Peelpad etappe 6, Nederweert-Eind te Limburg

17 km Wandelroute Peelpad etappe 6, te Nederweert-Eind

Deze etappe van Nederweert-Eind naar Heibloem gaat door de Banen, de Zoom, de Zwarte Peel, de Nederpeel en het Spaanse Bos. De meeste van deze natuurgebieden zijn ontstaan door de turfwinning. De Banen is een restant van een groot vennencomplex dat na de ontvening van het gebied is ontstaan. Veel van deze vennen rond het natuurgebied de Banen zijn onder andere gedempt met het zand dat vrijkwam bij het graven van het kanaal Wessem-Nederweert. Ook de Zoom maakt deel uit van het zogenaamde Peelvennengebied. Het gebied ligt als een natuureiland te midden van een groot agrarisch gebied. De Zoom is een groot komvormig gebied gevormd door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter diep met heide, vennen, vlaktes met pijpenstrootje en struisgras, oude turfkuilen en wilgenstruwelen, het gebied is met een kade omringt. In het tweede deel van deze etappe komt men in het stroomgebied van de Neerpeelbeek. Deze beek meandert weer schitterend door het landschap. De etappe slingert met de beek mee door de natuurgebieden de Zwarte Peel en de Nederpeel. Als laatste gaat de etappe door het Spaanse bos, dit bosgebied bestaat voornamelijk uit naaldhout. Als bezienswaardigheid komt men langs een voormalige kloosterboerderij onderdeel van een kloostercomplex gebouwd omstreeks 1853. De kloosterboerderij en brouwerijgebouw zijn de enige gebouwen die van het oorspronkelijke kloostercomplex bewaard zijn gebleven. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-3-2016, laatst bijgewerkt op: 20-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk de weg links van de kerk inlopen, “St. Gerardusstraat”, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
RD, weg “Vuursteen” aan linkerhand negeren.
T.h.v. woning nr.87 RA, “Visdijk”, kn78 volg 79.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn79 volg 82.
Voorbij brugje, bij kruising RD door klaphek, smal iets verhoogd pad door de rand van het broekbos, wn82.
Bij 3-sprong rechts aanhouden door klaphek, het klaphek aan linkerhand negeren, kn82 volg 11, na verlaten van het smalle bos met bankje het iets verhoogde pad met knuppelbrugjes volgen, verderop voorbij een klaphek buigt het pad naar rechts en volgt een brede waterloop aan linkerhand, wn route, bij een bosperceel buigt het pad naar rechts weg van de waterloop, wn11.
2.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong met aan rechterhand een pad met klaphek richting een volgelkijkhur LA, smal slingerend pad door het bosperceel, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een stuw.
# Voorbij deze 4-sprong gaat de etappe over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen, vooral in het voorjaar kan het op deze paden door de begroeiing wat lastig lopen zijn. Als alternatief bij deze 4-sprong RD, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising LA, verharde weg. Bij kruising RA, kn12 volg 10. RD, gras-/onderhoudspaden langs waterloop negeren, kn10 volg 23. Voor bosperceel LA, de wn route wordt verlaten. Weg met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, de weg verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA. RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna LA, het onverhard pad langs rand van peelrestant met het peelrestant aan rechterhand inlopen, kn90 volg 93, verderop passeert men een overstap, voorbij deze overstap door rand van het begrazingsgebied lopen tot een klaphek aan linkerhand, via het klaphek het begrazingsgebied verlaten. Ga verder bij punt 4. 1ste regel.

Bij deze 4-sprong RD, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, het gras-/onderhoudpad met de waterloop aan linkerhand verder volgen, verderop buigt het pad naar links, voorbij deze bocht de waterloop aan linkerhand verder volgen.
Bij kruising met verharde weg RA, kn10 volg 23, verharde weg.
RD, weg langs bosrand aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot pad aan linkerhand met houten poort en kn23 routepaaltje, ruim voorbij flauwe bocht naar links.
Bij dit pad LA, gras-pad, kn23 volg 22.
T.h.v. bosperceel RA door klaphek richting 2de klaphek, wn22, voorbij het 2de klaphek buigt het gras-pad naar links en volgt de afrastering aan linkerhand.
3.
Voor bosperceel met eiken rechts aanhouden, het bosperceel met eiken aan linkerhand volgen, wn22, verderop voorbij hoogspanningslijnen buigt het pad naar links richting een klaphek, wn22, voorbij het klaphek buigt het gras-pad met flauwe bocht naar rechts, voorbij de flauwe bocht de rechterzijde van het gebied volgen tot een klaphek voor een hoogspanningsmast.
Voor de hoogspanningsmast het gebied via het klaphek verlaten, vervolgens links aanhouden en het zandpad volgen.
Aan einde van het zandpad, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, wn22.
Direct na brede waterloop RA, het gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand inlopen, kn22 volg 91, verderop bij betonnen brugje de andere zijde volgen.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn91 volg 90.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, onverhard pad door rand van het peelrestant met het peelrestant aan rechterhand, kn90 volg 93, verderop gaat het gras-pad een klein stukje door bos, iets na verlaten van het bos via een overstap het begrazingsgebied inlopen, in het begrazingsgebied de rand volgen met bosrand aan linkerhand en verderop een afrastering tot klaphek aan linkerhand, via dit klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
4.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing RA, kn93 volg 95.
# Aan einde van het landbouwperceel in de volgende regel worden graspaden langs landbouwpercelen gevolgd en een weinig belopen pad door een bosperceel, afhankelijk van het jaargetijden kan dit wat lastig lopen zijn als alternatief kan men het pad verder volgen tot T-splitsing voor bosrand. Bij deze T-splitsing LA, kn96 volg 61. Bij kruising RA, de wn route wordt verlaten, verderop in flauwe bocht gaat de weg door een bos, de weg verder volgen tot kruising met waterloop direct na verlaten van het bos. Bij deze waterloop LA het gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand inlopen, de waterloop volgen tot de kruising voorbij een beek, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 5. voorlaatste regel.

Iets voor het einde van het landbouwperceel aan rechterhand RA langs houten afsluitboom, wn95, het pad buigt naar links, iets verder buigt het pad naar rechts met bosrand aan linker- en het landbouwperceel aan rechterhand, iets in het bos buigt het pad voorbij een waterloop naar links, ca. 300m voorbij deze bocht buigt het pad nogmaals naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing na verlaten van het bosperceel, zijpaden negeren.
5.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, kn95 volg 94.
Voor bosrand aan rechterhand RA, kn94 volg 44, het gras-pad met bosrand aan linkerhand en verderop een waterloop aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, wn44, het gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand volgen tot kruising voorbij een beek, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn44 volg 42, het gras-/onderhoudspad met de beek aan rechterhand volgen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, kn42 volg 55, het gras-onderhoudspad met de beek aan rechterhand verder volgen tot een pad aan linkerhand met aan beide zijde beuken, voor een bocht naar links, ca. 250m voorbij een omheinde grasrijke plek met nieuwe aanplant.
6.
Bij dit pad LA, kn55 volg 41, het pad met de beuken uitlopen tot T-splitsing
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad voor bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het brede pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Aan de Heibloem”, wn53.
Na ca. 90m LA, bospad met houten afsluitboom, wn route, na ca. 270m buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad dat na ca. 130m naar links buigt verder volgen tot kruising ca. 90m voorbij een omheind terrein aan rechterhand met stallen.
Bij deze kruising RA, wn route, het pad volgen tot kruising t.h.v. bosrand.
Bij deze kruising RD, gras-pad met aan beide zijde bosschages, kn53 volg 54.
7.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, kn54 volg 67, verderop voorbij de kloosterboerderij gaat de verharde weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
# De kloosterboerderij en ook het brouwerijgebouw zijn de enige van de oorspronkelijke kloostergebouwen die bewaard zijn gebleven. Het eigenlijke kloostercomplex werd in 1958 gesloopt.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Halverwege het smalle bosperceel aan linkerhand LA, smal bospad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, smal bospad.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna bij de rotonde met links en rechts van de rotonde een bushalte langs de N279 via fietspad de doorgaande weg oversteken richting “Heibloem”, de weg volgen tot de kerk, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pastoor Maesplein 5, 6034 TE te Nederweert-Eind. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Schoolstraat 1 te Heibloem.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op of langs het Pastoor Maesplein voor de kerk.
Eindpunt: Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk op parkeerstrook langs de smalle weg door het plantsoen naast de kerk of op de parkeerplaatsen aan de Sint Isidoorstraat.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Openluchtmuseum aan Eind in Nederweert-Eind. Aanlooproute: Vanuit de bushalte in noordwestelijke richting naar de zijweg met wegwijzerbord “Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof” lopen, vervolgens bij deze weg RA, “Rendierenlaan”. RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m RA, Pastoor Brandsstraat, de weg volgen tot de kerk het startpunt.
Eindpunt: Bushalte Schoolstraat aan de Meijelseweg (N279) in Heibloem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Pad door de Banen Adrie: Pad door de Banen
Broekbos Adrie: Broekbos
Vogelkijkhut in de Banen Adrie: Vogelkijkhut in de Banen
De binnenzijde Adrie: De binnenzijde
Begrazingsgebied Adrie: Begrazingsgebied
De Zoom Adrie: De Zoom
De Zoom Adrie: De Zoom
Pad door de Zoom Adrie: Pad door de Zoom
Neerpeelbeek met een heuse beverdam Adrie: Neerpeelbeek met een heuse beverdam
Pad door de Nederpeel Adrie: Pad door de Nederpeel
Het Spaanse Bos Adrie: Het Spaanse Bos
Kloosterboerderij gebouwd omstreeks 1853 Adrie: Kloosterboerderij gebouwd omstreeks 1853

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-6.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nederweert-EindErvaringen van wandelaars (7)

 1. John 18 augustus 2021 om 19:59

  Peelpad.
  Leuke tochtjes. Ik vind het alleen niet altijd even prettig als sommige punten dubbel of driedubbel benoemd worden. Maar ga gewoon lekker door.
  Groetjes John

  Reageren
 2. Yvonne de Groot - Claessens 1 maart 2020 om 14:19

  Mooie etappe, gelopen op zaterdag 29 februari 2020.
  Het was erg nat, maar nog steeds goed te belopen.
  Genoten van de fluitende vogels. De lente zat al in de lucht.
  Een paar keer hebben we over bomen moeten klimmen die over
  de weg lagen. Gelukkig was dat geen probleem.
  Jammer dat we nergens konden zitten onderweg.
  Geen bankjes helaas.

  Reageren
  1. Adrie 1 maart 2020 om 16:25

   Inderdaad bankjes zijn schaars bij deze etappe. Bij de Banen staan er drie als de vogelkijkhut meegerekend wordt alleen jammer dat dit aan het begin van de etappe is. Eentje voordat men de knuppelbrugjes door de Banen oploopt en als mij goed herinner staat er inmiddels ook een na verlaten van de knuppelbrugjes. M.u.v. de Banen gaat deze etappe door minder bekende peelrestanten met als gevolg ontbrekende bankjes.

 3. Harrie Nellie en Jurre 12 mei 2019 om 18:49

  Beste Adrie,

  We zijn het Peelpad gestart met etappe 1 en zijn nu bij 5 we kiezen elke keer een zelfgekozen route terug naar de startplaats tot nu prachtige wandelingen door verrassende mooie gebieden.

  Reageren
 4. Tonnie 7 oktober 2018 om 16:12

  Beste Adrie,
  Gisteren deze etappe gelopen, zeer de moeite waard. Bedankt. Op naar de volgende etappe.

  Reageren
 5. Yvonne en Tonnie 2 september 2018 om 20:39

  Beste,
  Deze route nog niet helemaal gelopen, maar weer erg mooi, zie de foto van het prachtige gebied.

  Reageren
 6. Adrie 21 april 2017 om 16:05

  Het Peelpad etappe 5 is vernieuwd. Nieuw in de etappe is mooi gevarieerd natuurgebiedje tevens wat verharde weg vervangen door onverharde paden. Gevolgd wordt op twee plaatsen een onderhoudspad langs de “Vissensteert”, een brede waterloop. Langs deze waterloop passeert men nieuw ingerichte natuurgebiedjes. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)