Peelpad etappe 22a, Elsendorp te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Peelpad etappe 22a, te Elsendorp

Deze alternatieve etappe van Elsendorp naar Sint Anthonis, de laatste beter bereikbaar met het openbaar vervoer, gaat door de landgoederen de Krim, de Bunthorst en de Groote Slink en door het Sint Anthonisbos. Elsendorp is een ontginningsplaatsje dat ontstaan is nadat Samuel Cornelis van Musschenbroek, die de Maatschappij tot Ontginning van de Peel oprichtte en in 1891 ter plaatse van het huidige Elsendorp twee modelboerderijen stichtte. Eén ervan heette De Dompt en dit was ook de oorspronkelijke naam voor het ontginningsdorp. Sint Anthonis is eeuwenoud dorp dat gelegen op een zandrug aan de rand van het voormalige Peelgebied. Het landschap waar men doorheen loopt is onderdeel van een grootschalig ontginningsgebied van De Peel. De Krim bestaat uit naaldbossen en heidevelden, bij deze "heidevelden" krijgt men een goede indruk hoe het hier ooit heeft uitgezien. De Bunthorst is een gebied met afwisseling van bos, heide en landbouwgrond, waar lanen doorheen lopen met beuk en Amerikaanse eik. De Groote Slink bestaat ook uit een afwisseling van bos, heide en landbouwgrond maar is aangelegd in Engelse landschapsstijl. De etappe gaat in de Groote Slink langs de Slinkvijver een tot meanderend ven vergraven peelven de Diepe Slink. Bij het ven is een ijskelder, die tegenwoordig tot verblijfplaats voor vleermuizen dient. Aan de rand van het Sint Anthonisbos wordt het Peelkanaal gevolgd. Het Peelkanaal of Defensiekanaal werd in 1939 in de Peel gegraven als onderdeel van de Peel-Raamstelling. Het kanaal reikt tot de Raam, een riviertje boven Mill. Het deed dienst als afwateringskanaal en antitankgracht, waardoor het al snel de naam Defensiekanaal kreeg. In het Sint Anthonisbos gaat de etappe rond het peelven, een mooi oud ven dat de laatste jaren helaas onder verdroging leidt. 87% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 4-12-2020, laatst bijgewerkt op: 7-12-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Op het fietspad langs de N272 aan de zijde van het benzinestation, en met de rug naar het benzinestation RA vertrekken, iets verder bij kruising RD, het fietspad verder volgen, kn43 volg 44.
Bij kruising RA, “Den Heikop”, kn44 volg 45.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, wn route.
Na ca. 900m, voor groot bos aan rechterhand RA, pad door de bosrand met houten afsluitboom en BL bordje “Krim”, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot bocht naar rechts voor open gebied.
In deze bocht LA door het draaihekje, smal pad met afrastering aan linkerhand het pad volgen tot bosrand van ouder bos.
T.h.v. de bosrand het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, smal pad met wit routepaaltje aan rechterhand negeren.
Bij kruising LA, pad met aan linkerhand rij kastanjebomen.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, zijpad(en) aan linkerhand negeren.
2.
Voor open plek, bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voorbij houten poort met klaphek.
Bij deze T-splitsing RA, pad met gescheiden verhard fietspad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing RA, eveneens breed pad met gescheiden verhard fietspad en met bosrand aan linkerhand, wn route.
Na ca. 400m LA, kn47 volg 72, het bospad met houten afsluitboom en BL bordje “Bunthorst” volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising LA, grindpad, de wn wordt weer verlaten, het pad volgen tot kruising voorbij boswachterswoning, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, het grindpad volgen tot breed pad aan rechterhand met in de verte een gebouw ca. 60m voorbij kleine woning nr.128 aan rechterhand, zijpaden negeren.
3.
Bij dit pad RA, kn74 volg 73 (het knooppuntpaaltje staat iets verder), het brede pad ca. 130m volgen tot pad aan rechterhand, smalle zijpaden met klaphek aan linkerhand negeren.
Bij dit pad RA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij splitsing links aanhouden, wn route.
Bij 5-sprong het 2e pad aan rechterhand volgen, wn route, vervolgens na ca. 60m bij 4-sprong scherp LA, kn73 volg 48.
Bij 5-sprong voor klaphek RA, pad door de bosrand, wn route, verderop passeert men twee houten poorten bij doorgang voor vee (als de houten poorten gesloten zijn deze openen en daarna weer sluiten).
Bij T-splitsing RA, brede laan, de wn route wordt verlaten, de brede laan ca. 350m volgen tot kruising met aan linkerhand een draaihekje.
Bij deze kruising LA door het draaihekje, het grasland inlopen richting draaihekje aan overzijde, via het draaihekje het grasland weer verlaten.
4.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, pad door smal bosperceel.
# Voor een bezoek aan de theekoepel, bij de T-splitsing eerst een klein stukje RA.
Voor ven, bij T-splitsing LA, pad met het ven aan rechterhand.
# Het ven “Slinkvijver” in het hart van de “Groote Slink” is een tot meanderend ven vergraven peelven de “Diepe Slink”. Iets verder passeert aan de linkerhand een ijskelder, deze ijskelder is een verblijfplaats voor vleermuizen, dus met rust laten!
Voorbij het ven, bij 3-sprong met aan linkerhand een draaihekje RA, wn route.
Ca. 50m voorbij brugje het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een pad langs het ven links aanhouden.
# Voor mooi uitzicht over het ven met in de verte het gebouw van “de Bronlaak” een klein stukje het pad aan rechterhand inlopen.
Bij Y-splitsing scherp LA, kn76 volg 60, verderop passeert men een boerderij, het pad verder volgen tot smalle verharde weg aan linkerhand voor bosrand, zijpaden negeren.
5.
T.h.v. deze weg RA, de rechterzijde van parkeerterreintje oplopen en iets verder het smalle pad door de bosrand inlopen, wn route, verderop voor een boerderij buigt het pad naar links richting de doorgaande weg.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, wn route, het fietspad langs doorgaande weg ca. 400m volgen tot een smal pad aan linkerhand met rechts van het pad een brede waterloop het Peelkanaal en links van het pad een aarden wal ca. 30m voorbij de bosrand van een groot bosgebied, aan het begin van het pad is er een opening in de afrastering.
Bij dit pad LA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, en het smalle pad tussen Peelkanaal en aarden wal met het Peelkanaal aan rechterhand inlopen, het pad volgen tot kruising iets voorbij een bocht naar links.
Bij deze kruising RA het brugje over, oranje (oranje bordjes met wit symbool) route, kn60 volg 42, aan overzijde eveneens RA, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met grind-/fietspad, zijpad negeren.
6.
Bij deze 4-sprong RA, grind-/fietspad, oranje route, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar links van het grind-/fietspad, bij 4-sprong RD, onverhard pad, oranje route.
Bij T-splitsing LA, de oranje route wordt tijdelijk verlaten.
RD, pad aan rechterhand negeren, oranje route.
Bij kruising met breed pad RD, oranje route.
Bij kruising RA, grind-/fietspad met open gebied aan linkerhand, oranje en wn route.
Grind-/fietspad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, de oranje route wordt verlaten.
T.h.v. bankje, in bocht naar rechts van het grind-/fietspad links aanhouden, wn route, het onverhard pad met het open gebied aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising LA, smalle verharde weg, kn42 volg 43, de weg ca. 250m volgen tot breed bospad aan rechterhand voorbij een flauwe bocht naar links, voor het pad passeert men een picknicktafel bij een grillig gevormde den.
7.
Bij dit pad RA, breed bospad tevens ruiterpad, wn route.
Bij 3-sprong LA, wn route, het pad buigt iets naar links, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, iets verder RA, ruiterpad.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising LA, ruiterpad, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA richting de bosrand.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing LA, breed pad door de bosrand, wn route.
Voorbij landbouwperceel aan rechterhand, bij kruising met ruiterpad RA, de wn route wordt weer verlaten, smal pad door de bosrand tevens ruiterpad.
(Ruiter)pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren.
8.
Bij T-splitsing RA, de verharde weg richting houten poort voorbij het schuurtje volgen.
Voorbij de houten poort met veerooster RA, onverhard pad, direct daarna RD het pad met metalen klaphek aan rechterhand negeren, ruiterpad, verderop buigt het pad naar links.
Na verlaten van het bos, bij Y-splitsing RA, vervolgens voorbij laatste eik en iets voor flauwe bocht naar links van het ruiterpad LA, smal pad door open gebied richting groepje dennen in de verte.
Voorbij het groepje dennen, bij kruising RD, pad met geel(gele bordjes met zwart symbool)-groen(groene bordjes met wit symbool) routepaaltje richting bankje tegen bosrand, iets voorbij het bankje gaat het pad door het bos, het pad verder volgen tot kruising voor rastering met klaphek.
Bij deze kruising LA, pad met afrastering aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, pad met de afrastering aan rechterhand verder volgen.
Iets voorbij de afrastering RA, smal pad dat gedeeltelijk door de bosrand gaat, verderop volgt het pad weer de afrastering aan rechterhand met in het omheinde perceel een schaapskooi.
9.
T.h.v. metalen klaphek en aan linkerhand een zanderig pad RD, iets verder gaat het pad weer door de bosrand.
Bij T-splitsing RA over veerooster, grindpad.
Bij kruising met verharde weg LA, verharde weg richting “Sint Anthonis (paddenstoel nr.1).
Bij kruising met ruiterpad RD, geel-groene route, de weg ca. 400m verder volgen tot smal pad aan linkerhand t.h.v. een geel-groen routepaaltje in 2de flauwe bocht naar rechts van de weg, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, onverhard pad, geel-groene route, direct daarna kruist het pad een ruiterpad, verderop stijgt het pad licht.
T.h.v. kleine open plek aan linkerhand, het pad met flauwe bocht naar rechts verder langs de iets hogere heuvel aan rechterhand volgen, geel-groene en wn54 route, voorbij de heuvel het pad verder RD volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, “de Staat”, breed grindpad, wn54, de geel-groene route wordt verlaten, verderop t.h.v. inrit nr.41 gaat het grindpad over in een verharde weg en buigt naar links, de weg volgen tot woning nr.8 links van de weg, zijpaden negeren.
10.
T.h.v. deze woning RA, “’t Buske”, wn route.
RD, weg aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, “’t Kempke”, kn54 volg 15.
T.h.v. bedrijfspand nr.12 RA, grindpad, wn route.
Voorbij schrikhekken, bij kruising LA, breed grindpad, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Bij 3-sprong LA, “Peelkant”, de weg buigt naar rechts, direct daarna RD, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Bij ruime 4-sprong RA, “Molenstraat”, kn15 volg 16.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens in flauwe bocht naar links van doorgaande weg RA, “Molenstraat”, de weg volgen tot de kerk aan linkerhand, het eindpunt, met de bushalte Kolonel Silvertoplaan als eindpunt de weg “Molenstraat” die verderop overgaat in “Lepelstraat” geheel uitlopen tot 3-sprong voorbij woning nr.16, bij deze 3-sprong LA, iets verder is de bushalte.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen–gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Elsendorpseweg, Elsendorpseweg, 5424 TB te Elsendorp. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Brink 10 te Sint Anthonis.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het pleintje voor de kerk of op de parkeervakken aan het Sint Christoffelplein. Aanlooproute: Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg. Bij deze kruising LA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, kn43 volg 44. Start bij punt 1 2de regel.
Eindpunt: Parkeren kan in de parkeervakken op het plein aan de Brink.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Elsendorpseweg aan de Elsendorpseweg (N272).
Eindpunt: Bushalte Kolonel Silvertoplaan aan de Kolonel Silvertoplaan in Sint Anthonis.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

De Krim Adrie: De Krim
De Krim Adrie: De Krim
Op weg naar de Bunthorst Adrie: Op weg naar de Bunthorst
Voormalige boswachterswoning Adrie: Voormalige boswachterswoning
Herfst in de Groote Slink Adrie: Herfst in de Groote Slink
De Slinkvijver Adrie: De Slinkvijver
IJskelder Adrie: IJskelder
Theekoepel Adrie: Theekoepel
Schuurtje in het Sint Anthonisbos Adrie: Schuurtje in het Sint Anthonisbos
Schaapskooi Adrie: Schaapskooi

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-22a.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Elsendorp en Sint AnthonisErvaringen van wandelaars (2)

  1. Adrie 15 januari 2022 om 19:25

    Het brugje over de Slinkvijver is gereed, de etappe kan in zijn geheel weer gelopen worden.

    Reageren
  2. Adrie 7 oktober 2021 om 07:07

    Aan het brugje bij de Slinkvijver wordt gewerkt. Voorlopig bij punt 4 2de regel: Voor ven, bij T-splitsing RA i.p.v. LA, pad met het ven aan linkerhand, voorbij smalle zijde van het ven buigt het pad naar rechts het bos in. In het bos, bij T-splitsing RA ga verder bij punt 4 laatste regel.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)