Peelpad etappe 20, De Rips te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Peelpad etappe 20, te De Rips

Deze etappe van De Rips naar Miheeze gaat door de natuurgebieden het Beestenveld, de Klotterpeel en de Stippelberg. Al deze gebieden zijn ontgonnen peelgebieden, bij het Bosmuseum De Rips krijgt men een goede indruk hoe de omgeving er in verleden uit gezien heeft en hoe men de gebieden ontgonnen heeft. In het Beestenveld komt men langs een restant van het Koordekanaal en een waterloop de Peelse Loop waarvan delen onderdeel uitmaakte van het Koordekanaal. Het Koordekanaal zelf was onderdeel van de Peel-Raamstelling een Nederlandse verdedigingslinie die in 1939 werd aangelegd het vormde een tweede linie om een deel van de linie bij het Defensiekanaal te versterken. De Klotterpeel is een klein peelgebiedje dat aan de grote ontginging ontkomen is. Er is wel kleinschalig geprobeerd het te ontginnen maar dit bleek niet rendabel te zijn. Het gebied hersteld weer tot de moerassige omstandigheden die begin van deze eeuw nog veel voorkwamen met een groot ven in het midden, de naam verwijst naar de turfstekerij. De Stippelberg bestaat uit twee delen, het oostelijk deel waar deze etappe doorgaat dat bestaat uit fraaie lanen die horen bij het landhuis, het westelijke deel bestaat uit dennenbos met hierin stippels in het landschap. Die talloze stippels zijn stuifduinen die ontstonden door zandverstuivingen. In het uiterlijk oostelijk deel gaat de etappe over een gedeelte van een oud pad de Oude Bakelsedijk dat nu alleen nog zichtbaar is als een uitgesleten onverhard pad. Over dit pad werd eeuwenlang turf vervoerd door de bewoners van de Peel. Deze turf werd gestoken in het moerassige veengebied in de buurt en werd als brandstof, stalstrooisel, meststof en voor de verkoop (het laatste vaak illegaal) afgevoerd. De Oude Bakelsedijk was in 1810 een van de slechts twee van voor die tijd grote wegen die door dit deel van de Peel liepen. 92% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 31-7-2016, laatst bijgewerkt op: 9-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte “Jeugdhuis” in zuidelijke richting de rotonde lopen, aan rechterzijde van de rotonde de doorgaande weg oversteken, vervolgens aan overzijde bij kruising met smalle weg RD, kn75 volg 72/74, direct daarna RA, wn72, het bospad tussen het bosmuseum en informatiepaneel met routepaal “Rondje Koordekanaal”.
Op het kleine parkeerterreintje RD, smal bospad links van bankje aan overzijde van het parkeerterreintje inlopen, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, direct daarna bij kruising met “Marialaan” RD (het straatnaam bordje staat iets in het pad aan rechterhand).
Na ca. 150m LA, wn route.
Na ca. 170m, bij T-splitsing (kan ook als kruising gezien worden) RA, wn route.
Voorbij straatnaambordje “Houtzagerslaan”, bij T-splitsing LA, rechte beukenlaan, wn route.
Bij kruising RA, smal bospad, de wn route wordt verlaten, na ca. 50m buigt het pad naar links en gaat door een kleine open plek met een picknicktafel.
2.
Bij Y-splitsing RA, breed recht pad.
Bij kruising LA, het rechte pad volgen tot kruising met smal pad direct na een brede waterloop.
Bij deze kruising LA, smal pad pal naast de waterloop met de waterloop aan linkerhand, verderop buigt het pad langs de waterloop met flauwe bocht naar links.
# De waterloop Peelse Loop die men volgt is onderdeel geweest van de Peel-Raamstelling, een verdedigingslinie die in 1939 werd aangelegd. Deze linie het Koordekanaal waarvan delen van de huidige Peelse Loop onderdeel van uitmaakte is als 2de linie gegraven. Op 10 mei 1940, de eerste Nederlandse oorlogsdag, is de linie gevallen.
Voorbij bankje, bij ruime 5-sprong scherp RA, het pad met iets verder aan linkerhand een grotere open plek grasland volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, breed pad.
# De waterloop die men aan rechterhand passeert is ook onderdeel geweest van het Koordekanaal, zie informatiepaneeltje.
3.
Bij kruising RD, het brede pad verder volgen.
Bij kruising RD richting verharde weg, kn74 volg 19.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, direct daarna RA de doorgaande weg oversteken en het fietspad aan overzijde inlopen, let op drukke weg!!!, wn route.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Ca. 80m voorbij woning nr.1 RA door houten draaihekje met SBB bordje “Klotterpeel”, de wn route wordt verlaten, voorbij het draaihekje, bij 3-sprong links aanhouden, verderop buigt het pad naar links, het pad met iets verder een bankje verder rond de vennen volgen tot een draaihekje aan linkerhand.
Bij dit draaihekje LA via het draaihekje de Klotterpeel verlaten, direct daarna bij T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, onverhard pad met gescheiden grind-/fietspad, “Gemertsendijk”.
4.
Bij kruising RD, kn73 volg 72, het pad met verderop kn72 volg 70 verder volgen tot kruising met in het pad aan rechterhand een SBB bordje en iets in het pad straatnaambordje “Emmalaan”.
Bij deze kruising LA, pad met houten afsluitboom en NM bordje “Stippelberg”, “Keiweg”, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, breed recht pad.
# Men passeert de Breuk van Milheeze een zijbreuk van de Peelrandbreuk. Men loopt van de lagere droge slenk naar de hogere nattere horst. Let ook op de paal waarin de lagen van verschillende grondsoorten te zien zijn.
Na ca. 90m RA, rode (NM routepaaltjes met een rode pijl voor de richting) en wn30 route.
RD, pad met iets in het pad traptreden aan rechterhand negeren, rode en wn30 route.
# Voor een mooi uitzichtpunt op heuveltop met bankje het pad aan rechterhand een stukje inlopen.
Bij kruising RD, rode route, kn30 volg 34.
Bij Y-splitsing LA, direct daarna bij kruising RD, rode en wn route.
5.
Voor houten afsluitboom met iets verder een verhard fietspad RA, smal pad, rode en wn route.
Voor waterloop, bij Y-splitsing RA, iets verder LA over de dam in de waterloop richting het parkeerterreintje lopen, rode route, op het parkeerterreintje LA richting doorgaande weg,
Bij kruising met de doorgaande weg RD, kn34 volg 38, grindpad met iets verder een houten afsluitboom, “Ledeboerlaan”, het grindpad volgen tot 4-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong LA, onverhard pad met perceel grasland aan rechterhand, kn38 volg 10
Voorbij 2de perceel grasland RA, eikenlaan met iets verder aan rechterhand een insectenwand, de wn route wordt verlaten.
In het bos, bij kruising met aan rechterhand zicht op een villa LA, “Villaweg”.
Bij kruising RD, het pad met afrastering aan rechterhand volgen tot kruising met aan rechterhand een houten poort met klaphek, zijpad negeren.
6.
Bij deze kruising RA door het klaphek, wn route.
Na ca. 350m het pad met bocht naar rechts verder volgen, (gras)paden aan linkerhand negeren, wn route, na ca. 100m buigt het pad naar links en gaat een knuppelbrugje over, wn route, ca. 70m na verlaten van het knuppelbrugje kruist het pad een gedeeltelijk dicht gegroeid oud pad, het smalle pad buigt met ruime bocht naar rechts weer terug naar het oude pad, wn10, bij het oude pad buigt het pad naar links, wn10, het rechte pad met iets verder een bankje volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad met afrastering aan linkerhand, wn route.
Voorbij klaphek, bij kruising LA, wn route, het pad met afrastering aan linkerhand volgen tot 4-sprong voor een klaphek en aan rechterhand een bankje.
Bij deze 4-sprong RD door het klaphek, smal pad met afrastering aan rechterhand door open gebied, kn10 volg 11.
Bij T-splitsing RA door klaphek, kn11 volg 18.
# De heuvel die op enige afstand aan de linkerhand te zien is zijn de resten van een  fundament. Op dit fundament heeft in WOII een grote zoekradarpost met de naam Freya gestaan.
7.
Voorbij straatnaambordje “Oude Bakelsedijk” RD door klaphek, pad aan rechterhand negeren, wn route, verderop buigt het pad naar rechts met direct na deze bocht een klaphek.
Na verlaten van begrazingsgebied via een klaphek, bij 3-sprong links aanhouden, kn18 volg 39.
# Voor een mooi uitzicht over de omgeving aan rechterhand is een uitkijktoren.
voorbij omheind begrazingsgebied aan linkerhand, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, het licht slingerend breed bospad volgen tot pad aan linkerhand ca. 130m voorbij straatnaambordje “Krommeweg” en bankje, bij het pad is aan rechterhand tussen de bomen door de villa te zien, zijpaden en zijpaden bij twee kruisingen negeren.
8.
Bij dit pad LA, kn39 volg 37, pad met verderop t.h.v. een open plek een bankje.
Bij kruising RD, de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing LA, vervolgens t.h.v. bord “Stiltegebied” RA, wn route.
Voorbij houten afsluitboom, bij kruising RA, breed pad, wn route.
Voor landbouwperceel aan linkerhand LA, wn route, verderop voorbij het landbouwperceel gaat het pad weer door het bos.
Voorbij het bosperceel aan linkerhand RA, kn37 volg 36, half verharde weg.
Na ca. 80m LA, smal onverhard pad met houten afsluitboom en NM bordje, wn route, na ca. 170m buigt het pad naar rechts.
Bij kruising met doorgaande weg RD, het pad met gescheiden verhard fietspad aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, let op drukke weg!!!, wn route.
9.
Na ca. 80m LA, pad met gescheiden verhard fietspad, kn36 volg 35, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, verharde weg, kn35 volg 69.
Bij Y-splitsing links aanhouden, wn route.
Voorbij woning nr.13, voor kombord “Milheeze” RA, gras-pad met houten afsluitboom en met beekje aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, de verharde weg volgen tot 3-sprong voorbij woning nr.8.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, direct daarna RA, grindpad, “Berken 11 en 15”, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de weg volgen tot de kerk, het eindpunt, iets voor de kerk is een bushalte.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
NM = Natuurmonumenten
Wandelnetwerk:
Groen–gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Jeugdhuis, Ripsestraat 20, 5764 PG te De Rips. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Kerkeind 37 te Milheeze.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het grote parkeerterrein aan Meester Hertsigstraat bij de kerk. Aanlooproute: Vanuit het verhoogt pleintje voor de kerk, met rug naar de kerk RA vertrekken, het verhard voetpad rechts van de begraafplaats inlopen, “Kerkhofpad”, vervolgens bij 3-sprong RA, verhard voetpad. Bij T-splitsing LA de doorgaande weg volgen, aan rechterhand is de bushalte het startpunt.
Eindpunt: Parkeren kan op het plein tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Jeugdhuis aan de Ripsestraat in De Rips.
Eindpunt: Bushalte Kerk aan Kerkeind in Milheeze.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Galloway in de Klotterpeel Adrie: Galloway in de Klotterpeel
De Klotterpeel Adrie: De Klotterpeel
Bosmuseum Adrie: Bosmuseum
De Peelse Loop Adrie: De Peelse Loop
Knuppelbrugje in de Stippelberg Adrie: Knuppelbrugje in de Stippelberg
De Stippelberg Adrie: De Stippelberg
De Stippelberg Adrie: De Stippelberg
Uitkijktoren in Stippelberg Adrie: Uitkijktoren in Stippelberg
De Oude Bakelse Dijk Adrie: De Oude Bakelse Dijk
In omgeving van de Oude Bakelse Dijk Adrie: In omgeving van de Oude Bakelse Dijk
Beukenlaan in de Stippelberg Adrie: Beukenlaan in de Stippelberg
Milheezerloop Adrie: Milheezerloop

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-20.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen De Rips en ElsendorpErvaringen van wandelaars (3)

 1. Adrie 7 november 2021 om 19:05

  Afgelopen week gaan kijken naar de boswerkzaamheden die dit najaar in het oostelijk deel van de Stippelberg van start zijn gegaan. De boswerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Er zijn enkele bospercelen uitgedund, voor de wandeltocht hebben de werkzaamheden geen gevolgen gehad. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 4 augustus 2021 om 16:31

  In het najaar van 2021 zijn er boswerkzaamheden in het oostelijk deel van de Stippelberg. De werkzaamheden bestaan uit het uitdunnen van enkele bospercelen zodat er meer ruimte en licht komt voor andere bomen en struiken om te ontkiemen. Tijdens de werkzaamheden houdt Natuurmonumenten het bos zoveel mogelijk toegankelijk.

  Reageren
 3. Tonnie Aalbers 29 oktober 2017 om 21:33

  Op zondag 1 oktober deze mooie afwisselende etappe gelopen. Met verrassend mooie paddestoelen.
  Groeten Tonnie

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)