Op het randje, Mook en Middelaar te Limburg

21 km Wandelroute Op het randje, te Mook en Middelaar

Een wandeling op de gemeentegrens van Mook en Middelaar. (De wandeling is 21 km. lang, maar er zijn doorsteekmogelijkheden om de tocht naar eigen believen te bekorten. Als inwoner en als gemeenteraadslid ben ik verslingerd aan onze mooie gemeente. Het is mij gebleken dat een groot aantal inwoners geen besef heeft wat allemaal tot het Mooks grondgebied behoort, maar bovenal niet weet hoe mooi en veelzijdig de eigen omgeving is. Dit bracht me op het idee om de grenzen van de gemeente te bewandelen en dit op een zodanige wijze vast te leggen dat ook anderen hiervan kunnen genieten. De gemeentelijke plattegrond kan een extra hulpmiddel zijn als u op pad gaat.

Inleiding
Wandelen òp het randje en óver het randje

De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg. De heuvels, bos en heide maken grote delen van de gemeente tot een bijzonder natuurgebied. Zij wordt ook wel eens de brug tussen Maas en heuvelland genoemd. Deze wandeling, die zo veel mogelijk de gemeentegrens volgt, maakt die brugfunctie goed duidelijk. U loopt een rondje om de ruim 18 km² die de gemeente groot is. Dat rondje is ongeveer 21 km. lang. U hoeft deze wandeling niet achter elkaar te lopen. Er worden doorsteken aangegeven om de wandeling te bekorten. Op bepaalde delen van de route mag niet gefietst worden. Dat geldt vooral voor grote stukken tussen punt 24 en 40. Dit tracé is ook niet rolstoeltoegankelijk. Door dit rondje, net op het randje of net naast of over het randje te lopen krijgt u een goed beeld van de veelzijdigheid van onze gemeente. De gemeente Mook en Middelaar ligt in een gebied met een rijke historie. Mook is vooral bekend van de Slag op de Mookerheide op 14 april 1574. Het VVV heeft een serie boekjes uitgegeven: “Wandelen met verhalen”. Met deze boekjes bij de hand geniet u dubbel van deze wandeling. Uitgangspunt is dat u de wandeling bij het gemeentehuis begint. Op de Maaskade kunt u parkeren. Het is ook goed mogelijk de wandeling aan te vangen bij het station Mook-Molenhoek. Na nog geen kilometer lopen bent u op de route. Verder is het mogelijk om op ieder punt op de route met wandelen aan te vangen. In het bijzonder bedank ik Bert Kapteyn en Jan Alderhout die de fotografie verzorgden en me met goede adviezen van dienst waren. We wensen u veel plezier en hopen dat u volop geniet van onze prachtige gemeente.

Opgesteld door: Lee Tonnaer, op: 1-5-2014, laatst bijgewerkt op: 13-6-2021

Routebeschrijving

Wandelen òp het randje en óver het randje
Een wandeling op de gemeentegrens van Mook en Middelaar
(De wandeling is 21 km. lang, maar er zijn doorsteekmogelijkheden om de tocht naar eigen believen te bekorten

OP HET RANDJE
Vanaf het gemeentehuis loopt u de weg tussen de kerk en het gemeentehuis in richting Maas. Beneden aan de Maaskade begint het Rondje om de gemeentegrens.

 1. Aangekomen bij het haventje slaat u rechts af in noordelijke richting. De kademuur aan uw rechter en de Maas aan uw linkerzijde.
 2. Op de kademuur bevindt zich een tekstbord over “Mook en de Maas”. Op de blauwe peilstok staan de waterstanden aangegeven van de recente overstromingen.
  Voorbij het haventje voet-/fietspad, steeds maar rechtdoor tussen Maas en kademuur, verderop passeert men knooppunt 35 ga richting 81.
Wandelen òp het randje en óver het randje
Een wandeling op de gemeentegrens van Mook en Middelaar
(De wandeling is 21 km. lang, maar er zijn doorsteekmogelijkheden om de tocht naar eigen believen te bekorten

OP HET RANDJE
Vanaf het gemeentehuis loopt u de weg tussen de kerk en het gemeentehuis in richting Maas. Beneden aan de Maaskade begint het Rondje om de gemeentegrens.

 1. Aangekomen bij het haventje slaat u rechts af in noordelijke richting. De kademuur aan uw rechter en de Maas aan uw linkerzijde.
 2. Op de kademuur bevindt zich een tekstbord over “Mook en de Maas”. Op de blauwe peilstok staan de waterstanden aangegeven van de recente overstromingen.
  Voorbij het haventje voet-/fietspad, steeds maar rechtdoor tussen Maas en kademuur, verderop passeert men knooppunt 35 ga richting 81.
 3. In de verte ligt de spoorbrug over de Maas (lijn Nijmegen-Roermond)
  U loopt licht naar beneden en vervolgens weer omhoog, verderop passeert men knooppunt 81 ga richting 82.
  Aan uw linkerkant bij het laagste punt ziet u de oude veerstoep van het pont van Mook naar Katwijk.
 4. U komt uit bij de Rijksweg. Voor de Rijksweg linksaf via het fietspad de Maasdijk op.
 5. Op de Maasdijk gaat U onder de fietsbrug en de spoorbrug door, knooppunt 82 ga richting 84.
  Rechts ligt een klein bedrijventerrein met enkele woonwerkeenheden. Iets verderop ligt het volkstuinencomplex Middelwaert.
 6. U gaat de eerste onverharde weg rechts de dijk af en neemt dan meteen de onverharde weg links, de Bredeweg. (fietsroute 8) Deze weg vormt ook de provinciale grens tussen Limburg en Gelderland.
 7. Deze onverharde weg eindigt op de rijksweg N271 (Venlo-Nijmegen). Neem het fietspad aan uw linker zijde en vervolg uw weg noordwaarts.
 8. Iets voorbij het Molenaarshuis huisnummer 258 en kruispunt met de Molenstraat de Rijksweg oversteken en vervolgens naar links voorlangs hotel de Valk.
 9. Houdt rechts aan en volg het verhard voetpad met aan uw rechterhand huizen en aan linkerhand parkeerplaatsen, houdt aan het einde van dit voetpad links aan en volg de Kuilseweg tot de kruising met een doorgaande weg.
 10. Deze kruising steekt u over en volg de verharde weg Kuilseweg met iets verder een gescheiden smal grindpad, verderop passeert men knooppunt 88 ga richting 14.
  U verlaat het kerkdorp Molenhoek van de gemeente Mook en Middelaar.
 11. Ter hoogte van woning met huisnummer 18 gaat de Kuilseweg over in Bosweg. Dit gebied is het Lierdal. De Bosweg volgen tot verhard fietspad Lierseweg aan rechterhand iets voorbij inrit huisnummer 5.
 12. Bij het fietspad rechts af het fietspad de Lierseweg in.
  Dit is de grensweg met de gemeente Heumen (Gelderland).
  Na ongeveer 450 meter wordt het fietspad onverhard. Blijf ook hier rechtdoor lopen.
 13. Bij de T-kruising loopt de gemeentegrens rechtdoor de spoorweg over. Om aan de overkant te komen moet u een klein ommetje maken. Daarom gaat u links af, het verharde fietspad op.
  Aan uw rechterzijde ligt de spoorkuil, lijn Nijmegen- Roermond.
 14. Na ongeveer 500 meter een kruising.
  Links, voor u aan de overkant, ligt het zweefvliegveld. Desgewenst kunt u op het terras even pauzeren.
  Om de tocht te vervolgen gaat u rechts de spoorbrug over. Daarna meteen rechts af, onverhard pad met de spoorkuil op rechterhand.
 15. Al eeuwen ligt ten zuiden van Nijmegen, op de grens van Gelderland en Limburg, een prachtig heidegebied. Het project Heiderijk Nijmegen Mook verbindt en vergroot de oude heidevelden. Er komt meer ruimte voor heide en voor bijzondere dieren en planten die zich hier thuis voelen. Natuurbeheerders werken samen aan een gevarieerd, heiderijk leefgebied. Stapsgewijs, kleinschalig en op maat. Het wordt een gebied waar dieren, planten en mensen zich thuis voelen. En waar het goed recreëren is. Aan uw linkerhand en straks na de afslag ziet u resultaten van de boskap.
 16. Vanaf het bruggetje buigt het pad na ongeveer 500 meter naar links met iets verder een metalen hekwerk met klaphek. U bent hier in het meest noordelijk stukje Limburg. Dit gebied heet “De Mulderskop”. Het maakte ooit deel uit van de uitgestrekte Mookerheide die vanaf Nijmegen tot voorbij Mook op de zanderige westflank van de stuwwal lag.
  Ga het klaphek door en vervolg uw weg.
  Links ligt een met bomen en struiken begroeide aarden wal. Deze vormt de grens tussen Gelderland en Limburg.
 17. Blijf het pad volgen. Iets voor bosrand bij de Y-splitsing links aanhouden, knooppunt 14 ga richting 15.
 18. Bij de verharde weg het fietspad naar rechts in zuidelijke richting volgen.
 19. Na 0,5 km. steekt u een verharde weg over en blijf rechtdoor lopen, onverhard pad met verhard fietspad.
  De weg aan rechterhand bij de oversteek gaat naar het Landgoed Jachtslot De Mookerheide. Het is zeer de moeite waard om hier een paar honderd meter af te wijken van de route om te pauzeren. Het jachtslot is ook te bezichtigen.
 20. Na 1.3 km. komt er weer een oversteek met de Mooksebaan.
  Rechts bevindt zich een oude waterput uit 1913. Hier bevindt zich ook de bekende herberg ’t Zwaantje. Prima om hier even te verpozen en de benen te strekken.
  Steek over en vervolg de weg de Bisseltsebaan, verderop gaat de verharde weg over in een onverharde weg en passeert men knooppunt 25 ga richting 26.
 21. Hier is duidelijk aangegeven dat u op de grens loopt tussen Gelderland (Groesbeek) en Limburg (Mook en Middelaar), zie wegwijzerbord.
  Wilt u de wandeling bekorten dan kunt u de 3e afslag nemen. U komt dan weer in Mook uit.
 22. Na ongeveer 1.4 km komt u op een splitsing van wegen. (Rechts de Papenbergseweg) Blijf rechtdoor lopen en volg het zandpad naar beneden.
  Wilt u de wandeling bekorten dan kunt u rechts af slaan (Papenbergseweg) en zo via de Mookerheide het dorp bereiken.
 23. Na 400 meter in linkerbocht bevinden zich een aantal enorme stenen, onderdeel van het Geo-pad.
  Blijf consequent rechtdoor lopen. Het pad gaat nu omhoog.
  Aan uw rechterhand ligt het natuurgebied Sint Jansberg. Ter linkerzijde kijkt u over het heuvelland van Groesbeek en in de verte strekt zich het Reichswald uit.
 24. Ongeveer 900 meter vanaf de “keien”, aan einde van bosschages aan rechterhand buigt doorgaande pad naar rechts. Blijf hier rechtdoor lopen. Deze weg is minder belopen en daardoor meer begroeid.
  Slaat u op dit punt rechtsaf dan komt u in Plasmolen terecht.
 25. Na 400 meter strekt zich aan uw rechterhand een smalle strook bos uit. Dit is ongeveer de gemeentegrens. Omdat we hier niet rechts af kunnen slaan vervolgen we de weg die iets naar links buigt en komen zo spoedig op een verharde weg.
  We bevinden ons nu op Groesbeeks (Gelderland) grondgebied. Links liggen enige huizen.
 26. Aan het einde, bij de T-splitsing gaan we rechts af de weg St. Jansberg op.
 27. Spoedig komt er weer een T-splitsing. Hier gaan we weer naar rechts eveneens de St. Jansberg. We proberen immers weer bij de grens te komen.
 28. Met een schitterend uitzicht voor ons naderen we weer Mooks grondgebied. De groenstrook van zonet ziet u rechts voor u. Dat is de grens.
 29. Na ongeveer 650 meter draait u naar links met de weg mee langs woning met huisnummer 17. Iets voorbij deze woning gaat de verharde weg gaat over in onverharde weg.
 30. Vrij spoedig slaat u bij ANWB paaltje 21688/001 rechtsaf richting Plasmolen.
 31. In het bos gekomen slaat u bij ANWB paaltje 21689/001 linksaf het onverhard pad St. Maartensweg richting Plasmolen. Zo, nu loopt U  weer op het randje.
 32. Laat u niet verleiden met het dalend pad mee naar rechts te gaan, maar ga consequent rechtdoor het pad langs een boomstam  en daarna een klimmetje.
 33. Bij de richtingaanwijzers van de Lange Afstand Wandelingen (LAW) slaat u rechtsaf. Links achter de kastanje houten afrastering ligt een beekdal. Ga iets verder door houten voetgangerssluis en volg het pad langs de afrastering op linkerhand.
 34. Ga via de trappen naar beneden, beneden aangekomen buigt het pad iets naar links.
  Links in de diepte ligt een drassig brongebied met een aparte vegetatie.
 35. Blijf het pad volgen. Aan uw linkerhand stroomt een van de weinige echte bronbeekjes.
 36. Ga het bruggetje, een zogenaamd knuppelbruggetje, aan uw linkerhand over. Vanaf het bruggetje rechtdoor (niet langs het beekje). Knooppunt 58 ga richting 78. Dan op de viersprong rechts aanhouden naar de afsluitboom. Na verlaten van bos gaat het onverhard pad over in verharde weg.
  U kunt in Plasmolen komen door over het bruggetje het beekje naar rechts te volgen.
 37. Blijf de weg Helweg rechtdoor volgen. U bent nu weer in de bewoonde wereld.
 38. Aan uw linkerzijde ligt Milsbeek, gemeente Gennep. Rechts Plasmolen, gemeente Mook.
  Blijf rechtdoor lopen.
 39. Steek de Provinciale weg (N 271) over. De weg Pastoorsdijk richting Middelaar volgen.
 40. Aan uw rechterzijde bevindt zich het recreatieterrein Mookerplas, ook wel bekend als de Grote Siep. Om u kennis te laten maken met dit gebied wijken we een klein stukje van de gemeentegrens af.
  Sla rechtsaf richting Dagrecreatieterrein.
  Ga na passeren van voetgangerssluis (links van de poort) linksaf en vervolg het pad. Aan uw rechterhand is de Mookerplas, verderop passeert men een metalen voetgangerssluis. Het pad verder volgen tot het strandpaviljoen.
 41. Voor het strandpaviljoen linksaf en na verlaten van het recreatieterrein naar rechts. U bent nu weer op de weg die u even terug verlaten had. Volg deze weg.
 42. Ook bij de kruising, waar aan de linkerkant een gedenkteken te vinden is voor de gevallenen in Indië, blijft u rechtdoor lopen.
 43. U wandelt nu Middelaar binnen. De feitelijke gemeentegrens ligt iets zuidelijker, maar daar kunnen we niet lopen. Wees gerust, we blijven dicht bij het randje.
 44. U slaat tegenover de kerk linksaf, de weg Huissestraat meteen na het plein, knooppunt 72 ga richting 60.
 45. U gaat over de dijk richting Maas. Knooppunt 60 ga richting 61. Recht voor u doemt een boerderij op.
 46. Iets voor deze boerderij kunt u op het paneel  de geschiedenis lezen van Kasteel Huyse Middelaer.
 47. Vervolg voor de boerderij uw wandeltocht naar rechts over een onverharde weg. Na ongeveer 1,3 km passeert men knooppunt 61 ga richting 64. Ongeveer 700m voorbij het knooppunt komt U uit bij de oude veerstoep van de veerverbinding tussen Middelaar en Cuijk.
 48. In de verte ziet u de kerk van het aan de overzijde gelegen Brabantse Cuijk liggen.
 49. Daar waar onverharde weg ophoudt ziet u aan uw linkerhand de oude veerstoep.
  Vervolg uw wandeling rechtdoor over de Cuijksesteeg.
  Aan uw linkerhand stroomt de Maas. Dwars over de rivier loopt de provincie- en gemeentegrens.
 50. Na 500 meter ziet u het huidige pontje naar Cuijk. Zeer belangrijk voor woon-werk verkeer, schoolgaande jeugd en toeristen.
  Vervolg uw weg. Vanaf hier is het ongeveer 1.7 km naar de brug over het kanaal bij Mook.
 51. Voorbij ruime bocht naar rechts bent U bijna bij de brug over het kanaal dat de Maas met de Mookerplas verbindt.
 52. De brug over knooppunt 49 ga richting 48. Aan overzijde meteen links de Kanaalweg in knooppunt 48 ga richting 34.
  Rechts ligt de wijk Lindeboom uit 1970. Aan de linkerkant ligt Dolfijn Watersport en Recreatie. (www.dolfijn-mook.nl) Hier kunt u op het mooie terras aan het water even bekomen van de inspanningen en alle indrukken op u in laten werken, of zomaar.
  Iets verder bevindt zich aan uw linkerhand het Kleppermanstraatje. Loop dit voorbij en ga iets verder, voorbij woning met huisnummer 50 linksaf.
 53. U loopt nu een eenrichtingsstraat in, “t Kempke genaamd. Volg deze weg, die spoedig een bocht naar rechts maakt.
 54. Bij de T-splitsing gaat u links af.
  U ziet na enige ogenblikken de Maas liggen. We zijn weer dichter bij het randje. De grens loopt immers in het midden van de rivier.
  Voor de Maas buigt de weg naar rechts en gaat over in een voet-/fietspad.
 55. Links stroomt de Maas, rechts bevindt zich de kademuur die Mook moet beschermen tegen hoog water.
  Na 270 meter komt u weer uit bij de parochiekerk van Mook en heeft u Het Rondje voltooid.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Gemeentehuis, Raadhuisplein 6, 6585 AP te Mook en Middelaar. Plan Route

Openbaar vervoer

Bushalte Mook, Gemeentehuis

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Pad door de Mulderskop Pad door de Mulderskop
De Mulderskop met in de verte een kudde schapen De Mulderskop met in de verte een kudde schapen
D'n Alde Put uit 1913 D'n Alde Put uit 1913
Drie zwerfstenen Drie zwerfstenen
Pad langs de Sint Jansberg Pad langs de Sint Jansberg
Aan de rand van de Sint Jansberg Aan de rand van de Sint Jansberg
In het gebied de Sint Jansberg In het gebied de Sint Jansberg
Trapje in het bos Trapje in het bos
In de verte de kerk van Cuijk In de verte de kerk van Cuijk

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart op-het-randje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Diverse onderwegErvaringen van wandelaars (3)

 1. Adrie 13 juni 2021 om 18:02

  Vandaag 13 juni 2021 de wandelroute gecontroleerd. In het gebied is inmiddels ook een wandelnetwerk, de knooppuntpaaltjes zijn als extra herkenningspunt in de routebeschrijving vermeld. De Kuilseweg en de Bosweg bij punt 10 en 11 is een verharde weg geworden verder geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel.

  Reageren
 2. S.janssen 5 mei 2017 om 18:46

  Beste…
  Bij punt 30:moet niet paddestoel 699 staan, maar 688.
  Verder leek het gevoelsmatig meer dan 21 kilometer te zijn, maar dit kwam doordat er veel lange stukken in zaten.
  Onze eerste wandeling via deze site
  Duidelijk beschreven en alles goed te volgen. Compliment

  Reageren
  1. Adrie 6 mei 2017 om 05:56

   S.Janssen bedankt namens de routemaker voor het compliment en melding! Bij punt 30 is het nummer aangepast.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)