Naar het Bossche Broek, Sint-Michielsgestel te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Naar het Bossche Broek, te Sint-Michielsgestel

Wandeltocht door landgoed Haanwijk, het Bossche Broek en landgoed Sterrenbosch met als rode draad bij deze wandeltocht het riviertje de Dommel. Vanuit Sint-Michielsgestel wordt al snel het riviertje de Dommel gevolgd richting het landgoed Haanwijk. Landgoed Haanwijk ligt in het beekdal van de Dommel. In de tijd van de Romeinen was er al bewoning in het natuurgebied. Ook in de Middeleeuwen werd het gebied door mensen gebruikt, uit die tijd zijn de lage dijkjes die nog in het gebied liggen. De lagergelegen gebieden liepen nogal eens onder water, met behulp van dijkjes hielden de bewoners droge voeten. Een aantal keer gaat de wandeltocht over dergelijke dijkjes. Het landhuis Haanwijk is uit 17de eeuw, het parkbos werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het Bossche Broek is van oorsprong moerassig veengrondgebied. Toen in 1185 ‘s-Hertogenbosch werd gesticht, vormden deze moerasgronden een natuurlijk verdedigingswerk naast de vestingmuren. Vanwege de grote militaire en strategische betekenis is het gebied zo goed als onaangetast gebleven. In het gebied komt men een aantal metalen palen tegen met de opschrift Verboden Kringen. De Kringenwet uit van 1853 verdeelde het gebied rond de verdedigingswerken in zones van 300, 600 en 1000 meter, de zogenaamde Verboden Kringen. In de binnenste kring golden de strengste regels, maar ook in de buitenste kring kon het leger in oorlogstijd alle obstakels zonder pardon ruimen. Momenteel is het een open gebied met mooi uitzicht op ’s Hertogenbosch met de Sint-Janskathedraal als blikvanger. Via landgoed Sterrenbosch en Landgoed Haanwijk gaat de wandeltocht weer terug naar Sint-Michielsgestel. Als verdere bezienswaardigheden komt men langs kasteel Nieuw Herlaar en boerderij Out-Herlaer met muurresten van het 1736 gesloopte kasteel Oud-Herlaar. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 17-6-2018, laatst bijgewerkt op: 29-10-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de glazen deur aan de westzijde van de Oude Toren schuin naar rechts vetrekken, het brede fietspad tussen winkel-/appartementencomplex en horecagelegenheid Lunchcafé Toren4 richting brug over de Dommel inlopen, “Torenstraat”.
Voor de brug RA, fietspad, “Dommelpad”.
Bij kruising LA de brug over, vervolgens aan overzijde bij 5-sprong RA, het smalle pad pal naast het riviertje de Dommel  met het riviertje aan rechterhand volgen tot kruising met verhard fietspad en aan rechterhand een brug.
Bij deze kruising RD, pad over de dijk, kn1 volg 6.
Aan einde van het pad, bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, kn6 volg 5.
RA brug over, “Halder 2,4 en 6”, kn5 volg 9, vervolgens aan overzijde LA, brp route, de wn route wordt verlaten, onverhard pad over dijk met nu het riviertje aan linkerhand, verderop voorbij flauwe bocht naar links buigt het pad naar rechts weg van het riviertje, aan voet van de dijk passeert men twee klaphekken bij doorgang tussen twee percelen grasland.
2.
Iets voorbij brugje, bij kruising met breder pad RD, brp route, het pad met BL bordje “Haanwijk” over het dijkje volgen tot T-splitsing direct na 2de bocht naar links.
Bij deze T-splitsing LA, brp en wn route, pad met na ca. 300m een bankje, voorbij een metalen poort met smalle opening buigt het pad t.h.v. een witte boerderij naar rechts en gaat over in een grindpad.
# Het muurgedeelten van de witte boerderij Out-Herlaer zijn muurresten die overeind zijn blijven staan van het in 1736 gesloopte kasteel Oud-Herlaar.
Bij kruising LA, verharde weg, “Sterrenbos”, de brp en wn route worden verlaten.
RD, weg “Sterrenbos 1” aan rechterhand negeren, bgp route, men passeert picknicktafel.
RD, “Sterrenbos”, weg “Sterrenbos 2-3” aan rechterhand negeren.
Direct na 1ste viaduct links aanhouden, de dijk oplopen, verderop passeert men aan rechterhand het Ir. A.J.A.M. Segers gemaal, het onverhard pad over de dijk verder volgen tot kruising met verhard fietspad t.h.v. brug.
Bij deze kruising RD, kn80 volg 52, het pad over de dijk ca.1,1 km volgen tot pad met twee zwerfkeien aan rechterhand en draaihekje aan voet van de dijk.
Bij dit pad RA de talud afdalen, iets verder door het draaihekje, verderop t.h.v. metalen poort buigt het pad naar links.
3.
Iets voorbij bocht naar rechts, bij T-splitsing RA, breed grindpad, verderop voor een metalen poort buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot T-splitsing bij smalle verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, zowel het smalle onverhard pad links van de weg als de verharde weg kan gevolgd worden.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts LA, de lange smalle metalen brug met SBB bordje “Bossche Broek” oplopen.
Aan einde van metalen brug, voorbij houten brugje, bij 4-sprong RD, het pad kruist de verharde weg, verderop voorbij een brugje buigt het pad naar rechts, wn route.
Iets voor dijk, bij Y-splitsing recht aanhouden, wn route.
Aan einde van het pad scherp RA, verharde weg met gracht aan linkerhand, de wn route wordt verlaten, in bocht naar links kan ook het onverharde wandelpad rechts van de weg gevolgd worden.
RD, verharde weg “Singelgrachtweg” aan rechterhand negeren.
In flauwe bocht naar rechts van de weg LA, de gracht verder aan linkerhand volgen.
Iets voor T-splitsing met links van de T-splitsing een brug RA het houten brugje over, iets verder passeert men een draaihekje, verderop buigt het pad naar links, het pad met afrastering aan rechterhand verder volgen tot kruising met verharde weg.
4.
Bij deze kruising RD, vervolgens bij T-splitsing LA, wn route, smal pad door bosschages.
Bij T-splitsing RA, kn82 volg 81, men kan zowel de verharde weg als het smalle pad links van de weg aan overzijde van de smalle waterloop volgen.
Voor Ir. A.J.A.M. Segers” gemaal, bij 3-sprong LA, verharde weg, kn81 volg 17, men passeert weer de twee viaducten.
Iets voorbij 2de viaduct en verkeerssluis LA, “Sterrenbos 2-3”, wn route, verderop t.h.v. boerderij nr.2 gaat de verharde weg over in een grindpad en slingert tussen de boerderij en de bijgebouwen door .
Bij kruising RD, pad met BL bordje “Sterrenbosch”, bgp en wn route, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts, het pad verder volgen tot verharde weg voor inrit van woning nr.1.
Voor deze inrit LA, verharde weg, bgp en wn route.
In bocht naar rechts van de weg LA, smal pad met BL bordje “Sterrenbosch” en landbouwperceel aan rechterhand, bp en wn route.
Voorbij boomstam brugje, bij T-splitsing LA, breder pad, bp route, kn17 volg 16, voorbij de metalen afsluitboom gaat het pad over een dijkje.
5.
RD, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, lage heuvel aan linkerhand, iets verder het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, nu een hogere heuvel aan linkerhand.
Bijna aan einde van de heuvel RA richting afsluitboom t.h.v. bosrand, bp route, kn16 volg 14, vervolgens bij kruising met aan rechterhand een bankje RD langs de metalen afsluitboom, bp en wn route, men verlaat het bos.
Voorbij voetbalveldje links van het pad, bij kruising RA, bp route, kn14 volg 18.
Bij kruising RD, verharde weg, “Haanwijk”, brp en wn route, de weg volgen tot pad over een dijkje aan linkerhand.
# Bij het dijkje heeft men de keuze uit de verharde weg langs landhuis Haanwijk met horeca en het Oudheidkundig Museum Romeins Halder of een leuk smal pad over het dijkje. Langs landhuis Haanwijk ga bij het dijkje RD, kn18 volg 19. Voorbij boerderij RD, pad aan rechterhand negeren, kn19 volg 9. Weg met bocht naar links verder volgen, pad “Haanwijk” met poort aan rechterhand negeren, kn9 volg 8. Aan rechterhand passeert men de horecagelegenheid, voorbij landhuis Haanwijk passeert men kn8 volg 7. Ga verder bij punt 6. 3de regel RD, weg “Ruimel”………
6.
Bij dit pad LA, het smalle pad over het dijkje volgen, brp route, kn18 volg 8, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn8 volg 7, de brp route wordt verlaten, verderop gaat de weg “Haanwijk” over in “Venstraat”.
RD, weg “Ruimel” aan rechterhand negeren, wn route.
Voor haag met daarachter een loods RA, grind-/fietspad dat voorbij de loods over een dijkje gaat, kn7 volg 4, verderop t.h.v. inrit bij woning nr.1 gaat het fietspad over in een verharde weg.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, vervolgens RD, “Kapelbergstraat”, weg aan rechterhand negeren, wn route, de weg verder volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn4 volg 3, vervolgens voorbij het benzinestation LA, “Duifhuisstraat”, wn route.
Voorbij woonboerderij nr.1A/1 RA, “Stokhoekstraat”, kn3 volg 2.
Bij kruising RD, “Gildestraat 19, 19A, 21, 23, 25”, wn route, de smalle weg volgen tot T-splitsing.
7.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, “Ruwenbergstraat 1,3,5”, direct daarna voorbij poort links aanhouden, kn2 volg 27, men passeert achtereenvolgens klein rond pleintje, brugje en aan linkerhand een kiosk, doorlopen tot 4-sprong voor een waterloop.
Bij deze 4-sprong LA richting de poort, wn route, het pad volgen tot Y-splitsing voorbij de poort, zijpad negeren.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, de doorgaande weg volgen tot weg “Ceintuurweg” aan rechterhand voor smal plantsoen met t.h.v. het plantsoen de kerk.
Bij deze weg RA, “Ceintuurweg”, direct daarna RD, weg “Dommelplein” aan linkerhand negeren, verderop buigt de weg naar links.
T.h.v. zijweg “Dommelstraat” RA, smal pad, het pad buigt naar links met de Dommel aan rechterhand.
Aan einde van het pad rechts aanhouden, verhard fietspad, vervolgens t.h.v. brugje RD, het brugje aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, de “Torenstraat” richting de Oude Toren inlopen, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
BL = Brabants Landschap.
brp, bgp en bp = routepaaltjes van BL wandelroutes met respectievelijk blauw-rood, blauw-geel en blauw geschilderde kop.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De Oude Toren op het Petrus Dondersplein, Petrus Dondersplein 18, 5271 AA te Sint-Michielsgestel. Plan Route

Met de auto

Parkeren op het Petrus Dondersplein bij de Oude Toren.

Openbaar vervoer

Bushalte Petrus Dondersplein.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

De Dommel Adrie: De Dommel
Kasteel Nieuw Herlaar Adrie: Kasteel Nieuw Herlaar
Landgoed Haanwijk, bloemrijk grasland Adrie: Landgoed Haanwijk, bloemrijk grasland
Boerderij Out-Herlaer Adrie: Boerderij Out-Herlaer
In de verte de Sint-Janskathedraal Adrie: In de verte de Sint-Janskathedraal
In de verte de Sint-Janskathedraal Adrie: In de verte de Sint-Janskathedraal
Paal die een verboden ring aangeeft Adrie: Paal die een verboden ring aangeeft
Landhuis Haanwijk Adrie: Landhuis Haanwijk
Boerderij op landgoed Sterrenbosch Adrie: Boerderij op landgoed Sterrenbosch
Maaimachine werd gebruikt voor het maaien van koren Adrie: Maaimachine werd gebruikt voor het maaien van koren
Laan naar landhuis in het park Adrie: Laan naar landhuis in het park

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart naar-het-bossche-broek.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Sint-MichielsgestelKoffie- en Theehuis 't Haantje

Haanwijk 3
5271 VG Sint-Michielsgestel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

  1. Adrie 1 juni 2021 om 15:23

    Gisteren 31 mei 2021 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. De wandeltocht komt nu dichter bij de vestingwallen van Den Bosch wat een mooie gelegenheid biedt halverwege de wandeltocht een bezoek aan Den Bosch te brengen. Veel wandelplezier!

    Reageren
  2. Marion 3 april 2020 om 14:47

    Vandaag deze prachtige route gelopen, ik ga zeker nog eens terug bedankt!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)