gezien. Het struinpad door het grasland in ’t Oventje waren prima te belopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Elly 20 mei 2019 om 12:21

  Een leuke en afwisselende wandeling. 2 kleine wijzigingen in de routebeschrijving.
  1. Eerst regel punt 3 “volg 89” (i.p.v. 91)
  2. Een na laatste regel punt 6 “volg 86” (i.p.v. 73)

  Reageren
  1. Adrie 21 mei 2019 om 06:31

   Elly bedankt voor het melden van de veranderingen in het wandelnetwerk! Beide zijn gevolg van een uitbreiding van het wandelnetwerk, knooppunt 89 en 86 zijn nieuwe knooppunten. De routebeschrijving is aangepast.

 5. Hans en Rianne Vogels 25 juli 2016

  Gisterenmorgen bijtijds hebben we deze afwisselende route gelopen. In deze tijd van het jaar moet je rekening houden dat je je vooraf goed insmeert met date want met een ‘vliegenmepper’ alleen red je het niet tegen de dazerikken 😉 Dat merkten we net bij het stalletje (1). Jammer – maar heel begrijpelijk – dat de heide bij Het Zinkske maar 1 wandelroute telde. Net erbuiten (4) beginnen de bankjes op de route te verschijnen.

  Ik denk dat de selfsupporting wandelaars het zouden weten te waarderen als in de nieuwe wandelroutes de locatie van alle bankjes/picknicktafels standaard op de route worden genoteerd. Dan kunnen daar de rust- en genietmomenten op ingepland worden 🙂 Soms snak je naar een zitplek, pauzeer je in het gras om vervolgens 50 m verder een bankje tegen te komen.

  Het struinpad Verheven Peel door het natuurgebied het Molentje (5-6) is mooi verzorgd. Je loopt als het ware over een slingerend en gemaaid graspad door het gebied terug naar het kanaal.

  Dat smal slingerende en glooiende wandelpad parallel langs het 2e kanaal (7) is een mooi stukje waarbij we niet eens merkten dat er 3-sprong in zat. Je moet wel attent zijn op dat smalle onverharde pad. Het was op plekken bijna dichtgegroeid. Halverwege het jonge bosgebied heb je een bankje met een mooi uitzicht op twee vennetjes.

  Als het nat is dan zou je het heen- en terug graspad langs de sloot (1 regel 3) kunnen vervangen door met de rug naar de kerk LA te gaan; 1e zijstraat RA; na het terrein het het Gilde St. Urbanus RA de zandpad op (= wn route) dan kom je ook op kn 10 volg 75 (1 regel 4); etc.

  Reageren
  1. Adrie 25 juli 2016 om 08:23

   Hans en Rianne Vogels bedankt voor de reactie! In de routebeschrijving vermeld ik picknicktafels of bankjes alleen als deze geschikt zijn als extra herkenningspunt. Ik kan er in de routebeschrijving wat meer aandacht aan besteden en ook de bankjes vermelden die bij bijvoorbeeld informatiepanelen staan. Wat dazen en muggen betreft die zijn dit jaar veelvuldig aanwezig. De omstandigheden voor dazen en muggen zijn dit jaar na een bijzondere natte juni optimaal.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)