Peelpad etappe 15, America te Limburg

17 km Wandelroute Peelpad etappe 15, te America

Deze etappe van America naar Castenray gaat door de Schadijkse Bossen en de Castenrayse Vennen. America is een dorp dat in de late negentiende eeuw ontstond als heideontginningsdorp aan de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Het station in het dorp werd gebruikt voor transport van turf die in de Peel was gewonnen, in 1970 is het station afgebroken. Het bosgebied De Schadijkse bossen, ruim 500 ha groot, is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost, vaak met grove den. Deze houtsoort was zeer geschikt als stuthout voor de kolenmijnen in Limburg, omdat grenenhout 'waarschuwt' doordat het gaat kraken als het onder druk komt te staan. Momenteel is het weer een gevarieerd bosgebied met een groot stuifduinlandschap met heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, de etappe komt langs een herdenkingskruis. De Castenrayse Vennen bestaat dan ook uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden, waar een avontuurlijk laarzenpad doorheen loopt dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar. Vooral in de winter en het vroege voorjaar kan het er behoorlijk nat zijn, hoge wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. Er is een alternatief beschikbaar. 94% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-6-2016, laatst bijgewerkt op: 3-5-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
Aan het einde van de etappe komt men door de Castenrayse Vennen. Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Er is een alternatief in de routebeschrijving opgenomen dat door rand van het gebied gaat, gevolgd wordt de oever van de nieuw ingerichte Lollebeek.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk en met zicht op het pleintje LA vertrekken, het verhard voetpad langs de begraafplaats inlopen, “Caeciliapad”, iets verder buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het voetpad verder RD volgen tot een smal brugje, voetpad aan rechterhand negeren.
Voorbij het brugje RD, gras-/onderhoudspaden langs het beekje negeren, direct daarna links aanhouden, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
Aan einde van het voetpad RD, weg aan linkerhand negeren, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising LA, “Gerard Smuldersstraat”, de weg volgen tot smal grindpad tussen bosrand en waterloop iets voor kombord “Einde bebouwde kom America”, zijwegen negeren.
Bij dit pad RA, smal grindpad met bosrand aan linkerhand, na ca. 60m buigt het pad naar links het bos in.
2.
Na ca. 150m, t.h.v. bankje RA, blauwe (blauwe SBB bordjes met witte pijl) route, het pad buigt naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, blauwe route.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, blauwe route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, blauwe route.
Bij 4-sprong RD, blauwe route, het pad gaat door een smal bosperceel.
Bij splitsing rechts aanhouden, blauwe route, direct daarna LA, smal bospad met SBB bordje “Schadijkse Bossen”, blauwe en wn route verderop buigt het pad naar rechts en gaat door een open plek met heide.
Aan rand van de open plek met heide, bij 3-sprong LA, blauwe en wn route, verderop buigt het pad naar links, ruim voorbij deze bocht passeert men een metalen afsluitboom, ruim voorbij de afsluitboom pad met bosrand aan linkerhand.
Iets voor houten afsluitboom LA, blauwe en wn route, het pad dat iets naar links buigt volgen tot T-splitsing, zijpaden aan rechterhand negeren.
3.
Bij deze T-splitsing RA, blauwe en wn route, vervolgens voorbij metalen afsluitboom RD, pad aan linkerhand negeren, kn17 volg 16, iets verder bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg, wn route.
Voor bosrand aan rechterhand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Voor waterloop, bij T-splitsing RA richting stuw, wn route, via de stuw de waterloop oversteken, voorbij de stuw volgt het pad nog een klein stukje de waterloop en buigt vervolgens naar links het bos in, bospad met SBB bordje.
Bij T-splitsing LA, het brede pad volgen tot kruising met verharde weg, wn route.
Bij deze kruising RD, direct daarna rechts aanhouden, het smalle bospad met SBB bordje “Schadijkse bossen” inlopen, vervolgens bij kruising RD, het pad dat aan linkerhand op enige afstand parallel loopt met het brede pad volgen tot Y-splitsing.
Bij deze Y-splitsing met gele paal “Hogedruk olieleidingen 9-1480” rechts aanhouden, vervolgens na ca. 50m LA, smal licht slingerend bospad.
4.
Bij Y-splitsing links aanhouden.
Bij T-splitsing RA, iets breder pad, vervolgens na ca. 40m bij kruising RD.
Bij 4-sprong RD, breder pad.
Bij 6-sprong met aan rechterhand gele “Hogedruk olieleidingen 9-1470” paal het 1ste pad aan linkerhand volgen, grindpad met bankje.
Iets voor flauwe bocht naar links RA, smal bospad, na ca. 90m kruist het pad een grasrijk pad, voor een open plek buigt het pad naar rechts met iets verder aan rechterhand een poel met bankje, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij 4-sprong het pad met bocht naar links verder volgen, vervolgens na ca. 50m het pad met scherpe bocht naar rechts verder volgen.
5.
Bij kruising met verharde weg RD, het bospad met SBB bordje “Schadijkse Bossen” inlopen.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt iets verder naar rechts, na ca. 300m kruist het pad iets voorbij een bankje een grasrijk pad, voor een half open strook buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot 4-sprong bij een breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong LA, het brede pad met verderop aan linkerhand een schuilhut volgen tot kruising met eveneens een breed pad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, breed pad met metalen afsluitboom en SBB bordje “Schadijkse bossen”.
Voorbij open plek met heide, t.h.v. SBB routepaaltje RD, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 50m LA, smal bospad, verderop voorbij een bankje en klaphek(8) gaat het pad verder door open begrazingsgebied.
Iets voorbij een heuvel en aan linkerhand een houten poort het pad met bocht naar rechts verder volgen, het pad ca. 130m verder volgen tot kruising met aan linkerhand een houten poort met klaphek t.h.v. de bosrand.
6.
Bij deze kruising RA richting klaphek in de verte tegen de bosrand.
Ruim voorbij dit klaphek(7), bij kruising LA, breed pad.
RD door klaphek(6), smal pad voor de picknicktafel aan de rechterhand negeren.
Bij 6-sprong 2de aan linkerhand volgen, het pad buigt naar rechts.
Ruim voorbij een heuveltop met solitaire eik met bankje, bij 4-sprong RD, wn route.
# Verderop passeert men aan voet van een heuvel een WOII herdenkingskruis ter nagedachtenis aan de fusilleerde Derk van Assen die onderduikers geholpen had.
Bij 4-sprong RA, de wn route wordt weer verlaten.
Het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA richting bosrand, wn route, vervolgens voorbij de hoge heuvel aan linkerhand, bij kruising RA, stijgend pad, kn42 volg 41.
7.
Op hoge heuveltop, voorbij bankje LA door klaphek(1), wn route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, de rand van heuvel verder volgen, wn route, na ca. 50m buigt het pad naar links, het maakt niet uit welk dalend pad gevolgd wordt, beide paden komen aan de voet van de heuvel weer samen.
Het pad met bocht naar links verder volgen, verbindingspad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA tussen de picknicktafel en SBB informatiepaneel “Schadijkse Bossen” door richting het parkeerterreintje “Schadijkse Bossen P Gusseweg” lopen, direct daarna bij kruising met breed pad RD het parkeerterreintje oplopen en het smalle bospad met SBB bordje aan achterzijde van het parkeerterreintje inlopen, na ca. 200m passeert men aan linkerhand een grasrijke open plek, ca. 120m voorbij de open plek buigt het pad naar links en gaat licht slingerend verder door het bos, het pad verder volgen tot 4-sprong bij een ATB pad.
Bij deze 4-sprong RD, het pad aan overzijde van het ATB aan linkerhand inlopen, het pad kruist het ATB pad.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing RA, het brede pad volgen tot kruising met eveneens een breed pad “Loofhoutweg”, smalle zijpaden/ATB negeren.
8.
Bij deze kruising RD, open plek met SBB bordje “Schadijkse bossen” en picknicktafel oplopen, voorbij de picknicktafel RD het smalle grasrijke pad rechts van de grote meerstammige eik inlopen, het smalle pad volgen tot T-splitsing bij breed pad t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan linkerhand en verderop een bord “Grondwaterbeschermingsgebied”.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, men loopt weer door het bos.
Voor verlaten van het bos, bij kruising RA, bospad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosperceel, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, kn72 volg 71, het pad volgen tot T-splitsing.
9.
Bij deze T-splitsing gaat de tocht verder door de “Castenrayse vennen” een nat gebied. Als het alternatief gevolgd wordt, ga bij deze T-splitsing RA, kn71 volg 70, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze 3-sprong LA, verharde weg, “Australieweg”, de wn route wordt verlaten, de weg volgen tot kruising met een waterloop met aan rechterhand een houten poort met klaphek. Voorbij de waterloop LA, wn route, gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand, verderop buigt het pad naar rechts. Voor omheind perceel, bij kruising LA, kn69 volg 77, doorlopen tot een beek. Voor de beek RA, wn route, de beek aan linkerhand volgen tot stapstenen in de beek. T.h.v. de stapstenen RD, kn77 volg 45/44, de beek verder aan linkerhand volgen. T.h.v. volgende stapstenen in de beek eveneens RD, wn route, de beek verder aan linkerhand volgen tot een betonnen duiker in de beek. Bij deze betonnen duiker links aanhouden, de beek oversteken en het gras-/onderhoudspad met smallere waterloop aan linkerhand volgen, wn route. Aan einde van het pad bij T-splitsing RA, kn45 volg 44, het grindpad volgen tot 4-sprong. Ga verder bij punt 10 voorlaatste regel Bij deze 4-sprong……….

Bij deze T-splitsing RD door klaphek, kn71 volg 77/6, iets verder de beek aan linkerhand volgen tot stapstenen in de beek.
Bij deze stapstenen de beek oversteken, wn77, aan overzijde RA, wn77/6, de beek aan rechterhand volgen tot stapstenen in de beek.
T.h.v. van deze stapstenen LA, wn6, direct daarna voor de bosrand RA, wn6.
10.
Na ca. 110m LA het bos inlopen, wn route, slingerend smal pad door het bos, let goed op de wn routepaaltjes, men passeert een aantal natte delen met boomstammetjes.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, kn6 volg 44/45, iets verder gaat het pad een open plek, verderop buigt het pad naar links en gaat een betonnen brug over.
Voorbij de betonnen brug RA, verderop bij het vlonderpad aan linkerhand naar een vogelkijkscherm gaat het onverharde pad over in een grindpad, het grindpad met verderop kn45 volg 44 volgen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, direct daarna voor doorgaande de weg met bocht naar links langs de doorgaande weg verder richting de kerk volgen, het eindpunt, in deze bocht passeert men aan rechterhand bushalte Kerk.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pastoor Jeukenstraat 2, 5966 NM te America. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Horsterweg 55 te Castenray.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het plein voor de kerk aan de Pastoor Jeukenstraat.
Eindpunt: Parkeren kan eventueel in de Matthiasstraat naast de kerk.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Kerk aan de Pastoor Jeukenstraat in America.
Eindpunt: Bushalte Kerk aan de Horsterweg in Castenray.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schapen in de Schadijkse bossen Adrie: Schapen in de Schadijkse bossen
Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen Adrie: Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen
Herdenkingskruis WOII Adrie: Herdenkingskruis WOII
Paard in de Schadijkse bossen Adrie: Paard in de Schadijkse bossen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-15.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America
Bezoek website

In de plaats Castenray.Ervaringen van wandelaars (6)

 1. Adrie 6 oktober 2022 om 19:04

  Als laatste zijn ook de werkzaamheden bij het Schaatsven bij de Castenrayse Vennen afgerond. Ook kan men het moerasbos weer in over de smalle paadjes met op diverse plaatsen boomstammetjes op de nattere stukken. In de Castenrayse Vennen passeert men een keer via stapstenen de nieuw ingerichte beek de Lollebeek. Het alternatief gaat niet over de stapstenen in de beek en gaat ook niet door het moerasbos maar volgt de oever van de nieuw ingerichte beek. De routebeschrijving en kaarten zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 9 oktober 2021 om 17:23

  Het Waterschap Limburg is gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd en de vegetatie wordt verwijderd en de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

  Reageren
 3. Jaccq 3 maart 2021 om 12:42

  Klopt het dat de geschreven wandeling en de GPX niet dezelfde start hebben?

  Reageren
  1. Adrie 3 maart 2021 om 13:07

   Jaccq bedankt voor het melden! De geschreven wandeling en de GPX hebben dezelfde start. Alleen het huisnummer en postcode klopte bij Bereikbaarheid en toegankelijkheid niet. Het juiste adres is: Pastoor Jeukenstraat 2, 5966 NM te America.

 4. Tonnie 28 maart 2019 om 17:52

  Zondag 24 maart 2019 deze etappe gewandeld. Het was mooi weer, dus dubbel genoten.

  Reageren
 5. Adrie 20 juni 2017 om 17:49

  In de Schadijkse Bossen zijn op twee plaatsen paden aan het dichtgroeien mede als gevolg gewijzigde SBB routes die door het gebied lopen. Deze paden zijn uit de etappe gehaald en een alternatief voor gezocht. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)