Ommetje Tielebeek, Middelaar te Limburg

14 km Wandelroute Ommetje Tielebeek, te Middelaar

Wandeltocht langs de Mookerplas, door het natuurgebied de Sint-Jansberg, het Achterbroek, Landgoed Bloemendal de Bulten en door het natuurgebied De Gebrande Kamp. De Mookerplas, ooit een zandafgraving, is nu een recreatieplas maar ook zeer geschikt als wandelgebied. De Sint-Jansberg is een landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. Het bosgedeelte bestaat uit fraaie oude loofbossen en naaldbossen. Sint-Jansberg is niet alleen een fraai natuurgebied, maar er zijn ook diverse bezienswaardigheden zoals een driedimensionale weergave van een Romeinse villa, een oude watermolen de Bovenste Plasmolen uit 1725 en de restanten van Huize Sint-Jansberg. Ook leuk is het pad langs een klein beekje helbeek dat parallel aan de helling loopt. Enkele eeuwen geleden heeft men het water via dit beekje naar de Molen geleid om de Bovenste Plasmolen van water te voorzien. Het Achterbroek is kleinschalig landbouwgebied waardoor de Teelebeek stroomt ook wel Tielebeek genoemd. Dit beekje wordt heringericht met als doel het ecologisch herstel van de beekloop. Landgoed Bloemendal de Bulten is een weidegebied met enkele kleine bospercelen. In dit gebied komt men langs de molenromp van een poldermolentje. De landbouwer die in dit gebied heeft gewoond had een eigen Milsbeeks poldertje, hij voorzag het gebied van een dijkje en daar tegen aan bouwde hij een watermolen. Begin jaren dertig van de vorige eeuw moeten tijdens een zware storm de wieken van het molentje zijn afgewaaid en in de tweede Wereldoorlog werd de molenromp zwaar beschadigd. De molenromp en de dijkjes zijn echter nog steeds zichtbaar. De Gebrande Kamp is een relatief nieuw natuurterrein langs de Maas, de natuur heeft in dit gebied vrij spel. Het gebied is vrij toegankelijk, paden lopen er niet. Toch is het zeer de moeite waard om al struinend het gebied te verkennen, de wandeltocht gaat in een lus door het gebied met aan de oever van de Maas over een lage kade tussen de waterplassen en de Maas. Bij wat hogere waterstand van de Maas kan deze lus niet gelopen worden. 76% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 4-3-2015, laatst bijgewerkt op: 6-8-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, kn72 volg 50, iets verder RA, “Bouwsteeg”, wn route, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Heikantseweg”, direct daarna LA, grindpad.
Iets voorbij metalen poort, bij T-splitsing LA, kn50 volg 51, grindpad met Mookerplas aan rechterhand, verderop bij splitsing voor een groene schuur met iets verder een horecagelegenheid kan zowel het smalle pad voor als het iets bredere pad achter de schuur gevolgd worden, voorbij de horecagelegenheid komen beide paden weer samen.
Na samenkomst van de paden rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, smal pad met houten voetgangerssluis en omheining aan rechterhand.
Voorbij omheining met bocht naar links de talud oplopen, boven aangekomen bij T-splitsing RA de brug over, verharde weg, wn route, de weg met verderop kn52 volg 53 en kn53 volg 54 volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijwegen negeren.
2.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, “Rijksweg”, let op drukke weg!!, “Rijksweg”,  kn54 volg 55.
Na ca. 120m, voorbij horecagelegenheid LA, “Kiekbergsebaan”, grindpad, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij de horecagelegenheid, bij 3-sprong LA, “Molenweg”, grindpad met parkeerterreintje aan rechterhand.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, “Molenweg”, verharde weg, vervolgens na ca. 50m, voor boerderij “’t Zevendal” RA, onverhard pad.
Direct na flauwe bocht naar links scherp RA, stijgend pad, kn28 volg 29, iets verder bij splitsing links aanhouden, wn route.
Op heuvel, bij 4-sprong RD, wn route, dalend pad.
Voor dal met houten afrastering, bij 3-sprong LA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden richting aarden dam, vervolgens voorbij de aarden dam het pad met bocht naar rechts verder volgen, stijgend pad aan linkerhand negeren, wn route.
3.
RD, stijgend pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad dat verderop met ruime bocht naar rechts buigt verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, pad met dal aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, iets verder RD pad richting watermolen aan rechterhand negeren.
# Van de Bovenste Plasmolen met een muurankerjaartal 1725 is de exacte ouderdom onbekend, maar mogelijk deed hij al in de vijftiende eeuw dienst.
Na ca. 80m, voorbij houten afrastering aan linkerhand links aanhouden, de helling oplopen, pad met smal beekje aan linkerhand, direct daarna bij kruising met aan rechterhand molensteen RD door houten voetgangerssluis, kn29 volg 58, het grindpad met het smalle beekje Helbeek aan linkerhand verder volgen.
#Voor bezichtiging van een driedimensionale weergave van het romeinse hoofdgebouw, bij de kruising even LA de helling oplopen, zie bordje Romeinse villa.
4.
Iets voorbij houten voetgangerssluis, bij 4-sprong LA de houten vlonder over, kn58 volg 59, aan overzijde bij 3-sprong rechts aanhouden, grindpad met het beekje aan rechterhand, na ca. 60m buigt het pad iets naar links richting een houten voetgangerssluis met voorbij de voetgangerssluis pad met traptreden, boven aangekomen het pad met de houten afrastering aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand iets voorbij een houten voetgangerssluis.
Bij deze T-splitsing RA, pad door de bosrand, W-R “Pieterpad ri Gennep”, kn59 volg 89.
# Aan rechterhand heeft men een mooi uitzicht over het dal.
Bij 5-sprong 2de pad aan rechterhand, wn route, “Pieterpad ri Gennep”.
# Iets verder passeert men aan rechterhand een pad naar een ijskelder, de ijskelder is in gebruik als vleermuizenverblijf.
Ca. 45m voorbij de ijskelder RA, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising LA, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met aan linkerhand een restant van een muur.
# De muur is de tuinmuur van een voormalig landhuis. In de tweede wereldoorlog is het landhuis vernield. Wat resteert zijn delen van het fundament en de tuinmuur.
5.
Bij splitsing rechts aanhouden, pad met dal en iets verder een waterbekken aan linkerhand.
Bij 4-sprong met aarden dam aan linkerhand RD, kn89 volg 78, pad met 2de waterbekken aan linkerhand.
Voorbij enkele traptreden, bij 4-sprong RD richting open grasland, kn78 volg 77, pad met bankje door open grasland, het grasland RD oversteken richting rechterzijde van rij bomen aan de overzijde.
Na verlaten van het grasland, bij 3-sprong rechts aanhouden, kn77 volg 76, het verhard fietspad met verderop een brugje volgen tot verharde weg bij rand van de bebouwing.
Bij deze weg RD, verharde weg, “Rozenbroek”, weg aan linkerhand negeren, kn76 volg 75.
RD, “Rozenbroek”, weg aan linkerhand negeren.
Bij kruising RD, “Rozenbroek 1 t/m 23 2 t/m 4A”, kn75 volg 74, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad.
6.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route.
Na ca. 120m RA het onverhard pad aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, let op drukke weg!!, “Achterbroek”, wn route, verderop buigt het pad naar links.
RD, “Achterbroek”, pad “Ketsestraat” aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, smalle verharde weg, wn route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, “Achterbroek”, grindpad rechts van de bredere weg volgen, verder passeert men aan linkerhand een sculptuur en een picknicktafel.
In bocht naar links van het grindpad rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, het pad buigt naar rechts, men passeert een klaphek, smal onverhard pad door “Landgoed Bloemendal de Bulten”.
Voor omheining, bij T-splitsing RA, men passeert twee klaphekken bij doorgang voor vee, verderop iets voorbij een klein molenhuis buigt het pad naar links, in deze bocht passeert men eveneens twee klaphekken bij een doorgang voor vee, het pad langs de weilanden verder volgen tot 2de bosperceel, in het 1ste bosperceel buigt het pad naar rechts.
# Molenhuis van een voormalig poldermolentje.
7.
In dit bosperceel RD richting klaphek, smal bospad aan linkerhand negeren, voorbij het klaphek, bij T-splitsing RA, breed onverhard pad, direct daarna RD, pad “Bossebrugweg” aan linkerhand negeren.
Pad langs bosrand met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, kn71 volg 74.
Bij T-splitsing met aan rechterhand picknicktafel LA, kn74 volg 73, iets verder LA door metalen klaphek, het smalle pad met beekje aan linkerhand volgen tot kruising met een grindpad direct na een klaphek.
Bij deze kruising RD, het beekje verder aan linkerhand volgen.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, verharde weg, direct na het beekje RA door klaphek, door de rand van het grasland met het beekje aan rechterhand, het beekje aan rechterhand volgen tot kruising met breed grindpad.
# Bij deze kruising gaat de wandeltocht met een ruime lus struinend door een ruig stukje mooie natuur. Bij hoge waterstand van de Maas kan deze lus niet gelopen worden. Als alternatief bij deze kruising RA, breed grindpad, verderop voor en metalen poort met klaphek buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren. Ga verder bij punt 8 voorlaatste regel.
8.
Bij deze kruising RA, breed grindpad, direct daarna voor informatiepaneel “De Gerbrande Kamp” LA door klaphek, het beekje aan linkerhand door het begrazingsgebied volgen tot een oversteekplaats met twee grote stapstenen in het beekje ca. 90m voor de oever van de Maas, verderop bij dichtere bosschages langs het beekje buigt de route om de bosschages met ruime bocht naar links naar de oversteekplaats, let op de metalen routebordjes met groene pijl, via de stapstenen het beekje oversteken en aan overzijde RA, voor de Maas buigt het pad naar links met de Maas aan rechterhand, voor een afrastering met metalen klaphek buigt het pad naar links, direct daarna door het 2de klaphek (het houten klaphek) het smalle pad met aan beide zijde een afrastering inlopen, iets voor einde van het perceel grasland via het klaphek aan linkerhand het begrazingsgebied weer inlopen, nu door de rechterzijde van het begrazingsgebied met een langwerpige waterplas aan linkerhand, voorbij de waterplas doorlopen tot een houten poort met klaphek, via dit klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij kruising LA, breed grindpad, verderop buigt het pad voor een metalen poort met klaphek naar rechts, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
# Voor degene die nog een extra stukje wil struinen in de bocht naar rechts door het klaphek, rechts aanhouden verderop aan de voet van de dijk is een 2de klaphek, bij dit klaphek het begrazingsgebied weer verlaten.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna op de dijk RA, pad over dijk.
Bij kruising met verharde weg RA, kn60 volg 72, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
Wandelnetwerk:
Rood/witte markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met nummer of alleen een richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 49, 6587 AW te Middelaar. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Huissestraat in Middelaar. Parkeren kan op het plein tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Het kerk het startpunt in Middelaar is lastig bereikbaar met openbaar vervoer, men kan ook starten in Plasmolen.
Bushalte Plasmolen, Rijksweg/Witteweg Vanuit bushalte richting horecagelegenheden langs doorgaande weg "Rijksweg" lopen. Bij deze horecagelegenheden pad tussen de twee horecagelegenheden inlopen, Kiekbergsebaan. Start bij punt 2. 2de regel 2de deel vervolgens voorbij de horecagelegenheid..........

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

De Bovenste Plasmolen Adrie: De Bovenste Plasmolen
Water voorziening voor de Bovenste Plasmolen Adrie: Water voorziening voor de Bovenste Plasmolen
Klein beekje “helbeek” Adrie: Klein beekje “helbeek”
Sint-Jansberg Adrie: Sint-Jansberg
Klein beekje “helbeek” maar nu in een ander seizoen Adrie: Klein beekje “helbeek” maar nu in een ander seizoen
Sint-Jansberg Adrie: Sint-Jansberg
Sint-Jansberg Adrie: Sint-Jansberg
Restant van Huize Sint-Jansberg Adrie: Restant van Huize Sint-Jansberg
Restant poldermolentje Adrie: Restant poldermolentje

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-tielebeek.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaatsen Plasmolen en MiddelaarRestaurant De Loopplank

Witteweg 23
6587 AJ Middelaar
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (17)

 1. Adrie 9 oktober 2022 om 18:21

  Vandaag 9 oktober 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Een knoopuntpaaltje stond er niet meer dit is gemeld bij routebureau Noord en Midden Limburg, verder geen veranderingen gezien. Op een paar plaatsen aan de routebeschrijving wat extra herkenningspunten bijgevoegd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Erik van der Heijden 8 januari 2022 om 13:38

  Voor mij eerste wandeling van dit nieuwe jaar. Prachtige route veel variatie, op sommige plekken waterdicht schoeisel aanbevolen. De lus bij de Maas kan niet gelopen worden vanwege de hogere waterstand. een reiger is er in ieder geval blij mee.

  Reageren
 3. Peter 14 december 2021 om 21:35

  Door rioolwerkzaamheden in Milsbeek kun je de laatste regel van punt 5 niet lopen.De vervallen boerderij in punt 6 is gesloopt.
  Alternatief:Vanaf regel 6 Rozenbroek na 100m LA Heiveld
  RA Gagelveld volgen tot aan bocht naar links. RD voetpad aflopen.LA Langstraat na ongeveer 100m RA Oude Baan.Zijwegen links negeren.RA Kortebaan.RA Rijksweg.
  verder met punt 6 regel 2

  Reageren
  1. Adrie 15 december 2021 om 07:35

   Peter bedankt voor het melden van de rioolwerkzaamheden en de vervallen boerderij! Het alternatief voorlopig in de routebeschrijving opgenomen en de vermelding van de vervallen boerderij als herkenningspunt verwijderd.

  2. Willemien 18 augustus 2022 om 09:01

   Gisteren het Ommetje Tielebeek voor de zoveelste keer gelopen. Het blijft een prachtige en gevarieerde route. De omleiding is niet meer aan de orde. De werkzaamheden in Milsbeek zijn klaar.

  3. Adrie 18 augustus 2022 om 16:23

   Willemien bedankt voor met melden dat de werkzaamheden afgerond zijn! De omleiding is uit de routebeschrijving verwijderd.

 4. Adrie 29 maart 2021 om 15:06

  In het natuurgebied de Sint Jansberg wordt momenteel het wandelnetwerk uitgebreid. Op een aantal punten is het wandelnetwerk inmiddels al vermeld maar nog niet compleet.

  Reageren
 5. Theo Brouwers 18 juni 2020 om 18:32

  Vandaag het Ommetje Tielebeek gelopen. Nou wat een top-wandeling. Volop genieten. Wederom perfecte beschrijving en route kaart. Hartelijk dank aan de organisatie.

  Reageren
 6. Margriet 26 mei 2020 om 18:38

  Vandaag de route gelopen via gps en bij het laatste stuk soms even de routebeschrijving erbij genomen. Zeer gevarieerde wandeling door prachtige bossen, en oude Maas bedding en mooie paadjes langs weilanden. Daarna een heerlijk ijsje bij Clevers gehaald!

  Reageren
 7. Tanja en Greet 14 april 2019 om 18:58

  Vandaag dit rondje gelopen, wederom een erg mooie tocht! Het eerste stuk op de St Jansberg neemt je heuvelop en heuvelaf mee door een prachtig stuk bos. Uit het bos ga je door een stuk open grasland, door wat bebouwing en dan opnieuw door veld en wei richting bos. In het laatste stuk van de tocht zit nog een mooie lus door De Gebrande Kamp langs de oever van de Maas. We hebben weer genoten van de afwisselende omgeving. Ook deze routebeschrijving was erg compleet. Alleen in het laatste deel (Gebrande Kamp) was het even zoeken maar je weet dat het altijd goed komt. Zeer, zeer de moeite waard. Bedankt Adrie!

  Reageren
  1. Adrie 15 april 2019 om 06:32

   Tanja en Greet bedankt voor de reactie! In De Gebrande Kamp kan het inderdaad wat zoeken zijn vooral naar de stapstenen in het beekje, paden zijn er niet en de stenen vallen niet direct op.

 8. Adrie 6 april 2019 om 15:42

  Gisteren 5 april 2019 de wandelroute gecontroleerd. In De Gebrande Kamp was een nieuwe geul gegraven, de wandeltocht gaat nu met een iets grotere lus door dit gebied met aan de oever van de Maas een smal pad tussen waterplas en de Maas, zie foto linksonder. De routebeschrijving is weer actueel. Voor wandelaars die de voorkeur geven aan horecagelegenheden aan het einde van de tocht kunnen ook starten op de grote parkeerplaats aan de Witteweg in Plasmolen. Vanuit deze parkeerplaats naar de doorgaande weg N271 lopen, vervolgens de routebeschrijving starten bij punt 2 1ste regel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 6 april 2017 om 18:33

  Het Ommetje Tielebeek is vernieuwd. Het beekje Tielebeek meandert weer aan het einde van de tocht wordt een gedeelte van het meanderend beekje gevolgd. Tevens volgt het ommetje de Tielebeek tot het in het gebied De Gebrande Kamp uitmondt in de Maas. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Adrie 22 september 2016

  Op 12 september de wandelroute gecontroleerd, tevens iets gewijzigd. Er is in het laatste deel meer variatie in de tocht gekomen. De tocht gaat in dat deel door Landgoed Bloemendal de Bulten. In dit gebied wordt een goed onderhouden pad gevolgd langs weilanden en door enkele kleine bosgebiedjes. Tevens komt men langs het restant van een poldermolentje. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Annie van Leuken 20 maart 2016

  Prachtige wandeling !
  Goede routebeschrijving. Wij hadden een persoon die de helft kon loipen en hebben voor een ander startpunt gekozen. Gestart bij vervallen boerderij aan de Rijksweg, Milsbeek, en zijn eerst naar Middelaar gelopen. Vandaar langs de plas naar Plasmolen. Daar heb je, na 6,5 km. horeca, stop.
  Toen verder de Kiekberg en de Sint Jansberg op. Zo terug naar de auto bij de rijksweg.
  Het is een zeer afwisselende route en je kunt hem natuurlijk ook in Plasmolen starten.
  Hartelijk dank, we hebben genoten.

  Reageren
 12. Lennard 30 mei 2015

  Vanochtend gelopen met in eerste instantie stralend weer. Daarna kwam helaas de regen die me de rest van de route vergezeld heeft. Gelukkig loopt een groot deel van de tocht onder het bladerdek waardoor het wel meeviel.

  Leuke en afwisselende tocht. Ik ben redelijk vaak in dit gebied geweest, toch ontdekte ik op deze route voor mij nog onbekend terrein. Sowieso zijn de Sint Jansberg en het paadje langs de Helbeek hele mooie stukken. Wederom een niet al te lange route die de moeite van het lopen zeer waard is!

  Reageren
 13. Johanna 23 mei 2015 om 09:13

  Prachtige wandelroute met veel afwisseling. Wij hebben genoten. De routebeschrijving is perfect. Gewoon DOEN! Bedankt Adrie voor alwéér een mooie tocht.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)