Ommetje Leudal, Haelen te Limburg

11 km Wandelroute Ommetje Leudal, te Haelen

Wandeltocht door het natuurgebied Leudal, een bosrijk gebied met beekdalen. Door het gebied stromen de Leubeek (stroomopwaarts de Tungelroyse Beek) en de Zelsterbeek. De wandeltocht volgt beide beken met op diverse plaatsen leuke hoogteverschillen zoals bij de Litsberg een steile zandwand met aan de voet daarvan de meanderende Leubeek. Op de hoger gelegen delen van het gebied gaat de wandeltocht onder anderen door het grafveld Busjop, een uitgestrekt grafveld met 17 grafheuvels waaronder een langbed. Als verdere bezienswaardigheden zijn er bij het startpunt het Leudal Museum en het in een modern jasje gestoken restant van de St Elisabethmolen. Verder de Sint Ursulamolen, bijzondere aan deze watermolen is dat deze als enige van de zes nog bestaande water-oliemolens in Nederland een korenmolen en een oliemolen onder één dak herbergt. In het beekdal van de Leubeek passeert men een smalle baileybrug uit de 2e Wereldoorlog en aan het einde van de tocht in de kloostertuin op het terrein van zorgcentrum Land van Horne langs een oude achthoekige kapeltoren. 95% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 8-6-2019, laatst bijgewerkt op: 18-9-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met rug naar het bezoekerscentrum Leudal LA vertrekken, kn27 volg 24, verhard voetpad met weg aan rechterhand volgen, verderop iets voorbij het restant van een watermolen en de beek buigt het pad naar links, onverhard pad met klaphek door hoger gelegen bos met beek aan linkerhand, wn route.
# Ruïne van Elisabethsmolen, in 2015 gerenoveerd en omgebouwd tot een waterkrachtcentrale.
Pad met flauwe bocht naar links langs de beek verder volgen, kn24 volg 58, beide zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, kn58 volg 56/61, iets verder passeert men een brugje.
Ca. 50m voorbij het brugje, bij 3-sprong RA, wn56, pad met heuvel aan linkerhand.
Bij Y-splitsing RA, wn route, iets verder passeert men de beek, het pad verder volgen tot watermolen.
Direct na de watermolen LA, smal pad tussen molen en boerderij, kn56 volg 53.
# Watermolen de Leumolen of Sint-Ursulamolen is een onderslagmolen, de molen werd voor het eerst vermeld in 1461.
2.
RD, pad aan rechterhand negeren, iets verder LA, kn53 volg 51, smal pad dat afdaalt naar de beek, bij de beek het pad met de beek aan linkerhand volgen, verderop na ca. 450m,buigt het pad voor een  routepaaltje met blauw-wit bordje “Het Leudal” en met tussen de bomen door zicht op een steile zanderige helling naar rechts en gaat met een klimmetje naar de rand van de heuvelrug.
# De steile helling is de “Litsberg”.
Boven aangekomen links aanhouden, de wn route wordt verlaten, de rand van de helling volgen tot dalend smal pad aan linkerhand voorbij de zanderige helling.
Bij dit pad LA, het dalend pad met iets verder afrastering aan linkerhand volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een pad met houten voetgangerssluis en traptreden.
LA door de voetgangerssluis, het dalend pad met traptreden volgen, voorbij bocht naar links passeert men een brugje.
# Het smalle brugje is een voetgangersbaileybrug uit de 2e Wereldoorlog.
3.
Voorbij het brugje RA, smal pad met de beek aan rechterhand, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar links weg van de beek met na ca. 30m aan rechterhand een heuvel.
Voor hogere heuvel, bij 3-sprong rechts aanhouden richting beek, wn route, vervolgens bij T-splitsing RA het brugje over, kn63 volg 20.
In flauwe bocht naar rechts LA, smal pad met bankje, kn20 volg 12, verderop stijgt het pad en volgt de rand van de heuvelrug.
Het pad aan rand van de heuvelrug met flauwe bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, wn route, verderop daalt het pad licht, bij splitsing in het beekdal maakt het niet uit welk pad gevolgd wordt, iets verder komen beide paden weer samen en stijgt weer.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn12 volg 9.
4.
Het dalend pad met bocht naar links verder volgen, pad richting bosrand aan rechterhand negeren, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts, verderop gaat het pad door de bosrand, voor inrit naar witte woning buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RD, weg aan rechterhand negeren, “Op de Bos”, wn9.
Voor bosperceel LA, onverhard pad, niet de inrit naar de witte woning inlopen, direct daarna RA, kn9 volg 6, pad met bankje door de bosrand parallel aan de weg.
Voor horecagelegenheid, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, direct daarna bij T-splitsing eveneens LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn6 volg 7.
# Aan rechterhand passeert men een WOII herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan twee verzetsstrijders.
Iets voorbij bankje RA, onverhard pad, kn7 volg 42.
Voorbij bankje, bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
Met OV, terug naar bushalte: T.h.v. poel in grasland RA, kn42 volg 2, pad met iets verder bosrand aan linkerhand, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg. Bij T-splitsing LA, kn2 volg 38, verderop is aan linkerhand de bushalte het eindpunt voor wandelaars met openbaar vervoer.

T.h.v. grasland met poel RD, pad aan rechterhand negeren, kn42 volg 41.
5.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een brugje LA, kn41 volg 43, iets verder passeert men een brugje.
Na klein klimmetje, bij 3-sprong LA, wn route, vervolgens na ca. 40m, bij T-splitsing RA, kn43 volg 45, het pad buigt met flauwe bocht naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong LA, breed ruiterpad, kn45 volg 46.
Bij kruising RA, ruiterpad, kn46 volg 60, , het pad ca. 350m volgen tot een pad aan linkerhand, ca. 30m voorbij een ruiterroute bord dat men aan linkerhand voorbij een flauwe bocht naar rechts passeert, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de weg volgen.
6.
Na ca. 80m LA, onverhard pad richting klaphek in de verte.
Iets voorbij het klaphek met veerooster, bij kruising RA.
Pad met bocht naar links verder volgen, klaphek aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing RA.
Voorbij klaphek met veerooster RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong met aan rechterhand verharde weg LA, onverhard pad, wn route, verderop passeert men dicht na elkaar twee klaphekken, voorbij de klaphekken het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, kn20 volg 91, het pad volgen tot bocht naar links, zijpaden negeren
Iets voorbij deze bocht het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
7.
Bij 4-sprong met aan rechterhand horecagelegenheid De Busjop RD, kn91 volg 92, pad langs informatiepaneel “Grafheuvels van Busjop” door het grafheuvelveld inlopen.
# Grafheuvels van Busjop, een uitgestrekt grafveld dat in gebruik geweest is van de Late Bronstijd tot en met de Vroege IJzertijd.
Bij 5-sprong RD (3de pad aan linkerhand), de wn route wordt verlaten, pad met bosrand aan rechterhand, het pad buigt met ruime bocht naar links langs drie bankjes, voorbij de bankjes het smalle pad aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing met iets aan linkerhand een informatiepaneel RA, het pad door het bos volgen tot pad aan linkerhand voor een WOII gedenksteen, t.h.v. de bosrand met aan rechterhand een landbouwperceel overige zijpaden negeren.
Bij dit pad links aanhouden, smal bospad met enkele klimmetjes, wn route.
8.
Bij T-splitsing LA, kn21 volg 20, direct daarna RA door het klaphek met veerooster, de wn route wordt verlaten.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na verlaten van het bos RD, pad aan rechterhand negeren, pad met een lage heuvel aan rechterhand.
Na. ca. 80m, voor flinke beuk LA, wn route, pad door iets lager gelegen open gebied.
Voor bosrand, in bocht naar links van het doorgaande pad RA, de wn route wordt verlaten, smal licht slingerend pad door het midden van het iets lager gelegen gebied volgen tot iets hoger gelegen T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, pad met het iets lager gelegen gebied aan linkerhand volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, verderop voor grasland buigt het pad naar links met bosrand aan linkerhand, het pad volgen tot Y-splitsing voor een afrastering.
9.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, iets verder passeert men een klaphek met veerooster.
Bij T-splitsing LA, grindpad, kn22 volg 26, men passeert boerderij Kloosterhof, het grindpad verder volgen tot verhard voetpad aan rechterhand ca. 60m voorbij de boerderij.
Bij dit pad RA, kn26 volg 27, het verhard voetpad met iets verder een poort en een berceau (bomentunnel) volgen tot T-splitsing voor kloostergebouwen.
# Als de poort gesloten is het grindpad verder volgen tot kruising met verharde weg. Bij deze kruising RA, verharde weg, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg. Bij deze kruising RA, verderop is aan linkerhand het bezoekerscentrum, het startpunt.
Bij deze T-splitsing LA richting de uitgang, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Iets voor uitgang RA, half verhard voetpad, vervolgens bij kruising met verharde weg RD, iets verder buigt het pad naar rechts.
Bij kruising LA door poort en de vlonderbrug oplopen, doorlopen naar het bezoekerscentrum aan overzijde van de weg, het startpunt.

Met OV als startpunt naar de route: Vanuit de bushalte “Brugstraat” op hoek Brugstraat- Molenweg, aan de “Molenweg” en met de rug naar het kleine parkeerterreintje RA in zuidoostelijke richting vertrekken. Voorbij woning nr.62 RA, kn2 volg 42, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, kn42 volg 41. Ga verder bij punt 5 1ste regel.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP te Haelen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het grote parkeerterrein aan de Roggelseweg.

Openbaar vervoer

Bushalte Brugstraat hoek Molenweg/Brugstraat, Roggel. Aan einde van de routebeschrijving is "Met OV......." beschreven.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Restant van de St Elisabethmolen Adrie: Restant van de St Elisabethmolen
Sint Ursulamolen Adrie: Sint Ursulamolen
De Leubeek Adrie: De Leubeek
De Litsberg Adrie: De Litsberg
Smalle baileybrug uit de 2e Wereldoorlog Adrie: Smalle baileybrug uit de 2e Wereldoorlog
Pad door het grafveld Busjop Adrie: Pad door het grafveld Busjop
Ingang achthoekige kapeltoren Adrie: Ingang achthoekige kapeltoren
Achthoekige kapeltoren Adrie: Achthoekige kapeltoren

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-leudal.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

St. Elisabeth's Hof

Roggelseweg 56
6081 NP Haelen
Bezoek website

Café "Goeden" Dennenoord

Op de Bos 6
6088 NA Roggel
Bezoek website

Restaurant De Busjop

Busschopsweg 9
6093 AA Heythuysen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (5)

 1. Adrie 7 oktober 2022 om 16:54

  5 oktober 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Een breed dat gemakkelijk te herkennen was als een herkenningspunt was met bomen verspert en niet geschikt als herkenningspunt. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Angelique 29 mei 2022 om 06:38

  We hebben deze tocht afgelopen vrijdag gelopen was een mooie tocht meer als de moeite waard.
  De route beschrijving vonden we af en toe onduidelijk(misschien ligt dat aan ons te veel kletsen) maar met de routekaart via telefoon kom je er ook

  Reageren
 3. Maarten de Leuw 6 januari 2022 om 15:16

  Mooie route over een aantal paden die ik nog niet eerder gelopen had. Leudal blijft een van de mooiere wandelgebieden in omgeving Weert met de hoogteverschillen en de paden langs de meanderende beek. Hier en daar was het lekker modderig, maar goed te doen. Route helemaal ok, geen problemen.

  Reageren
 4. Erna Poulussen 22 april 2021 om 12:42

  Prachtige route!!
  Vandaag gelopen.
  Erg genoten

  Reageren
 5. Jan en Tonny, Theo en Miep 14 juli 2019 om 21:08

  We hebben vandaag deze prachtige route gelopen.
  Van het begin tot het einde was het een zeer boeiende tocht.
  Veel afwisseling. Mooie bossen en beekdal.
  Wat ons opviel waren de vele bankjes die we onderweg tegenkwamen op hele
  mooie plekken die uitnodigden om even te rusten en te genieten van alles om ons heen.
  Een echte aanrader. Top!!!!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)