Ommetje Landmeerse Loop, Handel te Noord-Brabant

12 km Wandelroute Ommetje Landmeerse Loop, te Handel

De wandeltocht vanuit het bedevaartplaatsje Handel. De wandeltocht gaat langs de recreatieplas de Rooye Plas, over Huize Padua en langs de oevers van de Landmeerse Loop om als laatste via de Handelse Bergen weer terug te keren naar Handel. De wandeltocht bestaat uit een aaneenschakeling van kleinschalige landschappen en natuurgebiedjes zoals een vlinderweide in het gebied Strijbosch met op diverse plaatsen leuke educatieve objecten en het Natuurcentrum de Specht maar ook in de Handelse Bergen over de resten van een zandverstuivingen. Deze zandverstuivingen de randwal van Handel is ontstaan tussen 1800 en 1900. Vanaf de vroege middeleeuwen werd de heide begraast door schapen. Ook werden heideplaggen vermengd met schapenkeutels en als mest gebruikt op akkers met als gevolg dat de heide door overbegrazing en het afplaggen steeds voedselarmer werd en er zandverstuivingen ontstonden. Om de akkers te beschermen tegen het opstuivend zand werden aan de rand van de akkers eikenboompjes geplant waardoor er een randwal van opstuivend zand is ontstaan van acht meter hoog. Tijdens de wandeltocht komt men langs drie van de vier historische grenspalen die ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Handel teruggeplaatst zijn. Deze grenspalen vormde niet alleen de grens tussen Handel en Boekel maar in vroegere tijden vormde het ook een landgrens tussen de Commanderij van Gemert, eeuwenlang een soevereine Heerlijkheid die bestuurd werd door de Duitse Ridderorde en het Land van Ravenstein, dat destijds onder het bewind viel van de Keurvorst Hertog van Pfalz Neuburg. Voordat men start of nadat men de wandeltocht heeft beëindigd loont het zeer de moeite om een extra ronde te maken door het processiepark achter de kerk, in het parkje zijn honden niet toegestaan. 80% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 12-12-2014, laatst bijgewerkt op: 8-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken.
Na ca. 90m LA, “Mariahofke”, iets verder voorbij woning nr.26 RA, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, “Haveltweg”, direct daarna RA, grindpad.
Na ca. 60m, iets voorbij woning aan linkerhand LA, het smalle bospad volgen tot Y-splitsing t.h.v. bosrand, smalle zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing LA, pad door de bosrand, verderop volgt het pad de bosrand.
Iets voor bosrand aan rechterhand, bij splitsing links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong van smalle paden RD, iets verder buigt het pad naar links met voorbij deze bocht aan rechterhand een klein omheind bosperceel, na verlaten van het bos buigt het pad met flauwe bocht rechts en gaat door een half open grasrijk perceel met berken, aan overzijde van het perceel buigt het pad naar links richting de verharde weg.
2.
Bij verharde weg scherp RA de weg naar de recreatieplas “De Rooije Plas” inlopen, deze weg volgen tot metalen afsluitboom met aan linkerhand een wit gebouwtje.
Voor de metalen afsluitboom RA door houten voetgangerssluis, wn route, grindpad met recreatieplas aan linkerhand, verderop iets voor een doorgaande weg buigt het pad naar links.
Bij verharde weg schuin naar links het smalle grindpad aan overzijde van de weg inlopen, smal grindpad met de weg aan rechterhand, kn63 volg 61, iets verder buigt het pad naar links met een perceel grasland aan linkerhand, het pad met verderop de recreatieplas aan linkerhand volgen tot flauwe bocht naar links aan smalle zijde van de recreatieplas, de verbindingspaden naar de verharde weg aan rechterhand negeren.
In deze flauwe bocht RA richting houten voetgangerssluis, wn route, voorbij de voetgangerssluis bij T-splitsing LA, verharde weg, “Grintweg”, wn route, iets verder bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
3.
Na ca. 110m RA, bospad met houten voetgangerssluis en kruisbeeld aan linkerhand, iets verder volgt het pad aan rechterhand een smal trimparcours pad en buigt vervolgens naar rechts, het pad parallel aan het trimparcours pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, ruim voor de T-splitsing buigt het trimparcours pad weg van het pad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Voorbij 2de inrit woning nr.9 RA, breed onverhard doodlopend pad, kn61 volg 62, verderop langs een houten afsluitboom.
Voorbij perceel met fruitbomen aan linkerhand LA richting gebouwtje, kn62 volg 88.
Voorbij het gebouwtje (stal), bij kruising RA, wn route.
Voorbij beukenhaag, bij 3-sprong LA, smal pad met picknicktafel door bosperceel, wn route.
Na verlaten van het bosperceel, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Ruim voor flauwe bocht naar links van de weg, voorbij landbouwperceel (grasland) aan rechterhand RA, grindpad door bosschages, wn route.
4.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, direct daarna RD, weg aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot breed grindpad aan linkerhand ca. 90m voorbij woonboerderij nr.66/68.
Bij dit pad LA, “68a-80”, wn route, het brede grindpad met verderop kn88 volg 87 volgen tot pad met metalen poort aan linkerhand ca. 220m voorbij bocht naar links.
Bij het pad LA door smalle opening aan rechterzijde van de poort, kn87 volg 81.
Voor bosrand LA, wn route, iets verder RA, bospad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij 4-sprong RD.
Bij 6-sprong RD, het rechter pad aan overzijde van de verharde weg volgen.
Voor waterloop, bij Y-splitsing RA, pad met de waterloop aan linkerhand.
5.
Voorbij poel, bij 3-sprong LA door smalle opening in metalen hek, het pad buigt naar rechts en volgt de brede waterloop aan rechterhand, wn route, het pad door het smalle bosperceel volgen tot het pad weer de brede waterloop kruist.
Voorbij de brede waterloop, bij kruising LA, wn route, pad met de waterloop aan linkerhand en verderop grenspaal de “Moerboompaal” aan rechterhand.
# De Moerboompaal wordt in een beschrijving uit 1663 als uitgangspunt genoemd om de grenzen van de nog onbewoonde Peel tussen Boekel en Gemert op kaart vast te leggen.
Voor ommuurd perceel, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, wn route, iets verder buigt de weg naar rechts, vervolgens voorbij gebouw “Ambacht centrum/ Winkel” LA, wn route, iets voorbij het gebouw gaat de verharde weg over in een grindpad.
Voor gebouw, bij 6-sprong LA (2de pad aan linkerhand), verhard voetpad met het gebouw aan rechterhand, kn81 volg 59.
# Voor een bezoek aan Museum de Kluis het 1ste pad aan linkerhand inlopen.
Bij T-splitsing LA, wn route, verharde weg met iets verder rechts van de weg een kleine kapel en links van de weg grenspaal de “Kluispaal”.
# Aanvankelijk was de Kluispaal naamloos, bij de bouw van Huize Padua rond 1740 kreeg deze paal de naam Kluispaal. 
6.
Voorbij kloostergebouw nr.21. aan linkerhand RA, onverhard pad met houten afsluitboom en waterloop aan rechterhand, wn route.
In bocht naar links van het pad RA het brugje over, de wn route wordt verlaten, aan overzijde buigt het smalle pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot open grasland.
Voor het open grasland het pad met bocht naar rechts verder volgen door opening in bosschages, direct na de bosschages RD door rand van het grasland naar de overzijde lopen.
Aan overzijde voorbij doorgang in de bosschages, bij 3-sprong LA door de rand van het grasland met verderop een uitkijkplateau aan linkerhand richting het bos lopen.
Iets voor het bos, bij T-splitsing LA, het pad door de rand van het grasland met iets verder picknickplaats “Het Lambeer Hoekje” aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een klein brugje.
7.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens voorbij een poel aan linkerhand LA, grindpad met de poel aan linkerhand en aan rechterhand een kleine uitkijktoren, verderop voorbij insectenmuur buigt het pad naar rechts en gaat langs voorzijde van natuurcentrum gebouw nr.51.
Voorbij het natuurcentrum, bij 4-sprong RA, breed grindpad, kn60 volg 59.
In flauwe bocht naar links van het brede pad, bij 4-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, kn59 volg 71, het smalle grindpad volgen tot pad aan linkerhand ca. 50m voorbij 2de bocht naar links met aan rechterhand een crossterreintje iets voorbij grenspaal de “Logtwalpaal”, smalle paden aan rechterhand negeren.
# De logtwalpaal is vernoemd naar een ‘verdedigings’wal grenzend aan De Logt zoals het buurtschap hier vroeger heette.
Bij dit pad LA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA richting brugje, de wn route wordt verlaten, vervolgens voorbij het brugje, bij 3-sprong RA, iets verder het pad met bocht naar links verder volgen.
Bij T-splitsing RA, breed pad met woning nr.46 aan linkerhand, vervolgens voor volgende woning nr.2 RA, “Handelse Bergen”, verderop buigt het pad t.h.v. inrit nr.19 naar links, voorbij deze bocht het pad met de bosrand aan linkerhand verder volgen.
8.
Bij T-splitsing RA, iets verder buigt het brede pad naar links het bos in, voorbij deze bocht het pad met gescheiden grind-/fietspad verder volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, “Lieve-Vrouwesteeg”, het pad volgen tot pad aan linkerhand met bord “Verboden voor alle verkeer” bijna aan einde van het omheind bosperceel rechts van het pad.
Bij dit pad LA, wn route, bospad met iets verder een grasrijke open plek aan rechterhand.
Ca. 60m voorbij de open plek RD, beide smalle paden aan linkerhand negeren, wn route.
Na ca. 100m, iets voorbij een metalen paal met wn stikker RA, de wn route wordt verlaten, het smalle pad dat iets verder door de bosrand gaat met een landbouwperceel aan rechterhand volgen tot kruising.
Bij bij deze kruising RA, het pad dat voorbij de open plek met de landbouwpercelen weer door het bos gaat volgen tot smal bospad aan linkerhand iets voor een landbouwperceel (weiland) aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
9.
Bij dit pad LA, smal bospad dat iets verder over een lage heuvel (stuifduin) gaat, na ca. 250m passeert men aan linkerhand een lage heuvel met daarachter de hoek van een landbouwperceel, het licht slingerende bospad verder volgen tot Y-splitsing bij recht bospad, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, het rechte bospad ca. 200m volgen tot 5-sprong iets voor een heuvel.
Bij deze 5-sprong iets links aanhouden en de heuvel (de randwal van Handel) oplopen, het pad over de heuvel volgen tot verharde weg, iets voor de weg buigt het pad naar rechts.
Bij verharde weg RA, verharde weg, iets verder voorbij informatiepaneel “De randwal van Handel” LA, het smalle bospad dat op enige afstand de heuvel (randwal) aan linkerhand volgt ca. 250m volgen tot 3-sprong  met aan linkerhand een pad naar de top van een heuvel dicht bij de 3-sprong, overige smalle zijpaden en smalle zijpaden bij twee kruisingen negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, doorlopen tot 4-sprong iets voor de bosrand met daarachter een omheind perceel grasland, bij deze 4-sprong RA richting het dorp.
Na verlaten van het bos, bij kruising RD, verharde weg, “Broeder Hogardusstraat”.
Bij ruime 4-sprong RD, “Broeder Hogardusstraat”, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Onze Lieve Vrouwe kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ te Handel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij de kerk of in de directe omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Café van Eldonk, Handel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Kapel op terrein van Huize Padua Adrie: Kapel op terrein van Huize Padua
Kruisbeeldje Adrie: Kruisbeeldje
Omgeving Huize Padua Adrie: Omgeving Huize Padua
Pad langs de Landmeerse Loop Adrie: Pad langs de Landmeerse Loop
Kleine kapel onderweg Adrie: Kleine kapel onderweg
Uitzicht vanuit terrein bij Natuurcentrum De Specht Adrie: Uitzicht vanuit terrein bij Natuurcentrum De Specht
Knuppelbrugje bij Natuurcentrum De Specht Adrie: Knuppelbrugje bij Natuurcentrum De Specht
Straat met zicht op de kerk van Handel Adrie: Straat met zicht op de kerk van Handel
Pad door het processiepark Adrie: Pad door het processiepark

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-landmeerse-loop.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Foodies & ZO

Onze Lieve Vrouwestraat 33
5423 SH Handel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (37)

 1. Piet en Ineke 8 juni 2024 om 16:20

  Fantastische, zeer gevarieerde route, we hebben van begin tot einde genoten. Veel kronkelpaadjes door bossen,langs beken. Veel bloeiende bloemen! Dank dank!
  2 kleine opmerkingen: bij punt 4 2e zin: ‘ Bij dit pad LA,de wn route wordt verlaten,’ de wn route wordt hier echter niet verlaten.
  Restaurant ’t Hofke is permanent gesloten. Op hetzelfde adres vind je nu ‘Foodies en zo’

  Reageren
  1. Adrie 8 juni 2024 om 17:20

   Piet en Ineke bedankt voor het melden van de veranderingen! Ik heb de horecagelegenheid aangepast en de link uit de reactie verwijderd. Bij punt 4, op de tweede regel, is er volgens Routebureau Brabant voorbij de plas (een voormalige zandwinning) een nieuw knooppunt toegevoegd, en het pad is nu onderdeel van het wandelnetwerk. De regel is hierop aangepast.

 2. Adrie 15 maart 2024 om 19:11

  Gisteren 14 maart 2024 de wandeltocht gecontroleerd. Op de IVN vlinderweide was een pad nauwelijks nog herkenbaar. Om de wandeltocht in dit deel wat het minder seizoen afhankelijk te maken wordt nu een pad door de rand gevolgd wat beter herkenbaar is. Verder extra informatie aan de routebeschrijving bijgevoegd over de drie historische grenspalen die tijdens de wandeltocht te zien zijn. In totaal zijn er vier historische grenspalen ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Handel teruggeplaatst. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Alex 20 oktober 2023 om 09:14

  Hoeveel km is deze route?

  Reageren
  1. Adrie 20 oktober 2023 om 10:11

   Beste Alex, de wandeltocht is 12 kilometer om precies te zijn 12,1 kilometer. De lengte staat in de kleine afbeelding bij de omschrijving en op de kaarten,

 4. Adrie 17 oktober 2022 om 14:04

  Vandaag 17 oktober 2022 de wandeltocht gecontroleerd. De omleiding die destijds als gevolg van het gesloten GGZ terrein is uit de routebeschrijving gehaald van de kaarten verwijderd. Een kleine wijziging is het wandelnetwerk en verdwenen reeks paneeltjes op het perceel van Natuurcentrum de Specht verder geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Mark 1 september 2021 om 14:09

  Vandaag deze mooie tocht door het buitengebied van Handel gelopen. Zo dichtbij huis toch weer enkele prachtige plekjes ontdekt. Op deze woensdagochtend erg rustig. Nauwelijks ander verkeer tegengekomen.

  Reageren
 6. Sandra Westerdijk 30 juli 2021 om 22:21

  Deze prachtige route gelopen vandaag samen met 2 honden.
  Mooi en afwisselend.
  Het terrein van de GGZ was weer toegankelijk en we hebben dus niet de alternatieve route hoeven nemen waardoor we gewoon het terrein van Huize Padua konden bewandelen.
  Nogmaals een mooie en perfect aangegeven route die we zeker nog een x gaan lopen.

  Reageren
 7. Adrie 18 mei 2021 om 06:35

  Het pad rond het Rooije Plas is weer toegankelijk, de lus is iets groter geworden. De kaarten en routebeschrijving zijn hierop aangepast. De situatie op het GGZ terrein is ongewijzigd, als gevolg van COVID-19 is het terrein bij Huize Padua voor wandelaars en fietsers nog steeds niet toegankelijk, voorlopig het alternatief blijven volgen.

  Reageren
  1. Sandra Westerdijk 30 juli 2021 om 22:24

   Wij konden vandaag gewoon over het terrein van Huize Padua.
   Het was volledig toegankelijk.

  2. Adrie 31 juli 2021 om 07:44

   Sandra Westerdijk bedankt voor het melden! Aangezien het wat COVID-19 betreft nog een onzekere tijd is laat ik het alternatief voorlopig staan.

 8. Frans Peters 15 mei 2021 om 11:29

  Een prachtige, afwisselende wandeling! We hebben volop genoten.

  Vergeet niet om bij de kerk in Handel het processiepark te bezoeken.

  Reageren
 9. Hetty Hurkmans 5 februari 2021 om 10:44

  Afgelopen zondag gedeelte van deze route gelopen.
  Ivm werkzaamheden (vergroten van de Plas) was het NIET mogelijk om een ronde te lopen OM de Plas.

  Reageren
  1. Adrie 5 februari 2021 om 13:00

   Hetty Hurkmans bedankt voor de reactie! Oorspronkelijk was de planning dat de werkzaamheden in september 2020 gereed zouden zijn. Momenteel is het niet duidelijk wat de nieuwe planning is, voorlopig het alternatief in de routebeschrijving volgen.

  2. Frans Peters 15 mei 2021 om 11:13

   Wij hebben 13 mei 2021 de route gelopen. Hoewel de werkzaamheden aan de Rooye Plas nog niet afgerond zijn kun je WEL om de inmiddels grotere plas lopen. Je moet dan het pad langs de plas doorlopen tot vlak bij de Haveltweg; daar is een pad waar je linksaf kunt en dan zo gauw dat kan weer linksaf.

  3. Adrie 15 mei 2021 om 12:43

   Frans Peters bedankt voor het melden dat er weer rond de plas gelopen kan worden! Binnenkort ga ik kijken wat de gevolgen zijn voor de routebeschrijving.

 10. Adrie 24 september 2020 om 15:16

  Vandaag naar de uitbreiding van de Rooye Plas gaan kijken. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, de omvang van de plas is nog ongewijzigd waarschijnlijk wel dieper (zie bovenste foto’s). Men kan wel rond de plas lopen, bij twijfel het alternatief volgen. Als gevolg van COVID-19 is het terrein bij Huize Padua voor wandelaars en fietsers voorlopig niet toegankelijk. Men kan rond het terrein lopen zie reactie Anja 20 mei 2020 echt leuk is dit niet. De wandelroute iets ingekort, voorlopig het ingekorte alternatief volgen men loopt dan over rustige weggetjes richting de bloemrijke graslanden bij Natuurcentrum De Specht.

  Reageren
 11. Anja 20 mei 2020 om 08:23

  19 mei 2020 deze wandeling gelopen. Vanwege de Corona is het stuk over het terrein van Padua afgesloten.
  Je kunt omlopen en dan de wandeling weer oppakken bij het klooster.
  Vooral het stuk over het natuurpark is prachtig met alle bloemen in bloei.

  Reageren
 12. Adrie 7 april 2020 om 12:26

  De Rooije Plas wordt op dit moment verdiept en later ook uitgebreid. De verwachting is dat het verdiepen van de plas eind mei klaar is daarna wordt de plas uitgebreid. Gedurende de uitbreiding kan het rondje rond de plas niet gelopen worden. Naar verwachting moet de vernieuwde plas in september van dit jaar gereed zijn. Er is met onder meer de gemeente afgesproken dat wandelaars straks ok een rondje om de verlengde plas kunnen (blijven) lopen. Zodra het geheel afgerond is en het rondje weer gelopen kan worden wordt het weer opgenomen in de wandelroute.

  Reageren
 13. Erna Poulussen 26 december 2019 om 21:04

  Prachtige afwisselende wandeling.
  Vandaag met GPS gelopen.
  Genoten!!
  Erna en Peter

  Reageren
 14. Ine van de Ven 17 juli 2019 om 11:10

  Het begin, de beschrijving door het bosgebied klopt niet. Ik kwam niet aan een duidelijke viersprong en ook niet bij een omheining. Ben uiteindelijk via Haveltweg naar Rooije plas gelopen en heb daar de wandeling weeropgepakt Heb het pad bij bouten voetgangerssluis 2 keer op en neer gelopen, maar dat maakte het niet helderder helaas! Voor de rest mooie wandeling.

  Reageren
  1. Adrie 17 juli 2019 om 12:24

   Ine van de Ven bedankt voor de reactie en het melden van een verandering. Binnenkort ga ik kijken wat er veranderd is.

  2. Adrie 18 juli 2019 om 15:56

   Naar het genoemde punt gaan kijken en tevens de rest van de wandelroute gecontroleerd. Zoals op zoveel plaatsen in de bosgebieden rond Handel zijn ook daar werkzaamheden geweest. De routebeschrijving is hierop aangepast. Vooral nu is het deel door terrein van Natuurcentrum de Specht leuk om te lopen. Veel wandelplezier!

 15. Adrie 11 maart 2019 om 17:28

  Vandaag 11 maart 2019 naar de boswerkzaamheden gaan kijken. Delen van het bosgebied zijn flink uitgedund. Op een aantal plaatsen zijn de wandelpaadjes hersteld, helaas niet alle paadjes waar de oorspronkelijke wandelroute gebruik van maakte, een pad was zelfs niet meer zichtbaar. In dat deel van het bosgebied is de wandelroute gewijzigd en worden weer goed herkenbare paden gevolgd. Verder op twee andere plaatsen de wandelroute ook iets gewijzigd zo gaat in het oude gebied Strijbosch bij het Natuur Educatie Centrum ‘De Specht’ de wandeltocht iets langer door de bloemenweide en aan het einde van de wandeltocht wordt de randwal over een grotere afstand gevolgd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 16. Janny Oosthoek 24 februari 2019 om 17:36

  Vandaag deze route gelopen en zoals altijd een perfecte beschrijving. Helaas tegen het einde gooien boswerkzaamheden momenteel roet in het eten. Net voor punt 9 staat: “Bij 4-sprong op heuveltje RD, gp route, het pad volgt op enkele meters de rand van het bosgebied, vervolgens het pad volgen tot hoek in weiland voor bosrand, smalle zijpaadjes aan rechterhand negeren.” Dit pad rechtdoor is (tijdelijk) niet meer te zien. Ik heb een foto’s toegevoegd. Wanneer je (ook) met GPS loopt is een kleine omweg via rechts het gemakkelijkst.
  Bedankt voor deze mooie wandeling!

  Reageren
  1. Adrie 24 februari 2019 om 18:27

   Janny Oosthoek bedankt voor het alternatief! Meestal worden na de werkzaamheden de paden weer hersteld. Over een paar weken ga ik voor de zekerheid kijken of dit inderdaad ook het geval is of dat de werkzaamheden nog andere gevolgen hebben voor de routebeschrijving.

 17. Adrie 26 februari 2018 om 17:12

  Het ommetje is vernieuwd, bij de vlinderweide in het gebied Strijbosch gaat het ommetje nu ook langs een poel met uitkijktoren, vleermuizenbunker, insectenmuur en het Natuurcentrum de Specht. Bij punt 8, zie reactie van Jan en Tonny van der Els, klopte de routebeschrijving. Het gele paaltje stond er, het stond iets in het pad waarschijnlijk daardoor over het hoofd gezien.

  Reageren
 18. Jan en Tonny van der Els 18 februari 2018 om 19:18

  Wederom een hele mooie route. Het weer was prachtig. Geen enkel moment verveling gehad. De route was heel duidelijk omschreven. Maar tussen onderdeel 8 en 9 is er iets niet goed gegaan. Na ca 80 m LA gp (gele paaltjes)…………… zaten we verkeerd. Het was onze eigen schuld, waarschijnlijk niet goed gelezen. Maar toen waren we er al bijna.
  We gaan hem in het voorjaar zeker nog een keer lopen. Een echte aanrader.

  Reageren
  1. Adrie 19 februari 2018 om 10:47

   Jan en Tonny van der Els bedankt voor de reactie!, Het is in het bosgebied door de vele paadjes en de niet overal evengoed herkenbare routepaaltjes goed opletten. Zou een volgende wandelaar constateren dat er routepaaltjes verdwenen zijn, dan graag even melden via een reactie of per mail. Bij voorbaat bedankt!

 19. Adrie 15 september 2017 om 16:12

  15 september 2017 de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. Als enige het bruggetje bij de Rooye Plas dat op enkele foto’s te zien is was gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een verhoogd grindpad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 20. Richard Kemmeren 24 mei 2016 om 18:52

  Foto’s Ommetje Landmeerse Loop

  Reageren
 21. petra 13 april 2016

  9-4-2016
  Prachtige Wandeling!
  Prima Aangegeven.

  Reageren
 22. Gerard van der Ven 23 maart 2015

  Vandaag met zijn twee de route gelopen. Geweldig mooi. Zelfs voor mij die hier geboren en getogen is en nu in Boekel woont. Verrassend afwisselend en alle paadjes en gebiedjes benut. Knap werk Adrie. De beschrijving is van grote klasse. Kan niet fout.
  In de zomer gaan we nog eens terug noem het maar een bedevaart naar Een beeld van een Dorp.

  een hel kleine opmerking:
  4.
  Na ca. 150m bij informatiepaneel “Fiets/wandel route” LA, kn62 volg 59.
  Helaas staat 59 niet (meer) aangegeven op het paaltje bij knooppunt 62. Er ontbreken nummers op een zijde van het paaltje.

  Reageren
  1. Adrie 23 maart 2015 om 18:55

   Gerard van der Ven bedankt voor het melden! Ik heb in de routebeschrijving “volg 59” doorgestreept. Waarschijnlijk is in de routebeschrijving een foutief nummer vermeld. Volgens de website van routesinbrabant zou dit nummer 87 of 89 moeten zijn. Wil een volgende wandelaar het juiste nummer doorgeven, bij voorbaat bedankt.

 23. Anneke 12 maart 2015

  Vandaag de route gelopen. Verrassend om onderweg een toilet tegen te komen en een winkeltje waar spullen worden verkocht die zelf gemaakt zijn. De route is goed aangegeven. Geweldige dag gehad.

  Reageren
 24. Johanna 21 februari 2015 om 18:42

  Leuke afwisselende wandelroute. Beslist de moeite waard om te wandelen. Bedankt Adrie. De routebeschrijving is perfect.

  Foto’s van links naar rechts: bruggetje bij de Rooye Plas en bruggetje onderweg

  Reageren
 25. Lennard 13 december 2014

  Vandaag gelopen met grijs maar droog weer.

  Ik vond het een verrassend leuk ommetje met voortdurend afwisseling tussen open en bebost gebied. Ondanks de regen van de laatste dagen was de route nergens slecht begaanbaar, in de grond hier komt verrassend veel kiezel voor. Dat zie je normaal alleen in de buurt van een grote rivier…

  De route is prima beschreven.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)