Peelpad etappe 15, America te Limburg

17 km Wandelroute Peelpad etappe 15, te America

Deze etappe van America naar Castenray gaat door de Schadijkse Bossen en de Castenrayse Vennen. America is een dorp dat in de late negentiende eeuw ontstond als heideontginningsdorp aan de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Het station in het dorp werd gebruikt voor transport van turf die in de Peel was gewonnen, in 1970 is het station afgebroken. Het bosgebied De Schadijkse bossen, ruim 500 ha groot, is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost, vaak met grove den. Deze houtsoort was zeer geschikt als stuthout voor de kolenmijnen in Limburg, omdat grenenhout 'waarschuwt' doordat het gaat kraken als het onder druk komt te staan. Momenteel is het weer een gevarieerd bosgebied met een groot stuifduinlandschap met heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, de etappe komt langs een herdenkingskruis. De Castenrayse Vennen bestaat dan ook uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden, waar een avontuurlijk laarzenpad doorheen loopt dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar. Vooral in de winter en het vroege voorjaar kan het er behoorlijk nat zijn, hoge wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. Er is een alternatief beschikbaar. 94% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-6-2016, laatst bijgewerkt op: 10-10-2021

Routebeschrijving

Het Waterschap Limburg is eind 2021 gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

Opmerking vooraf:
Aan het einde van de etappe komt men door de Castenrayse Vennen. Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Er is een alternatief in de routebeschrijving opgenomen dat in een boog om het gebied heen gaat, helaas zijn er weinig keuzemogelijkheden wat wegen betreft, men loopt dan over redelijke rustige verharde weggetjes.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk en met zicht op het pleintje LA vertrekken, het verhard voetpad langs de begraafplaats inlopen, “Caeciliapad”, iets verder buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het voetpad verder RD volgen tot een smal brugje, voetpad aan rechterhand negeren.
Voorbij het brugje RD, gras-/onderhoudspaden langs het beekje negeren, direct daarna links aanhouden, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
Aan einde van het voetpad RD, weg aan linkerhand negeren, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising LA, “Gerard Smuldersstraat”, de weg volgen tot smal grindpad tussen bosrand en waterloop iets voor kombord “Einde bebouwde kom America”, zijwegen negeren.
Bij dit pad RA, smal grindpad met bosrand aan linkerhand, na ca. 60m buigt het pad naar links het bos in.
2.
Na ca. 150m, t.h.v. bankje RA, bw route, het pad buigt naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, bw route.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, bw route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, bw route.
Bij 4-sprong RD, bw route, het pad gaat door een smal bosperceel.
Bij splitsing rechts aanhouden, bw route, direct daarna LA, smal bospad met SBB bordje Schadijkse Bossen, bw en wn route verderop buigt het pad naar rechts en gaat door een open plek met heide.
Aan rand van de open plek met heide, bij 3-sprong LA, bw en wn route, verderop buigt het pad naar links, ruim voorbij deze bocht passeert men een metalen afsluitboom, ruim voorbij de afsluitboom pad met bosrand aan linkerhand.
Iets voor houten afsluitboom LA, bw en wn route, het pad dat iets naar links buigt volgen tot T-splitsing, zijpaden aan rechterhand negeren.
3.
Bij deze T-splitsing RA, bw en wn route, vervolgens voorbij metalen afsluitboom RD, pad aan linkerhand negeren, kn17 volg 16, iets verder bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg, wn route.
Voor bosrand aan rechterhand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Voor waterloop, bij T-splitsing RA richting stuw, wn route, via de stuw de waterloop oversteken, voorbij de stuw volgt het pad nog een klein stukje de waterloop en buigt vervolgens naar links het bos in, bospad met SBB bordje.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, het pad volgen tot kruising met verharde weg, wn route.
Bij deze kruising RD, direct daarna rechts aanhouden, het smalle bospad met SBB bordje “Schadijkse bossen” inlopen, vervolgens bij kruising RD, het pad loopt op enige afstand parallel met het brede grindpad aan linkerhand.
Bij Y-splitsing met gele paal “Hogedruk olieleidingen 9-1480” rechts aanhouden, vervolgens na ca. 50m LA, smal licht slingerend bospad.
4.
Bij Y-splitsing links aanhouden.
Bij T-splitsing RA, iets breder pad, vervolgens na ca. 40m bij kruising RD.
Bij 4-sprong RD, breder pad.
Bij 6-sprong met aan rechterhand gele “Hogedruk olieleidingen 9-1470” paal het 1ste pad aan linkerhand volgen, grindpad met bankje.
Iets voor flauwe bocht naar links RA, smal bospad, na ca. 90m kruist het pad een grassig pad, voor een open plek buigt het pad naar rechts met iets verder aan rechterhand een poel met bankje, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij 4-sprong het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, vervolgens na ca. 50m het pad met scherpe bocht naar rechts verder volgen.
5.
Bij kruising met verharde weg RD, bospad met SBB bordje “Schadijkse Bossen” inlopen.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt iets verder naar rechts, na ca. 300m kruist het pad iets voorbij een bankje een grassig pad, voor een half open strook buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij breed grindpad.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad, het grindpad volgen tot kruising met eveneens een breed grindpad, halverwege komt men langs een schuilhut, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, breed pad met metalen afsluitboom en SBB bordje “Schadijkse bossen”.
Voorbij open plek met heide, t.h.v. SBB routepaaltje RD, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 50m LA, smal bospad, verderop voorbij een bankje en klaphek(8) gaat het pad verder door open begrazingsgebied.
Iets voorbij heuvelrug, bij T-splitsing met aan linkerhand een houten hek RA, het pad ca. 130m volgen tot kruising.
6.
Bij deze kruising RA richting klaphek tegen de bosrand.
Ruim voorbij klaphek(7), bij kruising LA, breed pad.
RD door klaphek(6), smal pad voor de picknicktafel aan de rechterhand negeren.
Bij 6-sprong 2de aan linkerhand volgen, smal naar rechts buigend pad.
Ruim voorbij heuveltop met solitaire eik met bankje, bij 4-sprong RD, wn route.
# Verderop passeert men aan voet van een heuvel een herdenkingskruis uit de tweede wereldoorlog.
Bij 4-sprong RA, de wn route wordt weer verlaten.
Bij 3-sprong links aanhouden, grindpad, wn route.
Bij T-splitsing LA richting bosrand, wn route, t.h.v. de bosrand, bij kruising RA, stijgend pad, kn42 volg 41.
7.
Op hoge heuveltop, voorbij bankje LA door klaphek(1), wn route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, de rand van heuvelrug verder volgen, wn route, na ca. 50m buigt het pad naar links, het maakt niet uit welk dalend pad gevolgd wordt, beide paden komen aan de voet van de heuvel weer samen.
Bij 3-sprong links aanhouden, verbindingspad aan rechterhand negeren, wn route.
T.h.v. picknicktafel en SBB informatiepaneel “Schadijkse Bossen”, bij 4-sprong LA richting parkeerterreintje “Schadijkse Bossen P Gusseweg” lopen, direct daarna bij kruising met grindpad RD het parkeerterreintje oplopen en het smalle bospad met SBB bordje aan achterzijde van het parkeerterreintje inlopen, verderop passeert men aan linkerhand een open plek met gras, ca. 120m voorbij de open plek buigt het pad naar links en gaat licht slingerend verder door het bos.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad, het pad buigt naar links.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing RA, breed grindpad, het pad volgen tot 4-sprong met eveneens een breed grindpad “Loofhoutweg”, smalle zijpaden/ATB negeren.
8.
Bij deze 4-sprong RD, open plek met SBB bordje “Schadijkse bossen” en picknicktafel oplopen, voorbij de picknicktafel RD het smalle gras-pad rechts van de grote meerstammige eik inlopen, het smalle pad volgen tot T-splitsing bij breed grindpad t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad met bosrand aan linkerhand, verderop passeert men bord “Grondwaterbeschermingsgebied”.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, men loopt weer door het bos.
Voor verlaten van het bos, bij kruising RA, bospad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosperceel, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, kn72 volg 71, het pad volgen tot T-splitsing.
9.
# Bij deze T-splitsing gaat de tocht verder door de “Castenrayse vennen” een nat gebied. Indien het alternatief gevolgd wordt, ga bij deze T-splitsing RA, kn71 volg 70, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze 3-sprong LA, verharde weg, “Australieweg”, wn route. RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, wn route, kn70 volg 69. Bij T-splitsing LA, “Veld Oostenrijk”, wn route, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren. Bij deze T-splitsing LA, “Venraijseweg”, de doorgaande weg volgen tot de kerk, het eindpunt, aan rand van het dorp passeert men bushalte Kerk.

Bij deze T-splitsing RD door klaphek aan linkerhand, kn71 volg 77, grasland met bomenrij met eiken aan rechterhand inlopen, laarzenpad, verderop voor bosrand buigt het pad naar rechts door de bomenrij, na passeren van de bomenrij buigt het pad naar links en gaat door open strook grasland richting berkenbosje, wn route en laarzenpad, voorbij het berkenbosje passeert men een klaphek.
10.
Bij T-splitsing LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn77 volg 6, laarzenpad, verderop na ca. 100m buigt het pad naar links het moerasbos weer in, slingerend smalle pad door dit gebied volgen, let goed op de wn en laarzenpad routepaaltjes, men passeert een aantal natte delen met boomstammetjes.
Voor beekje, bij T-splitsing RA, kn6 volg 1, iets verder passeert men aan rechterhand een open plek grasland, verderop buigt het pad naar links en gaat over een brugje.
Voorbij het brugje RA, wn route en laarzenpad, vervolgens voorbij bankje links aanhouden, iets verder komen beide paden weer samen.
Voorbij stuw, bij 4-sprong RD richting dorp, het beekje wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, direct daarna voor doorgaande de weg met bocht naar links langs de doorgaande weg verder richting de kerk volgen, het eindpunt, in deze bocht passeert men aan rechterhand bushalte Kerk.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
bw = SBB routepaaltjes met blauw-witte bordjes als richting aanduiding
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Pastoor Jeukenstraat 2, 5966 NM te America. Plan Route

Eindpunt

Kerk, Horsterweg 55 te Castenray.

Met de auto

Startpunt: Parkeren kan op het plein voor de kerk aan de Pastoor Jeukenstraat.
Eindpunt: Parkeren kan eventueel in de Matthiasstraat naast de kerk.

Openbaar vervoer

Startpunt: Bushalte Kerk aan de Pastoor Jeukenstraat in America.
Eindpunt: Bushalte Kerk aan de Horsterweg in Castenray.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schapen in de Schadijkse bossen Adrie: Schapen in de Schadijkse bossen
Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen Adrie: Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen
Herdenkingskruis WOII Adrie: Herdenkingskruis WOII
Paard in de Schadijkse bossen Adrie: Paard in de Schadijkse bossen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-15.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America
Bezoek website

In de plaats Castenray.Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Adrie 9 oktober 2021 om 17:23

  Het Waterschap Limburg is gestart met werkzaamheden aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Het Schaatsven wordt gebaggerd en de vegetatie wordt verwijderd en de Lollebeek gaat weer meanderen. Voorlopig het alternatief volgen.

  Reageren
 2. Jaccq 3 maart 2021 om 12:42

  Klopt het dat de geschreven wandeling en de GPX niet dezelfde start hebben?

  Reageren
  1. Adrie 3 maart 2021 om 13:07

   Jaccq bedankt voor het melden! De geschreven wandeling en de GPX hebben dezelfde start. Alleen het huisnummer en postcode klopte bij Bereikbaarheid en toegankelijkheid niet. Het juiste adres is: Pastoor Jeukenstraat 2, 5966 NM te America.

 3. Tonnie 28 maart 2019 om 17:52

  Zondag 24 maart 2019 deze etappe gewandeld. Het was mooi weer, dus dubbel genoten.

  Reageren
 4. Adrie 20 juni 2017 om 17:49

  In de Schadijkse Bossen zijn op twee plaatsen paden aan het dichtgroeien mede als gevolg gewijzigde SBB routes die door het gebied lopen. Deze paden zijn uit de etappe gehaald en een alternatief voor gezocht. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)