Ommetje Wijstgronden, Uden te Noord-Brabant

11 km Wandelroute Ommetje Wijstgronden, te Uden

Wandeltocht door natuurgebied Annabos en de Loose Beemd in de natte natuurparel Wijstgrond Uden. Verder gaat de wandeltocht door het bosgebied de Bedafse Bergen met een hoge stuifzandrug. De natte natuurparel Wijstgrond Uden en de Bedafse Bergen zijn deelgebieden van De Maashorst, een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen. Wijstgronden zijn drassige tot permanent natte hoge gronden direct grenzend aan een breuk de Peelrandbreuk. De Peelrandbreuk is onderdeel van een breukzone die bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De Peelrandbreuk is mooi zichtbaar in het landschap door het hoogte verschil in het landschap en de kwel van ijzerrijk water. Vooral bij het 2018 aangelegd knuppelbrugje valt het hoogte verschil goed op. De wandeltocht gaat over het knuppelbrugje van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst. Op de Peelhorst ligt onder een laag goed doorlatende rivierzand een minder doorlatende leemlaag en stroomt af richting de Centrale Slenk. Het fijne dekzand in de Centrale Slenk laat eveneens het water minder snel door waardoor het als kwelwater naar het oppervlak gaat. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. De wijstgronden zijn door de Provincie Noord-Brabant benoemd tot Aardkundig Monument. Het Annabos is een van de weinige plekken waar dit verschijnsel nog aan de oppervlakte komt en niet is weg geploegd of gedraineerd. De Bedafse Bergen is een bosgebied met een stuifzandrug die in de middeleeuwen is ontstaan en in het begin van de 20e eeuw met naaldbos is beplant De stuifzandrug met hoogten tot 25 meter is in stand gehouden, het hout dat aangeplant is werd voornamelijk als mijnhout gebruikt. Een groot deel van deze wandeltocht gaat door grasland en over graspaden langs waterlopen stevige wandelschoenen zijn dan ook aan te raden. Verder is gedurende enkele weken per jaar het onderhoudspad langs De Leijgraaf gesloten door begrazing van schapen, volg de omleiding zie hiervoor de oranje lijn op de Google Maps kaart. 86% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-12-2019, laatst bijgewerkt op: 12-2-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Op het parkeerterrein met de rug naar de verharde weg en met de twee informatiepanelen aan linkerhand RD vertrekken richting houten voetgangerssluis aan overzijde, iets voorbij de voetgangerssluis buigt het smalle pad naar links, pad met perceel grasland aan rechterhand, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing RA, gras-pad, kn42 volg 33, vervolgens na ca. 50m LA door houten voetgangerssluis, schuin naar recht het grasland oversteken naar houten voetgangerssluis aan overzijde, voorbij deze voetgangerssluis rechts aanhouden, wn route.
RD, pad met informatiepaneel aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen, vervolgens na ca. 50m LA, onverhard pad tussen bosschages en waterloop met de waterloop aan rechterhand.
2.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, nu het pad met de waterloop aan linkerhand volgen.
Bij kruising met verhard fietspad RD, wn route, verderop voor beek buigt het pad naar rechts.
LA brugje over, kn1 volg 28, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing met aan rechterhand een picknicktafel LA door klaphek, gras-pad met beek aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
# Als het klaphek gesloten is doordat er schapen grazen omkeren en teruglopen naar de kruising met het verhard fietspad. Bij deze kruising RA, verhard fietspad, wn route, het fietspad volgen tot 4-sprong iets voorbij woning. Bij deze 4-sprong LA, verhard fietspad, “Beemdenweg”, kn2 volg 46. Ga verder bij punt 2 laatste regel.
Voorbij klaphek, bij 4-sprong LA de brug over, verharde weg, de weg volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een woning, zijpaden langs de beek negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verhard fietspad, “Beemdenweg”, kn2 volg 46, verderop gaat het fietspad over in een verharde weg.
Na ca. 450m, iets voorbij flauwe bocht naar rechts LA, onverhard pad met SBB bordje, kn46 volg 33, na ca. 100m door linkerzijde van perceel grasland,  het hoogte verschil dat aan rechterhand in het grasland te zien is is gevormd door de Peelrandbreuk, na een klein stukje de rand van het grasland gevolgd te hebben het brugje over, pad met waterloop aan rechterhand, wn route, bij volgende perceel grasland ook de linkerzijde volgen tot men het gebied voorbij metalen roosters met informatiepaneel verlaat.
3.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg volgen, wn route, vervolgens na ca. 60m RA door houten poortje aan overzijde van de weg, wn route, voorbij het poortje door de rand van het perceel grasland met afrastering aan rechterhand lopen, verderop het perceel weer via een poortje verlaten.
# Let nu ook op het hoogte verschil in het landschap, verderop bij het knuppelbrugje loopt men van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst.
Na verlaten van het perceel RA het knuppelbrugje over, kn33 volg 30, iets na verlaten van het knuppelbrugje schuin naar links het pad met waterloop aan rechterhand inlopen richting boerderij.
Voor de boerderij, bij T-splitsing LA, verharde weg, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA de doodlopen weg inlopen, “Boterkampweg”, kn30 volg 41, verderop langs poort “Boterkamp” en iets verder breed gras-pad met waterloop aan rechterhand.
Voor ingang naar weiland, bij T-splitsing LA, gras-pad met waterloop aan rechterhand, kn41 volg 44, verderop buigt het gras-pad met waterloop aan rechterhand naar links, wn route.
4.
Ca. 80m voorbij bocht naar rechts RA, kn44 volg 40, pad aan rechterzijde van smal perceel grasland volgen, verderop voorbij een houten afsluitboom passeert men een picknicktafel.
Bij T-splitsing RA, smal grindpad aan overzijde van de weg volgen, vervolgens iets voor klein parkeerterreintje LA, breed onverhard pad met bordje “Opengesteld”, wn route, het brede pad ca. 230m volgen tot ingang aan rechterhand van bosperceel met chalets met direct na de ingang een witte chalet.
T.h.v. deze ingang RD, vervolgens iets voorbij volgende chalet LA , smal bospad met houten voetgangerssluis, kn40 volg 43.
Bij 4-sprong RD, wn route.
Na ca. 80m LA, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong RA, wn route.
Bij kruising LA, wn route, het pad ca. 70m volgen tot ruime 5-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 5-sprong 1ste pad aan rechterhand inlopen, wn route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand ATB paden LA, wn route.
5.
Bij kruising RD, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens bij T-splitsing RA richting metalen afsluitboom t.h.v. de bosrand, de wn route wordt verlaten.
Voorbij de metalen afsluitboom, bij 3-sprong LA, pad met verhard fietspad.
Na ca. 200m, bij smal bosperceel RA, onverhard pad door rand van het bosperceel.
Bij 4-sprong LA, pad door rand van wat opener bos.
Bij kruising met verhard fietspad RD door klaphek.
Na verlaten van begrazingsgebied via klaphek, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Direct na zijweg “Leeghandseweg” LA, het bredere onverhard pad inlopen, wn route, het pad volgen tot metalen afsluitboom met houten voetgangerssluis.
Iets voorbij de voetgangerssluis LA, wn route, bospad met heuvelrug aan linkerhand, verderop wordt de heuvelrug lager en kruist het pad de heuvelrug en gaat door de bosrand, het pad verder volgen tot pad met verhard fietspad voor een uitkijktoren.
Bij het pad met verhard fietspad RA, kn6 volg 27, het pad met fietspad volgen tot 2de pad door half open gebied aan linkerhand met houten afsluitboom/voetgangerssluis direct na wn/W-R routepaaltje.
6.
Bij dit pad LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, het pad gaat door het midden van het half open gebied met op enige afstand de heuvelrug aan rechterhand, verderop loopt men door open gebied, men passeert aan linkerhand een poel (staat vaak droog), ruim voorbij de poel gaat het pad door rand van het bos, volg het meest rechtse pad door de rand, W-R route, men passeert achtereenvolgens een picknicktafel aan rechterhand, een aan linkerhand en twee bankjes aan rechterhand.
Voorbij het 2de bankje RA naar voet van heuvelrug aan overzijde van het stuifzandgebied lopen, de W-R route wordt verlaten, bij de heuvelrug de voet van de heuvelrug volgen met de heuvelrug aan rechterhand, iets verder het stuifzandgebied via pad met aan beide zijde een omheining verlaten, wn route.
Aan einde pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
W-R = wit-rode routemarkeringen LAW pad.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Schansweg, Schansweg, 5406 TP te Uden. Plan Route

Met de auto

Vanaf de Karperweg de Schansweg inrijden, na ca. 400m is aan rechterhand de parkeerplaats Schansweg met aan de ingang bord “Welkom in de Maashorst”.

Openbaar vervoer

Bushalte Camping Vorstenbosch. In zuidelijke richting vertrekken iets verder is aan linkerhand de parkeerplaats het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Beek de Leijgraaf Adrie: Beek de Leijgraaf
Pad in de Loose Beemd Adrie: Pad in de Loose Beemd
De Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden Adrie: De Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden
Aan rechterzijde foto van laag naar hoog is Peelrandbreuk Adrie: Aan rechterzijde foto van laag naar hoog is Peelrandbreuk
Knuppelbrugje naar de hoger gelegen natte Peelhorst Adrie: Knuppelbrugje naar de hoger gelegen natte Peelhorst
Stuwen t.h.v. breuk, de bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerrijk water. Adrie: Stuwen t.h.v. breuk, de bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerrijk water.
Pad door de Wijstgronden Adrie: Pad door de Wijstgronden
Uitkijktoren in de Bedafse Bergen Adrie: Uitkijktoren in de Bedafse Bergen
Stuifzandrug Adrie: Stuifzandrug
Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug Adrie: Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug
Uitzicht vanuit de stuifzandrug Adrie: Uitzicht vanuit de stuifzandrug
Uitzicht vanuit de stuifzandrug Adrie: Uitzicht vanuit de stuifzandrug

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-wijstgronden.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Gasterij de Pier

Schansweg 3
5406 TP Uden
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (13)

 1. Giny van Duijnhoven 11 juni 2023 om 14:39

  Hoe lang is het ommetje wijstgronden ?
  Bvd

  Reageren
  1. Adrie 11 juni 2023 om 18:50

   Beste Giny van Duijnhoven, de wandeltocht is 11 km. De lengte staat in de kleine afbeelding bij de omschrijving en op de kaarten.

 2. Cor de Groot 12 februari 2023 om 13:16

  Vrijdag 10 februari deze wandeling gemaakt. Mooie afwisselende tocht door, over en langs de Peelrandbreuk en de zandverstuiving van de Bedafse bergen.
  De routebeschrijving was prima te volgen wel met de opmerking dat de zin: “Ruim voorbij stallen aan rechterhand…” de stallen inmiddels zijn afgebroken en er over een tijdje niets meer van te zien zal zijn.
  Verder iets na de afslag bij het witte chalet:”Na ca.80m LA, wn route…”. Paaltje staat er wel maar bordjes waren eraf.

  Reageren
  1. Adrie 12 februari 2023 om 16:57

   Cor de Groot bedankt voor het melden van de afgebroken stallen en het verdwenen bordje! De stallen uit de routebeschrijving verwijderd en vervangen door de afstand. Het verdwenen bordje voorlopig doorgestreept in de routebeschrijving.

 3. Mark 3 juli 2022 om 12:33

  Vanochtend weer eens een wandeling door de Maashorst gemaakt en daarvoor dit fraaie ommetje uitgekozen. Het was heerlijk wandelweer met een half bewolkte lucht. Ommetje is erg gevarieerd en gaat door open gebied langs akkers en weilanden, langs waterlopen en een beek, over graspaden door kruidige graslanden, door bosschages en bossen en door een mooi stuifzandgebied. Onderweg ook nog interessante info over de Peelrandbreuk waar je letterlijk overheen loopt. Al met al wederom een mooie tocht en meer dan de moeite waard!
  Routebeschrijving klopt.

  Reageren
 4. Hans Oude Nijhuis 7 september 2021 om 11:18

  Prachtige wandeling! Op 3-9 gelopen met de GPS. Voor zover we hebben kunnen zien klopt de route nog steeds.

  Reageren
 5. Adrie 23 april 2021 om 13:56

  Gisteren 22 april 2021 de wandelroute gecontroleerd. Langs De Leijgraaf was een klaphek gesloten door begrazing van schapen, dit is tijdelijk. In de routebeschrijving en op de Google Maps kaart is een omleiding beschikbaar. Het wandelnetwerk was op twee plaatsen gewijzigd, is aangepast in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Toine & Elly 6 maart 2021 om 16:51

  Mooie wandeling in mooi afwisselend gebied. 5 maart 2021

  Reageren
 7. Isabelle van den Berk 18 oktober 2020 om 21:20

  vandaag 18-10-2020 voor de tweede keer deze wandeling gelopen dit jaar samen met Pieter en de hondjes, weer erg genoten

  Reageren
 8. Mariëlle 5 mei 2020 om 11:32

  Vorige foto, het bankje, hoort bij punt 2.

  Moedereend op stap met haar 12 jongen!

  Reageren
 9. Mariëlle 5 mei 2020 om 11:30

  Op deze bijzondere bevrijdingsdag beginnen wij aan deze wandeling. Het is koud maar de zon schijnt volop. Prachtige graspaden langs weilanden, af en toe door bos en eindigen op de stuifzandheuvels. Wederom hebben wij genoten in dit voor ons, dit keer, onbekende gebied. Veel vogels, mooie bankjes met vergezichten, genieten dus!

  Reageren
 10. Ingrid 7 februari 2020 om 16:36

  7 februari 2020 een prachtige zonnige heldere dag. ‘S-ochtends nog bevroren vennen. De hele route gelopen door ’t buitengebied voornamelijk, heel gevarieerd en historisch interessant. Prachtig! Gespot: Twee roofvogels, twee hazen, een specht en ontelbare zangvogeltjes.
  Route is een aanrader.

  Reageren
 11. Erna Poulussen 24 december 2019 om 20:02

  Hele mooie afwisselende wandeling.
  Vandaag 24-12 gelopen
  Erna Poulussen

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)