Ruiten Aa-pad, etappe 3, Jipsinghuizen te Groningen

14 km Wandelroute Ruiten Aa-pad, etappe 3, te Jipsinghuizen

Jipsinghuizen heeft een roemruchte geschiedenis. Het verhaal over de slag bij Jipsinghuizen, 350 jaar geleden, kunt u lezen bij het monument voor de gevallenen op de hoek van de Wollinghuizerweg en de N 976. Tegenover dit monument staat het oude tramhuis van de stoomtram, die heeft gereden tot 1948. Hij werd in de volksmond "Ol Graitje" genoemd, omdat ze zo snel liep als een oude griet, zo'n 20 km. per uur.
Samen met het standbeeld van Eddy Roos in de Ruiten Aa herinnert de tram ook aan "De Hel Van Jipsinghuizen", de werkverschaffing in Westerwolde. Deze werd georganiseerd door de in 1924 opgerichte NV Vereenigde Groninger Gemeenten. De werklozen werden per tram naar Jipsinghuizen gebracht om in de omgeving de heide te ontginnen. De arbeiders werden gehuisvest in barakken. Een groot deel van hen was niet gewend aan het zeer zware en slecht betaalde werk.
De route brengt u naar het natuurgebied de Breedwisch. U heeft de keus om het gebied over te steken of erlangs te lopen. Het gebied is verboden voor honden. Daarna loopt u door de Sellinger bossen met hun vennen.
Het laatste deel van de route gaat zoveel mogelijk stroomopwaarts langs de Ruiten Aa. U komt uit bij, letterlijk en figuurlijk, een hoogtepunt : het Theater van de Natuur, een opvallende kijkheuvel. Op de natuurstenen trappen staan dichtregels gebeiteld van bekende Nederlanders. De dichter Kees Stip, die toentertijd in Sellingen woonde opende de serie gedichten met de woorden: "Levend water komt en gaat er, nu en later is er hoop." Even verder is de Noordmee, het eindpunt van deze etappe. 86% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ).

Opgesteld door: Margriet en Gijs Smeets, op: 4-10-2015, laatst bijgewerkt op: 16-7-2020

Routebeschrijving

Etappe 3 : Van Jipsinghuizen naar Sellingen, centrum dorp.

Waarschuwing : Er zijn werkzaamheden aan de Ruiten Aa, die zijn natuurlijke loop van voor 1960 terugkrijgt. Het is mogelijk dat er hier en daar wat overlast is. www.ruitenaa.nl. Het natuurterrein de Breedwisch is nu, juni 2020, tijdelijk helemaal afgesloten, hoewel dat niet overal is aangegeven, met name bij punt 5. Volg deze etappe zoals beschreven voor wandelaars met hond.

 • Het pad bij punt 4 is nog steeds wat moeilijk te vinden door hopen zand en dergelijke.
 • Na punt 5 niet door het klaphek gaan, maar de route vervolgen via het fietspad. Dat is de alternatieve route voor honden die beschreven is met een * onder de beschrijving.
 • De punten 29 t/m 34 zijn daarom ook niet te lopen. Volg vanaf punt 28 de route, zoals die beschreven is voor honden, de schuin gedrukte tekst met **onder de beschrijving.
Zodra het gebied weer open is, passen wij de route weer aan.

 1. Ga met de rug naar het buurthuis van Jipsinghuizen, Wollinghuizerweg 28, LA en loop naar de hoek van de Wollinghuizerweg en de N 976.
  Vlakbij de hoek is rechts een monument voor de gevallenen uit de Eerste Münsterse Oorlog (1665). Aan de overkant van de straat staat het “Oude Tramhuis” van de stoomtram die tot 1948 de verbinding was tussen Ter Apel en Winschoten.
 2. Ga op de hoek RA over de brug en steek bij Hotel de Waalehof LA de verkeersweg over.
 3. Volg het rood – wit van het Noaberpad richting Ter Borg / Sellingerbeetse,
  Dit is de Heidenslegerweg, een verharde weg langs de Ruiten Aa, die na de bebouwing overgaat in een fietspad met zandweg. Links staat een standbeeld van Eddy Roos, de Hel van Jipsinghuizen, ter gedachtenis aan de verschrikkingen van de werkkampen uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
Etappe 3 : Van Jipsinghuizen naar Sellingen, centrum dorp.

Waarschuwing : Er zijn werkzaamheden aan de Ruiten Aa, die zijn natuurlijke loop van voor 1960 terugkrijgt. Het is mogelijk dat er hier en daar wat overlast is. www.ruitenaa.nl. Het natuurterrein de Breedwisch is nu, juni 2020, tijdelijk helemaal afgesloten, hoewel dat niet overal is aangegeven, met name bij punt 5. Volg deze etappe zoals beschreven voor wandelaars met hond.

 • Het pad bij punt 4 is nog steeds wat moeilijk te vinden door hopen zand en dergelijke.
 • Na punt 5 niet door het klaphek gaan, maar de route vervolgen via het fietspad. Dat is de alternatieve route voor honden die beschreven is met een * onder de beschrijving.
 • De punten 29 t/m 34 zijn daarom ook niet te lopen. Volg vanaf punt 28 de route, zoals die beschreven is voor honden, de schuin gedrukte tekst met **onder de beschrijving.
Zodra het gebied weer open is, passen wij de route weer aan.

 1. Ga met de rug naar het buurthuis van Jipsinghuizen, Wollinghuizerweg 28, LA en loop naar de hoek van de Wollinghuizerweg en de N 976.
  Vlakbij de hoek is rechts een monument voor de gevallenen uit de Eerste Münsterse Oorlog (1665). Aan de overkant van de straat staat het “Oude Tramhuis” van de stoomtram die tot 1948 de verbinding was tussen Ter Apel en Winschoten.
 2. Ga op de hoek RA over de brug en steek bij Hotel de Waalehof LA de verkeersweg over.
 3. Volg het rood – wit van het Noaberpad richting Ter Borg / Sellingerbeetse,
  Dit is de Heidenslegerweg, een verharde weg langs de Ruiten Aa, die na de bebouwing overgaat in een fietspad met zandweg. Links staat een standbeeld van Eddy Roos, de Hel van Jipsinghuizen, ter gedachtenis aan de verschrikkingen van de werkkampen uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
 4. Ga na ruim 500 meter vlak na een wildrooster RA, een gras – pad op. Op dit moment , augustus 2019, zijn hier graafmachines bezig. Misschien is het moeilijk om het pad te vinden. Gebruik de topografische kaart als hulpmiddel.
 5. Dit pad gaat langs een natuurterrein, de Breedwisch. Volg het pad naar rechts over een dam. Aan het einde LA, een fietspad op.
  * Bij het volgende punt wordt een pad gevolgd door het begrazingsgebied de Breedwisch. Dit pad is verboden voor honden. In natte jaargetijden kan het deel van het gebied bij het water drassig zijn. Goed schoeisel is dan vereist. Aan het einde van de routebeschrijving is een alternatieve route beschreven, de blauwe lijn op de kaart.
 6. Ga direct naar links door een klaphek. Er staat een bord van Staatsbosbeheer. Steek schuin naar rechts het begrazingsgebied over in de richting van een brug en een bosje midden in het terrein. De looprichting wordt hier en daar gemarkeerd met paaltjes.
 7. Ook voorbij de brug verdergaan over het “pad”, houd na de brug rechts aan en loop in de richting van een groepje bomen. Ga voorbij die bomen RD in de richting van een bos. Het pad komt uit op een breed zandpad tussen 2 klaphekken.
 8. Vervolg, althans voor het grootste deel, de route met een rondwandeling van Staatsbosbeheer, gemarkeerd met witte paaltjes. Na de rondwandeling gaat de route verder bij punt 28. Volg de witte paaltjes, tenzij anders aangegeven in de beschrijving. Voor de zekerheid volgen de punten 9 t/m 27.
 9. Ga LA door het klaphek, voorbij het klaphek direct weer LA. Op Y – splitsing rechts aanhouden.
 10. Op kruising van paden RD.
 11. Aan het einde een breed zandpad met fietspad oversteken, RD.
 12. Het 1ste zijpad naar links negeren.
  Loop links van een ven. Rechts is een bankje met uitzicht.
 13. Steek aan het einde van dit pad weer het brede zandpad met fietspad over.
 14. Op kruising van paden RD.
 15. Op T – splitsing LA.
 16. Steek een fietspad met zandpad over en ga RD langs het witte paaltje.
 17. Het pad gaat langs de bosrand, maakt een bocht naar rechts en direct daarna naar links.
 18. Ga na de bocht naar links het 1ste pad RA en negeer nu de witte paaltjes. Dit pad komt uit bij een ven.
 19. Ga hier LA en blijf links van het ven lopen. Negeer alle paden naar links.
 20. Ga aan het einde bij een breder pad RA.
 21. Ga weer het 1ste pad RA en loop nu aan de overkant van het ven terug.
 22. Aan het einde LA. ( niet naar het bankje ).
 23. Direct erna weer LA, en kort daarna scherp naar rechts, bij een wit paaltje. Volg nu weer de witte paaltjes tot punt 28.
 24. Het eerstvolgende pad schuin naar rechts oversteken.
 25. RD. Zijpaden naar rechts negeren.
 26. Steek een zandpad met fietspad over en ga RD.
 27. Negeer de paden naar links. Het pad loopt links van een afgesloten heideveld.
  Blijf dit pad volgen. Het komt uit bij het hekwerk van punt 7 en 8.
 28. Ga RA door het eerste klaphek. ** Voor de route met hond, zie onderaan de tekst.
 29. Ga vóór het tweede klaphek naar links naar het open natuurterrein / begrazingsgebied. Er zijn 2 mogelijkheden : De 1ste is vlak na het 1ste hek en de 2de vlak voor het 2de hek. Loop in beide gevallen in de richting van een groep geïsoleerde bomen. In het 1ste geval schuin naar rechts en in het 2de geval schuin naar links ( deze richting is op de kaart ingetekend, punt 7 in omgekeerde richting ).
 30. Ga voorbij het groepje bomen eerst even RD, dan schuin naar links in de richting van een bosrand. Meestal is het pad gemaaid. Er staat hier en daar een paaltje. Ga na ongeveer 500 meter, bijna tegenover het einde van de bosrand, RA het bos in. In het begin is er geen pad, maar loop gewoon RD, totdat er wel een pad is.
 31. Bij een kruising van paden RD. Loop in de richting van een ven, dat is afgezet vanwege het loslopende vee. Ga bij het ven naar rechts.
 32. Op de hoek van de afrastering na het bankje het pad naar rechts blijven volgen. Ga aan het einde van het pad RA, fietspad met zandweg.
 33. Waar fietspad en zandpad uiteen gaan, het fietspad naar links blijven volgen. Het fietspad komt bij de Ruiten Aa (en het zandpad bij het klaphek van punt 34). Ga bij een bankje, dat rechts van het fietspad staat, naar links, een paadje naar beneden, naar de Ruiten Aa. Ga niet het sluisje over, maar ga RA en blijf rechts van het water lopen.
 34. Loop door langs het water totdat er aan uw rechterhand in de verte een huis staat. Daar is ook een wildrooster met een klaphek. ( het fietspad komt hier ook uit). Loop richting het huis. Ga LA door het klaphek. Het pad gaat bij ANWB-paddenstoel 24628 over in een asfaltweg, de Bovendiepsterweg.
 35. Voorbij huisnummer 5 rechts LA, een bospad dat weer bij het water uitkomt.
 36. Aan het einde LA, over de brug en direct RA vóór het bord Rijsdam, zo genoemd omdat hier in 1672 een dam van rijshout is geplaatst. Bij vijandelijke aanvallen kon het gebied tot de Duitse grens onder water worden gezet. Passeer “een wachtpost met infobord” over deze geschiedenis.
 37. Ga meteen na een bocht RA over een dam en dan weer RA en blijf ruim 500 meter langs de beek lopen. Het pad maakt bijna aan het einde een haakse bocht naar links en gaat even verder weer naar rechts.
 38. Aan het einde RA, asfaltweg. Telkens rechts aan blijven houden, in de richting van een brug.
 39. Ga de brug over en loop door tot de kruising van de Dennenweg en de Zevenmeersveenweg. Ga hier LA, Dennenweg, een klinkerweg.
 40. Even verder, voorbij een footgolf – terreintje staat rechts een bord van restaurant de Ruiten Aa en camping de Bronzen Eik. Ga vlak vóór het wildrooster RA. Pad met slagboom, dat rond een heideveld loopt.
 41. Negeer een pad naar rechts. Ga voorbij een ven bij een kruising van paden LA bij een geel paaltje.
 42. Volg de gele paaltjes rondom het ven en steek aan het einde van het pad schuin naar links de klinkerweg over.
 43. Vóór een wildrooster met klaphek RA naar het Theater van de Natuur, beklim de traptreden voor het uitzicht. Ga met de rug naar het Theater LA, verder langs het water, gele paaltjes.
 44. Na een poosje, daar waar het open terrein eindigt, RA door een hek. Steek de klinkerweg over.
 45. Loop even RD naar het gebouw van het informatiecentrum van Staatsbosbeheer, de Noordmee.
 46. Ga bij het 1ste paadje LA, naar de ingang. Passeer het gebouw, een ijzeren wandelkunstwerk en een bruggetje dat uitkomt op een parkeerplaats. Steek de parkeerplaats schuin naar rechts over in de richting van de ingang van het zwembad. Buiten het kampeerseizoen eindigt de etappe hier.
 47. Ga voor het zwembad naar links en steek RD de klinkerweg over in de richting van een brug over de Ruiten Aa.
 48. Over de brug RD in de richting van de sportvelden van VV Sellingen. In het begin loopt het pad tussen de sportvelden door. Dan is er een haakse bocht naar links en even later naar rechts. Passeer een bankje en loop dan langs enkele huizen met zicht op een natuurterrein en even verder een pad over de noordes.
 49. Ga voorbij een appartementencomplex RA en loop over een parkeerplaats tussen de appartementen, de COOP en het gemeentehuis. Aan het einde LA. Loop langs het gemeentehuis met aan de overkant de Hof van Sellingen en de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ), het eindpunt van deze etappe.
*Alternatieve route na punt 5: Volg het fietspad ongeveer 800 meter. Vóór een huis gaat u LA, een gras – pad rechts van het natuurterrein. Het pad maakt een haakse bocht naar rechts. Aan het einde LA, een breed zandpad. Passeer een klaphek en loop naar het volgende klaphek. Ga nu verder bij punt 9.

** Loop met een hond nog een stukje de witte paaltjes wandeling voor de tweede keer, tot bij de brede zandweg met fietspad van punt 11. Ga daar LA. Aan het einde van de weg bij ANWB-paddenstoel 24628, RA, de Bovendiepsterweg. Vervolg de route bij punt 35.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢


Meer informatie over werkzaamheden aan de Ruiten Aa

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De parkeerplaats tegenover het buurthuis, Wollinghuizerweg 28, 9551 TH te Jipsinghuizen. Plan Route

Eindpunt

Hof van Sellingen, Dorpsstraat 8 te 9551 AE Sellingen.

Openbaar vervoer

Start bus 42 vanuit Winschoten, Vlagtwedde of Emmen Ter Apel. Halte Heidensleger,
Jipsinghuizen. Loop naar de hoek Heidenslegerweg = een pad langs de Ruiten Aa. Ga hier het pad op, rechts van het water, en ga verder bij punt 3.
Eindpunt : bus 42 vanuit Winschoten, Vlagtwedde of Emmen , Ter Apel. Halte Kerkpad Sellingen.
De bus rijdt niet in het weekend. Een alternatief is de buurtbus

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Het standbeeld van Eddie Roos in de sneeuw Margriet Smeets: Het standbeeld van Eddie Roos in de sneeuw
Uitzicht over de Breedwish Margriet Smeets: Uitzicht over de Breedwish
Een ven in de Sellinger bossen Paul Hoomoedt: Een ven in de Sellinger bossen
Een kudde Charolais-koeien in de Breedwisch Margriet Smeets: Een kudde Charolais-koeien in de Breedwisch
De Ruiten Aa stroomt langs de Breedwisch Margriet Smeets: De Ruiten Aa stroomt langs de Breedwisch
Een soldaat bij de Rijsdam Margriet Smeets: Een soldaat bij de Rijsdam
Brug over de Ruiten Aa bij de Rijsdam Margriet Smeets: Brug over de Ruiten Aa bij de Rijsdam
Een vistrap en kanovlonder in de Ruiten Aa Paul Hoomoedt: Een vistrap en kanovlonder in de Ruiten Aa
De Ruiten Aa bij Sellingen Paul Hoomoedt: De Ruiten Aa bij Sellingen
Een heideveld bij Sellingen Margriet Smeets: Een heideveld bij Sellingen
Uitzicht vanaf het Theater van de Natuur Margriet Smeets: Uitzicht vanaf het Theater van de Natuur
Theater van de Natuur, gedichten op traptreden Paul Hoomoedt: Theater van de Natuur, gedichten op traptreden

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ruiten-aa-pad-etappe-3.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Hotel de Waalehof

Weenderstraat 4
9551 TK Sellingen
Bezoek website

De Noordmee, beperkt geopend.

Dennenweg 1A
9551 VJ Sellingen
Bezoek website

Restaurant de Ruiten Aa

Zevenmeersveenweg 1
9551 VT Sellingen
Bezoek website

Camping de Barkhoorn

Beetserweg 6
9551 VE Sellingen
Bezoek website

In het dorp SellingenErvaringen van wandelaars (2)

 1. Gijs en Margriet Smeets 6 februari 2017 om 18:59

  Deze winter heeft Staatsbosbeheer een ven in het bos tussen Jipsinghuizen en Jipsingboertange volledig zichtbaar gemaakt. Het pad langs het ven is nu weer helemaal begaanbaar. Wij hebben de route erlangs geleid.

  Reageren
 2. Gijs en Margriet Smeets 9 juni 2016

  Het natuur – en begrazingsgebied de Breedwisch is vergroot. Daarom hebben wij de routekaart en de routebeschrijving aangepast. Als er toch nog onduidelijkheden zijn, laat het ons weten.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)