Naar Slot Zeist, Driebergen-Rijsenburg te Utrecht

15 km Wandelroute Naar Slot Zeist, te Driebergen-Rijsenburg

Wandeltocht door landgoed Beerschoten-Willinkshof, landgoed Heidestein en Bornia, het Zeisterbos, door landgoed Hoog Beek en Royen, langs Slot Zeist en door Schoonoord, alle landgoederen zijn in beheer van het Utrechts Landschap met uitzondering van de omgeving rond Slot Zeist. Al vrij snel na verlaten van het station gaat de wandeltocht door landgoed Beerschoten-Willinkshof. Op de plek van het oorspronkelijke landhuis staat een tuintempeltje uit 1889, dat doet denken aan de Temple d’Amour in Versailles. Na het overlijden van de vorige eigenaren, de familie Willink in 1887 en 1888, verwierf de gemeente de buitenplaats. Conform de wens van de familie werd de buitenplaats omgevormd tot een openbaar wandelgebied.. Een andere voorwaarde was de sloop van het buitenhuis. Landgoed Heidestein en Bornia vormen samen een aaneengesloten een natuurgebied van 637 hectare. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers en allerlei overblijfselen zoals het theehuis, de vijver en resten van perronnetjes. In de middeleeuwen zorgde houtkap en overbegrazing door schapen dat het oorspronkelijk bosgebied veranderde in een open vlakte met heidevelden en zandverstuivingen. Nadat in de tweede helft van de negentiende eeuw de schaapskuddes verdwenen waren werd er op grote schaal naaldbos aangeplant voor de productie van hout. In een deel van Heidestein en Bornia zijn de heidevelden en zandverstuivingen bewaard gebleven, de wandeltocht gaat onder anderen door dit deel. Het gebied wordt tegenwoordig begraasd door schapen vanuit de schaapskooi Heidestein, een oude potstal uit 1884. Slot Zeist was ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits. In 1677 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist en een vervallen middeleeuwse kasteel van de Staten van Utrecht en werd daarom Heer van Zeist. Later is het diverse keren verkocht. In 1924 werd de gemeente Zeist eigenaar van het slot. Rondom het Slot Zeist liggen diverse landgoedgoederen zoals landgoed Hoog Beek en Royen, landgoed Blikkenburg, landgoed Wulperhorst en Landgoed Schoonoord. Veel van deze landgoederen zijn aangelegd in Engelse Landschapsstijl met slingerende wandelpaden en waterpartijen. Bezocht wordt het landgoed Hoog Beek en Royen met een opvallende folly Het baken Zeist aan Zee. 76% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 3-5-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station aan de zijde van perron 2 verlaten met bij de uitgang een TOP informatiezuil, vervolgens de doorgaande weg oversteken en het fietspad aan overzijde van de weg volgen richting de voet-/fietsbrug “De Reehorst” aan linkerhand.
Bij het voet-/fietsbrug LA de brug over richting “Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug”, iets voorbij de brug rechts aanhouden het smalle grindpad door het park inlopen, verderop bij een klaphek het park weer verlaten.
Na verlaten van het park bij T-splitsing LA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, breed grindpad met klaphek en veerooster, verderop loopt het grindpad parallel aan verhard fietspad aan linkerhand, hier het brede grindpad verlaten en het fietspad volgen.
# Het tuintempeltje aan linkerhand uit 1889 staat op de plek van het oorspronkelijke landhuis en doet denken aan de Temple d’Amour in Versailles.
Na ca. 300m, tussen een flauwe bocht naar rechts en links van het fietspad RA, het onverharde pad door het bos met ruime bocht naar links volgen tot Y-splitsing bij een grindpad en aan rechterhand talud van een geluidswal, zijpaden negeren.
2.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, iets verder bij splitsing eveneens links aanhouden.
Aan einde van het pad, bij Y-splitsing links aanhouden het fietspad langs de weg richting spoorwegovergang volgen, kn72 volg 11.
Voorbij de spoorwegovergang RA, wn route, de smalle weg aan overzijde van de doorgaande weg rechts van het doodlopende pad “’t Haagje” inlopen, de weg volgen tot breed onverhard pad aan linkerhand voor een flauwe bocht naar rechts van de weg.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 70m RA, smal bospad.
Bij 4-sprong met eveneens een smal pad RD.
In open plek RD, smalle paden aan linkerhand negeren, vervolgens voor omheind gebied het pad met bocht naar links verder volgen met de afrastering aan rechterhand, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing met aan rechterhand een klaphek RA door het klaphek en het trapje over, pad met iets verder een geul aan linkerhand.
Voorbij pijlers, het restant van een brug in de geul, bij splitsing links aanhouden, het smal pad pal naast de geul volgen tot 4-sprong voorbij de heuvel aan rechterhand met voorbij  de heuvel een bankje.
3.
Bij deze 4-sprong LA de geul oversteken (is dit niet mogelijk door de waterstand de geul verder aan linkerhand volgen), aan overzijde buigt het pad naar rechts, de geul aan rechterhand volgen tot 3-sprong met brugje aan rechterhand direct na een bankje aan linkerhand.
Bij deze 3-sprong RA het brugje over, rode (UL routepaaltje met geelgroen bordje met daarop rode balk) route, het pad met heuvel en iets verder het ven aan linkerhand volgen tot 3-sprong voor een solitaire den voorbij de lange zijde van het ven.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, het ven nog een klein stukje volgen, rode route, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, rode route, het pad volgen tot splitsing met aan linkerhand een heuvel.
Bij deze splitsing links aanhouden, de rode route wordt verlaten.
T.h.v. bosrand, bij 3-sprong links aanhouden, verderop trapje over en door klaphek.
Voorbij het klaphek RD, smal pad aan rechterhand negeren.
4.
Voor brugje RA, direct daarna bij splitsing links aanhouden, pad met kanaaltje aan linkerhand.
Na ca. 50m LA het smalle hoge betonnen brugje over, aan overzijde bij kruising RA, smal pad met het kanaaltje aan rechterhand.
Voor heuvel, bij Y-splitsing rechts aanhouden, iets verder bij 3-sprong met aan rechterhand een brugje links aanhouden, direct daar RD, trap aan linkerhand negeren, het pad buigt naar links en gaat een tunneltje door.
Na verlaten van het tunneltje RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RA, het pad volgen tot pad aan rechterhand richting een tunneltje.
Bij dit pad RA richting het tunneltje, RD door het tunneltje, pad met trap aan rechterhand negeren, voorbij het tunneltje de vijver weer aan rechterhand volgen.
# Het theehuis in chaletstijl op de wal aan linkerhand is gebouwd op de vrijkomende grond bij het graven van de vijvers en het kanaaltje. In de aarden wal zijn drie tunnels gegraven, twee als wandeltunnel en de middelste als vaartunnel waar met een bootje doorheen gevaren kon worden.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, de vijver verder aan rechterhand volgen, vervolgens in flauwe bocht naar rechts van het pad links aanhouden, de vijver wordt verlaten, pad met verderop een betonnen putring aan linkerhand.
5.
Voorbij gebouwtje aan rechterhand, bij 5-sprong (het smalle pad direct na de open plek voorbij het gebouwtje is meegeteld) rechts aanhouden (2de pad aan rechterhand) richting schaapkooi, iets verder RD richting schaapskooi, beide paden aan rechterhand negeren, vervolgens het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
# Schaapskooi Heidestein is een oude potstal uit 1884. De schaapskooi is ingericht als informatiecentrum van Utrechts Landschap. Op het open veld rond de schaapskooi lopen Drentse heideschapen.
Voor de schaapskooi bij 3-sprong LA, het pad buigt iets verder naar links. Bij kruising RA, breder pad, rode route, verderop voor een houten poort buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot 6-sprong met verhard fietspad.
Bij deze 6-sprong het rechter pad met bankje aan overzijde van het fietspad inlopen.
Voor bosrand bij kruising LA (de smalle paden bij het bankje aan rechterhand richting heuveltop zijn niet meegeteld), iets verder bij kruising RD, pad door het bos.
6.
Bij kruising met achtereenvolgens een ruiterpad en een smal pad RD, het pad met UL bordje volgen tot splitsing met aan linkerhand een ruiterpad direct na een ATB pad aan rechterhand.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, het pad volgen tot  3-sprong van grindpaden voor een veldje met betonnen duikers met aan linkerhand een grindpad met UL bordje richting een woning en aan rechterhand een heuveltje (hoop zand).
Bij deze 3-sprong RA, iets verder buigt het grindpad voor een sportveld naar links, het grindpad verder volgen kruising met aan linkerhand een verharde weg iets voorbij het sportveld.
Bij deze kruising RD, het pad volgen tot 4-sprong voor een open plek, ruiterpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze 4-sprong RD, iets voor het begroeide heuveltje aan linkerhand rechts aanhouden, het smalle pad voorbij het bankje aan rechterhand volgen tot 5-sprong met aan rechterhand een elektriciteitskastje ruim voorbij het volgende bankje.
7.
Bij deze 5-sprong RD, het pad met het elektriciteitskastje aan rechterhand volgen tot kruising met een smal pad direct na een kruising met een grindpad.
Bij deze kruising LA, smal pad met aan linkerhand het grindpad.
Bij kruising met verharde weg RD, het pad met UL bordje rechts van het fietspad volgen.
Bij kruising RD, het pad met aan beide zijde heuvels (beboste stuifduinen) volgen tot splitsing voorbij een UL routepaaltje en aan rechterhand een heuvel.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, pad met de heuvel aan rechterhand, het pad dat verderop achtereenvolgens met een flauwe bocht naar links en naar rechts buigt volgen tot 3-sprong voor een geul en aan rechterhand een bankje.
Bij deze 3-sprong RA, iets voorbij de geul bij kruising LA, pad met op enige afstand de geul aan linkerhand, verderop buigt het pad weer terug naar de geul.
LA het brugje over, aan overzijde RA, smal pad pal naast de geul met de geul aan rechterhand.
Bij kruising met aan rechterhand een oversteekplaats RD, het smalle pad pal naast de geul volgen tot kruising met verharde weg voorbij een parkeerterrein aan linkerhand.
8.
Bij deze kruising RD, het pad pal naast de geul inlopen, direct daarna bij kruising RA het brugje over, aan overzijde bij kruising LA, het pad buigt iets weg van de geul en gaat vervolgens met ruime bocht naar links terug naar de geul.
Voorbij smal brugje, bij 4-sprong RA, vervolgens iets voorbij de vijver aan rechterhand het 2de pad aan linkerhand volgen (bij deze 4-sprong is het pad richting bankje op de heuvel voor de 4-sprong  aan linkerhand niet meegeteld).
Bij 4-sprong RD richting vijver, voor de vijver bij 4-sprong eveneens RD, het pad met de vijver aan rechterhand volgen tot splitsing voorbij de vijver iets voorbij een brugje aan rechterhand.
Bij deze splitsing links aanhouden richting de verharde weg lopen.
Aan einde van het pad, bij 5-sprong LA, het onverharde pad met houten afsluitboom en bord “Hoog Beek en Royen” aan overzijde van de weg inlopen, iets verder bij 6-sprong het 2de pad aan linkerhand volgen.
9.
Voor sculptuur rechts aanhouden, het pad met iets verder een langgerekte vijver aan linkerhand en in de verte een landhuis volgen tot T-splitsing.
#Het sculptuur Het Baken Zeist aan Zee is een bijzondere folly, een fantasiegebouwtje dat de overgang van het rivierengebied naar de zandgronden van de Heuvelrug markeert.
Bij deze T-splitsing met aan linkerhand het landhuis RA, verharde weg, direct daarna de weg met bocht naar links verder volgen, beide paden aan rechterhand negeren.
Na verlaten van het landgoed, bij T-splitsing RA, iets verder voor bocht naar rechts van de weg LA bij het zebrapad de doorgaande weg oversteken, aan de overzijde de weg die naar rechts buigt volgen tot kruising met aan linkerhand Slot Zeist.
Bij deze kruising LA, het grindpad met iets verder een poort parallel aan de weg volgen tot kruising voor het slot.
# Slot Zeist was ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits. In 1677 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist en een vervallen middeleeuwse kasteel van de Staten van Utrecht en werd daarom Heer van Zeist.
Bij deze kruising RA, de weg met het slot aan linkerhand volgen tot verhard voetpad aan linkerhand iets voorbij de ingang direct na een brug.
Bij dit voetpad LA, het voetpad met de gracht aan linkerhand volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een brugje.
10.
Bij deze 3-sprong LA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing LA, verhard voetpad met de gracht aan linkerhand.
Bij kruising met aan linkerhand een brugje RD, vervolgens bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, de weg buigt naar rechts, verderop gaat de verharde weg over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, onverhard pad met weg aan linkerhand, vervolgens voorbij bankje aan overzijde van de weg LA, het smalle pad door bosschages aan overzijde van de weg inlopen, wn route.
Aan einde van het pad, bij kruising met aan overzijde inrit “Landgoed Wulperhorst”, verharde weg, kn56 volg 54.
RD, grindpad aan rechterhand negeren, iets verder LA, onverhard pad met witte afsluitboom, kn54 volg 65, verderop buigt het pad naar rechts, iets voorbij bocht naar links buigt het pad naar links naar een landbouwperceel, volgt de rand en buigt nogmaals naar links en gaat door het landbouwperceel, aan overzijde buigt het pad naar rechts.
11.
Na  verlaten van het landbouwperceel RD, weg aan linkerhand negeren, verharde weg met “Landgoed Blikkenburg” aan rechterhand, wn route.
Ruim voorbij bocht naar links, iets voorbij brug RA door klaphek met bord “Schoonoord”, kn65 volg 66, onverhard pad met waterloop aan rechterhand.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, kn66 volg 67.
Voor bosperceel aan linkerhand LA, kn67 volg 68, onverhard pad met metalen poort en het bosperceel aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij hoge metalen voetgangerssluis RA, kn68 volg 69, het grindpad volgen tot sportvelden aan linkerhand.
Voor de sportvelden LA, wn route, verharde weg met de sportvelden aan rechterhand.
Voor doorgaande weg, bij T-splitsing RA, wn route.
Bij kruising met verkeerlichten RA, kn69 volg 71, vervolgens voorbij het busstation aan linkerhand LA richting het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
UL = Utrechts Landschap.
Wandelnetwerk:
Oranje bordjes, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met blauwe pijl voor de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Driebergen-Zeist, Stationsweg 4, 3972 KA te Driebergen-Rijsenburg. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan bij P+R (betaald) bij het station aan de Stationsweg.

Openbaar vervoer

Station Driebergen-Zeist

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Ven in landgoed Heidestein Adrie: Ven in landgoed Heidestein
Schaapskooi Heidestein Adrie: Schaapskooi Heidestein
Pad naar tunneltje op landgoed Heidestein Adrie: Pad naar tunneltje op landgoed Heidestein
Brug over een kanaaltje in het landgoed Adrie: Brug over een kanaaltje in het landgoed
Landgoed Hoog Beek en Royen Adrie: Landgoed Hoog Beek en Royen
Slot Zeist Adrie: Slot Zeist
Het slot gezien vanuit het park Adrie: Het slot gezien vanuit het park
Gracht met brugje en bijgebouw Adrie: Gracht met brugje en bijgebouw
Pad in omgeving van landgoed de Wulperhorst Adrie: Pad in omgeving van landgoed de Wulperhorst
Schoonoord, natte graslanden Adrie: Schoonoord, natte graslanden
Pad langs de Blikkenburgervaart Adrie: Pad langs de Blikkenburgervaart

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-slot-zeist.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Driebergen-Rijsenburg en ZeistBezoekerscentrum Schaapskooi HeidesteinSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)