Reeuwijkse Plassen-route, Gouda te Zuid-Holland

17 km Wandelroute Reeuwijkse Plassen-route, te Gouda

Wandeltocht door het Goudse Hout en langs de Reeuwijkse Plassen. Met uitzondering van de noordelijkste plas zijn de plassen bij Reeuwijk en Sluipwijk ontstaan door het afgraven en uitbaggeren van veen. De noordelijkste plas (Broekvelden-Vettenbroek) is echter ontstaan als gevolg van de zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A 12 en de bouw van de wijk Bloemendaal te Gouda in de jaren zestig. Deze plas is hier en daar 30 meter diep. Dit in tegenstelling tot de aangrenzende plassen die slechts een diepte hebben van gemiddeld 5 meter. Bij strenge vorst is dit diepteverschil duidelijk waarneembaar.
De dertien plassen worden van elkaar gescheiden door smalle stroken land die hebben gediend voor de afvoer van turf. Tegenwoordig zijn een aantal van deze stroken voorzien van een asfaltlaag en dienen als wandel- en fietspad. Sluipwijk is een oud lintdorp dat nog dateert van voor de turfwinning. Belangrijke afnemers van turf waren de bierbrouwerijen, pijpenbakkerijen en andere industrieën te Gouda.
De Reeuwijkse Plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm die teruggaat op de vroeger verkaveling van de weilanden. De boerderijen stonden op de kop van de kavels aan de weg door Sluipwijk. De bebouwing in Sluipwijk bestaat nu voor een groot deel uit villa's en bungalows van recente datum. In de plassen liggen hier en daar nog kleine eilanden en geïsoleerde stroken land. Dit zijn restanten van wegen of legakkers (stroken land waar het veen te drogen werd gelegd)
Langs wegen en sloten in dit gebied staan veel oude, vaak kromme knotwilgen en in mindere mate knotessen. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het schilderachtige beeld dat de Reeuwijkse Plassen bieden.
De boeren hebben in vroegere jaren deze wilgen hier geplant om van de jonge en taaie takken - de z.g. wilgentenen - onder andere manden te vlechten. Ook werden deze takken gebruikt als bindmateriaal en voor het maken van beschoeiingen. Bovendien houden de wilgenwortels de veengrond vast zodat de slappe oevers van sloten en wegbermen minder snel afkalven.
Daarnaast zorgen knotwilgen voor schaduw in de sloot waardoor de plantengroei wordt afgeremd. De sloten groeien dan niet zo snel dicht en vergen minder onderhoud. Tegenwoordig hebben de knotwilgen hun economisch nut grotendeels verloren. Toch probeert men deze bomen op traditionele wijze te onderhouden omdat ze een cultuur-historische waarde hebben. En belangrijk zijn voor flora en fauna.

Vanuit het station is de wandeltocht 17,3 kilometer en met de auto vanuit een van de twee parkeerplaatsen is de wandeltocht 16,4 kilometer. Vanuit het startpunt parkeerterrein Reeuwijkse Hout is de wandeltocht bij punt 30 in te korten tot 14,9 kilometer door voorbij de witte ophaalbrug RA te gaan en de routebeschrijving verder volgen bij punt 9 men loopt dan de oorspronkelijke wandeltocht.
Start men op het parkeerterrein Reeuwijkse Hout en men gaat met een hond op pad voor de plas ter hoogte van het het paviljoen zijn honden niet toegestaan volg de aanlooproute deze komt uit op het gedeelte voor de plas waar honden wel zijn toegestaan.

Opgesteld op: 27-12-2007, laatst bijgewerkt op: 28-12-2022

Routebeschrijving

 1.  Vanuit het station naar het parkeerterrein bij het Goudse Hout.
 2. Na verlaten van het station via de trappen, bij T-splitsing LA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot bocht naar links.
 3. In deze bocht RA de doorgaande weg oversteken, aan overzijde bij T-splitsing LA, de weg volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een parkeerterrein. Bij deze T-splitsing RA het parkeerterrein oplopen
 4. Het parkeerterrein bij het Goudse Hout.
  # De paden die men volgt door het Goudse Hout zijn grindpaden of verharde fietspaden overige (gras)paden worden niet vermeld.
 5. Op het parkeerterrein naar het grindpad aan rechter achterzijde voorbij het informatiepaneel lopen, dit grindpad inlopen, voorbij een brugje buigt het grindpad naar links. Voorbij deze bocht RD, brugje aan rechterhand negeren.
 6. Bij kruising met verhard fietspad RD, iets verder een brugje over. Iets voorbij 2de brugje RD, brugje aan rechterhand negeren.
 7. Bij 3-sprong rechts aanhouden, voorbij een brugje buigt het pad naar links.
 1.  Vanuit het station naar het parkeerterrein bij het Goudse Hout.
 2. Na verlaten van het station via de trappen, bij T-splitsing LA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot bocht naar links.
 3. In deze bocht RA de doorgaande weg oversteken, aan overzijde bij T-splitsing LA, de weg volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een parkeerterrein. Bij deze T-splitsing RA het parkeerterrein oplopen
 4. Het parkeerterrein bij het Goudse Hout.
  # De paden die men volgt door het Goudse Hout zijn grindpaden of verharde fietspaden overige (gras)paden worden niet vermeld.
 5. Op het parkeerterrein naar het grindpad aan rechter achterzijde voorbij het informatiepaneel lopen, dit grindpad inlopen, voorbij een brugje buigt het grindpad naar links. Voorbij deze bocht RD, brugje aan rechterhand negeren.
 6. Bij kruising met verhard fietspad RD, iets verder een brugje over. Iets voorbij 2de brugje RD, brugje aan rechterhand negeren.
 7. Bij 3-sprong rechts aanhouden, voorbij een brugje buigt het pad naar links.
 8. Iets voorbij 2de bocht naar links, bij T-splitsing RA het brugje over richting witte ophaalbrug.
 9. Voor de ophaalbrug, bij kruising LA,  de weg Platteweg ca. 1,2km volgen tot weg met iets verder een rotonde aan linkerhand richting het centrum.
 10. Bij deze weg RD, de weg richting het centrum negeren, iets verder bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg over brug, voorbij de brug buigt het fietspad weg van de doorgaande weg en gaat voorbij bocht naar links een brugje over en buigt vervolgens naar rechts.
 11. Voorbij deze bocht RD fietspad Burg. Lucasselaan richting Reeuwijk, fietspad aan linkerhand negeren, na ca. 120m het grindpad rechts van het fietspad volgen, verderop een witte ophaalbrug over.
 12. Aan einde van het fietspad RA het smalle verharde voetpad met waterloop aan linkerhand links van de weg inlopen, kn14 volg 22.
 13. Voorbij brugje RD, pad aan rechterhand negeren, het smalle pad langs de waterloop verder volgen.
 14. Aan einde van het smalle pad, bij T-splitsing LA, kn22 volg 54, de weg richting Sluipwijk buigt naar rechts met waterloop aan linkerhand.
 15. RD, Ree, witte ophaalbrug aan linkerhand negeren,kn54 volg 16, verderop buigt de weg naar links.
 16. Bij T-splitsing LA de ophaalbrug over, kn16 volg 76, aan overzijde RA, weg Lecksdijk met de waterloop aan rechterhand.
 17. Voorbij flauwe bocht naar links LA, kn76 volg 26, Bosmankade.
 18. Direct na bocht naar rechts LA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing RA, kn26 volg 68, smal verhard pad Zoetendijk, verderop t.h.v. huisnummer 110 buigt het pad naar links en gaat over in Oude Weg, het smalle verharde pad verder volgen tot brugje aan rechterhand ruim voorbij huisnummer 88.
 19. Bij het brugje RA het brugje over, aan overzijde LA het grind-/voetpad inlopen, verderop buigt het grindpad naar rechts.
 20. Voorbij 2de bocht naar rechts LA, kn68 volg 12, voorbij een brugje buigt het pad naar links en gaat iets verder over in een verharde weg, de weg volgen tot T-splitsing.
 21. Bij deze T-splitsing RA. Na ca. 200 meter LA richting Sluipwijk, kn12 volg 48, de weg Treebord buigt verderop achtereenvolgens naar links en dan naar rechts.
 22. Voorbij de bocht naar rechts de weg verder volgen tot 3-sprong met aan rechterhand de weg Wederik.
 23. Bij deze 3-sprong LA, de slingerende weg Treebord verder volgen tot T-splitsing direct na een brug.
 24. Bij deze T-splitsing LA, kn48 het wandelnetwerk wordt niet meer gevolgd, ‘s Gravenbroekseweg.
 25. Iets voorbij de kerk in Sluipwijk RD, weg aan linkerhand negeren.
 26. Bij T-splitsing RA, weg met waterloop aan linkerhand.
 27. Voorbij witte ophaalbrug, bij T-splitsing, kn54 volg 22, weg Ree met waterloop aan rechterhand.
 28. Weg met bocht naar links verder volgen, voetpad aan rechterhand negeren, kn22 volg 58, iets verder voor de parkeervakken RA richting vissteiger/strand, voor paneel Elfhoeven LA grindpad met de plas aan rechterhand.
 29. Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, verderop witte ophaalbrug over.
 30. Voorbij de 2de witte ophaalbrug, bij kruising RD, kn58 volg 55, iets verder het grindpad links van de weg inlopen, verderop een brugje over.
 31. Voorbij het brugje RD, grindpad aan linkerhand negeren, het grindpad buigt naar links en gaat een brugje over.
 32. Iets voorbij het brugje, bij 3-sprong RA het brugje over, de wn route wordt verlaten.
 33. Voorbij 5de brugje, bij kruising met verhard fietspad RD het brugje over. Ruim voorbij 2de brugje RD het brugje iets verder over, grindpad aan rechterhand negeren, voorbij het brugje buigt het grindpad naar links.
 34. RD, grindpad met brugje aan linkerhand negeren, het grindpad verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad met aan rechterhand parallel aan het fietspad een grindpad.
 35. Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad.
 36. RD richting Haasdrecht, fietspad aan linkerhand negeren, het fietspad buigt naar rechts.
 37. Bij 3-sprong RA, het fietspad buigt naar links, het fietspad verder volgen tot een brugje aan linkerhand.
 38. Bij dit brugje LA het brugje over, voorbij het 2de brugje is aan rechterhand het parkeerterrein.
 39. Terug naar het station.
 40. Op het parkeerterrein RA, iets na verlaten van het parkeerterrein LA.
 41. Voor bocht naar links van de weg RA de doorgaande weg oversteken, aan overzijde bij T-splitsing LA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot de trappen naar de perrons van het station aan rechterhand.
Aanlooproute vanuit parkeerterrein bij het Reeuwijkse Hout: Vanuit het parkeerterrein richting het meest rechtse gebouw het clubgebouw van Wind Surf Club Reeuwijk voor de plas lopen. Vervolgens naar de smalle parkeerstrook voor het gebouw lopen en voor de parkeerstrook RA, iets verder het grindpad met bocht naar links verder volgen, verderop een brugje over en doorlopen tot T-splitsing bij verhard voetpad voor de plas. Op deze T-splitsing RA, iets verder gaat het verhard voetpad over in een grindpad, vervolgens 1ste pad RA kn68 volg 12, punt 20 van de routebeschrijving.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Oranje/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

NS station Gouda Goverwelle, Willemsplein 1, 2807 PA te Gouda. Plan Route

Met de auto

Parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout, Reeuwijksehoutwal, 2811 NW Reeuwijk.
Aanlooproute: Vanuit het parkeerterrein richting het meest rechtse gebouw, het clubgebouw van Wind Surf Club Reeuwijk voor de plas lopen. Vervolgens naar de smalle parkeerstrook voor het gebouw lopen en voor de parkeerstrook RA. Iets verder het grindpad met bocht naar links verder volgen, verderop een brugje over en doorlopen tot T-splitsing bij verhard voetpad voor de plas. Op deze T-splitsing RA, iets verder gaat het verhard voetpad over in een grindpad, vervolgens 1ste pad RA, kn68 volg 12, punt 20 van de routebeschrijving.
Parkeerplaats bij het Goudse Hout, Achterwillenseweg 2805 KB Gouda.

Openbaar vervoer

NS station Gouda Goverwelle

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Een van de vele ophaalbrugjes Een van de vele ophaalbrugjes
Kerk in Sluipwijk Kerk in Sluipwijk
Doorkijk naar de Ravensberg Doorkijk naar de Ravensberg
Reiger, een vele geziene gast in dit gebied Reiger, een vele geziene gast in dit gebied
Een van de wegen door het plassengebied Een van de wegen door het plassengebied
De fundamenten van een verdwenen stoomgemaal nu met een vogelkijkwand De fundamenten van een verdwenen stoomgemaal nu met een vogelkijkwand
Smal pad met knotwilgen Smal pad met knotwilgen
Pad langs de Broekvelden Pad langs de Broekvelden
Waterloop door Goudse Hout Waterloop door Goudse Hout
Waterplas in het Goudse Hout Waterplas in het Goudse Hout

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart reeuwijkse-plassen-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant 't Vaantje

Korssendijk 32
2811 HK Reeuwijk
Bezoek website

Restaurant Paviljoen Reeuwijkse Hout

Reeuwijksehoutwal 4
2811 NW Reeuwijk
Bezoek website

Loetje Reeuwijk

Burgemeester Lucasselaan 1
2811 JN Reeuwijk
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (1)

 1. Adrie 28 december 2022 om 10:45

  Weer terug geplaatst op de site. Omdat de camping het oorspronkelijke startpunt niet meer bestaat en de wandeltocht niet meer onderhouden werd door de routemaker is de wandeltocht verwijderd geweest van de site. Eergisteren 26 december 2022, op een in het begin bewolkte tweede kerstdag met later het zonnetje erbij de wandeltocht gecontroleerd, bijgewerkt en weer op de site gezet, de oude reacties zijn hiermee verloren gegaan. Het startpunt is verplaatst naar NS station Gouda Goverwelle. In de routebeschrijving wordt ook verwezen naar twee parkeerterreinen die ook als startpunt kunnen dienen. Vanuit de parkeerterrein bij het Reeuwijkse Hout heeft men de beste mogelijkheden om de wandeltocht in te korten door bijvoorbeeld de kleine lus door het Goudse Hout achterwege te laten loopt men de oorspronkelijk wandeltocht met het minder leuke deel door de rand van de bebouwde kom aan het begin. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)