Naar ‘t Ham, Melderslo te Limburg

17 km Wandelroute Naar ‘t Ham, te Melderslo

Wandeltocht door ’t Ham in het beekdal van de Groote Molenbeek en Kasteelpark Ter Horst. 't Ham is een natuurgebied in het dal van de Groote Molenbeek. In het zuiden grenst het aan het bosgebied de Reulsberg. De Groote Molenbeek die door het oorspronkelijk gebied met percelen grasland en hakhoutwallen stroomde is in de loop van de 20e eeuw rechtgetrokken. Het vochtige gebied bleek niet geschikt voor intensieve landbouw waardoor het landschap bewaard is gebleven. In begin 21e eeuw is het gebied in bezit gekomen van Staatsbosbeheer die de beek weer heeft laten meanderen en het gebied een natuurbestemming heeft gekregen. De Reulsberg aan de rand ’t Ham is een hoger gelegen bebost stuifzandgebied. Kasteelpark Ter Horst is een parkachtig landschap rond de ruïne van het kasteel Huys ter Horst. Vroeger stond het gebied bekend als Moelbaerenbos en later als Kasteelse bossen, de naam Moelbaerenbos is afgeleid van blauwe bosbessen (moelbaeren) die vroeger veelvuldig in het bos voorkwamen. Huis Ter Horst dateert van rond 1350, vanaf 1820 raakte het kasteel in verval en is nooit meer opgebouwd. Aan begin van de wandeltocht komt men langs de Melderslose ruïne uit 1938 bij het Vlasven. Een echte ruïne is het niet maar een namaak kasteelruïne of folly (een folly of follie is een niet-conventioneel gebouw of bouwwerk) dat als buitenverblijf voor de Jonge Wacht t, een vereniging voor jongens tussen de twaalf en zeventien jaar, moest gaan dienen. Het Vlasven is een van de drie Plekskes van Geluk die men tijdens deze wandeltocht tegenkomt de andere twee zijn ’t Ham aan de oever van de Groote Molenbeek en ’t Aendekuulke een vennetje met een heuse eendenkooi in het Kasteelpark Ter Horst. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-7-2021, laatst bijgewerkt op: 19-4-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk aan de “Rector Mulderstraat” LA vertrekken, de weg volgen tot elektriciteit gebouwtje aan linkerhand direct na het plantsoen, zijwegen negeren.
Voor het gebouwtje schuin naar links het verhard voetpad tussen het gebouwtje en de haag rechts van woning nr.4 inlopen, kn57 volg 70, het voetpad volgen tot 3-sprong iets voorbij de ruïne bij het Vlasven.
# ’t Vlasven is de eerste van de drie Plekskes van Geluk dat men tijdens de wandeltocht tegenkomt. De ruïne is geen echte ruïne maar een namaak kasteelruïne ook wel folly genoemd uit 1938.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt weer verlaten, het voetpad door het plantsoen verder volgen, vervolgens aan einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, verharde weg.
Bij T-splitsing RA, “Pastoor Teeuwenstraat”, vervolgens bij T-splitsing LA, de weg die verderop met flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot woning nr.36.
2.
Voorbij deze woning RA, “Konijnenweg 2-12”, de weg die verderop overgaat in een grindpad volgen tot 4-sprong, zijwegen negeren.
Bij deze 4-sprong LA, grindpad, kn56 volg 47.
Bij T-splitsing RA, wn route, de verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, “Boomsweg”, wn route, de weg volgen tot T-splitsing, zijpad en zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Denenweg”, wn route.
Iets voorbij woning nr.30 RA, onverhard pad, wn route, direct daarna bij 4-sprong het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder richting de metalen poort in de verte volgen, wn route, voorbij de open plek aan linkerhand met de poort volgt het pad de bosrand aan rechterhand, men passeert een bankje en t.h.v. een hoogzit buigt het pad naar links weg van het bos, zijpaden aan rechterhand negeren.
Voor waterloop het pad met bocht naar rechts verder volgen, iets verder de andere zijde van de waterloop volgen met bosperceel aan linkerhand, wn route.
3.
Bij T-splitsing RA, kn47 volg 48, vervolgens t.h.v. woning nr.84 LA, direct daarna bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, wn route.
LA het viaduct over, “Dijkerheideweg”, wn route.
Bij kruising LA, fietspad langs doorgaande weg, “Venloseweg”, wn route.
Voorbij ingang van camping De Reulsberg RA, smal pad tussen waterloop en bosschages met de waterloop aan rechterhand, wn route.
Iets voorbij stuw RD door hoog klaphek, gras-pad langs waterloop aan linkerhand richting de kassen negeren, wn48, de waterloop aan rechterhand verder volgen.
Voorbij bocht naar rechts RD, gras-pad aan linkerhand negeren, kn48 volg 49, direct daarna RA, onverhard pad richting bos, wn49.
Bij kruising met verharde weg “Dijkerheideweg” RD, breed grindpad, “Reulsweg”, wn route.
4.
RD, smal bospad met waarschuwingsbord aan rechterhand negeren, direct daarna LA, smal bospad met SBB bordje “’t Ham”, kn49 volg 50/58.
Bij kruising RD, kn58 volg 50.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Voor lage heuvel RA, wn route, het pad buigt naar links en gaat de heuvel over.
Voorbij bocht naar rechts RD, pad door zanderige open plek aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing voor open grasland, zijpad aan linkerhand negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad met bosrand aan rechterhand, kn50 volg 53.
Voor bankje LA door klaphek, wn53, het begrazingsgebied oversteken richting klaphek aan de overzijde tegen de bosrand.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing met aan rechterhand een bankje LA, grindpad met gescheiden grind-/fietspad, wn route.
5.
Voorbij bosperceel aan rechterhand RA, grindpad, wn route.
Iets voor bankje RA door klaphek, smal pad met aan beide zijde bomen in perceel grasland, wn route.
In het bos, bij T-splitsing LA, wn route, smal bospad door de bosrand, verderop buigt het pad naar rechts met iets verder een open plek aan rechterhand, wn route.
Bij kruising met aan rechterhand een bordje met verwijzing naar een uitkijkpunt RD, wn route, gras-pad met de beek aan rechterhand.
# De heuvel is het tweede Plekske van Geluk, het paneeltje passeert men iets verder op een beter toegankelijke plek.
Voorbij klaphek, bij 4-sprong RA het betonnen brugje over, kn53 volg 85/99, voorbij het brugje RA door klaphek, wn99, het grasland oversteken naar bosschages aan overzijde.
Aan overzijde bij 3-sprong rechts aanhouden, wn99, pad door de rand van het grasland met voorbij bocht naar rechts  broekbos aan linkerhand, voorbij een bocht naar links passeert men een houten brugje van balken en aan rechterhand een bankje, voorbij het broekbos de beek aan rechterhand volgen.
6.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA het brugje over, wn99, aan overzijde LA, kn99 volg 98/31, gras-pad met de beek aan linkerhand.
Bij kruising LA de brug over, verharde weg, aan overzijde RA, gras-/onderhoudspad met bankje en met de beek aan rechterhand, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, de beek verder aan rechterhand volgen, kn31 volg 98.
Bij T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, wn route.
Bij kruising RA, “Broekweg 1-1A-3-3A”, kn98 volg 55, verderop fietspad.
Bij kruising RA richting “Melderslo”, wn route, het fietspad langs doorgaande weg volgen tot doodlopende weg aan linkerhand t.h.v. ingang van een carpoolplaats ca. 200m voorbij het viaduct.
Bij deze weg LA, doodlopende weg richting “57-59”, wn route.
7.
Bij kruising RD, breed onverhard pad met bosperceel aan linkerhand, wn route, verderop voorbij landbouwperceel aan rechterhand buigt het pad naar rechts met waterloop aan rechterhand, wn route.
Bij kruising RD, kn55 volg 56, de waterloop verder aan rechterhand volgen.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Bij kruising LA, verharde weg, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, “St. Odastraat”, vervolgens voor bosperceel LA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, “Konijnswarande”, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, grindpad, “Konijnswarande”, wn route.
Voorbij woning RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 60m RA, smal bospad, wn route.
Na een klein klimmetje het pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, wn route.
8.
Bij T-splitsing RA, wn route, smal pad door de bosrand.
Bij T-splitsing LA, wn route, pad met verderop een campingterrein aan rechterhand.
Voorbij het campingterrein, bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 70m, bij 3-sprong RA, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, bospad met bankje, kn60 volg 62/61.
Bij 4-sprong LA, wn62.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, vervolgens voorbij bocht naar links RD, pad aan rechterhand negeren, kn62 volg 65.
Na ca. 50m LA het brugje over, wn route het pad buigt naar rechts met iets verder een schuurtje aan rechterhand.
Voor bankje, bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens na ca. 40m RA, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, bospad met bordje “Opengesteld”, wn route.
9.
Bij 3-sprong rechts aanhouden richting imposante beuk, voorbij de beuk en aan linkerhand een bankje, bij T-splitsing LA, wn route, het grindpad volgen tot 4-sprong voorbij een wit metalen afsluitboom, voor de 4-sprong passeert men aan rechterhand een parkeerterrein, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong schuin naar rechts de smalle weg met drie zwerfkeien inlopen, kn65 volg 66.
Voorbij picknicktafel, bij T-splitsing RA, het brede grindpad met iets verder “Natuureducatie terrein D’n Rowwen Hook” aan rechterhand volgen tot 4-sprong met aan rechterhand brug naar kasteelruïne direct na een wit metalen afsluitboom.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, wn66, vervolgens voor horecagelegenheid “Graaf ter Horst” RA, kn66 volg 62, de weg volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een brug naar de kasteelruïne.
# De geschiedenis van kasteel Huys ter Horst gaat terug tot de 13e eeuw. Begonnen als burcht met donjon heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een kasteel met voorburcht. In de tweede helft van de 18e eeuw begon geleidelijk het verval van het Huis ter Horst.
Bij deze 4-sprong LA, het 1ste pad aan linkerhand inlopen, wn route, het grindpad met twee zwerfkeien en verderop aan linkerhand een recreatieplas en aan rechterhand sculpturen “3-vrouwen” volgen tot kruising in het bos, zijpaden negeren.
10.
Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten, vervolgens bij 3-sprong links aanhouden, pad met klein informatiepaneeltje.
Voor kinderboerderij, bij T-splitsing RA, grindpad.
Voor sportvelden, bij T-splitsing LA, wn route, het brede grindpad volgen tot grindpad aan rechterhand t.n.v. een bankje iets voorbij het sportveld, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, grindpad, wn route, het grindpad volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een wit metalen afsluitboom.
Bij deze 3-sprong links aanhouden langs de afsluitboom en het bospad met wit metalen afsluitboom aan overzijde van de verharde weg inlopen, wn route, direct daarna RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij 3-sprong RA, wn route, iets verder LA, wn route, pad met iets verder een vennetje aan rechterhand.
# Het vennetje ’t Aendekuulke is  het derde Plekskes van Geluk met een heuse eendenkooi aan de rechte zijde van vennetje.
11.
In bocht naar rechts van het pad langs de vijver LA, de wn route wordt verlaten, het pad buigt iets naar links richting de bosrand.
T.h.v. bosrand, bij 3-sprong RA, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot pad aan linkerhand t.h.v. een fiets routebordje “De Locht”.
Bij dit pad LA, vervolgens na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, iets verder buigt het pad naar rechts weg van het bos, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising met verharde weg RD, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, smalle verharde weg, wn route.
Iets voorbij overgang naar onverhard pad RA, kn61 volg 58, gras-pad tussen afrastering en landbouwperceel met het landbouwperceel aan rechterhand.
Voorbij het landbouwperceel, bij Y-splitsing RA, verderop t.h.v. woning gaat het gras-pad over in een grindpad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Bij kruising RA “Rector Mulderstraat” richting het plein voor de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB= Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Rector Mulderstraat 8, 5962 AH te Melderslo. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de parkeerstrook aan de Lochstraat naast de kerk of op het plein voor de kerk aan de Rector Mulderstraat.

Openbaar vervoer

Bushalte Massenweg, Melderslo of OV Shuttle halte Rector Mulderstraat tel. 0800-0224050.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Namaak kasteelruïne of folly Adrie: Namaak kasteelruïne of folly
Plekske van Geluk het Vlasven Adrie: Plekske van Geluk het Vlasven
Gedenksteen neergestorte Lancaster Adrie: Gedenksteen neergestorte Lancaster
Pad met hoogzit aan de rand van de Reulsberg Adrie: Pad met hoogzit aan de rand van de Reulsberg
Stuifzangebiedje in de Reulsberg Adrie: Stuifzangebiedje in de Reulsberg
Pad door 't Ham Adrie: Pad door 't Ham
Plekske van Geluk 't Ham Adrie: Plekske van Geluk 't Ham
Groote Molenbeek in 't Ham Adrie: Groote Molenbeek in 't Ham
Groote Molenbeek Adrie: Groote Molenbeek
Kasteelruïne Huys ter Horst Adrie: Kasteelruïne Huys ter Horst
Kasteelruïne Huys ter Horst Adrie: Kasteelruïne Huys ter Horst
Plekske van Geluk ’t Aendekuulke Adrie: Plekske van Geluk ’t Aendekuulke

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-t-ham.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats MeldersloRestaurant Graaf Ter Horst

Kasteellaan 1
5961 BW Horst
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

  1. Adrie 19 april 2023 om 16:55

    Vandaag 19 april 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Er was een nieuw fietspad aangelegd en het wandelnetwerk verder uitgebreid. Ondanks dat het de laatste tijd best veel geregend heeft waren paden in ’t Ham dat in het dal van de Groote Molenbeek ligt prima te belopen. De routebeschrijving ia weer actueel. Veel wandelplezier!

    Reageren
  2. Petra 11 juli 2021 om 15:28

    Dicht bij huis deze mooie afwisselende route gelopen met gps. Wel vaker in Melderslo gefietst maar niet deze verrassende route gewandeld. Op goed begaanbare paadjes en mooi langs de beek, prachtig. De natuur is mooi. Adrie bedankt.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)