Peelpad etappe 6, Heibloem te Limburg

19 km Wandelroute Peelpad etappe 6, te Heibloem

Deze etappe gaat door de natuurgebieden de Waterbloem, de Kleine Moost, het Simonshoekse bos en het Nationaal park De Groote Peel. De bossen van Waterbloem vormen een afwisselend bosgebied met landbouwgronden, bosjes, moerassen en graslanden. Het gebied was tot omstreeks 1850 een groot moerasgebied. Het gebied De Kleine Moost maakt deel uit van de zogenaamde Peelrestanten. De Kleine Moost is ontwaterd nadat de turf was gewonnen. Later is het gebied op de hogere delen met naaldbossen beplant. In de lagere delen is ook getracht de grond te bebossen, maar vanwege de natte situatie is dit nooit goed gelukt. Recent is een deel van het gebied opnieuw ingericht. Via de Noordervaart gaat de etappe naar Meijel. Napoleon liet in 1808 een aanvang maken met het graven van de Noordervaart, toen de noodzaak wegviel zijn de graafwerkzaamheden stopgezet. In 1853 heeft Rijkswaterstaat het kanaal bevaarbaar gemaakt ten behoeve van turfwinning in de Peel. Na verlaten van Meijel gaat de etappe via het Simonshoekse bos, een klein gevarieerd bosgebied, naar het Nationaal park De Groote Peel. De Groote Peel is een prachtig wandelgebied met een rijke natuur. Het voormalige hoogveengebied heeft ook een bijzondere geschiedenis, waarvan nog veel sporen in het veld te zien zijn. De historie van de turfwinning en ander gebruik van het veen leeft ook nog voort in de vele veldnamen. Veldnamen zoals 't Eeuwig Leven, Aan 't Elfde, De Pijp, Koe-uier en Lumme buske zijn enkele van de vele veldnamen in dit gebied. Elk van deze namen zeggen iets over het betreffende stukje peel, zoals 't Eeuwig Leven. Op deze plek heeft ooit een herberg met die naam gestaan. 72% van deze wandeltocht is onverhard.
Een deel van het Nationaal park De Groote Peel is in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en tijdens de vogeltrek van 15 oktober tot 30 november voor publiek gesloten. Volg tijdens deze periodes het alternatief.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-3-2016, laatst bijgewerkt op: 12-1-2020

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
Delen van de Groote Peel zijn in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en tijdens de vogeltrek van 15 oktober tot 30 november voor publiek gesloten. Volg tijdens deze periodes het alternatief.


Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte richting rotonde lopen, bij rotonde de zijweg met kombord “Heibloem” inlopen, “Schoolstraat”, de weg langs de kerk volgen tot kruising ruim voorbij de kerk, zijwegen negeren.
Bij deze kruising LA, “Horstpeel”, kn60 volg 20.
RD, weg “Elzenweike” aan rechterhand negeren, direct daarna in bocht naar links RD, grindpad, het grindpad buigt eveneens naar links, wn route, vervolgens na ca. 40m RA, smal bospad met SBB bordje “Waterbloem”, wn route.
Iets voorbij 2de flauwe bocht naar links RA, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, men passeert aan rechterhand een vennetje, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, direct daarna voor brugje LA, kn21 volg 11, smal pad met rij beuken aan rechterhand.
2.
T.h.v. bankje en aan rechterhand een kruisbeeld RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens in bocht naar links van het pad RA het houten brugje over, gras-pad met beekje aan rechterhand, wn route, verderop voor een waterloop buigt het pad naar links, na deze bocht gras-pad met de waterloop aan rechterhand volgen.
Direct na klaphek met veerooster LA, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand klaphek en veerooster RA, wn route.
Bij kruising RD, wn route.
Bij kruising RD, kn11 volg 10, men passeert aan linkerhand een open plek.
Voorbij klaphek met veerooster, bij T-splitsing RA, wn route, verderop t.h.v. rand bosgebied buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van doorgaande weg volgen, let op drukke weg!!!, kn10 volg 14, direct daarna RA, bospad met houten afsluitboom en SBB bordje “Waterbloem”, wn route.
3.
Bij T-splitsing LA, direct daarna RD, gras-pad langs waterloop aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RA, wn route.
T.h.v. rand bosgebied, bij T-splitsing RA, kn14 volg 30, verderop buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad ca. 900m verder volgen tot T-splitsing voor kanaal Noordervaart.
Bij deze T-splitsing RA, kn30 volg 80, grindpad met het kanaal aan linkerhand, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg.
Voor rotonde LA, kn80 volg 83, via fietspad de doorgaande wegen N275 en N279 oversteken vervolgens bij horecagelegenheid rechts aanhouden, het grindpad met kanaal aan rechterhand volgen, wn route.
RD, weg aan linkerhand negeren, kn83 volg 91, grindpad langs het kanaal verder volgen.
4.
Na ca. 270m, t.h.v. schrikhek LA, dalend pad met bosrand aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna bij 3-sprong LA, “Heihorst”.
Bij kruising RA, “Steenkampseweg”.
T.h.v. woning nr.12 LA, gras-pad met houten afsluitboom, verderop smal grindpad.
Iets voor vennetje het smalle grindpad met bocht baar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren.
Na passeren van picknicktafel, bij T-splitsing voor visvijver LA, verhard voetpad, het voetpad volgen tot 3-sprong, iets voorbij bocht naar links.
Bij deze 3-sprong LA, wn31, het pad buigt naar rechts, iets verder gaat verhard pad over in een smal grindpad, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij 4-sprong RD, smalle weg met plantsoen aan rechterhand, voor woningen buigt de weg naar rechts, vervolgens voorbij woning nr.16, bij kruising LA.
T.h.v. woning nr.69 LA, “De Bemde”, wn route, verderop buigt de weg naar rechts.
5.
T.h.v. woning nr.18 links aanhouden, verhard voetpad door plantsoen, wn route, het pad loopt parallel aan het fietspad langs de doorgaande weg.
Bij 4-sprong links aanhouden, het verhard pad loopt nu pal naast het fietspad, wn route.
Iets voor woning LA, wn route, het pad buigt weer richting het fietspad.
Bij T-splitsing LA richting rotonde, kn31 volg 41, direct daarna bij rotonde RD de doorgaande weg N279 oversteken, “Simonshoek”, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Busserstraat”, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij woning nr.26 LA.
Voorbij landbouwperceel aan linkerhand, t.h.v. wn routepaaltje LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
Iets voorbij landbouwperceel, t.h.v. metalen poort RA, smal bospad, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpaden negeren.
6.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna LA.
Bij kruising LA, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. rand bosgebied, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, verderop gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Berg”.
Bij kruising LA, “Vossenberg”.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, wn route.
In bocht naar links van de weg RD, onverhard pad met picknicktafel, wn route.

Alternatief tijdens broedseizoen en volgeltrek: Voor uitkijktoren LA kn34 volg 41, verderop voorbij kazemat de bosrand aan linkerhand volgen, voorbij 2de kazemat passeert men een klaphek en loopt men door begrazingsgebied. Na verlaten van het begrazingsgebied via klaphek, bij T-splitsing RA, breed onverhard pad, wn route, verderop buigt het pad naar links. Voorbij picknicktafel, bij 3-sprong RA, onverhard pad met gescheiden grind-/fietspad. Pad met bocht naar links verder volgen, klaphek aan rechterhand negeren, kn62 volg 63. Ga verder punt 7 laatste regel.

RD, bospad aan linkerhand negeren, kn34 volg 23, voorbij uitkijktoren buigt het pad naar links, men passeert een klaphek, iets voorbij het klaphek buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad ca. 450m verder volgen tot pad aan linkerhand met kn23 routepaaltje.
7.
Bij dit pad LA, kn23 volg 60, iets verder buigt het pad naar rechts en iets verder naar links.
Voorbij veerooster met klaphek RD, pad aan rechterhand negeren, pad over lage kade.
Na ca. 160m links aanhouden, wn60.
In flauwe bocht naar rechts LA, wn60, verderop voorbij bocht naar rechts passeert men klaphek met veerooster.
Iets voorbij volgend klaphek RD, gras-pad met klaphek aan rechterhand negeren.
T.h.v. uitzichtpunt met bankje op heuvel LA, kn60 volg 62, direct daarna voor het bankje links aanhouden, het pad volgen tot houten hek met klaphek.
Na passeren van het klaphek RD, pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 63.
Iets voor verhard fietspad RA, gras-pad met SBB bordje “Groote Peel”, kn63 volg 64, verderop buigt het pad naar rechts richting bos.
8.
Bij 4-sprong RA, breed pad, kn64 volg 80.
Ruim voor metalen hek LA, bospad, wn80, verderop na verlaten van het bos buigt het pad naar links, iets verder het pad met bocht naar rechts parallel aan grind-/fietspad verder volgen.
Bij 4-sprong het pad met gescheiden grind-/fietspad met bocht naar links verder volgen, de wn route wordt verlaten.
Pad met grind-/fietspad met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising RA, bospad tevens ruiterpad, kn79 volg 80, het pad volgen tot kruising voor afrastering met iets naar rechts een klaphek.
Bij deze kruising LA, kn80 volg 81.
9.
In bocht naar links RD door klaphek, direct daarna na passeren van het klaphek eveneens RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij Y-splitsing links aanhouden, wn81, vervolgens t.h.v. rand bosgebied RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, kn81 volg 84.
Na passeren van klaphek RD, grind-/fietspad aan linkerhand negeren, grindpad met gescheiden grind-/fietspad, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij 3-sprong RA, “Nieuwe Baan”, wn84.
Bij kruising LA, kn84 volg 11, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijwegen negeren, bij deze T-splitsing zijn de bushaltes Meijelsedijk/Moostdijk, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele en rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Schoolstraat aan de N279, Meijelseweg, 6089 ND te Heibloem. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Moostdijk aan de Meijelseweg, Meijelsedijk te Ospeldijk.

Met de auto

Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk op parkeerstrook langs de smalle weg door het plantsoen naast de kerk of op de parkeerplaatsen aan de Sint Isidoorstraat beide op ca. 100m loopafstand van de bushalte.

Openbaar vervoer

Bushalte Schoolstraat, Heibloem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Natuurgebied Waterbloem Adrie: Natuurgebied Waterbloem
Natuurgebied Waterbloem Adrie: Natuurgebied Waterbloem
Natuurgebied Waterbloem Adrie: Natuurgebied Waterbloem
Shetlandse pony’s in de Groote Peel Adrie: Shetlandse pony’s in de Groote Peel
Shetlandse pony’s in de Groote Peel Adrie: Shetlandse pony’s in de Groote Peel
Een van de vele peelvennen in de Groote Peel Adrie: Een van de vele peelvennen in de Groote Peel
Eeuwselsche Loop Adrie: Eeuwselsche Loop

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-6.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats MeijelEetcafé de Stoep

Roggelsedijk 19
5768 RA Meijel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

  1. Adrie 2 september 2018 om 17:11

    De etappe is vernieuwd, de etappe gaat verder de Peel in. Dit deel van de Peel is gedurende het broedseizoen en de vogeltrek gesloten voor publiek. Gedurende die periodes het alternatief volgen. Routebeschrijving en kaarten zijn aangepast. Veel wandelplezier!

    Reageren
  2. Adrie 17 november 2016

    Om het unieke hoogveen in de Groote Peel te herstellen is recent het project LIFE + Groote Peel gestart. Het watersysteem in het natuurgebied wordt opgedeeld in compartimenten. Hierdoor kan veel beter gestuurd worden op het waterpeil dat voor de hoogveenvorming gewenst is. Ook  kan het aanwezige water langer worden vastgehouden in het gebied. Om dit te bereiken wordt ruim 13 kilometer kade aangelegd of verhoogd en worden 38 stuwen aangelegd. Ook wordt ruim 17 kilometer waterloop gedempt, afgedicht of afgedamd om het wegstromen van water via de ondergrond verder te verminderen. Delen van de huidige paden worden omgevormd tot kades met als gevolg dat paden die opgehoogd worden tijdelijk afgesloten kunnen zijn. Uitvoering van het plan staat gepland tot eind 2017. Men doet er verstandig aan gedurende de werkzaamheden een topografische kaart of GPS mee te nemen. Ook kan men het alternatief B: volgen, in het gedeelte van B: dat door de Groote Peel loopt vinden geen werkzaamheden plaats.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)