Rond de Lithse Ham, Lith te Noord-Brabant

26 km Wandelroute Rond de Lithse Ham, te Lith

Wandeltocht over dijken en door de uiterwaarden van de Maas en de Waal. Het is een rondwandeling voor de liefhebber van riviergebieden met vele prachtige vergezichten. Verder zijn er als bezienswaardigheden o.a het Slot Rossum, sluis Sint Andries, fort Nieuw Sint Andries en het fort de Voorn, ook wel Fort Nassau genoemd te zien. Fort Nieuw Sint Andries is een voormalig militair fort tussen Maas en Waal, het dateert uit 1812 en werd gebouwd ter vervanging van het (oude) Fort Sint-Andries uit 1599. Het fort de Voorn werd in de 16e eeuw (1588) aangelegd, alleen de contouren van de vijfpuntige verdedigingswal herinneren nog aan het fort. 57% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 1-3-2007, laatst bijgewerkt op: 12-10-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterreintje RA verlaten, verharde weg, “Lithsedijk”.
# In het volgende deel gaat de wandeltocht door een smalle strook grasland in de uiterwaarde van de Maas, wie de voorkeur geeft aan de weg over de dijk kan de weg “Lithsedijk” die verderop overgaat in een fietspad ca. 1,7km volgen tot kruising voor kombord “einde bebouwde kom Lith” met kn25 paaltje, ruim voorbij bocht naar links. Ga bij deze kruising verder bij punt 2. 4de regel Bij kruising met “Maasstraat”………….

Voorbij woning nr.27 RA, verhard voetpad, kn48 volg 49.
Aan het einde van het voetpad LA richting het veer, verharde weg, kn49 volg 42, iets voor het veer links aanhouden, verhard voetpad.
Voor steiger LA door klaphek het grasland inlopen, het gras-pad door het grasland volgen tot klaphek iets voor houten gebouwtje, er kunnen meerdere paden door het grasland lopen het maakt niet uit welk pad men volgt.
Voorbij het klaphek bij T-splitsing RA, verharde weg aan voet van de dijk.
Iets voorbij het houten gebouwtje RA door klaphek, kn42 volg 43. het grasland weer inlopen met de Maas aan rechterhand, kn42 volg 43, verderop t.h.v. kleine inham passeert men dicht bij elkaar twee draaihekjes, voorbij deze draaihekjes de Maas aan rechterhand verder volgen tot breder perceel grasland voorbij het volgende draaihekje.
2.
Aangekomen bij het bredere grasland, het grasland RD oversteken richting draaihekje aan overzijde, voorbij het draaihekje wordt het grasland weer smaller, het gras-pad door smaller perceel verder volgen tot volgend draaihekje.
Direct na dit draaihekje LA door metalen klaphek, wn route, het grasland oversteken richting rood-wit metalen afsluitboom met daarachter een rij bomen.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens op de dijk, bij 3-sprong RA, kn43 volg 25, het fietspad over de dijk volgen.
Bij kruising met “Maasstraat” RD, kn25 volg 42, het fietspad over de dijk verder volgen.
Iets voor waterplas links van de dijk LA, het smalle pad rechts van het houten hek inlopen met afrastering aan rechterhand, kn42 volg 41, bij de waterplas de waterplas aan rechterhand volgen, aan overzijde van de waterplas passeert men een klein brugje.
# De waterplas is een wiel met de naam Soldatenwiel en ontstaan na een dijkdoorbraak. Volgens een legende zijn er Franse soldaten uit de tijd van Napoleon in het wiel verdronken.
3.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, kn41 volg 24.
Op de dijk, bij T-splitsing RA, “Kesselsedijk 1”, kn24 volg 90.
Voor bungalowpark LA, kn90 volg 40, direct daarna eveneens LA, verhard voetpad, kn40 volg 6, iets verder buigt het pad naar rechts met een metalen poort, het pad verder volgen tot T-splitsing voorbij een klein parkeerterreintje met voor het parkeerterreintje een metalen poort.
Voorbij deze poort, bij T-splitsing LA, iets verder bij 3-sprong links aanhouden.
Op de dijk bij 4-sprong RD, “Achterstraat”, kn21 volg 22.
Iets voorbij woning nr. 20 RA, smal grindpad met dorpel, “Kerkpad”, kn22 volg 12, verderop passeert men een kleine oude begraafplaats, voorbij deze begraafplaats doorlopen tot 3-sprong bij verharde weg.
Bij deze 3-sprong RA richting de dijk kn12 volg 11, op de dijk, bij Y-splitsing links aanhouden. “Kesselsedijk”, kn11 volg 10
Voorbij woning nr.28 RA, verhard voetpad, kn10 volg 6.
Voor breed metalen klaphek LA door smaller metalen klaphek, kn6 volg 2, al struinend door begrazingsgebied lopen met de waterplas de Lithse Ham aan rechterhand tot deze uitmond in de Maas, ruim voor de monding passeert men t.h.v. van een pad aan linkerhand met metalen poort en klaphek kn2 volg 5, bij de monding het begrazingsgebied via een poortje in een metalen poort verlaten.
4.
Direct na verlaten van het begrazingsgebied buigt het pad links, direct daarna RA, via overstap het grasland inlopen met de Maas aan rechterhand, kn5 volg 13, bij volgende overstap de smallere strook inlopen, bij breder grasland met een geul in het grasland schuin naar links lopen en de geul aan rechterhand houden, verderop het grasland via een klaphek verlaten.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA richting veer, verharde weg, de Maas met veer oversteken en aan de overzijde RD.
In flauwe bocht rechts van de weg LA, wit-rode route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, de dijk oplopen, grindpad, vervolgens op de dijk bij Y-splitsing LA, weg over de dijk volgen.
RD, weg aan rechterhand negeren, de dijk verder volgen.
5.
Voorbij flauwe bocht naar rechts RD, dalende wegen aan beide zijde van de dijk negeren, de weg over de dijk verder volgen tot groen stalletje aan linkerhand ca. 100m voor boerderij en wit huis direct na hectometerpaal 035 .
Bij dit stalletje LA, onverhard pad, wit-rode route, na ca. 250m buigt het pad naar rechts met afrastering aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, wit-rode route, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg, de weg volgen tot de plaats Alem.
Bij T-splitsing LA richting kerk, wit-rode route.
Voorbij de kerk RD, “Sint Odradastraat”, het verhard voetpad aan rechterzijde van de weg volgen, wit-rode route, weg aan rechterhand negeren, aan einde van het voetpad, bij kruising RD richting jachthaven, de weg buigt naar links.
6.
In bocht naar rechts van de weg RD, gras-pad met omheining aan rechterhand, wit-rode route.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad, wit-rode route.
# Verderop loopt men een klein stukje over een bedrijfsterrein van een steenfabriek, het is doorgaande voetgangers toegestaan het terrein te betreden. Zou men door werkzaamheden op het terrein er niet door kunnen omkeren het grindpad terug volgen naar T-splitsing bij doorgaande weg. Bij deze T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de weg volgen tot rotonde, alternatieve rood-witte route. Bij de rotonde RA, vervolgens bij de tweede afslag RA richting “Rosssum” inlopen, alternatieve rood-witte route. Na ca. 200m RA, weg over de dijk, alternatieve rood-witte route, de weg over de dijk volgen tot weg “Kerkstaat” aan linkerhand iets voorbij woning nr.70. Bij de weg LA, “Kerkstraat”, de alternatieve rood-witte route wordt verlaten, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren. Bij deze T-splitsing RA richting “Heerewaarden”. Bij kruising LA, “Slotsestoep”, het grindpad volgen tot de dijk. Ga verder bij punt 7. laatste regel.

Bij metalen poort RD door smalle opening rechts van de poort, wit-rode route.
Bij loods aangekomen RD, het pad links van de loods volgen tot metalen poort, bij dit metalen hek kan men het bedrijfsterrein weer verlaten via een smalle opening aan de linkerzijde van de poort.
Na verlaten van het terrein, bij T-splitsing LA, verharde weg, wit-rode route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, men loopt de plaats “Rossum” in, wit-rode route.
Bij kruising RD, “Manhuisstraat”.
7.
# Iets verder gaat men de wandeltocht door een parkje met speeltuintje, het is niet toegestaan met honden door het parkje te lopen. Als alternatief: Bij Y-splitsing LA, de weg volgen tot kruising. Bij deze kruising RA, “Slotsestoep”, het grindpad volgen tot de dijk. Ga verder bij punt 7. laatste regel.

Bij Y-splitsing LA, iets verder RA het parkje inlopen, direct daarna links aanhouden richting het speeltuintje, wit-rode route.
Voor dit speeltuintje RA, het pad loopt in een boog om het speeltuintje heen.
Aan overzijde van het speeltuintje, bij T-splitsing RA het brugje over, aan overzijde bij kruising LA, wit-rode route.
Voorbij draaihekje, bij T-splitsing RA richting de dijk.
Bij kruising RD, direct daarna bij T-splitsing op de dijk RA, het verhard fietspad over de dijk volgen tot 4-sprong met wegwijzer voor fietsers voorbij een horecagelegenheden.
8.
Bij deze 4-sprong RD de dijk verder volgen richting “Heerewaarden”, wit-rode route, verderop voor een verbindingskanaal buigt het fietspad naar rechts, het fietspad verder richting de sluis volgen.
Bij de sluis het fietspad met bocht naar links verder over de sluis volgen, “Johan Liebrecht noodpad”, verharde paden aan rechterhand negeren, wit-rode route.
Iets voorbij de sluis LA, verharde weg, iets verder door metalen klaphek, (gras)pad over kade, verderop buigt het pad naar rechts.
# Voorbij deze bocht kan men via brugje het restant van fort “Nieuw Sint Andries” bezoeken, voor mooi uitzicht over de Waal is de uitkijktoren zeker een bezoek waard. Deze uitkijktoren , een luchtwachttoren is na WOII in1955 gebouwd als uitkijkpost. In 1964 werd de militaire functie van de wachttoren opgeheven.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, verhard fietspad over de dijk, het fietspad over de dijk ca. 2,5km volgen tot kruising t.h.v. betonnen hectometerpaaltje 031 HA031.
# Wil men graag struinen voorbij de “Oude sluis” de dijk afdalen richting de Waal. De Waal aan linkerhand met op enkele plaatsen een overstapje volgen tot bosschages aan de oever van de Waal, voorbij deze bosschages de Waal verder volgen tot bosschages aan rechterhand aan overzijde van een perceel grasland, bij een overstap RA het perceel grasland oversteken richting overstap aan overzijde van het grasland, voorbij deze overstap door de bosschages, men passeert een greppel, voorbij de bosschages het smalle pad volgen tot verharde weg. Bij deze weg LA, verderop voorbij enkele woningen buigt de weg naar rechts. Ga verder bij punt 9 1ste regel.

Bij deze kruising LA de dijk afdalen, na ca. 130m buigt de weg naar links met aan rechterhand straatnaambordje “Molendijk”, vervolgens de smalle weg met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, verderop voorbij enkele woningen buigt de weg naar rechts
9.
Voor de dijk, in bocht naar links van de weg RA via betonnen trap de dijk oversteken, aan de overzijde voor haag rond woning buigt het pad naar links, direct daarna bij 3-sprong RA, verharde weg.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, direct daarna eveneens RD, “Singel”, weg aan rechterhand negeren, men loopt de plaats “Heerewaarden” binnen.
Voorbij woning nr.1, bij 3-sprong links aanhouden, “Noorderhoek”, verderop in flauwe bocht naar rechts gaat de “Noorderhoek” over in “Hogestraat”.
T.h.v. woning nr.6 LA, “Heerewaardensestraat”, de weg buigt naar links, wit-rode route, de weg ca. 450m verder volgen tot weg “Huizendijk” aan linkerhand voor woningen, t.h.v. de begraafplaats kan ook het smalle pad aan voet van de dijk rechts van de weg gevolgd worden.
T.h.v. deze weg RA, gras-pad over de dijk richting metalen poort met klaphek, wit-rode route, voorbij het klaphek het gras-pad over de dijk verder volgen.
10.
Voorbij metalen poort, bij kruising met grindpad RD door de rand van het grasveld richting metalen poort met klaphek aan overzijde, voorbij dit klaphek RD de verharde weg “Voorne” volgen.
T.h.v. inrit woning 7A RA smal onverhard pad inlopen, direct daarna links aanhouden het smalle pad door bosschages volgen, wit-rode route.
Na verlaten van de bosschages, bij T-splitsing RA, smalle klinkerweg, wit-rode route, de weg buigt naar links.
Iets voor overgang naar grindpad RA door klaphek met NM bordje “Maasuiterwaarden” verderop passeert men dicht na elkaar twee klaphekken met tussen deze klaphekken twee kleine kanonnen met na het tweede klaphek hectometerpaal HM013 .
# De graskade die men volgt zijn de contouren van de vijfpuntige verdedigingswal van het fort de Voorn.
Ca. 60m voorbij het klaphek met de hectometerpaal RA de dijk afdalen richting de dubbele klaphek aan voet van de dijk, voorbij deze klaphekken het grasland inlopen richting klaphek aan de linkerzijde, via dit klaphek het grasland verlaten en het pad met iets verder een brugje RD volgen tot T-splitsing.
11.
Bij deze T-splitsing RA, grindpad.
RD, pad richting klaphek aan linkerhand negeren, verderop voorbij een klaphek RD langs voorzijde van een schuur het grindpad na een dijkje en een klaphek verder volgen.
Voorbij klaphek de dijk oplopen, op de dijk rechts aanhouden, verharde weg met gemaal aan linkerhand, iets voorbij het gemaal rechts aanhouden, het grindpad met iets verder een klaphek verder door het begrazingsgebied volgen.
Ruim voorbij een bankje RD, pad richting klaphek aan linkerhand negeren.
Bij kruising RA, verharde weg (in de toekomst komt er een brug om beide waterrijke gebieden met elkaar te verbinden) richting veerpont, met het veerpont de Maas oversteken.
Iets voorbij helling RA, smal verhard voetpad, kn49 volg 48.
Bij T-splitsing LA, iets verder is men weer bij het parkeerterreintje, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats bij Het Lithse bakkertje (tevens lunchroom), Lithsedijk 17, 5397 EA te Lith. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kleine parkeerterreintje aan de Lithsedijk of op het Marktplein.

Openbaar vervoer

Bushalte Markt, Lith.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Het plaatsje Rossum Adrie: Het plaatsje Rossum
Uitzicht over de uiterwaarde Adrie: Uitzicht over de uiterwaarde
De Sint Andries sluis Adrie: De Sint Andries sluis
De Sint Andries sluis Adrie: De Sint Andries sluis
Verbindingskanaal tussen Maas en de Waal Adrie: Verbindingskanaal tussen Maas en de Waal
Fort Nieuw Sint Andries met in de verte de Sint Andries sluis Adrie: Fort Nieuw Sint Andries met in de verte de Sint Andries sluis
Fort Nieuw Sint Andries Adrie: Fort Nieuw Sint Andries
Fort Nieuw Sint Andries Adrie: Fort Nieuw Sint Andries
Kanon als herinnering aan het fort de Voorn Adrie: Kanon als herinnering aan het fort de Voorn
Het plaatsje Heerewaarden Adrie: Het plaatsje Heerewaarden

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart rond-de-lithse-ham.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Lith, Alem, Rossum en HeerewaardenErvaringen van wandelaars (37)

 1. Adrie 12 oktober 2022 om 18:49

  Vandaag 12 oktober 2022 samen met mijn broer de wandeltocht gecontroleerd. Op het bedrijfsterrein van de steenoven dat voor doorgaande wandelaars toegankelijk is werd op het pad met een graafmachine gewerkt. Dit kan vaker voorkomen hiervoor een alternatief gemaakt. Bij de Waal gekozen voor een struin langs de oever, het was nu prima te lopen. In de routebeschrijving een korte beschrijving opgenomen als men voor de struin langs de Waal kiest zodat de route na de struin weer vervolgd kan worden. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Roos 17 juli 2022 om 19:57

  prachtige route, het stuk bij “Over de Maas”, tussen Voorne en de pont naar Lith, vond ik het mooiste stuk. Ik ben gestart in Rossum en dat beviel erg goed. Uiterwaarden stonden (gezien het jaargetijde) logischerwijs droog, maar wel met metershoge brandnetels op veel plekken. Lange broek en lange mouwen aan dus, als je door de uiterwaarden heen wilt lopen i.p.v. over het fietspad. Tarieven veer juli 2022: 2x €1,20 p.p.

  Reageren
 3. Adrie 20 maart 2022 om 18:49

  Vandaag 20 maart 2022 de wandeltocht gewijzigd, het pad door het opengestelde waterrijke gebied “Over de Maas” in de wandeltocht opgenomen zie ook de reactie van Rene op 14 maart 2022. Het gebied oogt nog kaal, dit zal in de loop van de tijd wel veranderen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Rene met de hondenwandelgroep. 14 maart 2022 om 22:44

  Gisteren met een groep hondenliefhebbers deze bijzondere lange wandeling gelopen. We hadden perfect weer, 13 graden, zonnetje en geen regen! ondanks de lange stukken op 2/3 van de wandeling en aan het eind viel er genoeg te ontdekken!
  Wat het laatste stuk betreft (volgens de route vanaf het fietspad Heemstraweg naar het fietspad Maasdijk) kan je ook net voordat je rechtsaf naar de Maasdijk gaat 1 afslag eerder naar rechts.
  Daar ligt een voetpad die nu nog in aanbouw is. Wij hebben dit pad genomen helemaal tot aan het pontje. Halverwege moesten we naar de dijk toe vanwege de inlaat van het gemaal. Daar komt ter zijnentijd een bruggetje overheen.
  Dit is vele malen veiliger dan over de Maasdijk zo vlak langs de kant. Al met al was en is het een prima wandeling zeker voor de hondjes met al dat water!!

  Reageren
  1. Adrie 15 maart 2022 om 07:20

   Rene bedankt voor het melden van het nieuwe pad door het zandwinningsgebied! Het laatste gedeelte over de dijk staat al langer op het programma om te wijzigen. Bij mijn laatste bezoek, in het najaar van 2021 was het gebied nog gesloten.

 5. Harald 15 mei 2021 om 09:28

  Mooie tocht als de meidoorns en weidebloemen bloeien. Tip: loop tegen de klok in. Dan heb je de saaiere stukken waar je over de asfaltdijk loopt na het veer bij Lith en tussen Heerewaarden en de sluis in het eerste deel van de wandeling al gehad. En laat je niet afschrikken door de verbodsbordjes bij de steenfabriek. Er is echt een smalle doorgang in het hek.

  Reageren
 6. Monique 7 maart 2021 om 08:54

  Wat n geweldig imooie wandeling.
  Veel door de uiterwaarden, die gelukkig nu goed begaanbaar waren.
  Op 1 punt moesten we wat improviseren, maar dat mocht de pret niet drukken.
  Zeer zeker de moeite waard.

  Reageren
 7. Hans Jonkers 15 maart 2020 om 12:31

  Onder een stralende zon deze route gelopen op 23 aug 2019. Prachtig door de uiterwaarden gelopen, en wat heel bijzonder is met deze route: je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Zo loopt de route over het terrein van een steenfabriek, waar eigenlijk een bordje ‘verboden toegang’ staat. Maar bij nader inzien mag je er toch doorheen en hebben ze een opening gelaten voor wandelaars.
  De terugweg naar Lith was nogal met veel asfalt, maar omdat het de laatste kilometers zijn met de Maas aan de rechterhand en mooi zicht op het dorp is het toch heel mooi. De PDF is geheel kloppend, handig om de GPX op de telefoon erbij te hebben of af en toe te controleren of je nog goed zit. Maar de kaart alleen is al voldoende om m te kunnen wandelen. Aanrader!!

  Reageren
 8. Adrie 7 juni 2015

  7-6-2015 de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Het voorstel van Rene, zie voetnootje 1-4-2014 is niet in de route beschrijving opgenomen, door recent gehooid weiland was er helemaal geen visserspaadje herkenbaar naar de oever van de Maas. Voor degene die graag meer struinen, er zijn langs de route op meerdere plaatsen mogelijkheden om gedeeltes door de uiterwaarden te lopen. Op diverse plaatsen kan men in de uiterwaarde komen door een overstap of via een klaphek. Wat betreft de vraag van Bart en Petra, zie voetnootje 19-2-2015, het lettertype is inmiddels iets vergroot. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Bart en Petra 19 februari 2015

  Vandaag deze mooie wandeling gelopen met koude wind maar heerlijk zonnetje en weer veel nieuwe en prachtige omgevingsnatuur ontdekt !
  Vraag: is het mogelijke het lettertype bij printen iets groter te krijgen ?

  Reageren
 10. Rene en Soca (hond) 1 april 2014

  Gisteren bij warm en mooi weer deze wandeling gelopen. Wie van dijken en vergezichten houdt is dit een aanrader!
  Voor de hond zijn de uiterwaarden perfect! Geen stier te zien op het land, die lagen lekker te badderen in het water.
  We hebben de route bij de speeltuin even moeten wijzigen vanwege het verbod op honden.
  Ik heb nog wel een voorstel:
  Op 4-sprong RD verhard fietspad.
  Einde fietspad RA, richting veerpont.
  Wijzigen in:
  Dalend RA richting het visserspaadje. Dan LA op de uiterwaarden RD naar de pont. Door klaphek RA.
  Zo hoeft je niet over het fietspad te lopen naar de pont toe.En het is veel leuker!

  Reageren
  1. Adrie 3 april 2014 om 15:12

   Rene bedankt voor de tip. Ik heb er een notitie van gemaakt. Zodra ik daar weer in de buurt ben neem ik het verbetervoorstel mee, het verbetervoorstel heeft namelijk ook gevolg voor het kaartje en de GPS track. Voor wandelaars met hond heb ik aan het einde van de routebeschrijving een alternatief voor het kleine stukje door het park opgenomen.

 11. Adrie 17 juni 2013

  16 juni 2013 de route gecontroleerd, tevens wat gewijzigd. Er is een stukje struinen door de Maasuiterwaarden in de route opgenomen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Adrie 27 juni 2012

  Rian, bedankt voor je reactie. Wat betreft het betonnen trapje het kan zijn dat het overwoekerd is door gras. Hierover is al eerder een opmerking over geplaatst, zie voetnootje 25-05-2008 van P.P. Stigter. Wat betreft het graspad langs de Heerenwaardensestraat en aan het einde hiervan RA over de dijk direct voor de verharde oprit is onderdeel van het Maarten van Rossumpad. Het kan zijn dat de situatie wat veranderd is, graag hierover een reactie van een volgende wandelaar.

  Reageren
 13. rian 27 juni 2012

  mooie route. paar veranderingen,
  startpunt heet nu Het Lithse bakkertje (tevens lunchroom)
  Wat betreft hectopaaltje 31 staat er wel.
  Bij 4. dijk oversteken via trap, dit is een gewone overgang, dus ook niet eerst LA.
  5. voorbij kerkhof pad RE is niet meer te herkennen als pad. is nl. niet bijgehouden. Toen gelopen op Heerenwaardensestraat tot Voorneschestraat RE richting Voorne. Graspad RA is nu steen en lijkt op een oprit. Paaltje no.20 niet gezien.
  Op veerpont 75 c

  Reageren
 14. karel 14 mei 2012

  Met schitterend weer heb ik deze wandeling gemaakt. Echt een mooie tocht. Twee kanttekeningetjes: de info en routebordjes betr. Fort Sint Andries staan er niet meer,.En onder punt 4 was het hectometerpaaltje mij niet duidelijk. Verder uitstekend beschreven route

  Reageren
  1. Adrie 15 mei 2012 om 13:07

   Het kan zijn dat de hectometerpaal 31 (ook wel kilometerpaal) is gewijzigd of verdwenen. Wil een volgende wandelaar hier op letten. Karel bedankt voor je reactie!

 15. Monique & Rob 7 mei 2011

  Met het mooiste weer van de wereld de route gelopen op 7 mei 2011. Ondanks dat wij op 15 kilometer van deze route wonen, hebben we ons verwonderd, hebben we genoten en voelden we ons op vakantie.
  Bij punt 3: heerlijk gegeten op het terras van eetcafe/bistro De Maas in de Jachthaven van Alem. Vooral de huisgemaakte gehaktbal was erg goed voor hardwerkende wandelaars.

  Reageren
 16. henkensophie 10 april 2011

  Prachtige route met afwisselende landschappen, een mooi stukje Nederland, de route is uitstekend beschreven.

  Reageren
 17. Marina 20 november 2010

  Deze route gelopen op een mooie herfstdag in november. Zeer mooie afwisselende route, prima beschrijving.

  Op 1 moment hebben we even staan twijfelen: onder punt 4 staat nu:
  Na passeren van een boerderij op rechterhand, tweede pad LA.
  Moet volgens ons worden:
  Na het passeren van de boerderij op rechterhand, het tweede V-pad linksaf de dijk af.
  Verder echt prima! Een grappig extra vinden wij het Nationale Dakpannen Museum in Alem (het was helaas op vrijdag gesloten haha).

  Reageren
 18. Lennard 18 september 2010

  Vandaag deze wandeling gelopen met goed wandelweer. Voor mij had deze wandeling twee zijden, n.l. hele mooie uitzichten afgewisseld met industrieterreinen waar men langs of overheen moet. De mooie gedeelten waren in de meerderheid en maakten deze wandeling daarom de moeite waard.

  M.b.t. de routebeschrijving geen op- of aanmerkingen, die is duidelijk.

  Voor actuele dienstregeling (en evt. stremming) van de twee veren waarvan men op de wandeling gebruik moet maken (Lith-Alphen en Alem-Maren Kessel) kan men http://www.maasveren.nl/ raadplegen.

  Reageren
 19. Paul Arts 15 oktober 2009

  Wat een tocht. Fantastisch. Ik heb hem op 14-10-2009 gelopen en met volle teugen genoten.
  Met recht letterlijk en figuurlijk: “Een dijk van een tocht”
  Mijn dank daarvoor. Enige kleine puntjes:
  De 8ste regel van punt 2. Daar RD weglaten. Dit gaf voor mij enige verwarring. RD is ook (Slaper)dijk.
  De 11de regel van punt 3.
  Is niet langs een hek maar door …

  Reageren
 20. w.v.d.burg 9 juni 2009

  03-06-2009 weer eens deze mooie route gewandeld ,bij de start /finisch is nu een lekkere bakker anex lunchroom in het leegstaande pand gekomen.
  Neem de verharde wegen voor lief , de route is prachtig !Er is ook een struinroute van de omgeving zelf , zie de gekleurde blokjes langs de weg.

  Reageren
 21. Karin 17 mei 2009

  Vandaag deze route gelopen. Komend vanuit het noorden in Rossum gestart. Dat kan prima bij de Gouden Molen. liggend aan de dijk (eind 3, begin 4)
  De route loopt door een prachtig rivierenlandschap met mooie buurtschappen/dorpjes. De grote teleurstelling van deze route is echter, dat hij op enkele graspaden na, geheel over verharde fiets- en voetpaden loopt. En als je niet bekend bent in de buurt, weet je niet, waar je kunt struinen.
  Met enkele aanpassingen is deze route een mooie fietsroute.

  Reageren
 22. Marja 20 april 2009

  De route op zondag 19 april 2009 gelopen. Prima route, uitstekend beschreven. We liepen de route met heerlijk weer. Dat maakt het nog mooier. Koffie gedronken op het terras in Heerewaarden, aan het eind van het pad na het kerkhof, voordat we rechtsaf door het klaphek gingen.

  Reageren
 23. Annemiek 12 oktober 2008

  Ik heb samen met mijn zus afgelopen zondag deze prachtige route gewandeld. Helaas wel in de stromende regen, maar dat deed niets af van de mooie omgeving en de enorme variatie. We gaan hem nog eens lopen maar dan met mooi weer.
  Dank je voor het plaatsen van deze tocht! Groetjes Annemiek

  Reageren
 24. Frank... 4 september 2008

  Prachtige tocht, lekker lang maar het verveeld nergens, op plaatsen geweest waar ik nog nooit van had gehoord. Wat een verschil trouwens tussen Maas en Waal. Doen we nog wel eens over!!

  Reageren
 25. Luiken 31 augustus 2008

  Afgelopen vrijdag de route weer eens gelopen. Heel anders zo in de zomer (vorige keer was ’t winter). De routebeschrijving is correct.

  Voor de mensen die (ook) onverhard willen lopen een tip. In punt vier (midden) de volgende aanpassing.

  De dijk blijven volgen tot hectometerpaal 049, hier het asvaltpad L naar beneden volgen en via de overstap de uiterwaard op. Afhankelijk van de omstandigheden neemt u op de uiterwaard het rechter (onderlangs de dijk) of het linker (meer langs het water) pad. Aan het eidne van het eerste stuk over het hek, dwarsdijkje oversteken en aan de andere zoijde weer naar beneden en weer een hek over. Dit deel van de uiterwaard rechts van het water blijven en komt uit op de Molendijk. Ga hier LA.

  De betonnen trap in punt 4 (zie commentaar P.P. Stigter is er WEL, maar is wat overwoekerd door het gras.

  @ André: verwijder de aanduiding Roord-witte route achter de vierde regel bij punt 5. Op het verkeersbord van de (naar rechts lopende

  Reageren
 26. P.P. Stigter 25 mei 2008

  Schitterende route. Wat is dat rivierengebied, met gezellige plaatsjes als Rossum en Alem, toch mooi!
  Beginpunt restaurant ’t Engeltje is niet meer, zo bleek gisteren. Het pand staat momenteel leeg.
  Verder een opmerking bij punt 4, op 2 na laatste regel: Bij de dijk aangekomen troffen wij geen betonnen trap aan. Wij zijn de dijk RD overgestoken, de weg volgend die eerst naar rechts en vervolgens naar links buigt. Aan het eind de doorgaande weg (Singel) overgestoken.

  Reageren
 27. Martin en Mia 22 mei 2008

  Wij hebben vandaag ontzettend genoten van prachtige zonovergoten vergezichten tijdens een geweldig mooie en zeer goed beschreven wandeling. Bravo voor de maker!

  Reageren
 28. André (webmaster) 29 januari 2008

  Vaarschema veerpont
  Vaarperiode : Hele jaar
  Dagen : Dagelijks
  Vaartijden :
  Ma-vr : 6:00 – 24:00 uur
  Za : 8:00 – 24:00 uur
  Zo : 8:00 – 24:00 uur

  Reageren
 29. linda 29 januari 2008

  Ik wil de route binnenkort gaan lopen. Een vraag: wanneer vaart de veerpont?
  Bedankt alvast!!

  Reageren
 30. Luiken 6 januari 2008

  De route stond al wat langer op mijn lijstje vandaag gelopen. Een dijk van een tocht. Goede beschrijving en het weer zat echt mee. Een deel ook onverhard kunnen lopen (als het ware parallel aan de route) door de uiterwaarden. Prachtig.

  Reageren
 31. André (webmaster) 30 december 2007

  Plaatsnaam moet inderdaad Alem zijn. Dit is aangepast in de tekst. Tevens is de aanvulling bij punt 5,2e regel in rood toegevoegd.

  Reageren
 32. Ed 28 november 2007

  Samen met mijn wandevriend vandaag deze route gelopen. Prachtig zo tussen Maas en Waal, die op sommige plaatsen niet meer dan 1 km van elkaar verwijderd zijn.

  De in punt 2 genoemde plaats ALUM moet ALEM zijn. Punt 5 2de regel lezen als: Links aanhouden, “Noorderhoek”, die overgaat in “Hogestraat”.

  Verder niets dan lof voor route en beschrijving.

  Reageren
 33. Chantal 29 mei 2007

  Samen met een vriendin heb ik deze mooie wandeling gemaakt, vooral het graspad na Heerewaarden is prachtig!
  We zijn even de fout ingegaan bij het straatje Voorne maar dat kan ook aan ons liggen! De moeite waard!

  Reageren
 34. Helma 22 mei 2007

  rood witte route is law maarten van rossum pad. het loopt een heel eind met je route mee. gr helma

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)