Over de Castenrayse Berg, Castenray te Limburg

18 km Wandelroute Over de Castenrayse Berg, te Castenray

Wandeltocht door de Castenrayse Vennen, over de Castenrayse Berg, door de Breehei, het Castenrays Broek en de Schadijkse Bossen. Zowel in het begin als aan het einde van de wandeltocht worden de Castenrayse Vennen bezocht. De Castenrayse Vennen bestaat uit een mooi gevarieerd moerasbos (broekbos) en een aantal schrale graslanden. Op de heenweg wordt de meanderende Lollebeek gevolgd en op de terugweg gaat de wandeltocht door het moerasbos waarbij men de keuze heeft uit een redelijk goed te belopen pad en over een avontuurlijk laarzenpad dat enige behendigheid vraagt van de wandelaar met op de nattere stukken op enkel plaatsen boomstammetjes die in de winter en het vroege voorjaar onder het water liggen, hoge wandelschoenen zijn dan ook zeer aan te bevelen. Aan de westkant van Castenray ligt de Castenrayse Berg ook wel de Câsele Berg genoemd, is een bosgebied met stuifduinen. Wanneer de boeren gele zand nodig hadden, gingen ze deze altijd met paard en kar halen bij de gele berg. Op deze manier werd de berg verder afgegraven en kwam daardoor steeds verder weg te liggen van de weg. In het bosgebied de Breehei ligt het waterwingebied Breehei.. Het Castenrayse Broek is een langgerekt beekdal van de Lollebeek, de wandeltocht gaat door de rand en langs de beek. De Schadijkse Bossen is van oorsprong een heidegebied dat aan het einde van de 19e eeuw werd bebost. In 2006 is een groot deel van het bosgebied gekapt, met als resultaat een gevarieerd stuifduinlandschap met hier en daar heide. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten, tijdens de wandeltocht komt men langs het herdenkingskruis Derk van Assen. 88% van deze wandeltocht is onverhard.
Wil men meer weten over het herdenkingskruis maar ook over het "GEHEIM Van Schaaks Heide" dat voortleeft in eeuwenoude volksverhalen over de Schadijkse Bossen, kan ook de boswandeling met een verhaal...... lopen van 3,3 kilometer met landschapsgids vanuit de parkeerplaats Gusseweg in de Schadijkse bossen.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 19-1-2023, laatst bijgewerkt op: 3-5-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
De wandeltocht gaat op de terugweg door de Castenrayse Vennen . Het is een prachtig moerasbos, echter het kan er vooral in de winter en het vroege voorjaar bijzonder nat zijn. Op de terugweg heeft men de keuze uit een goed te belopen pad en uit een laarzenpad dat vooral in de winter een echt laarzenpad is waarbij ook wat behendigheid nodig is om de natste stukken te passeren.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk, bij kruising met doorgaande weg “Horsterweg” LA vertrekken, “Horsterweg”, vervolgens voorbij horecagelegenheid nr.70 rechts aanhouden, weg parallel aan de doorgaande weg inlopen, verderop voorbij woning nr.92 buigt de weg naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing LA, vervolgens bij T-splitsing RA.
Bij 4-sprong links aanhouden, grindpad, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, gras-/onderhoudspad pad met waterloop aan rechterhand, kn45 volg 77, verderop voorbij beek de Lollebeek de beek aan rechterhand volgen, wn route.
Het pad langs de beek met bocht naar rechts verder volgen, pad richting de verharde weg aan linkerhand negeren.
Bij kruising met aan rechterhand voorde en stapstenen in de beek RD, wn route.
RD, voorde en stapstenen in de beek aan rechterhand negeren, kn77 volg 69/70.
2.
Voor bocht naar rechts van de beek LA door doorgang in bosschages, wn route.
Voorbij de  bosschages en een brede waterloop, bij kruising RA, gras-/onderhoudspad met de brede waterloop aan rechterhand, kn69 volg 70, verderop buigt het gras-/onderhoudspad naar links.
Bij kruising RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar links van de weg RA, breed grindpad, “Grensweg”, wn71, het brede pad volgen tot pad voor de bosrand aan linker- en klaphek aan rechterhand.
T.h.v. het klaphek RD, pad langs de bosrand aan linkerhand negeren, kn71 volg 9, men volgt weer de beek aan rechterhand
Ruim voorbij bocht links RA, verharde weg met de beek aan rechterhand, kn9 volg 8.
Voorbij de beek LA, kn8 volg 31, gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand.
Bij kruising met verharde weg RA, verharde weg, kn31 de wn route wordt verlaten.
3.
Bij 4-sprong met kapel RA, “Lollebeekweg”.
# Wanneer het HH.-Lucia-,Jozef- en Johanneskapelletje gesticht is, is niet bekend. Men neemt aan dat het van begin 1700 is met oorspronkelijke drie houten 18-eeuwse beeldjes. Bij het staat een herdenkingsmonumentje ter nagedachtenis aan de zes gesneuvelde bemanningsleden van een neergeschoten Lancaster.
Voorbij landbouwperceel aan linkerhand LA, onverhard pad met bosschages aan rechterhand, kn7 volg 41, verderop RD de steile helling oplopen, wn route, pad over een beboste heuvelrug.
# Van oorsprong begon de Castenrayse Berg van opgestoven zand bij de weg. In het verleden gingen er de boeren met paard en kar het gele zand halen als men iets te bouwen had ook is het gebruikt bij de aanleg fietspad Horst-Venray.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens na ca. 30m RA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met kn41 routepaaltje.
Bij deze 3-sprong LA, kn41 volg 40.
4.
Bij 3-sprong rechts aanhouden richting de bosrand, wn route, het pad buigt naar links en gaat door de bosrand, doorlopen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, kn40 volg 39, direct daarna LA, wn route, onverhard pad met verder een bord “Waterwingebied”.
Ca. 120m voorbij het bord RD, pad aan linkerhand negeren, kn39 volg 38, iets verder gaat het pad door het bos, het pad dat verderop t.h.v. het waterbedrijf overgaat in een verharde weg volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, “Breevennenweg”, kn38 volg 36, voorbij het waterbedrijf gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad ruim voor het verlaten van het bos kn36 volg 35 volgen tot kruising t.h.v. de bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, “Lollebeekweg”, verharde weg, kn35 volg 33.
Na ca. 270m RA, onverhard pad met bosschages aan rechterhand, wn route, vervolgens voor bocht naar rechts LA, pad met metalen afsluitboom en SBB bordje., wn route.
5.
Voorbij waterloop, bij T-splitsing RA, kn33 volg 32, gras-/onderhoudspad tussen waterloop en bosrand.
Voor beek de Lollebeek, bij T-splitsing RA, kn32 volg 34, gras-/onderhoudspad met de beek aan linkerhand.
Bij kruising LA, verharde weg, kn34 volg 76.
Bij 4-sprong RD, het onverhard pad met metalen afsluitboom en met bosrand aan rechterhand inlopen, wn76.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het pad gaat door het bos.
Na ca. 180m LA.
Bij kruising met ATB pad RD, iets verder door klaphek 11.
In half open gebied met stuifduinen, bij T-splitsing RA.
Bij splitsing rechts aanhouden.
RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 30m LA.
Bij 5-sprong scherp LA, verderop passeert men een bankje rond een boom op de top van een heuvel.
Bij 4-sprong RD, wn route, verderop iets voorbij bocht naar rechts passeert men een kruis.
# Kruis is een herdenkingskruis aan Derk van Assen die op deze plaats in 1943 gefusilleerd is.
Bij 4-sprong LA, wn route.
6.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, t.h.v. de bosrand door klaphek 12, het pad verder RD volgen tot T-splitsing, ATB paden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn76 volg 75.
Voorbij metalen afsluitboom, bij 5-sprong (het ATB pad aan rechterhand is meegeteld)  het 2de pad aan rechterhand volgen, breed grindpad.
Na ca. 170m LA, pad met SBB bordje, let op het pad is tevens ATB pad.
RD, pad aan linkerhand negeren, de ATB route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad.
Iets voor landbouwperceel aan linkerhand RA, pad met metalen afsluitboom en SBB bordje, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, kn75 volg 73.
Ruim voor bosrand aan linkerhand LA, bij kruising LA, kn73 volg 72.
Voor bosrand RA, pad met bosrand aan linkerhand, kn72 volg 71, voorbij een bankje gaat het pad een stukje door het bos.
7.
Bij T-splitsing RD door klaphek, kn71 volg 77/6, door begrazingsgebied met beek aan linkerhand, verderop bij stapstenen met voorde in de beek LA de beek oversteken.
# Aan de overzijde heeft men de keuze uit een A: goed te belopen pad  of B: over een laarzenpad.
A: Het goed te belopen pad:
Aan overzijde van de beek LA, de beek aan linkerhand volgen, wn6, t.h.v. 2de bocht naar links van de beek buigt het pad met ruime bocht naar rechts richting rechterhoek van het open grasland, in deze hoek de afrastering aan linkerhand volgen, na ca. 120m door een klaphek en een klein stukje de afrastering aan rechterhand volgen,  na ca. 50m buigt het pad naar links, iets voorbij de volgende bocht naar links een brugje van balken over, iets voorbij een bocht naar rechts met aan linkerhand een poel bij stuw RA de waterloop oversteken.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn6 volg 44/45, iets verder gaat het pad door een open plek, voorbij de open plek buigt het pad naar links en gaat een betonnen brug over. Ga verder bij punt 8 1ste regel.

B: Het laarzenpad:
Aan overzijde van de beek RA, wn77, het pad met de beek aan rechterhand en verderop een klaphek volgen tot stapstenen en voorde in de beek.
Bij deze stapstenen, bij 3-sprong LA, wn6, iets verder het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 100m LA, smal pad met SBB bordje, wn route, na ca. 120m buigt het pad naar rechts en gaat over een lastig stukje, voorbij het stukje buigt het pad naar links, let goed op de routepaaltjes, verderop passeert men nog een lastig stukje.
Bij T-splitsing RA, kn6 volg 44/45, iets verder gaat het pad door een open plek, voorbij de open plek buigt het pad naar links en gaat een betonnen brug over. Ga verder bij punt 8 1ste regel.

8.
Voorbij de betonnen brug RA, verderop bij het vlonderpad aan linkerhand naar een vogelkijkscherm gaat het onverharde pad over in een grindpad, het grindpad met verderop kn45 volg 44 volgen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, “Gerrit Artsstraat”, de weg buigt naar rechts.
RD, weg aan linkerhand negeren, vervolgens voor woning nr.31 LA, iets verder de weg met bocht naar links verder volgen, weg parallel aan de doorgaande weg volgen richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Combinatie van rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Horsterweg 55, 5811 AB te Castenray. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan naast de kerk aan de Matthiasstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk, Castenray.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

De Lollebeek Adrie: De Lollebeek
Stapstenen in de Lollebeek Adrie: Stapstenen in de Lollebeek
Boerderij 'Op ten Cleff' uit 1715 Adrie: Boerderij 'Op ten Cleff' uit 1715
Naar de top van de Castenrayse Berg Adrie: Naar de top van de Castenrayse Berg
Pad over de stuifduin Adrie: Pad over de stuifduin
Pad aan de rand van het Castenrays Broek Adrie: Pad aan de rand van het Castenrays Broek
Het Castenrays Broek Adrie: Het Castenrays Broek
Herdenkingskruis Derk van Assen. Adrie: Herdenkingskruis Derk van Assen.
Poel in de Castenrayse Vennen Adrie: Poel in de Castenrayse Vennen
Langs het laarzenpad Adrie: Langs het laarzenpad
Het Schaatsven Adrie: Het Schaatsven

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart over-de-castenrayse-berg.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats CastenrayErvaringen van wandelaars (1)

  1. Lisette 4 september 2023 om 20:27

    Wat een mooie afwisselende route op deze mooie nazomerse dag! Ik had mijn wandelrokje aan, de benen verdienen ook wat zon maar een lang stuk door hoog gras met dito brandnetels was een heuse uitdaging ! Dus, lange broek geen overbodige luxe!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)