Roosdonck-tocht, Nuenen te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Roosdonck-tocht, te Nuenen

Wandeltocht door de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en het Nuenens Broek. De Papenvoortse Heide en Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen, zijn van oorsprong productiebossen met overwegend grove den en fijnspar. Door het huidige beheer is het een meer gevarieerd bosgebied geworden. In het gebied zijn een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen, de wandeltocht gaat langs enkele van deze vennen. Het Nuenens Broek is een nat gebied dat gevormd wordt door een grote afwisseling tussen vochtige graslanden, struwelen, bosjes en houtwallen. Goede wandelschoenen zijn dan ook een noodzaak, voor het natste deel is een alternatief in de routebeschrijving opgenomen. Nuenen staat bekend om Vicent van Gogh, zowel in het begin als het einde van de wandeltocht komt men een aantal gebouwen tegen die onderwerp zijn geweest in een of meerdere van zijn schilderijen en tekeningen, waaronder de molen de Roosdonck. De uitzonderlijk smalle molen werd in 1884 gebouwd. De molen is oorspronkelijk als oliemolen gebruikt, na 1959 kwam de molen buiten bedrijf en raakte in verval. Na restauratie is de molen weer in bedrijf genomen en wordt gebruikt voor het malen van graan. 71% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-2-2015, laatst bijgewerkt op: 15-6-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het parkeerterrein aan “Jan van Schijnveltlaan” LA vertrekken, vervolgens bij 4-sprong LA, “Papenvoort”.
# Aan overzijde van de weg “Papenvoort” is aan rechterhand het van Goghkerkje.
Bij kruising LA, “Jan van Amerzoyenlaan”, wn route.
Bij T-splitsing RA, “Lucas van Hauthemlaan”, kn36 volg 59, de weg volgen tot fietspad aan linkerhand t.h.v woning nr.14, zijweg negeren.
# Men passeert ’t Weefhuis een voormalig linnenfabriek waarin tot 1920 met behulp van handweefgetouwen linnen vervaardigd werd.
Bij dit fietspad LA, “Langlaar”, kn59 volg 53.
Na ca. 180m, voor woning RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, “Langlaar”, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, “Alvershool”, let op drukke weg!!
De weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, “Alvershool”, weg “Kerkakkers” aan linkerhand negeren.
2.
Bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca. 60m bij kruising RA, “Hoevensestraat nrs. 9-10-11”.
Bij kruising LA, onverhard pad, “Tweevennekesweg”, wn route, het pad volgen tot T-splitsing in het bos, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn54 volg 8, het brede pad met afrastering aan rechterhand ca. 250m volgen tot een kleine open plek met gras aan linkerhand aan einde van de afrastering, zijpaden negeren.
Ca. 30m voorbij de open plek LA, smal pad met aan begin een hoop zand, iets verder is aan rechterhand een open plek met heide.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca. 60m het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, aan linkerhand passeert men een boogvormige poel met informatiepaneel “Landgoed Alvershool” en een picknicktafel, zijpaden richting de open plek met heide aan rechterhand negeren.
3.
Voorbij de poel, bij splitsing links aanhouden, na enkele meters buigt het pad naar rechts weg van de poel, iets verder het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen.
Ca. 80m voorbij deze bocht, bij 3-sprong RA, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, smal pad met aan linkerhand een bosperceel jonge aanplant (eiken), het pad verder volgen tot kruising met breed verhard fietspad “Papenvoortsedijk”.
Bij deze kruising RD, “Grensdijk”, het brede pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, smal bospad met bordje “Opengesteld”, kn8 volg 11.
Bij 4-sprong RA, wn route, vervolgens bij volgende 4-sprong LA, wn route.
Bij kruising RA, kn11 volg 9, wg route, het pad met een grote half open plek aan linkerhand volgen tot pad aan linkerhand met in het pad wg routepaaltje ca. 150m voorbij de half open plek, overige zijpaden negeren.
4.
Bij dit pad LA, kn9 volg 85, wg route, vervolgens bij ruime 4-sprong LA, wn en wg route.
Voorbij bocht naar links, bij splitsing rechts aanhouden, wn route, het pad buigt naar rechts, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, wn en wg route, breder bospad.
Na ca. 60m LA richting ven De Meer, wn en wg route, iets verder het pad met flauwe bocht naar rechts verder  richting het ven volgen, voor het ven links aanhouden pad met ven aan rechterhand, wg route.
Na ca. 90m, bij 3-sprong links aanhouden, wn en wg route, het ven wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij breed verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing RA, breed verhard fietspad, wn en wg route, iets verder LA, smal bospad richting de bosrand, wn en wg route.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, wn en wg route.
5.
Bij kruising LA, breed pad met metalen afsluitboom en met de bosrand aan rechterhand, wg route, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, het fietspad aan overzijde doorgaande weg volgen, wg route.
Na ca. 90m RA, breed bospad met picknicktafel en iets verder een metalen afsluitboom, wg route.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, bospad met bordje “Uitlaat terrein voor honden”, wg en wn route.
Bij T-splitsing RA, breed pad, wg en wn route.
Bij kruising LA, kn3 volg 31, wg route.
Bij 5-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, pad met metalen afsluitboom, kn31 de wn en wg route worden verlaten.
Na ca. 110m LA, smal bospad.
Bij 3-sprong met aan linkerhand het ven Witven rechts aanhouden, het ven op enige afstand aan linkerhand volgen tot 3-sprong voorbij het ven met aan rechterhand een grote eik.
6.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden langs de eik, voorbij de eik LA, iets breder recht pad, vervolgens bij kruising RA, wr route.
Bij kruising RA, wr route, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, wr route, iets breder bospad, vervolgens na ca. 60m LA, de wr route wordt verlaten.
Bij kruising met smal pad RD.
Bij kruising met breed pad RD, het pad volgen tot smal pad aan linkerhand iets voorbij het ven aan linkerhand.
Bij dit pad LA, pad met het ven en een bankje bij het ven aan linkerhand.
Voorbij het ven rechts aanhouden, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA, wn route, iets verder LA, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, iets verder links aanhouden, smal pad richting een bankje, vervolgens voor het bankje, bij T-splitsing LA, smal pad met het ven Wasven aan rechterhand.
7.
Aan overzijde van het ven, bij 3-sprong LA, vervolgens bij kruising RA, breed pad, wb route, het pad volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van het doorgaande pad voorbij de open plek met het ven Kikkerven.
Bij deze 4-sprong links aanhouden, pad door de rand van de open plek, wb route, na ca. 70m buigt het pad met flauwe bocht naar rechts het bos in.
Bij T-splitsing LA, wb route, het pad met iets verder aan linkerhand een kleine poel volgen tot kruising met smal en breder pad, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, wb en wn route.
Bij kruising RA, breed pad, wb en wn route.
Bij kruising LA langs picknicktafel, wn route, het meest rechtse pad van de drie parallel lopende paden met bosrand aan linkerhand inlopen, de wb route wordt verlaten, het pad met verderop kn1 volg 50 door de rand van het open gebied ca. 700m volgen tot bosrand aan rechterhand, zijpaden negeren.
8.
Bij deze bosrand RD richting metalen afsluitboom, pad aan rechterhand negeren, kn50 volg 51.
Voorbij de metalen afsluitboom, bij T-splitsing RA, wn route, het pad met flauwe bocht naar links volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising LA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route, let op drukke weg!!
Voor bocht naar links van de doorgaande weg RA, “Bosweg”, kn51 volg 78, de weg ca. 100m volgen tot onverhard pad aan linkerhand met straatnaam bordje “Huysvendreef”.
Bij dit pad LA, onverhard pad, “Huysvendreef”, de wn route wordt verlaten, iets verder gaat het pad langs de achterzijde van woningen en buigt vervolgens naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, iets verder RD, pad “Langrepelpad” aan rechterhand negeren.
Bij ruime 4-sprong LA, “Rullen nrs 1 t/m 13 oneven”, iets verder de weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smalle zijwegen voor en achter de poel aan linkerhand negeren, wn route, verderop gaat de weg “Rullen” over in “Laar”.
9.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, kn89 volg 45, vervolgens na ca. 45m LA, “39-41-43-45”, wn route, in bocht naar rechts gaat de verharde weg over in een onverhard pad, ruim voor een woning buigt het pad naar links, “Weindelenbeemd”, wn route.
Bij Y-splitsing LA, pad met perceel populieren aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Broek”, kn45 volg 49, de weg volgen tot kruising met beekje voor een witte woning.
# Bij het beekje gaat de wandeltocht door het Nuenens Broek, dit deel kan drassig zijn, als alternatief bij het beekje RD, de weg verder volgen tot 4-sprong. Bij deze 4-sprong RA, “Houtrijtdreef”, onverhard pad met BL bordje “Nuenens Broek”. Na ca. 240m, t.h.v. bosrand aan linkerhand LA. Ga verder bij punt 10. voorlaatste regel, Iets voor bocht naar rechts…….
10.
Voor het beekje RA, “Gegraven Loop”, gras-/onderhoudspad met houten afsluitboom en BL bordje “Nuenens Broek”, wn route, verderop voor grasland buigt het pad naar links en gaat een betonnen brugje over, ca. 100m voorbij het brugje buigt het pad naar links weg van de waterloop, wn route.
Ca. 150m voorbij deze bocht, iets voor flauwe bocht naar rechts RA, wn route, verderop voor een grasrijke open plek aan rechterhand met bordje “Natuurreservaat” buigt het pad naar links met waterloop aan linkerhand, wn route.
T.h.v. bosrand, bij 3-sprong RA, pad met bosrand aan rechterhand, wn route, het pad buigt naar rechts.
Iets voor bocht naar rechts, voor bordje “Rustgebied” LA, smal pad met afrastering aan linkerhand, wn route, verderop volgt het pad een waterloop aan rechterhand, voor een landbouwperceel buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot verharde weg, zijpaden negeren.
11.
Bij de verharde weg RD, verharde weg, “Paaihurken”, weg aan rechterhand negeren, kn49 volg 48, vervolgens in bocht naar links van de weg rechts aanhouden, “Paaihurken”, grindpad met kombord “Nuenen”, wn route.
Voor woonboerderij RD, pad “Maaskantpad” aan rechterhand negeren, wn route, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna voorbij bocht naar rechts van de weg LA, doodlopende smalle weg inlopen met plantsoen aan rechterhand.
Voorbij het plantsoen, bij 3-sprong LA, “Broek”, breed grindpad, wn route, verderop t.h.v. witte woonboerderij nr.4 gaat het grindpad over in een verharde weg.
Ca. 60m voorbij de woonboerderij RA, onverhard pad, “Krom Dreef”, wn route.
Ruim voor metalen poort LA, “Lissepad”, smal pad met omheining aan rechterhand, wn route, verderop voor een beekje buigt het pad aan rechts.
Voorbij brugje, bij ruime 4-sprong RD, kn48 volg 36, het pad volgen tot pad aan linkerhand voorbij een biologische groentetuin met poelen.
12.
Bij dit pad LA, wn route, verderop t.h.v. begraafplaats gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij kruising RD, onverhard pad, “Broekeindsedreef”, wn route.
Voor woning, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij T-splitsing RA, het fietspad langs de weg volgen, wn route, vervolgens na ca. 30m LA de weg oversteken en het gras-pad aan overzijde van de weg inlopen, direct daarna bij splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten.
Bij splitsing rechts aanhouden, het gras-pad volgen tot splitsing.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, gras-pad met iets verder aan beide zijde van het pad berken en voorbij de berken een brugje.
Voorbij het brugje, bij 3-sprong LA, gras-pad.
Bij T-splitsing LA het brugje over, het verhard voetpad buigt naar rechts, vervolgens bij 3-sprong RA het volgende brugje over.
Aan einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, verharde weg.
Na ca. 120m LA, “Jan van Schijnveltlaan”, de weg volgen tot het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
wg route = wit/groene, wr route = wit/rode en wb = wit/blauwe routemarkeringen van gemeente Helmond wandelroutes met gekleurde driehoek voor de richting.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein aan Jan van Schijnveltlaan bij het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 3, 5671 CK te Nuenen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kleine parkeerterrein aan de Jan van Schijnveltlaan of op het grotere parkeerterrein aan Jonckheer Hugo van Berckellaan.

Openbaar vervoer

Bushalte Lindeboom, Nuenen. Aanlooproute naar startpunt: Ga in zuidoostelijke riching op Berg naar Weverstraat. Bij 4-sprong LA naar de Beekstraat. Bij 5-sprong LA naar de Papenvoort. Na ca. 120m LA naar de Jan van Schijnveltlaan, na ca. 60m is aan rechterhand het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Molen de Roosdonck Adrie: Molen de Roosdonck
Van Goghkerkje Adrie: Van Goghkerkje
Gemeentehuis Adrie: Gemeentehuis
’t Weefhuis Adrie: ’t Weefhuis
Een ven in de Papenvoortse heide Adrie: Een ven in de Papenvoortse heide
Het Wasven Adrie: Het Wasven
Open gebied met Kamerven Adrie: Open gebied met Kamerven
Het Nuenens Broek. Adrie: Het Nuenens Broek.
Het Nuenens Broek. Adrie: Het Nuenens Broek.
Weer richting Nuenen Adrie: Weer richting Nuenen
Bijenhotel bij zonsopkomst Adrie: Bijenhotel bij zonsopkomst
Molen de Roosdonck Adrie: Molen de Roosdonck

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart roosdonck-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats NuenenErvaringen van wandelaars (16)

 1. Adrie 16 juni 2022 om 18:01

  Vandaag 16 juni 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd nieuw in de wandeltocht is het Kromven. Tijdens mijn wandeltocht kwam ik een kudde schapen met herder tegen op Geeneindse Heide, je zou je zo in de tijd van Vincent van Gogh wanen toen dit gebied nog uit heide bestond. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Karin en Coen 8 maart 2021 om 17:06

  Vandaag zondag 07-03-2021 deze mooie route gelopen.
  Veel verschillende gebieden gezien, landerijen, bos, hei en moeras.

  In het Nuense Broek was het vooral opletten waar te lopen, hierdoor niet echt de kans gehad om goed rond te kijken.

  Al met al wederom een heerlijke wandel dag gehad!

  Bedankt Adri

  Reageren
 3. Suzanne 5 februari 2021 om 16:07

  Vandaag Roosdonck tocht gelopen. Super modderig in het Broek. Lekker doorstappen, geen uitschuiver maken.
  Voor ons een heel nieuw gebied. 4 wandeluren gemaakt.

  Reageren
  1. Suzanne 5 februari 2021 om 16:13

   Nog een paar plaatjes
   Prachtig groen mos vanwege de ongekend natte periode.

 4. A&E 27 januari 2021 om 15:22

  Vandaag weer een mooie tocht gelopen. Ondanks het druilige weer genoten van de prachtige omgeving. Afwisselende route. Het Nuenens Broek was wat drassig! Ondanks de waarschuwing in de beschrijving hebben we daar geen spijt van, gewoon een heel mooi stukje.

  Reageren
 5. Adrie 23 maart 2020 om 18:10

  Vandaag 23 maart 2020 de wandelroute gecontroleerd en iets gewijzigd. Aan het einde van de wandeltocht is een pad langs de achterzijde van de molen door een bloemrijk grasland in de wandeltocht opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Willem van Gerwen 3 september 2019 om 18:24

  Mooie wandeling, vooral het deel door het Nuenens Broek waar Gerard van Maasakkers in een van zijn liederen zijn “benkske” heeft staan. De Hooydonkse beek stroomt door het gebied.

  Reageren
 7. Nellie, Cor en Ad 16 januari 2019 om 16:50

  Vandaag deze tocht gewandeld en ondanks grijs weer en een stevige wind toch genoten van de bossen, vele vennen, poeltjes, heide en open stukken. Hoe mooi zal het niet zijn als de hei in bloei staat en het zonnetje schijnt.
  Dank weer hiervoor.

  Reageren
 8. Nienke 24 juni 2018 om 19:04

  Ik heb voor het eerst gewandeld via klikprintenwandel en ben zeer tevreden over de routebeschrijving. Zeer gedetailleerd, het kan bijna niet fout gaan.

  De wandeling zelf is erg afwisselend. Bos, velden, heide en vennen. Weinig last van verkeer. Ik zou de tocht zo nog een keer lopen.

  Reageren
 9. Adrie 1 februari 2018 om 19:10

  Vandaag 1 februari 2018 de wandelroute gecontroleerd. In de Stiphoutsebossen liggen er door de storm van 18 januari op diverse bospercelen veel omgewaaide bomen. Door het uitdunnen van bomen afgelopen najaar op deze percelen heeft de wind grip gekregen op de resterende bomen, met als gevolg dat er alsnog veel omgewaaid zijn. De paden waren goed begaanbaar met uitzondering van een pad, hiervoor is een tijdelijk alternatief in de routebeschrijving opgenomen. Zodra het pad weer begaanbaar is hoor ik dit graag via een reactie, bij voorbaat bedankt!. Het Nuenens Broek was zoals verwacht drassig, in dit deel zijn waterdichte wandelschoenen een noodzaak. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
  1. Adrie 13 juni 2018 om 17:45

   Het tijdelijk alternatief is weer uit de routebeschrijving gehaald. Alle paden zijn weer goed begaanbaar.

 10. Harrie en Nellie 12 december 2016

  11 dec 2016 gewandeld mooie wandeling laatste stuk ivm bomen rooien was slecht begaanbaar

  Reageren
 11. Adrie 28 september 2016

  Op 24 september 2016 de wandelroute gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen in de extra herkenningspunten klopte de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Johanna 16 juni 2015

  Gisteren weer een prachtige route gewandeld vlak bij huis.
  Volop afwisseling tussen natuur en bebouwing. Daar houden wij van. De routebeschrijving is perfect. Bedankt Adrie.

  Reageren
 13. Hans en José van 't Hof 15 maart 2015 om 14:52

  Zaterdag 14 maart deze heel gevarieerde wandeling gelopen.
  We hebben alles gezien, vennen, heide, akkervelden waterloopjes. Er zijn geen lange stukken bij wat het lopen extra fijn maakt. Zowel verhard als onverhard. We hebben er weer van genoten en hebben zelfs tijdens onze picknick op een idyllisch plekje een goudvink gezien een extraatje op deze toch al fijne dag.

  Reageren
 14. Lennard 22 februari 2015

  Vanmiddag gelopen met eerst nog grijs weer, maar later liet het zonnetje zich toch geregeld even zien…

  Ik vond het een leuke en bosrijke route met geregeld afwisseling met vennen en heide. En ondanks dat ik hier ben opgegroeid ontdekte ik toch nog wel wat paadjes waar ik nog nooit was geweest.
  In het Nuenens Broek was het hier en daar zoeken naar nog enigszins beloopbare stukjes, maar met goede wandelschoenen en een broek die vies mag worden was het nog net te doen.

  De beschrijving is duidelijk opgesteld en ook op het lastig te beschrijven stukje had ik geen problemen met het volgen van het traject.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)