Peelpad etappe 18, Overloon te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Peelpad etappe 18, te Overloon

Met Overloon als startpunt gaat de etappe weer richting de Peel. De etappe gaat o.a. door de bosgebieden Helderse bossen , Ballonzuil bossen, Zwartwater, Vinkenpeel en de Aerlsche Peel. De Helderse bossen, Ballonzuil bossen en het Zwartwater zijn aangeplant op woeste peelgronden ten behoeve van houtproductie. Het Ballonzuil bos is een bosgebied met brede lanen afgewisseld door smalle paadjes. In dit bosgebied staat een monument “De Ballonzuil”, het eerste luchtvaartmonument van Nederland en herinnert aan de landing van de ballon “La Poste de Paris”. Deze ballon is tijdens de Frans-Duitse oorlog vertrokken uit Parijs op 18 januari 1871, om hulp te zoeken. In plaats van Bordeaux kwam de ballon in Merselo terecht. Het bosgebied Zwartwater, dat is aangeplant op zeer arme grond, hebben niet alle bomen overleefd met als gevolg dat er mooie open stukken te zien zijn waarbij men een goede indruk krijgt hoe het gebied er in het verleden uitgezien moet hebben. De Vinkenpeel, genoemd naar de gebroeders Jan-Berend en Adam Roelvink, en Aerlsche Peel zijn ontgonnen peelgebieden. Tijdens ontginning zijn de voormalige hoogveen gebieden omgevormd in akkers en bosvakken. Bij deze etappe passeert men het Peelkanaal/Defensiekanaal dat tegen het einde van de jaren dertig is gegraven als afwateringskanaal en sloot aan op het riviertje de Raam in het noorden. Samen vormde dat de Peel-Raamstelling, die een verdedigingslinie vormde tegen een eventuele Duitse inval. De linie heeft een lengte van ca. 100 km met meer dan 330 kazematten. Bij deze etappe komt men op vier plaatsen een grenspaal tegen. Deze vier grenspalen vormen samen met negen andere een historische grenslijn, de oudst bekende landgrens in het huidige Nederland. De grenspalen hebben allemaal een kenmerkende naam. De grenspaal ter hoogte van het Peelkanaal is de Vredepaal. 72% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 31-7-2016, laatst bijgewerkt op: 13-10-2018

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de bushalte in zuidelijke richting met horecagelegenheid aan linkerhand vertrekken, vervolgens bij kruising voor plantsoentje RA, fietspad inlopen, direct daarna bij splitsing met aan linkerhand “Professor Asserstraat” rechts aanhouden, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, direct daarna RD, “Helderseweg”, weg aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens de weg volgen tot bocht naar links t.h.v. woning nr.28.
In deze bocht rechts aanhouden de korte verbindingsweg inlopen, direct daarna links aanhouden richting “’t Helder”, “Helderseweg”.
RD richting “Helderse bossen”, weg aan rechterhand negeren, “Helderseweg”, wn route.
In flauwe bocht naar rechts RD richting “Helderse bossen”, “Helderseweg”, wn route, vervolgens de weg volgen tot de weg in het bosgebied overgaat in een onverhard pad met verhard fietspad, zijwegen en paden negeren.
2.
Iets voorbij deze overgang RD, pad aan linkerhand negeren, kn24 volg 23, vervolgens het pad volgen tot kruising met breed pad voorbij half open plek aan rechterhand, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn23 volg 22, pad met verhard fietspad verder volgen.
In flauwe bocht naar rechts LA, kn22 volg 21, vervolgens het brede pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn88 volg 60.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens pad met bosrand aan linkerhand volgen tot Y-splitsing voor kanaaltje, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, wn60, direct daarna LA brugje over, wn60.
Na passeren van het brugje bij 4-sprong LA, kn60 volg 62.
3.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising LA, wn route, verderop voor lage heuvelrug buigt het pad naar rechts, wn route.
Bij T-splitsing LA, vervolgens na ca. 40m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Bij splitsing rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist ATB pad, direct daarna bij kruising LA, breed grindpad, men passeert bankje.
Bij 4-sprong met aan linkerhand “Het Ballonzuil” monument RA, smalle verharde weg, kn63 volg 67.
# Het monument “De Ballonzuil” is het eerste luchtvaartmonument van Nederland en herinnert aan de landing van de ballon “La Poste de Paris”.
4.
Voorbij rij kleinere beuken langs de weg, bij kruising RA, bospad met houten afsluitboom en bordje “Ballonzuil”, de wn route wordt verlaten, vervolgens het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, wn route.
Bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten.
Bij 4-sprong RD, smal bospad.
Bij T-splitsing met bankje RA, wn route.
Bij kruising met bankje LA, wn route, eveneens wat smaller bospad.
Bij T-splitsing RA, breder recht pad, direct daarna LA, wn route, licht slingerend smaller bospad.
T.h.v. bankje in slechte staat het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen richting houten afsluitboom, zijpaden aan linkerhand negeren.
5.
Bij T-splitsing LA, breed pad, kn58 volg 76, vervolgens het brede pad volgen tot overgang naar verharde weg t.h.v. boerderij, zijpaden negeren.
Na enkele meters de verharde weg gevolgd te hebben RD richting “Kuulenweg”, “Zwartwater”, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Weg met bocht naar rechts verder volgen “Kuulenweg”, fietspad aan linkerhand negeren, kn76 volg 75.
Voorbij omheind terrein met grote silo’s, iets voor flauwe bocht naar rechts LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, kn71 volg 81.
Na ca. 70m RA, het linker bospad met houten afsluitboom en bordje “Zwartwater” volgen, wn route.
Bij kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij 5-sprong RA richting rand bosgebied.
6.
In bocht naar rechts LA door klaphek, vervolgens gras-pad richting klaphek aan overzijde volgen, via klaphek het omheind gebied verlaten.
Iets voorbij het klaphek, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, het brede bospad buigt met flauwe bocht naar rechts.
RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, men passeert bankje en de gele gasunie palen Q5873 en Q5817.
Voorbij omheind heide perceel, bij 5-sprong RA richting houten hek met klaphek, wn route.
Voor het klaphek LA, smal pad met omheining aan rechterhand, kn79 volg 72, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn72 volg 71.
Voor flauwe bocht naar rechts links aanhouden, onverhard pad, direct daarna bij kruising voor bosrand RD, bospad met houten afsluitboom en bordje “Zwartwater”, kn71 volg 80.
7.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn80 volg 70.
Bij 4-sprong RA, wn route, slingerend smal bospad.
Bij T-splitsing LA brug over, direct daarna bij kruising aan overzijde van het kanaaltje LA, onverhard pad, kn70 volg 21.
Na passeren van gemeente grenspaal, bij splitsing rechts aanhouden, wn21.
Bij 4-sprong RD, verharde weg, “Siberië”, kn21 volg 14.
Bij kruising LA, smal bospad met houten afsluitboom, wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn14, bosrand aan linkerhand volgen.
Bij T-splitsing voor kanaaltje RA, wn route.
Onverhard pad gaat over in verharde weg, direct daarna RD, “Vredepeelweg”, kn14 volg 12, weg aan rechterhand negeren.
8.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Vredepeelweg”.
In bocht naar links RD, onverhard pad, vervolgens het pad volgen tot bocht naar rechts voor smal kanaal met aan overzijde een kazemat.
Bij deze bocht RD, via smalle brug over stuw het kanaal oversteken, kn12 volg 13, direct daarna bij 4-sprong RD, pad met BL bordje “Vinkenpeel”.
# Men passeert de “Vredepaal”, het snijpunt van een paar grenzen waarover in het verleden veel is getwist.
Na passeren van fietsknooppunt bordje 41 RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, kn13 volg 70, vervolgens de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, fietspad aan overzijde van doorgaande weg volgen, direct daarna rechts aanhouden, breed pad met BL bordje “Aerlsche Peel”, vervolgens RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren.
9.
Bij kruising LA, pad door landbouwgebied richting bosgebied.
Voor bosrand het pad met bocht naar rechts verder volgen, gras-pad aan linkerhand negeren, verderop voor stallen buigt het pad naar links, een klein stukje verharde weg, iets verder t.h.v. woning het brede grindpad door bosgebied volgen.
Bij kruising RA, fietspad langs doorgaande weg volgen.
T.h.v. boerderij  “Leliana Hoeve” RA, onverhard pad met bosschages aan linkerhand.
Halverwege bosgebied LA, smal bospad.
Bij T-splitsing LA, verhard weg, vervolgens de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
# Langs deze weg passeert men aan linkerhand de plaats waar het “Rijkswerkkamp De Rips” heeft gestaan. Het kamp deed in verschillende vormen dienst.
Bij deze kruising RA, “Ripseweg”, vervolgens de weg volgen tot bushalte “Jeugdhuis” iets voor rotonde, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen–gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Museumlaan, Venraijseweg 12, 5825 AC te Overloon. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Jeugdhuis, Ripsestraat 15 te De Rips.

Met de auto

A73, neem afrit 7-Vierlingsbeek vanaf de A73. Volg de Vierlingsbeekseweg naar de 14 Oktoberplein. Aanlooprichting: Met de rug naar ingang van de kerk LA vertrekken, vervolgens voetpad volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, direct daarna bij kruising LA, “Venrayseweg”. Na enkele meters is de Bushalte Museumlaan.

Openbaar vervoer

Bushalte Museumlaan

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Luchtvaartmonument de Ballonzuil Adrie: Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Luchtvaartmonument de Ballonzuil Adrie: Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Ballonzuil bossen Adrie: Ballonzuil bossen
Luchtvaartmonument de Ballonzuil Adrie: Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
Bosgebied Zwartwater Adrie: Bosgebied Zwartwater
De Swartewater paal Adrie: De Swartewater paal
De Vredepaal Adrie: De Vredepaal
Kazemat langs Peelkanaal Adrie: Kazemat langs Peelkanaal

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-18.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Overloon en De RipsErvaringen van wandelaars (1)

  1. Tonnie 30 september 2017 om 15:42

    Ondanks deze regenachtige zaterdag een mooie tocht vanuit Overloon naar de Rips. Een grote afwisseling in paden, paadjes en verharde wegen. Super wandeling!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)