Ommetje Sonse Bossen, Son te Noord-Brabant

12 km Wandelroute Ommetje Sonse Bossen, te Son

Wandeltocht vanuit Son door het beekdal van de Groote Beek, door de bossen van de Nieuwe Heide en langs het Oud Meer. De Groote Beek, in het verleden Kanisgraaf genoemd, is een beekje dat door de plaats Son kronkelt en niet ver van de oude kerktoren uitmondt in de Dommel. Na verlaten van de Groote Beek gaat de wandeltocht langs het Wilhelminakanaal richting de De Nieuwe Heide. De Nieuwe Heide is de naam van een nagenoeg geheel verdwenen heidegebied dat is ontgonnen en omgevormd tot een productiebos en door beheersmaatregelen van de laatste jaren nu een gevarieerd bosgebied. Bij het Oud Meer, een groot ven ligt een stuifzandgebied beide zijn de laatste stukjes van de Sonse Heide die gespaard zijn gebleven van een oorspronkelijke groot heidegebied dat ten noorden lag van de Nieuwe Heide. Aan het einde van de wandeltocht kan een extra lus van circa 800 meter gelopen worden door een klein stukje Dommeldal en over de oude begraafplaats met mooi zicht op de kerktoren. Bij deze wandeltocht moet men wel rekening houden met wat geluid van de A50 en de best drukke N620. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-3-2017, laatst bijgewerkt op: 15-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein “Kerkplein” met op het plein een kiosk en kerktoren LA vertrekken, direct daarna bij kruising RD, weg met parkeerterrein aan linkerhand, “Nieuwstraat”, kn65 volg 63, voorbij het parkeerterrein LA, de weg over de rand van het parkeerterrein inlopen, vervolgens voor gebouw nr.2  de weg met bocht naar rechts verder volgen, “Kerkstraat”, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens in bocht naar rechts van de weg links aanhouden, half verhard pad, wn route, het pad buigt naar rechts en gaat verderop over in een smal onverhard pad, doorlopen tot T-splitsing voorbij een brugje.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, pad met waterloop aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij 4-sprong RD, verharde weg, “Beekstraat”, wn route.
Bij kruising RD richting “Zonnehove”, direct daarna bij 3-sprong RA, wn route, iets verder buigt de weg naar links.
2.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een torenspits RA richting “Brink 20-22”, de wn route wordt verlaten.
Voorbij beekje, bij T-splitsing LA richting “Buitenbrink 1t/m7”, wn route, de slingerende weg volgen tot 3-sprong, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong RA richting “Buitenbrink 1t/m7”, de slingerende weg volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een voet-/fietspad.
Bij deze 3-sprong LA, vervolgens RD, weg aan linkerhand negeren, iets verder voor poort LA, het onverharde pad door het bosperceel inlopen
Bij 3-sprong met informatiepaneel “Wandeling op wielen Zonhoven” links aanhouden, direct daarna bij 3-sprong met bankje rechts aanhouden.
Bij T-splitsing LA, het pad buigt naar rechts, direct na deze bocht, bij T-splitsing LA, verharde weg, iets verder RA, het verhard voet-/fietspad aan overzijde van de weg inlopen, wn route.
3.
Voor talud LA, wn route, het verhard voet-/fietspad volgen tot kruising met aan linkerhand een smal grindpad door bosschages, twee verharde zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze kruising LA, de wn route wordt verlaten, smal grindpad door bosschages met iets verder een brugje.
Voor kanaal, bij T-splitsing RA, de weg langs het kanaal volgen tot ophaalbrug iets voorbij viaduct, zijwegen negeren.
T.h.v. deze brug RD, kn61 volg 60, onverhard pad met gescheiden verhard fietspad en met kanaal aan linkerhand.
Na ca. 300m, bijna aan einde van een landbouwperceel aan rechterhand rechts aanhouden, dalend pad, iets verder buigt het pad naar rechts richting het bos, iets voor de bosrand scherp LA, kn60 volg 27, smal pad met afrastering aan rechterhand, het pad buigt naar rechts en loopt parallel aan het hoger gelegen pad langs het kanaal.
4.
Voorbij bocht naar links, bij T-splitsing met aan overzijde een hoogspanningsmast RA, wn route.
Voorbij 2de perceel grasland aan linkerhand, bij kruising LA, wn route, het pad met verderop hoogspanningslijnen ca. 400m volgen tot kruising in een flauwe bocht naar rechts met aan linkerhand een smal pad.
Bij deze kruising RA, breed ruiterpad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising in het bos ca. 90m voorbij hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn29 volg 8, iets verder eveneens RD, pad langs de waterloop aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot kruising iets voorbij de volgende waterloop.
Bij deze kruising LA, breed bospad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 200m, ruim voor strook met hoogspanningslijnen RA, smal bospad, het pad volgen tot T-splitsing.
5.
Bij deze T-splitsing RA, eveneens smal bospad, het pad buigt naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA richting verharde weg.
Bij kruising met verharde weg RD, smal bospad met bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen”, het pad buigt naar rechts en direct daarna naar links, let op het pad is tevens een ATB pad.
Voorbij hoogspanningslijnen het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijpaden aan rechterhand negeren, vervolgens bij T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 140m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong RA, kn21 volg 82.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een klein informatiepaneeltje “Aantrekkelijk beheer” RA, de wn route wordt verlaten.
Bij 5-sprong (ATB paden zijn meegeteld) het 2de pad aan linkerhand volgen, het brede pad met bankje volgen tot 4-sprong iets voorbij een bocht naar rechts, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, wn route.
6.
Op een heuvel met bankje en voor een klein informatiepaneeltje “Te veel om op te noemen”, bij kruising RA, kn22 volg 20, het pad volgen tot splitsing voorbij een betonnen trimparcourspaaltje 4,5km (zie achterzijde).
# Voordat men RA gaat het pad RD volgen tot de doorgaande weg, aan de overzijde is een horecagelegenheid.
Bij deze splitsing links aanhouden, de wn route wordt weer verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, iets verder links aanhouden richting de doorgaande weg lopen, bij doorgaande weg het rechter pad met houten afsluitboom en bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” aan overzijde van de weg inlopen, let op drukke weg!, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een houten poort met klaphek ruim voorbij hoogspanningslijnen.
In deze 3-sprong RA door het klaphek, kn7 volg 8.
Voor open stuifzandgebied het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, op het stuifzand heeft men mooi uitzicht over het stuifzandgebied.
7.
Bij kruising RA, kn8 volg 29, vervolgens iets voor de solitaire eik links aanhouden richting de lage heuvel, de wn route wordt verlaten, op de langgerekte heuvel links aanhouden, het zanderige pad met een bankje en iets verder de afrastering rond het grote ven aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een klaphek.
Bij deze T-splitsing LA, het brede zandpad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, vervolgens na ca. 40m LA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong RD, wn route, het pad kruist een ruiterpad.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, verharde weg, wn32, de weg met voor het viaduct kn32 volg 33 volgen tot 4-sprong ruim voorbij het viaduct met aan linkerhand een woning.
8.
Bij deze 4-sprong RA, kn33 de wn route wordt verlaten, smal verhard pad.
Voor brede waterloop LA, onverhard pad met de waterloop aan rechterhand, verderop buigt het pad naar links richting de verharde weg.
Aan einde van het pad, bij 4-sprong RA het fietspad inlopen, direct daarna bij kruising RA, het voetpad aan overzijde van de weg richting de rotonde volgen, wn route.
Bij rotonde de doorgaande weg “Gentiaanlaan” oversteken en het 1ste smalle bospad aan linkerhand inlopen, wn route, bospad met informatiepaneel “Woeste Sonse Bossen”, iets verder bij kruising LA, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand metalen afsluitboom en gedeeltelijk dicht gegroeid pad RA, wn route, het  breed pad volgen tot kruising met kn35 iets voorbij een kleine open plek met aan linkerhand bankjes, zijpaden negeren en zijpaden bij een kruising negeren.
9.
Bij deze kruising RD, kn35 volg 36.
Bij kruising RD, wn route.
T.h.v. heuvel aan linkerhand RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 55m eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, vervolgens voorbij flauwe bocht naar links RD, smal pad aan rechterhand negeren,kn36 volg 39.
Bij kruising RA, wn route, breed pad, vervolgens na ca. 25m links aanhouden, smal bospad, wn route.
Bij splitsing met aan linkerhand zicht op een woning rechts aanhouden, let op het routepaaltje, wn route, het pad volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, het smalle bospad aan overzijde van het fietspad inlopen, wn route, het pad volgen tot kruising met verharde weg.
10.
Bij deze kruising RD, wn route, onverhard pad met iets verder omheining aan rechterhand en verderop tennisvelden aan linkerhand.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, verhard voetpad, iets verder bij kruising RD, kn39 volg 88, het voetpad verder door parkje volgen met volière aan rechter- en iets verder vijver aan linkerhand.
Iets voor verlaten van het parkje, t.h.v. beeld “De Parachutist RA”, wn route, het verhard voetpad met verderop kn88 volg 90 en verharde weg aan linkerhand volgen tot kruising met “Boslaan”.
Bij deze kruising RD, “Heistraat”, de wn route wordt verlaten, de weg met flauwe bocht naar links volgen tot kruising met “Nieuwstraat”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RD, “Markt”.
11.
# Men kan nu de wandeltocht eindigen of een kleine extra lus van circa 800m lopen door een stukje Dommeldal en over de oude begraafplaats.
Direct naar het startpunt:
Bij T-splitsing LA, direct daarna RA, “Torenstraat”, iets verder is aan rechterhand het plein voor de kerktoren, het startpunt.
De extra lus langs de Dommel en over de begraafplaats:
Bij T-splitsing LA, direct daarna RD, “”Dommelstraat”, weg “Torenstraat” aan rechterhand negeren, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA de Dommel over, “Veerstraat”, kn34 volg 67.
Ca 80m voorbij de Dommel, voor groen elektriciteitskastje RA, onverhard pad, kn67 volg 65, verderop RD het smalle voetpad met SBB bordje inlopen.
Voorbij brugje over de Dommel, bij T-splitsing RA richting kiosk/Dommelbalkon, voor de kiosk/Dommelbalkon LA het pad door het midden van de begraafplaats richting de kerktoren volgen,  doorlopen tot plein voorbij de kerktoren, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Plein voor de kerktoren, Kerkplein 9, 5691 BB te Son. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kerkplein voor de voormalige kerk of buiten de blauwe zone.

Openbaar vervoer

Station Eindhoven. Bus 156 (richting Den Bosch via Schijndel). Bushalte Raadhuisplein, Son en Breugel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (5)

De Oude Toren in Son Adrie: De Oude Toren in Son
Een van de vennetjes bij het Oud Meer Adrie: Een van de vennetjes bij het Oud Meer
Mooi pauzepunt bij het Oud Meer Adrie: Mooi pauzepunt bij het Oud Meer
Het Oud Meer Adrie: Het Oud Meer
Het Oud Meer Adrie: Het Oud Meer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-sonse-bossen.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Brasserie ’t Boshuys

Sonseweg 39
5681 BH Best
Bezoek website

In de plaats SonErvaringen van wandelaars (17)

 1. Mark 9 januari 2024 om 14:09

  Vanochtend met koud, zonnig, maar fantastisch wandelweer dit gevarieerde bosrijke ommetje gelopen. Ook op deze route momenteel veel paden die onder water staan. Over het algemeen zijn ze goed te passeren m.u.v het pad na kn60 langs het talud naast het kanaal. Hier stond zoveel water dat er geen beginnen aan was. Wij hebben er voor gekozen om bij kn60 RD te gaan om via eigen navigatie vervolgens bij kn29 weer op de route aan te sluiten. I.v.m. de hoge waterstand in de Dommel hebben we de extra lus niet gelopen. Leuk weetje is dat men tegen het einde van de tocht langs de kleinste algemene begraafplaats van Nederland komt. Zover als we konden controleren is de routebeschrijving actueel. Hou er wel rekening mee dat op het terrein van Zonnehove momenteel bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Zo is o.a. het gebouw ‘d’n Tref’ afgebroken, maar op de borden wordt er nog wel naar verwezen.

  Reageren
  1. Mark 9 januari 2024 om 14:12

   Dat het veel geregend heeft de laatste maanden laat onderweg de grondwatermeter van het waterschap zien. Het grondwater heeft bijna zijn maximum stand bereikt.

  2. Adrie 9 januari 2024 om 15:10

   Mark bedankt voor het melden van de gesloopte gebouw d’n Tref op het terrein van Zonnehove en de controle van de wandeltocht tot zover mogelijk! Als tussenoplossing heb ik zowel de verwijzing naar het gebouw d’n Tref als de vermelding van het gebouw verwijderd uit de routebeschrijving. Op het bord met de verwijzing naar d’n Tref staat ook al de verwijzing naar Buitenbrink 1t/m7 dat maakt het wat duidelijker. Als in de toekomst de nieuwe gebouwen er staan zullen waarschijnlijk ook de borden wel aangepast worden.

 2. Adrie 3 september 2022 om 17:18

  Gisteren 2 september 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat onderdeel is van een ATB route uit de wandeltocht gehaald resteert een pad dat nog samenvalt met een ATB pad hiervoor is geen goed alternatief beschikbaar bij dit stukje pad blijft het opletten. Het wandelnetwerk was ook iets gewijzigd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 8 mei 2022 om 19:52

  Op het terrein van Zonhoven wordt gewerkt, het oorspronkelijke pad over het terrein kan niet meer gelopen worden. Een leuk alternatief gevonden op het terrein. Van het bouwverkeer heeft men weinig hinder op het terrein is een tijdelijke weg aangelegd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Hans 27 mei 2021 om 07:26

  De voetgangersbrug bij Vroenhoven is weer open.

  Reageren
 5. Adrie 10 mei 2021 om 13:33

  De extra lus kan voorlopig niet gelopen worden, het voetgangersbrugje Vroonhoven over de Dommel is afgesloten. De betonnen oplegging van het brugje is nu aan het onderspoelen, zodat er een reële kans bestaat dat het brugje kan wegzakken.

  Reageren
 6. Lara Loopt 6 mei 2021 om 16:52

  Prachtige tocht. De extra lus kan helaas (tijdelijk?) niet gelopen worden omdat de tweede brug over de Dommel gesloten is wegens instortingsgevaar. Het leek er ook nog niet op dat deze vervangen gaat worden. Jammer, want het is wel echt een aanvulling op deze toch al afwisselende tocht. Ik kon dus na 600 meter weer retour. Andere aanvulling zou zijn dat de route een klein stukje verlengd wordt zodat je langs Paviljoen Joe Mann komt en/of Brasserie Boshuys. Dat ligt vlakbij en dan heb je twee horecagelegenheden halfweg de route. Nu is er onderweg niets.

  Reageren
  1. Adrie 6 mei 2021 om 17:29

   Lara Loopt bedankt voor de eventuele aanvulling! Wat betreft het Brasserie Boshuys daar wordt in de routebeschrijving bij punt 6 naar verwezen, deze horecagelegenheid staat ook in het lijstje van horecagelegenheden. Het probleem is dat deze horecagelegenheid aan de overzijde van de doorgaande weg is, erlangs lopen betekend het fietspad volgen langs de doorgaande weg i.p.v. het pad door de open plek met heide. Paviljoen Joe Mann ligt wat ongunstig voor een extra lus met een GPS prima te doen maar bijzonder lastig te beschrijven door de vele paadjes rond het lange parkeerterrein voor de horecagelegenheid.

 7. Jan en Tonny van der Els 23 oktober 2020 om 19:51

  Vandaag deze prachtige route gelopen op een hele mooie herfstdag. Vanaf het begin tot het einde hebben we genoten van de zeer afwisselende route. Het was echt een ommetje door de Sonse bossen met de mooie herfstkleuren en vele paddenstoelen. Zeker voor herhaling vatbaar.

  Reageren
 8. Twan 28 juni 2020 om 20:45

  Veel hoogspanningskabels waar je onderdoor loopt en aanvliegroute van Eindhoven airport.. Te veel saaie lange bosstukken, helaas niet zo’n geweldige wandeling

  Reageren
 9. Ton Kantelberg 27 april 2020 om 18:00

  In de Sonse bossen staan ook wandelroutes aangeduid met geel-groen paaltjes. Waar zijn hiervan kaarten re verkrijgen ?

  Reageren
  1. Adrie 28 april 2020 om 07:59

   Beste Ton Kantelberg, of er kaarten van te verkrijgen zijn weet ik niet. Volgens mij staat er bij het parkeerterrein bij het Joe Mann paviljoen een informatiepaneel met meer informatie over de wandelroute door dat deel van de Sonse Bossen.

 10. Adrie 30 oktober 2019 om 16:05

  Maandag 28 oktober 2019 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets vernieuwd. Aan het einde van de tocht kan een kleine extra lus van circa 800 meter gelopen worden door een leuk stukje Dommeldal dicht bij het centrum met mooi zicht op de oude kerktoren. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Gonny 28 september 2018 om 19:06

  Prachtige route! Prima beschrijving! Erg verrast dat je zo dicht bij het centrum van Son al in de bossen komt. Laatste stuk van de route loopt door het hondenlosloopgebied, dus dolle pret voor onze labrador!!

  Reageren
 12. Pedro 18 maart 2018 om 17:11

  Een leuke, afwisselende wandeling. Goede routebeschrijving. De bossen zijn genoeg ‘open’ om voldoende indrukken van de gevarieerde omgeving te krijgen.

  Reageren
 13. Johanna 24 maart 2017 om 21:47

  Hartstikke leuke route met veel afwisseling. In het begin van de route maak je kennis met het complex Zonhoven. Dit is een wooncomplex voor meervoudig gehandicapten. De routebeschrijving is perfect. Bedankt Adrie voor alweer een mooie nieuwe tocht.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)