Peelpad etappe 23, Landhorst te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Peelpad etappe 23, te Landhorst

De etappe gaat van het ontginginsdorp Landhorst naar Wilbertoord, eveneens een ontginningsdorp. Landhorst is wat openbaar vervoer betreft lastig bereikbaar men kan als alternatief ook etappe 23a lopen en starten in Sint Anthonis. Landhorst heeft zijn naam te danken aan de zandruggen in het landschap, die zijn overgebleven nadat het veen was afgegraven voor turf. Dergelijke verhogingen worden 'horsten' genoemd. Direct na verlaten van de Landhorst gaat de etappe door het Sint Anthonisbos. Het Sint Anthonisbos heeft een mooi gevarieerd landschap van bos en heidevelden met jeneverbesstruiken en vliegdennen. Op de heide grazen Kempische heideschapen en Schotse hooglanders. In het heidegebied de Ullingse bergen zijn nog enkele stukken zandverstuiving. Aan de rand van het gebied gaat men over een zes tot acht meter hoge randwal, in het verleden is deze wal door de boeren opgeworpen om het overstuiven van de akkers te voorkomen. Bossen hout, aanplant van eiken en graafwerk hebben uiteindelijk geresulteerd tot deze zes tot acht meter hoge wal. Na verlaten van het uitgestrekte Sint Anthonisbos gaat de etappe door de voormalige Wanroijse Peel. Dit gebied heeft op het gemeentebos Wanroij en enkele kleine stukjes bos na een agrarische bestemming gekregen. De etappe gaat slingerend door het gemeentebos Wanroij en de kleine stukjes bos richting Wilbertoord. 77% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-8-2016, laatst bijgewerkt op: 6-11-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar horecagelegenheid Café Buitenlust LA vertrekken, de weg “Pionierstraat” volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, “Schapendreef”, wn route, de weg volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van de weg, zijweg negeren.
Bij deze 4-sprong LA, grindpad met speelveldje voor bosrand aan rechterhand, wn route, het grindpad volgen tot bocht naar rechts iets voor einde van de sportvelden, zijpaden negeren.
Bij deze bocht het grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 140m, direct na blauw(blauwe bordjes met wit symbool) routepaaltje LA, bospad.
Bij T-splitsing RA, brede eikenlaan.
Bij kruising met grind-/fietspad RD, direct daarna eveneens RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren.
2.
Bij 5-sprong RD, het pad met de bosrand aan rechterhand verder volgen, blauwe route.
Voor bosrand aan linkerhand LA, blauwe route, pad met bosrand aan rechterhand.
Na ca. 370m RA, bospad, blauwe route.
Bij T-splitsing LA, blauwe route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, breed pad met grind-/fietspad, rood(rode bordjes met wit symbool)-groene(groene bordjes met wit symbool) route, kn47 volg 45, de blauwe route wordt verlaten.
Bij kruising met smalle verharde weg en aan rechterhand een picknicktafel en een bankje RD, het brede pad met grind-/fietspad verder volgen, rood-groene en wn route.
Bij kruising LA, bospad, rood-groene route, kn45 volg 46.
Na ca. 90m RA, rood-groene route, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, smalle verharde weg, rood-groene route, de weg volgen tot een houten poort iets voorbij houten schuurtje, zijpaden negeren.
3.
Direct na de houten poort met veerooster scherp LA, rood-groene en wn route, t.h.v. het schuurtje buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot kruising, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij deze kruising RA, rood-groene route, kn46 volg 50.
Na verlaten van het bos, bij kruising RD, pad door heidegebied, wn route, de rood-groene route wordt verlaten.
Bij kruising RD, kn50 volg 51, aan linkerhand passeert men een poel, het pad ca. 600m volgen tot kruising met aan rechterhand een breed zanderig pad richting een metalen poort met daarachter een perceel in het bos met een schaapskooi.
Bij dit pad RA richting het metalen poort, de wn route wordt verlaten.
Iets voor de poort LA, het pad volgt een klein stukje de bosrand en buigt met flauwe bocht naar rechts het bos in.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een houten poort en veerooster LA, grind-/fietspad.
Voor open heidegebied, bij kruising RA, kn51 volg 52, pad met bosrand aan rechterhand.
4.
T.h.v. hoek in afrastering RD, pad met iets verder een klaphek aan rechterhand negeren, het pad met afrastering aan rechterhand en verderop kn52 volg 53 volgen tot T-splitsing voorbij een klaphek, zijpaden negeren, iets voorbij kn52 wordt de wn route verlaten.
Bij deze T-splitsing LA, geel-groene route, verderop voor een metalen poort met draaihek buigt het pad naar links en gaat door een smalle doorgang in de afrastering met veerooster, geel-groene route.
Ca. 40m voorbij de doorgang links aanhouden, direct daarna voor SBB routepaal “Ullingse Bergenroute korte route” bij splitsing rechts aanhouden, stijgend pad, geel-groene route, het doorgaande licht slingerend pad volgen tot 4-sprong t.h.v. de bosrand iets voorbij een smalle doorgang met veerooster, smalle zijpaden negeren, let op de geel-groene routepaaltjes.
5.
Bij deze 4-sprong RD, pad door de bosrand, kn20 volg 19, de geel-groene route wordt verlaten, verderop gaat het pad over een heuvelrug (beboste stuifduin), het pad volgen tot kruising aan voet van de heuvelrug iets voor een houten poort, voor deze kruising buigt het pad t.h.v. een bankje naar links, zijpaden negeren.
# De heuvelrug of Randwal is door de boeren opgeworpen om het verstuiven van de akkers te voorkomen.
Bij deze kruising RD richting de houten poort met klaphek, geel-groene en wn route, voorbij het klaphek rechts aanhouden.
Bij twee dicht bij elkaar gelegen splitsingen eerst links- dan rechts aanhouden, let op de geel-groene routepaaltjes.
Na ca. 80m, bij splitsing links aanhouden, geel-groene route, vervolgens bij T-splitsing RA, grindpad, rood-groene route, de gele en wn route worden verlaten.
6.
Bij houten poort met veerooster RD, zijpaden aan beide zijde van houten poort negeren, rood-groene route, het grindpad verder volgen tot grindpad aan linkerhand met houten poort en veerooster t.h.v. paddenstoel nr.40 direct na bosperceel aan linkerhand, overige zijpaden negeren
Bij dit pad LA richting “Landhorst”, grindpad met bosrand aan linkerhand, rood-groene route.
Bij kruising RD, rood-groene route, het grindpad verder volgen tot houten poort met veerooster.
Voorbij het veerooster, bij kruising RA, smal bospad, rood-groene en wn route.
Iets voor verhard fietspad het pad met bocht naar links verder volgen, verbindingspad richting het fietspad negeren, rood-groene route, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Bij kruising RA, verharde weg, wn route, de rood-groene route wordt verlaten.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “De Waterval”, kn18 volg 9.
7.
Weg met flauwe bocht naar links verder volgen, zijpaden negeren, wn route, vervolgens na ca. 60m LA, smal bospad met informatiepaneeltje “Geïntegreerd bosbeheer”, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, pad door de bosrand met verderop een omheining aan linkerhand.
Bij kruising met verharde weg RD, wn route, eveneens smal bospad.
Voorbij brugje, bij kruising RD, bospad, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong rechts aanhouden, wn route, direct daarna bij kruising RD, wn route, het smalle pad verder volgen tot kruising met verharde weg, men passeert drie kruisingen met bospaden, bij de 1ste kruising wordt de wn route verlaten.
Bij de kruising met verharde weg RD, smal bospad.
Bij kruising met verharde weg met langs de weg parkeervakken RD.
Voor metalen poort het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot kruising met verharde weg.
8.
Bij deze kruising RD, wn route, iets verder bij 3-sprong links aanhouden, het pad met het beekje aan linkerhand verder volgen, verderop t.h.v. bankje kruist het pad het beekje, na verlaten van het bos buigt het pad naar links.
Aan einde van het smalle pad links aanhouden, verharde weg, kn16 volg 13.
Bij kruising RA, “Peelkant”, wn route.
Na ca. 250m LA, “Kuilenstraat 1-3-5”, kn13 volg 12.
Bij bosperceel aan rechterhand RA, “Kuilenstraat 2-4-6-8”, wn route, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, “Kuilsendijk”, wn route.
Bij kruising RA, kn12 volg 11.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, “Noordstraat”, wn route, direct daarna voorbij bosschages RA, onverhard pad, kn11 volg 63, het pad volgen tot breed pad aan linkerhand voor bosrand, smal zijpad aan rechterhand negeren.
9.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, pad met bosrand aan rechterhand.
Na ca. 300m RA, bospad met NM bordje “Molenheide” en houten afsluitboom.
Na ca. 150m LA, het pad volgen tot kruising met breder pad voorbij informatiepaneel “54 Fietsen doe je in Brabant”, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, pad met fietsroutebordje 53, het pad volgen tot kruising voor landbouwgebied.
Bij deze kruising RD, verharde weg, “Willemsweg”.
In bebouwde kom, voorbij woning nr.15 RA, “Willibrordusstraat”.
RD, weg aan linkerhand negeren, “Willibrordusstraat”.
Bij 4-sprong RD richting de kerk, het eindpunt, aan overzijde van het plein is langs de doorgaande weg “Wethouder Lindersstraat” bushalte Kerk.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen–gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Café Buitenlust, Pioniersstraat 1, 5445 AC te Landhorst. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Sint Josephplein 4 te Wilbertoord.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Schapendreef.
Eindpunt: Parkeren kan op het Sint Josephplein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Café Buitenlust aan de Pioniersstraat.
Eindpunt: Bushalte Kerk aan de Wethouder Lindersstraat.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Beeld van een Peelwerker Adrie: Beeld van een Peelwerker
Schuurtje, opslagplaats van SBB Adrie: Schuurtje, opslagplaats van SBB
Kempische heideschapen Adrie: Kempische heideschapen
Pad door de Ullingse bergen Adrie: Pad door de Ullingse bergen
Schotse hooglanders Adrie: Schotse hooglanders
Poel op de heide Adrie: Poel op de heide
Uitzicht over de Ullingse bergen Adrie: Uitzicht over de Ullingse bergen
Pad met herfstkleuren Adrie: Pad met herfstkleuren
Stuifzand gebiedje in de Ullingse bergen Adrie: Stuifzand gebiedje in de Ullingse bergen
Het stuifzandgebiedje in een heel ander seizoen Adrie: Het stuifzandgebiedje in een heel ander seizoen
Schaapskooi Adrie: Schaapskooi

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-23.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Landhorst en WilbertoordErvaringen van wandelaars (1)

  1. Tonnie Aalbers 17 februari 2019 om 21:53

    17-02-2019
    Een mooie wandeling door afwisselend gebied. Start bij Cafe Buitenlust, na een kopje koffie aan de wandel,zeker door het stralende weer is het schitterend. Zie foto

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)