Schadijk-tocht, America te Limburg

15 km Wandelroute Schadijk-tocht, te America

De wandeltocht start in de plaats America, een klein van oorsprong heideontginningsdorp, en gaat vervolgens door De Schadijkse Bossen. Het bosgebied De Schadijkse bossen, ruim 500 ha groot, is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost, vaak met grove den. Deze houtsoort was zeer geschikt als stuthout voor de kolenmijnen in Limburg, omdat grenen hout 'waarschuwt' doordat het gaat kraken als het onder druk komt te staan. Momenteel is het weer een gevarieerd bosgebied met een groot stuifduinlandschap met heide, de Schaaks Heide. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, de wandeltocht komt langs herdenkingskruis Derk van Assen. 83% van deze wandeltocht is onverhard.
Wil men meer weten over het herdenkingskruis maar ook over het "GEHEIM Van Schaaks Heide", dat voortleeft in eeuwenoude volksverhalen, kan ook de boswandeling met een verhaal...... lopen van 3,3 kilometer met landschapsgids vanuit de parkeerplaats Gusseweg in de Schadijkse bossen.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-5-2014, laatst bijgewerkt op: 1-3-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk en met zicht op het pleintje LA vertrekken, het verhard voetpad langs de begraafplaats inlopen, “Caeciliapad”, iets verder buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het voetpad verder RD volgen tot smal brugje, voetpad aan rechterhand negeren.
Voorbij het brugje RD, gras-/onderhoudspaden langs het beekje negeren, direct daarna links aanhouden, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
Aan einde van het voetpad RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising LA, “Gerard Smuldersstraat”, de weg volgen tot smal grindpad aan rechterhand tussen bosrand en waterloop iets voor kombord “Einde bebouwde kom America”, zijwegen negeren.
Bij dit pad RA, smal grindpad met bosrand aan linkerhand, na ca. 60m buigt het pad naar links het bos in.
2.
RD, pad met bankje aan rechterhand negeren, verderop voor een landbouwperceel buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht, bij splitsing links aanhouden, pad door de bosrand aan linkerzijde van het smalle bosperceel, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden aan de rechterhand negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed pad, direct daarna in bocht naar rechts van het doorgaande pad LA, pad door eveneens een smal bosperceel.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, aan rechterhand passeert men een poel met bankje.
Het pad met bocht naar links verder volgen, grasrijk pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij kruising RA, fietspad langs de verharde weg, de wn route wordt verlaten.
3.
Bij kruising LA, “Peelheideweg”, de weg volgen tot verhard voetpad “Heere Peel” aan rechterhand met informatiepaneel “Horst aan de Maas Beleef het landschap” iets voor ingang van “Center Parcs Limburgse Peel” links van de weg.
Bij dit pad RA, verhard voetpad, “Heere Peel”, direct daarna bij T-splitsing RA richting “Aan de Drift”, kn8 volg 10, het verhard voetpad volgen tot Y-splitsing bij een verhard voetpad, onverharde zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing RA richting “Aan de Drift”, kn10 volg 16, het verhard voetpad volgen tot kruising met breed pad, iets voorbij het gebouw “Aan de Drift”, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, bospad met SBB bordje “Schadijkse Bossen”, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising LA, het pad dat aan linkerhand op enige afstand parallel loopt met het brede pad volgen tot Y-splitsing.
Bij deze Y-splitsing met gele paal “Hogedruk olieleidingen 9-1480” rechts aanhouden, vervolgens na ca. 50m LA, smal licht slingerend bospad.
4.
Bij Y-splitsing links aanhouden.
Bij T-splitsing RA, iets breder pad, vervolgens na ca. 40m bij kruising RD.
Bij 4-sprong RD, breed pad.
Bij 6-sprong met aan rechterhand een gele”Hogedruk olieleidingen 9-1470″ paal 1ste pad aan linkerhand volgen, grindpad met bankje.
Iets voor flauwe bocht naar links van het pad RA, smal bospad, na ca. 90m kruist het pad een grasrijk pad, voor een open plek buigt het pad naar rechts met iets verder aan rechterhand een poel met bankje, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, vervolgens na ca. 50m het pad met scherpe bocht naar rechts verder volgen.
5.
Bij kruising met verharde weg RD, het bospad aan overzijde van de weg met SBB bordje “Schadijkse Bossen” inlopen.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt iets verder naar rechts, na ca. 300m kruist het pad iets voorbij een bankje een grasrijk pad, verderop voor een half open strook buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot 4-sprong bij een breed pad.
Bij deze 4-sprong LA, het brede pad met verderop een schuilhut aan linkerhand volgen tot kruising met eveneens een breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, breed pad met metalen afsluitboom en SBB bordje “Schadijkse bossen”.
Voorbij open plek met heide aan linkerhand, t.h.v. SBB routepaaltje RD, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 50m LA, smal bospad, verderop voorbij bankje en klaphek(8) gaat het pad verder door open begrazingsgebied.
Iets voorbij heuvel en aan linkerhand een houten poort het pad met bocht naar rechts verder volgen, het pad ca. 130m verder volgen tot kruising met aan linkerhand aan een houten poort met klaphek t.h.v. de bosrand.
Bij deze kruising RA richting klaphek tegen de bosrand in de verte.
Ruim voorbij dit klaphek(7), bij kruising LA, breed pad.
6.
RD door klaphek(6), het smalle pad voor de picknicktafel aan de rechterhand negeren.
Bij 6-sprong het 2de pad aan linkerhand volgen, het pad buigt naar rechts.
Ruim voorbij een heuveltop met bankje rond een solitaire eik, bij 4-sprong RD.
# Verderop passeert men aan voet van een heuvel een WOII herdenkingskruis ter nagedachtenis aan de fusilleerde Derk van Assen die onderduikers geholpen had.
Bij 4-sprong RA, pad met aan beide zijde stuifduinen.
Het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA richting bosrand, wn route, vervolgens voorbij hoge heuvel aan linkerhand, bij kruising RA, stijgend pad, kn42 volg 41.
Op hoge heuveltop, voorbij bankje LA door klaphek(1), wn route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, de rand van heuvel verder volgen, wn route, na ca. 50m buigt het pad naar links, het maakt niet uit welk dalend pad gevolgd wordt beide paden komen aan de voet van de heuvel weer samen.
7.
In bocht naar links van het pad RA, het verbindingspad inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij T-splitsing LA, wit-groene (witte bordjes met groene driehoek) route, vervolgens na ca. 40m, in flauwe bocht naar links RA, wit-groene route, het pad daalt iets en stijgt vervolgens weer.
Op heuveltop, bij 3-sprong rechts aanhouden, wit-groene en wn route, direct daarna RD achtereenvolgens het ATB pad aan linker- en rechterhand negeren, wit-groene en wn route.
Bij ruime 4-sprong RD, pad met SBB routepaaltje, de wit-groene en wn route worden verlaten, het pad volgen tot kruising met grindpad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, het grindpad ca. 200m volgen tot landbouwperceel aan rechterhand, zijpaden negeren.
Aan einde van het landbouwperceel LA, smal bospad.
Na ca. 200m, iets voor bocht naar links RA, pad met iets verder een bankje.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad.
8.
Iets voorbij bosrand aan linkerhand RA, “Naaldhoutweg”, het brede grindpad volgen tot bospad aan linkerhand met SBB bordje “Schadijkse bossen” ca. 230m voorbij bosrand aan linkerhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, bospad, wn route, verderop t.h.v. de bosrand buigt het pad voor een waterloop naar rechts richting een stuw, bij de stuw de waterloop oversteken en de waterloop aan rechterhand verder volgen.
Voor bosrand aan linkerhand LA, wn route, pad met bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn17.
Na ca. 100m RA, onverhard pad, direct daarna RD, pad aan rechterhand negeren, kn17 volg 12, vervolgens iets voorbij metalen afsluitboom LA, smal pad, wn route.
T.h.v. picknicktafel, bij splitsing rechts aanhouden, het pad buigt naar rechts en volgt na verlaten van het bos de bosrand aan rechterhand, wn route, verderop gaat het pad weer door het bos, men passeert een metalen afsluitboom, ruim voorbij de afsluitboom buigt het pad naar rechts  en volgt een open plek met heide aan rechterhand.
9.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, pad door de heide, wn route, iets verder t.h.v. bankje buigt het pad naar links en gaat iets verder weer door het bos.
Bij T-splitsing LA, het pad met bosrand aan linkerhand en verderop door landbouwgebied gaat volgen tot 3-sprong.
Bij deze 3-sprong RA, grindpad, kn12 volg 21.
In bocht naar links van het grindpad met kruisbeeld RD, pad met bord “Doodlopende weg” volgen.
Direct na kombord “America” LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, wn21, verderop buigt het pad naar rechts.
Voor beekje, bij T-splitsing RA, kn21 volg 25, iets verder buigt het gras-/onderhoudspad naar links, voorbij deze bocht het pad met beekje aan linkerhand verder volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, gras-/onderhoudspad met het beekje aan linkerhand verder volgen, wn25.
Bij kruising LA de smalle brug over, verhard voetpad, wn25.
RD, verhard voetpad aan linkerhand negeren, het voetpad verder volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pastoor Jeukenstraat 2, 5966 NM te America. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein aan de Pastoor Jeukenstraat voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk (America)

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Schadijkse Bossen Adrie: Schadijkse Bossen
Plekske van Geluk in de Heere Peel Adrie: Plekske van Geluk in de Heere Peel
Schaapskudde op de Schaak heide Adrie: Schaapskudde op de Schaak heide
Met z'n allen bij het klaphek Adrie: Met z'n allen bij het klaphek
Hollandse landgeiten op hun geliefde plek Adrie: Hollandse landgeiten op hun geliefde plek
WOII herdenkingskruis Derk van Assen Adrie: WOII herdenkingskruis Derk van Assen
Mooi uitzicht met bankje Adrie: Mooi uitzicht met bankje
Schadijkse Bossen, heidegebiedje maar nu in bloei Adrie: Schadijkse Bossen, heidegebiedje maar nu in bloei

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart schadijk-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats AmericaAan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (18)

 1. Adrie 15 december 2021 om 08:38

  Afgelopen week de wandeltocht gecontroleerd. Op een stuifduin is rond een eik een bankje geplaatst met mooi uitzicht over het heuvelachtige heidegebied. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Petra 23 mei 2021 om 18:01

  Vandaag deze boswandeling gemaakt, mooie route, wat is de natuur toch mooi. We hebben met GPS gelopen en alles ging prima.
  Adrie bedankt voor deze route.

  Op de foto een insectenhotel.

  Reageren
 3. Adrie 24 april 2020 om 16:45

  Vandaag 24 april 2020 de wandelroute gecontroleerd en iets gewijzigd. Een kleine stukje verharde weg is uit de wandelroute gehaald. Tijdens mijn wandeltocht kreeg ik gezelschap van een kudde schapen die mij vergezelde, bij het verlaten van het begrazingsgebied hebben we maar afscheid genomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Lisette Rooijakkers 18 februari 2019 om 13:23

  Gisteren 17/2/2019 deze mooie route gelopen onder ideale weersomstandigheden. Er was even wat verwarring bij de klaphekjes onder punt 5 en 6.
  Punt 5: ruim na passeren van klaphek (7) niet 6
  Punt 6: RD door klaphek (6)
  Dit maakt het iets duidelijker, verder is de route prima beschreven, waarvoor dank.

  Reageren
  1. Adrie 18 februari 2019 om 15:04

   Lisette Rooijakkers bedankt voor het melden! Bij klaphek laatste regel punt 5. en klaphek eerste regel punt 6 staat nu de juiste nummer.

 5. Adrie 1 oktober 2018 om 17:04

  Vandaag 1 oktober 2018 de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is bijgewerkt en weer actueel. Op de foto een mooi uitzichtpunt over het heidegebied in ontwikkeling. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 20 juni 2017 om 17:47

  De wandelroute op een warme 19 juni 2017 gecontroleerd. Op twee plaatsen waren paden aan het dichtgroeien mede als gevolg gewijzigde SBB routes die door het gebied lopen. Deze paden zijn uit de route gehaald en een alternatief gezocht. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Marij Verhoeven 19 januari 2017 om 18:56

  Mooie afwisselende route. Wij zagen een geit en stonden even te kijken en toen kwam ze naar ons toe.

  Reageren
 8. Adrie 24 augustus 2015

  Voor het pad dat aan het dichtgroeien is met bramen, zie voetnootje van Kenneth 20-6-2015 is een alternatief gevonden. Zowel de routebeschrijving, het kaartje en de GPS track zijn aangepast. Ook aardig om te vermelden is de nieuwe horecagelegenheid "Aan de Drift", een pannenkoeken brasserie die men tijdens deze tocht tegenkomt. Wel rekening houden met beperkte openingstijden.

  Reageren
 9. Kenneth 20 juni 2015

  Mooie route, maar het begin is wat saai. Opmerking bij punt 5 uit de routebeschrijving: hou er rekening mee dat het graspad dat begint bij "Bij 6-sprong met links een bankje 2de pad op de linkerhand volgen (…) nogal aan het dichtgroeien is met bramen. Mogelijk is het over enkele zomers niet of heel moeilijk nog te bewandelen.

  Reageren
  1. Adrie 21 juni 2015 om 19:34

   Kenneth bedankt voor het melden! Bij mijn bezoek aan het gebied op 20-5-2015 was mij het ook al opgevallen. Ik had dit pad al op het lijstje staan voor het kijken naar een alternatief. Oorspronkelijk was het pad onderdeel van een Staatsbosbeheer wandelpad, bij mijn laatste bezoek was men bezig het wandelpad te wijzigen.

 10. Johanna 20 mei 2015

  Bedankt Adrie voor je snelle feedback. Wij waren er, nadat we het kaartje goed bekeken hadden, inmiddels ook achter gekomen dat we voorafgaand aan de 6-sprong verkeerd zijn gewandeld. Maar geen probleem hoor. Met tekst en kaartje bij de hand kom je er altijd uit.

  Reageren
 11. Adrie 20 mei 2015

  20-5-2015 dat deel van de route gecontroleerd. Niet bij de 6-sprong was er is gewijzigd. Maar iets eerder, met als gevolg dat men vanuit een ander pad de 6-sprong naderde. De routebeschrijving, kaartje en GPS bestand zijn hierop aangepast. Johanna nogmaals bedankt voor het melden!

  Reageren
 12. Johanna 17 mei 2015 om 19:24

  Zeer mooie route. Volop afwisseling.
  Bedankt Adrie voor de mooie tocht.
  Even was er verwarring tussen punt 5 en 6. Daar staat: bij zessprong met bankje 2e weg op linkerhand nemen. Naar onze mening was het de derde weg op linkerhand. Verder perfecte routebeschrijving.

  Foto’s van links naar rechts: Informatiecentrum in aanbouw en Herdenkingskruis.

  Reageren
  1. Adrie 17 mei 2015 om 21:48

   Johanna bedankt voor het melden! Ik heb de routebeschrijving nog niet aangepast mogelijk dat er op dat punt iets gewijzigd is. Dit zou betekenen dat het een 7-sprong is geworden, binnenkort ga ik eens kijken.

 13. Willem 2 augustus 2014 om 19:23

  Heb deze prachtige wandeling gedaan op 31 juli 2014. Nu de bramen aan het rijpen zijn is het ook nog een smakelijke route.
  Ik heb ter verduidelijking enkele opmerkingen t.a.v. de route beschrijving:
  Onder punt 8, 2e zin “Na 50 meter LA, smal pad, rode paaltjes route, pad gaat na 120m door open gebied.”
  Moet worden: “Na 50 meter LA, smal pad, rode paaltjes route, pad gaat na 120m via een klaphek met nummer “8” door open gebied.”
  Onder punt 8 3e zin: “Op Y-splitsing RA, vervolgens na 30 meter LA richting klaphek, rode paaltjes route.”
  Moet worden: “Op Y-splitsing RA, vervolgens na 30 meter LA en door klaphek met nummer “9”, rode paaltjes route.”
  Onder punt 8 5e zin: “60 meter na passeren klaphek op kruising LA, rode paaltjes route.”
  Moet worden: “60 meter na passeren klaphek met nummer “10” op kruising LA, rode paaltjes route.”
  Onder punt 10 1e zin: “Op 4-sprong LA, kn42 volg 49.”
  Moet worden: “Op 4-sprong LA, kn42 volg 49 en vervolgens via klaphek met nummer “14”.”

  Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: Sint-Jozefkerk van America, Herdenkingskruis, De Kraboeksebeek, Een van de vele vennen, Stuw in waterloop, Fraai bemoste bosgrond, Waterpoel in het open gebied, Bloeiende dopheide en Welkom in America.

  Reageren
  1. Adrie 3 augustus 2014 om 07:43

   De extra herkenningspunten bij punt 8 en 10 zijn in de routebeschrijving opgenomen. Willem bedankt voor de verbetervoorstellen!

 14. Lennard 4 mei 2014 om 19:23

  Vandaag gelopen met in de aanvang stralend weer, later met afwisseling tussen zon en wolken.
  Ik vond het een leuke route met voldoende afwisseling tussen bossen en open gebied. De wandeling ligt bovendien voornamelijk in rustig gelegen gebied.
  Rondom een vennetje/drinkpoel bij punt 8 lag een kudde schapen, geiten en bokjes zijn tijd te verdoen. Nadat ik daar op enige afstand naar had zitten kijken zette ik mijn rugzak op de grond om er mijn fototoestel uit te halen. Dat bleek voor de geiten interessant genoeg te zijn om plots en masse mijn kant op te komen en te kijken of er iets te halen viel…
  De route is correct en duidelijk opgesteld.

  Foto’s van links naar rechts: Als je zoekt in je rugzak dan komen de geiten…, …en deze is het brutaalst en Dit moet toch wel een favoriete plek zijn….

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)