Peelpad etappe 9, Heusden gem Asten te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Peelpad etappe 9, te Heusden gem Asten

Deze etappe van Heusden naar Liessel gaat door de Dennendijkse Bossen en de Liesselse Bossen. Het is zal niet direct in het landschap te herkennen zijn maar de plaatsjes Heusden en Liessel maakten ook deel uit van het peelgebied. Door de jarenlange ontginningen zal men tijdens deze etappe weinig in het landschap terugvinden van het ooit ruige peelgebied. Vanuit het plaatsje Heusden gaat de etappe richting de kasteelruïne Asten. De kasteelruïne zijn de restanten van het meer dan 600 jaar oude kasteel van Asten, het kasteel is in 1944 in puin gelegd door een Duitse fosforgranaat. Vervolgens gaat de etappe gaat door twee bosgebieden de Dennendijkse Bossen en de Liesselse Bossen, beide bosgebieden kunnen aangemerkt worden als typisch Brabantse bossen. De Dennendijkse Bossen is een van oorsprong aangeplant bosgebied met dennenhout voor de mijnbouw. In dit bosgebied zijn enkele open stukken, de zogenaamde bleken. Deze open stukken waren gemeenschappelijke plaatsen waar linnen gebleekt werd. Geleidelijk is het bosgebied omgevormd tot een meer natuurlijker bosgebied met enkele waterplassen en paddenpoelen wat het geheel tot een aantrekkelijk wandelgebied heeft gemaakt. De Liesselse Bossen is een eveneens jong bosgebied van dennenhout dat is aangeplant op een voormalig stuifzandgebied. Ook dit bosgebied is omgevormd tot een meer natuurlijk bosgebied. Het is ook een aantrekkelijk bosgebied waarin brede bospaden afgewisseld worden met slingerende smalle paadjes. 75% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 15-4-2016, laatst bijgewerkt op: 3-4-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte naar het kerkje lopen, vervolgens met de rug naar de ingang van het kerkje RA vertrekken.
Bij T-splitsing RA, “Antoniusstraat”, vervolgens voorbij woning nr.4 RA, “Hooidries”.
Voorbij woning nr.68 LA, “Den Bunder”, vervolgens de weg met bocht naar rechts de weg verder volgen, weg “Den Wingerd” aan linkerhand negeren, de bochtige weg verder volgen tot 3-sprong voorbij woning nr.41.
Bij deze 3-sprong LA, “Den Bleek”, verderop voorbij woning nr.42 gaat verharde weg over in onverhard pad.
Voorbij laatste woning RD, pad aan rechterhand negeren, verderop voorbij een rioolgemaal buigt het pad naar links.
Bij kruising RA, onverhard pad, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Voor bosperceel LA, kn11 volg 10, het pad volgen tot T-splitsing voor brede waterloop.
# De kasteelruïne verderop is het restant van het meer dan 600 jaar oude kasteel van Asten, het kasteel is in 1944 in puin gelegd door een Duitse fosforgranaat.
Bij deze T-splitsing RA, smal pad tussen waterloop en beukenhaag, kn10 volg 56.
Bij T-splitsing met aan linkerhand brug LA de brug over, breed pad, kn56 volg 54.
2.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van doorgaande weg volgen, kn54 volg 84, direct daarna LA, smal pad met bordje “Wandelroute de 12 apostelen” aan linkerzijde van het landbouwperceel, wn.
Bij bosperceel LA, smal pad door de bosrand, iets verder buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, wn route, smal pad door de bosrand.
Bij T-splitsing RA, wn route.
Bij Y-splitsing LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!
Voorbij omheind perceeltje met metalen poort, bij kruising RA, onverhard pad, direct daarna bij 5-sprong LA, het pad volgen tot 4-sprong met bankje en iets verder een landbouwperceel aan rechterhand.
Bij deze 4-sprong RA, pad door bosrand met het landbouwperceel aan linkerhand, voorbij het landbouwperceel gaat het pad door het bos, na verlaten van het bos buigt het pad voor een brede waterloop met een flauwe bocht naar links, het pad verder volgen tot 3-sprong voor een omheind bosperceel en bordje “Terreinfietsroute Asten De Bergen”, smalle zijpaden negeren.
3.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, pad met het omheind bosperceel aan linkerhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen, kn53 volg 51, de weg volgen tot bocht naar rechts voorbij viaduct, zijweg negeren.
Bij deze bocht de weg met bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, kn51 volg 57.
Doorgaande weg met bocht naar links verder volgen, weg aan rechterhand negeren, direct daarna RA, “Venbergweg”, wn route.
T.h.v. bosrand, bij kruising RD, onverhard pad met gescheiden verhard fietspad, kn57 volg 95, het pad ca. 140m volgen tot kruising met smal pad.
Bij deze kruising RA, smal bospad, wn route.
Bij kruising RD, wn route, eveneens smal bospad.
T.h.v bosrand, bij T-splitsing LA, wn route, het pad ca. 300m volgen tot pad aan linkerhand met wn routepaaltje, ca. 120m voorbij informatiepaneeltje “Houtoogst in de bossen”, de smalle ATB aan linkerhand negeren .
4.
Bij dit pad LA, wn route, smal bospad.
Bij kruising met ATB pad RD.
Bij kruising RA, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met ATB pad RD.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, breed pad door de bosrand.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist verhard fietspad met breed pad, het pad door de bosrand met landbouwpercelen aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna in bocht naar rechts van doorgaande pad links aanhouden, pad door de bosrand met landbouwperceel aan linkerhand.
Voorbij het landbouwperceel LA, pad door de bosrand met het landbouwperceel aan linkerhand.
5.
Voorbij het landbouwperceel LA, door rand van open plek met bosschages aan linkerhand, voorbij de open plek passeert men een poel, na verlaten van bosschages het pad met ruime bocht naar rechts verder door rand van de open plek volgen met verderop een picknicktafel aan rechterhand.
Na verlaten van de open plek, bij 4-sprong LA, pad door de bosrand.
Bij T-splitsing LA, pad door de bosrand met landbouwperceel aan linkerhand.
Na ca. 200m, in flauwe bocht naar links van het doorgaande pad RA, smal bospad.
Bij kruising LA, eveneens smal pad.
Bij kruising met pad en verhard fietspad RD.
Bij kruising met aan alle vier de hoeken een lage heuvel RA, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna bij kruising met doorgaande weg “Dennendijk” RD, onverhard pad door de bosrand, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong scherp RA, “Leensel”, verharde weg.
6.
Bij T-splitsing LA, “Leensel”, vervolgens voorbij het viaduct RA.
Weg met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn64 volg 63.
Bij T-splitsing RA, iets verder t.h.v. beek de “Astense Aa” passeert men kn63 volg 60, de weg verder volgen tot boerderij nr.10.
Voorbij deze boerderij LA, onverhard pad, “Astensedreef”, wn route, verderop na ca. 350m buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising met verharde weg, iets voor deze kruising buigt het pad met flauwe bocht naar links en gaat over in een verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, verhard fietspad, “Hazeldonksedreef 4a”, wn route, het fiets volgen tot bocht naar rechts, ATB pad aan rechterhand negeren.
In deze bocht RD, onverhard pad, de wn route wordt verlaten, het pad ca. 450m volgen tot inrit naar woning “Hazeldonksedreef 4a” aan linkerhand, zijpaden negeren.
7.
Iets voorbij deze inrit RD, ATB pad aan rechterhand negeren, verderop voorbij een wn routepaaltje buigt het pad naar rechts en gaat met een bocht naar links om een omheind perceeltje met het perceeltje aan linkerhand, aan smalle zijde van het perceeltje het pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing met aan linkerhand het houten hek (ingang van het perceeltje) RA, direct daarna RA door klaphek, kn59 volg 29, smal slingerend bospad, verderop buigt het pad naar rechts en volgt de bosrand aan rechterhand.
Iets voorbij bankje RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, wn route.
Na ca. 70m LA, smal slingerend bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, breder pad, wn route.
Bij 5-sprong met bankje LA, kn29 volg 31.
Ruim voor verlaten van het bos RA, smal bospad, wn route.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een bankje RD, wn route.
Op een lage heuvel, bij kruising met ATB pad RD.
Bij 4-sprong RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna RD, ATB pad aan rechterhand negeren.
RD, ATB pad aan rechterhand negeren, direct daarna t.h.v. ruiter routepaaltje LA, ruiterpad.
Bij 4-sprong RD, ruiterpad.
8.
Bij kruising RD, het ruiterpad wordt verlaten, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar links.
Bij kruising met verhard fietspad en zandpad RD, direct daarna bij kruising voor greppel/waterloop eveneens RD, het pad volgen tot smal bospad aan rechterhand iets voor verlaten van het bos, ruim voor dit pad passeert men t.h.v. een bankje kn30 volg 58/32 en iets verder wn58, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, smal bospad, wn route, verderop buigt het pad links richting de bosrand.
T.h.v. bosrand, bij 4-sprong RA, het smalle bospad aan overzijde greppel/waterloop inlopen, wn route, het slingerende pad volgen tot T-splitsing, let op de wn routepaaltjes.
Bij deze T-splitsing RA, breder pad, kn58 volg 60.
RD, ATB pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, wn route.
Bij 5-sprong het 3de pad aan rechterhand inlopen, smal bospad, wn route.
Bij 6-sprong met zandpad en verhard fietspad scherp LA (1ste pad aan linkerhand inlopen), de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot 3-sprong bij breed pad.
9.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, breed pad, het pad buigt met ruime bocht naar rechts met een bankje voorbij deze bocht.
Voor woning, bij 3-sprong LA door klaphek, wn route, het pad langs de landbouwpercelen volgen tot brugje.
Voorbij het brugje, bij T-splitsing LA, het pad buigt naar rechts, verderop iets voorbij een klaphek rechts aanhouden, verharde weg, wn route.
RD, weg “Overloop” aan linkerhand negeren, wn route.
Bij ruime 4-sprong RD, “Oude Molen”, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren. vervolgens voorbij woonblok “Gasterij” RA, “Het Hofke”.
Voor schoolplein “Brede school de Zonnebloem” de weg met bocht naar links verder volgen.
Voorbij parkeerterrein rechts aanhouden, verhard voetpad, het voetpad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg voorbij de kerk.
Bij deze T-splitsing RA, het eindpunt, naar een bushalte als eindpunt de weg verder volgen tot de bushaltes aan het Marktplein.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met een nummer of alleen met richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H. Antonius van Padua kerk, Vorstermansplein 14-16, 5725 AM te Heusden gem Asten. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Marktplein, Hoofdstraat 57 te Liessel.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het Vorstermansplein.
Eindpunt: Parkeren kan bij de kerk of op het Marktplein.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Vorstermansplein aan de Voorste Heusden in Heusden gem Asten.
Eindpunt: Bushalte Marktplein aan de Hoofdstraat in Liessel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Poortgebouw kasteel Asten Adrie: Poortgebouw kasteel Asten
Kasteelruïne Asten Adrie: Kasteelruïne Asten
Schuur bij kasteel Asten Adrie: Schuur bij kasteel Asten
Oprijlaan naar kasteel Asten Adrie: Oprijlaan naar kasteel Asten
De Dennendijkse Bossen Adrie: De Dennendijkse Bossen
Boerderij in buitengebied Adrie: Boerderij in buitengebied
Buurtschap Leensel Adrie: Buurtschap Leensel
Pad door de Liesselse Bossen Adrie: Pad door de Liesselse Bossen
Liesselse Bossen Adrie: Liesselse Bossen
Liesselse Bossen Adrie: Liesselse Bossen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-9.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Heusden en LiesselErvaringen van wandelaars (1)

  1. Adrie 3 april 2021 om 08:28

    De etappe is iets gewijzigd. Men verlaat het dorp aan begin van de etappe op een andere plaats waardoor er aan begin meer over onverharde paden gelopen wordt. In de Dennendijkse Bossen is een pad dat gebruikt wordt ATB rijders uit de etappe gehaald. Verder is er in de Liesselse Bossen een ATB route gewijzigd hier heeft men een pad dat deel uitmaakte van de oorspronkelijke etappe afgesloten met boomstammen. Men heeft hiermee betere scheiding gecreëerd tussen paden voor wandelaars en ATB paden. Dit pad is eveneens uit de etappe gehaald. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)