Peelpad etappe 19, Overloon te Noord-Brabant

21 km Wandelroute Peelpad etappe 19, te Overloon

Deze etappe van Overloon naar De Rips gaat o.a. door de bosgebieden Het Helder, Ballonzuilbossen, Zwartwater, Vinkenpeel en de Aerlesche Peel. Met Overloon als startpunt gaat de etappe weer richting de Peel, de bosgebieden Het Helder, Ballonzuilbossen en het Zwartwater zijn aangeplant op woeste peelgronden ten behoeve van houtproductie. De Ballonzuilbossen is een bosgebied met brede lanen afgewisseld door smalle paadjes. In dit bosgebied staat een monument “De Ballonzuil”, het eerste luchtvaartmonument van Nederland en herinnert aan de landing van de ballon “La Poste de Paris”. Deze ballon is tijdens de Frans-Duitse oorlog vertrokken uit Parijs op 18 januari 1871, om hulp te zoeken. In plaats van Bordeaux kwam de ballon in Merselo terecht. In het bosgebied Zwartwater zijn mooie open stukken waarbij men een goede indruk krijgt hoe het gebied er in het verleden uitgezien moet hebben. Het bosgebied is aangeplant op zeer arme grond waarbij in de open stukken de bomen het niet overleefd hebben. De Vinkenpeel, genoemd naar de gebroeders Jan-Berend en Adam Roelvink, en de Aerlesche Peel zijn ontgonnen peelgebieden. Tijdens ontginning zijn de voormalige hoogveengebieden omgevormd in akkers en bosvakken. Bij deze etappe passeert men het Peelkanaal/Defensiekanaal dat tegen het einde van de jaren dertig is gegraven als afwateringskanaal dat uitmondt in het riviertje de Raam in het noorden. Samen vormde dat de Peel-Raamstelling, die een verdedigingslinie vormde tegen een eventuele Duitse inval. De linie heeft een lengte van ca. 100 km met meer dan 330 kazematten. Verder komt men bij deze etappe op vier plaatsen een grenspaal tegen. Deze vier grenspalen vormen samen met negen andere een historische grenslijn, de oudst bekende landgrens in het huidige Nederland. De grenspalen hebben allemaal een kenmerkende naam. De grenspaal ter hoogte van het Peelkanaal is de Vredepaal. 72% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 31-7-2016, laatst bijgewerkt op: 24-10-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de horecagelegenheid LA vertrekken, vervolgens voor het plantsoentje RA het fietspad inlopen, direct daarna bij splitsing met aan linkerhand “Professor Asserstraat” rechts aanhouden, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, direct daarna RD, “Helderseweg”, weg aan linkerhand negeren, wn route, de weg verder volgen tot bocht naar links t.h.v. woning nr.28.
In deze bocht rechts aanhouden de korte verbindingsweg inlopen, direct daarna links aanhouden richting “’t Helder”, “Helderseweg”.
RD richting “Helderse bossen”, weg aan rechterhand negeren, “Helderseweg”, wn route.
In flauwe bocht naar rechts RD richting “Helderse bossen”, “Helderseweg”, wn route, de weg volgen tot deze in het bos overgaat in een onverhard pad met verhard fietspad, zijwegen en zijpaden negeren.
2.
Iets voorbij deze overgang RD, pad aan linkerhand negeren, kn24 volg 23, het pad met verhard fietspad verder volgen tot kruising met breed pad voorbij half open plek aan rechterhand, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn23 volg 22, pad met verhard fietspad verder volgen.
In flauwe bocht naar rechts LA, kn22 volg 21, het brede pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn88 volg 60.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, wn route, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot Y-splitsing voor kanaaltje, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, wn60, direct daarna LA brugje over, wn60.
Voorbij het brugje, bij 4-sprong LA, kn60 volg 62.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
3.
Bij kruising LA, wn route, verderop voor lage heuvelrug buigt het pad naar rechts, wn route.
Bij T-splitsing LA, vervolgens na ca. 40m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal ATB pad aan linkerhand negeren, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Bij splitsing rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising met breed grindpad, ATB pad negeren.
Bij deze kruising LA, breed grindpad, men passeert bankje.
Bij 4-sprong met aan linkerhand “Het Ballonzuil” monument RA, smalle verharde weg, kn63 volg 67.
# Het monument De Ballonzuil is het eerste luchtvaartmonument van Nederland en herinnert aan de landing van de ballon La Poste de Paris.
4.
Iets voorbij rij kleinere beuken langs de weg, bij kruising RA, bospad met houten afsluitboom en bordje “Ballonzuil”, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, wn route.
Bij kruising RA, wn route.
Bij 4-sprong RD, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing met bankje RA, wn route.
Bij kruising met bankje LA, kn57 volg 58, eveneens wat smaller bospad.
Bij T-splitsing RA, breder recht pad, direct daarna LA, wn route, licht slingerend smaller bospad.
T.h.v. bankje (in slechte staat) het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen richting houten afsluitboom, zijpaden aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, breed pad, kn58 volg 76, het brede pad volgen tot overgang naar verharde weg t.h.v. boerderij, zijpaden negeren.
5.
Voorbij de boerderij RD richting “Kuulenweg”, “Zwartwater”, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, “Kuulenweg”, fietspad aan linkerhand negeren, kn76 volg 75.
Voorbij omheind terrein met grote silo’s, iets voor flauwe bocht naar rechts LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, kn75 volg 81.
Na ca. 70m RA, het linker bospad met houten afsluitboom en bordje “Zwartwater” inlopen, wn route.
Bij kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij 5-sprong RA richting rand bosgebied.
In bocht naar rechts van het pad LA door klaphek, pad door open plek richting klaphek aan overzijde tegen bosrand, via klaphek het omheind gebied verlaten.
6.
Iets voorbij het klaphek, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, het brede bospad buigt met flauwe bocht naar rechts.
RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, men passeert bankje en twee gele gasuniepalen Q5873 en Q5817.
Voorbij omheind heide perceel, bij 5-sprong RA richting houten poort met klaphek, wn route.
Voor het klaphek LA, smal pad met omheining aan rechterhand, kn79 volg 72, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn72 volg 71.
Voor flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, onverhard pad, direct daarna t.h.v. bosrand bij kruising RD, bospad met houten afsluitboom en bordje “Zwartwater”, kn71 volg 80.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn80 volg 70.
7.
Bij 4-sprong RA, wn route, slingerend smal bospad.
Bij T-splitsing LA brug over, direct daarna aan overzijde van het kanaaltje, bij kruising LA, onverhard pad, kn70 volg 21.
Ruim voorbij grenspaal “Swartwaterpaal”, bij splitsing rechts aanhouden, wn21.
Bij 4-sprong RD, verharde weg, “Siberië”, kn21 volg 14.
Na ca. 100m, bij kruising LA, smal bospad, wn route, het bospad volgen tot T-splitsing voor landbouwgebied.
Bij deze T-splitsing LA, wn14, pad met bosrand aan linkerhand.
Voor brede waterloop (Afleidingskanaal), bij T-splitsing RA, wn route, verder gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
RD, “Vredepeelweg”, kn14 volg 12, weg aan rechterhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Vredepeelweg”.
In bocht naar links van de weg RD, onverhard pad, het pad volgen tot bocht naar rechts voor een smal kanaal met aan overzijde een kazemat.
8.
Bij deze bocht RD, via smalle brug over stuw het kanaal oversteken, kn12 volg 13, direct daarna aan overzijde bij 4-sprong RD, pad met BL bordje “Vinkenpeel”.
# Men passeert de Vredepaal, het snijpunt van een paar grenzen waarover in het verleden veel is getwist.
Voorbij fietsknooppunt bordje 41 RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, kn13 volg 70.
# Verderop voorbij woning nr.2 gaat de etappe door de Vinkenpeel met een klein stukje wat ruiger pad en men passeert een wat diepere greppel, als alternatief kan men ook de weg verder volgen tot kruising met doorgaande weg. Ga verder bij punt 9 voorlaatste regel.

Iets voorbij woning nr.2, in flauwe bocht naar rechts van de weg RA, het 1ste pad aan rechterhand inlopen, breed pad met BL bordje “Vinkenpeel”, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar rechts van het doorgaande pad naar een landbouwperceel LA, smal bospad.
9.
Voor landbouwperceel (grasland), bij T-splitsing RA, pad door de bosrand met het grasland aan linkerhand, iets voorbij het grasland buigt het smalle pad naar rechts gaat  licht slingerend verder, voorbij een bocht naar links passeert men een diepe greppel het pad verder volgen richting de rand van het bos.
Na verlaten van het bos links aanhouden, gras-/onderhouspad met waterloop aan rechterhand, t.h.v perceel grasland aan linkerhand buigt het pad naar rechts vervolgens de bosrand aan linkerhand volgen.
Ca. 100m voorbij deze bocht LA, recht bospad.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising LA, het fietspad aan overzijde van de volgen, direct daarna rechts aanhouden het brede onverharde pad met BL bordje “Aerlesche Peel” inlopen, iets verder voor bosrand RA, pad met bosrand aan linkerhand.
Bij 5-sprong met aan rechterhand privé pad woning het 2de pad aan linkerhand inlopen, recht bospad.
10.
T.h.v. van bosrand met oude handwijzer, bij T-splitsing LA.
# De Oude Handwijzer staat op een kruispunt van een vijftal eeuwenoude zandwegen. Op militaire topografische kaarten van rond 1850 is deze plaats al vermeld als Oude Handwijzer.
Bij kruising RA, pad door landbouwgebied richting bosperceel.
Voor bosrand het pad met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, verderop voor stallen buigt het pad naar links en gaat over in een klinkerweg, voorbij de woning breed grindpad door het bosperceel.
Bij kruising RA, fietspad langs doorgaande weg.
T.h.v. boerderij “Leliana Hoeve” RA, onverhard pad met bosschages aan linkerhand.
Halverwege bosperceel LA, smal bospad.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, verharde weg, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
# Langs deze weg passeert men aan linkerhand de plaats waar het Rijkswerkkamp De Rips heeft gestaan. Het kamp deed in verschillende vormen dienst.
Bij deze kruising RA, “Ripseweg”, de doorgaande weg volgen tot bushalte “Jeugdhuis” iets voor de rotonde, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen–gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

IJssalon Clevers, Venraijseweg 5, 5825 AC te Overloon. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Jeugdhuis, Ripsestraat 15 te De Rips.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan bij het 14 Oktoberplein. Aanlooprichting: Met de rug naar ingang van de kerk LA vertrekken, vervolgens voetpad volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, direct daarna bij kruising LA, “Venraijseweg”. Iets verder is horecagelegenheid IJssalon Clevers.
Eindpunt: Parkeren kan op het grote parkeerterrein aan Meester Hertsigstraat bij de kerk.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Museumlaan aan de Venraijseweg t.h.v. horecagelegenheid IJssalon Clevers in Overloon..
Eindpunt: Bushalte Jeugdhuis, Ripsestraat 15 te De Rips.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Luchtvaartmonument de Ballonzuil Adrie: Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Luchtvaartmonument de Ballonzuil Adrie: Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Ballonzuil bossen Adrie: Ballonzuil bossen
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
Afleidingskanaal Adrie: Afleidingskanaal
De Swartewater paal Adrie: De Swartewater paal
De Vredepaal Adrie: De Vredepaal
Kazemat langs Peelkanaal Adrie: Kazemat langs Peelkanaal
Oude handwijzer in de Aerlese Peel Adrie: Oude handwijzer in de Aerlese Peel
Nogmaals de oude handwijzer Adrie: Nogmaals de oude handwijzer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-19.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Overloon en De RipsErvaringen van wandelaars (1)

  1. Tonnie 30 september 2017 om 15:42

    Ondanks deze regenachtige zaterdag een mooie tocht vanuit Overloon naar de Rips. Een grote afwisseling in paden, paadjes en verharde wegen. Super wandeling!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)