Ommetje Kienehoef, Sint-Oedenrode te Noord-Brabant

11 km Wandelroute Ommetje Kienehoef, te Sint-Oedenrode

Wandeltocht met het recreatiepark Kienehoef als start- en eindpunt. Na verlaten van het park gaat de wandeltocht langs ontginningsboerderij Hoeve Arbeidslust of Kienehoef, door buurtschap Oud Rijsingen naar het Dommeldal waarbij een gedeelte van het leuke Ommetje Rijsingen gevolgd wordt. Na verlaten van de Dommel wordt het park rond kasteel Henkenshage bezocht. Via het Gerard van den Berkpad in het kleine natuurgebied Diependaal gaat de wandeltocht naar kasteel-raadhuis Dommelrode met een leuk parkje. Nadat een bezoek gebracht is aan de oude kern van Sint-Oedenrode zoeken we de Dommel weer op in de plaats. Met nog een kort bezoek aan het park Kienehoef wordt de wandeltocht beëindigd. Het park Kienehoef werd genoemd naar Jacobus Kien, oud Stadhouder. Hij was een belangrijk man die eind 18e eeuw veel goederen en grond bezat. In de jaren dertig heerste er crisis en werkeloosheid. Als werkverschaffingsproject werd een zwembad, park en vijver aangelegd. Momenteel is het een mooi park waar het goed toeven is. Kasteel Henkenshage is een kasteelachtig gebouw in Sint-Oedenrode. Feitelijk is het gebouw dan ook geen echt kasteel, maar een landhuis. Kasteel-raadhuis Dommelrode of De Bocht is in oorsprong een omgracht en versterkt huis uit de zestiende eeuw dat in een bocht van de Dommel was gelegen. In het centrum passeert men enkele karakteristieke witte huisjes, het voormalig gasthuis Sint-Paulusgasthuis, die tot 1972 bewoond werden door arme alleenstaande vrouwen van onbesproken gedrag. Momenteel zijn in de witte huisjes het VVV-agentschap en Museum van Brabantse Mutsen en Poffers gehuisvest. 70% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 2-7-2018, laatst bijgewerkt op: 17-3-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein richting horecagelegenheid Helden van Kien vertrekken, het grindpad paneel Helden van Kien inlopen.
Voor de horecagelegenheid, bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens voorbij de horecagelegenheid, bij 3-sprong rechts aanhouden, direct daarna voor waterplas, bij T-splitsing RA, grindpad met waterplas aan linkerhand.
In bocht naar links RA richting woning, vervolgens bij de verharde weg het grindpad aan overzijde van de weg links van de woning inlopen, “Koningsvaren”, breed grindpad.
Na ca. 100m RA, smal pad met waterloop aan linkerhand.
Voor bosschages, bij 3-sprong LA, rechte laan.
Bij T-splitsing LA, iets verder verharde weg, vervolgens t.h.v. boerderij nr.5 RA, kn2 volg 1.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, kn1 volg 80.
2.
Na ca. 90m LA, “Rijsingen”, de wn route wordt verlaten, direct daarna de smalle weg met flauwe bocht naar links verder volgen, weg richting woning aan rechterhand negeren, verderop t.h.v. woning nr.9 gaat de verharde weg over in een onverhard pad, t.h.v. bankje met “Rustpuntje” buigt het pad naar links, het pad ca. 300m verder volgen klaphek aan rechterhand halverwege landbouwperceel, door het klaphek en het smalle pad tussen afrastering en waterloop inlopen.
Ca. 50m voorbij het klaphek RA, eveneens smal pad tussen afrastering en waterloop, iets verder buigt het pad naar links, verderop voor de Dommel buigt het pad voor een betonnen sculptuur naar links.
Direct na deze sculptuur RD, het brugje over de Dommel aan rechterhand richting de uitkijktoren negeren, smal pad met de Dommel aan rechterhand verder volgen. verderop buigt het pad naar links weg van de Dommel met beide zijde landbouwpercelen, ca. 200m voorbij deze bocht buigt het pad naar rechts weer richting de Dommel en gaat een brugje over.
# De bijna 15 meter hoge uitkijktoren Rond door Recht is in 2011 ontworpen door Lucas Lenglet.
Iets voorbij het brugje, bij T-splitsing LA, direct daarna voor parkeerterrein RA, smal pad met haag aan linkerhand, iets verder voorbij kleine stal en metalen poort het smalle pad met nu aan beide zijde een haag verder volgen, aan einde van het pad rechts aanhouden en het parkeerterrein verlaten.
3.
Na verlaten van het parkeerterrein, bij T-splitsing LA, direct daarna RA, “Kasteellaan”, de weg volgen tot parkeerterrein voorbij basisschool aan linkerhand, zijwegen negeren.
Voorbij het parkeerterrein RD, “Kasteellaan”, weg aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m bij kruising RA, grindpad met houten voetgangerssluis.
Bij splitsing links aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing LA.
Bij 3-sprong voor kapel LA.
Bij kruising met smalle verharde weg RD, grindpad, direct daarna bij 4-sprong LA richting kasteel.
Bij 4-sprong met bankje rechts aanhouden, kasteel aan rechterhand verder volgen.
Bij Y-splitsing RA, smalle verharde weg.
Iets voorbij ingang naar het kasteel RA, smal grindpad, t.h.v. gracht passeert men een houten voetgangerssluis.
4.
Iets voorbij de voetgangerssluis, bij 3-sprong rechts aanhouden.
T.h.v. van bankje RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens bij splitsing rechts aanhouden.
Bij kruising met verhard voetpad RD, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden, men passeert houten vlonder.
Bij splitsing rechts aanhouden, direct daarna voorbij vlonder, bij kruising LA, smalle verharde weg, de smalle weg “Kasteellaan” volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, iets verder LA, “Gérard van den Berkpad”, wn route, grindpad met vlonder, verderop buigt het pad naar rechts.
Ca. 50m voorbij de bocht LA, eveneens smal grindpad, kn16 volg 19.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, grindpad met vlonder.
5.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een vlonder rechts aanhouden.
Bij T-splitsing LA, kn19 volg 18, smal pad parallel aan verharde weg, verderop buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht bij kruising LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg met aan rechterhand een rotonde.
Bij deze kruising RD, fietspad, wn route, direct daarna bij 3-sprong LA, het fietspad buigt naar rechts en gaat over in een verharde weg.
Bij kruising LA, “Schout van Peellandlaan”, wn route, iets verder buigt de weg naar rechts.
RD, weg “Gouverneur Crommelinlaan” aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, ‘Dommelrodelaan”, direct daarna bij 3-sprong rechts aanhouden.
6.
Bij 5-sprong schuin naar links het grindpad tussen twee vijvers richting kasteel inlopen, het grindpad volgen tot kasteel aan linkerhand en vijver aan rechterhand.
Voorbij de vijver, bij T-splitsing LA richting voorzijde van het kasteel, doorlopen tot op het plein.
Op het plein RA het plantsoen inlopen.
Na verlaten van het plantsoen, bij T-splitsing LA, de weg met flauwe bocht naar rechts volgen tot bocht naar links met ANWB wegwijzer.
In deze bocht RA, “Heuvel”, kn35 volg 29, direct daarna bij 3-sprong voor kleine witte woningen met dorpspomp RA, “Kerkstraat”, de weg buigt iets naar links.
Bij 4-sprong op klein pleintje links aanhouden, “Borgchrave 2 t/m 306”, vervolgens doorlopen tot hoofdingang van de kerk.
Voorbij de hoofdingang van de kerk RA, smalle weg met kerk aan rechterhand en iets verder parkeerterrein aan linkerhand, “Kapittelhof”, voorbij poort naar begraafplaats buigt de weg naar links.
7.
Voorbij parkeerterrein RD, “Leerlooierspad”, weg aan linkerhand negeren, de smalle weg volgen tot parkeerterrein van rouwcentrum “Kuis” aan rechterhand.
# Met openbaar vervoer ga voorbij het parkeerterrein van rouwcentrum RA, verhard voetpad met woonblok aan linkerhand, verderop gaat het verhard voetpad over in een grindpad, men passeert brugje, het grindpad verder volgen tot bushalte bij de doorgaande weg.

Voorbij het parkeerterrein van rouwcentrum RD het “Sluisplein” oplopen, plein met aan beide zijde woonblokken en in het midden parkeerplaatsen.
Na verlaten van het plein bij T-splitsing LA.
RD, weg “Molenveste” aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij woonblok RA, grindpad met aan linkerhand vijver.
Aan einde van het smalle grindpad, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Bij 4-sprong RA, “Philippusstraat”, de weg volgen tot smalle  verharde weg “Dommelpark” aan linkerhand, voorbij de Dommel.
8.
Bij deze weg LA, “Dommelpark”, vervolgens na ca. 40m rechts aanhouden, grindpad, kn30 volg 32, het grindpad loopt parallel aan de verharde weg, het grindpad volgen tot 3-sprong bij smalle verharde weg.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, smalle verharde weg, wn route, vervolgens na ca. 40m bij kruising met aan rechterhand een betonnen trapje LA, grindpad, de wn route wordt weer verlaten, direct daarna bij kruising met aan linkerhand een parkeerplaats RA, eveneens grindpad.
Bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 30m het grindpad met bocht naar links verder volgen, grindpad aan rechterhand negeren, het grindpad met sportveld aan linkerhand verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing RA, verhard fietspad, wn route, verderop t.h.v. bankjes buigt het fietspad naar links.
Bij T-splitsing RA brugje over, kn32 volg 33, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
9.
Voor 2de flauwe bocht naar rechts LA, kn33 volg 34, smal onverhard pad met iets verder een brugje, voorbij het brugje gras-pad met de zijarm van de Dommel aan linkerhand volgen tot brugje, gras-paden aan rechterhand negeren.
LA het brugje over, aan overzijde RA, door rand van het grasland met de zijarm van de Dommel aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, verderop via het klaphek het grasland verlaten en doorlopen tot verhard fietspad.
Bij het fietspad RA, verhard fietspad.
In flauwe bocht naar rechts, t.h.v. informatiepaneel “Ommetje Rijsingen” links aanhouden, de linkerzijde van het grasveld oplopen, voorbij het grasveld smal pad met aan linkerhand populieren.
Aan einde van het smalle pad RA, klinkerweg.
Bij T-splitsing LA, de weg buigt naar rechts, de weg verder volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
10.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg.
RD, weg “Kinderbos” aan rechterhand negeren.
Iets voorbij woning nr.92 , t.h.v. parkeerterrein “Zorgokee” RA, smal onverhard pad door bosschages.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
In bocht naar rechts van de weg links aanhouden, grindpad, “Kinderbos hsnrs 5 7”, het pad buigt naar links “Koningsvaren”.
Na ca. 50m RA, smal verbindingspad naar verharde weg , direct daarna bij T-splitsing LA, “Schubertstraat”, de weg buigt naar rechts, “Mahlerplein”.
Voor plantsoen RA, weg met plantsoen aan linkerhand.
Voorbij het plantsoen bij T-splitsing LA, direct daarna weg met bocht naar rechts verder volgen, iets verder voorbij woning nr.24 de weg met bocht naar links verder volgen, “Brahmsstraat”, weg aan rechterhand negeren, verderop buigt de weg naar rechts.
11.
Bij T-splitsing LA.
Bij kruising RD, “Beatrixstraat”, vervolgens na ca. 20m LA, grindpad met houten voetgangerssluis en informatiepaneel “De Kienehoef”.
Voorbij houten vlonder, bij 3-sprong met aan linkerhand brugje en picknicktafel rechts aanhouden.
Voor houten omheining van de kinderboerderij, bij 3-sprong links aanhouden, het pad pal naast de omheining met de omheining aan linkerhand volgen tot een pad aan rechterhand naast een grote vijver, overig zijpaden negeren
Bij dit pad RA, het pad met de vijver aan linkerhand volgen tot pad aan rechterhand iets voorbij de horecagelegenheid.
Bij dit pad RA, direct daarna bij T-splitsing RA richting het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor een netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats aan de Bremhorst bij horecagelegenheid De Helden van Kien, Bremhorst 1, 5491 LR te Sint-Oedenrode. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de grote parkeerplaats aan de Bremhorst dit is aan de noordkant van Streekpark Kienehoef. Als het navigatiesystemen de Bremhorst niet kan vinden, typt dan Zwembadweg in en volg de bruine borden richting De Helden van Kien.

Openbaar vervoer

Bushalte Corridor Sint-Oedenrode, Corridor, 5492 HA te Sint-Oedenrode. Aanlooproute: Vanuit de bushalte met de brug over de Dommel aan rechterhand RD vertrekken, grindpad richting smal brugje over de Dommel inlopen, voorbij het brugje buigt het pad naar rechts en gaat over in een verhard voetpad, vervolgens het voetpad met bocht naar links volgen tot 4-sprong voorbij parkeerplaats van rouwcentrum “Kuis”. Bij deze 4-sprong RA het “Sluisplein” oplopen, plein met aan beide zijde woonblokken en in het midden een parkeerstrook. Start bij punt 7 3de regel Na verlaten van het plein bij...……..

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Park Kienehoef Adrie: Park Kienehoef
Brugje over de Dommel Adrie: Brugje over de Dommel
Kapel Lieve vrouw ter Troost Adrie: Kapel Lieve vrouw ter Troost
Kasteel Henkenshage Adrie: Kasteel Henkenshage
Kasteel-raadhuis Dommelrode Adrie: Kasteel-raadhuis Dommelrode
Kasteel-raadhuis Dommelrode Adrie: Kasteel-raadhuis Dommelrode
Karakteristieke witte huisjes, voormalig gasthuis Sint-Paulusgasthuis Adrie: Karakteristieke witte huisjes, voormalig gasthuis Sint-Paulusgasthuis
Het Dommeldal Adrie: Het Dommeldal
Park Kienehoef Adrie: Park Kienehoef
Park Kienehoef Adrie: Park Kienehoef

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-kienehoef.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Helden van Kien

Bremhorst 1
5491 LR Sint-Oedenrode
Bezoek website

Centrum van Sint OedenrodeErvaringen van wandelaars (12)

 1. Regina Playford 26 januari 2021 om 20:51

  Zondag deze mooie route gelopen. De weg richting de Dommel was erg modderig maar zeker de moeite waard. Ook het bezoek ssn het kerkhof in Sint Oedenrode was de moeite waard.

  Reageren
 2. Marij Verhoeven 19 oktober 2020 om 14:37

  Vandaag de wandelroute gelopen. Het pad langs de Dommel is prachtig. Maar was op een gegeven moment afgesloten. Je kunt dan een ommetje maken over een pad door de weilanden en kom je weer in de buurt van Ahrend uit. Het pad in de koeienweide gelopen, maar voor het poortje om eruit te gaan stond een groep koeien met een stier. We zijn omgedraaid en naar links gelopen en hebben de route weer opgepakt.
  Ik vind dat je wat te veel door de bebouwde kom loopt. Ik blijf liever in de natuur.

  Reageren
 3. Adrie 9 april 2020 om 06:39

  De vijverpartij in het recreatiepark Kienehoef is wat uitgebreid, een pad is hierbij komen te vervallen. De wandelroute gaat in het recreatiepark nu langs een in aanbouw zijnde Brabantse dwarsdeelschuur. De 250 jaar oude schuur uit Oploo is elkaar gehaald en wordt weer opgebouwd in het park. Veel wandelplezier!

  Reageren
  1. Yvonne 14 december 2020 om 16:33

   Het kaartje is een KML-bestand in plaats van het gebruikelijke pdf-bestand. Dat kan ik niet openen/printen.

  2. Adrie 14 december 2020 om 16:55

   Inderdaad een foutje, het bestand is inmiddels vervangen door de PDF met de topografisch kaart.

 4. Henriette 29 maart 2020 om 15:30

  Vandaag deze prachtige route gewandeld.Het was zeer zeker de moeite waard!!! Mooie parken, kronkelige paadjes langs de Dommel, het was fantastisch!

  Reageren
 5. Adrie 21 maart 2020 om 10:40

  De wandelroute kan weer gelopen. De nieuwe brug is nog niet geplaatst wel zijn de werkzaamheden in omgeving van Ahrend afgerond. De waterstand van de Dommel is weer normaal waardoor ook het pad langs de Dommel weer goed te belopen is. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Lisette 15 februari 2020 om 20:37

  Vandaag deze mooie wandeling gedaan…
  Maar de brug over de Dommel bij punt 2 is momenteel afgesloten ivm werkzaamheden..

  Reageren
  1. Adrie 16 februari 2020 om 07:26

   Lisette bedankt voor het melden! Het blijkt dat men gestart is met het plaatsen van een nieuwe brug over de Dommel en er zijn werkzaamheden in omgeving van Ahrend. Tot eind maart is het pad langs de Dommel gesloten tot die tijd is ook de wandelroute gesloten.

 7. Adrie 23 juni 2019 om 15:55

  Gisteren 22 juni 2019 de wandelroute gecontroleerd. Op een afgebroken wandelnetwerk routepaaltje na geen veranderingen gezien. Het afgebroken routepaaltjes is gemeld bij routebureau Brabant. Verder de routebeschrijving op enkele puntjes wat verbeterd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Marina 29 december 2018 om 08:48

  Beste Adrie, hierbij een kleine aanvulling: de foto ‘karakteristieke witte huisjes’ betreft het Sint-Paulusgasthuis aan de Kerstraat in Sint-Oedenrode waarin het VVV-agentschap en Museum van Brabantse Mutsen en Poffers gehuisvest zijn.

  Reageren
  1. Adrie 29 december 2018 om 09:29

   Beste Marina, bedankt voor de aanvulling! Zowel bij de omschrijving als bij de foto de witte huisjes wat uitgebreider beschreven.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)