Ommetje Maalbeker, Belfeld te Limburg

12 km Wandelroute Ommetje Maalbeker, te Belfeld

Wandeltocht door de gevarieerde bosgebieden Holtmühle en het Duitse Heidemoore, beide gelegen in het grens overschrijdende Grenspark. In het Duitse Heidemoore gaat de tocht door een klein open heidelandschap "Hühnerkamp". Het gebied Holtmühle is rijk aan klei en grind, er zijn een viertal groeves waarvan er twee nog gedeeltelijk in bedrijf zijn. In de groeves die geheel of gedeeltelijke geëxploiteerd zijn wordt nieuwe natuur ontwikkeld met als resultaat een heel gevarieerd aantrekkelijk gebied. De tocht gaat door twee van deze groeves met nieuwe natuur. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 11-4-2015, laatst bijgewerkt op: 12-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Bij de verharde weg met rug naar het parkeerterrein RA vertrekken.
Na ca. 130m, voor flauwe bocht naar rechts LA, onverhard pad met houten afsluitboom, na ca. 60m buigt het pad met flauwe bocht naar rechts, het pad verder volgen tot een smal dalend pad aan rechterhand ca. 40m voorbij informatiepaneeltje “Bronbeekje”, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, MSN route, het pad daalt en buigt naar links, in dal passeert men de bedding van het bronbeekje, verderop voor een hoge heuvel buigt het pad naar rechts en daalt weer.
Iets voorbij 2de bedding van het bronbeekje, bij 3-sprong links aanhouden, MSN route, iets verder splitst het pad even.
Bij 4-sprong RD, stijgend pad met traptreden, wn route, vervolgens op de heuvel rechts aanhouden, wn route, iets verder steil dalend pad met traptreden, beneden buigt het pad naar links, direct daarna naar rechts, stijgend pad met traptreden, wn route, boven aangekomen het pad over de top van de heuvelrug volgen tot informatiepaneel “Uitkijkpost” en iets verder een uitkijkplateau, dalende smalle zijpaden negeren.
2.
Bij dit bord RD, dalend pad aan rechterhand negeren, MSN route, kn20 volg 23, vervolgens voorbij het uitkijkplateau met picknicktafel het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, smal pad met informatiepaneeltje aan rechterhand negeren, MSN en wn route.
Bij 4-sprong LA, breed pad, wn route, de MSN route wordt verlaten, het pad volgen tot pad aan linkerhand met grenspaal 435, de grenspaal staat iets naast het pad dicht bij een eik.
Bij dit pad RD, de wn route wordt verlaten, direct daarna RA, .
Bij kruising RD.
Voorbij bankje, bij 4-sprong LA, het pad volgen tot kruising voorbij een omheind dalletje met een klein schuurtje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, het brede pad volgen tot kruising met bord “Naturschutzgebiet” en aan rechterhand een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA richting het “Galgenvenn”, eveneens een breed pad.
3.
Voorbij bankje, 4-sprong LA, gele (paaltjes) route.
Bij 4-sprong RD, licht dalend pad, gele route.
Voorbij bankje, bij T-splitsing RA, de gele route wordt verlaten, het pad volgen tot Y-splitsing met fietsknooppuntpaal 60 en picknicktafel, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing scherp LA richting “Belfeld”.
Na ca. 180m RA, pad met bord “Naturschutzgebiet” richting open gebied.
In de rand van het open gebied, bij T-splitsing RA, het pad door rand van het open gebied met verderop twee bankjes volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, verderop passeert men het open gebied aan linkerhand.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, pad met grenspaal 441 aan linkerhand negeren, direct daarna LA naar het pad richting “Kiesgruben” aan de Nederlandse zijde van de grens lopen, op dit pad rechts aanhouden, iets verder LA, kn88 volg 87.
Bij 4-sprong RD, dalend pad richting groeve, wn route, het pad verder volgen tot 3-sprong voorbij de samlle zijde van een waterplas, smalle zijpaden negeren.
4.
Bij deze 3-sprong RA, kn87 volg 86, het brede pad met de waterplas aan rechterhand ca. 600m volgen tot 4-sprong voor bosrand van een ouder bos, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze 4-sprong RD, kn86 volg 45, het pad verder volgen tot breed verbindingspad met SBB informatiepaneel “Holtmuhle” aan rechterhand iets voorbij een bocht naar links.
Bij dit pad RD, het verbindingspad aan rechterhand negeren, kn45 volg 43, vervolgens voor omheind gebouwtje, bij splitsing LA, smal pad, wn route.
Voorbij Gasuniepaal P2095 het pad met ruime bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voor omheinde heuvel, bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna bij 4-sprong RD, de wn route wordt verlaten.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, iets verder t.h.v. metalen poort LA, smal bospad.
Bij T-splitsing LA, grindpad met bosrand aan linkerhand.
Ca. 50m voorbij bosrand aan rechterhand RA, smal bospad.
5.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens voorbij bosrand aan rechterhand LA, smal bospad.
Bij T-splitsing LA, vervolgens t.h.v. omheind perceel RA, smal bospad.
# Aan einde van het pad heeft men de keuze uit goed begaanbare paden langs rand van twee dalletjes of B: over een wat ruiger pad door de dalletjes die in natte jaargetijden tevens wat drassig kunnen zijn.
A: Langs de rand van de dalletjes.
Bij 3-sprong voor dalletje LA, pad met het dalletje aan rechterhand.
Bij kruising RA, het pad met dalletje aan rechterhand volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het pad ca. 80m volgen tot een pad aan linkerhand en iets verder een dalend pad aan rechterhand met traptreden voor kn40 (zie achterzijde routepaaltje).
Bij dit pad LA, kn40 volg 89, smal bospad met iets verder diep dal aan rechterhand.
Op heuveltop, bij 3-sprong links aanhouden, dalend pad, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Na klein klimmetje, bij 3-sprong RA.
Bij Y-splitsing scherp LA, het pad ca. 200m volgen tot flauwe bocht naar links direct daarna gevolgd door flauwe bocht naar rechts.
Ga verder bij punt 6 1st regel.
B: Door de dalletjes
Voor dalletje, bij 3-sprong rechts aanhouden, het pad buigt naar rechts met het dalletje aan linkerhand.
Bij 4-sprong LA, wn route, dalend pad dat iets verder naar links buigt, voorbij deze bocht buigt het pad met een scherpe bocht naar rechts met traptreden in het pad, verderop via pad met traptreden links van een tunnel het dalletje weer verlaten.
Boven aangekomen, bij 4-sprong met breder pad RD, kn40 volg 89, iets verder volgt men een diep dal aan rechterhand.
Op heuveltop, bij 3-sprong RA, dalend pad met traptreden, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad ca. 200m volgen tot flauwe bocht naar links direct daarna gevolgd door flauwe bocht naar rechts.
Ga verder bij punt 6 1st regel.
6.
Ca. 40m voorbij de flauwe bocht naar rechts LA, wn route, smal stijgend pad met rood routepaaltje.
Iets voor de top van de heuvel, bij 4-sprong RD, wn route.
Bij kruising RA, breder pad, wn route, het pad met verderop kn89 volg 6 volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna RA, smal bospad.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, het pad gaat over de rand van de heuvel met een lager gelegen pad aan rechterhand.
Na ca. 130m rechts aanhouden, naar het lager gelegen pad lopen, op lager gelegen pad links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong rechts aanhouden.
Na ca. 40m, bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met perceel grasland aan linkerhand, het pad volgen tot 3-sprong voorbij een perceel grasland aan rechterhand.
7.
Bij deze 3-sprong LA, men loopt weer door het bos.
Na ca. 180m RA, het pad volgen tot breed grindpad, zijpaden negeren.
Bij het brede grindpad RA, het dalende brede grindpad ca. 150m volgen tot smal stevig stijgend pad aan linkerhand, overige zijpaden negeren, let op voor e.v.t. vrachtwagens van en naar een groeve.
Bij dit pad LA, stijgend pad, wn route, vervolgens na ca. 50m, iets voor heuveltop LA, wn route.
Bij kruising met een smal pad RD, wn route.
Bij kruising met aan rechterhand een ruiterpad LA, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, iets verder buigt het pad naar links.
Pad met bocht naar rechts langs de omheining verder volgen, bospad aan rechterhand negeren, wn route.
8.
Na ca. 70m RD, ruiterpad aan rechterhand negeren, direct daarna met iets verder een picknicktafel LA, stevig dalend pad, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Beneden bij Y-splitsing links aanhouden, grindpad, vervolgens t.h.v. metalen poort RA.
Bij T-splitsing RA, het pad volgen met 4-sprong met aan rechterhand een grote zwerfkei.
Bij deze 4-sprong LA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij kruising RD, kn5 volg 4.
Voorbij metalen afsluitboom, bij T-splitsing LA, wn route, het bredere pad volgen tot bocht naar rechts t.h.v. bosrand, zijpaden negeren.
In deze bocht LA, direct daarna rechts aanhouden, het smalle pad tussen bosrand en waterloop inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn4 volg 23, de weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
MSN = blauw-witte routebordjes van Maas, Swalm en Nette Galgevenn route
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats voor DroomPark Maasduinen, Maalbekerweg 25, 5951 NS te Belfeld. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Maalbekerweg. Parkeren kan op de parkeerplaats voor ingang van DroomPark Maasduinen

Openbaar vervoer

Station Tegelen Aanlooproute van 1,6km tot wandeltocht: Bij het station vanaf het grote parkeerterrein met fietsstalling aan zuidoost zijde richting rotonde vertrekken met in de verte zicht op een kerk. Bij deze rotonde RA, “Haandertstraat”. Bij T-splitsing LA, “Calveriestraat”, de weg die verderop overgaat in “Glazenapstraat” volgen tot rotonde, zijwegen negeren. Bij rotonde RD, “Glazenapstraat”. Voorbij de snelweg, bij kruising met fietspad RD. Na ca. 80m RA, iets hoger gelegen onverhard pad met visvijver aan rechterhand. Voorbij de visvijver, bij 4-sprong links aanhouden, het pad ca. 400m RD volgen tot kruising met kruisbeeld, zijpaden negeren. Bij deze kruising kruisbeeld RD, direct daarna eveneens RD beide paden paden aan linkerhand negeren. De wandeltocht kan gestart worden bij punt 6. 1ste regel.
Terug naar het station: Bij punt 5. laatste regel i.p.v. LA bij Y-/T-splitsing RA direct daarna bij kruising met kruisbeeld RD, pad tussen twee lage heuvels inlopen, het pad RD volgen tot 4-sprong voor een visvijver, zijpaden negeren. Bij deze 4-sprong rechts aanhouden, het iets hoger gelegen pad parallel aan de visvijver volgen. Bij T-splitsing LA, voetpad langs doorgaande weg, het voetpad volgen tot rotonde. Bij deze rotonde RD, “Glazenapstraat”, de doorgaande weg die verderop overgaat “Calveriestraat” volgen tot het station

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (7)

Groeve Tegelen Adrie: Groeve Tegelen
Groeve Tegelen Adrie: Groeve Tegelen
Exploitatie van groeve Belfeld Adrie: Exploitatie van groeve Belfeld
Groeve Belfeld Adrie: Groeve Belfeld
Groeve Belfeld maar nu in een ander seizoen Adrie: Groeve Belfeld maar nu in een ander seizoen
Pad richting heidegebied Hühnerkamp Adrie: Pad richting heidegebied Hühnerkamp
Kazemat van de Maas-Rur Stellung Adrie: Kazemat van de Maas-Rur Stellung

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-maalbeker.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Horecagelegenheid op DroomPark Maasduinen

Maalbekerweg 25
5951 NS Belfeld

Ervaringen van wandelaars (11)

 1. Adrie 1 april 2023 om 15:33

  Vandaag 1 april 2023 op een druilige dag de wandeltocht gecontroleerd. Op een plaats lag een wandelknooppuntpaaltje om dit is gemeld bij routebureau Noord- en Midden Limburg. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Angelique 23 januari 2022 om 16:22

  Weer een mooie en een duidelijke route via deze site

  Reageren
 3. h.kruijs 22 april 2021 om 12:58

  Vorige week hebben we dit ommetje gelopen. we vonden het een prachtige, afwisselende route en willen deze zeker nog een keer lopen in een ander seizoen.
  Routebeschrijving klopt nog.

  Reageren
 4. Ruthger 12 september 2020 om 14:02

  Superleuk om dit te doen, supergoed aangegeven zodat je (bijna ;)) niet kunt verdwalen.

  Reageren
 5. Margriet 26 januari 2020 om 13:28

  Wat een schitterende route, wat klimpartijtjes, mooie vergezichten, langs beekjes en daarbij een lekker zonnetje! Net lente!

  Reageren
 6. Adrie 31 augustus 2019 om 13:54

  Gisteren 30 augustus 2019 de wandeltocht gecontroleerd. Het gras-pad, zie reactie Hellen 25 augustus, was inderdaad aan het verwilderen dit pad is uit de wandeltocht gehaald. Het pad bij punt 5. aan voet van de heuvel is bij een omgevallen boom wat verwilderd dit is slechts enkele meters voorbij de boom is het weer goed begaanbaar. De hoofdroute gaat nu over de goed begaanbare paden, het pad door het dal is nu keuze B:. Het pad bij punt 6 ca. 40m voorbij de flauwe bocht naar rechts was duidelijk herkenbaar, ook stond er een wandelnetwerk routepaaltje waarnaar verwezen wordt in de routebeschrijving. Mij is niet duidelijk hoe het op dat punt mis is gegaan. Voor de zekerheid ook de lengte tot de flauwe bocht vermeld. Verder de route een klein beetje gewijzigd in het begin gaat de wandeltocht nu langs een bronbeekje.

  Reageren
 7. Hellen 25 augustus 2019 om 14:11

  Gisteren deze route gelopen…mooie route, toch klopt beschrijving niet meer helemaal.
  Na grenspaal is het pad daarna RA niet duidelijk te vinden. In eerste instantie doorgelopen, omdat er vrij hoog gras stond en ik dacht dat dit geen bruikbaar pad was. Later toch teruggekomen…
  Bij kruising daarna kon je niet rechtdoor, want rechtdoor was pad helemaal overwoekerd. Even LA gegaan en daarna direct weer RA en op einde van dit pad LA…(bankje kom je dus niet tegen).
  Bij punt 5 kun je het pad met de traptreden beter gelijk overslaan…beneden aangekomen was ook daar alles overwoekerd, dus klimmetje terug en schuingedrukt stukje tekst gevolgd om uiteindelijk weer op goede pad te komen.
  Bij punt 6 heb ik een hele tijd gezocht naar het stijgend pad, ca 40 meter na de flauwe rechtse bocht. Na wat op en neer lopen, wat andere paadjes geprobeerd te hebben, uiteindelijk hier de wandeling opgegeven en google maps opgestart om weer bij droompark uit te komen, dus…op zich mooie wandeling, maar naar route moet even gekeken worden en aangepast.

  Reageren
  1. Adrie 25 augustus 2019 om 15:03

   Hellen bedankt voor de uitvoerige reactie! Jammer dat het op een paar punten moeizaam is gegaan. Het wordt weer tijd om de wandelroute weer eens te controleren. Dat paden dicht groeien dat kan. Bij het samenstellen van de wandelroute is er geprobeerd zoveel mogelijk paden in de wandelroute te verwerken die ook gebruikt worden door o.a. het wandelnetwerk of een ander bewijzerde route vaak zijn dit de best te belopen paden. Blijkbaar gaat dit niet op in dit gebied zo wordt bij genoemde delen in punt 5 en 6 het wandelnetwerk gevolgd.

 8. Krista van den Boogaart 29 oktober 2017 om 18:15

  Maar 1 x dat de routebeschrijving voor verwarring zorgt (als je aan je rechterhand de camping hebt), maar ik heb de wandeling al 2 maanden geleden gelopen, dus ik kan de precieze correctie niet meer doorgeven.

  Reageren
  1. Adrie 31 oktober 2017 om 07:25

   Recent in het gebied geweest, op twee plaatsen waren wat veranderingen. Het wandelnetwerk was gewijzigd en op de andere plaats een nieuw door ATB rijders ontstaan pad, mogelijk dat een van deze veranderingen voor wat verwarring gezorgd hebben. De routebeschrijving is hierop aangepast.

 9. Lennard 8 juni 2015

  Vandaag gelopen met prima wandelweer.

  Ik vond het een leuke en afwisselende tocht die een mooi alternatief vormt voor de langere routes in dit gebied waar een deel van deze route mee overeenkomt. M.n. de hoogteverschillen blijf ik in dit gebied opmerkelijk vinden. Er zitten een paar flink steile stukjes bij, maar voor het overgrote deel is de route toch redelijk vlak en goed te lopen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)