Peelpad etappe 22, Wilbertoord te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Peelpad etappe 22, te Wilbertoord

De etappe gaat van Wilbertoord via Mill naar Langenboom, men komt o.a. door de natuurgebieden Molenheide, Groespeel, de Kuilen en de Langenboomse Bossen. Rond de vorige eeuwwisseling werd ten zuidwesten van Mill de Princepeel ontgonnen. Bij deze ontginning ontstond in 1920 de peelnederzetting Wilbertoord. Lang daarvoor is Langenboom al als peelnederzetting ontstaan. Direct na verlaten van Wilbertoord gaat men door Molenheide, een bosgebied dat bestaat voornamelijk uit naaldbomen. Maar door beheersmaatregelen is het een heel aantrekkelijk gemend bosgebied geworden met een mooi open gebied met een uitkijkpunt, waar je een mooie blik kunt werpen over de molenheide. Na verlaten van de Molenheide gaat de etappe naar de Groespeel. In dit gebied komt men weer langs het Peelkanaal dat onderdeel vormde van de Peel-Raamstelling en over het voormalig Duits lijntje. Deze spoorwegverbinding verbond het Nederlandse Boxtel met het Duitse Wezel. Bij het Peelkanaal en staan nog diverse kazematten en bij het Duits lijntje asperges die tot doel hadden treinen te laten ontsporen. Het laatste deel van deze etappe gaat door de Kuilen en de Langenboomse Bossen. De Kuilen waar ooit zandgraafmachines stonden is een verrassend plassengebied dat steeds meer een natuurlijk karakter krijgt. De Langenboomse Bossen is een van oorsprong productiebos dat eveneens door beheersmaatregelen steeds meer variatie krijgt met als resultaat een aantrekkelijk bos om in te wandelen.
82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 19-8-2016, laatst bijgewerkt op: 23-3-2017

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte met rug naar het plein LA vertrekken, direct daarna bij 4-sprong LA, “St. Josephplein”.
Bij 4-sprong RD.
De weg met bocht naar links verder volgen, “Zonnedauwstraat”, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
RD, “Zonnedauwstraat”, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, “Verbindingsweg”, vervolgens de weg volgen tot T-splitsing bij bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, “Tipweg”, direct daarna RA, het linker pad bij inham in bosgebied volgen, bospad met houten afsluitboom, kn32 volg 34.
Bij 4-sprong RA, licht dalend pad.
Bij T-splitsing LA, blauwe NM en wn route.
Bij kruising in hoger gelegen deel van bosgebied RA, kn60 volg 39, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, blauwe NM route.
2.
Bij 4-sprong t.h.v. groot ven RA, blauwe NM en wn route, het pad met ven aan rechterhand verder volgen.
Na passeren van picknickrafel bij kruising met breed pad RD, blauwe NM en wn route.
Voor lager deel van bosgebied LA, blauwe NM en wn route, smal pad met iets lager gelegen bosgebied aan rechterhand volgen.
Na ca. 150m RA, blauwe NM en wn route, men loopt nu door het lager gelegen deel in bosgebied.
RD, pad aan rechterhand negeren, blauwe NM en wn route.
Bij Y-splitsing voor waterloop LA, blauwe NM en wn route, vervolgens bij 6-sprong aan einde van de waterloop 2de pad aan linkerhand, blauwe NM route, kn39 volg 80.
RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna LA, smal bospad, blauwe NM en wn route.
Bij Y-splitsing RA, blauwe NM en wn route, direct daarna smal pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising RD, het pad kruist achtereenvolgens breed en smal pad, direct daarna RA, blauwe NM en wn route.
3.
Bij 4-sprong RD, smal bospad, blauwe NM en wn route.
Bij 4-sprong RD, wn route, de blauwe NM route wordt verlaten.
Bij kruising LA, breed pad.
Bij kruising RD.
Bij kruising RD richting houten hekje bij bosrand, rode NM en wn route.
Bij kruising t.h.v. bosrand RD door draaihekje, wn route, na enkele meters buigt het pad naar rechts.
Na passeren van draaihekje bij T-splitsing LA, direct daarna bij kruising eveneens LA, rode NM en wn route.
Bij kruising LA, kn38 volg 60, na passeren van draaihekje RD door open gebied richting uitzichtpunt met bankje op 2de heuvel, let op de rode NM route paaltjes.
Bij deze heuvel links aanhouden, het pad over de heuveltop met bankje volgen, rode NM en wn route.
4.
Bij T-splitsing iets voor bosrand LA, rode NM en wn route, t.h.v. bosrand buigt het pad naar rechts en gaat richting een draaihekje in het bos.
Na passeren van dit draaihekje bij T-splitsing RA, de rode NM en wn route worden verlaten.
Na ca. 90m, t.h.v. hoek in omheining LA.
Bij 4-sprong RA, wn route.
Rechts aanhouden, doorgaande pad verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij Y-splitsing RA, kn33 volg 37, direct daarna bij kruising RD, afrastering aan rechterhand volgen.
Na ca. 100m LA, wn route, direct daarna bij 3-sprong rechts aanhouden.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens aan einde van open plek RA, wn route.
RD, verhard weggetje aan linkerhand negeren, kn37 volg 38.
5.
Bij kruising RA, wn route.
Na ca. 130m, t.h.v. punt dat afrastering dicht langs het pad staat LA, smal slingerend pad.
RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij kruising iets voor rand van bosgebied LA.
RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens bij 5-sprong RD richting rotonde, verharde weg, direct daarna bij de rotonde eveneens RD, “Vorleweg”.
Doorgaande weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren.
Bij kruising voor klein bosgebied aan linkerhand LA, “Paddenhoolseweg”, onverhard pad.
Iets voor einde van dit bosgebiedje RA door klaphek, bospad met SBB bordje “Maasdal”, verderop voor omheining van tennisvelden buigt het pad naar links, en gaat vervolgens in een grote rechter boog om deze tennisvelden, smalle paadjes aan linkerhand negeren.
6.
Na de tennisvelden gepasseerd te zijn, t.h.v. ruiterpaaltje LA, vervolgens het slingerend pad parallel aan bosrand volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, pad aan bosrand volgen.
Na 2de bosgebiedje gepasseerd te zijn bij T-splitsing RA, breed pad.
# Als door hoge waterstand het pad langs het beekje in volgende regel niet begaanbaar is kan het alternatief aan het einde van de routebeschrijving gevolgd worden.
Na ca. 120m, bij kruising voorbij smal beekje RA door klaphek, vervolgens het gras-pad volgen tot T-splitsing t.h.v. spoorbrug, iets voor het spoorbrug via knuppelbrug de andere oever van het beekje volgen.
Einde pad bij deze T-splitsing RA.
# Het stukje spoorlijn is van het Duits Lijntje, aan het einde van het stukje spoor zijn asperges te zien bedoelt om treinen in WOII te laten ontsporen.
7.
Na passeren van voetgangerssluis bij 4-sprong RA, verharde weg, vervolgens de weg volgen tot woonboerderij aan linkerhand, zijpaden negeren.
Voorbij deze boerderij LA, onverhard pad, kn77 volg 87, direct daarna bij splitsing links aanhouden, smal bospad.
Na ca. 60m, bij kruising voorbij klimtoestellen LA, vervolgens pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens het pad volgen tot rand van bosgebied, zijpad negeren.
T.h.v. deze bosrand LA, vervolgens het pad dat deels langs de bosrand loopt volgen tot kruising voorbij brugje.
Bij deze kruising RD.
Bij 3-sprong t.h.v. kapel links aanhouden, wn route.
T.h.v. boerderij rechts aanhouden, wn route.
8.
Bij 4-sprong RA, breed pad, kn74 volg 48, vervolgens het pad volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, verharde wed, wn route.
Bij T-splitsing RA, “Lijsterstraat”, wn route.
Na passeren van smalle strook bos LA, “Havikstraat”, vervolgens na ca. 60m eveneens LA, “IJsvogelstraat”, wn route.
Na passeren van woning met nr.24, in rechterbocht LA, smal bospad, wn route, direct daarna bij 4-sprong RD, kn48 volg 44.
Bij T-splitsing LA, eveneens smal bospad, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna aan einde van lage “heuvelrug” RA, wn route.
9.
Bij kruising met verharde weg RD, de wn route wordt verlaten, smal bospad verder volgen.
Bij 3-sprong iets voor rand bosgebied LA, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens bij volgende T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Bij 4-sprong LA, kn44 volg 45, vervolgens weg volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Korhoenderstraat”, wn route.
Bij 4-sprong RD, onverhard pad met houten afsluitboom, wn route.
Bij T-splitsing voor waterplas LA, kn45 volg 25.
Einde pad bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens na ca. 60m RA door klaphek, onverhard pad, kn25 volg 24.
10.
T.h.v. NM informatiepaneel “Langenboomse Bossen en De Kuilen”, voor klaphek LA.
Na passeren van klaphek bij T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 35m LA, “Dijkweg”, groene NM route.
Bij T-splitsing LA, onverhard pad.
Bij rand bosgebied rechts aanhouden, onverhard fietspad met NM bord “Langenboomse Bossen” volgen, direct daarna RD, pad aan rechterhand negeren, groene NM route.
RD pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, groene NM route.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, groene NM route.
11.
Bij kruising met smal pad RD, de groene NM route wordt verlaten, vervolgens het pad verder volgen tot 5-sprong.
Bij deze 5-sprong LA, verharde weg richting bebouwde kom volgen.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 45m LA, “Streepgraniet”.
Rechts aanhouden, weg aan linkerhand negeren.
Bij splitsing RA, “Bergkristal”.
RD, weg aan linkerhand negeren, direct daarna de weg met bocht naar links verder volgen, “Kiezellei”, vervolgens voorbij woning nr.1 RA, “Vuursteen”.
Bij T-splitsing RA, “Dominicanenstraat”, vervolgens de weg volgen tot de kerk, het eindpunt.

Alternatief bij hoge waterstand:
T.h.v. smal beekje RD, doorgaande pad verder volgen, verderop t.h.v. boerderij gaat het onverhard pad over in verharde weg, vervolgens de weg volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een brug.
Bij deze 3-sprong RA de brug over, “Paddenhoolseweg”, vervolgens na passeren van de brug bij 4-sprong RA, het kanaal “Peelkanaal” aan rechterhand volgen.
Na passeren van houten brugje het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen.
Bij 4-sprong RD, spoorbrugje oversteken.
Ga verder bij alinea 7. 1ste regel.

Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
NM = Natuurmonumenten

Wandelnetwerk:
Groen–gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Kerk, Wethouder Lindersstraat 60, 5455 GM te Wilbertoord. Plan Route

Eindpunt

Dominicanenstraat 27 te Langenboom.

Met de auto

Volg de A50, N277 en Volkelseweg/N264 naar de Van Ophovenlaan in Wilbertoord. Ga verder op de Van Ophovenlaan. Rijd naar de Wethouder Lindersstraat.

Openbaar vervoer

Station Boxmeer. Buurtbus 292 (richting Sint Anthonis). Bushalte Kerk, Wilbertoord.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

De wandelroute is hondvriendelijk. Honden zijn toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Uitzichtpunt natuurgebied Molenheide Adrie: Uitzichtpunt natuurgebied Molenheide
Natuurgebied Molenheide Adrie: Natuurgebied Molenheide
Natuurgebied Molenheide Adrie: Natuurgebied Molenheide
Schotse hooglander in de Kuilen Adrie: Schotse hooglander in de Kuilen
Zwaan met jongen in de Kuilen Adrie: Zwaan met jongen in de Kuilen
Ingang kazemat in de Groespeel Adrie: Ingang kazemat in de Groespeel
Duits lijntje met op achtergrond asperges Adrie: Duits lijntje met op achtergrond asperges
Duits lijntje met op achtergrond asperges Adrie: Duits lijntje met op achtergrond asperges
De asperges Adrie: De asperges

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-22.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Wilbertoord en LangenboomSchrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)