Ommetje Wijstgronden, Uden te Noord-Brabant

11 km Wandelroute Ommetje Wijstgronden, te Uden

Wandeltocht door natuurgebied Annabos en de Loose Beemd in de natte natuurparel Wijstgrond Uden. Verder gaat de wandeltocht door het bosgebied de Bedafse Bergen met een hoge stuifzandrug. De natte natuurparel Wijstgrond Uden en de Bedafse Bergen zijn deelgebieden van De Maashorst, een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen. Wijstgronden zijn drassige tot permanent natte hoge gronden direct grenzend aan een breuk de Peelrandbreuk. De Peelrandbreuk is onderdeel van een breukzone die bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De Peelrandbreuk is mooi zichtbaar in het landschap door het hoogte verschil in het landschap en de kwel van ijzerrijk water. Vooral bij het 2018 aangelegd knuppelbrugje valt het hoogte verschil goed op. De wandeltocht gaat over het knuppelbrugje van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst. Op de Peelhorst ligt onder een laag goed doorlatende rivierzand een minder doorlatende leemlaag en stroomt af richting de Centrale Slenk. Het fijne dekzand in de Centrale Slenk laat eveneens het water minder snel door waardoor het als kwelwater naar het oppervlak gaat. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. De wijstgronden zijn door de Provincie Noord-Brabant benoemd tot Aardkundig Monument. Het Annabos is een van de weinige plekken waar dit verschijnsel nog aan de oppervlakte komt en niet is weg geploegd of gedraineerd. De Bedafse Bergen is een bosgebied met een stuifzandrug die in de middeleeuwen is ontstaan en in het begin van de 20e eeuw met naaldbos is beplant De stuifzandrug met hoogten tot 25 meter is in stand gehouden, het hout dat aangeplant is werd voornamelijk als mijnhout gebruikt. Een groot deel van deze wandeltocht gaat door grasland en over graspaden langs waterlopen stevige wandelschoenen zijn dan ook aan te raden. Verder is gedurende enkele weken per jaar het onderhoudspad langs De Leijgraaf gesloten door begrazing van schapen, volg de omleiding zie hiervoor de oranje lijn op de Google Maps kaart. 86% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-12-2019, laatst bijgewerkt op: 21-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Op het parkeerterrein met de rug naar de verharde weg en met de twee informatiepanelen aan linkerhand RD vertrekken richting houten voetgangerssluis aan achterzijde, iets voorbij de voetgangerssluis buigt het smalle pad naar links en gaat door de rand van een perceel grasland met het perceel aan rechterhand, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing RA, gras-pad, kn42 volg 33, vervolgens na ca. 50m LA door houten voetgangerssluis, voorbij de voetgangerssluis rechts aanhouden het grasland oversteken naar houten voetgangerssluis aan overzijde, voorbij deze voetgangerssluis rechts aanhouden, wn route.
RD, pad met informatiepaneel “Natte Natuurparel Annabos” aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen, vervolgens na ca. 50m LA, gras-/onderhoudspad tussen bosschages en waterloop met de waterloop aan rechterhand.
2.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, nu het gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand volgen.
Bij kruising met verhard fietspad RD, wn route, verderop voor beek buigt het pad naar rechts.
LA brugje over, kn1 volg 28, aan overzijde bij T-splitsing met aan rechterhand een picknicktafel LA door klaphek, gras-pad met beek aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
# Als het klaphek gesloten is vanwege grazende schapen, keer om en loop terug naar de kruising met het verharde fietspad. Bij deze kruising RA, verhard fietspad, wn route, het fietspad volgen tot 4-sprong iets voorbij woning. Bij deze 4-sprong LA, verhard fietspad, “Beemdenweg”, wn route. Ga verder bij punt 2 voorlaatste regel beginnend bij: na ca. 150m gaat het fietspad………
Voorbij klaphek, bij 4-sprong LA de brug over, verharde weg, de weg volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een woning, zijpaden langs de beek negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verhard fietspad, “Beemdenweg”, wn route, na ca. 150m gaat het fietspad over in een verharde weg, de weg met verderop kn2 volg 46 volgen tot pad aan linkerhand met houten afsluitboom en SBB bordje iets voorbij flauwe bocht naar rechts.
Bij dit pad LA, onverhard pad, kn46 volg 33, na ca. 100m door linkerzijde van een perceel grasland, het hoogte verschil dat aan rechterhand in het grasland te zien is is gevormd door de Peelrandbreuk, na een klein stukje de rand van het grasland gevolgd te hebben een brugje over, pad met waterloop aan rechterhand, wn route, bij volgende perceel grasland ook de linkerzijde volgen tot het gebied voorbij een brugje met metalen roosters en een informatiepaneel verlaten wordt.
3.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg volgen, wn route, vervolgens na ca. 60m RA door houten poortje aan overzijde van de weg, wn route, voorbij het poortje door de rand van het perceel grasland lopen met afrastering aan rechterhand, verderop het perceel weer via een poortje weer verlaten.
# Let nu ook op het hoogte verschil in het landschap, verderop bij het knuppelbrugje loopt men van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst.
Na verlaten van het perceel RA het knuppelbrugje over, kn33 volg 30, voorbij het knuppelbrugje een klein stukje een waterloop aan linkerhand volgen, vervolgens voor een grote eik de andere zijde van de waterloop volgen richting een boerderij in de verte.
Voor de boerderij, bij T-splitsing LA, verharde weg.
# Voorbij woning nr.15 aan linkerhand kan ook een laarzenpad gevolgd worden, ga voorbij deze woning LA, onverhard pad, de wn route wordt verlaten. Voor houten poort RA, door de rand van het grasland met bosschages aan linkerhand en verderop een rij bomen. Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, verderop buigt het pad langs de waterloop naar links. Ga verder bij punt 4 1ste regel.

Voorbij woning nr.15 RD, onverhard pad aan linkerhand negeren.
Voor inrit naar boerderij nr.2, bij deze T-splitsing LA de doodlopen weg inlopen, “Boterkampweg”, kn30 volg 41, verderop langs metalen poort “Boterkamp” en iets voorbij de poort breed (gras)pad met waterloop aan rechterhand.
Voor ingang naar weiland, bij T-splitsing LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn41 volg 44, verderop buigt het pad met waterloop aan rechterhand naar links, wn route.
4.
Ca. 80m voorbij bocht naar rechts RA, kn44 volg 40, pad door  de rechterzijde van het smalle perceel grasland met na verlaten van het perceel en een houten afsluitboom aan linkerhand een picknicktafel.
Bij T-splitsing RA, smal grindpad aan overzijde van de weg volgen, vervolgens iets voor klein parkeerterreintje LA, breed onverhard pad met bordje “Opengesteld”, “Poeskespad”, wn route, het brede pad ca. 300m volgen tot smal bospad met houten voetgangerssluis aan linkerhand ca. 70m voorbij ingang aan rechterhand naar chalets in het bos met direct na deze ingang witte chalet nr. 9D.
Bij dit pad LA, kn40 volg 43, het smalle licht stijgende bospad met houten voetgangerssluis gaat een laag heuveltje over, voorbij het heuveltje RD, smal pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 40m bij 4-sprong eveneens RD, wn route.
Na ca. 80m LA, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong RA, wn route.
Bij kruising LA, wn route, het pad ca. 70m volgen tot ruime 5-sprong, zijpad negeren.
Bij deze 5-sprong 1ste pad aan rechterhand inlopen, wn route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand ATB paden LA, wn route.
5.
Bij splitsing rechts aanhouden, iets verder bij T-splitsing RA richting de bosrand, de wn route wordt verlaten, het pad met iets verder een metalen afsluitboom volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad t.h.v. de bosrand, vervolgens bij deze 3-sprong LA, pad met verhard fietspad.
Na ca. 200m, bij smal bosperceel aan rechterhand RA, onverhard pad door rand van het bosperceel.
Bij 4-sprong LA, pad door bosrand.
Bij kruising met verhard fietspad RD door klaphek, verderop bij een klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Direct na zijweg “Leeghandseweg” aan rechterhand LA, het brede onverharde pad inlopen, wn route, het pad volgen tot smal stijgend pad aan linkerhand direct na een metalen afsluitboom met houten voetgangerssluis.
Bij dit pad LA, wn route, bospad over langgerekte heuvel (stuifduin).
Na verlaten van de heuvel, bij 4-sprong links aanhouden, pad met drie betonnen paaltjes.
Aan einde van het pad RA, kn6 volg 27, het pad met fietspad volgen tot pad aan linkerhand met houten afsluitboom/voetgangerssluis voor bosrand met voor de bosrand doorkijk aan linkerhand naar stuifduinen direct na een wn/W-R (wit-rode routemarkeringen van een LAW pad) routepaaltje, overige zijpaden negeren.
6.
Bij dit pad LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, het linker pad dat door het midden van het half open gebied gaat met op enige afstand een hoge stuifduin aan rechterhand, pad met na ca. 350m aan rechterhand een poel (staat vaak droog), voorbij de poel volgt het pad een stukje de bosrand en gaat vervolgens door de rand van het bos, volg het meest rechtse pad door de rand, W-R route, men passeert achtereenvolgens een picknicktafel aan rechter- en een aan linkerhand, daarna twee bankjes aan rechterhand.
Voor het 2de bankje RA naar voet van de hoge stuifduin aan overzijde van het stuifzandgebied lopen, de W-R route wordt verlaten, bij de stuifduin de voet volgen met de stuifduin aan rechterhand, iets verder het stuifzandgebied via een pad met aan beide zijde een omheining verlaten, wn route.
Aan einde pad, bij T-splitsing RA, de verharde weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Schansweg, Schansweg, 5406 TP te Uden. Plan Route

Met de auto

Vanaf de Karperweg de Schansweg inrijden, na ca. 400m is aan rechterhand de parkeerplaats Schansweg met aan de ingang bord “Welkom in de Maashorst”.

Openbaar vervoer

Bushalte Camping Vorstenbosch. In zuidelijke richting vertrekken iets verder is aan linkerhand de parkeerplaats het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Beek de Leijgraaf Adrie: Beek de Leijgraaf
Pad in de Loose Beemd Adrie: Pad in de Loose Beemd
De Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden Adrie: De Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden
Aan rechterzijde foto van laag naar hoog is Peelrandbreuk Adrie: Aan rechterzijde foto van laag naar hoog is Peelrandbreuk
Knuppelbrugje naar de hoger gelegen natte Peelhorst Adrie: Knuppelbrugje naar de hoger gelegen natte Peelhorst
Stuwen t.h.v. breuk, de bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerrijk water. Adrie: Stuwen t.h.v. breuk, de bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzerrijk water.
Pad door de Wijstgronden Adrie: Pad door de Wijstgronden
Uitkijktoren in de Bedafse Bergen Adrie: Uitkijktoren in de Bedafse Bergen
Stuifzandrug Adrie: Stuifzandrug
Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug Adrie: Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug
Uitzicht vanuit de stuifzandrug Adrie: Uitzicht vanuit de stuifzandrug
Uitzicht vanuit de stuifzandrug Adrie: Uitzicht vanuit de stuifzandrug

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-wijstgronden.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Bedafse Pier

Schansweg 3
5406 TP Uden
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (15)

 1. Adrie 13 november 2023 om 13:44

  9 november 2023 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets gewijzigd. De uitkijktoren die er in het verleden stond is verdwenen, om toch van het uitzicht te kunnen genieten gaat de wandeltocht in de Bedafse Bergen nu ook over een stuifduin vanwaar men hetzelfde uitzicht heeft als in het verleden vanuit de uitkijktoren. Verder heeft men nu ook de keuze uit een “laarzenpad” door grasland dat vooral in de lente- en zomermaanden rijk is aan bloemen. Het is een echt laarzenpad dat met gewone wandelschoenen een groot deel van het jaar niet te lopen is simpelweg omdat het er dan te nat is. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Mimi de Hoogh 24 oktober 2023 om 11:30

  Wat een prachtige, afwisselende tocht. Zo boeiend de Peelrandbreuk duidelijk te zien. De natuurlijke afscheidingen te zien in het gebied. Jammer dat we de grazers niet hebben gezien.
  We hebben genoten! Zeer goed beschreven. Het was een top dag. Dank je wel!

  Reageren
 3. Giny van Duijnhoven 11 juni 2023 om 14:39

  Hoe lang is het ommetje wijstgronden ?
  Bvd

  Reageren
  1. Adrie 11 juni 2023 om 18:50

   Beste Giny van Duijnhoven, de wandeltocht is 11 km. De lengte staat in de kleine afbeelding bij de omschrijving en op de kaarten.

 4. Cor de Groot 12 februari 2023 om 13:16

  Vrijdag 10 februari deze wandeling gemaakt. Mooie afwisselende tocht door, over en langs de Peelrandbreuk en de zandverstuiving van de Bedafse bergen.
  De routebeschrijving was prima te volgen wel met de opmerking dat de zin: “Ruim voorbij stallen aan rechterhand…” de stallen inmiddels zijn afgebroken en er over een tijdje niets meer van te zien zal zijn.
  Verder iets na de afslag bij het witte chalet:”Na ca.80m LA, wn route…”. Paaltje staat er wel maar bordjes waren eraf.

  Reageren
  1. Adrie 12 februari 2023 om 16:57

   Cor de Groot bedankt voor het melden van de afgebroken stallen en het verdwenen bordje! De stallen uit de routebeschrijving verwijderd en vervangen door de afstand. Het verdwenen bordje voorlopig doorgestreept in de routebeschrijving.

 5. Mark 3 juli 2022 om 12:33

  Vanochtend weer eens een wandeling door de Maashorst gemaakt en daarvoor dit fraaie ommetje uitgekozen. Het was heerlijk wandelweer met een half bewolkte lucht. Ommetje is erg gevarieerd en gaat door open gebied langs akkers en weilanden, langs waterlopen en een beek, over graspaden door kruidige graslanden, door bosschages en bossen en door een mooi stuifzandgebied. Onderweg ook nog interessante info over de Peelrandbreuk waar je letterlijk overheen loopt. Al met al wederom een mooie tocht en meer dan de moeite waard!
  Routebeschrijving klopt.

  Reageren
 6. Hans Oude Nijhuis 7 september 2021 om 11:18

  Prachtige wandeling! Op 3-9 gelopen met de GPS. Voor zover we hebben kunnen zien klopt de route nog steeds.

  Reageren
 7. Adrie 23 april 2021 om 13:56

  Gisteren 22 april 2021 de wandelroute gecontroleerd. Langs De Leijgraaf was een klaphek gesloten door begrazing van schapen, dit is tijdelijk. In de routebeschrijving en op de Google Maps kaart is een omleiding beschikbaar. Het wandelnetwerk was op twee plaatsen gewijzigd, is aangepast in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Toine & Elly 6 maart 2021 om 16:51

  Mooie wandeling in mooi afwisselend gebied. 5 maart 2021

  Reageren
 9. Isabelle van den Berk 18 oktober 2020 om 21:20

  vandaag 18-10-2020 voor de tweede keer deze wandeling gelopen dit jaar samen met Pieter en de hondjes, weer erg genoten

  Reageren
 10. Mariëlle 5 mei 2020 om 11:32

  Vorige foto, het bankje, hoort bij punt 2.

  Moedereend op stap met haar 12 jongen!

  Reageren
 11. Mariëlle 5 mei 2020 om 11:30

  Op deze bijzondere bevrijdingsdag beginnen wij aan deze wandeling. Het is koud maar de zon schijnt volop. Prachtige graspaden langs weilanden, af en toe door bos en eindigen op de stuifzandheuvels. Wederom hebben wij genoten in dit voor ons, dit keer, onbekende gebied. Veel vogels, mooie bankjes met vergezichten, genieten dus!

  Reageren
 12. Ingrid 7 februari 2020 om 16:36

  7 februari 2020 een prachtige zonnige heldere dag. ‘S-ochtends nog bevroren vennen. De hele route gelopen door ’t buitengebied voornamelijk, heel gevarieerd en historisch interessant. Prachtig! Gespot: Twee roofvogels, twee hazen, een specht en ontelbare zangvogeltjes.
  Route is een aanrader.

  Reageren
 13. Erna Poulussen 24 december 2019 om 20:02

  Hele mooie afwisselende wandeling.
  Vandaag 24-12 gelopen
  Erna Poulussen

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)