Professor Dubois-wandeling, Haelen te Limburg

9 km Wandelroute Professor Dubois-wandeling, te Haelen

Wandeling, uitgezet t.g.v. 150e geboortedag van professor Eugene Dubois, een wereldberoemde Limburger die bekend is door zijn vondst van the missing link (bewijs van een wezen, dat geleefd heeft tussen aapmens en mens). Dubois woonde en werkte op landgoed de Bedelaar in Haelen (waar sinds mei 2009 een straat naar hem is vernoemd). Het landhuis Villa de Bedelaar is 15 jaar in mijn bezit geweest, ik exploiteerde het pand als hotel-restaurant en conferentieoord. Momenteel staat het pand leeg en wordt eind 2009 gestart met een ingrijpende verbouwing. de route voert door natuurgebied het Leudal langs de uilentoren in opdracht van professor Dubois gebouwd.

Opgesteld door: Marijke van Bommel, op: 31-12-2007, laatst bijgewerkt op: 9-8-2023

Routebeschrijving

Gebruikte wandelnetwerk afkortingen kn72v74 = knooppunt 72, volg 74 en wn = routepaaltje met alleen richting aanduiding. De wandeling is ± 9 kilometer lang.

 • Met de rug naar bezoekerscentrum/Leudal museum linksaf vertrekken, het fietspad aan overzijde van de weg volgen.
 • Iets voorbij beek (zie ook beschrijving bezienswaardigheid A ) rechts aanhouden, het onverharde pad parallel aan het fietspad volgen.
 • Na ongeveer 120 meter rechtsaf.
 • Rechtdoor, verbindingspad met bankje naar fietspad aan linkerkant negeren.
 • Na ongeveer 170m, bij eerste pad linksaf.
 • Bij T-splitsing rechtsaf, ruiterpad, vervolgens na ongeveer 60 meter linksaf, het ruiterpad ruiterroute 31 blijven volgen.
 • Voorbij top lage heuvel, iets voor bocht naar rechts van het pad linksaf.
 • Bij kruising met verhard fietspad rechtsaf (zie ook beschrijving bezienswaardigheid B).
 • Na ongeveer 280 meter, voorbij omheind perceel aan linkerhand linksaf, smal onverhard pad met afrastering aan linkerhand, vervolgens bij driesprong rechtsaf, pad met een klein gebouwtje aan linkerhand, iets voorbij het gebouwtje rechtdoor, smal pad aan rechterhand negeren.
 • Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad richting het gebouwtje aan linkerhand negeren, het pad volgt een lage langgerekte heuvel aan linkerhand.
 • Bij driesprong links aanhouden de heuvel op, direct daarna bij T-splitsing linksaf, breed bospad vervolgens na ongeveer 25 meter rechtsaf, het smalle bospad volgen tot T-splitsing bij verharde weg ter hoogte van de bosrand.
 • Bij deze T-splitsing linksaf, verharde weg (Speckerweg zie ook beschrijving bezienswaardigheid C ).
 • Bij kruispunt rechtsaf, wn route het fietspad richting Horn volgen.
 • Bij kruising voorbij perceel grasland aan linkerhand rechtdoor, kn1v73.
 • Bij kruising rechtsaf, het rechte pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
 • Bij deze kruising linksaf, het pad met verderop kn72v74 volgen kruising voorbij aan beide zijde van het pad een heuvel en in de verte een spoorlijn, zijpaden negeren.
 • Bij deze kruising met kn74 rechtsaf, het licht stijgend pad loopt parallel aan het spoor, het pad dat verderop de omheining langs het spoor volgt volgen tot een pad aan rechterhand met een houten voetgangerssluis in afrastering met bordje ‘opengesteld’.
 • Bij dit pad rechtsaf door de houten voetgangerssluis het omheind bosgebied inlopen.
 • Iets voorbij bocht naar rechts, bij driesprong linksaf, pad aan binnenzijde van de afrastering verder volgen.
 • Iets voorbij hoek in afrastering het pad met bocht naar links verder volgen, pad richting houten voetgangerssluis in afrastering aan rechterhand negeren.
 • Pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren.
 • Bij driesprong met aan linkerhand de uilentoren (zie ook beschrijving bezienswaardigheid G ) rechtsaf. Het is niet toegestaan naar of in de toren te gaan.
 • Na verlaten van het landgoed via een draaihekje, bij T-splitsing linksaf, pad met bosrand aan linkerhand.
 • Iets voorbij bosrand aan rechterhand rechtsaf, smal pad door bosperceel, kn96v94, na verlaten van het bosperceel via klaphek grasland inlopen richting het klaphek aan overzijde.
 • Voorbij dit klaphek het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, iets verder buigt het pad naar links.
 • Bij verharde weg linksaf (Speckerweg zie ook beschrijving bezienswaardigheid H ), wn94.
 • Na circa 70 meter rechtsaf, grindpad, verderop passeert men de (Rijdt-)beek en weer verder bij verharde weg de (Tungelroyse) beek (zie ook beschrijving bezienswaardigheid J ).
 • Direct na brug over de (Tungelroyse) beek rechtsaf, smal pad met beek aan rechterhand, kn92v91, verderop buigt het pad naar links weg van de beek.
 • Bij kruising met pad rechtdoor het pad door het bos volgen, de wn route wordt verlaten, verderop komt men uit bij restaurant en eetcafé De Busjop.
 • Bij T-splitsing met aan linkerhand de horecagelegenheid rechtsaf, verharde weg, vervolgens voor informatiepanelen rechtsaf, onverhard pad, kn91v92, pad door het grafheuvelveld Busjop.
 • Bij vijfsprong rechtdoor, de wn route wordt verlaten, het pad buigt het pad met ruime bocht naar links met verderop aan linkerhand drie bankjes, voorbij de bankjes het pad verder met bocht naar links volgen.
 • Bij viersprong met aan linkerhand een informatiepaneel rechtsaf, vervolgens het pad door het bos volgen tot flauwe bocht naar rechts ter hoogte van de bosrand met aan rechterhand een landbouwperceel en aan linkerhand een WOII herdenkingsmonumentje.
 • In deze bocht links aanhouden, smal bospad met enkele klimmetjes, wn route.
 • Bij T-splitsing linksaf, breder bospad, kn21v20, direct daarna rechtsaf, de wn route wordt verlaten, pad met klaphek en veerooster door begrazingsgebied.
 • Rechtdoor, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na verlaten van het bos eveneens rechtdoor, pad aan rechterhand negeren.
 • Na ongeveer 90m, voor grote beuk linksaf, wn route, pad door iets lager gelegen open gebied.
 • Voor bos, in bocht naar links van het pad rechtsaf, het smalle licht slingerend pad met verderop een poel aan rechterhand volgen tot iets hoger gelegen T-splitsing.
 • Bij deze T-splitsing linksaf, het iets hoger gelegen pad volgen tot kruising.
 • Bij deze kruising rechtsaf, het pad dat verderop voor grasland naar links buigt met bosrand aan linkerhand volgen tot Y-splitsing voor een afrastering.
 • Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, iets verder passeert men klaphek met veerooster.
 • Voor monumentale boerderij Kloosterhof, bij T-splitsing linksaf, kn22v26, iets verder passeert men aan linkerhand een bakhuisje.
 • Iets voorbij bosrand aan linkerhand rechtsaf, kn26v27, half verhard voetpad met iets verder een poort en iets voorbij de poort een berceau oftewel een gang door een bomentunnel.
 • Voor gebouwen van klooster St. Elisabethsdal, bij T-splitsing linksaf, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
 • Iets voor uitgang rechtsaf, half verhard pad, vervolgens bij kruising met verharde weg rechtdoor, iets verder buigt het pad naar rechts.
 • Bij kruising linksaf door poort, iets verder de vlonderbrug over, aan overzijde van de weg is het bezoekerscentrum, het einde van de PROF. DUBOIS WANDELING (9 km)

De locaties van de hier beschreven bezienswaardigheden A t/m K ( D en I zijn niet meer toegankelijk en niet meer vermeld in de routebeschrijving)

A. SINT ELISABETHSMOLEN
Deze in het dal van de Leubeek, ook Tungelroysebeek genoemd, gelegen molen staat hier al vanaf 1278. Toen werd deze molen verplaatst vanuit het verderop, ook aan de Roggelseweg gelegen, dal van de Zelsterbeek. Tot 1796 was deze molen in het bezit van het in de nabijheid liggende Klooster Sint Elisabethsdal. In dat jaar volgde inbeslagname door de Fransen. Nadien ging zowel de eigendom als de pacht van de molen over in diverse handen tot dat Staatsbosbeheer in 1961 eigenaar werd. Tragisch is dat molenaar Scheres, vader van 10 kinderen, op 27 februari 1942 bij loshakken van het ijs bekneld raakte tussen het waterrad en de muur van de ark en overleed. De vernieling van de molen vond uiteindelijk plaats op 15 november 1944 toen de brug over de naastgelegen beek door de Duitsers met een te zware lading werd opgeblazen en als gevolg daarvan ook de molen werd vernield.

B. BUITENCENTRUM DE SPAR
Deze niet toegankelijke verblijfsaccommodatie voor de jeugd ligt aan uw linkerzijde. Deze groepsaccommodatie is in 1947 bebouwd en biedt jaarlijks aan duizenden jongeren van jeugd- en sportverenigingen, scholen, scouting, etc. huisvesting en gelegenheid tot spelen.

C. LANGEVEN EN SPIKKERVEN
Ter plaatse van deze vennen lag tot voor kort nog de in exploitatie zijnde landbouwgrond. Nadat Staatsbosbeheer eigenaar geworden was is de oorspronkelijke terreinsituatie hersteld door het afvoeren van de humusrijke bovengrond en door afgravingen. Het resultaat hiervan zijn de zich inmiddels weer met water vullende prachtige vennen.

E. VILLA EN LANDGOED DE BEDELAAR
Op het door Dubois in 1906 gekochte landgoed “ De Bedelaar “ liet hij in 1910 een villa bouwen. Momenteel is de villa een groepshotel en conferentieoord.
Dubois transformeerde het landgoed vanaf 1906 tot zijn dood in 1940 tot een natuurpark.
Van al zijn activiteiten op dit landgoed maakte hij verbazingwekkend nauwkeurige verslagen.
Het waterpeil van het ven werd door hem met 1 meter verlaagd en het ven zelf werd voedselrijk gemaakt. Velerlei soorten bomen uit binnen – en buitenland werden hier door hem geplant.

F. VLEERMUISTOREN
In 1916 werd door Dubois deze bijzondere vleermuistoren gebouwd. Waarschijnlijk had hij in de nabijheid van het ven last van muggen. Inspiratie tot de bouw van deze toren heeft hij opgedaan bij de arts C. Campbell uit Texas in de Verenigde Staten. Deze hield zich in San Antonio intensief bezig met de biologische bestrijding van de veel slachtoffers eisende malariamug. Omdat deze vleermuizen malaria-muggen eten zouden zij de mens te hulp komen en deze muggen vernietigen. Verderop op het landgoed had Dubois de gecombineerde uilen/vleermuistoren laten bouwen en bovendien richtte hij in 1931 de torenkamer van zijn eigen woonhuis in als vleermuisverblijf.

G. UILEN EN VLEERMUISTOREN
Deze door Dubois in 1937 in steen gebouwde toren met een houten dakconstructie is 15 meter hoog. Deze is, voor zover bekend, uniek in zijn soort en speciaal voor uilen en vleermuizen gebouwd. Pal onder de dakrand bevinden zich een aantal invliegopeningen.
Speciaal om het geschikt te maken als winterverblijf voor vleermuizen is er vanaf de begane grond tot en met de bovenverdieping een schoorsteen aangebracht. Deze schoorsteen met op de begane grond een stookgat was bedoeld als verwarmingsinstallatie van de toren. Het inwendige van de toren kon ermee vorstvrij gehouden worden. Ook de binnenbetimmering van de toren is bijzonder. Tussen de betimmering en de buitengevel is een isolerende laag van verticale boomstammetjes en mos aangebracht. Zowel deze verwarming als isolatie moesten gedurende de winter zorgen voor een geschikte overwinteringsplaats , een vorstvrije ruimte met een stabiele temperatuur. Deze toren is door de jaren heen in verval geraakt door o.a. als gevolg van baldadigheid. Momenteel zijn er initiatieven genomen om acties op te starten om deze unieke toren te renoveren.

H. SPIKKERHOEVE
Deze in het dal van de Tungelroysebeek liggende hoeve, met zijn bewoners, heeft in de Tweede Wereldoorlog, vaak in combinatie met het Landgoed De Bedelaar een belangrijke rol gespeeld in het verzet tegen de Duitsers. Een zoon heeft dit, op de vlucht, met de dood moeten bekopen.

J. WATERMOLENS HEYTHUYSEN
Op deze plaats waar we zojuist de Rijdtbeek kruisten en nu op de brug over de Tungelroysebeek

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bezoekerscencentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP te Haelen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein bij het bezoekerscencentrum Leudal.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (6)

Kapeltoren op terrein van klooster Sint Elisabethsdal Kapeltoren op terrein van klooster Sint Elisabethsdal
In 2014 gerenoveerde Sint Elisabethsmolen In 2014 gerenoveerde Sint Elisabethsmolen
Uilentoren op het landgoed De Bedelaar Uilentoren op het landgoed De Bedelaar
IJslandse paard IJslandse paard
Natuurgebied het Leudal Natuurgebied het Leudal
Boerderij Kloosterhof Boerderij Kloosterhof

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart professor-dubois-wandeling.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

St. Elisabeth's Hof

Roggelseweg 56
6081 NP Haelen
Bezoek website

Restaurant De Busjop

Busschopsweg 9
6093 AA Heythuysen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (20)

 1. Han 26 februari 2024 om 23:38

  Waarom kan ik de routebeschrijvingen niet printen? Met alleen de kaart is de route niet te volgen.

  Reageren
  1. Adrie 27 februari 2024 om 07:52

   Beste Han, om een antwoord te kunnen geven heb ik meer details nodig. Ik ga ervan uit dat U het print icoontje gezien heeft rechts van de tekst Routebeschrijving, zie ook de bijgevoegde afbeelding. Op een telefoon is het print icoontje alleen zichtbaar als U de telefoon horizontaal houdt. Om verder in te gaan op wat voor problemen U heeft met het printen van de routebeschrijving graag een mail sturen naar info@klikprintenwandel.nl

 2. Adrie 9 augustus 2023 om 20:48

  Vandaag 9 augustus 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen waren nieuwe smalle paden ontstaan. De routebeschrijving is hierop aangepast verder wat extra herkenningspunten aan de routebeschrijving bijgevoegd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Rieky.en Noud 8 augustus 2023 om 17:07

  Deze route hebben we wel gelopen op de gps

  Reageren
 4. Noud en Rieky 8 augustus 2023 om 14:55

  Hallo Adrie
  Wij hebben deze zeer mooie wandeling gewandeld lekker veel in de bossen en mooie natuur bedankt voor het uit zetten van deze route in een wordt top

  Reageren
 5. Rieky Noud 7 augustus 2023 om 07:54

  Wij willen deze route morgen lopen is die nog goed

  Reageren
  1. Adrie 7 augustus 2023 om 14:28

   Beste Rieky Noud, een wat late reactie van mij, net terug van een route controle in een ander gebied. Ik heb de routebeschrijving nog eens doorgelezen zo te zien klopt de routebeschrijving nog als ik terugdenk aan mijn laatste bezoek aan dit gebied zo’n drie maanden geleden. Toen heb ik geen werkzaamheden of andere veranderingen gezien. In de routebeschrijving heb een regel gewijzigd en daar nu ook de afstand vermeld. Het is inderdaad al een poosje geleden dat deze wandeltocht is bijgewerkt en stond al op het lijstje om te controleren.

 6. M&M 13 februari 2022 om 16:39

  Met een heerlijk zonnetje vandaag deze groene wandeling via gpx gelopen. Het gebied rond de Busjop is volgens ons behoorlijk op de schop geweest. We vonden het er (nog) mooier dan voorheen. Vooral het doorkijkje naar de Tungelroyse beek is erg mooi! De ijskelder hebben we helaas gemist.
  Dank aan de maker van de route.

  Reageren
  1. Adrie 13 februari 2022 om 16:58

   M&M bedankt voor de reactie! Het klopt dat jullie de ijskelder gemist hebben, in het verleden was een groter deel in landgoed De Bedelaar vrij toegankelijk, helaas het gedeelte met de ijskelder en de vleermuistoren niet meer. Ik heb de opmerking over de ijskelder en de vleermuistoren uit de omschrijving verwijderd.

 7. Margriet 31 januari 2020 om 16:55

  leuk om nog eens in het bos te wandelen waar ik als kind al kwam! Prachtige wandelroute.

  Reageren
 8. Adrie 1 juni 2019 om 17:50

  De wandeltocht 1 juni 2019 gecontroleerd. Op twee punten iets gewijzigd, een deel van een druk bereden fietspad vervangen door enkele smalle bospaadjes en de tocht gaat nu door de inmiddels veel opener grafvelden van de Busjop i.p.v. er langs. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. tiny en jan 11 mei 2015

  We hebben gisteren 10 mei 2015 de route via GPS gelopen.
  Een mooie, afwisselende route.
  Via GPS is die zeer goed te lopen.

  Reageren
 10. Rob 1 september 2014 om 17:42

  Foto’s:

  Reageren
 11. Lennard 23 februari 2014

  9-2-2014 heb ik de route gecontroleerd.

  Op één punt is de beschrijving aangepast aan de huidige omstandigheden, voor de rest was de route nog actueel. Tevens is er nu ook een GPS-track beschikbaar van deze route.

  Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. mart op de weegh 1 april 2012

  Prima route , prima routebeschrijving ! Tip voor wandelaars die zo’n route gaan lopen : bereid je voor door de route op je PC te verkennen ( orientatiepunten) , print eventueel een duidelijker kaartje of koop er een van de omgeving . Een compas kan ook een handig attribuut als je niet over modernere middelen ( smartphone) beschikt

  Reageren
 13. webmaster 30 oktober 2011

  Route gelopen op 30-10-2011. Op een tweetal punten komt de route niet meer overeen met de huidige situatie. De tekst is hierop aangepast. Tevens zijn er extra herkennings punten aan de tekst bijgevoegd en er is een kaartje gemaakt van deze route.

  Reageren
 14. Jan & Ans Klinkhamer 28 april 2011

  Niet aan beginnen. Deze route is zonder kaart absoluut niet te lopen. Halverwege klopt er geen snars meer van en zul je de route in omgekeerde volgorde terug moeten lopen. Héél erg jammer, want het is een fantastisch natuurgebied!

  Reageren
 15. koninkx j 31 januari 2011

  Beste wandelvrienden, we hebben gisteren deze route gelopen. Dat was een grote teleurstelling.Wat jullie onder een pad verstaan is ons niet erg duidelijk. Het ging voor ons al mis bij de aanduiding eerste pad linksaf, dus liepen we het pad af dat we vervolgens niet konden aflopen want het werd steeds smaller. we hebben toen maar aan passanten de weg gevraagd en die konden dit goed uitleggen. Vanaf de Busjop hebben we de route wel kunnen volgen al was ons niet erg duidlijk welk pad links voor het bos ingeslagen moest worden. Fam. uit Roermond

  Reageren
 16. Gommaar Bruynseels - België 28 november 2010

  Gisteren deze zeer mooie route gelopen.
  Zeer goede beschrijving, gemakkelijk te volgen.
  In de tekst verwijst u naar een kaartje, maar dat is er, spijtig genoeg, niet bijgevoegd. Nochtans zou dit zeer handig zijn.

  Reageren
 17. Marion 9 juli 2009

  # Bij T-splitsing rechts en na ongeveer 20 meter direct weer links pad langs hoge dennen volgen.
  # Bij splitsing rechtdoor.
  # Bij breed pad (vijf sprong met bankje) linksaf pad volgen richting spoor.
  Hier zit een fout omdat er paden zijn dichtgegooid.
  20 meter links is vijftig meter.
  bij splitsing rechtsaf.
  en breed pad is nu een viersprong waar je dan af gaat. dus hier even goed opletten .
  Ik ben hier teruggelopen en via de andere kant kom je er ook.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)