Oetert-route, Lierop te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Oetert-route, te Lierop

Wandeltocht door de Oetert en de Lieropse Heide dat nauw aansluit aan de Strabrechtse Heide. De Oetert is een aaneenschakeling van broekbossen, wat drogere eiken-berken-elzenbossen en schraalgraslandjes. Het natuurgebied is ontstaan toen de Zuid-Willemsvaart werd gegraven, het nieuwe kanaal sneed een bocht in het riviertje de Aa af. Het gebied was zo vochtig, dat het nauwelijks geschikt was voor landbouw. Op de Lieropse Heide gaat de wandeltocht langs het grote Beuven en langs de resten, een gemetseld fornuis, van het onderduikerskamp Dennenlust. Dit kamp heeft onderdak geboden aan zo'n 30 onderduikers en 15 geallieerde piloten. Het stuifzandgebied dat men verderop in de wandeltocht passeert is ontstaan na de grote brand op 2 juli 2010. Toen werd een deel van de Strabrechtse Heide en de Lieropse Heide getroffen door een grote natuurbrand waarbij ongeveer 200 hectare bos- en heidegebied in vlammen opging. Het blussen van de brand door honderden brandweerlieden, bijgestaan door 100 mensen van defensie duurde enkele dagen. Na de brand hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden met als resultaat een open stuifzandgebied met op enkele plaatsen nog herinneringen aan deze brand. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 24-12-2013, laatst bijgewerkt op: 26-9-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, de weg rechts van de kerk richting bushaltes inlopen, “Somerenseweg”.
Voorbij woning nr.11 LA , “Heesvenstraat”, kn38 volg 69.
Bij kruising RA, “Duinerweg”, wn route.
RD, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong LA, “Schutterstraat”, wn route, voor het sportpark de Renkant buigt de weg naar rechts.
RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna voorbij het sportpark LA, “Hemelaar”, wn route.
Voorbij plantsoentje, bij 4-sprong RA, “Balisboom”, wn route, iets verder buigt de weg naar links.
In bocht naar rechts van de weg RD, verhard fietspad, men verlaat de bebouwing, wn route, het fietspad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route, vervolgens voor waterloop LA, wn route, het smalle onverharde pad met waterloop aan rechterhand volgen tot verharde weg.
2.
Aan het einde van het pad rechts aanhouden, het fietspad langs de weg volgen, wn route.
Voorbij woonboerderij nr.42 RA, onverhard pad, kn69 volg 68.
Na ca. 330m, bij bosschages aan linkerhand LA, kn68 volg 40, pad met iets verder SBB bordje “Oetert” door bosschages.
Voorbij houten brug, bij kruising RA, wn route, het pad met brede waterloop aan rechterhand volgen tot pad langs een smallere waterloop aan linkerhand ca. 100m voorbij een stuw.
Bij dit pad LA, pad met de smallere waterloop aan rechterhand, wn route.
Na verlaten van het bos RA, pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, de wn route wordt verlaten, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de weg volgen tot woning nr.69 rechts van de weg.
Iets voorbij deze woning RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand.
3.
Bij bosperceel rechts aanhouden, bospad met SBB bordje “Oetert”, wn route, na ca. 60m buigt het pad naar links met iets verder een open plek aan rechterhand, ruim voorbij de open plek een vlonder over, ca. 130m voorbij de vlonder buigt het pad naar rechts en gaat door een smalle strook bos, wn route.
Bij 3-sprong met bankje LA, breed pad, kn67 volg 8.
Bij bosperceel aan rechterhand RA, de wn route wordt verlaten, pad met aan rechterhand een bankje, voorbij een knuppelbrugje buigt het pad naar links richting een klaphek.
Voorbij het klaphek, bij kruising met verharde weg RD het knuppelbrugje aan overzijde van het fietspad oplopen.
Voorbij het knuppelbrugje, bij T-splitsing LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, wn route, iets verder RA de stuw over, pad met bosrand aan linkerhand, wn route, verderop buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot ruime bocht naar links in het bosgebied verderop.
Voorbij deze bocht het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, direct daarna RA, de wn route wordt verlaten, na ca. 100m buigt het pad naar links, in deze bocht is aan rechterhand uitzichtpunt met bankje.
4.
Voor omheining, bij T-splitsing RA, pad met gescheiden verhard fietspad.
Na ca. 90m, voorbij bo routepaaltje (Bontvenroute routepaaltjes met zeshoekige ANWB bordjes) LA, smal slingerend bospad.
T.h.v. bosrand, bij 4-sprong RD, bo en wn route, pad door de bosrand.
Na ca. 100m LA, smal slingerend bospad, bo route, kn62 volg 63.
Bij kruising met smal pad RD, het smal slingerend bospad verder volgen.
Aan einde van het pad met aan rechterhand een verharde weg en aan linkerhand een pad met rij houten paaltjes RD richting het ANWB routepaaltje lopen, vervolgens voor het routepaaltje LA, iets verder bij 3-sprong RA.
T.h.v. ingang perceel grasland RD, pad richting de verharde weg negeren, verderop voorbij bocht naar links loopt het pad parallel aan de verharde weg.
T.h.v. metalen poort van “Stichting vogelasiel “ RA, het onverhard pad met rij paaltjes en bordje “Strabrechtseheide en Lieropse Heide” aan overzijde van de weg inlopen.
5.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Bij kruising met ruiterpad LA, direct daarna bij kruising met smal pad en aan rechterhand een bo routepaaltje LA.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing links aanhouden, iets verder voor brede waterloop bij 4-sprong RA, het pad met de waterloop aan linkerhand ca. 450m volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn64 volg 63, grindpad, vervolgens na ca. 60m LA, onverhard pad, be route (Beuvenroute routepaaltjes met zeskantige ANWB bordjes), t.h.v. een bankje buigt het pad naar rechts met iets verder een afrastering aan linkerhand, het pad verder langs de afrastering volgen tot 4-sprong gescheiden door een klaphek met veerooster, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD door het klaphek en het pad aan overzijde van het grindpad met de afrastering aan rechterhand volgen.
Voorbij de afrastering, bij kruising RD, pad met iets verder aan linkerhand een picknicktafel, verderop voor een bankje buigt het pad naar rechts en gaat iets verder door het bos.
6.
Voorbij klaphek, bij kruising LA, pad met afrastering aan linkerhand.
Voorbij de afrastering RD, pad langs de afrastering aan linkerhand negeren, vervolgens bij Y-splitsing links aanhouden.
Bij kruising LA richting open gebied.
Bij kruising met smal ATB pad RD, het pad verder richting het open gebied volgen.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, pad met gescheiden grind-/fietspad, be route.
Voorbij bankje, bij kruising LA, be route, kn63 volg 57, grind-/fietspad met afrastering aan linkerhand, verderop buigt het grindpad naar links.
Iets voorbij deze bocht het grind-/fietspad langs de afrastering met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, be en wn route.
Voorbij bankje RA, be route, de wn route wordt verlaten, onverhard pad richting de bosrand.
Iets in het bos, bij kruising LA, de be route wordt verlaten, verderop gaat het pad een stukje door de rand van het open gebied, het pad verder volgen tot kruising, zijpad negeren,
7.
Bij deze kruising LA richting het grindpad, vervolgens bij het grindpad RD, grindpad aan linkerhand negeren, wn route.
# Bij 1ste bocht naar rechts is een vogelkijkhut, voor een bezoekje het smalle pad aan linkerhand inlopen. In de 2de bocht naar rechts passeert men een kijkscherm.
Bij 4-sprong het grind-/fietspad met bocht naar links verder volgen, kn57 volg 56, direct daarna RA, slingerend onverhard pad, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RD door hoog klaphek, pad door omheind perceel met jonge aanplant, verderop het omheind perceel via een klaphek weer verlaten.
Na verlaten van het omheind perceel, bij T-splitsing LA, pad met omheining aan linkerhand.
Voorbij het omheind perceel, bij kruising RD, wn route.
Na ca. 150m RA, smal pad met aan linkerhand een vennetje, wn route.
8.
Voorbij zwerfkei het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen met bankje aan rechterhand, ruiterpad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca.40m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
# Voor een bezoek aan de resten van het onderduikerskamp Dennenlust, een klein stukje het pad aan rechterhand inlopen.
Bij kruising RD, wn route, pad met omheind perceel aan linkerhand.
Bij kruising LA, pad met aan beide zijde van het pad omheinde percelen, de wn route wordt verlaten.
Voor brandweerpaal 23, bij T-splitsing RA, breed pad door open gebied met aan linkerhand stuifzand.
Na ca. 200m RA, wn route, het pad met verderop een omheining aan rechterhand volgen tot kruising voorbij het omheind perceel.
Bij deze kruising RA, pad met de omheinging aan rechterhand, wn route.
Na ca. 110m LA, kn58 volg 59, smal richting de bosrand.
Aan einde van het smalle pad, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij kruising LA, wn route.
Na ca. 120m LA, smal slingerend bospad, de wn route wordt verlaten.
9.
Bij T-splitsing RA, breder recht pad.
Bij kruising RD, het ruiterpad verder volgen tot ruime 4-sprong bij de bosrand.
Bij deze 4-sprong RD, pad met gescheiden grind-/fietspad.
Bij RD, pad aan rechterhand negeren, grind-/fietspad richting metalen afsluitboom, voorbij de afsluitboom RD, breed pad aan rechterhand negeren, kn60 volg 39, aan linkerhand is een pad naar boscafé Pastoorke van Moorsel.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, verharde weg, on (Onderduikersroute routepaaltjes met zeshoekige ANWB bordjes) en wn route, iets verder LA, bospad met bordje “Strabrechtseheide en Lieropse Heide”, direct daarna RA, on en wn route.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, direct daarna bij Y-splitsing RA, on en wn route.
Na ca. 120m het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, on en wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, de on route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts.
10.
Voor bankje het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, verderop passeert men een terrein van een hondenvereniging.
Ca. 100m voorbij het terrein, bij 3-sprong met aan linkerhand twee stenen zuilen RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing ruim na verlaten van het bos, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Bij kruising RA, verharde weg, “Hogeweg”, wn route.
Na ca. 300m RA, “de Wertstraat”, wn route, weg volgen tot onverhard pad voorbij boerderij nr.20.
Bij dit pad LA, onverhard pad met de boerderij aan linkerhand.
Voor parkje, bij T-splitsing LA, verharde weg, vervolgens na ca. 40m RA, verhard voetpad.
Voorbij kinderopvang nr.9A RA, het verhard voetpad door parkje volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, het voetpad met bankje volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een stenen zuil met opschrift “Vele handen”.
Bij deze 4-sprong RD.
Aan einde van het voetpad LA richting de kerk, kn38 volg 36, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H. Naam Jezus kerk, Somerenseweg 1, 5715 AM te Lierop. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Offermansstraat. Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk, Lierop.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Knuppelbrugje door broekbos Adrie: Knuppelbrugje door broekbos
Omgeving van het Beuven Adrie: Omgeving van het Beuven
Vennetje Adrie: Vennetje
Vennetje in een berijpt landschap Adrie: Vennetje in een berijpt landschap
Onderduikerskamp Dennenlust. Adrie: Onderduikerskamp Dennenlust.
Gebied na de grote brand in 2010 Adrie: Gebied na de grote brand in 2010
Rond de dode boom staan berken een pioniersbomen Adrie: Rond de dode boom staan berken een pioniersbomen
Herfst op de Strabrechtse Heide Adrie: Herfst op de Strabrechtse Heide
Kerk in Lierop Adrie: Kerk in Lierop

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart oetert-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Restaurant Herberghe de Coeckepanne

Van Dongenstraat 1
5715 AL Lierop
Bezoek website

Boscafé Pastoorke van Moorsel

Moorsel 1
5715 PX Lierop
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (15)

 1. Adrie 26 september 2023 om 19:52

  Gisteren 25 september 2023 de wandeltocht gecontroleerd. In de omgeving van Boscafé Pastoorke van Moorsel wat meer variatie in de wandeltocht door iets meer te wisselen tussen smalle en bredere paden. Ook is het alternatief voor wandelaars met een hond komen te vervallen, er staan geen verbodsborden voor honden meer aan de rand van het parkje. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. John en Dianne 30 augustus 2022 om 16:20

  Vandaag deze wandeling gelopen,hele mooi wandeling met alle elementen van bos ,hei, en weilanden.
  Top.

  Reageren
 3. Adrie 25 mei 2022 om 18:27

  Vandaag 25 mei 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Een wat langer pad door de Strabrechtse Heide is uit de wandeltocht gehaald en vervangen door enkele smallere paden die afwisselend door het bos en open gebied gaan. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Corrie Keulens 2 mei 2021 om 21:17

  Prachtige afwisselende tocht , ook heel interessant dat het onderduikerskamp Dennenlust hierin is opgenomen.

  Reageren
 5. Lara Loopt 3 maart 2021 om 19:57

  Fraaie tocht, Adrie

  Reageren
 6. H. Hofmans 3 januari 2021 om 18:03

  03-01-2021 vandaag deze route gelopen, het 1 stuk, natuurgebied oetert nogal drassig. Verder wel mooie afwisselene route vooral op de heide. Met gps gelopen ging prima

  Reageren
 7. Adrie 21 januari 2019 om 18:36

  Vandaag 21 januari 2019 in een winters sfeertje de wandelroute gecontroleerd. Op een aantal plaatsen is het bos veel opener geworden. Door een perceel is een nieuw pad aangelegd dat slingerend door het perceel gaat. Dit pad is in de wandelroute opgenomen. De onderste foto is gemaakt bij het onderduikerskamp Dennenlust. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Willem van Gerwen 22 oktober 2018 om 18:06

  Adrie,
  Vandaag maandag 22 oktober 2018 de route gelopen. Leuke wandeltocht met genoeg afwisseling: door bossen, langs bosranden, langs akkers en waterlopen.
  De routebeschrijving is helder en duidelijk.

  Reageren
 9. Hans 15 juli 2018 om 16:15

  Mooie wandeling door afwisselend landschap. De route is goed beschreven.

  Reageren
 10. Edwarx 6 mei 2017 om 22:06

  Prachtige wandeling door bossen en langs vennen. Ik heb veel gewandeld in dit gebied maar deze wandeling liet me toch een aantal mooie nieuwe plekken zien. Een aanrader!

  Reageren
 11. Adrie 14 januari 2017 om 20:02

  12 januari 2017 de wandelroute gecontroleerd. Op twee plaatsen waren er wijzigingen in het wandelnetwerk verder klopte de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Adrie 15 augustus 2015

  15-8-2015 de wandelroute gecontroleerd, op enkele kleinigheidjes na was de routebeschrijving nog helemaal actueel. Wat nu zeker een bezoekje waard is is het onderduikerskamp Dennenlust. In het recente verleden was alleen het stenen oventje nog te zien. Nu is rond het stenen oventje ook het gebouw dat als onderduikplaats dienst heeft gedaan te herkennen. Tevens staat er bij het onderduikerskamp een informatiebord over de geschiedenis van deze plaats. Veel wandelplezier!

  Reageren
 13. Albert 12 mei 2015

  Vandaag deze mooie, afwisselende route gewandeld. Uitstekend beschreven! Hartelijk dank

  Reageren
 14. Johanna 9 maart 2014 om 16:33

  Mooie afwisselende wandelroute. Routebeschrijving goed.
  Gewoon doen! Bedankt voor deze wandeltocht.

  Foto’s van links naar rechts: Vogelkijkhut bij het Bontven en dieren onderweg op de heide.

  Reageren
 15. Lennard 26 december 2013

  Gisteren gelopen met in de aanloop nog heerlijk stralend weer, daarna kreeg de bewolking de overhand en was er nog maar af en toe een bleek zonnetje. Ik vond het een mooie en afwisselende route. Ondanks dat het eerste kerstdag was waren er aardig wat mensen op de been, m.n. bij de bekendere stukken zoals de Strabrechtse Heide. De route is correct en duidelijk beschreven.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)