Ommetje Landmeerse Loop, Handel te Noord-Brabant

12 km Wandelroute Ommetje Landmeerse Loop, te Handel

De wandeltocht start in het bedevaartplaatsje Handel en gaat langs het water van de Rooye Plas, over Padua en langs de oevers van de Landmeerse Loop om als laatste via de Handelse Bergen weer terug te keren naar Handel. De wandeltocht bestaat uit een aaneenschakeling van kleinschalige landschappen en natuurgebiedjes zoals een vlinderweide in het gebied Strijbosch met op diverse plaatsen leuke educatieve objecten en het Natuurcentrum de Specht maar ook in de Handelse Bergen over de resten van een zandverstuivingen. Voordat men start of nadat men de wandeltocht heeft beëindigd loont het zeer de moeite om een extra ronde te maken door het processiepark achter de kerk, in het parkje zijn honden niet toegestaan. 80% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 12-12-2014, laatst bijgewerkt op: 7-4-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken.
Na ca. 90m LA, “Mariahofke”, direct daarna voorbij woning nr.26 RA, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, “Haveltweg”, direct daarna RA, grindpad.
Na ca. 60m, iets voorbij woning aan linkerhand LA, bospad met houten voetgangerssluis, het bospad volgen tot Y-splitsing t.h.v. rand bosgebied.
Bij deze Y-splitsing LA, pad door rand bosgebied, verderop volgt het pad de bosrand.
Iets voor bosrand aan rechterhand, bij 4-sprong van smalle paden RD, het pad buigt naar links en gaat iets verder door het bos met klein omheind bosperceel aan rechterhand.
Na verlaten van het bos het doorgaande pad met flauwe bocht rechts verder volgen, smal pad door half open grasland, verderop aan overzijde buigt het pad naar links richting verharde weg.
2.
# De recreatieplas Rooije Plas wordt uitgediept en vergroot, deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind september 2020 gereed gedurende deze periode bij verharde weg RA, de weg ca. 160m volgen tot bospad met houten voetgangerssluis en kruisbeeld aan linkerhand. Bij dit pad LA, bospad, iets verder volgt het pad aan rechterhand een smal trimparcours pad. Ga verder bij punt 3 1ste regel.
Bij verharde weg scherp RA de weg naar de recreatieplas “Rooije Plas” inlopen, deze weg volgen tot metalen afsluitboom met aan linkerhand wit gebouwtje.
Voor de metalen afsluitboom RA door houten voetgangerssluis, wn route, grindpad met recreatieplas aan linkerhand, verderop buigt het grindpad naar links.
Voor metalen poort LA, kn63 volg 61, het grindpad langs de recreatieplas verder volgen tot flauwe bocht naar links t.h.v. smalle zijde van de waterplas, korte verbindingspaden naar de verharde weg aan rechterhand negeren.
In deze flauwe bocht RA richting houten voetgangerssluis, wn route, voorbij de voetgangerssluis bij T-splitsing LA, verharde weg, “Grintweg”, wn route, direct daarna bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 110m RA, bospad met houten voetgangerssluis en kruisbeeld, iets verder volgt het pad aan rechterhand een smal trimparcours.
3.
Het pad met het smalle trimparcours pad aan rechterhand met bocht naar rechts verder volgen, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg.
Voorbij woning nr.9 RA, grindpad, kn61 volg 62.
Na ca. 150m, direct na informatiepaneel “Fiets-/wandelroute” LA richting gebouwtje, kn62 volg 88.
Voorbij gebouwtje (stal), bij kruising RA, wn route.
Voorbij beukenhaag, bij 3-sprong links aanhouden, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Ruim voor flauwe bocht naar links RA, grindpad met aan beide zijde bosschages, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route, direct daarna RD, weg aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot woonboerderij nr.66/68.
4.
Ca. 90m voorbij deze woonboerderij LA, “68a-80”, breed grindpad, wn route, het grindpad volgen tot bocht naar links, direct na deze bocht kruist het pad een brede waterloop.
Bij deze waterloop RD het grindpad verder volgen, gras-/onderhoudspaden langs de waterloop negeren, het doorgaande grindpad verder volgen, kn88 volg 87.
Na ca. 220m, bij pad met metalen hek LA door smalle opening aan rechterzijde van het hek, kn87 volg 81.
Voor bosrand LA, wn route, direct daarna RA, bospad, grp (groene paaltjes) route, de wn route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, grp route.
Bij 6-sprong RD, het rechter pad aan overzijde van de verharde weg volgen, grp route.
Bij Y-splitsing voor waterloop RA, grp route.
5.
Bij 3-sprong LA door smalle opening in metalen hek, het pad buigt naar rechts en volgt de brede waterloop aan rechterhand, grp en wn route, het pad door het smalle bos volgen tot het pad weer de brede waterloop kruist.
Voorbij de brede waterloop, bij kruising LA, wn route, smal pad met waterloop aan linkerhand.
Voor ommuurd perceel, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, wn route, iets verder buigt de weg naar rechts, vervolgens voorbij gebouw “Ambacht centrum/ Winkel” LA, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad.
Voor gebouw “Kraanmeer 4”, bij 5-sprong LA, verharde weg, kn81 volg 59.
Bij T-splitsing LA, doorgaande weg, wn route, iets verder passeert men aan rechterhand een kleine kapel.
Voorbij kloostergebouw nr.21. RA, smal onverhard pad met waterloop aan rechterhand, wn route.
6.
In bocht naar links RA brugje over, de wn route wordt verlaten, aan overzijde buigt het gras-pad naar links, voorbij deze bocht het gras-pad volgen tot open grasland voorbij paneeltje 8.
Voor het open grasland het gras-pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad door het grasland aan linkerhand negeren, na passeren van bosschages buigt het gras-pad naar links met de bosschages aan linkerhand, iets verder t.h.v. paneeltje 10 buigt het gras-pad naar rechts en gaat door het open grasland.
Voorbij paneeltje 11, bij T-splitsing LA, men passeert uitkijkplateau.
Aan rand van het grasland, bij T-splitsing voor paneeltje 14 LA, pad door rand grasland, iets verder t.h.v. picknickplaats “Het Lambeer Hoekje” het grindpad door de rand volgen, het grindpad volgen tot T-splitsing voorbij klein brugje.
7.
Bij deze T-splitsing RA, vervolgens voorbij poel LA, grindpad met poel aan linkerhand, men passeert uitkijktoren, verderop voorbij insectenmuur buigt het pad naar rechts en gaat langs voorzijde van natuurcentrum gebouw nr.51.
Voorbij het natuurcentrum, bij 4-sprong RA, breed grindpad, kn60 volg 59.
In flauwe bocht naar links, bij 4-sprong 2de pad aan rechterhand inlopen, smal grindpad, kn59 volg 71, het pad volgen tot bocht naar links, smalle zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze bocht het doorgaande grindpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, lbp (licht blauwe paaltjes) route.
Voor crossbaantje het doorgaande grindpad met bocht naar links verder volgen, twee smalle paden aan rechterhand negeren, lbp route, vervolgens na ca. 50m LA, smal bospad, lbp route.
8.
Bij T-splitsing LA, lbp route, vervolgens voorbij brugje bij 3-sprong RA, lbp route, iets verder buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing RA, lbp route, breed pad, men passeert woning, vervolgens voor woning nr.2 RA, “Handelse Bergen”, de lbp route wordt verlaten, verderop buigt het pad t.h.v. inrit nr.19 naar links, voorbij deze bocht de bosrand aan linkerhand verder volgen.
Bij T-splitsing RA, iets verder buigt het half verhard pad naar links het bosgebied in, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, “Lieve-Vrouwesteeg”, het pad volgen tot pad aan linkerhand met wit metalen afsluitboom, bijna aan einde van omheind bosperceel aan rechterzijde van het pad.
Bij dit pad LA, wn route, bospad met wit metalen afsluitboom, verderop passeert men “PHV Prinshendrik” gebouwtje.
Ruim voorbij dit gebouwtje RD, achtereenvolgens smal pad aan rechter- en pad aan linkerhand negeren, wp (witte paaltjes) en wn route.
9.
Na ca. 100m RA, pad met houten voetgangerssluis, wp route, de wn route wordt verlaten, iets verder volgt het pad op enige afstand aan rechterhand rand bosgebied.
Bij T-splitsing RA, iets verder gaat het pad door open plek met landbouwpercelen.
Voorbij perceel aan rechterhand RD, bospad met metalen afsluitboom aan rechterhand negeren.
Iets voor landbouwperceel (weiland) aan rechterhand, bij kruising LA, smal bospad, iets verder gaat het pad over een heuvelrug en volgt op enige afstand aan linkerhand een landbouwperceel, verderop t.h.v. gp (geel) routepaaltje buigt het pad langs een lage heuvel naar links richting het landbouwperceel, direct daarna buigt het pad met bocht naar rechts weg van het landbouwperceel, iets voorbij deze bocht links aanhouden.
Bij Y-splitsing links aanhouden, recht bospad, het bospad volgens tot 3-sprong voor heuvelrug.
10.
Bij deze 3-sprong iets links aanhouden, de heuvelrug oplopen, verderop de gp route over de heuvelrug volgen tot verharde weg.
Bij verharde weg RA, verharde weg, direct daarna iets voorbij informatiepaneel “De randwal van Handel” LA, smal bospad, gp route.
Na enkele meters RD, pad richting heuvelrug aan linkerhand negeren, gp route, het pad volgt op enige afstand de heuvelrug aan linkerhand, vervolgens bij kruising RD, gp route.
Bij kruising RD, rgp (rood-gele paaltje) route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, rgp route.
Iets voor rand bosgebied met daarachter omheind perceel, bij 4-sprong RA, rp (rode paaltjes) route.
Na verlaten van bosgebied, bij kruising RD, verharde weg, “Broeder Hogardusstraat”.
Bij ruime 4-sprong RD, “Broeder Hogardusstraat”, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing RA doorgaande weg richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
grp, lbp, rp, gp, wp en rgp = “De Stichting Handelse Bossen” wandelroutes met respectievelijk groene, licht blauwe, gele, rode, witte en rood-gele geschilderde routepaaltjes, deze wandelroutes zijn samengesteld met medewerking van wandelvereniging “Z.U.Th. (Zonder Uitvallers Thuis) vrijwilligers”
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Onze Lieve Vrouwe kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ te Handel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij de kerk of in de directe omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Station Helmond. Bus 25 (richting Veghel). Bushalte Café van Eldonk, Handel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (6)

Kapel op Padua Adrie: Kapel op Padua
Bruggetje over het moerasbiotoop Adrie: Bruggetje over het moerasbiotoop
Kruisbeeldje Adrie: Kruisbeeldje
Omgeving Padua Adrie: Omgeving Padua
Omgeving Padua Adrie: Omgeving Padua
Straat met zicht op de kerk van Handel Adrie: Straat met zicht op de kerk van Handel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-landmeerse-loop.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Eeterij & Feesterij 't Hofke

Onze Lieve Vrouwestraat 33
5423 SH Handel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (20)

 1. Anja 20 mei 2020 om 08:23

  19 mei 2020 deze wandeling gelopen. Vanwege de Corona is het stuk over het terrein van Padua afgesloten.
  Je kunt omlopen en dan de wandeling weer oppakken bij het klooster.
  Vooral het stuk over het natuurpark is prachtig met alle bloemen in bloei.

  Reageren
 2. Adrie 7 april 2020 om 12:26

  De Rooije Plas wordt op dit moment verdiept en later ook uitgebreid. De verwachting is dat het verdiepen van de plas eind mei klaar is daarna wordt de plas uitgebreid. Gedurende de uitbreiding kan het rondje rond de plas niet gelopen worden. Naar verwachting moet de vernieuwde plas in september van dit jaar gereed zijn. Er is met onder meer de gemeente afgesproken dat wandelaars straks ok een rondje om de verlengde plas kunnen (blijven) lopen. Zodra het geheel afgerond is en het rondje weer gelopen kan worden wordt het weer opgenomen in de wandelroute.

  Reageren
 3. Erna Poulussen 26 december 2019 om 21:04

  Prachtige afwisselende wandeling.
  Vandaag met GPS gelopen.
  Genoten!!
  Erna en Peter

  Reageren
 4. Ine van de Ven 17 juli 2019 om 11:10

  Het begin, de beschrijving door het bosgebied klopt niet. Ik kwam niet aan een duidelijke viersprong en ook niet bij een omheining. Ben uiteindelijk via Haveltweg naar Rooije plas gelopen en heb daar de wandeling weeropgepakt Heb het pad bij bouten voetgangerssluis 2 keer op en neer gelopen, maar dat maakte het niet helderder helaas! Voor de rest mooie wandeling.

  Reageren
  1. Adrie 17 juli 2019 om 12:24

   Ine van de Ven bedankt voor de reactie en het melden van een verandering. Binnenkort ga ik kijken wat er veranderd is.

  2. Adrie 18 juli 2019 om 15:56

   Naar het genoemde punt gaan kijken en tevens de rest van de wandelroute gecontroleerd. Zoals op zoveel plaatsen in de bosgebieden rond Handel zijn ook daar werkzaamheden geweest. De routebeschrijving is hierop aangepast. Vooral nu is het deel door terrein van Natuurcentrum de Specht leuk om te lopen. Veel wandelplezier!

 5. Adrie 11 maart 2019 om 17:28

  Vandaag 11 maart 2019 naar de boswerkzaamheden gaan kijken. Delen van het bosgebied zijn flink uitgedund. Op een aantal plaatsen zijn de wandelpaadjes hersteld, helaas niet alle paadjes waar de oorspronkelijke wandelroute gebruik van maakte, een pad was zelfs niet meer zichtbaar. In dat deel van het bosgebied is de wandelroute gewijzigd en worden weer goed herkenbare paden gevolgd. Verder op twee andere plaatsen de wandelroute ook iets gewijzigd zo gaat in het oude gebied Strijbosch bij het Natuur Educatie Centrum ‘De Specht’ de wandeltocht iets langer door de bloemenweide en aan het einde van de wandeltocht wordt de randwal over een grotere afstand gevolgd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Janny Oosthoek 24 februari 2019 om 17:36

  Vandaag deze route gelopen en zoals altijd een perfecte beschrijving. Helaas tegen het einde gooien boswerkzaamheden momenteel roet in het eten. Net voor punt 9 staat: “Bij 4-sprong op heuveltje RD, gp route, het pad volgt op enkele meters de rand van het bosgebied, vervolgens het pad volgen tot hoek in weiland voor bosrand, smalle zijpaadjes aan rechterhand negeren.” Dit pad rechtdoor is (tijdelijk) niet meer te zien. Ik heb een foto’s toegevoegd. Wanneer je (ook) met GPS loopt is een kleine omweg via rechts het gemakkelijkst.
  Bedankt voor deze mooie wandeling!

  Reageren
  1. Adrie 24 februari 2019 om 18:27

   Janny Oosthoek bedankt voor het alternatief! Meestal worden na de werkzaamheden de paden weer hersteld. Over een paar weken ga ik voor de zekerheid kijken of dit inderdaad ook het geval is of dat de werkzaamheden nog andere gevolgen hebben voor de routebeschrijving.

 7. Adrie 26 februari 2018 om 17:12

  Het ommetje is vernieuwd, bij de vlinderweide in het gebied Strijbosch gaat het ommetje nu ook langs een poel met uitkijktoren, vleermuizenbunker, insectenmuur en het Natuurcentrum de Specht. Bij punt 8, zie reactie van Jan en Tonny van der Els, klopte de routebeschrijving. Het gele paaltje stond er, het stond iets in het pad waarschijnlijk daardoor over het hoofd gezien.

  Reageren
 8. Jan en Tonny van der Els 18 februari 2018 om 19:18

  Wederom een hele mooie route. Het weer was prachtig. Geen enkel moment verveling gehad. De route was heel duidelijk omschreven. Maar tussen onderdeel 8 en 9 is er iets niet goed gegaan. Na ca 80 m LA gp (gele paaltjes)…………… zaten we verkeerd. Het was onze eigen schuld, waarschijnlijk niet goed gelezen. Maar toen waren we er al bijna.
  We gaan hem in het voorjaar zeker nog een keer lopen. Een echte aanrader.

  Reageren
  1. Adrie 19 februari 2018 om 10:47

   Jan en Tonny van der Els bedankt voor de reactie!, Het is in het bosgebied door de vele paadjes en de niet overal evengoed herkenbare routepaaltjes goed opletten. Zou een volgende wandelaar constateren dat er routepaaltjes verdwenen zijn, dan graag even melden via een reactie of per mail. Bij voorbaat bedankt!

 9. Adrie 15 september 2017 om 16:12

  15 september 2017 de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. Als enige het bruggetje bij de Rooye Plas dat op enkele foto’s te zien is was gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een verhoogd grindpad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Richard Kemmeren 24 mei 2016 om 18:52

  Foto’s Ommetje Landmeerse Loop

  Reageren
 11. petra 13 april 2016

  9-4-2016
  Prachtige Wandeling!
  Prima Aangegeven.

  Reageren
 12. Gerard van der Ven 23 maart 2015

  Vandaag met zijn twee de route gelopen. Geweldig mooi. Zelfs voor mij die hier geboren en getogen is en nu in Boekel woont. Verrassend afwisselend en alle paadjes en gebiedjes benut. Knap werk Adrie. De beschrijving is van grote klasse. Kan niet fout.
  In de zomer gaan we nog eens terug noem het maar een bedevaart naar Een beeld van een Dorp.

  een hel kleine opmerking:
  4.
  Na ca. 150m bij informatiepaneel “Fiets/wandel route” LA, kn62 volg 59.
  Helaas staat 59 niet (meer) aangegeven op het paaltje bij knooppunt 62. Er ontbreken nummers op een zijde van het paaltje.

  Reageren
  1. Adrie 23 maart 2015 om 18:55

   Gerard van der Ven bedankt voor het melden! Ik heb in de routebeschrijving “volg 59” doorgestreept. Waarschijnlijk is in de routebeschrijving een foutief nummer vermeld. Volgens de website van routesinbrabant zou dit nummer 87 of 89 moeten zijn. Wil een volgende wandelaar het juiste nummer doorgeven, bij voorbaat bedankt.

 13. Anneke 12 maart 2015

  Vandaag de route gelopen. Verrassend om onderweg een toilet tegen te komen en een winkeltje waar spullen worden verkocht die zelf gemaakt zijn. De route is goed aangegeven. Geweldige dag gehad.

  Reageren
 14. Johanna 21 februari 2015 om 18:42

  Leuke afwisselende wandelroute. Beslist de moeite waard om te wandelen. Bedankt Adrie. De routebeschrijving is perfect.

  Foto’s van links naar rechts: bruggetje bij de Rooye Plas en bruggetje onderweg

  Reageren
 15. Lennard 13 december 2014

  Vandaag gelopen met grijs maar droog weer.

  Ik vond het een verrassend leuk ommetje met voortdurend afwisseling tussen open en bebost gebied. Ondanks de regen van de laatste dagen was de route nergens slecht begaanbaar, in de grond hier komt verrassend veel kiezel voor. Dat zie je normaal alleen in de buurt van een grote rivier…

  De route is prima beschreven.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)