Ommetje Heidestein, Driebergen-Rijsenburg te Utrecht

10 km Wandelroute Ommetje Heidestein, te Driebergen-Rijsenburg

Wandeltocht door landgoed Beerschoten-Willinkshof , landgoed Heidestein en Bornia en het landgoed De Breul alle in beheer van het Utrechts Landschap. Al vrij snel na verlaten van het station gaat de wandeltocht door landgoed Beerschoten-Willinkshof. Op de plek van het oorspronkelijke landhuis staat een tuintempeltje uit 1889 dat doet denken aan de Temple d’Amour in Versailles. Na hun overlijden, kort na elkaar 1887 – 1888, verkreeg de gemeente de buitenplaats en maakte er naar de wens van de familie Willink een openbaar wandelgebied van. Een andere voorwaarde was de sloop van het buitenhuis. Landgoed Heidestein en Bornia vormen samen een aaneengesloten een natuurgebied van 637 hectare. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers met allerlei overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het theehuis, de vijver en resten van perronnetjes. In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen dat het oorspronkelijk bosgebied veranderde in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Nadat in de tweede helft van de negentiende eeuw de schaapskuddes verdwenen waren werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. In een deel van landgoed Heidestein en Bornia zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven, de wandeltocht gaat onder anderen door dit deel. Het gebied wordt tegenwoordig begraasd door schapen vanuit de schaapskooi Heidestein, een oude potstal uit 1884. Landgoed De Breul is een landgoed van zo’n 86 hectare waarop Jan Kol in 1832 een landhuis en schuur liet bouwen. Later is het landhuis nog verbouwd. De aangelegde tuin is in de loop van de tijd weinig aangepast, waardoor het veel van zijn vroegere karakter behouden heeft. 87% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 3-5-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station aan de zijde van perron 2 verlaten met bij de uitgang een TOP informatiezuil, vervolgens de doorgaande weg oversteken en fietspad aan overzijde van de weg richting de voet-/fietsbrug “De Reehorst” aan linkerhand volgen.
LA de voet-/fietsbrug over richting “Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug”, vervolgens iets voorbij de brug rechts aanhouden het smalle grindpad door het park inlopen, verderop bij een klaphek het park weer verlaten.
Na verlaten van het park bij T-splitsing LA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, breed grindpad met klaphek en veerooster door het park, verderop loopt het grindpad parallel aan verhard fietspad aan linkerhand, hier het brede grindpad verlaten en het fietspad volgen.
# Het tuintempeltje aan linkerhand uit 1889 staat op de plek van het oorspronkelijke landhuis en doet denken aan de Temple d’Amour in Versailles.
Na ca. 300m, tussen een flauwe bocht naar rechts en links van het fietspad RA, het onverharde pad door het bos met ruime bocht naar links volgen tot Y-splitsing bij een grindpad en aan rechterhand met op enige afstand een talud van een geluidswal, zijpaden negeren.
2.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, iets verder bij splitsing eveneens links aanhouden.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing links aanhouden, het fietspad langs de weg richting spoorwegovergang volgen, kn72 volg 11.
Voorbij de spoorwegovergang RA, wn route, de smalle weg rechts van het doodlopende pad “’t Haagje”  aan overzijde van de weg inlopen, de weg volgen tot breed onverhard pad aan linkerhand voor een flauwe bocht naar rechts van de weg.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 70m RA, smal bospad.
Bij 4-sprong met eveneens een smal pad RD.
In open plek RD, smalle paden aan linkerhand negeren, vervolgens voor omheind gebied het pad met bocht naar links verder volgen met de afrastering aan rechterhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een klaphek, RA door het klaphek en het trapje over, pad met iets verder een geul aan linkerhand.
3.
Voorbij pijlers in de geul, het restant van een brug over de geul, bij splitsing rechts aanhouden, het pad pal naast de geul aan linkerhand negeren, het pad buigt met ruime bocht om de heuvel aan linkerhand terug naar de geul met voor de geul een bankje aan rechterhand.
Bij de geul RD de geul oversteken (is dit niet mogelijk door de waterstand, voor de geul RA , de geul aan linkerhand volgen), aan overzijde buigt het pad naar rechts, de geul aan rechterhand volgen tot 3-sprong met brugje aan rechterhand direct na een bankje aan linkerhand.
Bij deze 3-sprong RA het brugje over, het pad met de heuvel aan linkerhand buigt naar links, voorbij deze bocht rechts aanhouden richting de bosrand lopen, een klein stukje de bosrand aan linkerhand volgen, vervolgens bij kruising LA, verderop een trapje over, voorbij het trapje het pad verder volgen tot pad aan linkerhand richting stuifduinen in flauwe bocht naar rechts van het pad direct na een hoge heuvel aan rechterhand pal naast het pad.
4.
Bij dit pad LA, pad door het stuifduinengebied, let op de paaltjes met witte kop, verderop gaat het pad door het bos, iets in het bos trapje over en door klaphek, iets voorbij het klaphek kruist het pad een ATB pad, het pad verder volgen tot kruising met aan linkerhand langs het pad een betonnen muurtje.
Bij deze kruising LA, het pad volgen tot kruising direct na een UL bordje (men passeert het bordje langs de achterzijde).
Bij deze kruising RD, het licht dalend pad volgen tot kruising voorbij een zanderige heuvel.
Bij deze kruising RD, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar links.
Direct na deze bocht, voor heuvel bij splitsing links aanhouden, vervolgens bij T-splitsing met aan rechterhand een houten afsluitboom LA, na ca. 100m kruist het brede pad een smal ATB pad.
Iets voorbij het ATB pad, bij kruising RA, smal pad, vervolgens bij kruising met verhard fietspad RD, het pad volgen tot kruising met breed grindpad, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij deze kruising LA, het pad ca. 250m volgen tot goed herkenbaar pad aan rechterhand direct na 2de blauwe routepaaltje (ca. 60m voor dit pad passeert men aan rechterhand een pad versperd door enkele ontwortelde bomen).
5.
Bij dit pad RA, het pad ca. 120m volgen tot pad aan linkerhand iets voor een open grasrijke open plek die tussen de bomen door aan rechterhand te zien is.
Bij dit pad LA, het pad volgen tot bocht naar rechts voorbij een blauw routepaaltje.
Bij deze bocht het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij T-splitsing LA, het lange rechte pad volgen tot een verhard fietspad.
Bij het verharde fietspad het fietspad oversteken en naar het zandpad aan overzijde lopen, op het zandpad RA, pad met afrastering aan linkerhand.
Bij klaphek LA door het klaphek en trapje over, pad door het begrazingsgebied.
Voor bosrand aan rechterhand links aanhouden, iets verder bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, pad richting het open gebied.
Voor open gebied met iets verder een heveltje met een bankje bij een den RA, verderop gaat het pad door de bosrand.
6.
Bij kruising RA, rode (UL routepaaltjes met groen-gele bordjes met een rode balk) route, het pad volgen tot men het begrazingsgebied bij een trapje en klaphek verlaat, voorbij het klaphek het pad verder volgen tot pad aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad  RA, pad met houten afrastering en iets verder een schaapskooi aan rechterhand, rode route, vervolgens voorbij de schaapskooi LA, rode route.
# Schaapskooi Heidestein is een oude potstal uit 1884. De schaapskooi is ingericht als informatiecentrum van Utrechts Landschap. Op het open veld rond de schaapskooi lopen Drentse heideschapen.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, vervolgens RD, beide paden aan linkerhand negeren, rode route, iets verder links aanhouden, direct daarna bij 4-sprong RD, het pad met gebouwtje aan linkerhand volgen, rode route.
Voor vijver, bij 3-sprong scherp LA, de rode route wordt verlaten, het pad met de vijver aan rechterhand volgen tot 3-sprong voor een brugje.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden het brugje over, aan overzijde bij 3-sprong RA, direct daarna RD, trap aan linkerhand negeren, het pad buigt naar links en gaat een tunneltje door.
7.
Na verlaten van het tunneltje RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RA, het pad volgen tot pad aan rechterhand richting een tunneltje.
Bij dit pad RA richting het tunneltje, RD door het tunneltje, pad met trap aan rechterhand negeren, voorbij het tunneltje de vijver weer aan rechterhand volgen.
# Het theehuis in chaletstijl op de wal aan linkerhand is gebouwd op de vrijkomende grond bij het graven van de vijvers en het kanaaltje. In de aarden wal zijn drie tunnels gegraven, twee als wandeltunnel en de middelste als vaartunnel waar met een bootje doorheen gevaren kon worden.
Voorbij smalle zijde van de vijver, bij 3-sprong links aanhouden, pad met omheining aan linkerhand, verderop buigt de omheining iets weg van het pad.
Bij 3-sprong links aanhouden langs het UL bordje, direct daarna voorbij het bordje, bij 3-sprong rechts aanhouden.
Iets verder, bij kruising met breed pad RD, direct daarna bij kruising met smal pad LA, het pad loopt parallel aan het bredere pad aan linkerhand.
Na ca. 80m RA, het pad buigt iets naar links, verderop buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht, bij kruising met ATB pad RD, vervolgens bij kruising met een smal pad eveneens RD.
8.
Bij kruising LA, het bredere rechte pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden bij drie kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad langs de weg volgen, iets verder LA de weg oversteken en het onverharde pad met zwarte metalen poort en UL bordje aan overzijde van de weg inlopen, iets voorbij het poortje RD, pad aan linkerhand negeren.
T.h.v. bosrand links aanhouden, iets verder bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, pad met vijver aan rechterhand.
Pad met flauwe bocht naar rechts langs de vijver verder volgen, pad aan linkerhand negeren.
Bij 4-sprong RD, iets verder gaat het pad door rododendronstruiken.
Bij kruising RD, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden.
Bij kruising LA richting de uitgang, voorbij het poortje, bij T-splitsing RA, trottoir langs de weg volgen.
Bij kruising met doorgaande weg RD, vervolgens voorbij het busstation aan linkerhand LA richting het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
UL = Utrechts Landschap.
Wandelnetwerk:
Oranje bordjes, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met blauwe pijl voor de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Driebergen-Zeist, Stationsweg 4, 3971 KA te Driebergen-Rijsenburg. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij het station.

Openbaar vervoer

Station Driebergen-Zeist

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Tuintempeltje Adrie: Tuintempeltje
Kanaaltje in Landgoed Heidestein Adrie: Kanaaltje in Landgoed Heidestein
Vennetje Adrie: Vennetje
Stuifduinen in Landgoed Bornia Adrie: Stuifduinen in Landgoed Bornia
Nogmaals de stuifduinen Adrie: Nogmaals de stuifduinen
Schaapskooi Heidestein Adrie: Schaapskooi Heidestein
Theehuis met daaronder een ijskelder Adrie: Theehuis met daaronder een ijskelder
Pad naar een tunneltje Adrie: Pad naar een tunneltje
Landgoed de Breul Adrie: Landgoed de Breul
Het landhuis op het landgoed Adrie: Het landhuis op het landgoed

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart ommetje-heidestein.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Driebergen-RijsenburgBezoekerscentrum Schaapskooi HeidesteinSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)