Peelpad etappe 14, America te Limburg

17 km Wandelroute Peelpad etappe 14, te America

De etappe start in het plaatsje America, een dorp dat in de late negentiende eeuw ontstond als heideontginningsdorp aan de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Het station in het dorp werd gebruikt voor transport van turf die in de Peel was gewonnen, in 1970 is het station afgebroken. De etappe gaat door de Schadijkse Bossen en de Castenrayse Vennen. Het bosgebied De Schadijkse bossen, ruim 500 ha groot, is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost, vaak met grove den. Deze houtsoort was zeer geschikt als stuthout voor de kolenmijnen in Limburg, omdat grenen hout 'waarschuwt' doordat het gaat kraken als het onder druk komt te staan. Momenteel is het weer een gevarieerd bosgebied met een groot stuifduinlandschap met heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, de etappe komt langs een herdenkingskruis. De Castenrayse Vennen bestaat dan ook uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden, waar een avontuurlijk laarzenpad doorheen loopt dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar. Vooral in de winter en het vroege voorjaar kan het er behoorlijk nat zijn, hoge wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. Er is een alternatief beschikbaar. 94% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 29-6-2016, laatst bijgewerkt op: 9-8-2019

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
Aan het einde van de etappe komt men door de Castenrayse Vennen. Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Er is een alternatief in de routebeschrijving opgenomen dat in een boog om het gebied heengaat, helaas zijn er weinig keuzemogelijkheden wat wegen betreft, men loopt dan over redelijke rustige verharde weggetjes.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk en met zicht op het pleintje LA vertrekken, het verhard voetpad langs de begraafplaats inlopen, “Caeciliapad”, wn23.
Links aanhouden, voetpad aan rechterhand negeren, wn route.
Na passeren van smal brugje RD, gras-/onderhoudspaden langs het beekje negeren, kn23 volg 11, direct daarna links aanhouden, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
Aan einde van het voetpad RD, weg aan linkerhand negeren, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, wn route.
RD, weg aan linkerhand negeren, direct daarna bij kruising LA, “Gerard Smuldersstraat”, vervolgens de weg volgen tot kombord “Einde bebouwde kom America”, zijwegen negeren.
Voor het kombord RA, smal grindpad met bosrand aan linkerhand, na ca. 60m buigt het pad naar links het bosgebied in.
2.
Na ca. 150m, t.h.v. bankje RA, bw route, het pad buigt naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, bw route.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, bw route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, bw route.
Bij 4-sprong RD, bw route, het pad gaat door smal bosgebiedje.
Bij splitsing rechts aanhouden, bw route, direct daarna LA, smal bospad met SBB bordje Schadijkse Bossen, bw en wn route.
Bij 3-sprong aan rand van heidegebiedje LA, bw en wn route.
Voorbij metalen afsluitboom RD, pad aan rechterhand negeren, bw en wn route.
Iets voor houten afsluitboom LA, bw en wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden aan rechterhand negeren.
3.
Bij deze T-splitsing RA, bw en wn route, vervolgens voorbij metalen afsluitboom RD, pad aan linkerhand negeren, kn17 volg 16, direct daarna bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg volgen, wn route.
T.h.v. bosgebied aan rechterhand RA, onverhard pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Bij T-splitsing voor waterloop RA richting stuw, wn route, verderop via de stuw de waterloop oversteken, het pad volgt nog een klein stukje de waterloop aan rechterhand en buigt vervolgens naar links het bosgebied in, smal bospad met SBB bordje.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, vervolgens het pad volgen tot kruising met verharde weg, wn route.
Bij deze kruising RD, direct daarna rechts aanhouden, smal bospad met SBB bordje “Schadijkse bossen” inlopen, vervolgens bij kruising RD, het pad loopt op enige afstand parallel met het brede grindpad.
Bij Y-splitsing met gele paal “Hogedruk olieleidingen 9-1480” rechts aanhouden, vervolgens na ca. 50m LA, smal licht slingerend bospad.
4.
Bij Y-splitsing links aanhouden.
Bij T-splitsing RA, iets breder pad, vervolgens na ca. 40m bij kruising met smal pad RD.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een smal pad RD.
Bij 6-sprong met gele paal “Hogedruk olieleidingen 9-1470” 1ste pad aan linkerhand, grindpad met bankje.
Iets voor flauwe bocht naar links RA, smal bospad, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, verderop voor open plek buigt het doorgaande pad naar rechts, iets voorbij deze bocht passeert men aan rechterhand een poel met bankje.
Bij deze T-splitsing LA.
Bij 4-sprong het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, vervolgens na ca. 50m scherp RA.
5.
Bij kruising met verharde weg RD, bospad met SBB bordje “Schadijkse Bossen”.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt iets verder naar rechts, vervolgens het doorgaande pad volgen tot T-splitsing met breed grindpad, verderop voor half open strook buigt het pad naar rechts.
Bij deze T-splitsing LA, vervolgens het grindpad volgen tot kruising met eveneens een breed grindpad, halverwege komt men langs een schuilhut, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, breed pad met metalen afsluitboom en SBB bord “Schadijkse bossen”.
Voorbij open plek met heide, t.h.v. routepaaltje RD, smal pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 50m LA, smal bospad, verderop na passeren van klaphek(8) gaat het pad verder door open gebied.
Bij T-splitsing RA, vervolgens het pad volgen tot kruising.
6.
Bij deze kruising RA richting klaphek tegen de bosrand.
Ruim na passeren van klaphek(7) bij kruising LA, breed pad.
RD door klaphek(6), smal pad voor de picknicktafel aan de rechterhand negeren.
Bij 6-sprong 2de aan linkerhand volgen, smal naar rechts buigend pad.
Bij 4-sprong RD, wn route.
# Verderop passeert men een herdenkingskruis uit de tweede wereldoorlog.
Bij 4-sprong RA, de wn route wordt weer verlaten.
Bij 3-sprong links aanhouden, grindpad, wn route.
Bij T-splitsing LA richting bosrand, wn route, vervolgens bij kruising t.h.v. de bosrand RA, stijgend pad, kn42 volg 41, verderop voorbij bankje op 2de heuveltop buigt het pad naar links en gaat door een klaphek, wn route.
7.
Voorbij het klaphek, bij splitsing rechts aanhouden, de heuvelrug verder volgen, wn route, na ca. 60m kan een van de twee dalende paden naar links gevolgd worden, de paden komen aan de voet van de heuvel weer samen.
Bij 3-sprong links aanhouden, kort verbindingspad aan rechterhand negeren, wn route.
T.h.v. picknicktafel en SBB informatiepaneel “Schadijkse Bossen”, bij 4-sprong LA richting parkeerterreintje “Schadijkse Bossen P Gusseweg” lopen, direct daarna bij kruising met grindpad RD het parkeerterreintje oplopen, het smalle bospad met SBB bordje aan achterzijde van het parkeerterreintje volgen, verderop passeert men een open plek met gras aan linkerhand, vervolgens het pad ca. 120m verder volgen tot pad aan linkerhand, iets voorbij lage heuvels aan beide zijden van het pad.
Bij dit pad LA, het pad buigt naar links en gaat licht slingerend verder door het bos.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een ATB pad, het pad buigt naar links.
T.h.v. rand bosgebied, bij T-splitsing RA, breed grindpad, vervolgens het pad volgen tot 4-sprong met eveneens een breed grindpad “Loofhoutweg”, smalle zijpaden/ATB negeren.
8.
Bij deze 4-sprong RD, open plek met SBB bordje “Schadijkse bossen” en picknicktafel oplopen, voorbij de picknicktafel het smalle gras-pad rechts van grote meerstammige eik inlopen, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij breed grindpad t.h.v. rand bosgebied.
Bij deze T-splitsing LA, breed grindpad met bosrand aan linkerhand, verderop passeert men bord “Grondwaterbeschermingsgebied”.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, men loopt weer door het bosgebied.
Voor rand bosgebied, bij kruising RA, bospad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route, verderop passeert men een metalen hek met houten voetgangerssluis, vervolgens het pad verder volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosgebied, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, kn72 volg 71, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing.
9.
Bij deze T-splitsing gaat de tocht verder door de “Castenrayse vennen” een nat gebied. Indien het alternatief gevolgd wordt, ga bij deze T-splitsing RA, kn71 volg 70, vervolgens het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze 3-sprong LA, verharde weg, “Australieweg”, wn route. RD, onverhard pad aan linkerhand negeren, wn route, kn70 volg 69. Bij T-splitsing LA, “Veld Oostenrijk”, wn route, vervolgens de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren. Bij deze T-splitsing LA, “Venraijseweg”, vervolgens de doorgaande weg volgen tot bushalte, het eindpunt.

Bij deze T-splitsing RD door klaphek aan linkerhand, bomenrij met eiken aan rechterhand volgen, kn71 volg 77, laarzenpad, verderop voor bosrand buigt het pad naar rechts door de bomenrij, na passeren van de bomenrij buigt het pad naar links en gaat door open strook grasland richting berkenbosje, wn route en laarzenpad, voorbij het berkenbosje passeert men een klaphek.
10.
Bij T-splitsing LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn77 volg 6, laarzenpad, verderop na ca. 100m buigt het pad naar links het moerasbos weer in, slingerend smalle pad door dit gebied volgen, let goed op de wn en laarzenpad routepaaltjes, men passeert een aantal natte delen met boomstammetjes.
Bij T-splitsing voor beekje RA, kn6 volg 1, iets verder passeert men open plek grasland aan rechterhand.
Na passeren van brugje RA, wn route en laarzenpad, vervolgens voorbij bankje links aanhouden, iets verder komen beide paden weer samen.
Voorbij stuw, bij 4-sprong RD richting dorp, het beekje wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, direct daarna in bocht naar links RD richting bushalte langs de doorgaande weg, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
bw = SBB routepaaltjes met blauw-witte bordjes als richting aanduiding
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bushalte Kerk, Pastoor Jeukenstraat 1, 5966 NL te America. Plan Route

Eindpunt

Bushalte Kerk, Horsterweg 61-63 te Castenray.

Met de auto

A73, neem afrit 10-Horst-Noord vanaf de A73. Neem de Venrayseweg, Americaanseweg, Oude Peeldijk en Hofweg naar de Pastoor Jeukenstraat in America.

Openbaar vervoer

Station, Horst - Sevenum. Belbus 64 (richting 0900 0699 beltijd 1 uur voor vertrek). Bushalte Kerk, America.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen Adrie: Nederlandse landgeiten in de Schadijkse bossen
Kudde Nederlandse landgeiten en schapen Adrie: Kudde Nederlandse landgeiten en schapen
Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schadijkse bossen Adrie: Schadijkse bossen
Schapen in de Schadijkse bossen Adrie: Schapen in de Schadijkse bossen
Herdenkingskruis WOII Adrie: Herdenkingskruis WOII
Paard in de Schadijkse bossen Adrie: Paard in de Schadijkse bossen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen
Castenrayse vennen Adrie: Castenrayse vennen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart peelpad-etappe-14.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen America en Castenray.Ervaringen van wandelaars (2)

  1. Tonnie 28 maart 2019 om 17:52

    Zondag 24 maart 2019 deze etappe gewandeld. Het was mooi weer, dus dubbel genoten.

    Reageren
  2. Adrie 20 juni 2017 om 17:49

    In de Schadijkse Bossen zijn op twee plaatsen paden aan het dichtgroeien mede als gevolg gewijzigde SBB routes die door het gebied lopen. Deze paden zijn uit de etappe gehaald en een alternatief voor gezocht. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)