Nieuwe Heide-tocht, Son te Noord-Brabant

14 km Wandelroute Nieuwe Heide-tocht, te Son

Wandeltocht door het bosgebied de Nieuwe Heide met het Langven en het Oud Meer. De Nieuwe Heide was rond 1900 onderdeel van een groot aaneengesloten heidegebied met in het noorden de Sonse Heide met daarin het Oud Meer en in het westen de Bestsche Heide. Het oorspronkelijke heidegebied de Nieuwe Heide is ontgonnen en omgevormd tot een productiebos waarbij een deel van het heidegebied gespaard is gebleven rond het Langven en enkele kleinere vennen. Door de huidige beheersmaatregelen is het productiebos omgevormd tot een gevarieerd bosgebied. De Sonse Heide is voor het grootste deel ontgonnen tot landbouwgebied en een deel productiebos met nog een klein restant heide en een stuifzandgebied bij het Oud Meer. In het bosgebied wordt men op een aantal plaatsen herinnert aan de 2de wereldoorlog waarbij de herinnering aan Joe Mann wel de bekendste is. Bij deze wandeltocht moet men wel rekening houden met wat geluid van de A50 en de best drukke N620. 99% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 13-10-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein richting de doorgaande weg lopen, vervolgens de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, aan overzijde het onverharde pad inlopen, kn4 volg 29/60, direct daarna voorbij wildrooster, bij 3-sprong LA, kn4 volg 60, onverhard pad parallel aan de doorgaande weg, iets verder buigt het pad naar rechts het bos in, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, iets verder buigt het pad naar links , voorbij deze bocht bij 3-sprong links aanhouden, verderop buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad naar links met percelen grasland aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, men volgt nog steeds de kleine percelen grasland aan rechterhand.
Na ca. 370m, iets voorbij bosperceel aan rechterhand RA, kn60 volg 27, pad met afrastering aan rechterhand, iets verder buigt het pad naar rechts en loopt parallel aan een hoger gelegen pad langs het kanaal.
2.
Voorbij bocht naar links, bij T-splitsing met aan overzijde een hoogspanningsmast RA, wn route.
Voorbij 2de perceel grasland aan linkerhand, bij kruising LA, wn route, het pad met verderop hoogspanningslijnen ca. 400m volgen tot kruising in een flauwe bocht naar rechts met aan linkerhand een smal pad.
Bij deze kruising RA, breed ruiterpad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising in het bos ca. 90m voorbij hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn29 volg8, iets verder eveneens RD, pad langs waterloop aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot kruising iets voorbij de volgende waterloop.
Bij deze kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 200m, ruim voor open strook met hoogspanningslijnen RA, smal bospad, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, eveneens smal bospad, het pad buigt naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing.
3.
Bij deze T-splitsing LA richting verharde weg.
Bij kruising met verharde weg RD, het smalle bospad met bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” inlopen, het pad buigt naar rechts direct daarna naar links, let hier op het pad is tevens een ATB pad.
Voorbij hoogspanningslijnen het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijpaden aan rechterhand negeren, vervolgens bij T-splitsing LA, wn route.
Na ca. 140m RD, ATB pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, kn21 volg 82.
Bij 4-sprong LA, wn route, breed pad met informatiepaneeltje “Aantrekkelijk beheer”.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een smal pad langs een waterloop RA, kn82 volg 84, het pad volgen tot kruising met een breed pad.
Bij deze kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met bankje en informatiepaneeltje RA, wr (witte bordjes met rode driehoek voor de richting), vervolgens bij 3-sprong RA, wr route.
4.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wr route.
Bij T-splitsing LA, wr route, het pad volgen tot kruising direct na een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, eveneens een breed pad, de wr route wordt verlaten.
Bij kruising met in het pad aan linkerhand een bankje RA, eveneens een breed pad, het pad volgen tot kruising iets voor open gebied.
Bij deze kruising LA, vervolgens voor het omheind open gebied, bij Y-splitsing links aanhouden.
RD, klaphek aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij een klein informatiepaneeltje eveneens RD, pad aan linkerhand, de afrastering verder aan rechterhand volgen.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een klaphek RD, kn50 volg 76, het pad met de afrastering aan rechterhand verder volgen tot pad aan rechterhand voorbij het omheind gebied.
Bij dit pad RD, pad langs de afrastering aan rechterhand negeren, kn76 volg 52, vervolgens bij houten afsluitboom met aan linkerhand Joe Mann herdenkingsmonument scherp RA, de wn route wordt verlaten, men loopt weer richting het omheinde gebied.
# Het herdenkingsmonument is ter nagedachtenis aan Joe Mann, een Amerikaanse parachutist die betrokken was bij de verovering van de brug over het Wilhelminakanaal. Op 19 september 1944 redde hij het leven van zijn kameraden door met zijn rug een granaatexplosie op te vangen.
5.
Iets voor de afrastering het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, iets verder volgt het pad weer de afrastering aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, wn route, breed pad met afrastering aan rechterhand.
Bij Y-splitsing mat aan rechterhand houten poort met klaphek scherp LA, kn75 volg 66, verderop buigt het pad naar rechts, het pad met afrastering aan rechterhand verder volgen tot een opening in de afrastering iets voorbij een bankje aan rechterhand en een ven in het omheind gebied.
Bij deze opening RA, kn66 volg 51, pad met afrastering aan linker- en het ven aan rechterhand, het pad buigt met ruime bocht naar links.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten.
Voorbij het open gebied, bij kruising RD, kn81 volg 26, pad met iets verder aan linkerhand een kleine half open plek met twee picknicktafels.
6.
Bij kruising RD richting houten afsluitboom.
Ruim voorbij de houten afsluitboom, bij kruising met breed pad RD, bospad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij splitsing rechts aanhouden richting de bosrand, iets verder bij Y-splitsing RA, men verlaat het bos.
Bij 4-sprong met verhard fietspad RA, wn route, men loopt weer richting het bos.
Voor bosrand, bij kruising LA, wn route, het brede pad ca. 300m volgen tot pad aan rechterhand.
# Voordat men bij dit pad RA gaat RD is bij de verharde weg een monumentje ter nagedachtenis aan Lt. Col. Robert G. Cole eerst een klein stukje RD. Lt. Col. Robert G. Cole sneuvelde in deze omgeving tijdens operatie Market-Garden op 18 september 1944.
Bij dit pad RA, breed pad met houten afsluitboom en bordje “Opengesteld”, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising RD, het brede pad verder volgen.
In flauwe bocht naar links, bij kruising met in het pad aan linkerhand een bankje RA.
7.
Na ca. 150m, direct na bankje LA, verderop licht slingerend pad.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een bankje RD, rolstoelpad, het pad met verderop aan rechterhand een half open plek volgen tot kruising met smal pad voorbij de half open plek, ca. 20m voorbij klein informatiepaneeltje “Van woest naar waardevol” met in het pad aan linkerhand op een berkenboom een kleine groen-witte routemarkering.
Bij deze kruising LA, smal bospad, groen-witte route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, groen-witte route, het pad volgen tot horecagelegenheid.
# Bij de horecagelegenheid staat aan linkerhand een monument als eerbetoon aan Joe Mann. Bovenop het monument staat een pelikaan, symbool van opofferingsgezindheid, met jongen. Dit is niet de plek waar Joe Mann sneuvelde maar in de omgeving van het eerder gepasseerde herdenkingsmonument aan de Boslaan-zuid nabij het Wilhelminakanaal.
Voor de horecagelegenheid rechts aanhouden, verharde weg, iets verder bij kruising RD, de weg over het parkeerterrein volgen tot deze overgaat in een onverhard pad bij een houten afsluitboom.
8.
Voorbij de afsluitboom het 2de pad LA inlopen, stijgend pad met groen-witte routemarkering op een boom volgen tot 4-sprong op de heuveltop.
Bij deze 4-sprong RD, dalend pad, vervolgens aan voet van de heuvel, bij 3-sprong links aanhouden, het pad tevens ruiterpad met flauwe bocht naar rechts volgen tot kruising voor open plek met heide, zijpaden negeren
Bij deze kruising RA, breed pad met bosrand aan rechterhand.
# Voor een pauze een klein stukje LA, aan overzijde van de doorgaande weg is een horecagelegenheid.
Voorbij klein informatiepaneeltje “Te veel om op te noemen” op heuvel met bankje, bij kruising LA, kn22 volg 20, het smallere pad volgen tot splitsing voorbij een betonnen trimparcourspaaltje 4,5km (zie achterzijde).
Bij deze splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten.
9.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, iets verder links aanhouden richting de doorgaande weg lopen, bij doorgaande weg het rechter pad met houten afsluitboom en bordje “Welkom in de gemeentelijke bossen” aan overzijde van de weg inlopen, let op drukke weg!!!, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met aan rechterhand een houten poort met klaphek ruim voorbij hoogspanningslijnen.
Bij deze 3-sprong RA door het klaphek, kn7 volg 8.
Voor open stuifzandgebied het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, op het stuifzand heeft men een mooi uitzicht over het stuifzandgebied.
Bij kruising RA, kn8 volg 29, vervolgens iets voor de solitaire eik links aanhouden richting de lage heuvel, de wn route wordt verlaten, op de langgerekte heuvel links aanhouden, het zanderige pad met een bankje en iets verder de afrastering rond het grote ven aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een klaphek.
Bij deze T-splitsing RA, breed zandpad met afrastering aan rechterhand.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn9 volg 4.
Na ca. m LA knuppelbrugje over, wn route, aan overzijde voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, het verhard fietspad volgen tot het parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Groen-witte route: Airborne pad.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Carpoolplaats A50, Dutmellapad, 5691 NN te Son. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de Carpoolplaats A50 met aan het zelfde pad gebouw van Scouting Dutmella adres: Dutmellapad 2, 5691 NN Son.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Pelikaan, symbool van opofferingsgezindheid Adrie: Pelikaan, symbool van opofferingsgezindheid
Pad langs kleine perceeltjes grasland Adrie: Pad langs kleine perceeltjes grasland
Joe Mann herdenkingsmonument Adrie: Joe Mann herdenkingsmonument
Een van de vennen Adrie: Een van de vennen
Een van de vennen Adrie: Een van de vennen
Pad door het bos Adrie: Pad door het bos
Robert G. Cole herdenkingsmonument Adrie: Robert G. Cole herdenkingsmonument
Stuifzandgebied Adrie: Stuifzandgebied
Nogmaals het stuifzandgebied Adrie: Nogmaals het stuifzandgebied
Op de achtergrond het Groot Meer Adrie: Op de achtergrond het Groot Meer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart nieuwe-heide-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Joe Mann Paviljoen

Joe Mannweg 4
5681PT Best
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (3)

 1. Isabelle van den Berk 29 oktober 2023 om 19:31

  Vandaag de route Nieuwe Heide-tocht Son-Brabant gelopen, wat een schitterende wandeltocht, en ja je hoort de snelweg en wat vliegtuigen, maar dat vergeet je door de prachtige bossen, vennetjes en paadjes,een lust voor het oog,goed beschreven, soms even op mijn smartfoon gtx gekeken!
  Op het einde een restaurant waar wij met hondjes lekker koffie hebben gedronken.
  Was een super wandeldag, dank je wel voor de route!

  Reageren
 2. Hans 21 oktober 2023 om 18:40

  Bij deze wandeltocht moet men wel rekening houden met wat geluid van de A50 en de best drukke N620.
  En de vliegtuigen van en naar Eindhoven Airport.

  Reageren
  1. Adrie 21 oktober 2023 om 18:57

   Beste Hans bedankt voor het melden! In de omschrijving had ik hierover al een opmerking staan. Over vliegtuigen heb ik geen opmerkingen in de omschrijving staan deze zijn in ruime cirkel rond het vliegveld te horen.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)