Peelpad etappe 5, Nederweert-Eind te Limburg

18 km Wandelroute Peelpad etappe 5, te Nederweert-Eind

Deze etappe gaat door de natuurgebieden de Banen, de Zoom, de Zwarte Peel, de Nederpeel en het Spaanse Bos. De meeste van deze natuurgebieden zijn ontstaan door de turfwinning. Na verlaten van Nederweert-Eind gaat de etappe door het natuurgebied de Banen, een restant van een groot vennencomplex dat na de ontvening van het gebied was ontstaan. Veel van deze vennen rond het natuurgebied de Banen zijn onder andere gedempt met het zand dat vrijkwam bij het graven van het kanaal Wessem-Nederweert. Ook de Zoom maakt deel uit van het zogenaamde Peelvennengebied. Het gebied ligt als een natuureiland te midden van een groot agrarisch gebied. De Zoom is een groot komvormig gebied gevormd door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter diep met heide, vennen, vlaktes met pijpenstrootje en struisgras, oude turfkuilen en wilgenstruwelen, het gebied is met een kade omringt. In het tweede deel van deze etappe komt men in het stroomgebied van de Neerpeelbeek. Deze beek meandert weer schitterend door het landschap. De etappe slingert met de beek mee door de natuurgebieden de Zwarte Peel en de Nederpeel. Als laatste gaat de etappe door het Spaanse bos, dit bosgebied bestaat voornamelijk uit naaldhout. Als bezienswaardigheid komt men langs een voormalige kloosterboerderij onderdeel van een kloostercomplex gebouwd omstreeks 1853. De kloosterboerderij en brouwerijgebouw zijn de enige gebouwen die van de oorspronkelijke kloostercomplex bewaard zijn gebleven. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-3-2016, laatst bijgewerkt op: 2-7-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte in noordwestelijke richting naar de zijweg met wegwijzerbord “Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof” lopen, vervolgens bij deze weg RA, “Rendierenlaan”.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m RA, “Pastoor Brandsstraat”, de weg volgen tot 4-sprong voorbij het plein voor de kerk.
Bij deze 4-sprong LA de weg met kerk aan linkerhand de kerk inlopen, de weg “St. Gerardusstraat” volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
RD, weg “Vuursteen” aan linkerhand negeren.
T.h.v. woning nr.87 RA, “Visdijk”, kn78 volg 79.
2.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn79 volg 82.
Voorbij brugje, bij kruising RD door klaphek, smal iets verhoogd bospad door rand broekbos, wn82.
Bij 3-sprong rechts aanhouden door klaphek, het klaphek aan linkerhand negeren, kn82 volg 11, na verlaten van het smalle bos met bankje het iets verhoogde pad met knuppelbrugjes door open gebied volgen, verderop voorbij een klaphek buigt het pad naar rechts en volgt een brede waterloop aan linkerhand, wn route.
Na passeren van bosrand het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, wn11, direct daarna iets voor klaphek LA, smal slingerend bospad, wn route, het bospad volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een stuw.
3.
# Voorbij deze 4-sprong gaat de etappe over gras-/onderhoudspaden langs waterlopen, vooral in het voorjaar kan het op deze paden door de begroeiing wat lastig lopen zijn. Als alternatief bij deze 4-sprong RD, gras-pad met waterloop aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising LA, verharde weg. Bij kruising RA, kn12 volg 10. RD, gras-/onderhoudspaden langs waterloop negeren, kn10 volg 23. Voor bosgebied LA, de wn route wordt verlaten. Weg met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, de weg verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA. RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna LA, het onverhard pad langs rand van peelrestant met het peelrestant aan rechterhand inlopen, kn90 volg 93, verderop passeert men een overstap, voorbij deze overstap links aanhouden en rand van het peelrestant volgen. Ga verder bij punt 5. 1ste regel.

Bij deze 4-sprong RD, gras-pad met waterloop aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met verharde weg RD, gras-pad met de waterloop aan linkerhand verder volgen, verderop buigt het gras-/onderhoudspad naar links, voorbij deze bocht de waterloop aan linkerhand verder volgen.
Bij kruising met verharde weg RA, kn10 volg 23, verharde weg.
RD, weg langs bosrand aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot pad aan linkerhand met houten hek en kn23 routepaaltje, ruim voorbij flauwe bocht naar links.
Bij dit pad LA, gras-pad,kn23 volg 22.
T.h.v. bosperceel RA door klaphek richting 2de klaphek, wn22, voorbij het 2de klaphek buigt het gras-pad naar links en volgt de afrastering aan linkerhand.
4.
Voor bosperceel met eiken rechts aanhouden, het bosperceel met eiken aan linkerhand volgen, wn22, verderop voorbij hoogspanningslijnen buigt het pad naar links richting klaphek, wn22, voorbij het klaphek buigt het gras-pad met flauwe bocht naar rechts, voorbij de flauwe bocht de rechterzijde van het gebied volgen tot klaphek voor hoogspanningsmast.
Voor de hoogspanningsmast het gebied via klaphek verlaten, links aanhouden en zandpad volgen.
Aan einde van het zandpad, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, wn22.
Direct na brede waterloop RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand inlopen, kn22 volg 91, verderop bij betonnen brugje de andere zijde volgen.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn91 volg 90.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, onverhard pad door rand van het peelrestant met het peelrestant aan rechterhand, kn90 volg 93, verderop gaat het gras-pad een klein stukje door bos, iets na verlaten van het bos via overstap het begrazingsgebied inlopen, in begrazingsgebied de afrastering aan linkerhand volgen tot klaphek, via dit klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
5.
Na verlaten van begrazingsgebied, bij T-splitsing RA, kn93 volg 95.
# Aan einde van de akker in de volgende regel worden graspaden langs een paar akkers gevolgd en een weinig belopen pad door een bosgebied gevolgd, afhankelijk van het jaargetijden kan dit wat lastig lopen zijn als alternatief kan men het pad verder volgen tot T-splitsing voor bosrand. Bij deze T-splitsing LA, kn96 volg 61. Bij kruising RA, de wn route wordt verlaten, verderop in flauwe bocht gaat de weg door een bosgebied, de weg verder volgen tot kruising met waterloop direct na verlaten van het bosgebied. Bij deze waterloop LA het gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand inlopen, de waterloop volgen tot de kruising voorbij een beekje, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 6. 2de regel.

Iets voor het einde van de landbouwperceel aan rechterhand RA, gras-pad langs het landbouwperceel volgen richting bosgebied, wn95, ca. 60m voorbij de bosrand buigt het pad in het bos naar links, verderop iets voor rand bosgebied buigt het pad eveneens naar links, voorbij deze bocht het pad door het bos verder volgen tot T-splitsing bij breed pad t.h.v rand bosgebied, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, kn95 volg 94.
Voor bosrand aan rechterhand RA, kn94 volg 44, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
6.
Bij deze kruising RD, wn44, het gras-pad met waterloop aan linkerhand volgen tot kruising voorbij een beekje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn44 volg 42, gras-pad met het beekje aan rechterhand volgen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, kn42 volg 55, gras-pad met het beekje aan rechterhand verder volgen tot een beukenlaan aan linkerhand, voor bocht naar links, ca. 250m voorbij een open plek met gras en klein akkertje.
Bij deze beukenlaan LA, kn55 volg 41, de beukenlaan uitlopen tot T-splitsing
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad voor bosgebied, zijpaden negeren.
7.
Bij deze T-splitsing RA,  het brede pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Aan de Heibloem”, wn53.
Na ca. 90m LA, bospad met houten afsluitboom en SLL bord “Spaanse Bos”, wn route, verderop buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad dat na ca. 130m naar links buigt verder volgen tot kruising ca. 90m voorbij omheind terrein met stallen.
Bij deze kruising RA, wn route, het pad volgen tot kruising t.h.v. rand bosgebied.
Bij deze kruising RD, gras-pad met aan beide zijde bosschages, kn53 volg 54.
8.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, kn54 volg 67, verderop voorbij de kloosterboerderij gaat de verharde weg over in een grindpad, het grindpad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
# Het gebouw dat men passeert is een kloosterboerderij en brouwerijgebouw, de enige die van de oorspronkelijke kloostergebouwen bewaard zijn gebleven. Het eigenlijke kloostercomplex werd in 1958 gesloopt.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Halverwege smal bosgebied aan linkerhand LA, smal bospad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, smal bospad.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna bij rotonde, het eindpunt, is links van de rotonde langs de doorgaande weg de bushalte naar Meijel en rechts naar Roermond.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte, Openluchtmuseum, Eind 10A, 6034 SN te Nederweert-Eind. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Schoolstraat, Meijelseweg 5 (N279) te Heibloem.

Met de auto

Rijd naar Eind in Nederweert-Eind. Aan deze weg is het startpunt, parkeren kan ook langs of op Pastoor Maesplein voor de kerk de etappe komt langs de kerk. Sla hiervoor linksaf naar Sint Gerardusstraat, volg de weg naar het Pastoor Maesplein voor de kerk. De etappe starten bij punt 1. 3de regel

Openbaar vervoer

Bushalte, Openluchtmuseum, Nederweert-Eind.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Natuurgebied de Banen Adrie: Natuurgebied de Banen
Natuurgebied de Banen Adrie: Natuurgebied de Banen
Vogelkijkhut bij de Banen Adrie: Vogelkijkhut bij de Banen
Natuurgebied de Zoom Adrie: Natuurgebied de Zoom
Beukenlaan in de Nederpeel Adrie: Beukenlaan in de Nederpeel
Neerpeelbeek Adrie: Neerpeelbeek
Natuurgebied de Nederpeel Adrie: Natuurgebied de Nederpeel
Kloosterboerderij gebouwd omstreeks 1853 Adrie: Kloosterboerderij gebouwd omstreeks 1853

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-5.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nederweert-EindErvaringen van wandelaars (6)

 1. Yvonne de Groot - Claessens 1 maart 2020 om 14:19

  Mooie etappe, gelopen op zaterdag 29 februari 2020.
  Het was erg nat, maar nog steeds goed te belopen.
  Genoten van de fluitende vogels. De lente zat al in de lucht.
  Een paar keer hebben we over bomen moeten klimmen die over
  de weg lagen. Gelukkig was dat geen probleem.
  Jammer dat we nergens konden zitten onderweg.
  Geen bankjes helaas.

  Reageren
  1. Adrie 1 maart 2020 om 16:25

   Inderdaad bankjes zijn schaars bij deze etappe. Bij de Banen staan er drie als de vogelkijkhut meegerekend wordt alleen jammer dat dit aan het begin van de etappe is. Eentje voordat men de knuppelbrugjes door de Banen oploopt en als mij goed herinner staat er inmiddels ook een na verlaten van de knuppelbrugjes. M.u.v. de Banen gaat deze etappe door minder bekende peelrestanten met als gevolg ontbrekende bankjes.

 2. Harrie Nellie en Jurre 12 mei 2019 om 18:49

  Beste Adrie,

  We zijn het Peelpad gestart met etappe 1 en zijn nu bij 5 we kiezen elke keer een zelfgekozen route terug naar de startplaats tot nu prachtige wandelingen door verrassende mooie gebieden.

  Reageren
 3. Tonnie 7 oktober 2018 om 16:12

  Beste Adrie,
  Gisteren deze etappe gelopen, zeer de moeite waard. Bedankt. Op naar de volgende etappe.

  Reageren
 4. Yvonne en Tonnie 2 september 2018 om 20:39

  Beste,
  Deze route nog niet helemaal gelopen, maar weer erg mooi, zie de foto van het prachtige gebied.

  Reageren
 5. Adrie 21 april 2017 om 16:05

  Het Peelpad etappe 5 is vernieuwd. Nieuw in de etappe is mooi gevarieerd natuurgebiedje tevens wat verharde weg vervangen door onverharde paden. Gevolgd wordt op twee plaatsen een onderhoudspad langs de “Vissensteert”, een brede waterloop. Langs deze waterloop passeert men nieuw ingerichte natuurgebiedjes. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)