Pyramide van Austerlitz en Slot Zeist, Maarn te Utrecht

23 km Wandelroute Pyramide van Austerlitz en Slot Zeist, te Maarn

Wandeltocht door de Koeheuvels, landgoed Den Treek-Henschoten met de Pyramide van Austerlitz, landgoed Austerlitz, landgoed Bornia en Heidestein, het Zeisterbos, door landgoed Hoog Beek en Royen, langs Slot Zeist en door Schoonoord. Het landgoed Den Treek-Henschoten is in gezamenlijk bezit van ruim 600 nazaten van Willem Hendrik de Beaufort. Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Het landgoed is een bosbouwlandgoed en bestaat uit uitgestrekte bossen met veel voorkomende boomsoorten zoals de grove den, douglas, lariks, inlandse eik en Amerikaanse eik. Op het landgoed staat de Pyramide van Austerlitz. Deze piramide, oorspronkelijk van heideplaggen met een houten obelisk, werd in 1804 in 27 dagen gebouwd door de Franse en Nederlandse troepen onder bevel van de generaal Marmont. De troepen waren op de toenmalige heide gelegerd om zich gereed maakten voor een nooit uitgevoerde invasie door Napoleon in Engeland. Aanvankelijk heette de piramide de Marmontberg maar na de overwinning van Napoleon bij Austerlitz (in Tsjechië) in 1805 besloot zijn broer Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot de huidige naam Pyramide van Austerlitz.. Landgoed Bornia en Heidestein vormen samen een aaneengesloten natuurgebied van 637 hectare. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers. In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen dat het oorspronkelijk bosgebied veranderde in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Nadat in de tweede helft van de negentiende eeuw de schaapskuddes verdwenen waren werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. In een deel van Heidestein en Bornia zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven, de wandeltocht gaat onder anderen door dit deel. Het gebied wordt begraasd door schapen vanuit de schaapskooi Heidestein, een oude potstal uit 1884. Slot Zeist was ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits. In 1677 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist en een vervallen middeleeuwse kasteel van de Staten van Utrecht en werd daarom Heer van Zeist. Later is het diverse keren verkocht. In 1924 werd de gemeente Zeist eigenaar van het slot. Rondom het Slot Zeist liggen diverse landgoedgoederen zoals landgoed Hoog Beek en Royen, landgoed Blikkenburg, landgoed Wulperhorst en Landgoed Schoonoord. Veel van deze landgoederen zijn aangelegd in Engelse Landschapsstijl met slingerende wandelpaden en waterpartijen. Bezocht wordt het landgoed Hoog Beek en Royen met een opvallende folly Het baken Zeist aan Zee. 83% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 28-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station bij de lift verlaten, vanuit de zijde van perron 1 naar het centrum van het dorp lopen, de weg volgen tot T-splitsing voor pleintje “Smal plein”.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder RA, “Schoollaan”, verderop buigt de weg naar links.
Bij T-splitsing RA, iets verder bij 3-sprong LA, “Sportlaan”.
Bij T-splitsing LA, de weg volgen tot stuifzandgebied aan rechterhand voorbij woning nr.42 links van de weg, zijweg negeren.
Voor het stuifzandgebied RA, het onverharde pad door de bosrand parallel aan het stuifzandgebied met het stuifzandgebied aan linkerhand volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, het pad met nog steeds het stuifzandgebied aan linkerhand volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een pad richting verharde weg met daarachter woningen.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen met iets verder een picknicktafel aan rechterhand, het pad door het open met heide begroeid gebied volgen tot 5-sprong voorbij een flinke den met twee stammen iets voor de bosrand.
2.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen met aan rechterhand een flinke berk.
Voor bosrand, bij kruising met wit-rood LAW routepaaltje LA, het pad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, smalle zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, onverhard pad met iets verder een bordje “Opengesteld”, iets voorbij het bordje gaat het pad door een grasveldje.
Voorbij het grasveldje en aan linkerhand een bankje RA.
T.h.v. bankje LA het laantje inlopen.
Aan einde van het laantje, bij T-splitsing RA, het pad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden.
Bij 4-sprong (smal pad over de heuvel is meegeteld) LA langs de houten afsluitboom naar de verharde weg lopen, op de weg bij T-splitsing LA.
Iets verder bij kruising RD de weg “Poortse Bos” oversteken, aan overzijde RA de doorgaande weg “Amersfoortseweg” N227 oversteken, aan overzijde bij T-splitsing RA, “de Hoogt”, iets verder buigt de weg naar links.
3.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, pad met witte afsluitboom “Den Treek – Henschoten” aan linkerhand negeren, de weg ca. 170m verder volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, onverhard pad, verderop buigt het pad iets voor een woning naar links.
Bij T-splitsing RA, vervolgens t.h.v. de woning LA.
Bij 4-sprong LA, richting landhuis in de verte, vervolgens voor grasveld het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad met bankje aan linkerhand negeren, pad met het grasveld aan linkerhand.
Na ca. 150m, iets voor smal bosperceel aan linkerhand RA, smal pad door het bos.
Bij T-splitsing LA, direct daarna het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 80m, bij kruising met breed pad RD, ruiterroute, iets verder buigt het pad naar rechts.
Voorbij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, de ruiterroute verder volgen tot bocht naar rechts van de ruiterroute.
4.
In deze bocht LA, iets verder RD, ATB pad aan rechterhand negeren, het pad is tevens een ATB route.
Bij T-splitsing RA, het brede half verharde pad volgen tot kruising met aan linkerhand pad naar een woning, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD.
Na ca. 100m bij kruising LA, smal pad.
Bij kruising RA, het smalle pad door de rand van de open strook volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, iets verder voorbij de wit metalen afsluitboom RD, pad aan linkerhand negeren, het pad door de rand van de open strook volgen tot T-splitsing voor Gasuniepaal A510, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder bij 4-sprong links aanhouden.
Iets voorbij open plek, bij kruising RA, het pad ca. 200m volgen tot pad aan linkerhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, het pad volgen tot kruising met aan linkerhand pad met tussen de bomen door zicht op Pyramide van Austerlitz, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, doorlopen tot T-splitsing voor haag rond de Pyramide.
#De Pyramide van Austerlitz, oorspronkelijk van heideplaggen met een houten obelisk, werd in 1804 in 27 dagen gebouwd door de Franse en Nederlandse troepen onder bevel van de generaal Marmont.
5.
Bij deze T-splitsing LA, het pad rond de Pyramide volgen tot een pad aan linkerhand met twee zwarte paaltjes met een rode en witte geschilderde ring iets voor een bankje en aan rechterhand zicht op de trap naar de top van de Pyramide, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, pad met rij beuken aan rechterhand en als men een stukje het pad gevolgd heeft en omkijkt is in het verlengde van het pad de trap van de Pyramide te zien, het pad volgen tot ingang naar een parkeerterrein aan linkerhand.
Voorbij deze ingang links aanhouden, naar de uitgang met wit metalen afsluitboom links van het bezoekerscentrum lopen.
Voorbij de afsluitboom LA, het grind-/fietspad buigt naar rechts, iets verder de doorgaande weg oversteken en aan overzijde weg RA, het fietspad volgen richting “Austerlitz”.
Na ca. 70m LA, onverhard pad met wit metalen afsluitboom en bordje “Den Treek-Henschoten”.
Bij kruising met ruiterpad RD, het pad verder volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising RD, het smallere pad buigt iets verder met flauwe bocht naar rechts.
6.
Bij kruising met breed pad RD.
Bij kruising met ruiterpad RD, het pad verder volgen tot kruising met grind-/fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, grind-/fietspad.
Aan het einde van het pad, bij kruising met verharde weg RD, het smalle pad rechts van het fietspad inlopen, het pad loopt aan linkerhand parallel aan het fietspad.
Iets voor het einde van het onverharde pad, bij kruising LA, direct daarna bij kruising met het fietspad RD, het pad door de bosrand langs achterzijde van woningen volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een pad naar verharde weg, smalle zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RA de weg “Oude Postweg” oversteken, aan overzijde voor bankje bij T-splitsing LA, onverhard pad door de bosrand parallel aan de weg met de weg aan linkerhand.
Na ca. 70m RA, het pad met bordje “Boswachterij Austerlitz” volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, iets verder bij 5-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen.
7.
Bij kruising met breed pad RA, het pad ca. 140m volgen tot kruising met aan linkerhand een brede beukenlaan, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, de brede beukenlaan met bordje “Welkom bij Utrechts Landschap” volgen tot kruising met een grindpad met iets voor de kruising op enige afstand aan rechterhand een zanderige stuifduin.
Bij deze kruising RA, het grindpad buigt naar links, blauwe (UL routepaaltjes met geelgroen bordje met daarop een blauwe balk) route.
Bij kruising RD trapje over en door klaphek, breed pad door begrazingsgebied, verderop buigt het pad naar links, vervolgens het pad verder volgen tot kruising aan de rand van open gebied ruim voorbij een trapje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, pad met iets verder een ven aan linkerhand, zijpaden richting de heuvel voor het ven aan linkerhand negeren, rode (UL routepaaltjes met geelgroen bordje met daarop een rode balk) route, het pad met heuvel en iets verder een ven aan linkerhand volgen tot 3-sprong voor een solitaire den voorbij de lange zijde van het ven.
8.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, het ven nog een klein stukje volgen, rode route, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, rode route, het pad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een heuvel.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, rode route.
Iets voorbij bosrand, bij kruising RD, rode route, het pad volgen tot men het begrazingsgebied bij een trapje en klaphek verlaat.
Iets na verlaten van het begrazingsgebied  RA, pad met houten afrastering en iets verder een schaapskooi aan rechterhand, rode route, t.h.v. de schaapskooi aan rechterhand bij 3-sprong rechts aanhouden, rode route, het pad buigt iets verder naar links.
# Schaapskooi Heidestein is een oude potstal uit 1884. De schaapskooi is ingericht als informatiecentrum van Utrechts Landschap. Op het open veld rond de schaapskooi lopen Drentse heideschapen.
Bij kruising RA, breder pad, rode route, verderop voor een houten poort buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 6-sprong bij een verhard fietspad.
Bij deze 6-sprong het rechter pad met bankje aan overzijde van het fietspad inlopen.
Voor bosrand bij kruising LA (de smalle paden bij het bankje aan rechterhand richting heuveltop zijn niet meegeteld), iets verder bij kruising RD, pad door het bos.
9.
Bij kruising met ruiterpad en smal pad RD, het pad met UL bordje volgen tot splitsing met aan linkerhand een ruiterpad direct na een ATB pad aan rechterhand.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, het pad volgen tot  3-sprong van grindpaden voor een veldje met betonnen duikers met aan linkerhand een grindpad met UL boordje richting een woning en aan rechterhand een heuveltje (hoop zand).
Bij deze 3-sprong RA, iets verder buigt het grindpad voor een sportveld naar links, het grindpad verder volgen kruising met aan linkerhand een verharde weg iets voorbij het sportveld.
Bij deze kruising RD, het pad volgen tot 4-sprong voor een open plek, ruiterpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, iets voor het begroeide heuveltje aan linkerhand rechts aanhouden, het smalle pad voorbij het bankje aan rechterhand volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een elektriciteitskastje ruim voorbij het volgende bankje.
10.
Bij deze 5-sprong RD, het pad met het elektriciteitskastje aan rechterhand volgen tot kruising met een smal pad direct na een kruising met een grindpad.
Bij deze kruising LA, smal pad met aan linkerhand het grindpad.
Bij kruising met verharde weg RD, het pad met UL bordje rechts van het fietspad volgen.
Bij kruising RD, het pad met aan beide zijde heuvels (beboste stuifduinen) volgen tot splitsing voorbij een UL routepaaltje en aan rechterhand een heuvel.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, pad met de heuvel aan rechterhand, het pad dat verderop achtereenvolgens met een flauwe bocht naar links en naar rechts buigt volgen tot 3-sprong voor een geul en aan rechterhand een bankje.
Bij deze 3-sprong RA met aan rechterhand het bankje, vervolgens iets voorbij de geul bij kruising LA, pad met op enige afstand de geul aan linkerhand, verderop buigt het pad weer terug naar de geul.
Weer bij de geul LA het brugje over, aan overzijde RA, smal pad pal naast de geul met de geul aan rechterhand. Bij kruising met aan rechterhand een oversteek plaats RD, het smalle pad pal naast de geul verder volgen tot kruising met verharde weg voorbij een parkeerterrein aan linkerhand.
11.
Bij deze kruising RD, het pad pal naast de geul inlopen, direct daarna bij kruising RA het brugje over, aan overzijde bij kruising LA, het pad buigt iets weg van de geul en gaat vervolgens met ruime bocht naar links terug naar de geul.
Voorbij smal brugje, bij 4-sprong RA, vervolgens iets voorbij de vijver aan rechterhand het 2de pad aan linkerhand volgen (bij deze 4-sprong is het pad richting bankje op de heuvel voor de 4-sprong  aan linkerhand niet meegeteld).
Bij 4-sprong RD richting vijver, voor de vijver bij 4-sprong eveneens RD, het pad met de vijver aan rechterhand volgen tot splitsing voorbij de vijver iets voorbij een brugje aan rechterhand.
Bij deze splitsing links aanhouden richting de verharde weg lopen.
Aan einde van het pad, bij 5-sprong LA, het onverharde pad met houten afsluitboom en bord “Hoog Beek en Royen” aan overzijde van de weg inlopen, iets verder bij 6-sprong het 2de pad aan linkerhand volgen.
12.
Voor sculptuur rechts aanhouden, het pad met iets verder een langgerekte vijver aan linkerhand en in de verte een landhuis volgen tot T-splitsing.
#Het sculptuur Het Baken Zeist aan Zee is een bijzondere folly, een fantasiegebouwtje dat de overgang van het rivierengebied naar de zandgronden van de Heuvelrug markeert.
Bij deze T-splitsing met aan linkerhand het landhuis RA, verharde weg, direct daarna de weg met bocht naar links verder volgen, beide paden aan rechterhand negeren.
Na verlaten van het landgoed, bij T-splitsing RA, iets verder voor bocht naar rechts van de weg LA bij het zebrapad de doorgaande weg oversteken, aan de overzijde de weg die naar rechts buigt volgen tot kruising met aan linkerhand Slot Zeist.
Bij deze kruising LA, het grindpad met iets verder een poort parallel aan de weg volgen tot kruising voor het slot.
# Slot Zeist was ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits. In 1677 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist en een vervallen middeleeuwse kasteel van de Staten van Utrecht en werd daarom Heer van Zeist.
Bij deze kruising RA, de weg met het slot aan linkerhand volgen tot verhard voetpad aan linkerhand iets voorbij de ingang direct na een brug.
Bij dit voetpad LA, het voetpad met de gracht aan linkerhand volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een brugje.
13.
Bij deze 3-sprong LA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing LA, verhard voetpad met de gracht aan linkerhand.
Bij kruising met aan linkerhand een brugje RD, vervolgens bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, de weg buigt naar rechts, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, onverhard pad met weg aan linkerhand, vervolgens voorbij bankje aan overzijde van de weg LA, het smalle pad door bosschages aan overzijde van de weg inlopen, wn route.
Aan einde van het pad, bij kruising met aan overzijde inrit “Landgoed Wulperhorst”, verharde weg, kn56 volg 54.
RD, grindpad aan rechterhand negeren, iets verder LA, onverhard pad met witte afsluitboom, kn54 volg 65, verderop buigt het pad naar rechts, iets voorbij bocht naar links buigt het pad naar links naar een landbouwperceel, volgt de rand en buigt nogmaals naar links en gaat door het landbouwperceel, aan overzijde buigt het pad naar rechts.
14.
Na  verlaten van het landbouwperceel RD, weg aan linkerhand negeren, verharde weg met “Landgoed Blikkenburg” aan rechterhand, wn route.
Ruim voorbij bocht naar links, iets voorbij brug RA door klaphek met bord “Schoonoord”, kn65 volg 66, onverhard pad met waterloop aan rechterhand.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, kn66 volg 67.
Voor bosperceel aan linkerhand LA, kn67 volg 68, onverhard pad met metalen poort en het bosperceel aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij hoge metalen voetgangerssluis RA, kn68 volg 69, het grindpad volgen tot sportvelden aan linkerhand.
Voor de sportvelden LA, wn route, verharde weg met de sportvelden aan rechterhand.
Voor doorgaande weg, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij kruising met verkeerlichten RA, kn69 volg 71, vervolgens voorbij het busstation aan linkerhand LA richting het station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
UL = Utrechts Landschap.
Wandelnetwerk:
Oranje bordjes, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met blauwe pijl voor de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Maarn, Tuindorpweg 57a, 3951 BE te Maarn. Plan Route

Eindpunt

Station Driebergen-Zeist, Stationsweg 4 te Driebergen-Rijsenburg.

Met de auto

Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Maarn.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Stuifzandgebied De Koeheuvels Adrie: Stuifzandgebied De Koeheuvels
Pyramide van Austerlitz Adrie: Pyramide van Austerlitz
Nogmaals de Pyramide van Austerlitz Adrie: Nogmaals de Pyramide van Austerlitz
Beukenlaan in landgoed Austerlitz Adrie: Beukenlaan in landgoed Austerlitz
Ven in landgoed Bornia Adrie: Ven in landgoed Bornia
Kanaaltje in het Zeisterbos Adrie: Kanaaltje in het Zeisterbos
Landgoed Hoog Beek en Royen Adrie: Landgoed Hoog Beek en Royen
Bijgebouwen Slot Zeist Adrie: Bijgebouwen Slot Zeist
Slot Zeist Adrie: Slot Zeist
Gracht met brugje en bijgebouw Adrie: Gracht met brugje en bijgebouw
Pad in omgeving van landgoed de Wulperhorst Adrie: Pad in omgeving van landgoed de Wulperhorst

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart pyramide-van-austerlitz-en-slot-zeist.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats MaarnDe Pyramide

Zeisterweg 98
3931 MG Woudenberg
Bezoek website

Bezoekerscentrum Schaapskooi HeidesteinBezoek website

In de plaats Zeist en Driebergen-RijsenburgSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)